JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Nytt forbund på beddingen

I løpet av et par år kan det skje store endringer i LOs organisasjon. LOs 21 fagforbund kan bli redusert til 19 eller kanskje 18.28.02.2011
13:13
16.12.2013 15:28

torgny.hasaas@lomedia.no

Det er to sammenslåingsprosjekter på gang i LO-familien. De fagorganiserte i Forsvaret, LO-forbundet Norges Offisersforbund og YS-forbundet Befalets Fellesorganisasjon, diskuterer nærmere samarbeid (se egen sak). Norsk Transportarbeiderforbund har landsmøtevedtak om tettere samarbeid mellom Postkom og Arbeidsmandsforbundet og nå har arbeidet startet.

I begge prosessene er sammenslåing målet.

Transport og Postkom var med på Forbund1-prosessen som havarerte. De har begge beklaget dette.

I mai 2008 avholdt Post og kommunikasjonsforbundet sitt andre landsmøte i Tønsberg. Landsmøtet var overskygget av kampen om ledervervet, Odd Christian Øverland mot Paul Magnus Gamlemshaug. Men det som tilsynelatende var et splittet landsmøte, var enstemmig om én ting: blåse liv i samarbeidet med andre forbund.

– Postkom var pådriver i dette arbeidet (Forbund1-prosessen red.anm.). Vi var overbevist om at det nye forbundet kunne stå bedre rustet for å ivareta og forbedre medlemmenes rettigheter enn hva de enkelte forbund hver for seg kunne gjøre, sa forbundsleder Odd Christian Øverland i sin innledning til landsmøtet. Det var Øverland som vant lederstriden.

Øverland presiserte at ideen var riktig, fordi medlemmene i de ulike forbundene i framtida i stadig større grad ville komme til å konkurrere om de samme oppdragene, og dermed stå i fare for å konkurrere med verdien av egne vilkår og rettigheter som innsats.

At Postkom var først ute til å sjøsette idéen om Forbund2 eller «Forbund-ett-eller-annet» som Øverland uttrykte det, var ikke overraskende. De var siste mann til å forlate Forbund1-skuta da den forliste.

På landsmøtet til Transportarbeiderforbundet i Tromsø i juni 2009, ble situasjonen. Nestleder Lars Johnsen innledet om organisasjonen. Bak seg hadde forbundet nederlaget med Forbund1 og ikke minst den opprivende striden med Postkom om medlemmene i Bring-systemet. Posten hadde kjøpt opp bedrifter i Nor-Cargo og innlemmet dem i sitt heleide selskap, Bring. Dette var medlemmer i Transportarbeiderforbundet, men Postkom krevde dem over til seg. Striden varte i flere år og endte med at Postkom gikk seirende ut.

Landsmøtet vedtok følgende: «I det daglige ser vi at «konkurranseflaten» om medlemmer og tariffavtaler utvides mot Post og kommunikasjonsforbundet (Postkom), både når det gjelder terminalvirksomhet, transportvirksomhet og distribusjonsvirksomhet. Et økende antall organisasjonstvister vil ikke styrke noen av forbundene, men gi grunnlag for organisering og tariffutvikling av forbund utenfor LO.»

Forbundet vedtok også hvem det skulle samarbeide med. Lars Johnsen sa det rett ut: «De bør derfor snarest etableres kontakt mellom Postkom, Norsk Arbeidsmandsforbund og oss (Transport)». Forbundet ønsket også å samarbeide med Jernbaneforbundet og Lokomotivmandsforbundet, men det var umulig fordi begge forbundene er negative til en slik prosess.

Arbeidsmandsforbundet har en lang historie. Det ble stiftet i 1895 som Det norske jern- og veiarbeiderforbund. I dag organiserer forbundet fortsatt anleggsarbeidere, men en voksende gruppe er vektere, andre viktige grupper er renholdere og gruvearbeidere. På landsmøtet i 2007 fattet forbundet vedtak om at «Forbundet vil arbeide for å ha en sterk og slagkraftig organisasjon. Virkemidler for dette kan være nært samarbeid i det praktiske, faglige arbeidet med andre forbund sentralt, også med tanke på evt. sammenslåing.»

