JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

– Frp svekker arbeidstakernes stilling

LO har stilt ti spørsmål til Fremskrittspartiet og er ikke imponert over svarene. – Frp opprettholder sin politikk som på en rekke områder vil svekke arbeidstakernes stilling, samtidig som de benekter konsekvensene av egen politikk, mener Roar Flåthen.01.09.2008
10:19
16.12.2013 06:30

stig.christensen@lomedia.no

Frp og LO er på kollisjonskurs når det gjelder fradrag for fagforeningskontingent, solidaransvar, AFP-ordningen, midlertidige ansettelser, arbeidstid og vekten på sentrale forhandlinger, for å nevne noe.

Ti spørsmål LO-lederen stilte for kort tid siden ti konkrete spørsmål til Fremskrittspartiet, som ble besvart i VG i går. Noe av det viktigste for Landsorganisasjonen er spørsmålet om partiet vil fjerne sentrale forhandlinger. Her svarer Frp unnvikende, ved at de viser til at det er partene i arbeidslivet som bestemmer hvordan oppgjørene skal gjennomføres. Men partiet tilføyer:

«Frp mener at lokale oppgjør er best, men vi kan ikke pålegge partene å gjennomføre det».

Partiet vil ikke fremme lovforslag mot sentrale forhandlinger, men Per Sandberg sier til VG:

– Det blir opp til partene, men vi mener de lavlønte vil komme bedre ut når tilleggene gis lokalt.

Vil begrense streikeretten

LO spør videre om Frp vil avskaffe strekeretten. Svaret er nei, men partiet legger til at Frp åpner for å «begrense streikeretten for helt spesielle monopolgrupper, hvor en streik kun rammer tredjepart og da i svært alvorlig grad». Frps eksempel på streiker som burde forbys er årets lærerstreik og Avinorstreiken.

På spørsmålet om Frp vil kreve lønnsnedslag i nedgangstider, svarer partiet at «det i helt ekstreme tilfeller er bedre å gå ned fem kroner i lønn enn å miste jobben, om bedriften er truet av konkurs». Frp benekter at de har programfestet å kutte i sykelønnsordningen: «Frp er det eneste partiet på Stortinget som har stått bak lovnaden om å ikke endre sykelønnsordningen før IA-avtalen er endelig avsluttet», heter det i svaret til LO.

Ledighetstrygden

LO viser til at Frp i statsbudsjettet for 2003 var med på å kutte dagpengene til de arbeidsledige, «noe som ga opp til 20 000 kroner mindre inntekt». Frp svarer at kuttene de har foreslått «kommer som følge av at vi har stimulert til flere arbeidsplasser, dermed blir det færre på trygd». Frp vil ha offentlige ytelser som stimulerer til økt arbeidsdeltakelse. De mener dette burde ha vært høyere prioritert med «om lag 800 000 mennesker på trygd».

LO viser til at Frp stemte for Bondevik-regjeringens åpning for å avtale 13 timers arbeidsdag og 60 timers uke, og stiller spørsmål om partiet vil fjerne overtidsbetalingen. Frp svarer at de vil gjøre det lettere for folk å bestemme over sin egen arbeidsdag. «Frp vil åpne for at folk som vil skal få lov til å jobbe mer overtid, uten å bli skattet i hjel».

På kollisjonskurs

Bondevik-regjeringen ville åpne for økt bruk av midlertidige ansettelser. Ifølge LO ville det ha gitt færre faste jobber, og «forsterke at de midlertidig ansatte forblir et B-lag, uten mulighet for lån i bank etc». Frp stemte for forslaget. I svaret til LO heter det at midlertidige ansettelser er et svært godt virkemiddel for å få flere inn i arbeid. Frp vil utvide AFP-ordningen slik at også de som jobber utenfor tariffområder skal kunne dra nytte av den. «At staten betaler deler av en pensjon, avhengig av hvor du er ansatt, er diskriminering», heter det fra Siv jensens parti. Frp er imot fagforeningsfradraget. I svaret heter det: «Frp er motstandere av diskriminering i arbeidslivet. Det er urettferdig at det bare er fagorganiserte som skal få lavere skatt».

På linje med NHO

LO har lagt ned mye arbeid i kampen mot sosial dumping og kjører nå fram solidaransvaret som et viktig krav. Frp er imot, og svarer: «Alle bedrifter som opererer i Norge må overholde norske lover og regler. Frp er stolte over at Norge har en streng arbeidsmiljølov som verner ansatte.. Frp mener i tillegg at tilsynet bør prioriteres før nye pålegg. Vi har dessuten nok regler og pålegg i Norge». Arbeiderpartiet, SV og LO vil ha solidaransvar. Frp, Høyre og NHO er imot. Robert Eriksson i Frp har tidligere sagt det slik til Klassekampen:

– Vi ser i store trekk på saken på samme måte som arbeidsgivernes organisasjoner.

