JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Bruker oljemilliardene

Regjeringa bruker rekordmange oljemilliarder for å holde hjulene igang og arbeidsløsheten nede neste år. Samtidig strammer den skatteskruen for de aller rikeste.07.10.2008
10:03
16.12.2013 07:03

einar.fjellvik@lomedia.no

Finansminister Kristin Halvorsen (SV) mener regjeringen har greid å finne en god balanse mellom de to viktigste hensynene i norsk økonomi nå:

– Vårt forslag til budsjett balanserer to hensyn: På den ene siden å sikre gevinstene vi har høstet i form av økt sysselsetting og lav arbeidsledighet. På den annen side å gi rom for lavere rente, sa hun da hun i formiddag holdt sin finanstale i Stortinget.

Rekordmange oljemilliarder

For første gang i sin karriere som finansminister foreslår Kristin Halvorsen å bruke utnytte handlingsregelen fullt ut. 92 milliarder oljekroner skal brukes til å styrke statsbudsjettet neste år. Det er 14 milliarder mer enn i år, men oljeinntektene neste år ventes å bli store nok til at det likevel blir 359 milliarder «til overs», som kan settes inn i oljefondet – eller Statens pensjonsfond – utland, som er det offisielle navnet.

Alt i alt vil regjeringen bruke 821 milliarder kroner på ulike tiltak som finansieres over statsbudsjettet neste år.

Mest til kommunene

Størst påplussing vil kommunene og fylkene få. Bevilgningene økes med 8,4 milliarder kroner. 4,7 milliarder av dette er frie inntekter.

Ifølge Kommunaldepartementet betyr det 2 000 nye barnehageplasser i 2009 og uendret foreldrebetaling.

Som varslet på forhånd blir det satt av to milliarder for å kunne tilby kommunene rentefrie lån til oppussing av skoler og svømmehaller. Regjeringen foreslår også å sette av 800 millioner kroner i en tilsvarende ordning for oppussing av kirkebygg i 2009.

Fattigdom

Innsatsen for å bekjempe fattigdom trappes opp med 1,25 milliarder kroner neste år. Ifølge regjeringens egne tall betyr dette at den rødgrønne regjeringen har brukt i alt 3,2 milliarder kroner på fattigdomsbekjempelse, eller godt og vel dobbelt så mye som forgjengerne.

De veiledende sosialhjelpssatsene økes med fem prosent – ut over prisstigningen neste år. 160 millioner av kommunenes økte frie inntekter er knyttet opp til dette tiltaket.

Kvalifiseringsprogrammet som skal få flere sosialhjelpsmottakere ut i arbeid, styrkes med 330 millioner kroner.

Regjeringen foreslår også en ny og utvidet bostøtteordning. Ifølge Kommunal- og regionaldepartementet vil om lag 50 000 nye husholdninger med lav inntekt få redusert boutgiftene sine som følge av nyordningen, som gjennomføres fra 1. juli neste år. Prislappen for 2009 er 303 millioner kroner.

Bevilgningen til fri rettshjelp strykes med 36 millioner kroner og innsatsen overfor rusavhengige økes med 228 millioner kroner.

Pensjonsmilliarder til sykehusene

Bevilgningene til helseforetakene økes med om lag 6,5 milliarder kroner neste år. 3,9 milliarder av dette er kompensasjon for økte pensjonsutgifter.

En milliard skal sikre en vekst i pasientbehandlingen på 1,5 prosent, mens 600 millioner skal brukes til å sikre en jevnere fordeling av ressursene mellom helseregionene. Helseforetakene får også en halv milliard ekstra for å lette omstillingsutfordringene.

Samferdselsløftet

Det lenge varslede samferdselsløftet består for 2009 i 1,3 milliarder ekstra til jernbaneformål og 1,6 milliarder ekstra til veiformål.