Men forbundsleder Erna Hagensen (da het hun Dynge) sitt hjertebarn er et forbundsløst LO. Før landsmøtet prøvde hun å samle støtte for det. Det nestbeste alternativet er å søke samarbeid med andre forbund.

– Hvorfor ble det akkurat dere tre som søkte sammen?

– Vi føler fellesskap og så har vi samferdsel og service felles, svarer Hagensen. Hun synes det er flott at forbundet ikke er tvunget til en fusjon av utenforliggende hensyn.

– Vi er heldige som kan velge, sier hun, og sikter ikke minst til at forbundet har en solid økonomi som gjør at det ikke er i en tvangssituasjon.

En åpenbar kandidat til å delta i samarbeidet er Jernbaneforbundet. Da LO-Aktuelt spurte leder i Jerbaneforbundet, Kjell Atle Brunborg, i oktober 2007 om hvordan han ser på framtida for en fusjon svarte han:

– Vi skal ha landsmøte neste høst og har satt ned en gruppe som skal vurdere disse spørsmålene.

Han regnet med at det er tre alternativer som er aktuelle: Fortsette aleine, slå seg sammen i transportsektoren med Postkom og Transport eller melde seg inn i et større forbund som Fagforbundet eller Fellesforbundet.

Men da landsmøtet var over, var det ikke flertall for å innlede noen fusjonsprosess. Landsmøtet var lei av fusjon og flertallet stemte i mot.

– Det er en ny situasjon nå, sier Brunborg til LO-Aktuelt i februar 2011.

– Siden Arbeidsmandsforbundet er med, er et slikt samarbeid mer attraktivt for banearbeiderne i Jernbaneverket, sier han. Forbundet skal ha landsmøte i november 2012, og han regner med at tilslutning til den nye prosessen kommer til å bli et tema der.

Forbundsleder i Transportarbeiderforbundet, Roger Hansen, mener at samarbeidet som nå har kommet i stand, vil gi et solid og bredere ståsted i LO.

– Vi kan bli så store at vi kan vippe flertallet. Vi ønsker å bli store for å få mer tyngde internt i LO, sier Hansen. LO-Aktuelt intervjuet Transport-lederen samme dag som LOs organisasjonskomité har gitt Transportarbeiderforbundet et nederlag i kampen om medlemmene i Bybanen i Bergen. Transportarbeiderforbundet tapte for Fagforbundet da de krevde tariffavtale der.

Forbund1-prosessen førte til at sammenslåingene ble utsatt flere år selv om alle syntes det var en god idé. En viktig årsak var at det var store kulturelle forskjeller i måten forbundene var organisert på lokalt. Siden Handel og Kontor ikke er med, vil noen av disse konfliktene bli mindre. Dessuten har forbundene med erfaringene fra forrige gang.

– Vi veit hva det var som gjorde det vanskelig sist, så vi skal prøve å unngå det nå, sier Hansen.

– Når arbeidslivet endres, må også LO-forbundene søke nye strukturer for å tilpasse seg, sier leder i Postkom Odd Christian Øverland. Han sikter til at moderniseringen av offentlig sektor har ført til at Posten har endret seg fra forvaltning til privat virksomhet.

Han tror at det er gunstig at det er et lavere antall forbund i prosessen. Tre forbund i stedet for sju vil gjøre ting enklere.

Det alle forbundene er enige om er at det er nødvendig å skynde seg langsomt.

Felles fagforbund i Forsvaret

Offisersforbundet og Befalets Fellesorganisasjon vil samarbeide tettere for muligens å slå seg sammen.

Det må være en slags ironi når Norges Offisersforbunds blad heter «Befalsbladet», mens Befalets Fellesorganisasjons blad heter «Offisersbladet». Den viktigste forskjellen mellom de to organisasjonene er at Norges Offisersforbund er et LO-forbund og Befalets Fellesorganisasjon er tilknyttet YS.

