JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Bruker oljemilliardene

Regjeringa bruker rekordmange oljemilliarder for å holde hjulene igang og arbeidsløsheten nede neste år. Samtidig strammer den skatteskruen for de aller rikeste.07.10.2008
10:03
16.12.2013 07:03

einar.fjellvik@lomedia.no

Finansminister Kristin Halvorsen (SV) mener regjeringen har greid å finne en god balanse mellom de to viktigste hensynene i norsk økonomi nå:

– Vårt forslag til budsjett balanserer to hensyn: På den ene siden å sikre gevinstene vi har høstet i form av økt sysselsetting og lav arbeidsledighet. På den annen side å gi rom for lavere rente, sa hun da hun i formiddag holdt sin finanstale i Stortinget.

Rekordmange oljemilliarder

For første gang i sin karriere som finansminister foreslår Kristin Halvorsen å bruke utnytte handlingsregelen fullt ut. 92 milliarder oljekroner skal brukes til å styrke statsbudsjettet neste år. Det er 14 milliarder mer enn i år, men oljeinntektene neste år ventes å bli store nok til at det likevel blir 359 milliarder «til overs», som kan settes inn i oljefondet – eller Statens pensjonsfond – utland, som er det offisielle navnet.

Alt i alt vil regjeringen bruke 821 milliarder kroner på ulike tiltak som finansieres over statsbudsjettet neste år.

Mest til kommunene

Størst påplussing vil kommunene og fylkene få. Bevilgningene økes med 8,4 milliarder kroner. 4,7 milliarder av dette er frie inntekter.

Ifølge Kommunaldepartementet betyr det 2 000 nye barnehageplasser i 2009 og uendret foreldrebetaling.

Som varslet på forhånd blir det satt av to milliarder for å kunne tilby kommunene rentefrie lån til oppussing av skoler og svømmehaller. Regjeringen foreslår også å sette av 800 millioner kroner i en tilsvarende ordning for oppussing av kirkebygg i 2009.

Fattigdom

Innsatsen for å bekjempe fattigdom trappes opp med 1,25 milliarder kroner neste år. Ifølge regjeringens egne tall betyr dette at den rødgrønne regjeringen har brukt i alt 3,2 milliarder kroner på fattigdomsbekjempelse, eller godt og vel dobbelt så mye som forgjengerne.

De veiledende sosialhjelpssatsene økes med fem prosent – ut over prisstigningen neste år. 160 millioner av kommunenes økte frie inntekter er knyttet opp til dette tiltaket.

Kvalifiseringsprogrammet som skal få flere sosialhjelpsmottakere ut i arbeid, styrkes med 330 millioner kroner.

Regjeringen foreslår også en ny og utvidet bostøtteordning. Ifølge Kommunal- og regionaldepartementet vil om lag 50 000 nye husholdninger med lav inntekt få redusert boutgiftene sine som følge av nyordningen, som gjennomføres fra 1. juli neste år. Prislappen for 2009 er 303 millioner kroner.

Bevilgningen til fri rettshjelp strykes med 36 millioner kroner og innsatsen overfor rusavhengige økes med 228 millioner kroner.

Pensjonsmilliarder til sykehusene

Bevilgningene til helseforetakene økes med om lag 6,5 milliarder kroner neste år. 3,9 milliarder av dette er kompensasjon for økte pensjonsutgifter.

En milliard skal sikre en vekst i pasientbehandlingen på 1,5 prosent, mens 600 millioner skal brukes til å sikre en jevnere fordeling av ressursene mellom helseregionene. Helseforetakene får også en halv milliard ekstra for å lette omstillingsutfordringene.

Samferdselsløftet

Det lenge varslede samferdselsløftet består for 2009 i 1,3 milliarder ekstra til jernbaneformål og 1,6 milliarder ekstra til veiformål.

