JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Krever full skjerming av uføre

Uføre må skjermes helt mot levealdersjustering av alderspensjonen. Det krever flere forbundsledere i privat sektor, men Fagforbundet ser ingen grunn til rope «ulv» - ennå.23.11.2010
12:54
16.12.2013 14:41

linesch@lo-media.no

stig.christensen@lomedia.no

På LO-kongressen i fjor vår ble det vedtatt at «LO kan (…) ikke akseptere at levealdersjustering innføres for uføre».

I disse dager pågår en intens tautrekking om hvordan den nye uførepensjonen skal utformes. Regjeringens forslag blir trolig lagt frma like før jul.

Et intervju med LO-leder Roar Flåthen på Dagsrevyen mandag kveld skapte full forvirring om LOs holdning. NRK mente LO var på vei bort fra kongressens standpunkt. LO slo umiddelbart tilbake med en pressemelding de hevdet at NRK ikke hadde dekning for en slik tolkning av Flåthens uttalelser.

LES OGSÅ: Hva mener han egentlig?

FriFagbevegelse.no har vært i kontakt med lederne for flere av de større LO-forbundene. Lederne i både Industri Energi, Transportarbeiderforbundet og Arbeidsmandsforbundet sier at LO må stå fast på kongressvedtaket om full skjerming av uføre mot levealdersjustering når de går over til å bli alderspensjonister.

– Jeg mener vi må unngå en levealdersjustering for uføre. Poenget er jo at de ikke har mulighet til å jobbe lenger, nettopp fordi de er uføre. Uføre må derfor unntas fra levealderjusteringen, sier Roger Hansen i Transportarbeiderforbundet.

Lederen for LOs klart største forbund, Fagforbundets Jan Davidsen, understreker at Fagforbundet står fullt ut bak LO-kongressens vedtak. Forbundslederens rådgiver, Klemet Rønning-Aaby, legger imidlertid til at de ikke ser noen «grunn til å rope ulv alt for høyt» på bakgrunn av de løsningene som har vært diskutert så langt.

Postkoms Odd Christian Øverland vil helst se helheten i regjeringens forslag før han feller noen dom:

– For mitt vedkommende er spørsmålet om totalpakken er akseptabel eller ikke, sier han.

Det største forbundet i privat sektor, Fellesforbundet, hadde ikke anledning til å kommentere saken da vi kontaktet dem tirsdag formiddag.

Her er forbundsledernes kommentarer i sin helhet:

LEIF SANDE, INDUSTRI ENERGI, mener uførepensjonister over 67 år må få 100 prosent skjerming fra levealdersjustering. Han understreker at LO har et strengt kongressvedtak om uførepensjon, og at det er det eneste tillitsvalgte og sekretariatet har å forholde seg til. Han viser til at pensjonssystemet har vært gjenstand for omlegginger, og at uførepensjonen må tilpasses, men understreker sterkt at uførepensjonister må komme like godt ut som nå.

– Her må vi være veldig varsomme, sier han.

Sande viser til at yrkesaktive kan jobbe og ta ut pensjon fra 62 år, og sånn sett få en meget høy inntekt. Dette kan ikke uføre. Dermed vil han ikke ha noen sammenlikning av disse to gruppene i alderen 62 – 67 år når det gjelder levealdersjustering. Det skal ikke være noen levealdersjustering av uføretrygdede her. Hovedpunktet for Sande er følgende:

– En uføretrygdet som går av med alderspensjon ved 67 års alder i det nye systemet må komme like godt ut som en uføretrygdet 67 åring i dag.

– Det må bety 100 prosent skjerming fra levealdersjustering?

– Ja, hvis det går an å måle skjerming i prosent, så må det bety det.

JAN DAVIDSEN, FAGFORBUNDET, sier gjennom sin informasjonssjef Tone Zander at Fagforbundet står fullt ut bak LO-kongressens vedtak. De ønsker ikke en reduksjon i uførepensjonen. Den skal være minst på dagens nivå. Rådgiver Klemet Rønning-Aaby i samme forbund, sier at LOs vedtak på kongressen ikke har med alle mulige detaljer som kan komme inn i bildet.

– Det må nødvendigvis bli tolkninger, sier han. Rønning-Aaby viser til at det er stor bekymring ute i forbundene for alderspensjonen (etter fylte 67 år) for de uføretrygdede.

– Hvis forslaget innebærer en ny fattigdomsfelle i alderdommen er dette selvsagt svært problematisk. Men foreløpig har jeg ikke sett noen konkretisering som gir grunn til å rope ulv alt for høyt, sier Klemet Rønning-Aaby. Han understreker at levealdersjustering ikke skal svekke alderspensjonen for de uføre, og at man må ha skjermingsregler som sikrer dette.

