JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Nytt forbund på beddingen

I løpet av et par år kan det skje store endringer i LOs organisasjon. LOs 21 fagforbund kan bli redusert til 19 eller kanskje 18.28.02.2011
13:13
16.12.2013 15:28

torgny.hasaas@lomedia.no

Det er to sammenslåingsprosjekter på gang i LO-familien. De fagorganiserte i Forsvaret, LO-forbundet Norges Offisersforbund og YS-forbundet Befalets Fellesorganisasjon, diskuterer nærmere samarbeid (se egen sak). Norsk Transportarbeiderforbund har landsmøtevedtak om tettere samarbeid mellom Postkom og Arbeidsmandsforbundet og nå har arbeidet startet.

I begge prosessene er sammenslåing målet.

Transport og Postkom var med på Forbund1-prosessen som havarerte. De har begge beklaget dette.

I mai 2008 avholdt Post og kommunikasjonsforbundet sitt andre landsmøte i Tønsberg. Landsmøtet var overskygget av kampen om ledervervet, Odd Christian Øverland mot Paul Magnus Gamlemshaug. Men det som tilsynelatende var et splittet landsmøte, var enstemmig om én ting: blåse liv i samarbeidet med andre forbund.

– Postkom var pådriver i dette arbeidet (Forbund1-prosessen red.anm.). Vi var overbevist om at det nye forbundet kunne stå bedre rustet for å ivareta og forbedre medlemmenes rettigheter enn hva de enkelte forbund hver for seg kunne gjøre, sa forbundsleder Odd Christian Øverland i sin innledning til landsmøtet. Det var Øverland som vant lederstriden.

Øverland presiserte at ideen var riktig, fordi medlemmene i de ulike forbundene i framtida i stadig større grad ville komme til å konkurrere om de samme oppdragene, og dermed stå i fare for å konkurrere med verdien av egne vilkår og rettigheter som innsats.

At Postkom var først ute til å sjøsette idéen om Forbund2 eller «Forbund-ett-eller-annet» som Øverland uttrykte det, var ikke overraskende. De var siste mann til å forlate Forbund1-skuta da den forliste.

På landsmøtet til Transportarbeiderforbundet i Tromsø i juni 2009, ble situasjonen. Nestleder Lars Johnsen innledet om organisasjonen. Bak seg hadde forbundet nederlaget med Forbund1 og ikke minst den opprivende striden med Postkom om medlemmene i Bring-systemet. Posten hadde kjøpt opp bedrifter i Nor-Cargo og innlemmet dem i sitt heleide selskap, Bring. Dette var medlemmer i Transportarbeiderforbundet, men Postkom krevde dem over til seg. Striden varte i flere år og endte med at Postkom gikk seirende ut.

Landsmøtet vedtok følgende: «I det daglige ser vi at «konkurranseflaten» om medlemmer og tariffavtaler utvides mot Post og kommunikasjonsforbundet (Postkom), både når det gjelder terminalvirksomhet, transportvirksomhet og distribusjonsvirksomhet. Et økende antall organisasjonstvister vil ikke styrke noen av forbundene, men gi grunnlag for organisering og tariffutvikling av forbund utenfor LO.»

Forbundet vedtok også hvem det skulle samarbeide med. Lars Johnsen sa det rett ut: «De bør derfor snarest etableres kontakt mellom Postkom, Norsk Arbeidsmandsforbund og oss (Transport)». Forbundet ønsket også å samarbeide med Jernbaneforbundet og Lokomotivmandsforbundet, men det var umulig fordi begge forbundene er negative til en slik prosess.

Arbeidsmandsforbundet har en lang historie. Det ble stiftet i 1895 som Det norske jern- og veiarbeiderforbund. I dag organiserer forbundet fortsatt anleggsarbeidere, men en voksende gruppe er vektere, andre viktige grupper er renholdere og gruvearbeidere. På landsmøtet i 2007 fattet forbundet vedtak om at «Forbundet vil arbeide for å ha en sterk og slagkraftig organisasjon. Virkemidler for dette kan være nært samarbeid i det praktiske, faglige arbeidet med andre forbund sentralt, også med tanke på evt. sammenslåing.»