For jernbanens del betyr det styrket vedlikehold, samt at man kommer i gang med planlegging og utbygging av diverse strekninger med dobbeltsport i områdene rundt hovedstaden.

På veisektoren vil det bli satt i gang seks større riksveiutbygginger neste år, vi får 1 500 km nyasfaltert vei og det vil bli brukt vel en halv milliard på rassikring og trafikksikkerhetstiltak.

Bistand og miljø

Også Erik Solheims to departementer, bistands- og miljøverndepartmentene, er blant årets budsjettvinnere. På bistandsfronten vil vi neste år nå det som gjennom mange år har vært målet alle politiske partier unntatt Fremsirittspartiet: at en prosent av bruttonasjonainntekten brukes til bistand. En vesentlig del av økning skyldes regjeringens milliardsatsing på tiltak for å bevare regnskogen.

Miljøverndepartementet får, etter flere års sulteforing, økt sitt budsjett med nesten 25 prosent. Det meste av økningen går til nye verneområdet og bedre forvaltning av de eksisterende.

De rike får blø

Regjeringen holder seg til løftet fra Soria Moria om å holde det samlede skattetrykket på 2004-nivå, men fordelingen av skattebyrden endres.

De største endringene kommer i arveavgiften og på formuesskatten. Arveavgiften reduseres med 1,4 milliarder kroner gjennom høyere fribeløp og lavere avgiftssatser.

Formuesskatten økes med 1,2 milliarder kroner, men økt bunnfradrag gjør at 110 000 færre personer vil betale formuesskatt neste år.

Når det gjelder inntektsskatten blir minstefradraget, personfradraget og innslagspunktene for toppskatt bare justert med anslått lønnsvekst.

Samlet hevder regjeringen at endringene i inntekts- og formuesskatten vil gi økt skatt for de med bruttoinntekt over 600 000 kroner. For de aller rikeste blir skjerpelsene store. De med nettoformue over 100 millioner kroner får i gjennomsnitt en samlet skatteskjerpelse på vel 1,2 millioner kroner som følge av skjerpelsene i formuesskatten.

Fagforeningskontingent

Regjeringen holder løftet fra Soria Moria om å doble fradraget for fagforeningskontingent fra nivået i 2005. Neste år øker fradraget med 450 kroner, til 3 600 kroner.

Regjeringen legger opp til å bruke 92 milliarder oljekroner i statsbudsjettet for 2009. Det er 14 milliarder mer enn hva vi bruker i år.

Det tilsvarer 4 prosent av den forventede avkastningen av oljefondets kapital, noe som betyr at handlingsregelen utnyttes fullt ut.

Når det legges opp til å pumpe mer penger inn i økonomien, omtales budsjettet som ekspansivt, fordi det legges opp til vekst.

Veksten kan gi økt prisstigning (inflasjon), noe som igjen kan påvirke Norges Banks rentefastsettelse. Norges Bank setter sin styringsrente ut fra et inflasjonsmål på 2,5 prosent. Inflasjon over dette tilsier normalt høyere rente.

Økonomene tror ikke at bruken av oljepenger neste år vil drive renten i været, fordi den internasjonale finanskrisen allerede har ført til at bankene må betale en høyere pris for å låne penger av hverandre enn det styringsrenten tilsier. (Kilde: NTB)

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
07.10.2008
10:03
16.12.2013 07:03Mest lest

BRUK OG KAST: Tre uker etter at hun fikk økt stillingsprosent, ble Marit Lysgård Amundsen oppsagt fra jobben i Rauma kommune.

BRUK OG KAST: Tre uker etter at hun fikk økt stillingsprosent, ble Marit Lysgård Amundsen oppsagt fra jobben i Rauma kommune.

