JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Vil ikke jobbe gratis

Avisbud Torbjørg Ness jobber minst en time gratis for Adresseavisen hver eneste dag. Sjefene har fått medhold i Sør-Trøndelag tingrett at de har rett å gjøre det slik. Tapet i tingretten ankes.20.04.2012
13:16
16.12.2013 18:57

vegard.holm@lomedia.no

For kort tid siden avsa Sør-Trøndelag tingrett en dom som ga Adressa Distribusjon AS medhold i at det er bedriftens rett å bestemme hvor lang tid et avisbud skal bruke på en budrute.

Torbjørg Ness, som er avisbud på sekstende året, tapte. Retten aksepterte at hun fortsatt skal jobbe mer enn en time gratis for Adressa Distribusjon hver eneste dag. Det har hun gjort siden november 2009.

Jobber gratis

Transportarbeideren treffer Torbjørg Ness en kald og sur natt midt i mars måned. Veiene er islagte og snøen laver ned, arbeidsforholdene er ufyselige.

Hun forteller at tidligere ruteomlegginger har gått greit, og at bedriften har betalt det det koster å få ut abonnementsavisene. Men det har endret seg.

– Jeg føler at Adressa har snudd vrangsida til, så dette er veldig alvorlig for meg. Jeg jobber jo gratis minst en time hver eneste dag. Det tar på å ikke få betalt for jobben jeg faktisk gjør, sier Torbjørg Ness.

Hun går i sitt sekstende år som avisbud.

Kontrollmåling

Denne saken startet i september 2009 da Torbjørg Ness fikk en endringsoppsigelse, samtidig som hun fikk tilbud om en ny budrute. Ness aksepterte rutetilbudet under forutsetning av at det ble foretatt en kontrollmåling. Bedriften hadde satt den daglige arbeidstida til 3,4 timer på denne budruta. Det mente Torbjørg Ness var for lite.

Kontrollmålingen som ble foretatt i desember samme året av en representant for avisa og klubblederen i fellesskap viste at budruta tar 4,44 timer. Dette tidsbruket ble underkjent av Adressa Distribusjon som altså mente, og fortsatt mener, at 3,4 timer er passende arbeidstid for nevnte budrute.

Riktig oppmåling, men gal

Adressa Distribusjon underkjente kontrollmålingen «på grunn av for lavt effektivitetsnivå.» Konklusjonen deres er tatt inn i dommen i sin helhet og lyder:

«Gangtempoet til budet er ikke tilstrekkelig høyt. Tempoet som budet bruker tilsvarer ikke det som forventes av Adresseavisens avisbud. Operasjonen med å ta skuldervesken av og på mange ganger, er heller ikke effektivt og er med på å bidra til at det tar lengre tid. Bedriften står ved at den beregnede rutetiden er riktig. Bedriften vil følge opp med opplæring, veiledning og øvrig tilrettelegging for å hjelpe budet til å bli tidsnok ferdig.»

Det fikk holde med 3,4 timer i følge arbeidsgiver.

Delt rett

Tingretten viser til en dom i Arbeidsretten http://www.frifagbevegelse.no/arbeidslivet/article5827195.ece

der det heter at ”arbeidsgiver ikke gjennom sin styringsrett kan fastsette rutetid når partene er uenige”.

Les også: Arbeidsgiverlogikk tapte for vettet http://www.frifagbevegelse.no/dagens_kommentar/article5831448.ece

Tingretten er heller ikke i tvil om at avisbudet faktisk bruker om lag én time mer enn den arbeidstida som hun får betalt for.

På tross av dette gir flertallet på to i tingretten Adressa Distribusjon rett i tidfestingen av ruta. Mindretallet på én derimot mener at Torbjørg Ness gjorde rett da hun protesterte på den stipulerte tidsbruken og tok nødvendig forbehold da hun startet opp med avisbudruta høsten 2009.

Ikke gratisarbeid

<img align="left" src=" http://multimedia.api.no/www.frifagbevegelse.no/archive/04268/Sissel_Karlsen_-_h_4268136a.jpg" border="0" height="300" width="199" /> Forbundssekretær Sissel Karlsen i NTF (bildet) forteller at dommen blir anket.

– Dommen bygger på feil grunnlag, nemlig at hovedmåten å avlønne avisbud er akkordarbeid. Det faktiske forholdet er at avisbud over hele landet jobber på fast timelønn, sier Karlsen.

Hun understreker at tingrettsdommen også bryter med bestemmelsene i arbeidsmiljøloven der det heter at arbeidstida er den tid arbeidstakeren står til disposisjon for arbeidsgiveren.

– Det blir flere og flere slike saker som dette fra distribusjonsselskaper, støtte fra arbeidsgiverorganisasjonen MBL får de også. Det er mulig de mener at avisbudene skal jobbe gratis, men det skal de ikke, understreker forbundssekretæren.

Mange saker til retten?

Sissel Karlsen viser til et samarbeidsprosjekt mellom Transportarbeiderforbundet og Mediebedriftenes Landsforening (MBL) som Sintef driver. Prosjektet har som mål å finne et system som forenkler oppmålingen av budruter.

