JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Lille Transport har vist vei

Kanskje er ikke Norsk Transportarbeiderforbund et eget fagforbund om ett år. Kanskje er forbundets medlemmer en del av noe større, mye større.11.10.2012
13:58
16.12.2013 20:30

vegard.holm@lomedia.no

Det vil debatten framover avgjøre. Vedtakene fattes i juni neste år. Tida er kanskje ikke nå for å ta den store oppsummeringen av de 116 åra forbundet har eksistert, men kanskje en aldri så liten av de 15 siste. Det er fra historia en finner sakene og kampene som har betydd noe for medlemmenes aktivitet og engasjement, og evne og vilje til å forme framtida.

Jeg vil starte med landsmøtet i 1997.

1997: En organisatorisk omlegging for kamp og medlemsengasjement

På landsmøtet i 1997 ble det gjort omfattende endringer i organisasjonen. Kanskje den viktigste endringen var å demokratisere tarifforhandlingene, gjennom at alle yrkesgrupper med mer enn 200 medlemmer fikk velge sitt eget forhandlingsutvalg. Forhandlingsutvalget ble gitt makt til å avgjøre et så viktig spørsmål som streik om ikke mekling gir et resultat som kan anbefales. Forhandlingsutvalget skal bestå av folk som til daglig jobber innenfor bransjen, og derigjennom sjøl omfattes av overenskomsten og har direkte kontakt med medlemmene. En som er valgt på heltid til verv i fagforeningen er ikke valgbar til forhandlingsutvalget, han eller hun kan heller ikke være delegat på konferansen som velger dette.

Dette er den mest demokratiske måten å organisere og gjennomføre tariffoppgjørene på. Det har ført til et stort engasjement og aktivitet blant svært mange medlemmer, og er unikt for Transportarbeiderforbundet.

1998: Et historisk tariffoppgjør for bussen og påfølgende BBA i 2007

Året etter gjennomførte bussarbeiderne i Transportarbeiderforbundet (for første gang sammen med Rutebilarbeiderforbundet/Yrkestrafikkforbundet etter bruddet i 1955) en fem uker lang tariffstreik som i ettertid er karakterisert som historisk. Streiken ga store lønnstillegg, og ble den virkelige starten på en mangeårig kamp for en tariffavtale som får bussjåførene opp på industriarbeiderlønn.

En ny viktig milepæl ble nådd i 2007 da Bussbransjeavtalen ble en realitet. I årene etterpå har streiken for 15 år siden fortsatt spilt en betydning ved bussarbeidernes tariffoppgjør. Og seinest i år ble en ny milepæl nådd ved tariffoppgjøret: Samarbeidet mellom fire fagforbund innen bussektoren, som startet i 1998, førte til en bedre sikkerhet for at bussjåførene på permanent basis skal ha en lønn mer på linje med industriarbeiderlønna.

2000: Endelig en landsomfattende kollektivavtale for avisbudene

Helt siden avisbudene fagorganiserte seg for første gang i 1897, har de kun hatt lokale og bedriftsvise avtaler. Først i år 2000 kom en landsomfattende kollektivavtale på plass. Forut for dette ble det drevet et omfattende organisasjonsarbeid som gjorde avisbudene i stand til å gjennomføre en streik i 1998, i fylkene Østfold, Akershus, Hedmark og Oppland. Dermed visste arbeidsgiverne at avisbudene var i stand til å gjennomføre det de satte seg fore, og tarifforhandlingene i 2000 ble en suksess med en landsomfattende kollektiv tariffavtale som resultat.

Avisbudstreika i Aftenposten i 1994 er ikke glemt, det var den som la grunnlaget for en ny giv og en bedre organisering av denne yrkesgruppa.

2000: Storstreik

I mai 2000 streiket mer enn 100 000 LO-medlemmer. Meklingsforslag ble anbefalt av LO-ledelsen og alle de store forbundene, mens forbundsledere i fire relativt små fagforbund oppfordret til å stemme nei. De fire forbundslederne var fra Transportarbeiderforbundet, Hotell og Restaurant, Næring og Nytelse og EL&IT.

Mer enn 64 prosent av LO-medlemmene stemte nei til forslaget, og etter seks dagers streik resulterte de nye forhandlingene i en dobling av det økonomiske resultatet, den femte ferieuka kom raskere, mer forpliktende formuleringer for EVU-reformen og ikke minst ble tariffavtalens lengde redusert fra 3 til 2 år.

