JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Konsulentbruken i NAV rett til værs

Utgiftene til konsulenter i NAV er på svimlende 1,9 milliarder kroner. I Skatteetaten og FAD derimot, ser det ut til at kostnadene går noe ned.


26.02.2009
09:49
16.12.2013 09:02

anne.grete@lomedia.no

Det viser en undersøkelse utført av forskerne Svein Erik Moen og Leif E. Moland i forskningsstiftelsen Fafo, på oppdrag fra Norsk Tjenestemannslag (NTL).

Oppdraget besto av å kartlegge omfanget av midlertidige ansettelser og innleie av konsulenter i tre statlige virksomheter, NAV, Skatteetaten og Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD).

Prosjektet ble ferdigstilt i fjor høst.

Mange intervjuer.

Det har ikke vært mulig for forskerne å få god oversikt over hvilke prosjekter og arbeidsoppgaver konsulentene er leid inn på.

– Dette fordi det føres lister over timer og kostnader, og ikke over antall konsulenter, sier de.

Å skille mellom vikarer, der en reelt skal vikariere for noen, og rene engasjementstillinger, krever et nitidig arbeid. Disse er derfor samlet i én bolk under midlertidige ansatte.

Analysen er basert på personalregistre og årsregnskap. I tillegg kommer intervju av toppledelse, linjeledere, tillitsvalgte, ansattes representant i innstillingsråd og hovedverneombud.

Omorganiserer.

Både NAV, Skatteetaten og FAD har nylig gjennomgått, og gjennomgår, omorganiseringer eller fusjoner. Gamle registersystemer er nedlagt og nye er opprettet. Data lenger tilbake i tid over antall ansatte har vært vanskelig å få tak i.

– Det varierer derfor i hvor stor grad vi kan tallfeste endring over tid, sier Moen.

Han sier at NAV ikke har historiske data på antall faste, kontra midlertidige ansatte.

– Vi får derfor data på ansatte kun på ett tidspunkt, og har valgt 1.9.2008, sier forskerne.

Fleksibilitet.

Omfanget av midlertidige tilsettinger og innleie av konsulenter varierer mellom de tre virksomhetene.

– Høyest konsulentbruk i forhold til de totale lønns- og konsulentutgiftene har NAV og FAD. NAV har den høyest bruken, sier Fafo-forsker Svein Erik Moen.

Antallet midlertidige ansatte er også høyest i NAV, mens det er lavest i Skatteetaten.

Konsulenter brukes mest i forbindelse med utvikling av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) og organisatoriske endringer.

Motivene er først og fremst relatert til behovet for spesialkompetanse.

– Men det er også et underliggende moment. Et ønske om fleksibilitet, sier Moen.

FAD - korte prosjekter.

I Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) har konsulentbruken variert mye. I 2006 var konsulentbruken på 45 millioner kroner, noe som utgjorde hele 34 prosent av lønnsutgiftene. I 2007 kostet bruken 20 millioner. Det tilsvarer 18 prosent av utgiftene. I 2008 er antall konsulenter det samme, men utgiftene har gått ned til 16 millioner.

Noe av årsaken til konsulentbruken er at departementet fra 2004 til slutten av 2006 hadde store prosjekter i forbindelse med utviklingen av bredbånd.

Departementet har bare en brøkdel ansatte i forhold til de to øvrige etatene som er undersøkt. 206 ansatte i september, inkludert midlertidige.

Flere av dem som ble intervjuet ved FAD tror at dette departementet skiller seg ut fra andre fordi de har en del korte prosjekter som innebærer mye utvikling.

Kostbart.

Konsulentbruken er svært kostbar, men ingen i FAD ga uttrykk for at arbeidsmiljøet ble dårligere.

En av informantene mente FAD fokuserer for mye på ad hoc-løsninger, en annen mente det var for lite fokus på å bygge kompetanse.

– FAD kan ikke sammenlignes med Skatteetaten og NAV, da disse er vidt forskjellige. FAD klarer ikke med sine 206 ansatte å utføre alle prosjektene ved hjelp av egne ansatte. Man kan jo spørre om det er nok ansatte i FAD, tatt i betraktning den høye konsulentbruken, sier forskerne.

