JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

LO fortsatt hvitt

LO, forbundene og lokale fagorganisasjoner ledes fortsatt av norske kvinner og menn til tross for fagre ord om integrering av etniske minoriteter.20.10.2008
11:17
16.12.2013 07:13

Fordi Datatilsynet nekter forbundene å kartlegge medlemmenes etniske bakgrunn, om de eller deres foresatte kommer fra Italia, Hellas, Pakistan eller Chile, fins ingen oversikt over hvor stor andel første eller annen generasjons innvandrere utgjør blant LOs medlemmer. Det fins heller ingen kartlegging av deres representasjon på LO-kongressen eller forbundenes landsmøter selv om nesten hver 10. innbygger i dette landet har innvandrerbakgrunn. Antallet er økende uten at dette har gitt utslag på statistikken over representasjon til fagorganisasjonens høyeste organer. Det vi kan fastslå er at de er medlemmer, noe fagbladenes mange reportasjer fra arbeidsplassene viser med all tydelighet.

LO med stort fokus

- LO har stort fokus på innvandrere og deres lønns- og arbeidsvilkår, og Roar Flåthen ønsker at dette arbeidet skal ha høy prioritet, understreker sekretær Rita Lekang i LO. - LO har faktisk høyt ambisjonsnivå når det gjelder våre nye landsmenn. LO ønsker å integrere dem også i den faglige hverdagen. Medlemsverving er først og fremst en oppgave for forbundene, men også LO utgir informasjonsmeteriell på flere språk for å imøtekomme behovet. LOs administrasjon har flere saksbehandlere med fokus nettopp på innvandrere. Det er iverksatt et målrettet rekrutteringsarbeid i Møre og Romsdal og et mot rengjøringsbransjen, der vi finner svært mange innvandrere. - Likevel er både forbundenes landsmøter og LO-kongressen blenda-hvite. - Dette tar tid. Vi må arbeide langsiktig slik at sammensetningen av besluttende organer er et speilbilde av medlemsmassen. En god start er at de organiserer seg, tar faglige kurs og påtar seg verv. Den siste store undersøkelsen om innvandrere i fagbevegelsen viste at det er ytterst få som er med.

Pionerene kom fra utlandet

En må nesten tilbake til bevegelsens første år for å finne innvandrere med toppverv. Riktignok var de ikke langveisfarende, de kom fra Danmark og Sverige, men de satte sitt preg på norsk arbeiderbevegelses første år. Carl Jeppesen var født i København i 1858 og kom til Christiania 20 år gammel. Han var formann i Arbeiderpartiet i to perioder, fra 1890-1892 og 1894-1897 og ordfører i Oslo 1917-1919. Også LOs første formann, skredder Hans Jensen, kom fra Danmark. En skal ikke forbauses over dette. Ideene som førte til stiftelsen av de to folkelige organisasjonene var importvarer fra utlandet og ble oftest formidlet gjennom kontakt, spesielt med Danmark og Sverige. Går vi litt fram i tid, finner vi Josef Larsson, født i Sverige i 1893, kom til Norge i 1912 og var formann i Jern og Metall fra 1934 til 1958.

Fem prosent i svensk LO

Det svenske LO-Tidningen har foretatt en kartlegging som viser at 10 av 196 faglige ledere i LO-forbundene er innvandrere. Til tross for fagbevegelsens vakre ord om likhet, er medlemmer med utenlandsk opprinnelse fraværende fra styrer og forbundsledelsen. Blant svensk LOs medlemmer er 14 prosent født i utlandet og over 20 prosent har minst en utenlandsk mor eller far. Til tross for dette høye prosentsatsen, er andelen utenlandsfødte bare 5 prosent. Innvandrerbefolkningens størrelse i Norge var ved inngangen til 2008 fortsatt relativt lav i forhold til folketallet, og ligger midt på treet i OECD-sammenheng.