– Prosjektet er langt fra ferdig, men det kan virke som distribusjonsselskapene har tatt i bruk enkelt-deler som vi langt fra er enige om. Blant annet hevder MBL at det er enighet mellom arbeidsgiverne at avisbudene skal gå i et tempo som tilsvarer fem kilometer i timen uansett vær- og føreforhold. Og uansett hva som ligger i tralla, eller hvor kupert terrenget man går i er.

Forbundssekretær Sissel Karlsen er ikke fornøyd med hvordan arbeidsgiverne i bransjen agerer om dagen.

– Det blir mange saker til retten hvis selskapene fortsetter i samme spor, sier hun.

Daglig kamp

Klubbleder i Adressa Distribusjon er Helge Bjerkan. Han er også medlem av konsernutvalget for ansatte i Polaris Media, og nyvalgt leder i bransjerådet for avisbud i NTF.

Avisbudene i Adresseavisen i Trondheim kom under den landsomfattende tariffavtalen for avisbud i 2002 da 10 prosent av avisbudene ble organisert i Transportarbeiderforbundet.

– Vi har måttet kjempe for alle forbedringer i de ti årene vi nå har hatt tariffavtale. Bedriften har aldri gitt oss tilbud om bedre vilkår, sier Bjerkan.

Handler om penger

I følge klubbleder Bjerkan ble budrutene omorganisert og utvidet etter at tariffavtalen ble innført. Over en tid ble både antall bud og budruter redusert fra om lag 1000 til noe i overkant av 300. Etter innføring av tariffavtalen gikk lønna opp, i tillegg til at den ga bedre vilkår som vintertillegg og mertidstillegg.

– I bunnen for alle konfliktene hos oss er økonomi. Jeg har derfor ikke problemer med å skjønne hvorfor bedriften holder på som de gjør. Men det må gjøres noe mer grunnleggende for å bedre økonomien i avisa, sier han.

– Det vil koste mellom fire og fem millioner kroner i året mer hvis bedriften skal betale det det egentlig koster å få ut avisene, mener klubblederen.

Bjerkan hevder at klubben har ført en sammenhengende kamp for å forsvare seg mot lønnsnedslag de to siste årene.

– Bedriften skaper problemer for oss fagorganiserte nærmest kontinuerlig, sier han.

Avisbudene kommer ikke alltid til enighet med bedriften hvor lang tid en budrute skal ta.

Arbeidsretten avsa i desember 2011 en dom som stadfester tariffavtalens bestemmelser om at avisbud og arbeidsgiver i felleskap må være enig i lengden på en avisbudrute. Arbeidsgiver har ikke styringsrett i dette spørsmålet.

I påvente av Arbeidsrettsdommen lå det flere saker på vent til domstolsbehandling, de fleste av dem gjelder avisbud i Adressa Distribusjon.

I Edda Distribusjon i Vestfold og Telemark ble det raskt etter Arbeidsrettsdommen inngått en avtale om tidsbruken på en budrute, og bedriften måtte ut med 90 000 kroner i erstatning til et avisbud.

Første dom er falt i Sør-Trøndelag tingrett, og ga arbeidsgiver medhold NTF har anket dommen.

Flere rettsaker venter i Adressa Distribusjon, pluss en sak i Lillehammer Distribusjon.

20.04.2012
13:16
16.12.2013 18:57Mest lest

Malin Fagerli saksøkte arbeidsgivaren for å få lønn under opplæring.

Malin Fagerli saksøkte arbeidsgivaren for å få lønn under opplæring.

Tormod Ytrehus

Malin måtte jobbe ei veke utan lønn: – Tenkte det måtte vere ein feil

136 600 personer mottok arbeidsavklaringspenger (AAP) fra Nav første kvartal 2022.

136 600 personer mottok arbeidsavklaringspenger (AAP) fra Nav første kvartal 2022.

Hanna Skotheim

Tre viktige endringer i reglene for AAP

Eva Ranheim er sekretær i klubben og en av få som er igjen på Elko-fabrikken. Nå flyttes fabrikken til utlandet.

Eva Ranheim er sekretær i klubben og en av få som er igjen på Elko-fabrikken. Nå flyttes fabrikken til utlandet.

Sissel M. Rasmussen

Suksessfabrikk flyttes ut av Norge: – Det har vært en slitsom tid

HK-tillitsvalgte Tormod Aarum (t.v.) og Christian Kaborg etterlyser forebygging av sykefravær ved Ikea Fururset.

HK-tillitsvalgte Tormod Aarum (t.v.) og Christian Kaborg etterlyser forebygging av sykefravær ved Ikea Fururset.

Brian Cliff Olguin

Tillitsvalgte: Syke Ikea-ansatte tvinges på jobb. Nav-lege får skylda

1. juli 2022 trer en rekke endringer i arbeidslivet i kraft. Her får du oversikten.

1. juli 2022 trer en rekke endringer i arbeidslivet i kraft. Her får du oversikten.