Andelen midlertidige ansatte i FAD har økt fra 3 prosent i 2005 til 7 prosent i 2007.

– Sammenlignet med gjennomsnittet for offentlig sektor, er tallet på midlertidige ansatte fortsatt ganske lavt, forklarer Moen.

Skatt – IKT-konsulenter.

Skatteetaten har gjennomgått en stor omorganisering. Fra januar 2008 er etaten organisert i fem regioner.

Etaten har brukt en del konsulenter på omorganiseringen, men den største konsulentbruken er gått med til å utvikle nye IKT-systemer.

Denne etaten hadde i september i fjor 6205 ansatte, inkludert de midlertidige.

– Etaten har ikke lett tilgjengelige tall på hvor mange konsulenter som er engasjert, sier forskerne.

Derimot finnes tall på hvor mange som er midlertidig ansatte.

Problem.

I 2005 brukte Skatteetaten litt over 170 millioner kroner til konsulenttjenester. I 2007 i overkant av 277 millioner. Konsulentbruken økte fra 8 prosent i 2005 til 11 i 2007, men er i 2008 nede på 9 prosent.

– Ifølge en informant, foretrekker Skatteetaten å bruke en relativt stor andel konsulenter framfor å ha en egen stor IKT-avdeling, sier forskerne.

Det er et problem, ifølge flere, at det går med for mye budsjettmidler på innleie av dyre konsulenter. Det kan gå på bekostning av kjerneoppgavene.

Utgiftene til fast ansatte er blitt lavere. Det skyldes generell nedbemanning og stillingsstopp fra 2007.

Antallet midlertidige ansatte er også redusert til om lag det halve, og utgjør nå 2,1 prosent.

NAV – 48 % midlertidige.

NAV (tidligere Aetat og Trygdeetaten) er den desidert største etaten av de tre undersøkte, med sine 14 327 ansatte, inkludert folk på midlertidige kontrakter.

Det er kun fra andre halvår 2006 forskerne har tall fra NAV, grunnet sammenslåingen av de tidligere etatene. De lange, historiske sammenligningene er derfor umulig å dra.

Prisen på konsulentbruken i 2007 var på svimlende 1 milliard kroner. Dette tilsvarte 19 prosent av de totale utgiftene til lønn.

I 2008 ligger konsulentbruken enda høyere. Fra 1.9.2007 til 1.9.2008 ble det brukt svimlende 1,9 milliarder kroner til formålet. Hva denne summen utgjør i prosent, har det ikke vært mulig for forskerne å finne ut.

Når det gjelder midlertidige ansatte, er også NAV i tet. Hele 1110 saksbehandlere er på midlertidig tilsetting. Det utgjør 13 prosent.

På kontorstøttesiden er det enda verre – 48 prosent er midlertidige.

Ingen evaluering.

Til tross for at bruk av konsulenter ser ut til å øke i staten, har et fåtall virksomheter skriftlig strategi for å anvende disse. Det viser en undersøkelse Riksrevisjonen utførte i 74 statlige virksomheter i 2004.

NAV har en slik strategi, men har ikke foretatt noen evaluering av bruken, sier informanter.

Skatteetaten og FAD har verken strategi for konsulentbruk eller evaluering, ifølge ansatte Fafo har intervjuet.

Et annet relevant funn var at 30 prosent oppga at kompetanseoverføring mellom konsulent og virksomhet sjelden eller aldri var avtalt.

Riksrevisjonen påpeker derfor at det bør settes spørsmålstegn ved om ”statlige virksomheter har den nødvendige oppmerksomheten rettet mot overføring av kunnskap, slik at virksomhetene kan redusere behovet for konsulenter i framtiden”.

Økning.

– Det finnes ingen samlet oversikt over kjøp av konsulenttjenester i departementene, sier Moen.

Derfor kan ikke forskerne si noe sikkert om utviklingen.

Årsaken til den manglende oversikten er, ifølge fornyings- og administrasjonsminister, Heidi Grande Røys, at økonomireglementet ikke pålegger departementene å lage samlende oversikter.

– På basis av enkeltsaker antar vi det har vært en økning de siste årene, forklarer Moen.