2004: Fokus på gratispassasjerene

Ved tariffoppgjøret i 2004 krevde grossistarbeiderne i Transportarbeiderforbundet at det skulle innføres et lønnstillegg kun for fagorganiserte. Kravet ble ikke innfridd av arbeidsgiverforeningen HSH (nå Virke), heller ikke etter en tre uker lang streik. Men kravet, og kampen mot gratispassasjerene, fikk stor oppslutning blant fagorganiserte, og skapte store diskusjoner.

Sjøl om fagbevegelsen ikke har funnet en løsning på denne problemstillingen er den oppe til debatt med jamne mellomrom. Og det var grossistarbeiderne i Transportarbeiderforbundet som virkelig fikk satt saken på dagsorden ved tariffoppgjøret for åtte år siden.

2009: Kampen mot vikarbyrådirektivet starter

Allerede på LO-kongressen i 2009 advarte representanter fra Norsk Transportarbeiderforbund mot det kommende vikarbyrådirektivet. Forslag om at LO skulle gå i mot dette EU-direktivet, ble oversendte til sekretariatet.

Etter LO-kongressen var det stadig flere innafor fagbevegelsen som så hva som ville følge av dette EU-direktivet. Og etter at landsmøtet i Fellesforbundet høsten 2011 vedtok (mot en enslig stemme) å kreve veto mot vikarbyrådirektivet var dommen entydig i LO: Vikarbyrådirektivet må ikke implementeres i norsk lovverk!

2010: Tariffstreik for ordnede forhold til vikarer, midlertidig arbeidskraft og innleid arbeidskraft

Terminalarbeiderne på de store terminalene har helt siden 1970-tallet kjempet mange kamper for verdige ansettelsesforhold. Alle slags varianter av vikarbruk og midlertidig arbeidskraft har vært brukt av arbeidsgiverne, noe som har undergravd faste ansettelsesforhold.

Ved tariffoppgjøret i 2010 var hovedsaken ved dette oppgjøret å få tariffestet ordnede forhold for alle varianter av ikke-fast ansatte arbeidstakere. Etter en tre uker lang streik i spedisjonsbedriftene kunne medlemmene konstatere at de fullstendig hadde vunnet gjennom med hovedkravene sine. Arbeidsgiverne hadde gått med på en avtale som NHO nektet å skrive under på, et syn de opprettholdt hele tariffperioden.

At kravene og streiken fikk betydning kan det neppe herske tvil om. Alle LOs fagforbund, med Fellesforbundet i spissen, reiste liknende krav ved årets oppgjør. Resultatet i overenskomstene ble noe tilnærmet det som ble en del av Speditøravtalen i 2010. Smitteeffekten var stor.

2011/2012: Kamp for en tillitsvalgt

Da klubbleder Monica Nkechi Okpe fikk sparken på DHL Supply Chain i Oslo i mai 2011, ringte varsellampene raskt blant de tillitsvalgte i Transportarbeiderforbundet – på alle nivåer. Arbeidet for å drive denne usaklige og politiske avskjeden tilbake kom raskt i gang. Internasjonal Transportarbeiderføderasjon ble mobilisert, med stor internasjonal støtte som resultat. Gjennom ti måneder ble det holdt et høyt aktivitetsnivå blant mange av Transportarbeiderforbundets medlemmer og tillitsvalgte. Mange arrangementer ble gjennomført.

Arbeidsretten ga i mars 2012 full oppreisning til Monica Nkechi Okpe, økonomisk erstatning og jobben tilbake.

2012: Videre opptrapping av lønna til havnearbeiderne

Den relativt lille gruppa av losse- og lastearbeidere i norske havner har hatt en dårlig lønnsutvikling over mange år. Ved tariffoppgjøret i 2010 fikk de til en prøveordning som sa de lønnsmessig skal ha en viss prosent av gjennomsnittet for «Arbeidere i alt». Prøveordningen slo godt ut ved reguleringene i februar 2011 og 2012, og arbeidsgiverne ville naturlig nok ha bort denne gullkanta avtalen ved oppgjøret i 2012. Dermed ble dette den viktigste saken å få i orden ved tariffoppgjøret for havnearbeiderne.

Resultatet ble, i stedet for at den ble fjernet fra tariffavtalen, at ordningen er gjort permanent og vil sikre havnearbeiderne en god lønnsutvikling.

