JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Uenighet om lønnsutvikling

– Dette koker ned til en uenighet om lønnsutvikling, oppsummerte Rikslønnsnemndas leder, Stein Huseby. I går møttes Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO Service i Rikslønnsnemda for å gjøre rede for sine synpunkt rundt vekterkonflikten.06.12.2012
14:16
16.12.2013 21:11

ane.borrud@lomedia.no

7. og 8. mai i år gjennomførte Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO Service og tarifforhandlinger på vekteroverenskomsten. Partene ble ikke enige, og ble innkalt til Riksmeklerens kontor 30. og 31. mai og 1. juni. Parallelt med denne meklingen pågikk mekling mellom Parat og NHO Service om deres vekteroverenskomst, som hittil har vært en blåkopi av NAF/NHO Service overenskomsten.

– Meklingen i mai/juni var en atypisk mekling med arbeidsuhell. For det første at Parat ble invitert inn til samtidig mekling, det var et tradisjonsbrudd, sa prosessfullmektig for Arbeidsmandsforbundet, Trond Karlsen.

Han pekte på at Arbeidsmandsforbundet organiserer 4.600 vektere, mens Parat organiserer 460 vektere. I tillegg har Parat nesten alle sine vektere på flyplass, mens NAF har 1.200 av 4.600 vektere på flyplass.

– NAF tilkjennega at vi ikke kunne godta skissen riksmekleren la fram. Den burde ikke ha blitt presentert for Parat, fortsatte han. At skissen som vi sa nei til, som favoriserer flyplass, ble presentert for Parat var et arbeidsuhell, mente Karlsen.

I sin gjennomgang av arbeidsgivernes synspunkter på vekterkonflikten la advokat og prosessfullmektig for NHO Service, Terje Hovet, vekt på at Parat har en selvstendig forhandlingsrett.

– Vi har to selvstendige tariffavtaler med vekterne. Dette er parallellavtaler, og vi erkjenner at NAF er størst. Men Parat krevde å komme i meklingsposisjon ved å levere plassoppsigelser, og de har en selvstendig forhandlingsrett, sa han.

Krav om lønnsgaranti

«Hovedkravet vårt er en økning av lønnsnivået opp imot en gjennomsnittlig industriarbeiderlønn for de som er omfattet av overenskomsten og en garanti for opprettholdelse av et slikt lønnsnivå», står det i prosesskriftet fra Arbeidsmandsforbundet til Rikslønnsnemnda.

Trond Karlsen var først ute i Rikslønnsnemnda, og la fram Arbeidsmandsforbundet sine synspunkter på vekterkonflikten. Han viste til lønnsoppgjøret i 2010, der partene etter en ukes streik kom til enighet om at det innen utgangen av januar hvert år fram til og med 2013 skulle forhandles om en opptrapping av lønnssatsene med særlig vekt på kompetanse som øker verdiskapningen i bedriften. Økningen skulle minst gi 2 kroner fra 1. april 2011, 3,50 fra 1. april 2012 og 5 kroner fra 1. april 2013. Målet var å komme nærmere en gjennomsnittlig industriarbeiderlønn.

– Det var vår oppfatning at når man oppgir et minstebeløp så skal man få mer enn det. Men det var minimumet som ble gitt. Flere medlemmer følte seg lurt, påpekte Karlsen.

NHO Service var ikke enig i at vekterne ikke har hatt en god lønnsutvikling.

– Vi har framført et tilbud – også til NAF – som ville gitt en lønnsøkning på 4,75 under ett. Dette mener vi er et veldig godt resultat, sa Terje Hovet, prosessfullmektig for NHO Service.

Tjenestegrensetillegg

Det at Parat meklet parallelt med NAF på deres likelydende overenskomst, skapte problemer for NAF. Spesielt da Parat godkjente Riksmeklerens skisse, mens NAF ikke godkjente den.

– Skissen imøtekommer et lønnskrav fra den minste organisasjonen. Beskrivelsen av tjenestegrensetilleggene var uspiselige for oss, sa Karlsen.

For mens sertifiserte sikkerhetskontrollører i heliport-/flyplasstjeneste skulle få økt sitt tjenestegrensetillegg med 400 kroner, ble tjenestegrensetilleggene for helse- og sosialtjenester samt bom på dagtid foreslått strøket. I tillegg ble beskrivelsen av tjenestegrensetilleggene endret.