I desember 2009 inngikk de to organisasjonene en samarbeidsavtale. Den ble fornyet i januar i år da de to forbundslederne Egil André Aas i NOF og Eivind Røvde Solberg i BFO undertegnet en avtale og ble enige om å nedsette en arbeidsgruppe som skal «utrede og beskrive konsekvensene av at BFO og NOF slår seg sammen til en organisasjon for befal i Forsvarssektoren». I tillegg skal de komme med forslag til en politisk plattform.

Den vanskeligste oppgaven for gruppa er spørsmålet om tilknytning til hovedorganisasjon, LO eller YS.

Aas sier til LO-Aktuelt at i dette spørsmålet er ingen dører lukket, og han peker også på at det finnes en tredje hovedsammenslutning, Unio, som også kan være aktuell for en felles organisasjon.

– Finnes det noen vesentlige forskjeller på NOF og BFO?

– Nei, vi har sammenfallende holdninger i alle grunnleggende problemstillinger, svarer BFO-leder Eivind Solberg på LO-Aktuelts spørsmål.

– Prinsipielt sett er vi like sterke, vi er nærmest identiske, er NOF-leder Egil André Ås’ svar på det samme spørsmålet.

BFO ble etablert 11. september 1957 og oppgir på sine hjemmesider at de har 9700 medlemmer. Norges Offisersforbund kan føre sin historie tilbake til 1896 og oppgir at de har 7500 medlemmer totalt. NOF ble medlem i LO i 1961.

BFO har lenge hatt sammenslåing på dagsordenen og har siden 2006 hatt visjonen: «Ett yrke – én organisasjon»

Visjonen blir uansett ikke oppfylt fordi forsvarets tredje befalsorganisasjon, Krigsskoleutdannede offiserers landsforening (KOL), har avvist en invitt til samarbeid. KOL er medlem i Akademikerne.

Selv om toppene er enige om et samarbeid, er det ikke like samstemmighet på grunnplanet. I et innlegg i siste utgave av BFOs blad Offisersbladet, kommer de regiontillitsvalgte i BFO med forholdsvis sterk kritikk av NFO: «BFOs regionstyreledere opplever at ledelsen i NOF underkommuniserer prosessen rundt sammenslåing så vel internt som eksternt. Til tross for at samarbeidet på sentralt nivå tilsynelatende skrider frem, oppleves det ikke at verken prosessen eller vedtaket fra Landsmøtet forankres gjennom handlinger i organisasjonen.»

Men prosessen sentralt skrider videre, og første milepæl er 15. mai. Da skal arbeidsgruppa legge fram sin rapport om sammenslåingsprosessen.

28.02.2011
13:13
16.12.2013 15:28Mest lest

Sammenbrudd i de lokale lønnsforhandlingene utløste gå sakte-aksjon fra klubbleder Christoffer Heggholmen og bilmekanikere, bilpleiere og delelageransatte ved Bertel O. Steens tre personbilverksteder i Bergen.  – Hvis ikke noe endrer seg nå, kan vi ikke jobbe i denne bransjen, sier Heggholmen.

Sammenbrudd i de lokale lønnsforhandlingene utløste gå sakte-aksjon fra klubbleder Christoffer Heggholmen og bilmekanikere, bilpleiere og delelageransatte ved Bertel O. Steens tre personbilverksteder i Bergen. – Hvis ikke noe endrer seg nå, kan vi ikke jobbe i denne bransjen, sier Heggholmen.

Arne Ristesund

Christoffer og kollegaene har gått til et uvanlig skritt for å få høyere lønn

VIL UTVIKLE SEG: Helsefagarbeider Therese Madelen Nord-Kongskog vil gjerne ta en bachelorgrad for å kunne få mer ansvar og faglig utvikling i jobben.

VIL UTVIKLE SEG: Helsefagarbeider Therese Madelen Nord-Kongskog vil gjerne ta en bachelorgrad for å kunne få mer ansvar og faglig utvikling i jobben.