– Frekt LO-leder Roar Flåthen kommenterer:

– Når Frp skryter av at vi har en streng arbeidsmiljølov, blir det både komisk og frekt. Grunnen til at vi fortsatt har det, er at den rødgrønne regjeringen reverserte den svekkelse av loven som Frp stemte for under Bondevik-regjeringen. LO-lederen er videre kraftig provosert over Frps syn på arbeidstid:

– Partiet har tydeligvis ikke forstått eller vil ikke fortelle at når en legger 13 timers arbeidsdag inn i en fleksitidsordning faller kriteriene for overtid bort, dermed også godtgjørelsen. Det representerer et tap på nær 50 000 kroner per år for en industriarbeider. Det er å ta penger fra arbeidsfolk og gi til arbeidsgiver.

Frp-høring

Spørsmålene til Frp kommer på bakgrunn av en høring som Frp har invitert en rekke organisasjoner til, blant annet LO og Fellesforbundet. I LOs brev går Flåthen i rette med Frp fordi de ser bort fra interessemotsetningene mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. «Fordi de reelle muligheter er så forskjellige, blir ofte det som er frihet for noen, ufrihet for andre. En analyse av at samfunnet formes av aktører som ofte har ulike interesser, er fraværende i Frps vurderinger», heter det i LOs brev. LO-lederen stiller for øvrig spørsmål om hvor alvorlig Frps henvendelse om å kommentere partiets programutkast egentlig er. Han minner om at Frp unnlot å svare på LOs spørsmål før valget i 2005.

Bildetekst:

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
01.09.2008
10:19
16.12.2013 06:30Mest lest

Hanna Skotheim

Kaisa om å være fattig i Norge: – Vi må se på lønningene til folk

ADVARER: Rafal Janeczeks liv ble snudd på hodet etter tiden som ansatt i bemanningsfirmaet Kranfører AS. Nå håper han andre arbeidsinnvandrere skal slippe å oppleve det samme som ham.

ADVARER: Rafal Janeczeks liv ble snudd på hodet etter tiden som ansatt i bemanningsfirmaet Kranfører AS. Nå håper han andre arbeidsinnvandrere skal slippe å oppleve det samme som ham.

Håvard Sæbø

Da Rafal (33) begynte å kreve lønn mellom oppdrag, ble jobben et mareritt

 Vestøy Transport AS meldte nylig endring av forretningsadresse til denne privatboligen i Tana. Tidligere ble bedriften drevet gjennom en "virtuell adresse" hos regnskapsbyrået Norus Regnskap AS i Oslo.

Vestøy Transport AS meldte nylig endring av forretningsadresse til denne privatboligen i Tana. Tidligere ble bedriften drevet gjennom en "virtuell adresse" hos regnskapsbyrået Norus Regnskap AS i Oslo.

Privat

Dette er basen til en «norsk» transportbedrift med 20 ansatte

VURDERES: Jysk har plassert ut iPader i butikkene for at kundens skal evaluere de ansatte. (Illustrasjonsfoto)

VURDERES: Jysk har plassert ut iPader i butikkene for at kundens skal evaluere de ansatte. (Illustrasjonsfoto)

pressefoto jysk

Jysk-ansatte føler seg presset til å skaffe kundevurderinger. Se hva ledelsen svarer

Det er ikke alle dokumenter fra Stortinget som kommer til å bli med hjem til Hamar når Karin Andersen avslutter sitt 24 år lange liv som stortingsrepresentant.

Det er ikke alle dokumenter fra Stortinget som kommer til å bli med hjem til Hamar når Karin Andersen avslutter sitt 24 år lange liv som stortingsrepresentant.

Torgny Hasås

Etter 24 år mistet SVs Karin Andersen plassen sin på Stortinget: – Jeg har veldig mye ugjort i politikken

Sverre Myrli har formelt bedt Europautvalget sørge for at implementeringen av EUs fjerde jernbanepakke legges på is.

Sverre Myrli har formelt bedt Europautvalget sørge for at implementeringen av EUs fjerde jernbanepakke legges på is.

Helge Rønning Birkelund

Arbeiderpartiet har formelt bedt regjeringen utsette jernbanepakke fire

NESTEN PARKERT FOR GODT: Yngve Hovland (52) ble hardt skadet på jobb i fengselet. Sykkelen holder ham oppe på fritida.

NESTEN PARKERT FOR GODT: Yngve Hovland (52) ble hardt skadet på jobb i fengselet. Sykkelen holder ham oppe på fritida.

Eivind Senneset

Først to år etter, er yrkesskaden til Yngve godkjent av Nav

ULOVLIG PRAKSIS: Unibuss må betale 5000 kroner til Ruter dersom sjåfører bryter mobiltelefonreglementet til Ruter, men Oslo tingrett mener Unibuss sin praksis med å la sjåførene selv betale den «boten» er ulovlig.

ULOVLIG PRAKSIS: Unibuss må betale 5000 kroner til Ruter dersom sjåfører bryter mobiltelefonreglementet til Ruter, men Oslo tingrett mener Unibuss sin praksis med å la sjåførene selv betale den «boten» er ulovlig.