Sidsel Hjelme

Marit (36) fikk endelig fast jobb etter seks år. Så kom et brev i posten

I slutten av forrige måned ble en malebedrift i Oslo slått konkurs. Årsak: Arbeidsgiver hadde ikke betalt ut 22.000 kroner i feriepenger, som han skyldte en av sine ansatte. (Illustrasjonsfoto)

I slutten av forrige måned ble en malebedrift i Oslo slått konkurs. Årsak: Arbeidsgiver hadde ikke betalt ut 22.000 kroner i feriepenger, som han skyldte en av sine ansatte. (Illustrasjonsfoto)

Håvard Sæbø

Maler slo arbeidsgiveren konkurs da han ikke fikk 22.000 kroner i feriepenger

Det kan bli streik blant sykepleierne i kommunene etter at et flertall av medlemmene sa nei til resultatet i lønnsoppgjøret.

Det kan bli streik blant sykepleierne i kommunene etter at et flertall av medlemmene sa nei til resultatet i lønnsoppgjøret.

Tri Nguyen Dinh

Sykepleierne vraker årets lønnsoppgjør. Nå øker streikefaren

350.000 av dem som har vært ledig i 2020, får ikke feriepenger neste sommer av dagpengene de har fått utbetalt i år.

350.000 av dem som har vært ledig i 2020, får ikke feriepenger neste sommer av dagpengene de har fått utbetalt i år.

Emmie Olivia Kristiansen

350.000 dagpengemottakere kan gå glipp av feriepenger neste år

VEMODIG OPPRYDDING: Når Svea-gruvene jevnes med jorden, er det tøft for gruvebuser med lang fartstid.

VEMODIG OPPRYDDING: Når Svea-gruvene jevnes med jorden, er det tøft for gruvebuser med lang fartstid.

Brian Cliff Olguin

Det stikker i hjertet på gamle gruvearbeidere – hele Svea-samfunnet skal vekk

FORSKJELLER: – Det er forskjeller mellom by og bygd, men det er bemanningsproblematikk svært mange steder. Dette må løses nå, og vi forstår at medlemmene opplever hverdagen som uforutsigbar. Tiltak er på gang, og vi har dialog om dette, sier de sentralt tillitsvalgte Jarle Eide, Helge Mathisen, Terje Nordgulen og Vivian Grimelid i Fagforbundet Post og finans Vestlandet.

FORSKJELLER: – Det er forskjeller mellom by og bygd, men det er bemanningsproblematikk svært mange steder. Dette må løses nå, og vi forstår at medlemmene opplever hverdagen som uforutsigbar. Tiltak er på gang, og vi har dialog om dette, sier de sentralt tillitsvalgte Jarle Eide, Helge Mathisen, Terje Nordgulen og Vivian Grimelid i Fagforbundet Post og finans Vestlandet.

Alf Ragnar Olsen

Posten Norge sa opp for mange: – Folk kom gråtende til meg

FRA VONDT TIL VERRE: Taxisjåførene Svein Skavang Graadal (til venstre) og John-Egil Dahl bruker mye av arbeidsdagen på å vente på neste tur. Med flere drosjer som skal konkurrere om de samme kundene, kan det bli enda mer ventetid.

FRA VONDT TIL VERRE: Taxisjåførene Svein Skavang Graadal (til venstre) og John-Egil Dahl bruker mye av arbeidsdagen på å vente på neste tur. Med flere drosjer som skal konkurrere om de samme kundene, kan det bli enda mer ventetid.

Tormod Ytrehus

Taxisjåførene Svein og John-Egil frykter for fremtiden med de nye reglene fra 1. november

Øystein Hole falt fra et stillas og skadet seg stygt. Så gikk forsikringsselskapet konkurs. Nå skal Høyesterett avgjøre om han kan få føre saken sin for norsk rett.

Øystein Hole falt fra et stillas og skadet seg stygt. Så gikk forsikringsselskapet konkurs. Nå skal Høyesterett avgjøre om han kan få føre saken sin for norsk rett.