– Å fjerne helse- og sosialtjenester samt bom på dagtid er endringer som kun ville berøre våre medlemmer, sa Karlsen, og viste til sammensetningen av medlemmer på de forskjellige overenskomstene. For mens Parat nesten utelukkende har sine medlemmer på flyplass, har NAF 3.400 medlemmer som ikke jobber på flyplass.

Selv om det i utkastet står at de som har tilleggene i dag ikke skal miste dem, la Karlsen vekt på at begge tjenestegrensetilleggene har et stort potensiale i fremtiden, og ikke burde fjernes.

– Dessuten bør partene som er berørt være enige om at det skal tas ut, slo han fast.

Terje Hovets, prosessfullmektig for NHO Service, var i sin gjennomgang av arbeidsgivernes synspunkter på vekterkonflikten, ikke enig i NAFs tolkning av fremtiden innen disse tjenestegrenetilleggene.

– Vi ville fjerne bom og helse fordi vaktbransjen erfarer at det er områder man ikke får solgt inn. Vi erkjenner at det er en håndfull personer som sitter på dette i dag, men det har ikke vært salgsoppdrag på lang tid, sa han.

Påstander

I sine prosessskrift til Rikslønnsnemnda kommer NHO Service og Arbeidsmandsforbundet med sine påstander, som Rikslønnsnemda skal vurdere i sin behandling av vekterkonflikten.

NHO Service mener Rikslønnsnemnda bør gjøre vekteroverenskomsten mellom NAF og NHO Service gjeldende fra tidspunkt for Rikslønnsnemdas kjennelse til og med 31. mars 2014, med de endringer som følger av avtalen mellom Parat og NHO Service. Det vil si at overenskomsten mellom Arbeidsmandsforbundet og NHO Service vil få en identisk tekst med den som Parat godkjente.

Arbeidsgiversiden mener også at det generelle tillegget på 4 kroner og 50 øre bør gjøres gjeldende fra arbeidets gjenopptakelse i juni, og at det samlede kronetillegget på 8 kroner ikke skal gjelde for arbeidstagere som har sluttet i bedriften i tiden før Rikslønnsnemdas kjennelser foreligger.

NHO Service siste påstand er at det ikke foretas omregning og etterbetaling av overtid, overenskomstmessige endinger i lønnsgruppeplassering mv for arbeid utført i tiden før kjennelsen foreligger.

Norsk Arbeidsmandsforbundet har 12 påstander i sitt prosesskrift. Blant annet vil forbundet vil ha en heving av begynnerlønnen, samt en permanent bestemmelse om heving av det enkelte lønnstrinn med 2 prosent fra forestående trinn. Det vil at de ekstraordinære januarforhandlingene videreføres for 2014 og 2015, med en økning på 5 kroner hvert år. Når det gjelder tjenestegrensetilleggene vil NAF at teksten fra 2010 – 2012 blir stående uendret. Forbundet vil også at det innføres en ny tekst under § 4 om lønnsutbetaling: «Lønn utbetales etterskuddsvis, men ikke senere enn seneste virkedag før den 10. i påfølgende måned. Dette er ikke til hinder for at man lokalt avtaler tidligere utbetalingsdato». NAF mener også at overenskomsten skal gjelde fra 8. juni 2012, og ikke fra tidspunkt for Rikslønnsnemdas kjennelse kommer, som NHO Service vil. Og til sist vil forbundet ha endret tillegg for ubekvem arbeidstid og skifttillegg fra et kronebeløp som i dag, til et prosenttillegg.

Kjennelse fredag 7. desember

I morgen fredag 7. desember faller Rikslønnsnemdas kjennelse. Spørsmålet blir om Arbeidsmandsforbundet får noe mer enn det Parat fikk, da de godtok Riksmeklerens skisse.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
06.12.2012
14:16
16.12.2013 21:11Mest lest

Tuva Hjartholm synes det kan være vanskelig å vite hvor grensa går for når hun skal si ifra.

Tuva Hjartholm synes det kan være vanskelig å vite hvor grensa går for når hun skal si ifra.

Hanna Skotheim

Vernepleier Tuva: – Jeg opplever uønsket seksuell oppmerksomhet åtte av ti vakter

FORBLIR SYK: Christine Strandmann får så lite utbetalt i arbeidsavklaringspenger at hun lever under fattigdomsgrensa. – Det er greit at «det skal lønne seg å jobbe», men de laveste ytelsene må ikke være så lave at de gjør folk sykere, sier Strandmann.

