JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
SKEPTISK: HK-leder Trine Lise Sundnes mener lovenringen er unødvendig og vil føre til press på tilleggene for ubekvem arbeidstid.

SKEPTISK: HK-leder Trine Lise Sundnes mener lovenringen er unødvendig og vil føre til press på tilleggene for ubekvem arbeidstid.

Ole Palmstrøm

Endringer i arbeidstidene i arbeidsmiljøloven:

Frykter regjeringens nye grenser for kveldsarbeid vil gi press på tilleggene for arbeid etter klokka 21

Regjeringen vil endre arbeidsmiljøloven slik at kvelden kan bli lengre og natta kortere. Det liker HK-leder Trine Lise Sundnes dårlig.03.04.2017
07:00
26.04.2017 16:46

hk-nytt@lomedia.no

Siste dag i mars la regjeringen fram forslag om å ende arbeidsmiljøloven, slik at definisjonen på kveldsarbeid blir utvidet til klokka 23.00, ikke 21.00 som i dag. I dag regnes arbeid mellom 21.00 og 06.00 som nattarbeid, og er ikke tillatt «med mindre arbeidets art gjør det nødvendig». I bedrifter med tariffavtale kan det i dag avtales nattarbeid ut over disse tidene.

• Følg oss på Facebook

Mer fleksibelt

Forslaget om å forlenge kveldestammer fra det regjeringsoppnevnte arbeidstidsutvalget som i fjor leverte sin innstilling til arbeid - og sosialminister Anniken Hauglie.

Utvalget foreslo at dersom både arbeidsgiver og arbeidstaker ønsker det, kan deler av arbeidet legges til tidsrommet mellom klokken 21.00 og 23.00, uten at dette skal regnes som nattarbeid.

Dette følges nå opp av regjeringen, som hevder at forslaget øker fleksibiliteten ved at du kan legge ned arbeidet et par timer, for så å ta det opp igjen senere på kvelden.

HK-leder Trine Lise Sundnes hevder at dette ikke handler om fleksibilitet, men om når taksameteret skal begynne å tikke og gå.

– For blant andre kunnskapsmedarbeidere har det vært fullt mulig å jobbe etter klokka 21.00 slik loven er i dag, de har bare trengt å inngå en avtale om det. Det dette egentlig handler om, er å få ned kostnadene på nattarbeid, sier hun.

Renholder Inger Synnøve (59) ble fratatt 1,3 millioner i pensjon.

Vil presse avtalene

Sundnes er overbevist om at en slik lovendring også vil gå ut over tariffavtalene.

– Regjeringen senker terskelen for nattarbeid i loven. Det vil garantert øke presset på tariffavtalene. I alle fall vil utviklingen av tariffavtalene stagnere. Vi kan bli møtt med dette allerede i tariffoppgjøret i 2018, sier hun.

Arbeidsgiverorganisasjonen Virke skriver i sitt høringssvar til arbeidstidsutvalget at «en endring av hva som skal anses som forbudt nattarbeid betyr ikke automatiske endringer i kompensasjonen for ansatte som i dag arbeider etter klokka 21.00. Kompensasjonen reguleres gjennom den enkelte arbeidsavtalen eller i tariffavtalen, og er løsrevet fra lovens definisjon av hva som er nattarbeid». Sundnes stoler ikke på at arbeidsgiverne vil la tariffavtalene stå urørt dersom arbeidsmiljøloven endres på dette punktet.

– Jeg er helt sikker på at vi vil bli møtt med krav om å fjerne eller endre disse ved første anledning, sier hun.

Sjekk om du får det ekstra lønnstillegget på 3000 kroner etter lønnsoppgjøret

I lomma på arbeidsgiverne

HK-lederen mener lovendringsforslaget er nok et eksempel på at regjeringen fører en arbeidsgivervennlig politikk.

