JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Vil ikke jobbe gratis

Avisbud Torbjørg Ness jobber minst en time gratis for Adresseavisen hver eneste dag. Sjefene har fått medhold i Sør-Trøndelag tingrett at de har rett å gjøre det slik. Tapet i tingretten ankes.20.04.2012
13:16
16.12.2013 18:57

vegard.holm@lomedia.no

For kort tid siden avsa Sør-Trøndelag tingrett en dom som ga Adressa Distribusjon AS medhold i at det er bedriftens rett å bestemme hvor lang tid et avisbud skal bruke på en budrute.

Torbjørg Ness, som er avisbud på sekstende året, tapte. Retten aksepterte at hun fortsatt skal jobbe mer enn en time gratis for Adressa Distribusjon hver eneste dag. Det har hun gjort siden november 2009.

Jobber gratis

Transportarbeideren treffer Torbjørg Ness en kald og sur natt midt i mars måned. Veiene er islagte og snøen laver ned, arbeidsforholdene er ufyselige.

Hun forteller at tidligere ruteomlegginger har gått greit, og at bedriften har betalt det det koster å få ut abonnementsavisene. Men det har endret seg.

– Jeg føler at Adressa har snudd vrangsida til, så dette er veldig alvorlig for meg. Jeg jobber jo gratis minst en time hver eneste dag. Det tar på å ikke få betalt for jobben jeg faktisk gjør, sier Torbjørg Ness.

Hun går i sitt sekstende år som avisbud.

Kontrollmåling

Denne saken startet i september 2009 da Torbjørg Ness fikk en endringsoppsigelse, samtidig som hun fikk tilbud om en ny budrute. Ness aksepterte rutetilbudet under forutsetning av at det ble foretatt en kontrollmåling. Bedriften hadde satt den daglige arbeidstida til 3,4 timer på denne budruta. Det mente Torbjørg Ness var for lite.

Kontrollmålingen som ble foretatt i desember samme året av en representant for avisa og klubblederen i fellesskap viste at budruta tar 4,44 timer. Dette tidsbruket ble underkjent av Adressa Distribusjon som altså mente, og fortsatt mener, at 3,4 timer er passende arbeidstid for nevnte budrute.

Riktig oppmåling, men gal

Adressa Distribusjon underkjente kontrollmålingen «på grunn av for lavt effektivitetsnivå.» Konklusjonen deres er tatt inn i dommen i sin helhet og lyder:

«Gangtempoet til budet er ikke tilstrekkelig høyt. Tempoet som budet bruker tilsvarer ikke det som forventes av Adresseavisens avisbud. Operasjonen med å ta skuldervesken av og på mange ganger, er heller ikke effektivt og er med på å bidra til at det tar lengre tid. Bedriften står ved at den beregnede rutetiden er riktig. Bedriften vil følge opp med opplæring, veiledning og øvrig tilrettelegging for å hjelpe budet til å bli tidsnok ferdig.»

Det fikk holde med 3,4 timer i følge arbeidsgiver.

Delt rett

Tingretten viser til en dom i Arbeidsretten http://www.frifagbevegelse.no/arbeidslivet/article5827195.ece

der det heter at ”arbeidsgiver ikke gjennom sin styringsrett kan fastsette rutetid når partene er uenige”.

Les også: Arbeidsgiverlogikk tapte for vettet http://www.frifagbevegelse.no/dagens_kommentar/article5831448.ece

Tingretten er heller ikke i tvil om at avisbudet faktisk bruker om lag én time mer enn den arbeidstida som hun får betalt for.

På tross av dette gir flertallet på to i tingretten Adressa Distribusjon rett i tidfestingen av ruta. Mindretallet på én derimot mener at Torbjørg Ness gjorde rett da hun protesterte på den stipulerte tidsbruken og tok nødvendig forbehold da hun startet opp med avisbudruta høsten 2009.

Ikke gratisarbeid

<img align="left" src=" http://multimedia.api.no/www.frifagbevegelse.no/archive/04268/Sissel_Karlsen_-_h_4268136a.jpg" border="0" height="300" width="199" /> Forbundssekretær Sissel Karlsen i NTF (bildet) forteller at dommen blir anket.

– Dommen bygger på feil grunnlag, nemlig at hovedmåten å avlønne avisbud er akkordarbeid. Det faktiske forholdet er at avisbud over hele landet jobber på fast timelønn, sier Karlsen.