Tormod Ytrehus

1. juli er det nye lover og regler som innføres i arbeidslivet

Regjeringens oppdaterte regler for hjemmekontor gjelder fra 1. juli.

Regjeringens oppdaterte regler for hjemmekontor gjelder fra 1. juli.

colourbox.com

Nye regler for hjemmekontor fra 1. juli. Dette må du vite

Prosessoperatør Hanne Høines jobber til alle døgnets tider.

Prosessoperatør Hanne Høines jobber til alle døgnets tider.

Jan Inge Haga

Hanne jobber til alle døgnets tider: – Jeg ser folk som sliter voldsomt

Hanna Skotheim

Fra 1. juli blir det enklere å bruke lønnstilskudd

Marte Mjøs Persen kalte inn partene NHO Luftfart og Norsk Flytekniker Organisasjon (NFO) tirsdag morgen. 

Marte Mjøs Persen kalte inn partene NHO Luftfart og Norsk Flytekniker Organisasjon (NFO) tirsdag morgen. 

Jan-Erik Østlie

Tvungen lønnsnemnd i flyteknikerstreiken. Her er reaksjonene

Lene Rørvik reagerer på at FO, som regner seg som en feministisk organisasjon, gikk med på å svekke kvinners rett til å få betalt ammefri.

Lene Rørvik reagerer på at FO, som regner seg som en feministisk organisasjon, gikk med på å svekke kvinners rett til å få betalt ammefri.

Privat

Lene (30) vil melde seg ut av LO i amme-protest

LAGER: Hvem skal organisere de ansatte på ulike typer lagre? Handel og Kontor og Fellesforbundet har i årevis kranglet om dette.

LAGER: Hvem skal organisere de ansatte på ulike typer lagre? Handel og Kontor og Fellesforbundet har i årevis kranglet om dette.

Håvard Sæbø

LO har satt ned foten i krangel om lageransatte

Rundt 300 bygningsarbeidarar samla seg framfor administrasjonsbygget til arbeidsgivaren FLC tysdag morgon.

Rundt 300 bygningsarbeidarar samla seg framfor administrasjonsbygget til arbeidsgivaren FLC tysdag morgon.

3F Lolland

Ulovleg streik på Danmarks største byggeplass: Polakkar krev same lønn som danskar

Kommentar

Næringsminister Jan Christian Vestre må gjøre ord til handling. Nå må han klemme til, skriver Kjell Werner.

Næringsminister Jan Christian Vestre må gjøre ord til handling. Nå må han klemme til, skriver Kjell Werner.

Beate Oma Dahle / NTB

«Nok en gang viser det seg at staten ikke klarer å holde igjen på lønnsnivået til topplederne»

Fra 1. juli blir det dyrere for dem som bruker mye strøm samtidig.

Fra 1. juli blir det dyrere for dem som bruker mye strøm samtidig.

Kai Hovden

Nå er den nye nettleia her: – Jeg er spent på responsen

STREIKEFARE: Mange av NTLs medlemmer i NRK jobber med å få sendingene på luften, blant annet i regirommene. (Arkivfoto)

STREIKEFARE: Mange av NTLs medlemmer i NRK jobber med å få sendingene på luften, blant annet i regirommene. (Arkivfoto)

nyebilder.no

Lyd og bilde kan forsvinne fra NRK i sommer – mekling denne uka

Flyteriggansatte i Maersk er blant de som nå får høyere lønn. Bildet er av flyteriggen Maersk Inspirer.

Flyteriggansatte i Maersk er blant de som nå får høyere lønn. Bildet er av flyteriggen Maersk Inspirer.

Maersk Drilling

Flyteriggansatte får ny lønn etter mekling. Se hva de ble enige om her

Benedicthe Eliassen er gravid og skal bli tobarnsmor. Etter planen skal hun tilbake til jobb i august til neste år. Da skal familiekabelen med to små og to skiftarbeidende foreldre stå sin prøve.

Benedicthe Eliassen er gravid og skal bli tobarnsmor. Etter planen skal hun tilbake til jobb i august til neste år. Da skal familiekabelen med to små og to skiftarbeidende foreldre stå sin prøve.

Jan Inge Haga

Småbarnsmoren Benedicthe (24) har slitt med nattskift fra første stund

Leder av LOs organisasjonsavdeling,,Bård Nylund,  havnet midt i skytedramaet utenfor Per på Hjørnet og London pub natt til lørdag.

Leder av LOs organisasjonsavdeling,,Bård Nylund, havnet midt i skytedramaet utenfor Per på Hjørnet og London pub natt til lørdag.

Jan-Erik Østlie

LOs Bård Nylund havnet midt i skytedramaet

Meklingen gjelder folk som jobber med TV- og radioproduksjon, samt administrasjon i NRK. 

Meklingen gjelder folk som jobber med TV- og radioproduksjon, samt administrasjon i NRK. 

Colourbox

NRK kan gå i svart fra midnatt

Martin Guttormsen Slørdal

Fagbevegelsens egen storstue har flere ganger brukt vektere uten tariffavtale. Nå vil LO rydde opp


Flere saker