Kongressen bestemmer

Det er LO-kongressen og forbundenes landsmøter som velger tillitsvalgte og medlemmer til sekretariatet i LO og forbundenes forbundsstyrer og landsstyrer. Hvor mange representanter med etnisk bakgrunn som forbundene og fylkene velger til kongressen, vet man ikke før senest 14 dager før kongressen samles. Dette er fastslått i vedtektene, og disse innholder ingen bestemmelser om kvotering hva etnisk bakgrunn angår. Dette kan være et middel for økt representasjon og for å nærme seg den ideelle målsettingen i enhver organisasjon at beslutningsdyktige organ skal gjenspeile medlemsmassens sammensetning. Kvotering, hjemlet eller ikke, har i hvert fall styrket kvinnenes andel av tunge verv i fagorganisasjonen. Vedtektenes paragraf 11 sier at ved valg og oppnevnelser i Landsorganisasjonen bør hvert kjønn være representert med minst 40 prosent der dette er mulig. LO-kongressen består av 300 valgte representanter og de faste medlemmene av sekretariatet.

300 delegater skal velges

Representantene til kongressen med tilsvarende antall vararepresentanter velges med 260 av de tilsluttede forbund og 40 fra fylkene. Forbundenes representanter blir av Sekretariatet fordelt mellom forbundene etter medlemstall, likevel slik at hvert forbund skal ha minst 1 - én – representant med vararepresentant. Ved fordelingen legger Sekretariatet til grunn det antall medlemmer som det er betalt ordinær kontingent for pr 31.12. før melding om tiden for Kongressen blir sendt ut. Distriktenes representanter med vararepresentanter fordeles av Sekretariatet fylkesvis med minst 1 - én - representant fra hvert fylke. Om ikke kvinner står like sterkt i forbundene, har de hatt flertall blant de tillitsvalgte i LO etter kongressen i 1997. Fire år senere fikk LO sin første kvinnelige leder, da Geir-Liv Valla ble valgt etter Yngve Haagensen, som hadde 12 års tjenestetid.

Innvandrerprosjekt Et forslag fra daværende Hotell og restaurant om et senter for etnisk mangfold i fagbevegelsen fikk ingen tilslutning av LO-kongressen i 2005. Derimot fikk redaksjonskomiteen tilslutning til sitt forslag om å styrke fagbevegelsens innsats overfor innvandrere i jobb og innvandrere med kortvarig oppdrag i Norge. Bedre integrering av medlemmer med minoritetsarbeid i tillitsvalgtsarbeid og bedre informasjon om avtaleverket, faglige rettigheter og plikter er andre utfordringer. Ut over dette skal LO og forbundene i kongressperioden gjennomføre et forsøksprosjekt blant etniske minoriteter og utenlandske arbeidstakere.

Polskspråklig medarbeider Forbund som Fellesforbundet og EL & IT Forbundet har etter hvert fått mange polske medlemmer. Samtidig har forbundene behov for å komme i kontakt med polske arbeidere på norske arbeidsplasser. Men språkbarrierene har vært mange. Derfor har EL & IT Forbundet har engasjert tolk, det samme har Oslo Bygningsarbeiderforening gjort. Avdelingens medlemsblad inneholder også artikler på dette språket. Flere forbund i LO har trykt brosjyrer på flere språk for å kunne gi innvandrere i arbeidslivet de første informasjoner om plikter og rettigheter.

Innvandrerbefolkningens andel av hele befolkningen i Norge 460 000 personer, som tilsvarer 9,7 prosent.

Antall innvandrere var 381 000, som tilsvarer 83 prosent av innvandrerbefolkningen, og antall etterkommere 79 000 (17 prosent) Splitter vi tallene mellom vestlige og ikke-vestlige land, finner vi at antall personer med innvandrerbakgrunn fra vestlige land var 113 000 (2,4 prosent av hele befolkningen), mens antall personer med innvandrerbakgrunn fra ikke-vestlige land var 347 000 (7,3 prosent av hele befolkningen).

Ifølge OECD var 8,2 prosent av befolkningen i Norge født i utlandet i 2005. Tilsvarende i Sverige var 12,4 prosent og i Danmark 6,5 prosent.

Kilde: Statistisk Sentralbyrå

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
20.10.2008
11:17
16.12.2013 07:13Mest lest

Barbro Major er regiontillitsvalgt for Fellesforbundet i region Buskerud, og har snakket mye med medlemmene i året som har gått.

