JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Slipper ikke saken

Audun Lysbakken beklager departementets håndtering av saken hvor de gav midler til to organisasjoner. Men Stortinget slipper ikke saken.09.02.2012
16:27
16.12.2013 18:21

Medlemmer i kontroll- og konstitusjonskomiteen setter pris på Audun Lysbakkens beklagelse, men vil ikke slippe saken riktig ennå.

Komiteen mottok torsdag svarbrevet fra barne-, likestillings- og inkluderingsministeren. I brevet innrømmer Lysbakken (SV) at han brøt regelverket da departementet ga midler til to organisasjoner som skulle drive selvforsvarskurs for jenter.

– Jeg registrerer at han beklager, og det har han grunn til å gjøre. Det er konstatert brudd på økonomireglene, noe som er alvorlig, sier komiteens leder Anders Anundsen (Frp) til NTB.

Brevet fra Lysbakken skal behandles når komiteen møtes på tirsdag. Anundsen mener det kan være behov for å gå gjennom andre tilskuddsordninger tilknyttet Lysbakkens departement.

- Lysbakkens statssekretær, Henriette Westhrin, har sagt at tildelingen var i tråd med de prosesser de normalt følger. Det kan være grunn til å se på om det også finnes andre saker. Dersom det normale er å bryte regelverket, har vi en uholdbar situasjon, sier Anundsen.

Vil ha oppfølging

KrFs Geir Bekkevold er også tilfreds med at Lysbakken beklager.

– Jeg er glad for at han tar selvkritikk og at han bruker et så sterkt parlamentarisk begrep som at han beklager, sier Bekkevold.

Bekkevold mener også at det kan være grunn til å se videre på departementets prosedyrer. Han har også merkets seg Westhrins uttalelse.

– Dette er det grunn til å bore litt i. Vi kan ikke ha det slik at de organisasjoner som får penger, er de som departementet til enhver tid liker, sier han.

Høyres Per-Kristian Foss er enig i at det er påkrevet med en oppfølging. Han sier brevet bekrefter at kritikken mot departementet var berettiget.

– Det virker som dette var en kamerattjeneste heller enn forvaltning av penger. Saken bør følges opp enten gjennom et nytt brev eller at det opprettes sak i komiteen. Det er ikke nok å bare legge seg flat, sier Foss.

– Alvorlig sak

Venstre mener det var klokt av Lysbakken å beklage.

– Svaret fra Lysbakken viser med all tydelighet at tildelingen ikke har fulgt de reglene som skal sørge for at offentlige tildelinger skjer på en god måte. Det er alvorlig, siden det er helt avgjørende at slike tildelinger skjer på bakgrunn av faglige vurderinger, og ikke partibok eller bekjentskap, sier Trine Skei Grande.

– At barne- og likestillingsministeren tar dette på alvor og beklager tildelingen er både riktig og viktig, sier hun.

Beklager

Midlene som ble brukt til selvforsvarskurs for jenter, burde ha vært lyst ut på forhånd. Det erkjenner Audun Lysbakken, som beklager departementets håndtering av saken.

Barne-, likestillings- og inkluderingsministeren legger seg flat i et brev til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

– Siden jeg kom tilbake fra pappapermisjon på mandag, har jeg gått grundig gjennom saken og sett på vår saksbehandling. Saken har ikke vært godt nok håndtert av departementet, sier Lysbakken til NTB.

Departementet tolket økonomiregelverket dit hen at det ikke var nødvendig å utlyse midlene. Dette burde ha vært gjort, fastslår SV-statsråden.

– Les også: Lysbakken får råd

– Departementets vurdering var at vi hadde tilstrekkelig oversikt over aktuelle aktører slik at vi kunne tildele pengene uten utlysning. I ettertid har det kommet fram at flere organisasjoner ville ha søkt, dersom midlene var blitt utlyst. Etter min vurdering har vi ikke oppfylt kravene som regelverket stiller, sier han.