– Betyr det at uføre må ha 100 prosent skjerming fra levealdersjustering?

– Det er det vanskelig å si før jeg har sett helheten i forslaget, sier Rønning-Aaby til LO-Aktuelt

ROGER HANSEN, TRANSPORTARBEIDERFORBUNDET, sier LO må stå på kongressens vedtak om uførepensjon. Han opplevde også at både LO-sekretariatet og LO-leder Roar Flåthen var klare på dette da uførepensjonen ble diskutert under gårsdagens sekretariatsmøte.

– Jeg mener vi må unngå en levealdersjustering for uføre. Poenget er jo at de ikke har mulighet til å jobbe lenger, nettopp fordi de er uføre. Uføre må derfor unntas fra levealderjusteringen, sier Hansen.

Hansen var på sekretariatsmøte i går, samt at han hørte det omtalte innslaget på NRK i går.

– Jeg kan skjønne at det Roar sa til NRK kan være egnet til tolkning, men jeg forholder meg til det som ble sagt på sekretariatsmøtet, og der var det helt klart at det er LO-kongressens vedtak som gjelder og et nei til levealderjustering for uføre, sier Hansen.

– Og det må vi stå på, legger han til.

Hansen er også krystallklar på at hvis uførepensjon skal beskattes som vanlig inntekt, må dette kompenseres fullt ut. Han mener det ble bekreftet av statssekretær Jan-Erik Støstad i Arbeidsdepartementet, som også deltok på gårsdagens møte i LO-sekretariatet.

– Når det gjelder barnetillegget mener jeg at dagens ordning er god. Tillegget er lavt, men tross alt på et bestemt nivå. Jeg er redd for at nivået kan bli svekket hvis ordningen endres, sier Hansen.

Han understreker at det er viktig at LO fortsetter å trykke på i denne saken.

– Det er et poeng å følge opp saken videre, sier Hansen.

ERNA HAGENSEN, NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND, mener uføre må unntas fra levealderjusteringen.

– Det er urettferdig hvis levealderjusteringen som gjøres i forbindelse med pensjonsreformen overføres til uføre, sier Hagensen.

– Jeg har tolket vedtaket i LO-kongressen slik at uføre skal skjermes fra levealderjusteringen, og at de skal skjermes 100 prosent, sier hun.

– I og med at uføre nettopp er uføre og ikke kan jobbe, så vil det være mest riktig at uføre skal skjermes, sier hun videre.

Hagensen er også opptatt av helheten i det kommende forslaget fra regjeringen.

– Hovedpoenget er at uføre ikke skal komme dårligere ut med den nye ordningen enn dagens, sier hun.

Hun opplevde redegjørelsen om saken i LO-sekretariatet i går som grei.

– Det er fortsatt samtaler som pågår, og det er vanskelig å si hvor man havner. Men det er viktig at LOs ledelse ikke signaliserer at vi syns det er greit med en dårligere ordning enn dagens ordning. Dagens uførepensjon kan ikke svekkes ytterligere, mener Hagensen.

ODD CHRISTIAN ØVERLAND, POSTKOM, er opptatt av totalpakken i det endelige forslaget fra regjeringen.

– For mitt vedkommende er spørsmålet om den er akseptabel eller ikke, sier Øverland.

– Mitt utgangspunkt er at den nye uføretrygden må forbli like god som den er i dag for uføretrygdede. Men det er fryktelig vanskelig å svare på kun ett spørsmål i denne saken. Det handler om levealderjustering og andre utfordringer knyttet til denne saken, sier Øverland.

Han mener det også er vesentlig å se striden om uføretrygden i en sammenheng, blant annet med pensjonsreformen som er vedtatt av stortinget.

– Vi bør ikke stille krav der vi ikke tar inn over oss at det er gjort vedtak som berører andre pensjonister, sier Øverland.

Postkoms forbundsleder understreker at LO-kongressens vedtak selvfølgelig er utgangspunktet, men at det på dette tidspunkt er vanskelig å diskutere enkelthetene i saken.

– Å diskutere en slik sak offentlig er vanskelig. Hvis det kun var ett eneste spørsmål det skulle gis svar på så hadde det vært enkelt, men dette er en sak det er vanskelig å gi absolutte svar fordi det er så mange elementer, sier Øverland.