Barbro Major er regiontillitsvalgt for Fellesforbundet i region Buskerud, og har snakket mye med medlemmene i året som har gått.

Privat

– Dette er helt jævlig. Det er kolleger som jeg har jobbet sammen med i ti år. Hva kan jeg si?

KRISE: Valgforsker Johannes Bergh mener Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiet har kommet helt i skyggen av Senterpartiets sentraliseringskritikk.

KRISE: Valgforsker Johannes Bergh mener Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiet har kommet helt i skyggen av Senterpartiets sentraliseringskritikk.

Jan-Erik Østlie

Bunnotering for Ap: – Utrolig hvordan partiet sliter, sier valgforsker

SEKSUELL TRAKASSERING: Den eine kunden klapsa kvinna på rumpa då dei møttest på butikken, etter å ha fått beskjed av både kvinna og arbeidsgivaren hennar om at han skulla halde seg unna.

SEKSUELL TRAKASSERING: Den eine kunden klapsa kvinna på rumpa då dei møttest på butikken, etter å ha fått beskjed av både kvinna og arbeidsgivaren hennar om at han skulla halde seg unna.

Colourbox

Kvinneleg mekanikar fekk to kundar dømt for tafsing, kiling og klaps: – Dommen har sett ein standard

Kantinekokken Monica Karlsen Moseby har vært permittert helt siden mars i fjor, og har søkt flere andre jobber uten å få napp. Hun er glad for at regjeringa nå vil forlenge permitteringsperioden. Samtidig sier hun: – Jeg forstår ikke hvorfor de ikke bare kan si at ordningene varer så lenge pandemien varer. Det er så usikkert for oss og for bedriftene, sier Moseby, som er medlem i Fellesforbundet.

Kantinekokken Monica Karlsen Moseby har vært permittert helt siden mars i fjor, og har søkt flere andre jobber uten å få napp. Hun er glad for at regjeringa nå vil forlenge permitteringsperioden. Samtidig sier hun: – Jeg forstår ikke hvorfor de ikke bare kan si at ordningene varer så lenge pandemien varer. Det er så usikkert for oss og for bedriftene, sier Moseby, som er medlem i Fellesforbundet.

Privat

Monica har snart vært permittert ett år: – Det er tøft. Bare å stå opp og vite at ingen har behov for deg

TOK KAMPEN: Ann–Helen Pettersen (til venstre) og Randi Stenersen Rasmussen gikk til sak mot arbeidsgiveren da de ble sagt opp som flyplassvektere på Flesland. Nå gir Securitas dem nye jobber i konsernet.

TOK KAMPEN: Ann–Helen Pettersen (til venstre) og Randi Stenersen Rasmussen gikk til sak mot arbeidsgiveren da de ble sagt opp som flyplassvektere på Flesland. Nå gir Securitas dem nye jobber i konsernet.

Paul S Amundsen

Vekterne Ann-Helen og Randi gikk til sak mot arbeidsgiver og reddet både jobben og AFP

I en ny anbudsrunde kan alle flyselskap i EU/EØS søke på rutene. Derfor er det lagt inn svært tydelige krav til tilbyderne.

I en ny anbudsrunde kan alle flyselskap i EU/EØS søke på rutene. Derfor er det lagt inn svært tydelige krav til tilbyderne.

Leif Martin Kirknes

Kravene som kan gjøre det vanskelig for Wizz Air i Norge

OVERRASKET: Tillitsvalgt for vaktmestertjenesten, Geir Tjøstheim, og tillitsvalgt for renholdsarbeiderne, Jana John, begge for Fagforbundet, fikk ikke vite om privatiseringen før avgjørelsen var tatt.

OVERRASKET: Tillitsvalgt for vaktmestertjenesten, Geir Tjøstheim, og tillitsvalgt for renholdsarbeiderne, Jana John, begge for Fagforbundet, fikk ikke vite om privatiseringen før avgjørelsen var tatt.