– Det er viktig å ikke løpe fra feil vi har gjort. Jeg tar det fulle ansvaret og beklager at vi ikke foretok en utlysning, fortsetter Lysbakken

– Dårlig skjønn

Barne- og likestillingsdepartementet bevilget i fjor høst 500.000 kroner til selvforsvarskurs for jenter. Midlene sto omtalt i statsbudsjettet for 2011, men ble ikke utlyst, kun tildelt to organisasjoner som selv tok kontakt med departementet.

Den ene av organisasjonene, Jenteforsvaret, er et underbruk av SVs ungdomsorganisasjon SU.

– Når den ene organisasjonen har sitt utspring i Sosialistisk Ungdom, burde vi ha vært ekstra påpasselige. Men det er ikke galt i seg selv at Jenteforsvaret fikk penger. Alle midler som ble bevilget, er brukt i tråd med formålet, nemlig arbeid mot seksuell trakassering og voldtekt, sier Lysbakken.

Han finner ingen grunn til at saken bør hefte ved organisasjonene som fikk midler og har heller ingen planer om å kreve pengene tilbakebetalt.

Tilskuddet ble gitt for første gang i fjor, og det er ikke avsatt midler til dette i år.

– Det er snakk om en engangssum. Jeg og SV har lenge ment at vi trenger mer oppmerksomhet om arbeidet mot seksuell trakassering og overgrep i skolen. Vi var interessert i å få flere erfaringer med denne type arbeid, sier Lysbakken.

Etterspill

Det var Dagbladet som avslørte saken som nå får sitt etterspill i Stortinget. Kontrollkomiteen sendte 31. januar et brev til Lysbakken med åtte konkrete spørsmål til hans håndtering av saken.

– Om fordelingen av penger hadde blitt annerledes etter en utlysning, er umulig å svare på. Det er heller ikke det viktigste. Midlene burde ha vært utlyst, dels fordi det kunne ha vært andre interessenter og fordi Jenteforsvaret var en av organisasjonene som søkte, sier Lysbakken.

Han legger til at departementets opprinnelige plan var å lyse ut midlene, men sier prosessen ble forsinket av «ulike interne årsaker». Statsråden vil ikke si om han personlig var inne i saken selv eller om den ble håndtert av andre.

– Alt som skjer i departementet er mitt ansvar. Jeg har nå bedt om en gjennomgang av våre rutiner. Jeg vil forsikre meg om at regelverket følges i framtiden og at vi heller lyser ut midler for ofte enn for sjelden.

Lysbakken sier at han har orientert statsminister Jens Stoltenberg (Ap) om saken. Hvor vidt den kan komme til å forpurre hans ambisjoner om å bli ny leder i SV, vil han ikke si så mye om.

– Det er landsmøtet som bestemmer hvem som blir partileder i SV. Men det kan ikke være negativt for en leder å erkjenne feil og rydde opp i feil.

– Ingen betydning for lederkampen

Den omstridte bevilgningen til Jenteforsvaret får neppe følger for Lysbakkens kandidatur som SV-leder.

– Jeg er kjent med brevet som Lysbakken har sendt til Stortinget. Etter min mening har ikke denne saken noen betydning for vår innstilling. Den står ved lag, sier lederen av valgkomiteen i SV, forskningsminister Tora Aasland, til NTB.

Et flertall i valgkomiteen har innstilt Lysbakken som ny leder i SV etter Kristin Halvorsen. Aasland er selv blant dem som støtter ham i kampen mot Heikki Holmås.

– Ba selv om selvforsvarspenger

Sosialistisk Ungdom tok gjentatte ganger til orde for å starte forsøk med feministisk selvforsvar i skolen.

Allerede høsten 2009 tok SVs ungdomsorganisasjon kontakt med Barne-, likestillings- og integreringsdepartementet om dette. En ny henvendelse kom våren 2010, da SU også redegjorde for egen erfaring med kurs i grensesetting og selvforsvar for jenter.

