JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Konsulentbruken i NAV rett til værs

Utgiftene til konsulenter i NAV er på svimlende 1,9 milliarder kroner. I Skatteetaten og FAD derimot, ser det ut til at kostnadene går noe ned.26.02.2009
09:49
16.12.2013 09:02

anne.grete@lomedia.no

Det viser en undersøkelse utført av forskerne Svein Erik Moen og Leif E. Moland i forskningsstiftelsen Fafo, på oppdrag fra Norsk Tjenestemannslag (NTL).

Oppdraget besto av å kartlegge omfanget av midlertidige ansettelser og innleie av konsulenter i tre statlige virksomheter, NAV, Skatteetaten og Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD).

Prosjektet ble ferdigstilt i fjor høst.

Mange intervjuer.

Det har ikke vært mulig for forskerne å få god oversikt over hvilke prosjekter og arbeidsoppgaver konsulentene er leid inn på.

– Dette fordi det føres lister over timer og kostnader, og ikke over antall konsulenter, sier de.

Å skille mellom vikarer, der en reelt skal vikariere for noen, og rene engasjementstillinger, krever et nitidig arbeid. Disse er derfor samlet i én bolk under midlertidige ansatte.

Analysen er basert på personalregistre og årsregnskap. I tillegg kommer intervju av toppledelse, linjeledere, tillitsvalgte, ansattes representant i innstillingsråd og hovedverneombud.

Omorganiserer.

Både NAV, Skatteetaten og FAD har nylig gjennomgått, og gjennomgår, omorganiseringer eller fusjoner. Gamle registersystemer er nedlagt og nye er opprettet. Data lenger tilbake i tid over antall ansatte har vært vanskelig å få tak i.

– Det varierer derfor i hvor stor grad vi kan tallfeste endring over tid, sier Moen.

Han sier at NAV ikke har historiske data på antall faste, kontra midlertidige ansatte.

– Vi får derfor data på ansatte kun på ett tidspunkt, og har valgt 1.9.2008, sier forskerne.

Fleksibilitet.

Omfanget av midlertidige tilsettinger og innleie av konsulenter varierer mellom de tre virksomhetene.

– Høyest konsulentbruk i forhold til de totale lønns- og konsulentutgiftene har NAV og FAD. NAV har den høyest bruken, sier Fafo-forsker Svein Erik Moen.

Antallet midlertidige ansatte er også høyest i NAV, mens det er lavest i Skatteetaten.

Konsulenter brukes mest i forbindelse med utvikling av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) og organisatoriske endringer.

Motivene er først og fremst relatert til behovet for spesialkompetanse.

– Men det er også et underliggende moment. Et ønske om fleksibilitet, sier Moen.

FAD - korte prosjekter.

I Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) har konsulentbruken variert mye. I 2006 var konsulentbruken på 45 millioner kroner, noe som utgjorde hele 34 prosent av lønnsutgiftene. I 2007 kostet bruken 20 millioner. Det tilsvarer 18 prosent av utgiftene. I 2008 er antall konsulenter det samme, men utgiftene har gått ned til 16 millioner.

Noe av årsaken til konsulentbruken er at departementet fra 2004 til slutten av 2006 hadde store prosjekter i forbindelse med utviklingen av bredbånd.

Departementet har bare en brøkdel ansatte i forhold til de to øvrige etatene som er undersøkt. 206 ansatte i september, inkludert midlertidige.

Flere av dem som ble intervjuet ved FAD tror at dette departementet skiller seg ut fra andre fordi de har en del korte prosjekter som innebærer mye utvikling.

Kostbart.

Konsulentbruken er svært kostbar, men ingen i FAD ga uttrykk for at arbeidsmiljøet ble dårligere.

En av informantene mente FAD fokuserer for mye på ad hoc-løsninger, en annen mente det var for lite fokus på å bygge kompetanse.

– FAD kan ikke sammenlignes med Skatteetaten og NAV, da disse er vidt forskjellige. FAD klarer ikke med sine 206 ansatte å utføre alle prosjektene ved hjelp av egne ansatte. Man kan jo spørre om det er nok ansatte i FAD, tatt i betraktning den høye konsulentbruken, sier forskerne.

Andelen midlertidige ansatte i FAD har økt fra 3 prosent i 2005 til 7 prosent i 2007.

– Sammenlignet med gjennomsnittet for offentlig sektor, er tallet på midlertidige ansatte fortsatt ganske lavt, forklarer Moen.

Skatt – IKT-konsulenter.