– Kombinert med de store skattekuttene som regjeringen innvilger de rikeste, så er dette nok et eksempel på at regjeringen sitter langt ned i lomma på arbeidsgiverne. Den lomma er dyp og de får ikke nesa over kanten en gang, sier hun.

Sundnes ser poenget til de som mener at man kan snu dette og si at det mer enn før vil lønne seg å være organisert og få tariffavtale, og på den måten få tillegg i lønna på ubekvemme arbeidstider.

– Samtidig frykter jeg at vi vil se et enda større press på ansatte om å la være å organisere seg, sier hun.

Ikke nok hvile

LO er skeptisk til lovendringsforslaget, av mange grunner. Blant annet påpekes det at utvidelse av lovlig kveldsarbeid vil få konsekvenser for bestemmelsene om døgnhvile. I dag krever arbeidsmiljøloven elleve timers hvile mellom arbeidsøktene. Jobber du til klokka 23.00 og starter på jobb til vanlig tid neste dag, vil det være for kort tid, ifølge hvilebestemmelsene.

Førstesekretær Peggy Hessen Følsvik frykter at forslaget fra regjeringen raskt kan føre til en forlengelse av arbeidsdagen og kortere hviletid.

Hun peker på helsefarene ved å jobbe mer på sene kvelder.

– Arbeid sent på kvelden kan gi forstyrrelser i døgnrytmen og dermed vanskeligheter med å sovne. Blått lys fra skjermen påvirker kroppen som kan medføre innsovningsproblemer, færre søvntimer, samt dårligere søvnkvalitet. De fleste har opplevd at det kan være vanskelig å sovne hvis hodet er fylt med for mange tanker. En ordning som utvalget foreslår kan fort bli fulgt opp med et press fra arbeidsgiver for å få tillitsvalgte til å inngå avtale om kortere hviletid. Det kan også skape press på andre ansatte til å følge opp e-poster etter ordinær arbeidstid. Det kan også over tid innebære press på normalarbeidsdagen, mener Følsvik.

Må være på jobben

– Forslaget gir arbeidstakere som ønsker større fleksibilitet en mulighet til å planlegge hverdagen sin. Jeg mener det er tilstrekkelig vern at arbeid mellom klokka 21.00 og 23.00 bare kan skje på arbeidstakernes initiativ. Arbeidsgiver må være enig i at noe av arbeidet kan utsettes til etter endt ordinær arbeidsdag, sier arbeidsminister Anniken Hauglie, og begrunner videre lovendringsforslaget med at arbeidslivet har endret seg mye de siste årene. Teknologi gjør at folk kan jobbe på andre steder enn arbeidsplassen sin.

Peggy Hessen Følsvik i LO påpeker at det ikke gjelder så mange.

– De fleste arbeidstakere har fortsatt arbeidsoppgaver som krever fysisk tilstedeværelse på en arbeidsplass. Arbeidsmiljøloven skal regulere det aller meste av norsk arbeidsliv. For å gi muligheter for tilpasning til ulike behov, både på arbeidsgiver- og arbeidstakersiden, åpner dagens lov for fleksibilitet, blant annet gjennom sentrale, lokale og i noen grad individuelle avtaler, sier hun.

Unio og YS også negative

Også Unio og YS er negative til at grensen mellom kvelds- og nattarbeid forskyves med to timer. Også disse organisasjonene advarer mot mulige konsekvenser.

– Denne endringen vil kunne bidra til å utviske forskjellen mellom arbeid og fritid. Normalarbeidsdagen forskyves, noe som i neste omgang kan føre til økt press på utvidete åpningstider i skoler og barnehager, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

– Når regjeringen nå vil endre bestemmelsene om arbeidstid fører det til enda en svekkelse av arbeidsmiljøloven. Individuelle avtaler om kveldsarbeid kan føre til et press på den enkelte om å jobbe mer om kvelden, sier YS-leder Jorunn Berland i en pressemelding

Også disse arbeidstakerorganisasjonene poengterer at fleksibiliteten allerede er mulig i dag for de som har tariffavtale der dette er innfelt.