Men forbundsleder Erna Hagensen (da het hun Dynge) sitt hjertebarn er et forbundsløst LO. Før landsmøtet prøvde hun å samle støtte for det. Det nestbeste alternativet er å søke samarbeid med andre forbund.

– Hvorfor ble det akkurat dere tre som søkte sammen?

– Vi føler fellesskap og så har vi samferdsel og service felles, svarer Hagensen. Hun synes det er flott at forbundet ikke er tvunget til en fusjon av utenforliggende hensyn.

– Vi er heldige som kan velge, sier hun, og sikter ikke minst til at forbundet har en solid økonomi som gjør at det ikke er i en tvangssituasjon.

En åpenbar kandidat til å delta i samarbeidet er Jernbaneforbundet. Da LO-Aktuelt spurte leder i Jerbaneforbundet, Kjell Atle Brunborg, i oktober 2007 om hvordan han ser på framtida for en fusjon svarte han:

– Vi skal ha landsmøte neste høst og har satt ned en gruppe som skal vurdere disse spørsmålene.

Han regnet med at det er tre alternativer som er aktuelle: Fortsette aleine, slå seg sammen i transportsektoren med Postkom og Transport eller melde seg inn i et større forbund som Fagforbundet eller Fellesforbundet.

Men da landsmøtet var over, var det ikke flertall for å innlede noen fusjonsprosess. Landsmøtet var lei av fusjon og flertallet stemte i mot.

– Det er en ny situasjon nå, sier Brunborg til LO-Aktuelt i februar 2011.

– Siden Arbeidsmandsforbundet er med, er et slikt samarbeid mer attraktivt for banearbeiderne i Jernbaneverket, sier han. Forbundet skal ha landsmøte i november 2012, og han regner med at tilslutning til den nye prosessen kommer til å bli et tema der.

Forbundsleder i Transportarbeiderforbundet, Roger Hansen, mener at samarbeidet som nå har kommet i stand, vil gi et solid og bredere ståsted i LO.

– Vi kan bli så store at vi kan vippe flertallet. Vi ønsker å bli store for å få mer tyngde internt i LO, sier Hansen. LO-Aktuelt intervjuet Transport-lederen samme dag som LOs organisasjonskomité har gitt Transportarbeiderforbundet et nederlag i kampen om medlemmene i Bybanen i Bergen. Transportarbeiderforbundet tapte for Fagforbundet da de krevde tariffavtale der.

Forbund1-prosessen førte til at sammenslåingene ble utsatt flere år selv om alle syntes det var en god idé. En viktig årsak var at det var store kulturelle forskjeller i måten forbundene var organisert på lokalt. Siden Handel og Kontor ikke er med, vil noen av disse konfliktene bli mindre. Dessuten har forbundene med erfaringene fra forrige gang.

– Vi veit hva det var som gjorde det vanskelig sist, så vi skal prøve å unngå det nå, sier Hansen.

– Når arbeidslivet endres, må også LO-forbundene søke nye strukturer for å tilpasse seg, sier leder i Postkom Odd Christian Øverland. Han sikter til at moderniseringen av offentlig sektor har ført til at Posten har endret seg fra forvaltning til privat virksomhet.

Han tror at det er gunstig at det er et lavere antall forbund i prosessen. Tre forbund i stedet for sju vil gjøre ting enklere.

Det alle forbundene er enige om er at det er nødvendig å skynde seg langsomt.

Felles fagforbund i Forsvaret

Offisersforbundet og Befalets Fellesorganisasjon vil samarbeide tettere for muligens å slå seg sammen.

Det må være en slags ironi når Norges Offisersforbunds blad heter «Befalsbladet», mens Befalets Fellesorganisasjons blad heter «Offisersbladet». Den viktigste forskjellen mellom de to organisasjonene er at Norges Offisersforbund er et LO-forbund og Befalets Fellesorganisasjon er tilknyttet YS.