– Henvendelsen inneholdt en forespørsel om muligheten til å få finansiert et prosjekt der formålet var å øke utbredelsen av slike kurs og å utdanne flere instruktører til kursene, går det fram av brevet som statsråd Audun Lysbakken torsdag sendte Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

Initiativene fra SU, som også inkluderte møter med departementets embetsverk og politiske ledelse, førte til at det ble satt av en halv million kroner til dette formålet over statsbudsjettet for 2011.

Pengene ble aldri lyst ut, men tildelt to organisasjoner, hvorav den ene - Jenteforsvaret - springer ut av SU.

– Riktig av Lysbakken å beklage

Statsminister Jens Stoltenberg (Ap) synes det var riktig av Lysbakken å beklage måten tildelingen av selvforsvarspengene er gjort på.

Lysbakken sendte torsdag et brev til kontroll- og konstitusjonskomiteen hvor han erkjenner at saksbehandlingen ikke var god nok, og beklager håndteringen.

Stoltenberg er enig i Lysbakkens vurdering om at tildelingen av midlene ikke var i tråd med regelverket.

– Det er riktig av Lysbakken å beklage måten denne saken er blitt håndtert på. Det er viktig at han også varsler en gjennomgang og kvalitetssikring av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets rutiner i denne typen prosesser, sier Stoltenberg til NTB. (ANB-NTB)

Barne- og likestillingsdepartementet bevilget i fjor høst 500.000 kroner til selvforsvarskurs for jenter.

Ifølge Dagbladets avsløring var det bare SVs egne ungdomspolitikere i Sosialistisk ungdoms undergruppe Jenteforsvaret og Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transseksuelle (LLH) Sør-Trøndelag som fikk høre om bevilgningen. Kurset var et samarbeid mellom Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Sør-Trøndelag fylkeskommune og LLH Trøndelag.

En enstemmig kontroll- og konstitusjonskomité på Stortinget har stilt åtte spørsmål til barne- og likestillingsminister Audun Lysbakken (SV) for å få svar på om tildelingen av pengene er i strid med regjeringens eget regelverk for økonomistyring i staten.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
09.02.2012
16:27
16.12.2013 18:21Mest lest

«Dollemobilen» trekker daglig last som du og jeg vil kalle livsviktig. For anledningen munnbind til levering hos Asko. Anita «Dolly» Handeland mener likevel at prisen som betales for transporten, er for lav.

«Dollemobilen» trekker daglig last som du og jeg vil kalle livsviktig. For anledningen munnbind til levering hos Asko. Anita «Dolly» Handeland mener likevel at prisen som betales for transporten, er for lav.

Stein Inge Stølen

Anita (37) er på jobb 15 timer daglig som langtransportsjåfør

LOVFESTA: Norge har ingen lovfesta minstelønn for alle arbeidstakarar, men på blant anna byggeplassar er minstelønna i tariffavtala såkalla allmenngjort.

LOVFESTA: Norge har ingen lovfesta minstelønn for alle arbeidstakarar, men på blant anna byggeplassar er minstelønna i tariffavtala såkalla allmenngjort.

Håvard Sæbø

Ni bransjer får ny minstelønn 1. juli

GODE PENSJONSNYHETER: Å få pensjon for all lønn betyr mye for mange arbeidstakere, spesielt for kvinner og lavtlønte.

GODE PENSJONSNYHETER: Å få pensjon for all lønn betyr mye for mange arbeidstakere, spesielt for kvinner og lavtlønte.

Martin Gutttormsen Slørdal

Regjeringen har vedtatt pensjon fra første krone. Se alle endringene her

De tre barnevernspedagogene er gode venner og kan snakke om lønnsforskjellene. Men når temaet kommer opp, kan det skape dårlig stemning på jobb.

De tre barnevernspedagogene er gode venner og kan snakke om lønnsforskjellene. Men når temaet kommer opp, kan det skape dårlig stemning på jobb.

Marie von Krogh

Elise tjener 32.000 mindre enn kollegaen, tross samme stilling og lik ansiennitet

TILSYN BLE TIL DOKUMENTBUNKER: Ove Holand har fulgt Arbeidstilsynets arbeid tett, selv etter at han sluttet ved asfaltverket. Dokumentbunkene vitner om at det har tatt tid å rydde opp i forholdene.

