JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Forbundsvise oppgjør i 2010

Det går mot forbundsvise oppgjør neste år. Et flertall av forbundene i privat sektor er innstilt på det, men vil avvente behandlingen i egne utvalg og LOs representantskap 23. februar.10.12.2009
13:12
16.12.2013 12:07

Handel og Kontor, Transport, Arbeidsmand, NNN og EL & IT Forbundet går inn for forbundsvise oppgjør, mens det største forbundet i privat sektor, Fellesforbundet, viser til at forbundsstyremøtet 29. januar vil vedta oppgjørsform og krav.

Inntektspolitisk utvalg i LO vil legge fram sin innstilling til sekretariatet tett oppunder representantskapsmøtet 23. februar.

Representantskapsmøtet i Transport vedtok torsdag forbundsvist oppgjør. Tariffkonferansen til Handel og Kontor konkluderte med det samme og at økt lønn vil bli det viktigste kravet.

Likelønn og lavlønn

– Kjøpekrafta må opprettholdes for alle. Men vi vil konsentrere oss om tre ting; likelønn, lavlønn og de gruppene som systematisk har blitt hengende etter lønnsutviklingen, sa forbundsleder Sture Arntzen til medlemsbladet HK-Nytt.

Samtlige spurte forbund har gjennomført omfattende tariffkonferanser og debatter med innsending av skriftlige forslag i forbindelse med neste års hovedoppgjør. For to år siden vedtok LOs representantskap at oppgjøret skulle gjennomføres som samordnet og med forbundsvise tilpasninger.

Omfattende prosess

Første nestleder Anders Skattkjær i Fellesforbundet forteller at forbundet har fått inn 2113 forslag fra 87 avdelinger. Disse representerer 89 prosent av medlemmene i forbundet.

– Av disse er 502 av mer generell art, mens 1646 forslag gjelder endringer av overenskomstene. De endelige forslag som forbundsstyremøtet vedtar oversendt til LO vil være godt forankret i vår organisasjon, sier Anders Skattkjær.

– Hva slags oppgjørsform ønsker avdelingene?

– Jeg synes det er mest korrekt at vi holder oss innenfor den rammen som er lagt for prosessen fram til endelig vedtak i LOs representantskap, svarer Anders Skattkjær.

Sosial dumping

– Landsstyret skal ta standpunkt til oppgjørsformen 15. og 16. desember etter at vi har gjennomført tre store landskonferanser, som samlet vel 300 representanter fra de store tariffområdene elektrikere, energiverkene og IKT-bransjen. Stemningen ute er for forbundsvist oppgjør, sier Jan Olav Andersen, leder av forhandlingsavdelingen i EL & IT Forbundet.

– Det er stort behov for denne oppgjørsformen da det er fire år siden sist vi hadde en tilsvarende. Våre medlemmer er spesielt opptatt av arbeidstidsbestemmelsene på større anlegg, spørsmålet om inn- og utleie, det vil si sosial dumping. Her er det behov for betydelige innstramminger i regelverket.

NNN for forbundsvist

– Landsmøtetvedtok for mange år siden et vedtak om at tariffoppgjørene som hovedregel skal gjennomføres forbundsvist fordi disse er best egnet til å rette opp skjevheter i overenskomstene, sier 1. nestleder Inger Furmyr i Nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbundet.

– Men oppgjøret i 2008 som ble gjennomført som samordnet med forbundsvise tilpasninger viste at det var fullt mulig å forhandle fram endringer i overenskomstene, tilføyer Inger Furmyr, som også er tariffansvarlig i forbundet.

– Hva vil medlemmene prioritere ved kommende oppgjør?

– Alle bransjene vil være representert på tariffkonferansen på Sørmarka i uke 3. Et gjennomgående krav er en kraftig heving av minstelønnssatsene og bedret skifttillegg. Disse tilleggene varierer. Om IA-avtalen også skal behandles av representantskapet, er ikke avklart, men våre tillitsvalgte er opptatt av å sikre bedre innflytelse ved håndteringen av denne avtalen, sier Inger Furmyr.