Internasjonal solidaritet

Mange fagforbund driver et mangesidig og godt internasjonalt arbeid. For Transportarbeiderforbundet har det vært viktig å bidra lokalt der det trengs mest. To eksempler er støttearbeidet for bussarbeiderleder Mansour Osanloo i Iran over flere år, og støttearbeid for transportarbeiderforbundet Tümtis i Tyrkia som har kjempet, og fortsatt kjemper, en lang kamp mot UPS og andre.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
11.10.2012
13:58
16.12.2013 20:30Mest lest

PRESSET UT: Wivian Pettersen er glad hun hadde fagforeningen i ryggen da sjefen ville si henne opp.

PRESSET UT: Wivian Pettersen er glad hun hadde fagforeningen i ryggen da sjefen ville si henne opp.

Privat

Wivian (59) trodde møtet skulle handle om lønn, men sjefen ville snakke om oppsigelse

May Lill Kristiansen vet ikke helt hvordan hun skal oppføre seg i jobbintervjuer heretter: - Skal jeg fremstille meg som den jeg er med meninger eller skal jeg være den lojale som bare er snill og grei? 

May Lill Kristiansen vet ikke helt hvordan hun skal oppføre seg i jobbintervjuer heretter: - Skal jeg fremstille meg som den jeg er med meninger eller skal jeg være den lojale som bare er snill og grei? 

Hanna Skotheim

May Lill fortalte om dårlig ledelse på jobben. Det har fått konsekvenser

Rønnaug Jarlsbo

Åpnet pasientjournalen til kjærestens ekskone: – Jeg skjønte ikke konsekvensene

SLUTT PÅ PENDLINGEN: Inspektøren pendler ikke lenger til Bodø for å jobbe i Luftfartstilsynet. Han varslet flere ganger om feil han mente overordnede hadde gjort, og følte seg trakassert på grunn av dette.

SLUTT PÅ PENDLINGEN: Inspektøren pendler ikke lenger til Bodø for å jobbe i Luftfartstilsynet. Han varslet flere ganger om feil han mente overordnede hadde gjort, og følte seg trakassert på grunn av dette.

Merete Jansen

Trakassering på jobb: – Jeg har opplevd et jævla press fra lederne, det har gått på helsa løs

Glen Musk

Rundt 350 vektere må bytte arbeidsgiver etter at Securitas tapte anbud

PENSJON: Hva skal du leve av når du blir gammel? Det synes mange det er overveldende å sette seg inn i.

PENSJON: Hva skal du leve av når du blir gammel? Det synes mange det er overveldende å sette seg inn i.

colourbox.com

Orker du ikke forholde deg til pensjon? Her er en enkel oversikt

Nav Klageinstans opplyser nå at de tar kjennelsen til etterretning.

Nav Klageinstans opplyser nå at de tar kjennelsen til etterretning.

Leif Martin Kirknes

Elektriker ødela armen under strekking av kabel - måtte kjempe om Nav-erstatning

DYRT: Altus Intervention-klubbleder Ulf Tegnér opplever at pensjonistene melder seg ut av Industri Energi, og fikk med seg landsmøtet på at forbundet skal se på et mulig kutt i pensjonistkontingenten.

DYRT: Altus Intervention-klubbleder Ulf Tegnér opplever at pensjonistene melder seg ut av Industri Energi, og fikk med seg landsmøtet på at forbundet skal se på et mulig kutt i pensjonistkontingenten.

Jan-Erik Østlie

Ulf synes det er for dyrt for pensjonistene – snudde landsmøtet

Silje Kirknes Delgado

Det krangles om feriepenger på dagpenger, men hva betyr egentlig dette tillegget?

Slik møttes ledelsene i LO og Arbeiderpartiet til møte i samarbeidskomitéen 20. september i år. Fra venstre. Jonas Gahr Støre, Kjersti Stenseng, Bjørnar Skjæran, Hadia Tajik, Kristine Kallset, Amund Vik, Roger Heimli, Christopher Beckham, Wegard Harsvik, Roger Bjørnstad, Terje Olsson, Egil André Aas, Julie Lødrup, Mette Nord og Peggy Hessen Følsvik

Slik møttes ledelsene i LO og Arbeiderpartiet til møte i samarbeidskomitéen 20. september i år. Fra venstre. Jonas Gahr Støre, Kjersti Stenseng, Bjørnar Skjæran, Hadia Tajik, Kristine Kallset, Amund Vik, Roger Heimli, Christopher Beckham, Wegard Harsvik, Roger Bjørnstad, Terje Olsson, Egil André Aas, Julie Lødrup, Mette Nord og Peggy Hessen Følsvik

Martin Guttormsen Slørdal

Støre informerte ikke LO om løftebrudd på feriepenger

FOLKEBONUS:  Er du over 17 år og tjener 500.000 kroner eller mindre, vil SV gi deg 1.450 kroner i 2022. Pengene tas fra inntektene på den økte CO₂-avgiften.

