JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Forbundsvise oppgjør i 2010

Det går mot forbundsvise oppgjør neste år. Et flertall av forbundene i privat sektor er innstilt på det, men vil avvente behandlingen i egne utvalg og LOs representantskap 23. februar.10.12.2009
13:12
16.12.2013 12:07

Handel og Kontor, Transport, Arbeidsmand, NNN og EL & IT Forbundet går inn for forbundsvise oppgjør, mens det største forbundet i privat sektor, Fellesforbundet, viser til at forbundsstyremøtet 29. januar vil vedta oppgjørsform og krav.

Inntektspolitisk utvalg i LO vil legge fram sin innstilling til sekretariatet tett oppunder representantskapsmøtet 23. februar.

Representantskapsmøtet i Transport vedtok torsdag forbundsvist oppgjør. Tariffkonferansen til Handel og Kontor konkluderte med det samme og at økt lønn vil bli det viktigste kravet.

Likelønn og lavlønn

– Kjøpekrafta må opprettholdes for alle. Men vi vil konsentrere oss om tre ting; likelønn, lavlønn og de gruppene som systematisk har blitt hengende etter lønnsutviklingen, sa forbundsleder Sture Arntzen til medlemsbladet HK-Nytt.

Samtlige spurte forbund har gjennomført omfattende tariffkonferanser og debatter med innsending av skriftlige forslag i forbindelse med neste års hovedoppgjør. For to år siden vedtok LOs representantskap at oppgjøret skulle gjennomføres som samordnet og med forbundsvise tilpasninger.

Omfattende prosess

Første nestleder Anders Skattkjær i Fellesforbundet forteller at forbundet har fått inn 2113 forslag fra 87 avdelinger. Disse representerer 89 prosent av medlemmene i forbundet.

– Av disse er 502 av mer generell art, mens 1646 forslag gjelder endringer av overenskomstene. De endelige forslag som forbundsstyremøtet vedtar oversendt til LO vil være godt forankret i vår organisasjon, sier Anders Skattkjær.

– Hva slags oppgjørsform ønsker avdelingene?

– Jeg synes det er mest korrekt at vi holder oss innenfor den rammen som er lagt for prosessen fram til endelig vedtak i LOs representantskap, svarer Anders Skattkjær.

Sosial dumping

– Landsstyret skal ta standpunkt til oppgjørsformen 15. og 16. desember etter at vi har gjennomført tre store landskonferanser, som samlet vel 300 representanter fra de store tariffområdene elektrikere, energiverkene og IKT-bransjen. Stemningen ute er for forbundsvist oppgjør, sier Jan Olav Andersen, leder av forhandlingsavdelingen i EL & IT Forbundet.

– Det er stort behov for denne oppgjørsformen da det er fire år siden sist vi hadde en tilsvarende. Våre medlemmer er spesielt opptatt av arbeidstidsbestemmelsene på større anlegg, spørsmålet om inn- og utleie, det vil si sosial dumping. Her er det behov for betydelige innstramminger i regelverket.

NNN for forbundsvist

– Landsmøtetvedtok for mange år siden et vedtak om at tariffoppgjørene som hovedregel skal gjennomføres forbundsvist fordi disse er best egnet til å rette opp skjevheter i overenskomstene, sier 1. nestleder Inger Furmyr i Nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbundet.

– Men oppgjøret i 2008 som ble gjennomført som samordnet med forbundsvise tilpasninger viste at det var fullt mulig å forhandle fram endringer i overenskomstene, tilføyer Inger Furmyr, som også er tariffansvarlig i forbundet.

– Hva vil medlemmene prioritere ved kommende oppgjør?

– Alle bransjene vil være representert på tariffkonferansen på Sørmarka i uke 3. Et gjennomgående krav er en kraftig heving av minstelønnssatsene og bedret skifttillegg. Disse tilleggene varierer. Om IA-avtalen også skal behandles av representantskapet, er ikke avklart, men våre tillitsvalgte er opptatt av å sikre bedre innflytelse ved håndteringen av denne avtalen, sier Inger Furmyr.

Opptatt av lønn

– Forbundsstyret møtes på nyåret for å vedta oppgjørsform og krav, men så langt kan jeg si at lavlønnsgruppene er mest opptatt av lønn, mens bransjer som anlegg og maskin har sendt inn forslag som også gjelder sosial dumping og arbeidstid, sier forbundsleder Erna Hagensen i Norsk Arbeidsmandsforbund.

– Selv med samordnet oppgjør har det vært mulig å hente ut større tillegg til de lavest lønte, men det er enklere å få til endringer i overenskomstene gjennom forbundsvise oppgjør. Slik jeg vurderer situasjonen akkurat nå, står vi overfor store utfordringer, der det gjelder å balansere mellom kravene om lønnstillegg, tiltak mot sosial dumping og bidra til å sikre arbeidsplassene i industrien. Så heller ikke dette tariffoppgjøret blir noen plankekjøring for forhandlerne – uansett oppgjørsform, sier Erna Hagensen i Arbeidsmand.

Forbundsvist i IE

– Representantskapet i LO må vedta forbundsvise oppgjør, fastslår Leif Sande i Industri Energi.

