JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Slipper ikke saken

Audun Lysbakken beklager departementets håndtering av saken hvor de gav midler til to organisasjoner. Men Stortinget slipper ikke saken.09.02.2012
16:27
16.12.2013 18:21

Medlemmer i kontroll- og konstitusjonskomiteen setter pris på Audun Lysbakkens beklagelse, men vil ikke slippe saken riktig ennå.

Komiteen mottok torsdag svarbrevet fra barne-, likestillings- og inkluderingsministeren. I brevet innrømmer Lysbakken (SV) at han brøt regelverket da departementet ga midler til to organisasjoner som skulle drive selvforsvarskurs for jenter.

– Jeg registrerer at han beklager, og det har han grunn til å gjøre. Det er konstatert brudd på økonomireglene, noe som er alvorlig, sier komiteens leder Anders Anundsen (Frp) til NTB.

Brevet fra Lysbakken skal behandles når komiteen møtes på tirsdag. Anundsen mener det kan være behov for å gå gjennom andre tilskuddsordninger tilknyttet Lysbakkens departement.

- Lysbakkens statssekretær, Henriette Westhrin, har sagt at tildelingen var i tråd med de prosesser de normalt følger. Det kan være grunn til å se på om det også finnes andre saker. Dersom det normale er å bryte regelverket, har vi en uholdbar situasjon, sier Anundsen.

Vil ha oppfølging

KrFs Geir Bekkevold er også tilfreds med at Lysbakken beklager.

– Jeg er glad for at han tar selvkritikk og at han bruker et så sterkt parlamentarisk begrep som at han beklager, sier Bekkevold.

Bekkevold mener også at det kan være grunn til å se videre på departementets prosedyrer. Han har også merkets seg Westhrins uttalelse.

– Dette er det grunn til å bore litt i. Vi kan ikke ha det slik at de organisasjoner som får penger, er de som departementet til enhver tid liker, sier han.

Høyres Per-Kristian Foss er enig i at det er påkrevet med en oppfølging. Han sier brevet bekrefter at kritikken mot departementet var berettiget.

– Det virker som dette var en kamerattjeneste heller enn forvaltning av penger. Saken bør følges opp enten gjennom et nytt brev eller at det opprettes sak i komiteen. Det er ikke nok å bare legge seg flat, sier Foss.

– Alvorlig sak

Venstre mener det var klokt av Lysbakken å beklage.

– Svaret fra Lysbakken viser med all tydelighet at tildelingen ikke har fulgt de reglene som skal sørge for at offentlige tildelinger skjer på en god måte. Det er alvorlig, siden det er helt avgjørende at slike tildelinger skjer på bakgrunn av faglige vurderinger, og ikke partibok eller bekjentskap, sier Trine Skei Grande.

– At barne- og likestillingsministeren tar dette på alvor og beklager tildelingen er både riktig og viktig, sier hun.

Beklager

Midlene som ble brukt til selvforsvarskurs for jenter, burde ha vært lyst ut på forhånd. Det erkjenner Audun Lysbakken, som beklager departementets håndtering av saken.

Barne-, likestillings- og inkluderingsministeren legger seg flat i et brev til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

– Siden jeg kom tilbake fra pappapermisjon på mandag, har jeg gått grundig gjennom saken og sett på vår saksbehandling. Saken har ikke vært godt nok håndtert av departementet, sier Lysbakken til NTB.

Departementet tolket økonomiregelverket dit hen at det ikke var nødvendig å utlyse midlene. Dette burde ha vært gjort, fastslår SV-statsråden.

– Les også: Lysbakken får råd

– Departementets vurdering var at vi hadde tilstrekkelig oversikt over aktuelle aktører slik at vi kunne tildele pengene uten utlysning. I ettertid har det kommet fram at flere organisasjoner ville ha søkt, dersom midlene var blitt utlyst. Etter min vurdering har vi ikke oppfylt kravene som regelverket stiller, sier han.