Hun understreker at tingrettsdommen også bryter med bestemmelsene i arbeidsmiljøloven der det heter at arbeidstida er den tid arbeidstakeren står til disposisjon for arbeidsgiveren.

– Det blir flere og flere slike saker som dette fra distribusjonsselskaper, støtte fra arbeidsgiverorganisasjonen MBL får de også. Det er mulig de mener at avisbudene skal jobbe gratis, men det skal de ikke, understreker forbundssekretæren.

Mange saker til retten?

Sissel Karlsen viser til et samarbeidsprosjekt mellom Transportarbeiderforbundet og Mediebedriftenes Landsforening (MBL) som Sintef driver. Prosjektet har som mål å finne et system som forenkler oppmålingen av budruter.

– Prosjektet er langt fra ferdig, men det kan virke som distribusjonsselskapene har tatt i bruk enkelt-deler som vi langt fra er enige om. Blant annet hevder MBL at det er enighet mellom arbeidsgiverne at avisbudene skal gå i et tempo som tilsvarer fem kilometer i timen uansett vær- og føreforhold. Og uansett hva som ligger i tralla, eller hvor kupert terrenget man går i er.

Forbundssekretær Sissel Karlsen er ikke fornøyd med hvordan arbeidsgiverne i bransjen agerer om dagen.

– Det blir mange saker til retten hvis selskapene fortsetter i samme spor, sier hun.

Daglig kamp

Klubbleder i Adressa Distribusjon er Helge Bjerkan. Han er også medlem av konsernutvalget for ansatte i Polaris Media, og nyvalgt leder i bransjerådet for avisbud i NTF.

Avisbudene i Adresseavisen i Trondheim kom under den landsomfattende tariffavtalen for avisbud i 2002 da 10 prosent av avisbudene ble organisert i Transportarbeiderforbundet.

– Vi har måttet kjempe for alle forbedringer i de ti årene vi nå har hatt tariffavtale. Bedriften har aldri gitt oss tilbud om bedre vilkår, sier Bjerkan.

Handler om penger

I følge klubbleder Bjerkan ble budrutene omorganisert og utvidet etter at tariffavtalen ble innført. Over en tid ble både antall bud og budruter redusert fra om lag 1000 til noe i overkant av 300. Etter innføring av tariffavtalen gikk lønna opp, i tillegg til at den ga bedre vilkår som vintertillegg og mertidstillegg.

– I bunnen for alle konfliktene hos oss er økonomi. Jeg har derfor ikke problemer med å skjønne hvorfor bedriften holder på som de gjør. Men det må gjøres noe mer grunnleggende for å bedre økonomien i avisa, sier han.

– Det vil koste mellom fire og fem millioner kroner i året mer hvis bedriften skal betale det det egentlig koster å få ut avisene, mener klubblederen.

Bjerkan hevder at klubben har ført en sammenhengende kamp for å forsvare seg mot lønnsnedslag de to siste årene.

– Bedriften skaper problemer for oss fagorganiserte nærmest kontinuerlig, sier han.

Avisbudene kommer ikke alltid til enighet med bedriften hvor lang tid en budrute skal ta.

Arbeidsretten avsa i desember 2011 en dom som stadfester tariffavtalens bestemmelser om at avisbud og arbeidsgiver i felleskap må være enig i lengden på en avisbudrute. Arbeidsgiver har ikke styringsrett i dette spørsmålet.

I påvente av Arbeidsrettsdommen lå det flere saker på vent til domstolsbehandling, de fleste av dem gjelder avisbud i Adressa Distribusjon.

I Edda Distribusjon i Vestfold og Telemark ble det raskt etter Arbeidsrettsdommen inngått en avtale om tidsbruken på en budrute, og bedriften måtte ut med 90 000 kroner i erstatning til et avisbud.

Første dom er falt i Sør-Trøndelag tingrett, og ga arbeidsgiver medhold NTF har anket dommen.

Flere rettsaker venter i Adressa Distribusjon, pluss en sak i Lillehammer Distribusjon.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
20.04.2012
13:16
16.12.2013 18:57Mest lest

TØFFERE KONKURRANSE: Fra 1. november blir reglene for å få drosjeløyve endret. Tom Svendsen mener regjeringen med det legger ytterlige sten til byrden.

