JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Konsulentbruken i NAV rett til værs

Utgiftene til konsulenter i NAV er på svimlende 1,9 milliarder kroner. I Skatteetaten og FAD derimot, ser det ut til at kostnadene går noe ned.26.02.2009
09:49
16.12.2013 09:02

anne.grete@lomedia.no

Det viser en undersøkelse utført av forskerne Svein Erik Moen og Leif E. Moland i forskningsstiftelsen Fafo, på oppdrag fra Norsk Tjenestemannslag (NTL).

Oppdraget besto av å kartlegge omfanget av midlertidige ansettelser og innleie av konsulenter i tre statlige virksomheter, NAV, Skatteetaten og Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD).

Prosjektet ble ferdigstilt i fjor høst.

Mange intervjuer.

Det har ikke vært mulig for forskerne å få god oversikt over hvilke prosjekter og arbeidsoppgaver konsulentene er leid inn på.

– Dette fordi det føres lister over timer og kostnader, og ikke over antall konsulenter, sier de.

Å skille mellom vikarer, der en reelt skal vikariere for noen, og rene engasjementstillinger, krever et nitidig arbeid. Disse er derfor samlet i én bolk under midlertidige ansatte.

Analysen er basert på personalregistre og årsregnskap. I tillegg kommer intervju av toppledelse, linjeledere, tillitsvalgte, ansattes representant i innstillingsråd og hovedverneombud.

Omorganiserer.

Både NAV, Skatteetaten og FAD har nylig gjennomgått, og gjennomgår, omorganiseringer eller fusjoner. Gamle registersystemer er nedlagt og nye er opprettet. Data lenger tilbake i tid over antall ansatte har vært vanskelig å få tak i.

– Det varierer derfor i hvor stor grad vi kan tallfeste endring over tid, sier Moen.

Han sier at NAV ikke har historiske data på antall faste, kontra midlertidige ansatte.

– Vi får derfor data på ansatte kun på ett tidspunkt, og har valgt 1.9.2008, sier forskerne.

Fleksibilitet.

Omfanget av midlertidige tilsettinger og innleie av konsulenter varierer mellom de tre virksomhetene.

– Høyest konsulentbruk i forhold til de totale lønns- og konsulentutgiftene har NAV og FAD. NAV har den høyest bruken, sier Fafo-forsker Svein Erik Moen.

Antallet midlertidige ansatte er også høyest i NAV, mens det er lavest i Skatteetaten.

Konsulenter brukes mest i forbindelse med utvikling av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) og organisatoriske endringer.

Motivene er først og fremst relatert til behovet for spesialkompetanse.

– Men det er også et underliggende moment. Et ønske om fleksibilitet, sier Moen.

FAD - korte prosjekter.

I Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) har konsulentbruken variert mye. I 2006 var konsulentbruken på 45 millioner kroner, noe som utgjorde hele 34 prosent av lønnsutgiftene. I 2007 kostet bruken 20 millioner. Det tilsvarer 18 prosent av utgiftene. I 2008 er antall konsulenter det samme, men utgiftene har gått ned til 16 millioner.

Noe av årsaken til konsulentbruken er at departementet fra 2004 til slutten av 2006 hadde store prosjekter i forbindelse med utviklingen av bredbånd.

Departementet har bare en brøkdel ansatte i forhold til de to øvrige etatene som er undersøkt. 206 ansatte i september, inkludert midlertidige.

Flere av dem som ble intervjuet ved FAD tror at dette departementet skiller seg ut fra andre fordi de har en del korte prosjekter som innebærer mye utvikling.

Kostbart.

Konsulentbruken er svært kostbar, men ingen i FAD ga uttrykk for at arbeidsmiljøet ble dårligere.

En av informantene mente FAD fokuserer for mye på ad hoc-løsninger, en annen mente det var for lite fokus på å bygge kompetanse.

– FAD kan ikke sammenlignes med Skatteetaten og NAV, da disse er vidt forskjellige. FAD klarer ikke med sine 206 ansatte å utføre alle prosjektene ved hjelp av egne ansatte. Man kan jo spørre om det er nok ansatte i FAD, tatt i betraktning den høye konsulentbruken, sier forskerne.

Andelen midlertidige ansatte i FAD har økt fra 3 prosent i 2005 til 7 prosent i 2007.

– Sammenlignet med gjennomsnittet for offentlig sektor, er tallet på midlertidige ansatte fortsatt ganske lavt, forklarer Moen.

Skatt – IKT-konsulenter.

Skatteetaten har gjennomgått en stor omorganisering. Fra januar 2008 er etaten organisert i fem regioner.

Etaten har brukt en del konsulenter på omorganiseringen, men den største konsulentbruken er gått med til å utvikle nye IKT-systemer.