Roy Ervin Solstad

Bussjåfør ble bøtelagt for mobilbruk, men nektet å betale. Nå har han vunnet i retten

Ansatte i pleie- og omsorgstjenesten har mer kvelds- og nattarbeid enn andre yrkesgrupper, ifølge arbeidslivsbarometeret til YS.

Ansatte i pleie- og omsorgstjenesten har mer kvelds- og nattarbeid enn andre yrkesgrupper, ifølge arbeidslivsbarometeret til YS.

Tri Nguyen Dinh

Vi jobber mer kveld, natt og helg enn før. Disse bransjene skiller seg ut

BEMANNINGSBYRÅ: – Bemanningsbyrået har ødelagt livet mitt, sier Rafal Janeczeks om tiden som ansatt i Kranfører AS. Han håper arbeidsinnvandrere skal slippe å oppleve det samme som ham.

BEMANNINGSBYRÅ: – Bemanningsbyrået har ødelagt livet mitt, sier Rafal Janeczeks om tiden som ansatt i Kranfører AS. Han håper arbeidsinnvandrere skal slippe å oppleve det samme som ham.

Håvard Sæbø

Kranfører Rafals historie ryster politikere. Dette vil de gjøre med bemanningsbyråene

DRØMME-STATSRÅDER: Trine Lise Sundnes (Ap), Terje Aasland (Ap), Freddy Øvstegård (SV), Mona Fagerås (SV) , Arne Nævra (SV) og Sverre Myrli (Ap) er blant politikerne forbundene peker på som sine favoritter.

DRØMME-STATSRÅDER: Trine Lise Sundnes (Ap), Terje Aasland (Ap), Freddy Øvstegård (SV), Mona Fagerås (SV) , Arne Nævra (SV) og Sverre Myrli (Ap) er blant politikerne forbundene peker på som sine favoritter.

Bakgrunnsfoto: Erlend Angelo

Her er LO-forbundenes ønske-statsråder

Leif Martin Kirknes

LOs tre mektigste krever at Støre endrer loven

Kommentar

Statsministerens kontor, med Erna Solberg i spissen, har et medansvar i Ropstad-saken, skriver ANB-redaktør Kjell Werner.

Statsministerens kontor, med Erna Solberg i spissen, har et medansvar i Ropstad-saken, skriver ANB-redaktør Kjell Werner.

Jan-Erik Østlie

«Det tar seg ikke pent ut når Erna Solberg toer sine hender i Ropstad-saken»

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad innrømmer at han aktivt prøvde å unngå skatt på statsrådsbolig.

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad innrømmer at han aktivt prøvde å unngå skatt på statsrådsbolig.

Jan-Erik Østlie

Ropstad innrømmer at han prøvde å unngå skatt på pendlerleilighet

LÅGAST PÅ PRIS: App-selskapet Intercab/Ridel danka ut konkurrentane i anbodet om å køyre skoleelevar og funksjonshemma i Agder.

LÅGAST PÅ PRIS: App-selskapet Intercab/Ridel danka ut konkurrentane i anbodet om å køyre skoleelevar og funksjonshemma i Agder.

Tormod Ytrehus

App-selskap vann konkurranse om å køyre taxi for kommunen

TRAPPER OPP: LO Stat trapper opp kulturstreiken med 121 nye streikende neste uke.

TRAPPER OPP: LO Stat trapper opp kulturstreiken med 121 nye streikende neste uke.

Anders Hauge-Eltvik

Kulturstreiken for rettferdig pensjon trappes opp. Se oversikten her

Kommentar

Fagforbundets leder Mette Nord kan glede seg over at Stendi ikke anker hovedspørsmålet i Borgarting lagmannsretts dom.

Fagforbundets leder Mette Nord kan glede seg over at Stendi ikke anker hovedspørsmålet i Borgarting lagmannsretts dom.

Jan-Erik Østlie

«Stendi har krøpet til korset. Det er en seier for fagbevegelsen», skriver Kjell Werner

Leif Martin Kirknes

Støre vil ikke ha samarbeidsavtale med Rødt

PÅ FRIERFERD: Ap-leder Jonas Gahr Støre har reist mye i valgkampen.

PÅ FRIERFERD: Ap-leder Jonas Gahr Støre har reist mye i valgkampen.

Helge Rønning Birkelund

Fire av ti LO-medlemmer stemte på Arbeiderpartiet

SKJEBNESTREIK: Etter årtier med dårlig lønnsutvikling, streiket de ansatte i utelivet og hotell og restaurant i 2016. De vant streiken, men har stort sett blitt avspist med nulloppgjør siden.

SKJEBNESTREIK: Etter årtier med dårlig lønnsutvikling, streiket de ansatte i utelivet og hotell og restaurant i 2016. De vant streiken, men har stort sett blitt avspist med nulloppgjør siden.

Håvard Sæbø

Hva betyr det at ansatte SKAL tjene mer enn minstelønn? Nå skal saken avgjøres i retten


Flere saker