I desember 2009 inngikk de to organisasjonene en samarbeidsavtale. Den ble fornyet i januar i år da de to forbundslederne Egil André Aas i NOF og Eivind Røvde Solberg i BFO undertegnet en avtale og ble enige om å nedsette en arbeidsgruppe som skal «utrede og beskrive konsekvensene av at BFO og NOF slår seg sammen til en organisasjon for befal i Forsvarssektoren». I tillegg skal de komme med forslag til en politisk plattform.

Den vanskeligste oppgaven for gruppa er spørsmålet om tilknytning til hovedorganisasjon, LO eller YS.

Aas sier til LO-Aktuelt at i dette spørsmålet er ingen dører lukket, og han peker også på at det finnes en tredje hovedsammenslutning, Unio, som også kan være aktuell for en felles organisasjon.

– Finnes det noen vesentlige forskjeller på NOF og BFO?

– Nei, vi har sammenfallende holdninger i alle grunnleggende problemstillinger, svarer BFO-leder Eivind Solberg på LO-Aktuelts spørsmål.

– Prinsipielt sett er vi like sterke, vi er nærmest identiske, er NOF-leder Egil André Ås’ svar på det samme spørsmålet.

BFO ble etablert 11. september 1957 og oppgir på sine hjemmesider at de har 9700 medlemmer. Norges Offisersforbund kan føre sin historie tilbake til 1896 og oppgir at de har 7500 medlemmer totalt. NOF ble medlem i LO i 1961.

BFO har lenge hatt sammenslåing på dagsordenen og har siden 2006 hatt visjonen: «Ett yrke – én organisasjon»

Visjonen blir uansett ikke oppfylt fordi forsvarets tredje befalsorganisasjon, Krigsskoleutdannede offiserers landsforening (KOL), har avvist en invitt til samarbeid. KOL er medlem i Akademikerne.

Selv om toppene er enige om et samarbeid, er det ikke like samstemmighet på grunnplanet. I et innlegg i siste utgave av BFOs blad Offisersbladet, kommer de regiontillitsvalgte i BFO med forholdsvis sterk kritikk av NFO: «BFOs regionstyreledere opplever at ledelsen i NOF underkommuniserer prosessen rundt sammenslåing så vel internt som eksternt. Til tross for at samarbeidet på sentralt nivå tilsynelatende skrider frem, oppleves det ikke at verken prosessen eller vedtaket fra Landsmøtet forankres gjennom handlinger i organisasjonen.»

Men prosessen sentralt skrider videre, og første milepæl er 15. mai. Da skal arbeidsgruppa legge fram sin rapport om sammenslåingsprosessen.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
28.02.2011
13:13
16.12.2013 15:28Mest lest

FORBLIR SYK: Christine Strandmann får så lite utbetalt i arbeidsavklaringspenger at hun lever under fattigdomsgrensa. – Det er greit at «det skal lønne seg å jobbe», men de laveste ytelsene må ikke være så lave at de gjør folk sykere, sier Strandmann.

FORBLIR SYK: Christine Strandmann får så lite utbetalt i arbeidsavklaringspenger at hun lever under fattigdomsgrensa. – Det er greit at «det skal lønne seg å jobbe», men de laveste ytelsene må ikke være så lave at de gjør folk sykere, sier Strandmann.

Emmie Olivia Kristiansen

AAP dekker ikke behandlingene Christine trenger: – Myndighetene kan ikke skremme folk friske med lave stønader

Tuva Hjartholm synes det kan være vanskelig å vite hvor grensa går for når hun skal si ifra.

Tuva Hjartholm synes det kan være vanskelig å vite hvor grensa går for når hun skal si ifra.

Hanna Skotheim

Vernepleier Tuva: – Jeg opplever uønsket seksuell oppmerksomhet åtte av ti vakter

Profesjonsleder i FO, Hanne Glemmestad har selv vært Nav-leder. Hun sier det kan være ulik praksis fra sted til sted hvordan vedtak blir til. Hun vil ikke spekulere i hva som har skjedd i saken i Nav Indre Østfold.

Profesjonsleder i FO, Hanne Glemmestad har selv vært Nav-leder. Hun sier det kan være ulik praksis fra sted til sted hvordan vedtak blir til. Hun vil ikke spekulere i hva som har skjedd i saken i Nav Indre Østfold.