Skatteetaten har gjennomgått en stor omorganisering. Fra januar 2008 er etaten organisert i fem regioner.

Etaten har brukt en del konsulenter på omorganiseringen, men den største konsulentbruken er gått med til å utvikle nye IKT-systemer.

Denne etaten hadde i september i fjor 6205 ansatte, inkludert de midlertidige.

– Etaten har ikke lett tilgjengelige tall på hvor mange konsulenter som er engasjert, sier forskerne.

Derimot finnes tall på hvor mange som er midlertidig ansatte.

Problem.

I 2005 brukte Skatteetaten litt over 170 millioner kroner til konsulenttjenester. I 2007 i overkant av 277 millioner. Konsulentbruken økte fra 8 prosent i 2005 til 11 i 2007, men er i 2008 nede på 9 prosent.

– Ifølge en informant, foretrekker Skatteetaten å bruke en relativt stor andel konsulenter framfor å ha en egen stor IKT-avdeling, sier forskerne.

Det er et problem, ifølge flere, at det går med for mye budsjettmidler på innleie av dyre konsulenter. Det kan gå på bekostning av kjerneoppgavene.

Utgiftene til fast ansatte er blitt lavere. Det skyldes generell nedbemanning og stillingsstopp fra 2007.

Antallet midlertidige ansatte er også redusert til om lag det halve, og utgjør nå 2,1 prosent.

NAV – 48 % midlertidige.

NAV (tidligere Aetat og Trygdeetaten) er den desidert største etaten av de tre undersøkte, med sine 14 327 ansatte, inkludert folk på midlertidige kontrakter.

Det er kun fra andre halvår 2006 forskerne har tall fra NAV, grunnet sammenslåingen av de tidligere etatene. De lange, historiske sammenligningene er derfor umulig å dra.

Prisen på konsulentbruken i 2007 var på svimlende 1 milliard kroner. Dette tilsvarte 19 prosent av de totale utgiftene til lønn.

I 2008 ligger konsulentbruken enda høyere. Fra 1.9.2007 til 1.9.2008 ble det brukt svimlende 1,9 milliarder kroner til formålet. Hva denne summen utgjør i prosent, har det ikke vært mulig for forskerne å finne ut.

Når det gjelder midlertidige ansatte, er også NAV i tet. Hele 1110 saksbehandlere er på midlertidig tilsetting. Det utgjør 13 prosent.

På kontorstøttesiden er det enda verre – 48 prosent er midlertidige.

Ingen evaluering.

Til tross for at bruk av konsulenter ser ut til å øke i staten, har et fåtall virksomheter skriftlig strategi for å anvende disse. Det viser en undersøkelse Riksrevisjonen utførte i 74 statlige virksomheter i 2004.

NAV har en slik strategi, men har ikke foretatt noen evaluering av bruken, sier informanter.

Skatteetaten og FAD har verken strategi for konsulentbruk eller evaluering, ifølge ansatte Fafo har intervjuet.

Et annet relevant funn var at 30 prosent oppga at kompetanseoverføring mellom konsulent og virksomhet sjelden eller aldri var avtalt.

Riksrevisjonen påpeker derfor at det bør settes spørsmålstegn ved om ”statlige virksomheter har den nødvendige oppmerksomheten rettet mot overføring av kunnskap, slik at virksomhetene kan redusere behovet for konsulenter i framtiden”.

Økning.

– Det finnes ingen samlet oversikt over kjøp av konsulenttjenester i departementene, sier Moen.

Derfor kan ikke forskerne si noe sikkert om utviklingen.

Årsaken til den manglende oversikten er, ifølge fornyings- og administrasjonsminister, Heidi Grande Røys, at økonomireglementet ikke pålegger departementene å lage samlende oversikter.

– På basis av enkeltsaker antar vi det har vært en økning de siste årene, forklarer Moen.

Forskerne stiller spørsmål ved om et stort omfang av innleid arbeidskraft, enten det er innleide konsulenter eller midlertidige ansettelser, er uheldig for arbeidsmiljøet og for effektiv ressursbruk.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
26.02.2009
09:49
16.12.2013 09:02Mest lest

Tuva Hjartholm synes det kan være vanskelig å vite hvor grensa går for når hun skal si ifra.

Tuva Hjartholm synes det kan være vanskelig å vite hvor grensa går for når hun skal si ifra.