TILSYN BLE TIL DOKUMENTBUNKER: Ove Holand har fulgt Arbeidstilsynets arbeid tett, selv etter at han sluttet ved asfaltverket. Dokumentbunkene vitner om at det har tatt tid å rydde opp i forholdene.

Kai Hovden

Ove (49) jobbet 90 timer i uka ved asfaltverket – og fikk oppførte timer slettet

STORE KONSEKVENSER: Arbeidsutvalget i NNN-klubben på Ringnes-anlegget utenfor Oslo er svært skeptisk til at grossistene skal ta over distribusjonen av varene deres. Fra venstre Roar Ellingvåg, Rune Christensen, Anita Andersen, Erik Torkelsen og Leif Ritter.

STORE KONSEKVENSER: Arbeidsutvalget i NNN-klubben på Ringnes-anlegget utenfor Oslo er svært skeptisk til at grossistene skal ta over distribusjonen av varene deres. Fra venstre Roar Ellingvåg, Rune Christensen, Anita Andersen, Erik Torkelsen og Leif Ritter.

Erlend Angelo

Dagligvarekjedene presser ut Ringnes-sjåførene: – Dette er sosial dumping satt i system

NULL TILTRO: – Her har regjeringen i åtte år brutt ned en statlig organisasjonsmodell med statlig tilstedeværelse på mangfoldige lokasjoner over hele landet og så skal de i valgkampen komme med dette forslaget under dekke av distriktspolitikk. Vi har sett hvilken politikk som har vært ført i åtte år og har derfor liten tiltro til dette forslaget, sier NTL-leder Kjersti Barsok om regjeringens flørting med distriktene.

NULL TILTRO: – Her har regjeringen i åtte år brutt ned en statlig organisasjonsmodell med statlig tilstedeværelse på mangfoldige lokasjoner over hele landet og så skal de i valgkampen komme med dette forslaget under dekke av distriktspolitikk. Vi har sett hvilken politikk som har vært ført i åtte år og har derfor liten tiltro til dette forslaget, sier NTL-leder Kjersti Barsok om regjeringens flørting med distriktene.

Ole Palmstrøm

Erna lover statsansatte retten til å jobbe hvor de vil. Her er NTLs respons

Økokrim

Flere tidligere ledere tiltalt for grov korrupsjon i omsorgssektoren

Tora Marie Norberg

Tallene som viser det ulike Norge, på godt og vondt

Langturnus avvikles ved alle Bufetats institusjoner i region sør. Verneombud Jonas Ween har mistet flere kolleger som har sluttet som følge av turnusbytte.

Langturnus avvikles ved alle Bufetats institusjoner i region sør. Verneombud Jonas Ween har mistet flere kolleger som har sluttet som følge av turnusbytte.

Nadia Frantsen

Langturnus avvikles: Nå frykter Jonas at de ikke kan lete etter ungdom som forsvinner

LIVSKVALITET: Håvard Stokke (28) opplever utmattelse og kognitive senvirkninger etter en koronainfeksjon i fjor høst.

LIVSKVALITET: Håvard Stokke (28) opplever utmattelse og kognitive senvirkninger etter en koronainfeksjon i fjor høst.

Ole Martin Wold

Åtte måneder etter at Håvard (28) ble syk av korona, er han fortsatt glemsk

NYE TIDER: Svein Reidar Kildal er spent på hvordan framtida blir med nye eiere – og ikke minst hva som skjer når de amerikanske investorene skal videreselge valseverket.

NYE TIDER: Svein Reidar Kildal er spent på hvordan framtida blir med nye eiere – og ikke minst hva som skjer når de amerikanske investorene skal videreselge valseverket.

Alina Pettersen

Hydro selger jobben Svein Reidar har hatt i 35 år: – Føles som om familien min har kastet meg ut

BEKYMRET: Matrosen Thomas Arnesen er redd Color Line taper i kampen med konkurrentene Fjordline og DFDS hvis dagens karanteneregler opprettholdes.