– Det er viktig å ikke løpe fra feil vi har gjort. Jeg tar det fulle ansvaret og beklager at vi ikke foretok en utlysning, fortsetter Lysbakken

– Dårlig skjønn

Barne- og likestillingsdepartementet bevilget i fjor høst 500.000 kroner til selvforsvarskurs for jenter. Midlene sto omtalt i statsbudsjettet for 2011, men ble ikke utlyst, kun tildelt to organisasjoner som selv tok kontakt med departementet.

Den ene av organisasjonene, Jenteforsvaret, er et underbruk av SVs ungdomsorganisasjon SU.

– Når den ene organisasjonen har sitt utspring i Sosialistisk Ungdom, burde vi ha vært ekstra påpasselige. Men det er ikke galt i seg selv at Jenteforsvaret fikk penger. Alle midler som ble bevilget, er brukt i tråd med formålet, nemlig arbeid mot seksuell trakassering og voldtekt, sier Lysbakken.

Han finner ingen grunn til at saken bør hefte ved organisasjonene som fikk midler og har heller ingen planer om å kreve pengene tilbakebetalt.

Tilskuddet ble gitt for første gang i fjor, og det er ikke avsatt midler til dette i år.

– Det er snakk om en engangssum. Jeg og SV har lenge ment at vi trenger mer oppmerksomhet om arbeidet mot seksuell trakassering og overgrep i skolen. Vi var interessert i å få flere erfaringer med denne type arbeid, sier Lysbakken.

Etterspill

Det var Dagbladet som avslørte saken som nå får sitt etterspill i Stortinget. Kontrollkomiteen sendte 31. januar et brev til Lysbakken med åtte konkrete spørsmål til hans håndtering av saken.

– Om fordelingen av penger hadde blitt annerledes etter en utlysning, er umulig å svare på. Det er heller ikke det viktigste. Midlene burde ha vært utlyst, dels fordi det kunne ha vært andre interessenter og fordi Jenteforsvaret var en av organisasjonene som søkte, sier Lysbakken.

Han legger til at departementets opprinnelige plan var å lyse ut midlene, men sier prosessen ble forsinket av «ulike interne årsaker». Statsråden vil ikke si om han personlig var inne i saken selv eller om den ble håndtert av andre.

– Alt som skjer i departementet er mitt ansvar. Jeg har nå bedt om en gjennomgang av våre rutiner. Jeg vil forsikre meg om at regelverket følges i framtiden og at vi heller lyser ut midler for ofte enn for sjelden.

Lysbakken sier at han har orientert statsminister Jens Stoltenberg (Ap) om saken. Hvor vidt den kan komme til å forpurre hans ambisjoner om å bli ny leder i SV, vil han ikke si så mye om.

– Det er landsmøtet som bestemmer hvem som blir partileder i SV. Men det kan ikke være negativt for en leder å erkjenne feil og rydde opp i feil.

– Ingen betydning for lederkampen

Den omstridte bevilgningen til Jenteforsvaret får neppe følger for Lysbakkens kandidatur som SV-leder.

– Jeg er kjent med brevet som Lysbakken har sendt til Stortinget. Etter min mening har ikke denne saken noen betydning for vår innstilling. Den står ved lag, sier lederen av valgkomiteen i SV, forskningsminister Tora Aasland, til NTB.

Et flertall i valgkomiteen har innstilt Lysbakken som ny leder i SV etter Kristin Halvorsen. Aasland er selv blant dem som støtter ham i kampen mot Heikki Holmås.

– Ba selv om selvforsvarspenger

Sosialistisk Ungdom tok gjentatte ganger til orde for å starte forsøk med feministisk selvforsvar i skolen.

Allerede høsten 2009 tok SVs ungdomsorganisasjon kontakt med Barne-, likestillings- og integreringsdepartementet om dette. En ny henvendelse kom våren 2010, da SU også redegjorde for egen erfaring med kurs i grensesetting og selvforsvar for jenter.