TØFFERE KONKURRANSE: Fra 1. november blir reglene for å få drosjeløyve endret. Tom Svendsen mener regjeringen med det legger ytterlige sten til byrden.

Martin Guttormsen Slørdal

Tom (62) kan ikke lenger leve av å være drosjesjåfør: – Blir sosialklient eller minstepensjonist

FIKK IKKE PENSJONSINNBETALING PÅ SJU ÅR: Endre Waage ble aldri meldt inn til «obligatorisk tjenestepensjon» slik loven krever. Nå får han og kollegaene erstatning.

FIKK IKKE PENSJONSINNBETALING PÅ SJU ÅR: Endre Waage ble aldri meldt inn til «obligatorisk tjenestepensjon» slik loven krever. Nå får han og kollegaene erstatning.

Privat

Endre ble nektet pensjonen han hadde rett på. Nå får han og kollegaene millionerstatning

NY PRAKSIS: Hovedverneombud ved Yara Porsgrunn, Roger Hansen, er glad for at videomøtene ikke lenger tas opp.

NY PRAKSIS: Hovedverneombud ved Yara Porsgrunn, Roger Hansen, er glad for at videomøtene ikke lenger tas opp.

Privat

Verneombud fikk stoppet opptak av videomøter: – Kan være en felle, sier advokat

– Ved å fjerne denne regelen kan en permittert jobbe så mye som mulig opp mot full stilling. Nav kan dekke det resterende. Dette vil bli billigere for Nav, sier klubbleder ved Scandic Parken i Ålesund. (Illustrasjonsfoto)

– Ved å fjerne denne regelen kan en permittert jobbe så mye som mulig opp mot full stilling. Nav kan dekke det resterende. Dette vil bli billigere for Nav, sier klubbleder ved Scandic Parken i Ålesund. (Illustrasjonsfoto)

Eirik Dahl Viggen

Permitterte må takke nei til jobb – taper dagpenger

MEKLING: LO Stat-leder Egil André Aas (t.h.) startet onsdag meklingen i statsoppgjøret, der riksmekler Mats Wilhelm RUland (t.v.) og mekler Richard Saue skal prøve å hjelpe partene til å finne en løsning.

MEKLING: LO Stat-leder Egil André Aas (t.h.) startet onsdag meklingen i statsoppgjøret, der riksmekler Mats Wilhelm RUland (t.v.) og mekler Richard Saue skal prøve å hjelpe partene til å finne en løsning.

Eirik Dahl Viggen

Lønna til statsansatte: Nå er meklinga i gang

UVISS FRAMTID: Maria Gazul har søkt mange nye stillinger og har også sett på mulighetene for å ta mer utdanning. Familiens økonomi bekymrer henne.

UVISS FRAMTID: Maria Gazul har søkt mange nye stillinger og har også sett på mulighetene for å ta mer utdanning. Familiens økonomi bekymrer henne.

Lars Åke Andersen

Maria (41) blir arbeidsledig: – Jeg vet ikke helt hvordan vi skal klare oss

26.000 HK-medlemmer skal stemme over meklingsresultatet mellom Handel og Kontor og Virke – her ved HK-leder Christopher Beckham (t.v.) og Bård Westbye, forhandlingsansvarlig i Virke.

26.000 HK-medlemmer skal stemme over meklingsresultatet mellom Handel og Kontor og Virke – her ved HK-leder Christopher Beckham (t.v.) og Bård Westbye, forhandlingsansvarlig i Virke.

Erlend Angelo

Lønnsoppgjøret: Dette skjer om medlemmene stemmer nei

Å få seg ny jobb i koronatid kan bety en digital arbeidshverdag. Nyutdannede Lisa Sofie Ericsson ble sendt rett hjem med PC og mobil.

Å få seg ny jobb i koronatid kan bety en digital arbeidshverdag. Nyutdannede Lisa Sofie Ericsson ble sendt rett hjem med PC og mobil.

Nadia Frantsen

Tusen søkte på jobben i Nav. Lisa fikk den

Forbundet har også fått ja på en viktig endring som særlig kommer likestillingen til gode. (Illustrasjonsfoto)

Forbundet har også fått ja på en viktig endring som særlig kommer likestillingen til gode. (Illustrasjonsfoto)

Colourbox.com

Elektrikere får ny lønn – og innleiereglene strammes inn

Leder for bransjerådet for bussbransjen i Felles forbundet, Per Ole Melgård, informerer sine kolleger om grunnlaget for streiken første streikedag.