FOLKEBONUS: Er du over 17 år og tjener 500.000 kroner eller mindre, vil SV gi deg 1.450 kroner i 2022. Pengene tas fra inntektene på den økte CO₂-avgiften.

Colourbox (illustrasjonsbilde)

SV vil bruke penger fra klimaavgiften til å gi deg en gavesjekk

Styrer i Læringsverkstedets Folkeparken barnehage hevder kuttet i pensjonstilskudd vil gå utover det beste for barna. Samtidig har barnehagen hatt et samlet overskudd på 18,7 millioner kroner i årene 2015-2019. Illustrasjon: Vidar Eriksen

Styrer i Læringsverkstedets Folkeparken barnehage hevder kuttet i pensjonstilskudd vil gå utover det beste for barna. Samtidig har barnehagen hatt et samlet overskudd på 18,7 millioner kroner i årene 2015-2019. Illustrasjon: Vidar Eriksen

Barnehagen hadde overskudd på mange millioner hvert år. Nå truer de med at barna ikke får nye leker

SKAL LEVERE: Statsminister Jonas Gahr Støre har store forventninger fra LO-fellesskapet, og han sier de skal levere – men ber om mer tid.

SKAL LEVERE: Statsminister Jonas Gahr Støre har store forventninger fra LO-fellesskapet, og han sier de skal levere – men ber om mer tid.

Ole Palmstrøm

Støre trenger mer tid for å innfri på feriepenger og ABE-kutt: – Vi fikser ikke alt på seks uker

TV-profil Harald Eia er blitt verdsatt for sitt engasjement for fagbevegelsen.

TV-profil Harald Eia er blitt verdsatt for sitt engasjement for fagbevegelsen.

Ida Bing

Harald Eia ba seerne innstendig om å fagorganisere seg. Nå får han Nitos hederspris

PENSJON: Da Vilde Wessel Ljungberg ble tatt ut i kulturstreiken, måtte hun lære det grunnleggende om pensjon. Da fikk hun seg en vekker.

PENSJON: Da Vilde Wessel Ljungberg ble tatt ut i kulturstreiken, måtte hun lære det grunnleggende om pensjon. Da fikk hun seg en vekker.

Cathrine Kahrs

Vilde (27) visste lite om pensjon. Så skulle hun streike for en bedre ordning

Jan-Erik Østlie

Sjekk hvem som skal sitte i ledelsen til Industri Energi de neste tre årene

Leif Martin Kirknes

LO øker presset på Støre i feriepenge-saken: – En skam om ikke fellesskapet stiller opp

TARIFF-JUBEL: Christine Lie og Marthe Kaland er tillitsvalde i Norges einaste «Mækker'n» med tariffavtale. No har dei tilsette fleire rettar skrivne ned og fagforeininga og forbundet i ryggen.

TARIFF-JUBEL: Christine Lie og Marthe Kaland er tillitsvalde i Norges einaste «Mækker'n» med tariffavtale. No har dei tilsette fleire rettar skrivne ned og fagforeininga og forbundet i ryggen.

Håvard Sæbø

Christine (22) og Marthe (25) er tillitsvalde i Norges einaste McDonald’s med tariffavtale

Arbeidsminister Hadia Tajiks vurdering er at minstelønnsdirektiv, slik det nå er utformet, ikke er omfattet av EØS-avtalen.

Arbeidsminister Hadia Tajiks vurdering er at minstelønnsdirektiv, slik det nå er utformet, ikke er omfattet av EØS-avtalen.

Håvard Sæbø

Norden sier nei til EUs minstelønn. Norge slipper å innføre dette, hevder Hadia Tajik

Visepresident Sverre Myrli (Ap) ble ikke valgt som ny presidentkandidat av partiet, men ønsket å fortsette i presidentskapet. (Arkivfoto)

Visepresident Sverre Myrli (Ap) ble ikke valgt som ny presidentkandidat av partiet, men ønsket å fortsette i presidentskapet. (Arkivfoto)

Martin Guttormsen Slørdal

Bitter splid i Ap om valget av ny stortingspresident


Flere saker