Hvis forslaget går igjennom i Stortinget, vil lovendringen tre i kraft fra 1. juli i år.

Dette er de 25 dårligst betalte yrkene i Norge

De ansatte går opp 100.000 i lønn etter at de fikk tariffavtale

Så mye kan du få i uføretrygd

03.04.2017
07:00
26.04.2017 16:46Mest lest

GROV VOLD: En fengselsbetjent i Skien fengsel er alvorlig skadet etter at en innsatt gikk til angrep med kokende olje.

GROV VOLD: En fengselsbetjent i Skien fengsel er alvorlig skadet etter at en innsatt gikk til angrep med kokende olje.

Ole Palmstrøm

Innsatt helte kokende olje over fengselsbetjent

– Når vannmagasinene er på et visst nivå for årstiden må vi begrense eksporten, røper statsråd Terje Aasland.

– Når vannmagasinene er på et visst nivå for årstiden må vi begrense eksporten, røper statsråd Terje Aasland.

Jan Erik Østlie

Her er regjeringens forslag til å løse strømkrisa

BEKYMRET: Hovedtillitsvalgt Marc Gayorfar i Folkehelseinstittutet er redd kuttene i de ekstra bevilgningen til koronarelatert arbeid vil ramme de ansatte.

BEKYMRET: Hovedtillitsvalgt Marc Gayorfar i Folkehelseinstittutet er redd kuttene i de ekstra bevilgningen til koronarelatert arbeid vil ramme de ansatte.

Ole Palmstrøm

Ansatte raser over FHI-kutt: – Dette er takken fra Norge, liksom

Debatt

Nå må du Jonas og flere av de andre på Stortinget våkne og vise handling, skriver Merethe Solberg.

Nå må du Jonas og flere av de andre på Stortinget våkne og vise handling, skriver Merethe Solberg.

Erlend Angelo

«Når Støre går ut med at strømprisene kan bli enda dyrere, da klarer jeg ikke å sitte i ro»

KRITISK: – De små deltidsstillingene er bortkastet tid. Jeg vil heller tilby en høyere stillingsprosent, sier Cecilie Fjelde, tidligere butikksjef i Zara.

KRITISK: – De små deltidsstillingene er bortkastet tid. Jeg vil heller tilby en høyere stillingsprosent, sier Cecilie Fjelde, tidligere butikksjef i Zara.

Espen Sand

Zara tilbyr kontrakter på seks timer i uka: – Bare tull, sier tidligere butikksjef

Terje Aasland bekrefter at regjeringen vurderer å legge fram forslag på fire tiltak for å dempe strømkrisen. 

Terje Aasland bekrefter at regjeringen vurderer å legge fram forslag på fire tiltak for å dempe strømkrisen. 

Martin Guttormsen Slørdal

Dette er de fire strømtiltakene regjeringen vurderer nå

– Illegal rusmisbruk vil ikke forsvinne uansett hvor hardt vi straffer det. Det ser vi i land med strenge straffer, sier sosionomen, sier sosionom Tore Mangseth.

– Illegal rusmisbruk vil ikke forsvinne uansett hvor hardt vi straffer det. Det ser vi i land med strenge straffer, sier sosionomen, sier sosionom Tore Mangseth.

CRYSTALWEED cannabis/Unslpash

– Vi har ført en krig mot narkotiske stoffer i 50 år. Nå må vi senke terskelen for å snakke om rus

Jan-Erik Østlie

LO-lederen advarer mot lettvinte strøm-løsninger

STRØMSTØTTE-INNSPILL: Fagfolk fra både regjering, LO og NHO skal nå komme med innspill på strømstøtte til bedriftene. LO-leder Peggy Hessen Følsvik er klar med LO sine krav.