Denne etaten hadde i september i fjor 6205 ansatte, inkludert de midlertidige.

– Etaten har ikke lett tilgjengelige tall på hvor mange konsulenter som er engasjert, sier forskerne.

Derimot finnes tall på hvor mange som er midlertidig ansatte.

Problem.

I 2005 brukte Skatteetaten litt over 170 millioner kroner til konsulenttjenester. I 2007 i overkant av 277 millioner. Konsulentbruken økte fra 8 prosent i 2005 til 11 i 2007, men er i 2008 nede på 9 prosent.

– Ifølge en informant, foretrekker Skatteetaten å bruke en relativt stor andel konsulenter framfor å ha en egen stor IKT-avdeling, sier forskerne.

Det er et problem, ifølge flere, at det går med for mye budsjettmidler på innleie av dyre konsulenter. Det kan gå på bekostning av kjerneoppgavene.

Utgiftene til fast ansatte er blitt lavere. Det skyldes generell nedbemanning og stillingsstopp fra 2007.

Antallet midlertidige ansatte er også redusert til om lag det halve, og utgjør nå 2,1 prosent.

NAV – 48 % midlertidige.

NAV (tidligere Aetat og Trygdeetaten) er den desidert største etaten av de tre undersøkte, med sine 14 327 ansatte, inkludert folk på midlertidige kontrakter.

Det er kun fra andre halvår 2006 forskerne har tall fra NAV, grunnet sammenslåingen av de tidligere etatene. De lange, historiske sammenligningene er derfor umulig å dra.

Prisen på konsulentbruken i 2007 var på svimlende 1 milliard kroner. Dette tilsvarte 19 prosent av de totale utgiftene til lønn.

I 2008 ligger konsulentbruken enda høyere. Fra 1.9.2007 til 1.9.2008 ble det brukt svimlende 1,9 milliarder kroner til formålet. Hva denne summen utgjør i prosent, har det ikke vært mulig for forskerne å finne ut.

Når det gjelder midlertidige ansatte, er også NAV i tet. Hele 1110 saksbehandlere er på midlertidig tilsetting. Det utgjør 13 prosent.

På kontorstøttesiden er det enda verre – 48 prosent er midlertidige.

Ingen evaluering.

Til tross for at bruk av konsulenter ser ut til å øke i staten, har et fåtall virksomheter skriftlig strategi for å anvende disse. Det viser en undersøkelse Riksrevisjonen utførte i 74 statlige virksomheter i 2004.

NAV har en slik strategi, men har ikke foretatt noen evaluering av bruken, sier informanter.

Skatteetaten og FAD har verken strategi for konsulentbruk eller evaluering, ifølge ansatte Fafo har intervjuet.

Et annet relevant funn var at 30 prosent oppga at kompetanseoverføring mellom konsulent og virksomhet sjelden eller aldri var avtalt.

Riksrevisjonen påpeker derfor at det bør settes spørsmålstegn ved om ”statlige virksomheter har den nødvendige oppmerksomheten rettet mot overføring av kunnskap, slik at virksomhetene kan redusere behovet for konsulenter i framtiden”.

Økning.

– Det finnes ingen samlet oversikt over kjøp av konsulenttjenester i departementene, sier Moen.

Derfor kan ikke forskerne si noe sikkert om utviklingen.

Årsaken til den manglende oversikten er, ifølge fornyings- og administrasjonsminister, Heidi Grande Røys, at økonomireglementet ikke pålegger departementene å lage samlende oversikter.

– På basis av enkeltsaker antar vi det har vært en økning de siste årene, forklarer Moen.

Forskerne stiller spørsmål ved om et stort omfang av innleid arbeidskraft, enten det er innleide konsulenter eller midlertidige ansettelser, er uheldig for arbeidsmiljøet og for effektiv ressursbruk.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
26.02.2009
09:49
16.12.2013 09:02Mest lest

Alf Jørgen Schnell og Ninthu Paramlingam i kollektivet Reduser Husleia mener mange lever i uverdige boforhold på leiemarkedet. Bildet innfelt er hentet fra annonsen det et kott med skyvedører tilbys for 6.200 kroner måneden.

Alf Jørgen Schnell og Ninthu Paramlingam i kollektivet Reduser Husleia mener mange lever i uverdige boforhold på leiemarkedet. Bildet innfelt er hentet fra annonsen det et kott med skyvedører tilbys for 6.200 kroner måneden.

Ida Bing og husleie.no

Dette «klesskapet» ble leid ut for 6.200 kroner i måneden: – Leiemarkedet blir bare verre og verre

STENGT: Klokka 12 lørdag formiddag stengte butikkene i Oslo og ni nabokommuner. Dagligvarebutikker og apotek er det eneste unntaket.

