JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Forslag i 100

Fortsatt kamp mot sosial dumping, evaluering av EØS-avtalen og nytt fokus på etter- og videreutdanning er viktige temaer i EL & ITs 103 forslag til LO-kongressen.05.11.2008
21:12
16.12.2013 07:30

anette@lo-media.no

EL & ITs forbundsstyre hadde rundt 300 kongressforslag til behandling da de møttes i forrige uke. 103 av dem ble sendt videre til LO, og ikke uventet er sosial dumping et viktig tema i mange av forslagene. Forbundet ønsket blant annet å programfeste at arbeidsmiljøloven strammes inn overfor vikarbyråene slik at faste ansettelser fortsetter å være hovedmodellen i arbeidslivet. Forbundet vil også at når utenlandsk utdanning og praksis skal godkjennes, må dette sees i sammenheng med krav til norske arbeidere, slik at en likestiller krav til norske og utenlandske fagarbeidere. Dette er viktig i den pågående revidering av forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk (FKE). EL & IT er også opptatt av at allmenngjøringen skal gjøres enklere og at LO må jobbe aktivt mot EUs arbeidsfiendtlige dommer som har kommet de siste årene. I tillegg ønsker de å styrke tilsynsmyndigheter og rettsvesen, og at straffene for sosial dumping økes.

EØS-avtalen

De fire EU-dommene som alle på hver sin måte har svekket fagbevegelsens muligheter i Europa, skaper også bekymring i EL & IT. Forbundet krever derfor at LO må utarbeide en rapport om EØS-avtalens konsekvenser og påvirkning av det norske samfunn og arbeidsliv, og at denne rapporten skal legges fram i LOs representantskap i kommende kongressperiode. Forbundet opprettholder også sitt krav om at regjeringen må benytte seg av sin mulighet til å si nei til tjenestedirektivet

Kollektiv søksmålsrett

I tråd med kampen mot sosial dumping, ønsker EL & IT kollektiv søksmålsrett. I dag forutsetter lovverket at det er den enkelte arbeidstaker som mener seg ulovlig utleid, eller midlertidig ansatt, selv må gå til rettslige skritt for å hevde seg fast ansatt. Dette blir enklere hvis en fagforening med innstillingsrett får adgang til å reise søksmål i tvist om ulovlig innleie eller bruk av midlertidig ansatte. Forbundet synes også Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet må kunne gripe inn i disse forholdene og pålegge bedriftene å ansette dem som etter loven er ulovlig innleid eller midlertidig ansatt. Samtidig må LO arbeide for at arbeidstakere som har vært midlertidig ansatt i to år skal ha stillingsvern som faste ansatte.

Etter- og videreutdanning

Etter- og videreutdanning (EVU) har vært en kjernesak for EL & IT Forbundet, noe også forslagene til LO-kongressen viser. Forbundet vil blant annet ha programfestet at LO skal jobbe for at EVU-reformen skal videreutvikles. Forbundet vil også at LO skal gå for et system med kompetansetillitsvalgte i bedriftene, at disse skal velges på samme måte som alminnelige tillitsvalgte, men ha et spesielt fokus på kompetanseutvikling. EL & IT tror dette er måten å få opp engasjementet for å ta etterutdanning, og at denne vil bli mer målrettet. Forbundet foreslår at det opparbeides fond som kan finansiere både livsopphold og kompetansetillitsvalgte, i tillegg til finansierelæringssentre. De sistnevnte kan enten være lokalisert i den enkelte bedrift, eller være et spleiselag og lokaliseres i nærmiljøet. El & IT vil også ha mer orden på de som tilbyr etterutdanning, mener disse bør godkjennes av en sentral instans. I tillegg vil forbundet ha programfestet at arbeidstakere skal gis rett til permisjon med lønn for etter- og videreutdanning i to uker per kalenderår.

Vil ha flere streikerettigheter

Forbundet har også sett seg lei på å møte arrogante motparter i forhandlinger, og foreslår derfor at LO går inn for at Arbeidstvistloven må endres slik at riksmeklingsmannen kobles inn først etter at streik er et faktum. De vil også at LO skal arbeide for at dagens system med tvungen lønnsnemnd avskaffes og erstattes med et system som medfører en mer begrenset inngripen i streikeretten, og som er mer i samsvar med internasjonale forpliktelser. Samtidig ønsker EL & IT mer treffsikre lavlønnstillegg, slik at årets situasjon ikke oppstår igjen, der de lavlønte faktisk ikke fikk tilleggene, mens mange høytlønte faktisk fikk det. Redusert arbeidstid ved rotasjonsordninger er en annen aktuell sak i EL & IT. Nå vil forbundet at LO skal programfeste dette arbeidet. Samtidig mener de LO må gå inn for 6-timers arbeidsdag, eventuelt 30 timer per uke med full lønnskompensasjon.