For jernbanens del betyr det styrket vedlikehold, samt at man kommer i gang med planlegging og utbygging av diverse strekninger med dobbeltsport i områdene rundt hovedstaden.

På veisektoren vil det bli satt i gang seks større riksveiutbygginger neste år, vi får 1 500 km nyasfaltert vei og det vil bli brukt vel en halv milliard på rassikring og trafikksikkerhetstiltak.

Bistand og miljø

Også Erik Solheims to departementer, bistands- og miljøverndepartmentene, er blant årets budsjettvinnere. På bistandsfronten vil vi neste år nå det som gjennom mange år har vært målet alle politiske partier unntatt Fremsirittspartiet: at en prosent av bruttonasjonainntekten brukes til bistand. En vesentlig del av økning skyldes regjeringens milliardsatsing på tiltak for å bevare regnskogen.

Miljøverndepartementet får, etter flere års sulteforing, økt sitt budsjett med nesten 25 prosent. Det meste av økningen går til nye verneområdet og bedre forvaltning av de eksisterende.

De rike får blø

Regjeringen holder seg til løftet fra Soria Moria om å holde det samlede skattetrykket på 2004-nivå, men fordelingen av skattebyrden endres.

De største endringene kommer i arveavgiften og på formuesskatten. Arveavgiften reduseres med 1,4 milliarder kroner gjennom høyere fribeløp og lavere avgiftssatser.

Formuesskatten økes med 1,2 milliarder kroner, men økt bunnfradrag gjør at 110 000 færre personer vil betale formuesskatt neste år.

Når det gjelder inntektsskatten blir minstefradraget, personfradraget og innslagspunktene for toppskatt bare justert med anslått lønnsvekst.

Samlet hevder regjeringen at endringene i inntekts- og formuesskatten vil gi økt skatt for de med bruttoinntekt over 600 000 kroner. For de aller rikeste blir skjerpelsene store. De med nettoformue over 100 millioner kroner får i gjennomsnitt en samlet skatteskjerpelse på vel 1,2 millioner kroner som følge av skjerpelsene i formuesskatten.

Fagforeningskontingent

Regjeringen holder løftet fra Soria Moria om å doble fradraget for fagforeningskontingent fra nivået i 2005. Neste år øker fradraget med 450 kroner, til 3 600 kroner.

Regjeringen legger opp til å bruke 92 milliarder oljekroner i statsbudsjettet for 2009. Det er 14 milliarder mer enn hva vi bruker i år.

Det tilsvarer 4 prosent av den forventede avkastningen av oljefondets kapital, noe som betyr at handlingsregelen utnyttes fullt ut.

Når det legges opp til å pumpe mer penger inn i økonomien, omtales budsjettet som ekspansivt, fordi det legges opp til vekst.

Veksten kan gi økt prisstigning (inflasjon), noe som igjen kan påvirke Norges Banks rentefastsettelse. Norges Bank setter sin styringsrente ut fra et inflasjonsmål på 2,5 prosent. Inflasjon over dette tilsier normalt høyere rente.

Økonomene tror ikke at bruken av oljepenger neste år vil drive renten i været, fordi den internasjonale finanskrisen allerede har ført til at bankene må betale en høyere pris for å låne penger av hverandre enn det styringsrenten tilsier. (Kilde: NTB)

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
07.10.2008
10:03
16.12.2013 07:03Mest lest

TAKKET NEI: Ansatte i Bane Nor som kan gå av med pensjon har for tilbud om høyere lønn for å stå i jobben. Gunn Kulstad takket nei til tilbudet. Hun reagerer på forskjellsbehandlingen.

TAKKET NEI: Ansatte i Bane Nor som kan gå av med pensjon har for tilbud om høyere lønn for å stå i jobben. Gunn Kulstad takket nei til tilbudet. Hun reagerer på forskjellsbehandlingen.