HANS O. FELIX, EL & IT FORBUNDET, var ikke på sekretariatets møte i går, men har fått en orientering. Han understreker at det ikke skal være noen levealdersjustering for uføre fram til 67 år, heller ikke noen indeksering. LO vil at det behovsprøvde barnetillegget skal videreføres. Hvis uføretrygden skal beskattes som vanlig inntekt, må dette kompenseres fullt ut, etter LOs mening.

– Alt dette er greit og helt i samsvar med kongressvedtaket, mener Felix.

– Et springende punkt har vært spørsmålet om skjerming av levealdersjustering etter fylte 67 år?

– Utgangspunktet her er at uføre ikke må komme dårligere ut enn i dag. Det vil si at ytelsene, nettolønna, må være like god som i dag, sier Hans O. Felix til LO-Aktuelt.

RANDI REESE, FO, var ikke på gårsdagens sekretariatsmøte i LO. Hun har dermed ikke fått satt seg inn i den siste utviklingen i saken, men sier på generell basis at FO aldri vil godta svekkelser i uføretrygden.

– Vi har sett alt for mange kvinner som har slitt seg ut i velferdssektoren. Vi tåler ingen kutt, og vi vil følge nøye med framover, sier hun.

.

.

.

.

BJØRN MIETINEN, 2. NESTLEDER I HK, minner om at det var HK`er Mona Bjørn som foreslo det som ble vedtatt på kongressen om uføre, og at Handel og Kontor selvsagt står på det vedtaket.

– Det innebærer at uføre ikke skal tape på den nye ordninga verken før eller etter at de har fylt 67 år, sier Mietinen i en kommentar til LO-Aktuelt. Han understreker at den nye ordninga må bli minst like god som dagens ordning.

23.11.2010
12:54
16.12.2013 14:41Mest lest

Malin Fagerli saksøkte arbeidsgivaren for å få lønn under opplæring.

Malin Fagerli saksøkte arbeidsgivaren for å få lønn under opplæring.

Tormod Ytrehus

Malin måtte jobbe ei veke utan lønn: – Tenkte det måtte vere ein feil

Josefine Weiby Koller (22) mener politikerne må sørge for bedre bemanning i barnehagene for å unngå at barnehageansatte sliter seg ut lenge før en stadig økende pensjonsalder.

Josefine Weiby Koller (22) mener politikerne må sørge for bedre bemanning i barnehagene for å unngå at barnehageansatte sliter seg ut lenge før en stadig økende pensjonsalder.

Ole Martin Wold

Josefine (22): – Får følelsen av at jeg ikke blir verdsatt nok til å fortjene å pensjonere meg

Jan-Erik Østlie

SAS driver hærverk på den nordiske modellen, mener pilot-leder

Satsene offshore økes med 25.000 kroner fra 1. juni 2022, opplyser Industri Energi.

Satsene offshore økes med 25.000 kroner fra 1. juni 2022, opplyser Industri Energi.

Håvard Sæbø

Ingen streik: Dette er den nye lønna til offshoreansatte i oljeservice

– At folk har stått i kampen, er grunnen til at vi har fått det såpass enkelt, mener Silje Klemetvold. Hun og Silje Heide har vært gift siden 2013.

– At folk har stått i kampen, er grunnen til at vi har fått det såpass enkelt, mener Silje Klemetvold. Hun og Silje Heide har vært gift siden 2013.

Håvard Sæbø

Silje og Silje vil skjerme barna: – De trenger ikke vite at ikke alle aksepterer vår familie

Streikevarsel, mangel på tilsette og bygging av nytt bagasjeanlegg på Oslo Lufthamn. Det er fleire grunnar til at reisande kan oppleve forseinkingar på norske flyplassar i sommar.

Streikevarsel, mangel på tilsette og bygging av nytt bagasjeanlegg på Oslo Lufthamn. Det er fleire grunnar til at reisande kan oppleve forseinkingar på norske flyplassar i sommar.

Tormod Ytrehus

I sommar kan det bli meir flykaos. Her er noko av grunnen

Kokią pensiją gausiu sulaukęs pensijos amžiaus?

Kokią pensiją gausiu sulaukęs pensijos amžiaus?

Anna Granqvist

Kokią pensiją gausiu sulaukęs pensijos amžiaus? Ar gausiu uždirbtą Norvegijoje pensiją, išvykęs gyventi į kitą šalį?

LAGER: Hvem skal organisere de ansatte på ulike typer lagre? Handel og Kontor og Fellesforbundet har i årevis kranglet om dette.

LAGER: Hvem skal organisere de ansatte på ulike typer lagre? Handel og Kontor og Fellesforbundet har i årevis kranglet om dette.