Leder for bransjerådet for bussbransjen i Felles forbundet, Per Ole Melgård, informerer sine kolleger om grunnlaget for streiken første streikedag.

Håvard Sæbø

Dette kan stoppe busstreiken: Slik vurderer de tvungen lønnsnemnd

Resultatet i kommuneoppgjøret innebærer et tillegg på 1.400 kroner for sykepleierne.

Resultatet i kommuneoppgjøret innebærer et tillegg på 1.400 kroner for sykepleierne.

Tri Nguyen Dinh

– 1.400 kroner ekstra er ikke nok for å rekruttere eller beholde sykepleiere

Bjørn A. Grimstad

Anleggsarbeidere får ny lønn: Minstelønna økes med 9,50 kroner per time

Erlend Angelo, Magasinet for fagorganiserte

Nav må betale saksomkostninger til LO-medlemmer, slår Høyesterett fast

FAGBREVET I SKUFFEN: Vekteren Tyra Lillegård greide fagprøven etter to års vanskelig læretid, men har beviset liggende i skuffen fordi det gir vonde minner. I dag er hun tillitsvalgt i Oslo og Akershus vekterklubb i Securitas med spesielt ansvar for lærlingene.

FAGBREVET I SKUFFEN: Vekteren Tyra Lillegård greide fagprøven etter to års vanskelig læretid, men har beviset liggende i skuffen fordi det gir vonde minner. I dag er hun tillitsvalgt i Oslo og Akershus vekterklubb i Securitas med spesielt ansvar for lærlingene.

Martin Guttormsen Slørdal

Tyra (25) var på gråten av glede da vekterne gikk til streik

Fra lørdag blir det streikevakter å se over hele landet.

Fra lørdag blir det streikevakter å se over hele landet.

Håvard Sæbø

Streikende bussjåfører må klare seg med 3900 kroner i uka

Kommentar

Det finnes noe som er enda kjipere enn busser som står, skriver Mímir Kristjánsson.

Det finnes noe som er enda kjipere enn busser som står, skriver Mímir Kristjánsson.

Ihne Pedersen

«Det finnes noe som er enda kjipere enn busser som står»

Kommuneoppgjøret skal til uravstemning blant medlemmene i Norsk Sykepleierforbund.

Kommuneoppgjøret skal til uravstemning blant medlemmene i Norsk Sykepleierforbund.

Tri Nguyen Dinh

Sykepleierlederen slakter resultatet i lønnsoppgjøret, men vil ikke si hva medlemmene bør stemme

MARKERER: Marit Sauge, klubbleder i bussarbeiderklubben i Oslo Sporveiers arbeiderforening i Fagforbundet, har ikke fått kjeft fra passasjerene for å streike.

MARKERER: Marit Sauge, klubbleder i bussarbeiderklubben i Oslo Sporveiers arbeiderforening i Fagforbundet, har ikke fått kjeft fra passasjerene for å streike.

Bjørn A. Grimstad

Bussjåfør Marit streiker: – Vi har måttet gi opp lønnsøkning for å få lov til å gå på do

Det tok ett år fra Jan-Olav Helmos første e-post til byråd Berg beordret ekstern granskning av etaten hun har ansvaret for.

Det tok ett år fra Jan-Olav Helmos første e-post til byråd Berg beordret ekstern granskning av etaten hun har ansvaret for.

Werner Juvik

Jan-Olav varslet om skandalen. Så ble han omplassert av sjefen

STREIKEN I 1998:  Flere hundre arge streikende transportarbeidere demonstrerte utenfor Sjølystsenteret i Oslo hvor Transportbedriftenes Landsforening holdt sin generalforsamling. Per Østvold (bildet) i Norsk Transportarbeiderforbund holdt en flammende appell til de streikende. Her knytter han neven, og er klar til kamp for saken.

STREIKEN I 1998: Flere hundre arge streikende transportarbeidere demonstrerte utenfor Sjølystsenteret i Oslo hvor Transportbedriftenes Landsforening holdt sin generalforsamling. Per Østvold (bildet) i Norsk Transportarbeiderforbund holdt en flammende appell til de streikende. Her knytter han neven, og er klar til kamp for saken.

NTB/Bjørn Halfdansen

Da bussjåførene gikk til streik for 22 år siden, overrasket de arbeidsgiverne og vant


Flere saker