Forskerne stiller spørsmål ved om et stort omfang av innleid arbeidskraft, enten det er innleide konsulenter eller midlertidige ansettelser, er uheldig for arbeidsmiljøet og for effektiv ressursbruk.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
26.02.2009
09:49
16.12.2013 09:02Mest lest

Rune Breivik i huset hjemme på Hellesøy utenfor Bergen.

Rune Breivik i huset hjemme på Hellesøy utenfor Bergen.

Paul S. Amundsen

Alenepappa Rune har kjempa i ti år for å bli trodd. Nå beklager Nav

Om du jevnlig jobber foran en dataskjerm og skjermarbeidet utgjør en betydelig del av arbeidet ditt, har du rett til å få både synsundersøkelse og databrille dekket av arbeidsgiver.

Om du jevnlig jobber foran en dataskjerm og skjermarbeidet utgjør en betydelig del av arbeidet ditt, har du rett til å få både synsundersøkelse og databrille dekket av arbeidsgiver.

Colourbox

Gratis briller fra arbeidsgiver: Dette bør du vite

INGEN STREIK: Partene i statsoppgjøret landet en enighet seks timer på overtid Her er LO Stat-leder Egil André Aas (nr. to f.v.), kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (f.h.), personaldirektør Gisle Norheim i staten, og leder Anders Kvam i Akademikerne stat (t.v.).

INGEN STREIK: Partene i statsoppgjøret landet en enighet seks timer på overtid Her er LO Stat-leder Egil André Aas (nr. to f.v.), kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (f.h.), personaldirektør Gisle Norheim i staten, og leder Anders Kvam i Akademikerne stat (t.v.).

Morten Hansen

Sjekk lønnshoppet for statsansatte

Tillitsvalgt Kateryna Bilokin mener at deler av bonusen kunne blitt brukt til andre viktig tiltak i bedriften.

Tillitsvalgt Kateryna Bilokin mener at deler av bonusen kunne blitt brukt til andre viktig tiltak i bedriften.

Erlend Angelo

Ikea-ansatte får mer enn en månedslønn i bonus. Men tillitsvalgte Kateryna jubler ikke

Erna Solberg diskuterer med statsrådene Henrik Asheim og Abid Raja.

Erna Solberg diskuterer med statsrådene Henrik Asheim og Abid Raja.

Stian Lysberg Solum / NTB

Pensjon: Her vil regjeringen kutte

SKIKKELIG SKUFFA: – Jeg ble så irritert over årets lønnsoppgjør, sier Marit Berg.

SKIKKELIG SKUFFA: – Jeg ble så irritert over årets lønnsoppgjør, sier Marit Berg.

Katharina Dale Håkonsen

Mens topplønte i staten fikk 5.700 kroner mer i lønn, fikk resepsjonsvakt Marit 1.700: – Jeg ble så irritert

Nytt om navn:

Espen Barth Eide

Espen Barth Eide

Sissel M. Rasmussen

Espen Barth Eide risikerer å miste sikker stortingsplass for Ap

Statsminister Erna Solberg (H).

Statsminister Erna Solberg (H).

Jan-Erik Østlie

Faktasjekk: Nei, en vanlig familie får ikke 14.000 i skattelette med årets forslag til statsbudsjett

I GANG: Meklinga i statsoppgjøret går inn i sluttfasen. Mandag startet LO Stat-leder Egil André Aas (t.v.), mekler Richard Saue (f.h.), riksmekler Mats Wilhelm Ruland og personaldirektør i staten Gisle Norheim innspurten.

I GANG: Meklinga i statsoppgjøret går inn i sluttfasen. Mandag startet LO Stat-leder Egil André Aas (t.v.), mekler Richard Saue (f.h.), riksmekler Mats Wilhelm Ruland og personaldirektør i staten Gisle Norheim innspurten.

Alf Ragnar Olsen

Staten har sagt at pengene er brukt opp – nå har de tre dager på seg til å unngå streik i staten

– Menneskelig sett skjuler det seg en personlig svært krevende situasjon bak dommen, sier advokat Anne-Lise Rolland.

– Menneskelig sett skjuler det seg en personlig svært krevende situasjon bak dommen, sier advokat Anne-Lise Rolland.