Morten Hansen

Gunn ble tilbudt 10.000 ekstra i måneden for å vente med å gå av med pensjon

ADVARER: Rafal Janeczeks liv ble snudd på hodet etter tiden som ansatt i bemanningsfirmaet Kranfører AS. Nå håper han andre arbeidsinnvandrere skal slippe å oppleve det samme som ham.

ADVARER: Rafal Janeczeks liv ble snudd på hodet etter tiden som ansatt i bemanningsfirmaet Kranfører AS. Nå håper han andre arbeidsinnvandrere skal slippe å oppleve det samme som ham.

Håvard Sæbø

Da Rafal (33) begynte å kreve lønn mellom oppdrag, ble jobben et mareritt

Telefonbetjenter blir trakassert at kunder.

Telefonbetjenter blir trakassert at kunder.

Illustrasjonsfoto: Motortion/Colourbox

Telefonbetjenter blir drapstruet på jobb. Her forteller tre ansatte sine historier

Marian Abdi Hussein (SV) , Maria-Karine Aasen-Svensrud (Ap) og Tobias Drevland Lund (Rødt) var blant fagkandidatene som ble stemt inn på Stortinget

Marian Abdi Hussein (SV) , Maria-Karine Aasen-Svensrud (Ap) og Tobias Drevland Lund (Rødt) var blant fagkandidatene som ble stemt inn på Stortinget

Hanna Skotheim, Sidsel Valum og Brian Cliff Olguin

Se hvem som kom inn på Stortinget fra fagbevegelsen

NESTEN PARKERT FOR GODT: Yngve Hovland (52) ble hardt skadet på jobb i fengselet. Sykkelen holder ham oppe på fritida.

NESTEN PARKERT FOR GODT: Yngve Hovland (52) ble hardt skadet på jobb i fengselet. Sykkelen holder ham oppe på fritida.

Eivind Senneset

Først to år etter, er yrkesskaden til Yngve godkjent av Nav

ULOVLIG PRAKSIS: Unibuss må betale 5000 kroner til Ruter dersom sjåfører bryter mobiltelefonreglementet til Ruter, men Oslo tingrett mener Unibuss sin praksis med å la sjåførene selv betale den «boten» er ulovlig.

ULOVLIG PRAKSIS: Unibuss må betale 5000 kroner til Ruter dersom sjåfører bryter mobiltelefonreglementet til Ruter, men Oslo tingrett mener Unibuss sin praksis med å la sjåførene selv betale den «boten» er ulovlig.

Roy Ervin Solstad

Bussjåfør ble bøtelagt for mobilbruk, men nektet å betale. Nå har han vunnet i retten

Sverre Myrli har formelt bedt Europautvalget sørge for at implementeringen av EUs fjerde jernbanepakke legges på is.

Sverre Myrli har formelt bedt Europautvalget sørge for at implementeringen av EUs fjerde jernbanepakke legges på is.

Helge Rønning Birkelund

Arbeiderpartiet har formelt bedt regjeringen utsette jernbanepakke fire

HÅP: – Jeg er glad fordi vi nå kan få endret lovverket. Nå er det flertall på Stortinget for å få vekk karenstiden. Det er flertall for at syke og skadde mennesker kan få beholde inntekten sin, arbeidsavklaringspenger, helt fram til de er ferdig avklart i Nav og helsevesenet, sier Elisabeth Thoresen, som leder AAP-aksjonen.

HÅP: – Jeg er glad fordi vi nå kan få endret lovverket. Nå er det flertall på Stortinget for å få vekk karenstiden. Det er flertall for at syke og skadde mennesker kan få beholde inntekten sin, arbeidsavklaringspenger, helt fram til de er ferdig avklart i Nav og helsevesenet, sier Elisabeth Thoresen, som leder AAP-aksjonen.

Jan-Erik Østlie

AAP-generalen øyner håp om bedre forhold for syke og skadde i norsk arbeidsliv

Det er ikke alle dokumenter fra Stortinget som kommer til å bli med hjem til Hamar når Karin Andersen avslutter sitt 24 år lange liv som stortingsrepresentant.