Offentlig eierskap

En annen kjernesak er EL & ITs ønske om sterkere offentlig eierskap. Derfor vil forbundet at LO også skal jobbe for dette, og spesielt styrke det offentliges eierskap til vannkraften. Forbundet vil at Statkraft skal videreføres med 100 prosent statlig eierskap og at aksjeselskapsmodellen dermed avvikles. I tillegg må LO fortsatt kjempe for hjemfallsregimet.

05.11.2008
21:12
16.12.2013 07:30Mest lest

Sammenbrudd i de lokale lønnsforhandlingene utløste gå sakte-aksjon fra klubbleder Christoffer Heggholmen og bilmekanikere, bilpleiere og delelageransatte ved Bertel O. Steens tre personbilverksteder i Bergen.  – Hvis ikke noe endrer seg nå, kan vi ikke jobbe i denne bransjen, sier Heggholmen.

Sammenbrudd i de lokale lønnsforhandlingene utløste gå sakte-aksjon fra klubbleder Christoffer Heggholmen og bilmekanikere, bilpleiere og delelageransatte ved Bertel O. Steens tre personbilverksteder i Bergen. – Hvis ikke noe endrer seg nå, kan vi ikke jobbe i denne bransjen, sier Heggholmen.

Arne Ristesund

Christoffer og kollegaene har gått til et uvanlig skritt for å få høyere lønn

VIL UTVIKLE SEG: Helsefagarbeider Therese Madelen Nord-Kongskog vil gjerne ta en bachelorgrad for å kunne få mer ansvar og faglig utvikling i jobben.

VIL UTVIKLE SEG: Helsefagarbeider Therese Madelen Nord-Kongskog vil gjerne ta en bachelorgrad for å kunne få mer ansvar og faglig utvikling i jobben.

Bjørn A. Grimstad

Helsefagarbeider Therese Madelen (33) vil bli sykepleier, men fagbrevet gir null poeng

Direktør i Norsk Industri Stein Lier-Hansen mener Norge må innføre regler som pålegger kraftselskapene å begrense krafteksporten når det er lite vann i magasinene.

Direktør i Norsk Industri Stein Lier-Hansen mener Norge må innføre regler som pålegger kraftselskapene å begrense krafteksporten når det er lite vann i magasinene.

Jan-Erik Østlie

Industri-topp: Norge burde sagt nei til de siste utenlandskablene

Kommentar

Selv ikke oljepengene kan dekke over at vi nå er på vei inn i en helt ny økonomisk tid, en tid der de fleste av oss vil få dårligere råd, skriver Stein Sneve.

Selv ikke oljepengene kan dekke over at vi nå er på vei inn i en helt ny økonomisk tid, en tid der de fleste av oss vil få dårligere råd, skriver Stein Sneve.

Brian Cliff Olguin

«Årets lønnsoppgjør var det beste på mange år. Nå er det snudd på hodet»

Colourbox

Familier taper flere tusen kroner i måneden på prisveksten. Se tallene

ULOVLIG: – Det er ikke rett fram for en arbeidsgiver å trekke ansatte i lønn, sier Petter Dreier.

ULOVLIG: – Det er ikke rett fram for en arbeidsgiver å trekke ansatte i lønn, sier Petter Dreier.

André Kjernsli

Kiosksjef truet en ansatt med lønnstrekk ved mobilbruk

Høyre-leder Erna Solberg kan glede seg over bunnsolid borgerlig flertall på Opinions siste partibarometer. Høyre har aldri vært så mye større enn Arbeiderpartiet som nå.

Høyre-leder Erna Solberg kan glede seg over bunnsolid borgerlig flertall på Opinions siste partibarometer. Høyre har aldri vært så mye større enn Arbeiderpartiet som nå.

Jan-Erik Østlie

Nå er Høyre større enn Ap og Sp til sammen

MEKLING: For ansatte i prosessindustrien kan det bli streik fra mandag morgen, dersom partene ikke blir enige hos Riksmekleren. Bildet er fra Alcoa Mosjøen, der er ingen tatt ut i første streikeuttak,

MEKLING: For ansatte i prosessindustrien kan det bli streik fra mandag morgen, dersom partene ikke blir enige hos Riksmekleren. Bildet er fra Alcoa Mosjøen, der er ingen tatt ut i første streikeuttak,

Arkivbilde: Petter Pettersen

Over 1.400 industriarbeidere gjør seg klar til å gå ut i streik

Vi merker konsekvensene av kutt i tiltaksplasser, forteller Steinar Halvorsen.

Vi merker konsekvensene av kutt i tiltaksplasser, forteller Steinar Halvorsen.

Simen Aker Grimsrud

Arbeidsledigheten er rekordlav, men Nav-tillitsvalgt Steinar vil ha mer penger til å få folk ut i arbeid

Siden 1994 har Nav ved behandlingen av saker om stønader til enslige forsørgere ment at disse stønadene faller utenfor trygdeforordningen.