Opptatt av lønn

– Forbundsstyret møtes på nyåret for å vedta oppgjørsform og krav, men så langt kan jeg si at lavlønnsgruppene er mest opptatt av lønn, mens bransjer som anlegg og maskin har sendt inn forslag som også gjelder sosial dumping og arbeidstid, sier forbundsleder Erna Hagensen i Norsk Arbeidsmandsforbund.

– Selv med samordnet oppgjør har det vært mulig å hente ut større tillegg til de lavest lønte, men det er enklere å få til endringer i overenskomstene gjennom forbundsvise oppgjør. Slik jeg vurderer situasjonen akkurat nå, står vi overfor store utfordringer, der det gjelder å balansere mellom kravene om lønnstillegg, tiltak mot sosial dumping og bidra til å sikre arbeidsplassene i industrien. Så heller ikke dette tariffoppgjøret blir noen plankekjøring for forhandlerne – uansett oppgjørsform, sier Erna Hagensen i Arbeidsmand.

Forbundsvist i IE

– Representantskapet i LO må vedta forbundsvise oppgjør, fastslår Leif Sande i Industri Energi.

– Det har vi ikke hatt siden 2006. For to år siden hadde vi et samordnet lønnsoppgjør der AFP var tema. Resultatet ble godt, men vi fikk ikke gjort endringer i overenskomstene våre.

I fagbladet Petro & Industri skriver Sande at «Industri Energi har mange overeinskomstar som skal reviderast, og ambisjonane om endringar er store. Vi manglar reguleringsmekanismar som sikrar god nok regulering av minstelønnssatsane i år utan forbundsvise oppgjer. Sjølv om folk stort sett har løner langt over minstelønnssatsane er vi nøydd å få regulera minstelønssatsane opp, elles vert dei hengjande håplaust etter».

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
10.12.2009
13:12
16.12.2013 12:07Mest lest

«Dollemobilen» trekker daglig last som du og jeg vil kalle livsviktig. For anledningen munnbind til levering hos Asko. Anita «Dolly» Handeland mener likevel at prisen som betales for transporten, er for lav.

«Dollemobilen» trekker daglig last som du og jeg vil kalle livsviktig. For anledningen munnbind til levering hos Asko. Anita «Dolly» Handeland mener likevel at prisen som betales for transporten, er for lav.

Stein Inge Stølen

Anita (37) er på jobb 15 timer daglig som langtransportsjåfør

LOVFESTA: Norge har ingen lovfesta minstelønn for alle arbeidstakarar, men på blant anna byggeplassar er minstelønna i tariffavtala såkalla allmenngjort.

LOVFESTA: Norge har ingen lovfesta minstelønn for alle arbeidstakarar, men på blant anna byggeplassar er minstelønna i tariffavtala såkalla allmenngjort.

Håvard Sæbø

Ni bransjer får ny minstelønn 1. juli

GODE PENSJONSNYHETER: Å få pensjon for all lønn betyr mye for mange arbeidstakere, spesielt for kvinner og lavtlønte.

GODE PENSJONSNYHETER: Å få pensjon for all lønn betyr mye for mange arbeidstakere, spesielt for kvinner og lavtlønte.

Martin Gutttormsen Slørdal

Regjeringen har vedtatt pensjon fra første krone. Se alle endringene her

De tre barnevernspedagogene er gode venner og kan snakke om lønnsforskjellene. Men når temaet kommer opp, kan det skape dårlig stemning på jobb.

De tre barnevernspedagogene er gode venner og kan snakke om lønnsforskjellene. Men når temaet kommer opp, kan det skape dårlig stemning på jobb.

Marie von Krogh

Elise tjener 32.000 mindre enn kollegaen, tross samme stilling og lik ansiennitet

TILSYN BLE TIL DOKUMENTBUNKER: Ove Holand har fulgt Arbeidstilsynets arbeid tett, selv etter at han sluttet ved asfaltverket. Dokumentbunkene vitner om at det har tatt tid å rydde opp i forholdene.