Hanna Skotheim

Advarer mot heksejakt på Nav-ansatt som ba klient kjøpe grill og drikke vann fra springen

OPTIMIST: Linda Wiers Johnsen er optimist, men også sliten av all uvissheten som pandemien har ført med seg da hun ble arbeidsledig.

OPTIMIST: Linda Wiers Johnsen er optimist, men også sliten av all uvissheten som pandemien har ført med seg da hun ble arbeidsledig.

Brian Cliff Olguin

Butikkansatt Linda (53) mistet jobben under pandemien. Nå er hun lei og vurderer å bytte bransje

FJERNES I STOCKHOLM: Konduktører som gir beskjed til lokomotivføreren om at alt er klart er et vanlig syn både på norske og svenske togstasjoner. Nå foreslås det imidlertid å fjerne konduktørene fra lokaltogene i Stockholm.

FJERNES I STOCKHOLM: Konduktører som gir beskjed til lokomotivføreren om at alt er klart er et vanlig syn både på norske og svenske togstasjoner. Nå foreslås det imidlertid å fjerne konduktørene fra lokaltogene i Stockholm.

Morten Hansen

Vil kaste konduktørene ut av toget. Frykter lovløse tilstander

Meen Lakk og Karosseri holdt til i dette bygget da Kim Richard Larsen (innfelt) kom inn og kjøpte opp både bygget og firmaet. Fem måneder etter overtakelsen var firmaet slått konkurs.

Meen Lakk og Karosseri holdt til i dette bygget da Kim Richard Larsen (innfelt) kom inn og kjøpte opp både bygget og firmaet. Fem måneder etter overtakelsen var firmaet slått konkurs.

Tori Aarseth / Privat

Hvor havnet pengene da Aleris leide raske biler og eiendommer for titalls millioner? Nå etterforsker Økokrim

I RETTEN: Renholder Grethe Beck bestrider oppsigelsen fra arbeidsgiveren ISS. Beck har Tourettes syndrom og trenger tilrettelegging fra arbeidsgiver for å kunne stå i jobb. Nå behandles søksmålet hennes i Borgarting lagmannsrett.

I RETTEN: Renholder Grethe Beck bestrider oppsigelsen fra arbeidsgiveren ISS. Beck har Tourettes syndrom og trenger tilrettelegging fra arbeidsgiver for å kunne stå i jobb. Nå behandles søksmålet hennes i Borgarting lagmannsrett.

Tri Nguyen Dinh

«Glemt» paragraf kan hjelpe renholderen Grethe og andre arbeidsfolk

Transportselskapet Girteka Logistics anklages for å bedrive sosial dumping og lønnstyveri mot sine ansatte i en dokumentar publisert av produksjonsselskapet Laisves TV.

Transportselskapet Girteka Logistics anklages for å bedrive sosial dumping og lønnstyveri mot sine ansatte i en dokumentar publisert av produksjonsselskapet Laisves TV.

Stein Inge Stølen

IKEA renvasker dumping-anklaget transportbedrift

MISTER INNFLYTELSE: – Når en så stor del av lønnsmidlene fordeles på et nivå uten streikerett, gir det mer makt til arbeidsgiver, sier Elisabeth Steen.

MISTER INNFLYTELSE: – Når en så stor del av lønnsmidlene fordeles på et nivå uten streikerett, gir det mer makt til arbeidsgiver, sier Elisabeth Steen.

Merete Jansen

NTL Nav: – Lokale forhandlinger i staten er i mange tilfeller rene trynetillegg

Tri Nguyen Dinh

Mellomoppgjøret for 6.000 maskinførere er ferdig

KRITISK TIL LOVENDRING: Gustav Landsverk har jobbet som kokk på sjøen siden han var 16 år. Som ansatt i Kystverket har han rett og plikt til å gå av med pensjon når han er 60 år, etter dagens regelverk.

KRITISK TIL LOVENDRING: Gustav Landsverk har jobbet som kokk på sjøen siden han var 16 år. Som ansatt i Kystverket har han rett og plikt til å gå av med pensjon når han er 60 år, etter dagens regelverk.