– Henvendelsen inneholdt en forespørsel om muligheten til å få finansiert et prosjekt der formålet var å øke utbredelsen av slike kurs og å utdanne flere instruktører til kursene, går det fram av brevet som statsråd Audun Lysbakken torsdag sendte Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

Initiativene fra SU, som også inkluderte møter med departementets embetsverk og politiske ledelse, førte til at det ble satt av en halv million kroner til dette formålet over statsbudsjettet for 2011.

Pengene ble aldri lyst ut, men tildelt to organisasjoner, hvorav den ene - Jenteforsvaret - springer ut av SU.

– Riktig av Lysbakken å beklage

Statsminister Jens Stoltenberg (Ap) synes det var riktig av Lysbakken å beklage måten tildelingen av selvforsvarspengene er gjort på.

Lysbakken sendte torsdag et brev til kontroll- og konstitusjonskomiteen hvor han erkjenner at saksbehandlingen ikke var god nok, og beklager håndteringen.

Stoltenberg er enig i Lysbakkens vurdering om at tildelingen av midlene ikke var i tråd med regelverket.

– Det er riktig av Lysbakken å beklage måten denne saken er blitt håndtert på. Det er viktig at han også varsler en gjennomgang og kvalitetssikring av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets rutiner i denne typen prosesser, sier Stoltenberg til NTB. (ANB-NTB)

Barne- og likestillingsdepartementet bevilget i fjor høst 500.000 kroner til selvforsvarskurs for jenter.

Ifølge Dagbladets avsløring var det bare SVs egne ungdomspolitikere i Sosialistisk ungdoms undergruppe Jenteforsvaret og Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transseksuelle (LLH) Sør-Trøndelag som fikk høre om bevilgningen. Kurset var et samarbeid mellom Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Sør-Trøndelag fylkeskommune og LLH Trøndelag.

En enstemmig kontroll- og konstitusjonskomité på Stortinget har stilt åtte spørsmål til barne- og likestillingsminister Audun Lysbakken (SV) for å få svar på om tildelingen av pengene er i strid med regjeringens eget regelverk for økonomistyring i staten.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
09.02.2012
16:27
16.12.2013 18:21Mest lest

SYKEMELDT: Da kollegaene ble permittert stoppet også bedriften å betale sin del av sykelønna til Frank Robert Neerland.

SYKEMELDT: Da kollegaene ble permittert stoppet også bedriften å betale sin del av sykelønna til Frank Robert Neerland.

Aina Fladset

Frank Robert ble fratatt sykelønn da bedriften permitterte ansatte: – Overraskende

TOK KAMPEN: Ann–Helen Pettersen (til venstre) og Randi Stenersen Rasmussen gikk til sak mot arbeidsgiveren da de ble sagt opp som flyplassvektere på Flesland. Nå gir Securitas dem nye jobber i konsernet.

TOK KAMPEN: Ann–Helen Pettersen (til venstre) og Randi Stenersen Rasmussen gikk til sak mot arbeidsgiveren da de ble sagt opp som flyplassvektere på Flesland. Nå gir Securitas dem nye jobber i konsernet.

Paul S Amundsen

Vekterne Ann-Helen og Randi gikk til sak mot arbeidsgiver og reddet både jobben og AFP

Ole Palmstrøm

Permitterte får dagpenger til 1. oktober. Men det blir ikke feriepenger på dagpenger

– Nå skal vi ta oss råd til å besøke den chilenske familien til mannen min så fort det blir forsvarlig å reise, sier Elisabeth Bøckman.

– Nå skal vi ta oss råd til å besøke den chilenske familien til mannen min så fort det blir forsvarlig å reise, sier Elisabeth Bøckman.

Per Flakstad

Vant i retten: Nå får Elisabeth høyere pensjon og råd til å besøke mannens familie

Erik Knudsen er fortvilet over beskjeden han fikk fra kommunen rett før jul.

Erik Knudsen er fortvilet over beskjeden han fikk fra kommunen rett før jul.