TILSYN BLE TIL DOKUMENTBUNKER: Ove Holand har fulgt Arbeidstilsynets arbeid tett, selv etter at han sluttet ved asfaltverket. Dokumentbunkene vitner om at det har tatt tid å rydde opp i forholdene.

Kai Hovden

Ove (49) jobbet 90 timer i uka ved asfaltverket – og fikk oppførte timer slettet

STORE KONSEKVENSER: Arbeidsutvalget i NNN-klubben på Ringnes-anlegget utenfor Oslo er svært skeptisk til at grossistene skal ta over distribusjonen av varene deres. Fra venstre Roar Ellingvåg, Rune Christensen, Anita Andersen, Erik Torkelsen og Leif Ritter.

STORE KONSEKVENSER: Arbeidsutvalget i NNN-klubben på Ringnes-anlegget utenfor Oslo er svært skeptisk til at grossistene skal ta over distribusjonen av varene deres. Fra venstre Roar Ellingvåg, Rune Christensen, Anita Andersen, Erik Torkelsen og Leif Ritter.

Erlend Angelo

Dagligvarekjedene presser ut Ringnes-sjåførene: – Dette er sosial dumping satt i system

NULL TILTRO: – Her har regjeringen i åtte år brutt ned en statlig organisasjonsmodell med statlig tilstedeværelse på mangfoldige lokasjoner over hele landet og så skal de i valgkampen komme med dette forslaget under dekke av distriktspolitikk. Vi har sett hvilken politikk som har vært ført i åtte år og har derfor liten tiltro til dette forslaget, sier NTL-leder Kjersti Barsok om regjeringens flørting med distriktene.

NULL TILTRO: – Her har regjeringen i åtte år brutt ned en statlig organisasjonsmodell med statlig tilstedeværelse på mangfoldige lokasjoner over hele landet og så skal de i valgkampen komme med dette forslaget under dekke av distriktspolitikk. Vi har sett hvilken politikk som har vært ført i åtte år og har derfor liten tiltro til dette forslaget, sier NTL-leder Kjersti Barsok om regjeringens flørting med distriktene.

Ole Palmstrøm

Erna lover statsansatte retten til å jobbe hvor de vil. Her er NTLs respons

Økokrim

Flere tidligere ledere tiltalt for grov korrupsjon i omsorgssektoren

Tora Marie Norberg

Tallene som viser det ulike Norge, på godt og vondt

Langturnus avvikles ved alle Bufetats institusjoner i region sør. Verneombud Jonas Ween har mistet flere kolleger som har sluttet som følge av turnusbytte.

Langturnus avvikles ved alle Bufetats institusjoner i region sør. Verneombud Jonas Ween har mistet flere kolleger som har sluttet som følge av turnusbytte.

Nadia Frantsen

Langturnus avvikles: Nå frykter Jonas at de ikke kan lete etter ungdom som forsvinner

LIVSKVALITET: Håvard Stokke (28) opplever utmattelse og kognitive senvirkninger etter en koronainfeksjon i fjor høst.

LIVSKVALITET: Håvard Stokke (28) opplever utmattelse og kognitive senvirkninger etter en koronainfeksjon i fjor høst.

Ole Martin Wold

Åtte måneder etter at Håvard (28) ble syk av korona, er han fortsatt glemsk

NYE TIDER: Svein Reidar Kildal er spent på hvordan framtida blir med nye eiere – og ikke minst hva som skjer når de amerikanske investorene skal videreselge valseverket.

NYE TIDER: Svein Reidar Kildal er spent på hvordan framtida blir med nye eiere – og ikke minst hva som skjer når de amerikanske investorene skal videreselge valseverket.

Alina Pettersen

Hydro selger jobben Svein Reidar har hatt i 35 år: – Føles som om familien min har kastet meg ut

BEKYMRET: Matrosen Thomas Arnesen er redd Color Line taper i kampen med konkurrentene Fjordline og DFDS hvis dagens karanteneregler opprettholdes.