Siden 1994 har Nav ved behandlingen av saker om stønader til enslige forsørgere ment at disse stønadene faller utenfor trygdeforordningen.

Hanna Skotheim

Nav praktiserer nok en trygderegel feil, fastslår domstol

Håvard Haugen er ungdomstillitsvalgt og hovedtillitsvalgt for Industri Energi ved Hydro Årdal.

Håvard Haugen er ungdomstillitsvalgt og hovedtillitsvalgt for Industri Energi ved Hydro Årdal.

Egil Brandsøy

Håvard (26) tar mer ansvar i arbeidslivet enn eldre: – Vi må kjempe for godene

Kari Nessa Nordtun, til daglig ordfører i Stavanger, skal lede utvalget som skal meisle ut Aps nye energipolitikk.

Kari Nessa Nordtun, til daglig ordfører i Stavanger, skal lede utvalget som skal meisle ut Aps nye energipolitikk.

Jan Kåre Ness / NTB

Lederen i Aps energiutvalg vil utjevne strømprisene mellom nord og sør

Kommentar

Under pandemien var det enklere for det gamle flertallet på Stortinget, som lå til høyre, å hente pengene til politikken sin med økt oljepengebruk. Det går ikke lenger, skriver Trygve Svensson.

Under pandemien var det enklere for det gamle flertallet på Stortinget, som lå til høyre, å hente pengene til politikken sin med økt oljepengebruk. Det går ikke lenger, skriver Trygve Svensson.

Ole Berg-Rusten/NTB

«Hvordan hadde det vært om Listhaug og Solberg styrte nå?»

Matvareprisen skyter i været.

Matvareprisen skyter i været.

Heiko Junge / NTB

Sjokktall: Aldri før har prisene på matvarer økt raskere enn nå

INNSYN: Har telefonen din ein MDM`app har du god grunn til å sjekke kva arbeidsgjevar sjekkar av informasjon om deg. Du har også krav på å få vite kva informasjon appen samlar inn og korleis den blir brukt.

INNSYN: Har telefonen din ein MDM`app har du god grunn til å sjekke kva arbeidsgjevar sjekkar av informasjon om deg. Du har også krav på å få vite kva informasjon appen samlar inn og korleis den blir brukt.

Øystein Windstad

Har du jobbtelefon? Du anar ikkje kva sjefen kan finne ut om deg

NY KRAFT: – Først og fremst må Norge få fortgang på utbygginga av ny, fornybar kraft. Og vi må få fart på energieffektivisering, sier forbundsleder Jan Olav Andersen.

NY KRAFT: – Først og fremst må Norge få fortgang på utbygginga av ny, fornybar kraft. Og vi må få fart på energieffektivisering, sier forbundsleder Jan Olav Andersen.

Knut Viggen

Klima må gå foran strømpriskrise, mener EL og IT-lederen. Her er hans beskjed til politikerne

Debatt

Energimarkedet undergraver framtidas fellesskap, skriver Aslak Sira Myhre.

Energimarkedet undergraver framtidas fellesskap, skriver Aslak Sira Myhre.

Kai Hovden

«Nei, strøm er ikke vanskelig», skriver Aslak Sira Myhre

Kommentar

Høyreleder Erna Solberg kan garantere at hun ville ha fått på plass strømstøtte til næringslivet. Men snakker mindre om hva annet hun vil gjøre med strømmen. 

Høyreleder Erna Solberg kan garantere at hun ville ha fått på plass strømstøtte til næringslivet. Men snakker mindre om hva annet hun vil gjøre med strømmen. 

Ole Berg Rusten / NTB

«Høyre vil ha mye mer av en politikk folket sier tydelig nei til. Og flyr høyt på det»

Økonom Gøril Bjerkan fra LOs samfunnsavdeling går inn i utvalget som skal jobbe fram konkrete forslag for å stanse den økte kommersialiseringen innen velferden.

Økonom Gøril Bjerkan fra LOs samfunnsavdeling går inn i utvalget som skal jobbe fram konkrete forslag for å stanse den økte kommersialiseringen innen velferden.

Aslak Bodahl

LO-økonom skal hjelpe Støre med å stanse velferdsprofitørene

KONKURRANSEUTSATT: Dag-Arne Johansen sier de som rengjør og vedlikeholder togene er glemt i debatten om konkurranseutsettingen. – Vi er like mye konkurranseutsatt som før, sier han.

KONKURRANSEUTSATT: Dag-Arne Johansen sier de som rengjør og vedlikeholder togene er glemt i debatten om konkurranseutsettingen. – Vi er like mye konkurranseutsatt som før, sier han.

Morten Hansen

Debatt om regjeringens togpolitikk: – Vi som jobber med vedlikehold og renhold, er usynlige


Flere saker