– Det har vi ikke hatt siden 2006. For to år siden hadde vi et samordnet lønnsoppgjør der AFP var tema. Resultatet ble godt, men vi fikk ikke gjort endringer i overenskomstene våre.

I fagbladet Petro & Industri skriver Sande at «Industri Energi har mange overeinskomstar som skal reviderast, og ambisjonane om endringar er store. Vi manglar reguleringsmekanismar som sikrar god nok regulering av minstelønnssatsane i år utan forbundsvise oppgjer. Sjølv om folk stort sett har løner langt over minstelønnssatsane er vi nøydd å få regulera minstelønssatsane opp, elles vert dei hengjande håplaust etter».

10.12.2009
13:12
16.12.2013 12:07Mest lest

Sammenbrudd i de lokale lønnsforhandlingene utløste gå sakte-aksjon fra klubbleder Christoffer Heggholmen og bilmekanikere, bilpleiere og delelageransatte ved Bertel O. Steens tre personbilverksteder i Bergen.  – Hvis ikke noe endrer seg nå, kan vi ikke jobbe i denne bransjen, sier Heggholmen.

Sammenbrudd i de lokale lønnsforhandlingene utløste gå sakte-aksjon fra klubbleder Christoffer Heggholmen og bilmekanikere, bilpleiere og delelageransatte ved Bertel O. Steens tre personbilverksteder i Bergen. – Hvis ikke noe endrer seg nå, kan vi ikke jobbe i denne bransjen, sier Heggholmen.

Arne Ristesund

Christoffer og kollegaene har gått til et uvanlig skritt for å få høyere lønn

VIL UTVIKLE SEG: Helsefagarbeider Therese Madelen Nord-Kongskog vil gjerne ta en bachelorgrad for å kunne få mer ansvar og faglig utvikling i jobben.

VIL UTVIKLE SEG: Helsefagarbeider Therese Madelen Nord-Kongskog vil gjerne ta en bachelorgrad for å kunne få mer ansvar og faglig utvikling i jobben.

Bjørn A. Grimstad

Helsefagarbeider Therese Madelen (33) vil bli sykepleier, men fagbrevet gir null poeng

Direktør i Norsk Industri Stein Lier-Hansen mener Norge må innføre regler som pålegger kraftselskapene å begrense krafteksporten når det er lite vann i magasinene.

Direktør i Norsk Industri Stein Lier-Hansen mener Norge må innføre regler som pålegger kraftselskapene å begrense krafteksporten når det er lite vann i magasinene.

Jan-Erik Østlie

Industri-topp: Norge burde sagt nei til de siste utenlandskablene

Kommentar

Selv ikke oljepengene kan dekke over at vi nå er på vei inn i en helt ny økonomisk tid, en tid der de fleste av oss vil få dårligere råd, skriver Stein Sneve.

Selv ikke oljepengene kan dekke over at vi nå er på vei inn i en helt ny økonomisk tid, en tid der de fleste av oss vil få dårligere råd, skriver Stein Sneve.

Brian Cliff Olguin

«Årets lønnsoppgjør var det beste på mange år. Nå er det snudd på hodet»

Colourbox

Familier taper flere tusen kroner i måneden på prisveksten. Se tallene

STRØMSTØTTE-INNSPILL: Fagfolk fra både regjering, LO og NHO skal nå komme med innspill på strømstøtte til bedriftene. LO-leder Peggy Hessen Følsvik er klar med LO sine krav.

STRØMSTØTTE-INNSPILL: Fagfolk fra både regjering, LO og NHO skal nå komme med innspill på strømstøtte til bedriftene. LO-leder Peggy Hessen Følsvik er klar med LO sine krav.

Jan-Erik Østlie

Her er LOs fire krav til bedrifter som skal få strømstøtte

BEKYMRET: Ingeborg Kivle, leder for NFF region sør, krever at arbeidet intensiveres med å forebygge psykisk sykdom blant kriminalomsorgens ansatte.

BEKYMRET: Ingeborg Kivle, leder for NFF region sør, krever at arbeidet intensiveres med å forebygge psykisk sykdom blant kriminalomsorgens ansatte.

Ole Palmstrøm

– Å se en kollega bli skadet på denne måten, er voldsomt og påvirker arbeidsmiljøet

Høyre-leder Erna Solberg kan glede seg over bunnsolid borgerlig flertall på Opinions siste partibarometer. Høyre har aldri vært så mye større enn Arbeiderpartiet som nå.

Høyre-leder Erna Solberg kan glede seg over bunnsolid borgerlig flertall på Opinions siste partibarometer. Høyre har aldri vært så mye større enn Arbeiderpartiet som nå.

Jan-Erik Østlie

Nå er Høyre større enn Ap og Sp til sammen

Debatt

LO-leder Peggy Hessen Følsvik og Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik og Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre.

Sissel M. Rasmussen

«Hva gjør LO hvis ikke regjeringen øker strømstøtten?» spør LO-medlem Bjørn

Tre medlemmer i Skolenes Landsforbund ved Olsvik skole i Bergen ha vært i streik siden 8. juni. Nå får de følge av mange kolleger som slutter seg til streiken ved skolestart.  Her er Joakim Haugen og Cathrine Govenius på streikevakt.