Håvard Sæbø

LO har satt ned foten i krangel om lageransatte

Jan-Erik Østlie

LO frykter flere ledige etter rentehopp: – Jeg er bekymret

Voss-anlegget blir nedlagt i løpet av 2022, har Tines konsernstyre besluttet.

Voss-anlegget blir nedlagt i løpet av 2022, har Tines konsernstyre besluttet.

Erlend Angelo

Tine legger ned sitt meieri på Voss: – En trist dag

ALLIERTE: Unge homofile vil finne naturlige allierte på venstresiden, sier Per Østvold, tidligere leder i Norsk Transportarbeiderforbund.

ALLIERTE: Unge homofile vil finne naturlige allierte på venstresiden, sier Per Østvold, tidligere leder i Norsk Transportarbeiderforbund.

Håvard Sæbø

Per var åpen homofil på arbeidsplassen: – Du måtte regne med kraftig trakassering

Lockout er definert i arbeidstvistloven av 2012.

Lockout er definert i arbeidstvistloven av 2012.

Sissel M. Rasmussen

Her er en kort forklaring på hva lockout er

Over 900 SAS-piloter blir tatt ut i streik dersom ikke meklingen mellom SAS-pilotene og SAS ender i enighet innen 29. juni.

Over 900 SAS-piloter blir tatt ut i streik dersom ikke meklingen mellom SAS-pilotene og SAS ender i enighet innen 29. juni.

Tormod Ytrehus

Alle SAS-pilotene i Norge vil bli tatt ut i streik fra dag én

Lanseringen ble gjort midt i produksjonshallen til Rosenberg verft. Her er statsminister Jonas Gahr Støre sammen med Ap-veteran Gunnar Berge.

Lanseringen ble gjort midt i produksjonshallen til Rosenberg verft. Her er statsminister Jonas Gahr Støre sammen med Ap-veteran Gunnar Berge.

Helge Rønning Birkelund

Regjeringen gir inntil 60 milliarder til grønn industri

Hvordan grave en sikker grøft? De regionale verneombudene for bygg og anlegg har laget revidert veileder om dette.

Hvordan grave en sikker grøft? De regionale verneombudene for bygg og anlegg har laget revidert veileder om dette.

Illustrasjon: Lina Raknes

Fire store endringer i det nye lovverket for grøftearbeid

Debatt

Dessverre opplever jeg at ytelser blandes sammen og ønsket om tabloide overskrifter overskygger debatten. Dette er uheldig, skriver Sigrid Ofstad.

Dessverre opplever jeg at ytelser blandes sammen og ønsket om tabloide overskrifter overskygger debatten. Dette er uheldig, skriver Sigrid Ofstad.

Hanna Skotheim

«Debatten om fattigdom er viktig. Så viktig at den må være faktabasert», skriver Nav-veileder

Leder av LOs organisasjonsavdeling,,Bård Nylund,  havnet midt i skytedramaet utenfor Per på Hjørnet og London pub natt til lørdag.

Leder av LOs organisasjonsavdeling,,Bård Nylund, havnet midt i skytedramaet utenfor Per på Hjørnet og London pub natt til lørdag.

Jan-Erik Østlie

LOs Bård Nylund havnet midt i skytedramaet

Christopher Beckham  vil ta kampen mot hatkriminalitet, men innrømmer at han er engstelig etter helgens angrep mot det skeive miljøet.

Christopher Beckham vil ta kampen mot hatkriminalitet, men innrømmer at han er engstelig etter helgens angrep mot det skeive miljøet.

Lene Svenning

HK-leder Christopher Beckham ser seg ekstra over skulderen etter helgens masseskyting

Benedicthe Eliassen er gravid og skal bli tobarnsmor. Etter planen skal hun tilbake til jobb i august til neste år. Da skal familiekabelen med to små og to skiftarbeidende foreldre stå sin prøve.

Benedicthe Eliassen er gravid og skal bli tobarnsmor. Etter planen skal hun tilbake til jobb i august til neste år. Da skal familiekabelen med to små og to skiftarbeidende foreldre stå sin prøve.

Jan Inge Haga

Småbarnsmoren Benedicthe (24) har slitt med nattskift fra første stund

Marte Mjøs Persen kalte inn partene NHO Luftfart og Norsk Flytekniker Organisasjon (NFO) tirsdag morgen. 

Marte Mjøs Persen kalte inn partene NHO Luftfart og Norsk Flytekniker Organisasjon (NFO) tirsdag morgen. 

Jan-Erik Østlie

Tvungen lønnsnemnd i flyteknikerstreiken: – Jeg har ikke noe annet valg


Flere saker