Britt Andreassen (Innfelt foto: privat)

– Jeg klarer ikke å se at dette skal være en diskusjon. Jeg falt og ødela meg på jobb – og jeg var forsikret

Mimmi Kvisvik, leder i Fellesorganisasjonen.

Mimmi Kvisvik, leder i Fellesorganisasjonen.

Jan-Erik Østlie

Det vil føles urettferdig hvis sykepleierne får mer enn andre, mener FO-lederen

Colourbox

Feriepengene er utrygge, det haster å endre loven, mener LO

EIN TILSETT MÅ JOBBE I 15 ÅR: For å tene like mykje som Choice-sjef Torgeir Silseth gjer på eitt år, må ein tilsett jobbe fulltid i 15 år.

EIN TILSETT MÅ JOBBE I 15 ÅR: For å tene like mykje som Choice-sjef Torgeir Silseth gjer på eitt år, må ein tilsett jobbe fulltid i 15 år.

Nordic Choice Hotels

Hotellansatte må jobbe i 15 år for å tjene like mye som sjefen gjør på ett år

Paul S. Amundsen

På 18 år har vekterne kun fått seks kroner ekstra for å jobbe natt og helg

Sykepleiere og lærere sa nei til resultatet i kommuneoppgjøret. Dermed øker faren for streik.

Sykepleiere og lærere sa nei til resultatet i kommuneoppgjøret. Dermed øker faren for streik.

Leif Martin Kirknes

Sykepleiere og lærere sier nei til lønnsoppgjøret. Hva skjer nå?

MINIMAL MARGIN: Bussene blir ikke parkert fra neste uke grunnet ny streik, etter at uravstemningen viste at 50,44 prosent av bussjåførene stemte ja til meklingsresultatet.

MINIMAL MARGIN: Bussene blir ikke parkert fra neste uke grunnet ny streik, etter at uravstemningen viste at 50,44 prosent av bussjåførene stemte ja til meklingsresultatet.

Tormod Ytrehus

Under 100 stemmer avgjorde bussoppgjøret. Nå får sjåførene ny lønn

FRIR TIL UNGE NORDMENN: Tradisjonelle danske fagforeninger blør medlemmer til den alternative fagforeningen Krifa, som gjør nye framstøt i det norske markedet.

FRIR TIL UNGE NORDMENN: Tradisjonelle danske fagforeninger blør medlemmer til den alternative fagforeningen Krifa, som gjør nye framstøt i det norske markedet.

colourbox.com

«Billig-fagforening» vil nå unge: Har ingen tariffavtaler og tror ikke på streik

Gorm Kallestad / NTB

Regelendring fra regjeringen vil tvinge mange over på uførepensjon, mener LO-topper

Siv Jensen

Siv Jensen

Jan-Erik Østlie

Siv Jensen mener LO misbruker bistandspenger

Debatt

Dette er ikke bare en streik for en levedyktig lønn, det er en streik for anerkjennelsen av yrket vårt og kampen om fremtiden, skriver Lukas S. Homestad. (Illustrasjonsfoto)

Dette er ikke bare en streik for en levedyktig lønn, det er en streik for anerkjennelsen av yrket vårt og kampen om fremtiden, skriver Lukas S. Homestad. (Illustrasjonsfoto)

Jan-Erik Østlie

For min del, som permittert vekter siden midten av mars, blir jeg forbannet av dette

Leif Martin Kirknes

Elektrobransjen frykter A- og B-lag blant lærlinger

KAN BLI STREIK: – Jeg har ikke tenkt så mye på at det kan bli ny streik ennå, men jeg må kanskje finne fram streikevesten, sier Magnus Bremseth Kvernland.

KAN BLI STREIK: – Jeg har ikke tenkt så mye på at det kan bli ny streik ennå, men jeg må kanskje finne fram streikevesten, sier Magnus Bremseth Kvernland.

Håvard Sæbø

Magnus (20) er bussjåfør. Han håper det blir ny streik


Flere saker