STRØMSTØTTE-INNSPILL: Fagfolk fra både regjering, LO og NHO skal nå komme med innspill på strømstøtte til bedriftene. LO-leder Peggy Hessen Følsvik er klar med LO sine krav.

Jan-Erik Østlie

Her er LOs fire krav til bedrifter som skal få strømstøtte

BEKYMRET: Ingeborg Kivle, leder for NFF region sør, krever at arbeidet intensiveres med å forebygge psykisk sykdom blant kriminalomsorgens ansatte.

BEKYMRET: Ingeborg Kivle, leder for NFF region sør, krever at arbeidet intensiveres med å forebygge psykisk sykdom blant kriminalomsorgens ansatte.

Ole Palmstrøm

– Å se en kollega bli skadet på denne måten, er voldsomt og påvirker arbeidsmiljøet

Bjørn Viggo Arellano Navarro gikk til slutt opp ti lønnstrinn, men det skjedde ikke uten kamp.

Bjørn Viggo Arellano Navarro gikk til slutt opp ti lønnstrinn, men det skjedde ikke uten kamp.

Bjørn A. Grimstad

Bjørn Viggo gikk til slutt opp ti lønnstrinn, men det skjedde ikke uten kamp

Direktør i Norsk Industri Stein Lier-Hansen mener Norge må innføre regler som pålegger kraftselskapene å begrense krafteksporten når det er lite vann i magasinene.

Direktør i Norsk Industri Stein Lier-Hansen mener Norge må innføre regler som pålegger kraftselskapene å begrense krafteksporten når det er lite vann i magasinene.

Jan-Erik Østlie

Norge burde sagt nei til de siste utenlandskablene, mener Norsk Industri-sjefen

Kommentar

Selv ikke oljepengene kan dekke over at vi nå er på vei inn i en helt ny økonomisk tid, en tid der de fleste av oss vil få dårligere råd, skriver Stein Sneve.

Selv ikke oljepengene kan dekke over at vi nå er på vei inn i en helt ny økonomisk tid, en tid der de fleste av oss vil få dårligere råd, skriver Stein Sneve.

Brian Cliff Olguin

«Årets lønnsoppgjør var det beste på mange år. Nå er det snudd på hodet»

Tre medlemmer i Skolenes Landsforbund ved Olsvik skole i Bergen ha vært i streik siden 8. juni. Nå får de følge av mange kolleger som slutter seg til streiken ved skolestart.  Her er Joakim Haugen og Cathrine Govenius på streikevakt.

Tre medlemmer i Skolenes Landsforbund ved Olsvik skole i Bergen ha vært i streik siden 8. juni. Nå får de følge av mange kolleger som slutter seg til streiken ved skolestart.  Her er Joakim Haugen og Cathrine Govenius på streikevakt.

Privat

Lærerstreiken trappes opp fra neste uke

Debatt

LO-leder Peggy Hessen Følsvik og Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik og Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre.

Sissel M. Rasmussen

«Hva gjør LO hvis ikke regjeringen øker strømstøtten?» spør LO-medlem Bjørn

SAS-pilot Erling Mareno Gabrielsen var blant de 900 pilotene som streiket.

SAS-pilot Erling Mareno Gabrielsen var blant de 900 pilotene som streiket.

Nina Hanssen

Dersom SAS-pilotene vender tommelen ned i helga, kan det bli ny storstreik

SAS

SAS

Tormod Ytrehus

Det blir ikke ny SAS-streik. Flygerne har godkjent den nye tariffavtalen

Lufthansa

Lønnsfest for bakkeansatte i Lufthansa: Enkelte får nesten 60.000 kroner mer i året

Matvareprisen skyter i været.

Matvareprisen skyter i været.

Heiko Junge / NTB

Pris-sjokk: Høyeste prisvekst på 34 år

Martin Guttormsen Slørdal

Gerd-Liv Valla kritiserer regjeringen: – Strøm er ikke en vare. Det har den dessverre blitt


Flere saker