Amanda Iversen Orlich/Dagsavisen

Erik mister 9.000 kroner i støtte og kan havne på gata

Håvard Sæbø

Arbeidstilsynet sladder lønna på underbetalte arbeidere. Nå må Røe Isaksen svare på hvorfor

(Illustrasjonsfoto)

(Illustrasjonsfoto)

pressefoto, WizzAir.com

Wizz Air-ansatte i Norge er beskyttet av arbeidsmiljøloven, fastslår Luftfartstilsynet

SAKSØKER: Hege Berit Østgård er blant de 231 Industri Energi-medlemmene som går til gruppesøksmål mot Aker BP.

SAKSØKER: Hege Berit Østgård er blant de 231 Industri Energi-medlemmene som går til gruppesøksmål mot Aker BP.

Jan Inge Haga

Hege Berit fikk hakeslepp da bedriften ville fjerne sluttpakken: – Respektløst overfor oss ansatte

Kjersti Stenseng

Kjersti Stenseng

Jan-Erik Østlie

Arbeiderpartiet har mistet over 5.000 medlemmer

Afaransis Yassin (28) har ingen mulighet til å få økonomisk støtte fra familiemedlemmer. Da blir det nesten umulig å komme inn på boligmarkedet, mener hun.

Afaransis Yassin (28) har ingen mulighet til å få økonomisk støtte fra familiemedlemmer. Da blir det nesten umulig å komme inn på boligmarkedet, mener hun.

Ida Bing

Afaransis (28) får ikke økonomisk hjelp hjemmefra: – Jeg er sjanseløs på boligmarkedet

Meieriansatte får 50 øre i generelt tillegg fra 1. mai i år. Enigheten i lønnsoppgjøret omfatter rundt 2.500 NNN-medlemmer.

Meieriansatte får 50 øre i generelt tillegg fra 1. mai i år. Enigheten i lønnsoppgjøret omfatter rundt 2.500 NNN-medlemmer.

Jan-Erik Østlie

Meieriansatte får ny lønn: Her er resultatet

Tormod Ytrehus

Klubbleder Adrian fikk sparken. Nå får han penger fra LO for å ha noe å leve av fram til rettssaken starter

Debatt

LO og forbundene våkne opp av dvalen og svinge pisken slik at tillitsvalgte og medlemmer våkner opp?, spør Arne Eide.

LO og forbundene våkne opp av dvalen og svinge pisken slik at tillitsvalgte og medlemmer våkner opp?, spør Arne Eide.

Jan-Erik Østlie

«Har LO vendt Arbeiderpartiet ryggen?»

Colourbox.com

Lærere har ikke fått overtidsbetalt under pandemien. Over halvparten har vurdert ny jobb

Forbundsleder i Fellesforbundet, Jørn Eggum.

Forbundsleder i Fellesforbundet, Jørn Eggum.

Jan-Erik Østlie

Regjeringens nye veiselskap kan bli lagt ned. Fire LO-forbund mener det holder med Statens vegvesen

 Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum

Jan-Erik Østlie

Sp lover norsk vaksineproduksjon

Bent Høie

Bent Høie

Leif Martin Kirknes

Skjenkereglene endres: – For tidlig, mener Bent Høie

HOVEDTILLITSVALGT: Lærer Christian Holstad Lilleng ble fratatt 6.000 i lønn ved tap av funksjonstillegg etter kommunesammenslåing mellom kommunene Haram og Ålesund. Han nekter å godta kuttet.

HOVEDTILLITSVALGT: Lærer Christian Holstad Lilleng ble fratatt 6.000 i lønn ved tap av funksjonstillegg etter kommunesammenslåing mellom kommunene Haram og Ålesund. Han nekter å godta kuttet.

Privat

Lønnskutt for lærere: Viktig møte avgjør

Bjørn Inge Bergestuen/Frp

Frp skeptisk til feriepenger for dagpenge-mottakere

Erlend Wiborg (Frp) er leder av arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget

Erlend Wiborg (Frp) er leder av arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget

Sissel M. Rasmussen

Frp ville ikke være med på å forlenge AAP-perioden


Flere saker