Bjørn A. Grimstad

Helsefagarbeider Therese Madelen (33) vil bli sykepleier, men fagbrevet gir null poeng

Direktør i Norsk Industri Stein Lier-Hansen mener Norge må innføre regler som pålegger kraftselskapene å begrense krafteksporten når det er lite vann i magasinene.

Direktør i Norsk Industri Stein Lier-Hansen mener Norge må innføre regler som pålegger kraftselskapene å begrense krafteksporten når det er lite vann i magasinene.

Jan-Erik Østlie

Industri-topp: Norge burde sagt nei til de siste utenlandskablene

– Illegal rusmisbruk vil ikke forsvinne uansett hvor hardt vi straffer det. Det ser vi i land med strenge straffer, sier sosionomen, sier sosionom Tore Mangseth.

– Illegal rusmisbruk vil ikke forsvinne uansett hvor hardt vi straffer det. Det ser vi i land med strenge straffer, sier sosionomen, sier sosionom Tore Mangseth.

CRYSTALWEED cannabis/Unslpash

– Vi har ført en krig mot narkotiske stoffer i 50 år. Nå må vi senke terskelen for å snakke om rus

Kommentar

Selv ikke oljepengene kan dekke over at vi nå er på vei inn i en helt ny økonomisk tid, en tid der de fleste av oss vil få dårligere råd, skriver Stein Sneve.

Selv ikke oljepengene kan dekke over at vi nå er på vei inn i en helt ny økonomisk tid, en tid der de fleste av oss vil få dårligere råd, skriver Stein Sneve.

Brian Cliff Olguin

«Årets lønnsoppgjør var det beste på mange år. Nå er det snudd på hodet»

Colourbox

Familier taper flere tusen kroner i måneden på prisveksten. Se tallene

STRØMSTØTTE-INNSPILL: Fagfolk fra både regjering, LO og NHO skal nå komme med innspill på strømstøtte til bedriftene. LO-leder Peggy Hessen Følsvik er klar med LO sine krav.

STRØMSTØTTE-INNSPILL: Fagfolk fra både regjering, LO og NHO skal nå komme med innspill på strømstøtte til bedriftene. LO-leder Peggy Hessen Følsvik er klar med LO sine krav.

Jan-Erik Østlie

Her er LOs fire krav til bedrifter som skal få strømstøtte

BEKYMRET: Ingeborg Kivle, leder for NFF region sør, krever at arbeidet intensiveres med å forebygge psykisk sykdom blant kriminalomsorgens ansatte.

BEKYMRET: Ingeborg Kivle, leder for NFF region sør, krever at arbeidet intensiveres med å forebygge psykisk sykdom blant kriminalomsorgens ansatte.

Ole Palmstrøm

– Å se en kollega bli skadet på denne måten, er voldsomt og påvirker arbeidsmiljøet

Høyre-leder Erna Solberg kan glede seg over bunnsolid borgerlig flertall på Opinions siste partibarometer. Høyre har aldri vært så mye større enn Arbeiderpartiet som nå.

Høyre-leder Erna Solberg kan glede seg over bunnsolid borgerlig flertall på Opinions siste partibarometer. Høyre har aldri vært så mye større enn Arbeiderpartiet som nå.

Jan-Erik Østlie

Nå er Høyre større enn Ap og Sp til sammen

Debatt

LO-leder Peggy Hessen Følsvik og Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik og Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre.

Sissel M. Rasmussen

«Hva gjør LO hvis ikke regjeringen øker strømstøtten?» spør LO-medlem Bjørn

Tre medlemmer i Skolenes Landsforbund ved Olsvik skole i Bergen ha vært i streik siden 8. juni. Nå får de følge av mange kolleger som slutter seg til streiken ved skolestart.  Her er Joakim Haugen og Cathrine Govenius på streikevakt.

Tre medlemmer i Skolenes Landsforbund ved Olsvik skole i Bergen ha vært i streik siden 8. juni. Nå får de følge av mange kolleger som slutter seg til streiken ved skolestart.  Her er Joakim Haugen og Cathrine Govenius på streikevakt.