BEKYMRET: Matrosen Thomas Arnesen er redd Color Line taper i kampen med konkurrentene Fjordline og DFDS hvis dagens karanteneregler opprettholdes.

Privat

Om «danskefergen» frakter passasjerer fra Danmark må matrosen Thomas i 10-dagers karantene

VANT FRAM: Lærer Christian Holstad Lilleng og andre SL-lærere i nye Ålesund kommune får nå tilbakebetalt det de har tapt i lønn som følge av kommunesammenslåingen.Han er tillitsvalgt ved skolen sin, hovedtillitsvalgt i nye Ålesund kommune og nestleder i fylkeslaget SL Møre og Romsdal.

VANT FRAM: Lærer Christian Holstad Lilleng og andre SL-lærere i nye Ålesund kommune får nå tilbakebetalt det de har tapt i lønn som følge av kommunesammenslåingen.Han er tillitsvalgt ved skolen sin, hovedtillitsvalgt i nye Ålesund kommune og nestleder i fylkeslaget SL Møre og Romsdal.

Privat

Lærere i Ålesund fikk kutt i lønna ved kommunesammenslåing – nå får de alt tilbakebetalt

Av alle de ansatte i selskapet er det kun Adrian Dumitrescu som er permittert, trass i at han har mye kompetanse og lang ansiennitet.

Av alle de ansatte i selskapet er det kun Adrian Dumitrescu som er permittert, trass i at han har mye kompetanse og lang ansiennitet.

Tormod Ytrehus

Adrian vant mot arbeidsgiver i retten. Så ble han permittert og har ikke fått erstatningen han har krav på

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) sender fire forslag til ulike modeller for redusert trygd for arbeidsinntekt på høring. (Arkivfoto)

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) sender fire forslag til ulike modeller for redusert trygd for arbeidsinntekt på høring. (Arkivfoto)

Bjørn A. Grimstad

Fire modeller for redusert trygd mot arbeidsinntekt sendt på høring

FORSKJELLER: Det er langt fra direktørenes millionlønninger til lønningene til butikkansatte «på gølvet» i Coop-butikkene.

FORSKJELLER: Det er langt fra direktørenes millionlønninger til lønningene til butikkansatte «på gølvet» i Coop-butikkene.

Erlend Angelo

Coop er «eid av deg og meg». Likevel tjener direktørene millioner

TRENGER VEILEDNING: Lillian Engvik takker veilederne og den tilrettelagte jobben for at hun er der hun er i dag. Uten kunne hun blitt sittende hjemme.

TRENGER VEILEDNING: Lillian Engvik takker veilederne og den tilrettelagte jobben for at hun er der hun er i dag. Uten kunne hun blitt sittende hjemme.

Tormod Ytrehus

Uføre Lillian (33) ville sittet hjemme uten god veiledning og tilrettelagt jobb. Nå vil regjeringa ha flere ut på anbud

Sjåfører ansatt i langtransportbransjen har ofte lengre arbeidsdager enn det som fremgår av kjøre- og hviletidsutskriftene. Seks av ti norske langtransportsjåfører oppga i en fersk undersøkelse at de daglig jobbet 15 timer eller mer.

Sjåfører ansatt i langtransportbransjen har ofte lengre arbeidsdager enn det som fremgår av kjøre- og hviletidsutskriftene. Seks av ti norske langtransportsjåfører oppga i en fersk undersøkelse at de daglig jobbet 15 timer eller mer.

Roy Ervin Solstad

Seks av ti yrkessjåfører oppgir å ha ulovlig lange arbeidsdager

Fagforbundets leder Mette Nord er ikke overrasket over siste utvikling i Stendi-saken. (Arkivfoto)

Fagforbundets leder Mette Nord er ikke overrasket over siste utvikling i Stendi-saken. (Arkivfoto)

Jan-Erik Østlie

Mette Nord om Stendi-saken: – Det er å stjele fra fellesskapet


Flere saker