STENGT: Klokka 12 lørdag formiddag stengte butikkene i Oslo og ni nabokommuner. Dagligvarebutikker og apotek er det eneste unntaket.

Lene Svenning

Nytt korona-sjokk: Tusenvis av ansatte i varehandelen på Østlandet står i fare for å bli permittert

SAKSØKER: Hege Berit Østgård er blant de 231 Industri Energi-medlemmene som går til gruppesøksmål mot Aker BP.

SAKSØKER: Hege Berit Østgård er blant de 231 Industri Energi-medlemmene som går til gruppesøksmål mot Aker BP.

Jan Inge Haga

Hege Berit fikk hakeslepp da bedriften ville fjerne sluttpakken: – Respektløst overfor oss ansatte

RÅD: Meld deg inn i ei fagforeining, sjekk dokumentasjonen, ikkje ver redd for å stille spørsmål og frem lønnskrav så tidleg som mogleg. Det er råda frå Monica Hanssen og organisasjonsarbeidar Knut Skåle i Fellesforbundet.

RÅD: Meld deg inn i ei fagforeining, sjekk dokumentasjonen, ikkje ver redd for å stille spørsmål og frem lønnskrav så tidleg som mogleg. Det er råda frå Monica Hanssen og organisasjonsarbeidar Knut Skåle i Fellesforbundet.

Tormod Ytrehus

Sjåfør Monica får etterbetalt 82.000 kroner: – Det er ikke gøy å gå til sak, men det skal være lov å være syk

Det var under dette arbeidet dødsulykken skjedde på Metallco Aluminium i november 2017. Bildet er fra en video avdøde Sverre Aandahl lagde to år før ulykken der han dokumenterte arbeidet sitt. Hjullasteren til høyre i bilde har skuffa full av skrapmetall som den heller i kassa foran på det andre kjøretøyet. Dette kjøretøyet kjører så skuffa inn i smelteovnen, og metallet blir skjøvet inn i ovnen. Temperaturen i ovnen kan være opp mot 950 grader. Hvis en får vann i støpen, kan ovnen eksplodere. Det var det som skjedde, da ulykken inntraff.

Det var under dette arbeidet dødsulykken skjedde på Metallco Aluminium i november 2017. Bildet er fra en video avdøde Sverre Aandahl lagde to år før ulykken der han dokumenterte arbeidet sitt. Hjullasteren til høyre i bilde har skuffa full av skrapmetall som den heller i kassa foran på det andre kjøretøyet. Dette kjøretøyet kjører så skuffa inn i smelteovnen, og metallet blir skjøvet inn i ovnen. Temperaturen i ovnen kan være opp mot 950 grader. Hvis en får vann i støpen, kan ovnen eksplodere. Det var det som skjedde, da ulykken inntraff.

Privat, skjermdump fra YouTube

Verneombud og ansatt døde etter eksplosjon på arbeidsplassen. Daglig leder dømt til fengsel

Koronapandemien har bokstavelig talt kostet både helsedirektør Bjørn Guldvog og FHI-direktør Camilla Stoltenberg dyrt, i form av titusenvis av overtidstimer til både ledere og øvrige ansatte. Den regningen må også helseminister Bent Høie (her på skjermen bak) forholde seg til.

Koronapandemien har bokstavelig talt kostet både helsedirektør Bjørn Guldvog og FHI-direktør Camilla Stoltenberg dyrt, i form av titusenvis av overtidstimer til både ledere og øvrige ansatte. Den regningen må også helseminister Bent Høie (her på skjermen bak) forholde seg til.

Lise Åserud / NTB

FHI-ansatte jobbet over 300 timer overtid i 2020 – ledere fikk millioner i kompensasjon

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen og nestleder Peggy Hessen Følsvik jobber i tospann for å få innført pensjon fra første krone.

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen og nestleder Peggy Hessen Følsvik jobber i tospann for å få innført pensjon fra første krone.

Jan-Erik Østlie

Pensjon fra første krone: Derfor sier LO nei til NHOs forslag

Pensjonspolitiske talsperson Lise Christoffersen i Ap

Pensjonspolitiske talsperson Lise Christoffersen i Ap

Jan-Erik Østlie

Ap og Rødt vil ha omkamp på omstridte pensjonsforslag

UTSATT: Tall fra Folkehelseinstituttet viser at siste halvår i fjor var det ansatte i serveringsbransjen den yrkesgruppa med mest koronasmitte. (Illustrasjonsfoto)

UTSATT: Tall fra Folkehelseinstituttet viser at siste halvår i fjor var det ansatte i serveringsbransjen den yrkesgruppa med mest koronasmitte. (Illustrasjonsfoto)

colourbox.com

Smittet på jobb: 611 har søkt Nav om å få covid-19 godkjent som yrkessykdom

STENGES: Kjøpesentrene i nye 15 kommuner på Østlandet holder stengt fra og med mandag.