Det er ikke alle dokumenter fra Stortinget som kommer til å bli med hjem til Hamar når Karin Andersen avslutter sitt 24 år lange liv som stortingsrepresentant.

Torgny Hasås

Etter 24 år mistet SVs Karin Andersen plassen sin på Stortinget: – Jeg har veldig mye ugjort i politikken

– Det er sånn at vedtak som er fattet i Stortinget, er det konstitusjonell tradisjon for at en gjennomfører, sier Erna Solberg.

– Det er sånn at vedtak som er fattet i Stortinget, er det konstitusjonell tradisjon for at en gjennomfører, sier Erna Solberg.

Tormod Ytrehus

Solberg om EUs fjerde jernbanepakke: – Tradisjon for å gjennomføre stortingsvedtak

Joachim Espe i Bygningsarbeidernes Fagforening mener bemanningsbransjen og entreprenørene har fått mange nok sjanser til å skikke seg.

Joachim Espe i Bygningsarbeidernes Fagforening mener bemanningsbransjen og entreprenørene har fått mange nok sjanser til å skikke seg.

Erlend Angelo

Joachim har kjempet mot bemanningsbyråene i mange år. Nå kan bygningsarbeideren juble

Helsefagarbeider Heidi Johansen (64) håper hennes historie kan gjøre livet lettere for neste generasjon løsmedarbeidere.

Helsefagarbeider Heidi Johansen (64) håper hennes historie kan gjøre livet lettere for neste generasjon løsmedarbeidere.

Eivind Senneset

Heidi (64) håper hennes historie kan gjøre livet lettere for neste generasjon løsmedarbeidere

Leif Martin Kirknes

LOs tre mektigste krever at Støre endrer loven

Jan-Erik Østlie / Atle Espen Helgesen

Industri Energi med tydelige forventninger til ny regjering

Kommentar

Erna Solberg vil bli husket for at hun fikk Frp inn i regjering, skriver Kjell Werner.

Erna Solberg vil bli husket for at hun fikk Frp inn i regjering, skriver Kjell Werner.

Jan-Erik Østlie

«Erna vil bli husket for at hun fikk Frp inn i regjering»

Jan Erik Østlie

Støre kan juble: Norge skifter fra blått til rødt

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad innrømmer at han aktivt prøvde å unngå skatt på statsrådsbolig.

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad innrømmer at han aktivt prøvde å unngå skatt på statsrådsbolig.

Jan-Erik Østlie

Ropstad innrømmer at han prøvde å unngå skatt på pendlerleilighet

TRAPPER OPP: LO Stat trapper opp kulturstreiken med 121 nye streikende neste uke.

TRAPPER OPP: LO Stat trapper opp kulturstreiken med 121 nye streikende neste uke.

Anders Hauge-Eltvik

Kulturstreiken for rettferdig pensjon trappes opp. Se oversikten her

LÅGAST PÅ PRIS: App-selskapet Intercab/Ridel danka ut konkurrentane i anbodet om å køyre skoleelevar og funksjonshemma i Agder.

LÅGAST PÅ PRIS: App-selskapet Intercab/Ridel danka ut konkurrentane i anbodet om å køyre skoleelevar og funksjonshemma i Agder.

Tormod Ytrehus

App-selskap vann konkurranse om å køyre taxi for kommunen

Kommentar

Fagforbundets leder Mette Nord kan glede seg over at Stendi ikke anker hovedspørsmålet i Borgarting lagmannsretts dom.

Fagforbundets leder Mette Nord kan glede seg over at Stendi ikke anker hovedspørsmålet i Borgarting lagmannsretts dom.

Jan-Erik Østlie

«Stendi har krøpet til korset. Det er en seier for fagbevegelsen», skriver Kjell Werner


Flere saker