BEKYMRET: Matrosen Thomas Arnesen er redd Color Line taper i kampen med konkurrentene Fjordline og DFDS hvis dagens karanteneregler opprettholdes.

Privat

Om «danskefergen» frakter passasjerer fra Danmark må matrosen Thomas i 10-dagers karantene

VANT FRAM: Lærer Christian Holstad Lilleng og andre SL-lærere i nye Ålesund kommune får nå tilbakebetalt det de har tapt i lønn som følge av kommunesammenslåingen.Han er tillitsvalgt ved skolen sin, hovedtillitsvalgt i nye Ålesund kommune og nestleder i fylkeslaget SL Møre og Romsdal.

VANT FRAM: Lærer Christian Holstad Lilleng og andre SL-lærere i nye Ålesund kommune får nå tilbakebetalt det de har tapt i lønn som følge av kommunesammenslåingen.Han er tillitsvalgt ved skolen sin, hovedtillitsvalgt i nye Ålesund kommune og nestleder i fylkeslaget SL Møre og Romsdal.

Privat

Lærere i Ålesund fikk kutt i lønna ved kommunesammenslåing – nå får de alt tilbakebetalt

Av alle de ansatte i selskapet er det kun Adrian Dumitrescu som er permittert, trass i at han har mye kompetanse og lang ansiennitet.

Av alle de ansatte i selskapet er det kun Adrian Dumitrescu som er permittert, trass i at han har mye kompetanse og lang ansiennitet.

Tormod Ytrehus

Adrian vant mot arbeidsgiver i retten. Så ble han permittert og har ikke fått erstatningen han har krav på

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) sender fire forslag til ulike modeller for redusert trygd for arbeidsinntekt på høring. (Arkivfoto)

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) sender fire forslag til ulike modeller for redusert trygd for arbeidsinntekt på høring. (Arkivfoto)

Bjørn A. Grimstad

Fire modeller for redusert trygd mot arbeidsinntekt sendt på høring

FORSKJELLER: Det er langt fra direktørenes millionlønninger til lønningene til butikkansatte «på gølvet» i Coop-butikkene.

FORSKJELLER: Det er langt fra direktørenes millionlønninger til lønningene til butikkansatte «på gølvet» i Coop-butikkene.

Erlend Angelo

Coop er «eid av deg og meg». Likevel tjener direktørene millioner

TRENGER VEILEDNING: Lillian Engvik takker veilederne og den tilrettelagte jobben for at hun er der hun er i dag. Uten kunne hun blitt sittende hjemme.

TRENGER VEILEDNING: Lillian Engvik takker veilederne og den tilrettelagte jobben for at hun er der hun er i dag. Uten kunne hun blitt sittende hjemme.

Tormod Ytrehus

Uføre Lillian (33) ville sittet hjemme uten god veiledning og tilrettelagt jobb. Nå vil regjeringa ha flere ut på anbud

Sjåfører ansatt i langtransportbransjen har ofte lengre arbeidsdager enn det som fremgår av kjøre- og hviletidsutskriftene. Seks av ti norske langtransportsjåfører oppga i en fersk undersøkelse at de daglig jobbet 15 timer eller mer.

Sjåfører ansatt i langtransportbransjen har ofte lengre arbeidsdager enn det som fremgår av kjøre- og hviletidsutskriftene. Seks av ti norske langtransportsjåfører oppga i en fersk undersøkelse at de daglig jobbet 15 timer eller mer.

Roy Ervin Solstad

Seks av ti yrkessjåfører oppgir å ha ulovlig lange arbeidsdager

Fagforbundets leder Mette Nord er ikke overrasket over siste utvikling i Stendi-saken. (Arkivfoto)

Fagforbundets leder Mette Nord er ikke overrasket over siste utvikling i Stendi-saken. (Arkivfoto)

Jan-Erik Østlie

Mette Nord om Stendi-saken: – Det er å stjele fra fellesskapet


Flere saker