Tre medlemmer i Skolenes Landsforbund ved Olsvik skole i Bergen ha vært i streik siden 8. juni. Nå får de følge av mange kolleger som slutter seg til streiken ved skolestart.  Her er Joakim Haugen og Cathrine Govenius på streikevakt.

Privat

Lærerstreiken trappes opp fra neste uke

MEKLING: For ansatte i prosessindustrien kan det bli streik fra mandag morgen, dersom partene ikke blir enige hos Riksmekleren. Bildet er fra Alcoa Mosjøen, der er ingen tatt ut i første streikeuttak,

MEKLING: For ansatte i prosessindustrien kan det bli streik fra mandag morgen, dersom partene ikke blir enige hos Riksmekleren. Bildet er fra Alcoa Mosjøen, der er ingen tatt ut i første streikeuttak,

Arkivbilde: Petter Pettersen

Over 1.400 industriarbeidere gjør seg klar til å gå ut i streik

Vi merker konsekvensene av kutt i tiltaksplasser, forteller Steinar Halvorsen.

Vi merker konsekvensene av kutt i tiltaksplasser, forteller Steinar Halvorsen.

Simen Aker Grimsrud

Arbeidsledigheten er rekordlav, men Nav-tillitsvalgt Steinar vil ha mer penger til å få folk ut i arbeid

Siden 1994 har Nav ved behandlingen av saker om stønader til enslige forsørgere ment at disse stønadene faller utenfor trygdeforordningen.

Siden 1994 har Nav ved behandlingen av saker om stønader til enslige forsørgere ment at disse stønadene faller utenfor trygdeforordningen.

Hanna Skotheim

Nav praktiserer nok en trygderegel feil, fastslår domstol

Kari Nessa Nordtun, til daglig ordfører i Stavanger, skal lede utvalget som skal meisle ut Aps nye energipolitikk.

Kari Nessa Nordtun, til daglig ordfører i Stavanger, skal lede utvalget som skal meisle ut Aps nye energipolitikk.

Jan Kåre Ness / NTB

Lederen i Aps energiutvalg vil utjevne strømprisene mellom nord og sør

Matvareprisen skyter i været.

Matvareprisen skyter i været.

Heiko Junge / NTB

Sjokktall: Aldri før har prisene på matvarer økt raskere enn nå

NY KRAFT: – Først og fremst må Norge få fortgang på utbygginga av ny, fornybar kraft. Og vi må få fart på energieffektivisering, sier forbundsleder Jan Olav Andersen.

NY KRAFT: – Først og fremst må Norge få fortgang på utbygginga av ny, fornybar kraft. Og vi må få fart på energieffektivisering, sier forbundsleder Jan Olav Andersen.

Knut Viggen

Klima må gå foran strømpriskrise, mener EL og IT-lederen. Her er hans beskjed til politikerne

Debatt

Norge bruker 50 ganger mer på strømstøtte enn på strømsparing. Da skyver Norge problemene foran seg, skriver Truls Gulowsen.

Norge bruker 50 ganger mer på strømstøtte enn på strømsparing. Da skyver Norge problemene foran seg, skriver Truls Gulowsen.

Leif Martin Kirknes

«Et alvorlig problem at det går 50 ganger mer til strømstøtte enn tiltak som får ned forbruket»

Kommentar

Høyreleder Erna Solberg kan garantere at hun ville ha fått på plass strømstøtte til næringslivet. Men snakker mindre om hva annet hun vil gjøre med strømmen. 

Høyreleder Erna Solberg kan garantere at hun ville ha fått på plass strømstøtte til næringslivet. Men snakker mindre om hva annet hun vil gjøre med strømmen. 

Ole Berg Rusten / NTB

«Høyre vil ha mye mer av en politikk folket sier tydelig nei til. Og flyr høyt på det»

INNSYN: Har telefonen din ein MDM`app har du god grunn til å sjekke kva arbeidsgjevar sjekkar av informasjon om deg. Du har også krav på å få vite kva informasjon appen samlar inn og korleis den blir brukt.

INNSYN: Har telefonen din ein MDM`app har du god grunn til å sjekke kva arbeidsgjevar sjekkar av informasjon om deg. Du har også krav på å få vite kva informasjon appen samlar inn og korleis den blir brukt.

Øystein Windstad

Har du jobbtelefon? Du anar ikkje kva sjefen kan finne ut om deg

KONKURRANSEUTSATT: Dag-Arne Johansen sier de som rengjør og vedlikeholder togene er glemt i debatten om konkurranseutsettingen. – Vi er like mye konkurranseutsatt som før, sier han.

KONKURRANSEUTSATT: Dag-Arne Johansen sier de som rengjør og vedlikeholder togene er glemt i debatten om konkurranseutsettingen. – Vi er like mye konkurranseutsatt som før, sier han.

Morten Hansen

Debatt om regjeringens togpolitikk: – Vi som jobber med vedlikehold og renhold, er usynlige


Flere saker