FORBLIR SYK: Christine Strandmann får så lite utbetalt i arbeidsavklaringspenger at hun lever under fattigdomsgrensa. – Det er greit at «det skal lønne seg å jobbe», men de laveste ytelsene må ikke være så lave at de gjør folk sykere, sier Strandmann.

Emmie Olivia Kristiansen

AAP dekker ikke behandlingene Christine trenger: – Myndighetene kan ikke skremme folk friske med lave stønader

Profesjonsleder i FO, Hanne Glemmestad har selv vært Nav-leder. Hun sier det kan være ulik praksis fra sted til sted hvordan vedtak blir til. Hun vil ikke spekulere i hva som har skjedd i saken i Nav Indre Østfold.

Profesjonsleder i FO, Hanne Glemmestad har selv vært Nav-leder. Hun sier det kan være ulik praksis fra sted til sted hvordan vedtak blir til. Hun vil ikke spekulere i hva som har skjedd i saken i Nav Indre Østfold.

Hanna Skotheim

Advarer mot heksejakt på Nav-ansatt som ba klient kjøpe grill og drikke vann fra springen

Karina Veum ser tilbake på en tid da hun var ny i arbeidslivet og visste lite om rettighetene sine.

Karina Veum ser tilbake på en tid da hun var ny i arbeidslivet og visste lite om rettighetene sine.

Ida Bing

Karina var 18 år og ny i jobben da hun krasjet firmabilen. Så ga sjefen henne skylda

Rammeavtalen fra 2017 har en kategori for kjøretøy med høy verdi.

Rammeavtalen fra 2017 har en kategori for kjøretøy med høy verdi.

Tori Aarseth

Hvor havnet pengene da Aleris leide raske biler og eiendommer for titalls millioner? Nå etterforsker Økokrim

EN RUNDE TIL: Linn Henriksen (32) har vært gjennom flere runder med arbeidsavklaring og arbeidspraksis, men Nav mener det ikke er nok. Legen hennes fraråder en ny runde med arbeidsutprøving. På tross av det fikk Linn tirsdag melding om å møte til oppstartssamtale for ny arbeidsavklaring på nokså kort varsel, dagen etter.

EN RUNDE TIL: Linn Henriksen (32) har vært gjennom flere runder med arbeidsavklaring og arbeidspraksis, men Nav mener det ikke er nok. Legen hennes fraråder en ny runde med arbeidsutprøving. På tross av det fikk Linn tirsdag melding om å møte til oppstartssamtale for ny arbeidsavklaring på nokså kort varsel, dagen etter.

Yngvil Mortensen

Rødt og SV blir opprørt av Linns historie: – Folk blir ikke noe friskere av at ytelsene kuttes

OPTIMIST: Linda Wiers Johnsen er optimist, men også sliten av all uvissheten som pandemien har ført med seg da hun ble arbeidsledig.

OPTIMIST: Linda Wiers Johnsen er optimist, men også sliten av all uvissheten som pandemien har ført med seg da hun ble arbeidsledig.

Brian Cliff Olguin

Butikkansatt Linda (53) mistet jobben under pandemien. Nå er hun lei og vurderer å bytte bransje

FJERNES I STOCKHOLM: Konduktører som gir beskjed til lokomotivføreren om at alt er klart er et vanlig syn både på norske og svenske togstasjoner. Nå foreslås det imidlertid å fjerne konduktørene fra lokaltogene i Stockholm.

FJERNES I STOCKHOLM: Konduktører som gir beskjed til lokomotivføreren om at alt er klart er et vanlig syn både på norske og svenske togstasjoner. Nå foreslås det imidlertid å fjerne konduktørene fra lokaltogene i Stockholm.

Morten Hansen

Vil kaste konduktørene ut av toget. Frykter lovløse tilstander

Tri Nguyen Dinh

Mellomoppgjøret for 6.000 maskinførere er ferdig

I RETTEN: Renholder Grethe Beck bestrider oppsigelsen fra arbeidsgiveren ISS. Beck har Tourettes syndrom og trenger tilrettelegging fra arbeidsgiver for å kunne stå i jobb. Nå behandles søksmålet hennes i Borgarting lagmannsrett.

I RETTEN: Renholder Grethe Beck bestrider oppsigelsen fra arbeidsgiveren ISS. Beck har Tourettes syndrom og trenger tilrettelegging fra arbeidsgiver for å kunne stå i jobb. Nå behandles søksmålet hennes i Borgarting lagmannsrett.