Hanna Skotheim

Vernepleier Tuva: – Jeg opplever uønsket seksuell oppmerksomhet åtte av ti vakter

FORBLIR SYK: Christine Strandmann får så lite utbetalt i arbeidsavklaringspenger at hun lever under fattigdomsgrensa. – Det er greit at «det skal lønne seg å jobbe», men de laveste ytelsene må ikke være så lave at de gjør folk sykere, sier Strandmann.

FORBLIR SYK: Christine Strandmann får så lite utbetalt i arbeidsavklaringspenger at hun lever under fattigdomsgrensa. – Det er greit at «det skal lønne seg å jobbe», men de laveste ytelsene må ikke være så lave at de gjør folk sykere, sier Strandmann.

Emmie Olivia Kristiansen

AAP dekker ikke behandlingene Christine trenger: – Myndighetene kan ikke skremme folk friske med lave stønader

Karina Veum ser tilbake på en tid da hun var ny i arbeidslivet og visste lite om rettighetene sine.

Karina Veum ser tilbake på en tid da hun var ny i arbeidslivet og visste lite om rettighetene sine.

Ida Bing

Karina var 18 år og ny i jobben da hun krasjet firmabilen. Så ga sjefen henne skylda

Profesjonsleder i FO, Hanne Glemmestad har selv vært Nav-leder. Hun sier det kan være ulik praksis fra sted til sted hvordan vedtak blir til. Hun vil ikke spekulere i hva som har skjedd i saken i Nav Indre Østfold.

Profesjonsleder i FO, Hanne Glemmestad har selv vært Nav-leder. Hun sier det kan være ulik praksis fra sted til sted hvordan vedtak blir til. Hun vil ikke spekulere i hva som har skjedd i saken i Nav Indre Østfold.

Hanna Skotheim

Advarer mot heksejakt på Nav-ansatt som ba klient kjøpe grill og drikke vann fra springen

EN RUNDE TIL: Linn Henriksen (32) har vært gjennom flere runder med arbeidsavklaring og arbeidspraksis, men Nav mener det ikke er nok. Legen hennes fraråder en ny runde med arbeidsutprøving. På tross av det fikk Linn tirsdag melding om å møte til oppstartssamtale for ny arbeidsavklaring på nokså kort varsel, dagen etter.

EN RUNDE TIL: Linn Henriksen (32) har vært gjennom flere runder med arbeidsavklaring og arbeidspraksis, men Nav mener det ikke er nok. Legen hennes fraråder en ny runde med arbeidsutprøving. På tross av det fikk Linn tirsdag melding om å møte til oppstartssamtale for ny arbeidsavklaring på nokså kort varsel, dagen etter.

Yngvil Mortensen

Mer enn ti år etter Linn kom inn i Nav-systemet, er hun ennå ikke ferdig avklart for jobb eller trygd

Rammeavtalen fra 2017 har en kategori for kjøretøy med høy verdi.

Rammeavtalen fra 2017 har en kategori for kjøretøy med høy verdi.

Tori Aarseth

Hvor havnet pengene da Aleris leide raske biler og eiendommer for titalls millioner? Nå etterforsker Økokrim

Tri Nguyen Dinh

Mellomoppgjøret for 6.000 maskinførere er ferdig

I RETTEN: Renholder Grethe Beck bestrider oppsigelsen fra arbeidsgiveren ISS. Beck har Tourettes syndrom og trenger tilrettelegging fra arbeidsgiver for å kunne stå i jobb. Nå behandles søksmålet hennes i Borgarting lagmannsrett.

I RETTEN: Renholder Grethe Beck bestrider oppsigelsen fra arbeidsgiveren ISS. Beck har Tourettes syndrom og trenger tilrettelegging fra arbeidsgiver for å kunne stå i jobb. Nå behandles søksmålet hennes i Borgarting lagmannsrett.

Tri Nguyen Dinh

«Glemt» paragraf kan hjelpe renholderen Grethe og andre arbeidsfolk

GODE PENSJONSNYHETER: Å få pensjon for all lønn betyr mye for mange arbeidstakere, spesielt for kvinner og lavtlønte.

GODE PENSJONSNYHETER: Å få pensjon for all lønn betyr mye for mange arbeidstakere, spesielt for kvinner og lavtlønte.

Martin Gutttormsen Slørdal

Regjeringen har vedtatt pensjon fra første krone. Se alle endringene her

Colourbox.com

«Firerbanden» overkjører regjeringen – gir 650 millioner kroner mer til pensjonistene

Analyse:

GA SEG: Da partene i Unio-streiken valgte frivillig lønnsnemnd, ble det satt punktum for årets mellomoppgjør.