Tri Nguyen Dinh

Alenemoren ble sagt opp og sto uten inntekt. Nå kan hun få fast jobb og 300.000 i erstatning

– Det å avholde uravstemning over resultatet i et tariffoppgjør er ikke lovpålagt, men det anbefales, sier Fafo-forsker Kristine Nergaard. (Illustrasjonsfoto)

– Det å avholde uravstemning over resultatet i et tariffoppgjør er ikke lovpålagt, men det anbefales, sier Fafo-forsker Kristine Nergaard. (Illustrasjonsfoto)

Tormod Ytrehus

Lønnsoppgjøret: Disse får ikke stemme i uravstemning

Sjefene vektlegger omsorg og motivasjon av sine arbeidere, ifølge den nye undersøkelsen. (Illustrasjonsbilde)

Sjefene vektlegger omsorg og motivasjon av sine arbeidere, ifølge den nye undersøkelsen. (Illustrasjonsbilde)

Ole Palmstrøm

Dette tenker sjefen når du jobber fra hjemmekontor

Imagebroker/Martin Siepmann

Full ordkrig: Wizz Air-sjefen kaller fagbevegelsen barnslig

Oljearbeider Øyvind Jahren mener det er urettferdig at ikke innleide skal ha samme bonuser som det de fast ansatte får.

Oljearbeider Øyvind Jahren mener det er urettferdig at ikke innleide skal ha samme bonuser som det de fast ansatte får.

Ole Palmstrøm

Innleide Øyvind krever samme bonuser som fast ansatte i bedriften

SAVNER TRYGGHETEN: Assisterende varehussjef Omed Poor er veldig glad i arbeidsplassen sin, og vil at alt skal være på stell på Ikea Furuset.

SAVNER TRYGGHETEN: Assisterende varehussjef Omed Poor er veldig glad i arbeidsplassen sin, og vil at alt skal være på stell på Ikea Furuset.

Jan-Erik Østlie

Ikea-lederen måtte selv stoppe en tyv: – Savnet av vekterne er stort

Håvard Sæbø

Bussjåførene vant folkets støtte: – På 13 år har vi mistet 40.000 i årslønn. Det ser vi på som et tyveri

Per Østvold (til høyre) og andre streikevakter blir pågrepet av politiet og kastet på glattcelle under Linjegods-streiken i Oslo i 1976.

Per Østvold (til høyre) og andre streikevakter blir pågrepet av politiet og kastet på glattcelle under Linjegods-streiken i Oslo i 1976.

Stein Marienborg/Arbeiderbladet/Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek

Per Østvold (71) har både vært domfelt og dommer. Nå takker fagforeningskjempen av

VARSLET: – Det er som ventet. Regjeringen og Stortinget har fått mange advarsler, sier Henny-Kristin Navarsete.

VARSLET: – Det er som ventet. Regjeringen og Stortinget har fått mange advarsler, sier Henny-Kristin Navarsete.

Ole Palmstrøm

Kritikerne mente oppsplittingen av Vegvesenet ville gi økte utgifter. Statsbudsjettet viser at de fikk rett

PASSE FORNØYD: Vigdis Rekdahl og Mats Jetlund var en del av forhandlingsdelegasjonen. LO Finans HK-leder Rekdahl sier hun er fornøyd med resultatet.

PASSE FORNØYD: Vigdis Rekdahl og Mats Jetlund var en del av forhandlingsdelegasjonen. LO Finans HK-leder Rekdahl sier hun er fornøyd med resultatet.

Erlend Angelo

Bankansatte får ny lønn: Her er resultatet

Av mer kritiske innvendinger løfter rapporten blant annet fram grovt undervurderte sammenhenger mellom kriser og forståelse for at alle sektorer rammes. (Illustrasjonsfoto)

Av mer kritiske innvendinger løfter rapporten blant annet fram grovt undervurderte sammenhenger mellom kriser og forståelse for at alle sektorer rammes. (Illustrasjonsfoto)

Brian Cliff Olguin

Ny rapport: Sjokkert over hvor dårlig forberedt Norge var da Covid-19 kom til landet


Flere saker