Tri Nguyen Dinh

«Glemt» paragraf kan hjelpe renholderen Grethe og andre arbeidsfolk

Colourbox.com

«Firerbanden» overkjører regjeringen – gir 650 millioner kroner mer til pensjonistene

Et flertall i bystyret i Oslo stemte for mistillit mot miljøbyråd Lan Marie Berg (MDG). Dermed går hele byrådet av.

Et flertall i bystyret i Oslo stemte for mistillit mot miljøbyråd Lan Marie Berg (MDG). Dermed går hele byrådet av.

Michael Brøndbo

Byrådet i Oslo går av etter mistillit mot Lan Marie Berg

IKKE SÅ LIKE SOM VI TROR: Det er en myte at holdningene til økonomisk utjevning står sterkere i Norge enn i andre land, mener Knut Halvorsen og Steinar Stjernø.

IKKE SÅ LIKE SOM VI TROR: Det er en myte at holdningene til økonomisk utjevning står sterkere i Norge enn i andre land, mener Knut Halvorsen og Steinar Stjernø.

Sissel M. Rasmussen

At Norge er et samfunn med små forskjeller, er langt på vei en myte, hevder professorer

GODE PENSJONSNYHETER: Å få pensjon for all lønn betyr mye for mange arbeidstakere, spesielt for kvinner og lavtlønte.

GODE PENSJONSNYHETER: Å få pensjon for all lønn betyr mye for mange arbeidstakere, spesielt for kvinner og lavtlønte.

Martin Gutttormsen Slørdal

Regjeringen har vedtatt pensjon fra første krone. Se alle endringene her

Analyse:

GA SEG: Da partene i Unio-streiken valgte frivillig lønnsnemnd, ble det satt punktum for årets mellomoppgjør.

GA SEG: Da partene i Unio-streiken valgte frivillig lønnsnemnd, ble det satt punktum for årets mellomoppgjør.

Torgny Hasås

Derfor ble det streik på streik og mye uro i årets lønnsoppgjør. En oppsummering

Debatt

Renholderne skal feires med et standpunkt om at de er viktige, skriver artikkelforfatteren.

Renholderne skal feires med et standpunkt om at de er viktige, skriver artikkelforfatteren.

Ole Palmstrøm

«Vi er like mye verdt som andre arbeidere i andre bransjer», skriver Naemy Trandum Aasen

MOBILISERER: Jørn Eggum (til venstre) og Richard Storevik sier at Fellesforbundets handlingsplan er forpliktende, og at den vil bli oppdatert etter hvert som de høster flere erfaringer.

MOBILISERER: Jørn Eggum (til venstre) og Richard Storevik sier at Fellesforbundets handlingsplan er forpliktende, og at den vil bli oppdatert etter hvert som de høster flere erfaringer.

Eivind Senneset

Fellesforbundet ruster seg til kamp mot høyreekstreme: – Kan ikke sitte stille og se på, sier Jørn Eggum

Debatt

Disse fire budene som er foreslått her er ikke en fullstendig liste, men det er en begynnelse, skriver Mímir Kristjánsson.

Disse fire budene som er foreslått her er ikke en fullstendig liste, men det er en begynnelse, skriver Mímir Kristjánsson.

Ihne Pedersen

«Med dagens regjering og deres statsfobi hadde vi nok vært oljerikdommen foruten», skriver Mímir Kristjánsson

KAN GLEDE SEG: Jonas Gahr Støre (Ap), Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og Audun Lysbakken (SV) ønsker å danne regjering sammen. Nå gir svarene fra Fagforbundets medlemmer vind i seilene. Her fra partilederdebatten på TV2 i 2019.

KAN GLEDE SEG: Jonas Gahr Støre (Ap), Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og Audun Lysbakken (SV) ønsker å danne regjering sammen. Nå gir svarene fra Fagforbundets medlemmer vind i seilene. Her fra partilederdebatten på TV2 i 2019.

Marit Hommedal / NTB

Disse partiene støtter Fagforbundets medlemmer før valget

Frp-leder Sylvi Listhaug vil ikke svare hva partiet mener om LOs viktigste saker før stortingsvalget.

Frp-leder Sylvi Listhaug vil ikke svare hva partiet mener om LOs viktigste saker før stortingsvalget.

Jan-Erik Østlie

Sylvi Listhaug nekter å svare på hva partiet mener om LOs viktigste saker før valget


Flere saker