Tri Nguyen Dinh

Skipskokken er opprørt etter at Stortinget stemte for endring av særalder-reglene: – Kan bli starten på slutten

IKKE SÅ LIKE SOM VI TROR: Det er en myte at holdningene til økonomisk utjevning står sterkere i Norge enn i andre land, mener Knut Halvorsen og Steinar Stjernø.

IKKE SÅ LIKE SOM VI TROR: Det er en myte at holdningene til økonomisk utjevning står sterkere i Norge enn i andre land, mener Knut Halvorsen og Steinar Stjernø.

Sissel M. Rasmussen

At Norge er et samfunn med små forskjeller, er langt på vei en myte, hevder professorer

Et flertall i bystyret i Oslo stemte for mistillit mot miljøbyråd Lan Marie Berg (MDG). Dermed går hele byrådet av.

Et flertall i bystyret i Oslo stemte for mistillit mot miljøbyråd Lan Marie Berg (MDG). Dermed går hele byrådet av.

Michael Brøndbo

Byrådet i Oslo går av etter mistillit mot Lan Marie Berg

Debatt

Disse fire budene som er foreslått her er ikke en fullstendig liste, men det er en begynnelse, skriver Mímir Kristjánsson.

Disse fire budene som er foreslått her er ikke en fullstendig liste, men det er en begynnelse, skriver Mímir Kristjánsson.

Ihne Pedersen

«Med dagens regjering og deres statsfobi hadde vi nok vært oljerikdommen foruten», skriver Mímir Kristjánsson

Debatt

Renholderne skal feires med et standpunkt om at de er viktige, skriver artikkelforfatteren.

Renholderne skal feires med et standpunkt om at de er viktige, skriver artikkelforfatteren.

Ole Palmstrøm

«Vi er like mye verdt som andre arbeidere i andre bransjer», skriver Naemy Trandum Aasen

Ole Palmstrøm/Colorbox.com

Noen elsker det, andre hater det. Seks ansatte viser fram sin nye arbeidsplass

VIL STILLE: Geir Ove Kulseth har jobbet som forbundssekretær i EL og IT Forbundet siden 2017 og er utdannet elektriker.. Han kom dit etter fire og et halvt år som organisasjonssekretær i Elektroarbeidernes Fagforening Trøndelag.

VIL STILLE: Geir Ove Kulseth har jobbet som forbundssekretær i EL og IT Forbundet siden 2017 og er utdannet elektriker.. Han kom dit etter fire og et halvt år som organisasjonssekretær i Elektroarbeidernes Fagforening Trøndelag.

Privat

– Jeg tror vi må legge ned en ordentlig innsats for å bli flere medlemmer i forbundet

Nav beklager at de rådet en sosialhjelpssøker til å låne grill da han ikke klarte å betale strømregningen. (Illustrasjonsfoto)

Nav beklager at de rådet en sosialhjelpssøker til å låne grill da han ikke klarte å betale strømregningen. (Illustrasjonsfoto)

Emmie Olivia Kristiansen

Nav beklager etter å ha bedt sosialhjelpssøker om å låne grill

PRINSIPPER: Tillitsvalgt Ingvild Vaggen Malvik i Riksrevisjonen mener det er viktig at det finnes noen prinsipper for når hjemmekontor er ønskelig, slik at det ikke kun blir opp til virksomheten og den enkelte leder.

PRINSIPPER: Tillitsvalgt Ingvild Vaggen Malvik i Riksrevisjonen mener det er viktig at det finnes noen prinsipper for når hjemmekontor er ønskelig, slik at det ikke kun blir opp til virksomheten og den enkelte leder.

Ole Palmstrøm

Regjeringens hjemmekontor-forskrift er for svak, mener NTL: – Ansatte må ikke bli presset til å jobbe hjemmefra

Emilie Enger Mehl, Senterpartiet.

Emilie Enger Mehl, Senterpartiet.

Ragne B. Lysaker, Senterpartiet

Senterpartiet vil ikke melde Norge ut av EØS før et alternativ er på plass


Flere saker