GA SEG: Da partene i Unio-streiken valgte frivillig lønnsnemnd, ble det satt punktum for årets mellomoppgjør.

Torgny Hasås

Derfor ble det streik på streik og mye uro i årets lønnsoppgjør. En oppsummering

LOVFESTA: Norge har ingen lovfesta minstelønn for alle arbeidstakarar, men på blant anna byggeplassar er minstelønna i tariffavtala såkalla allmenngjort.

LOVFESTA: Norge har ingen lovfesta minstelønn for alle arbeidstakarar, men på blant anna byggeplassar er minstelønna i tariffavtala såkalla allmenngjort.

Håvard Sæbø

Her er den nye lovfesta minstelønna i ni bransjar

Et flertall i bystyret i Oslo stemte for mistillit mot miljøbyråd Lan Marie Berg (MDG). Dermed går hele byrådet av.

Et flertall i bystyret i Oslo stemte for mistillit mot miljøbyråd Lan Marie Berg (MDG). Dermed går hele byrådet av.

Michael Brøndbo

Byrådet i Oslo går av etter mistillit mot Lan Marie Berg

LIVSKVALITET: Håvard Stokke (28) opplever utmattelse og kognitive senvirkninger etter en koronainfeksjon i fjor høst.

LIVSKVALITET: Håvard Stokke (28) opplever utmattelse og kognitive senvirkninger etter en koronainfeksjon i fjor høst.

Ole Martin Wold

Åtte måneder etter at Håvard (28) ble syk av korona, er han fortsatt glemsk

Debatt

Renholderne skal feires med et standpunkt om at de er viktige, skriver artikkelforfatteren.

Renholderne skal feires med et standpunkt om at de er viktige, skriver artikkelforfatteren.

Ole Palmstrøm

«Vi er like mye verdt som andre arbeidere i andre bransjer», skriver Naemy Trandum Aasen

MOBILISERER: Jørn Eggum (til venstre) og Richard Storevik sier at Fellesforbundets handlingsplan er forpliktende, og at den vil bli oppdatert etter hvert som de høster flere erfaringer.

MOBILISERER: Jørn Eggum (til venstre) og Richard Storevik sier at Fellesforbundets handlingsplan er forpliktende, og at den vil bli oppdatert etter hvert som de høster flere erfaringer.

Eivind Senneset

Fellesforbundet ruster seg til kamp mot høyreekstreme: – Kan ikke sitte stille og se på, sier Jørn Eggum

Frp-leder Sylvi Listhaug vil ikke svare hva partiet mener om LOs viktigste saker før stortingsvalget.

Frp-leder Sylvi Listhaug vil ikke svare hva partiet mener om LOs viktigste saker før stortingsvalget.

Jan-Erik Østlie

Sylvi Listhaug nekter å svare på hva partiet mener om LOs viktigste saker før valget

KAN GLEDE SEG: Jonas Gahr Støre (Ap), Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og Audun Lysbakken (SV) ønsker å danne regjering sammen. Nå gir svarene fra Fagforbundets medlemmer vind i seilene. Her fra partilederdebatten på TV2 i 2019.

KAN GLEDE SEG: Jonas Gahr Støre (Ap), Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og Audun Lysbakken (SV) ønsker å danne regjering sammen. Nå gir svarene fra Fagforbundets medlemmer vind i seilene. Her fra partilederdebatten på TV2 i 2019.

Marit Hommedal / NTB

Disse partiene støtter Fagforbundets medlemmer før valget

BYGGFAG: Lærling Liv Johansen Kalland seier ho fekk god informasjon om byggfag og andre yrkesfag på ungdomsskolen. Lærling Anna Aunaas og fagarbeidar Hanna Johansen fullførte andre utdanningsprogram før dei skjønte at byggfag var tingen.

BYGGFAG: Lærling Liv Johansen Kalland seier ho fekk god informasjon om byggfag og andre yrkesfag på ungdomsskolen. Lærling Anna Aunaas og fagarbeidar Hanna Johansen fullførte andre utdanningsprogram før dei skjønte at byggfag var tingen.

Tormod Ytrehus

No skal alle byggeplassar ha eigen damegarderobe: – Det gjer noko med trivselen, meiner tømrardamene

Emilie Enger Mehl, Senterpartiet.

Emilie Enger Mehl, Senterpartiet.

Ragne B. Lysaker, Senterpartiet

Senterpartiet vil ikke melde Norge ut av EØS før et alternativ er på plass


Flere saker