STENGES: Kjøpesentrene i nye 15 kommuner på Østlandet holder stengt fra og med mandag.

Erlend Angelo

Permitteringer i vente i ytterligere 15 kommuner: – Det er dramatisk å stenge ned kjøpesentrene

Uten lønn: Operatør Sandra Roksøy og de andre ansatte ved Norwegian Crystals har gått gjennom to krevende år, men har valgt å bli værende i bedriften.

Uten lønn: Operatør Sandra Roksøy og de andre ansatte ved Norwegian Crystals har gått gjennom to krevende år, men har valgt å bli værende i bedriften.

Mads Tindvik

Sandra jobbet flere måneder uten lønn: – Vi er evige optimister

Kronikk

De polske arbeiderne nektet å være servile da de ble advart mot å «bite hånda som matet dem». Jeg har dessverre ingen slike forventninger til Høyre, skriver Jonas Bals.

De polske arbeiderne nektet å være servile da de ble advart mot å «bite hånda som matet dem». Jeg har dessverre ingen slike forventninger til Høyre, skriver Jonas Bals.

Tormod Ytrehus

«Laksemilliardæren betaler Høyres valgkamp, men ikke lønn til sine polske ansatte»

Leif Martin Kirknes

450 Widerøe-piloter bytter fagforbund

Hovedtillitsvalgt Gro-Irene Hobber Hansen

Hovedtillitsvalgt Gro-Irene Hobber Hansen

Brian Cliff Olguin

Opptil 45.000 kan bli permittert på Østlandet: – Det er trist, vi håper det ikke blir langvarig, sier tillitsvalgt

LO-advokat Atle Sønsteli Johansen. (Arkivfoto)

LO-advokat Atle Sønsteli Johansen. (Arkivfoto)

Jan-Erik Østlie

Skal det være to eller 14 dagers varslingsfrist for permitteringer? LO-advokatene svarer

Debatt

Hvorfor glemmer vi de som er syke og mottakerne av arbeidsavklaringspenger?, spør Svein-Arild Gullvåg. (Illustrasjonsfoto)

Hvorfor glemmer vi de som er syke og mottakerne av arbeidsavklaringspenger?, spør Svein-Arild Gullvåg. (Illustrasjonsfoto)

Emmie Olivia Kristiansen

«Hva skjedde med at VI ivaretok VÅRE syke og svake?», skriver tillitsvalgt i Nav

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) mener at såkalte ostehøvelkutt ikke kan forklare hvorfor Danmark tester flere virusprøver for mutasjoner enn Norge.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) mener at såkalte ostehøvelkutt ikke kan forklare hvorfor Danmark tester flere virusprøver for mutasjoner enn Norge.

Leif Martin Kirknes

Høie forsvarer budsjettkuttene i Folkehelseinstituttet (FHI)

KLAR TALE: – Det burde hete nødundervisning, som de kaller det i Danmark, for det er det det er – ikke skole, sier Henriette Sofie Selnæs. Hun mener vårens eksamener bør droppes.

KLAR TALE: – Det burde hete nødundervisning, som de kaller det i Danmark, for det er det det er – ikke skole, sier Henriette Sofie Selnæs. Hun mener vårens eksamener bør droppes.

Sissel M. Rasmussen

Ungdomsskolelærer Henriette (48) er forbanna: – Det burde hete nødundervisning, ikke skole

Smittesituasjonen framover vil kunne bety at barn må holdes hjemme fra skole og barnehage.

Smittesituasjonen framover vil kunne bety at barn må holdes hjemme fra skole og barnehage.

Gorm Kallestad, NTB

Foreldre får økt kvoten med sykt barn-dager for 2021. Se hvilke regler som gjelder nå

USIKKER FRAMTID: Mehmet Karademir er på jobb for ISS på Gardermoen mens han venter på at søksmålet hans mot arbeidsgiver skal opp. ISS har sagt opp 58 av 64 i tralletjenesten på Oslo lufthavn på grunn av koronapandemien.

USIKKER FRAMTID: Mehmet Karademir er på jobb for ISS på Gardermoen mens han venter på at søksmålet hans mot arbeidsgiver skal opp. ISS har sagt opp 58 av 64 i tralletjenesten på Oslo lufthavn på grunn av koronapandemien.

Jan-Erik Østlie

Mehmet ble sagt opp: – Vinner jeg og beholder jobben, kan de finne på masse rare ting i framtida for å bli kvitt meg


Flere saker