Privat

Lærerstreiken trappes opp fra neste uke

MEKLING: For ansatte i prosessindustrien kan det bli streik fra mandag morgen, dersom partene ikke blir enige hos Riksmekleren. Bildet er fra Alcoa Mosjøen, der er ingen tatt ut i første streikeuttak,

MEKLING: For ansatte i prosessindustrien kan det bli streik fra mandag morgen, dersom partene ikke blir enige hos Riksmekleren. Bildet er fra Alcoa Mosjøen, der er ingen tatt ut i første streikeuttak,

Arkivbilde: Petter Pettersen

Over 1.400 industriarbeidere gjør seg klar til å gå ut i streik

Vi merker konsekvensene av kutt i tiltaksplasser, forteller Steinar Halvorsen.

Vi merker konsekvensene av kutt i tiltaksplasser, forteller Steinar Halvorsen.

Simen Aker Grimsrud

Arbeidsledigheten er rekordlav, men Nav-tillitsvalgt Steinar vil ha mer penger til å få folk ut i arbeid

Siden 1994 har Nav ved behandlingen av saker om stønader til enslige forsørgere ment at disse stønadene faller utenfor trygdeforordningen.

Siden 1994 har Nav ved behandlingen av saker om stønader til enslige forsørgere ment at disse stønadene faller utenfor trygdeforordningen.

Hanna Skotheim

Nav praktiserer nok en trygderegel feil, fastslår domstol

Kari Nessa Nordtun, til daglig ordfører i Stavanger, skal lede utvalget som skal meisle ut Aps nye energipolitikk.

Kari Nessa Nordtun, til daglig ordfører i Stavanger, skal lede utvalget som skal meisle ut Aps nye energipolitikk.

Jan Kåre Ness / NTB

Lederen i Aps energiutvalg vil utjevne strømprisene mellom nord og sør

Matvareprisen skyter i været.

Matvareprisen skyter i været.

Heiko Junge / NTB

Sjokktall: Aldri før har prisene på matvarer økt raskere enn nå

NY KRAFT: – Først og fremst må Norge få fortgang på utbygginga av ny, fornybar kraft. Og vi må få fart på energieffektivisering, sier forbundsleder Jan Olav Andersen.

NY KRAFT: – Først og fremst må Norge få fortgang på utbygginga av ny, fornybar kraft. Og vi må få fart på energieffektivisering, sier forbundsleder Jan Olav Andersen.

Knut Viggen

Klima må gå foran strømpriskrise, mener EL og IT-lederen. Her er hans beskjed til politikerne

Debatt

Norge bruker 50 ganger mer på strømstøtte enn på strømsparing. Da skyver Norge problemene foran seg, skriver Truls Gulowsen.

Norge bruker 50 ganger mer på strømstøtte enn på strømsparing. Da skyver Norge problemene foran seg, skriver Truls Gulowsen.

Leif Martin Kirknes

«Et alvorlig problem at det går 50 ganger mer til strømstøtte enn tiltak som får ned forbruket»

I dag er Stine butikkansvarlig i Kommunikasjon Voss og selger mobiltelefoner og annen elektronikk. Kundemøter er helt uproblematisk.

I dag er Stine butikkansvarlig i Kommunikasjon Voss og selger mobiltelefoner og annen elektronikk. Kundemøter er helt uproblematisk.

Ingerid Jordal

Å stå opp om morgenen for å gå på jobb, føltes til tider umulig for Stine. Så fikk hun hjelp

Kommentar

Høyreleder Erna Solberg kan garantere at hun ville ha fått på plass strømstøtte til næringslivet. Men snakker mindre om hva annet hun vil gjøre med strømmen. 

Høyreleder Erna Solberg kan garantere at hun ville ha fått på plass strømstøtte til næringslivet. Men snakker mindre om hva annet hun vil gjøre med strømmen. 

Ole Berg Rusten / NTB

«Høyre vil ha mye mer av en politikk folket sier tydelig nei til. Og flyr høyt på det»


Flere saker