Strandbuen/Stine Serigstad

Geir og Jana fikk sjokkbeskjed: – Jeg har tenkt at jobben min er trygg fordi jeg jobber i kommunen

Erik Knudsen er fortvilet over beskjeden han fikk fra kommunen rett før jul.

Erik Knudsen er fortvilet over beskjeden han fikk fra kommunen rett før jul.

Amanda Iversen Orlich/Dagsavisen

Erik mister 9.000 kroner i støtte og kan havne på gata

Martin Håndlykken

Nå får Jonathan beholde dagpengene fram til sommeren

Vi mener ei regjering med Ap, SV og Sp, med Jonas Gahr Støre som statsminister, er best i stand til å styre landet, sier Mett Nord og resten av Fagforbundets forbundsstyre.

Vi mener ei regjering med Ap, SV og Sp, med Jonas Gahr Støre som statsminister, er best i stand til å styre landet, sier Mett Nord og resten av Fagforbundets forbundsstyre.

Jan-Erik Østlie

Mette Nord rykker ut etter utspill fra fylkesleder: – Støre er Fagforbundets foretrukne statsministerkandidat

– Nå skal vi ta oss råd til å besøke den chilenske familien til mannen min så fort det blir forsvarlig å reise, sier Elisabeth Bøckman.

– Nå skal vi ta oss råd til å besøke den chilenske familien til mannen min så fort det blir forsvarlig å reise, sier Elisabeth Bøckman.

Per Flakstad

Vant i retten: Nå får Elisabeth høyere pensjon og råd til å besøke mannens familie

(Illustrasjonsfoto)

(Illustrasjonsfoto)

pressefoto, WizzAir.com

Wizz Air-ansatte i Norge er beskyttet av arbeidsmiljøloven, fastslår Luftfartstilsynet

Ole Palmstrøm

Permitterte får dagpenger til 1. oktober. Men det blir ikke feriepenger på dagpenger

Jonas Gahr Støre. Arkivfoto

Jonas Gahr Støre. Arkivfoto

Jan-Erik Østlie

– Skal regjeringen komme etter med enda nye innrømmelser, bør det være å gi feriepenger på dagpenger

Bjørnar Moxnes mener svekkelsen av lønns- og arbeidsvilkårene til togrenholderne er ønsket politikk fra regjeringens side.

Bjørnar Moxnes mener svekkelsen av lønns- og arbeidsvilkårene til togrenholderne er ønsket politikk fra regjeringens side.

Jan-Erik Østlie

Togrenholdere kjemper for å beholde lønna: – Stjerneeksempel på borgerlig politikk, mener Moxnes

Colourbox.com

Lærere har ikke fått overtidsbetalt under pandemien. Over halvparten har vurdert ny jobb

Debatt

Tidligere professor i samtidshistorie ved Høgskolen i Innlandet.

Tidligere professor i samtidshistorie ved Høgskolen i Innlandet.

Høgskolen i Lillehammer (HiL)

«Det som har skjedd, er at staten har konfiskert hele tjenestepensjonen min», skriver Paul Knutsen

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) kommer med nye grep for arbeidsledige. (Arkivfoto)

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) kommer med nye grep for arbeidsledige. (Arkivfoto)

Thomas Brun / NTB

Maksperioden på dagpenger forlenges. Se hvem det gjelder

En forhøyet dagpengesats er viktig for å sikre lavtlønte gjennom koronakrisa, ifølge tillitsvalgt Djevat Hisenai.

En forhøyet dagpengesats er viktig for å sikre lavtlønte gjennom koronakrisa, ifølge tillitsvalgt Djevat Hisenai.

Håvard Sæbø

Permittere og ledige får beholde dagpengesatsen: – Nå slipper de å leve under fattigdomsgrensa

Meieriansatte får 50 øre i generelt tillegg fra 1. mai i år. Enigheten i lønnsoppgjøret omfatter rundt 2.500 NNN-medlemmer.

Meieriansatte får 50 øre i generelt tillegg fra 1. mai i år. Enigheten i lønnsoppgjøret omfatter rundt 2.500 NNN-medlemmer.

Jan-Erik Østlie

Meieriansatte får ny lønn: Her er resultatet


Flere saker