JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Krever full skjerming av uføre

Uføre må skjermes helt mot levealdersjustering av alderspensjonen. Det krever flere forbundsledere i privat sektor, men Fagforbundet ser ingen grunn til rope «ulv» - ennå.23.11.2010
12:54
16.12.2013 14:41

linesch@lo-media.no

stig.christensen@lomedia.no

På LO-kongressen i fjor vår ble det vedtatt at «LO kan (…) ikke akseptere at levealdersjustering innføres for uføre».

I disse dager pågår en intens tautrekking om hvordan den nye uførepensjonen skal utformes. Regjeringens forslag blir trolig lagt frma like før jul.

Et intervju med LO-leder Roar Flåthen på Dagsrevyen mandag kveld skapte full forvirring om LOs holdning. NRK mente LO var på vei bort fra kongressens standpunkt. LO slo umiddelbart tilbake med en pressemelding de hevdet at NRK ikke hadde dekning for en slik tolkning av Flåthens uttalelser.

LES OGSÅ: Hva mener han egentlig?

FriFagbevegelse.no har vært i kontakt med lederne for flere av de større LO-forbundene. Lederne i både Industri Energi, Transportarbeiderforbundet og Arbeidsmandsforbundet sier at LO må stå fast på kongressvedtaket om full skjerming av uføre mot levealdersjustering når de går over til å bli alderspensjonister.

– Jeg mener vi må unngå en levealdersjustering for uføre. Poenget er jo at de ikke har mulighet til å jobbe lenger, nettopp fordi de er uføre. Uføre må derfor unntas fra levealderjusteringen, sier Roger Hansen i Transportarbeiderforbundet.

Lederen for LOs klart største forbund, Fagforbundets Jan Davidsen, understreker at Fagforbundet står fullt ut bak LO-kongressens vedtak. Forbundslederens rådgiver, Klemet Rønning-Aaby, legger imidlertid til at de ikke ser noen «grunn til å rope ulv alt for høyt» på bakgrunn av de løsningene som har vært diskutert så langt.

Postkoms Odd Christian Øverland vil helst se helheten i regjeringens forslag før han feller noen dom:

– For mitt vedkommende er spørsmålet om totalpakken er akseptabel eller ikke, sier han.

Det største forbundet i privat sektor, Fellesforbundet, hadde ikke anledning til å kommentere saken da vi kontaktet dem tirsdag formiddag.

Her er forbundsledernes kommentarer i sin helhet:

LEIF SANDE, INDUSTRI ENERGI, mener uførepensjonister over 67 år må få 100 prosent skjerming fra levealdersjustering. Han understreker at LO har et strengt kongressvedtak om uførepensjon, og at det er det eneste tillitsvalgte og sekretariatet har å forholde seg til. Han viser til at pensjonssystemet har vært gjenstand for omlegginger, og at uførepensjonen må tilpasses, men understreker sterkt at uførepensjonister må komme like godt ut som nå.

– Her må vi være veldig varsomme, sier han.

Sande viser til at yrkesaktive kan jobbe og ta ut pensjon fra 62 år, og sånn sett få en meget høy inntekt. Dette kan ikke uføre. Dermed vil han ikke ha noen sammenlikning av disse to gruppene i alderen 62 – 67 år når det gjelder levealdersjustering. Det skal ikke være noen levealdersjustering av uføretrygdede her. Hovedpunktet for Sande er følgende:

– En uføretrygdet som går av med alderspensjon ved 67 års alder i det nye systemet må komme like godt ut som en uføretrygdet 67 åring i dag.

– Det må bety 100 prosent skjerming fra levealdersjustering?

– Ja, hvis det går an å måle skjerming i prosent, så må det bety det.

JAN DAVIDSEN, FAGFORBUNDET, sier gjennom sin informasjonssjef Tone Zander at Fagforbundet står fullt ut bak LO-kongressens vedtak. De ønsker ikke en reduksjon i uførepensjonen. Den skal være minst på dagens nivå. Rådgiver Klemet Rønning-Aaby i samme forbund, sier at LOs vedtak på kongressen ikke har med alle mulige detaljer som kan komme inn i bildet.

– Det må nødvendigvis bli tolkninger, sier han. Rønning-Aaby viser til at det er stor bekymring ute i forbundene for alderspensjonen (etter fylte 67 år) for de uføretrygdede.

– Hvis forslaget innebærer en ny fattigdomsfelle i alderdommen er dette selvsagt svært problematisk. Men foreløpig har jeg ikke sett noen konkretisering som gir grunn til å rope ulv alt for høyt, sier Klemet Rønning-Aaby. Han understreker at levealdersjustering ikke skal svekke alderspensjonen for de uføre, og at man må ha skjermingsregler som sikrer dette.

– Betyr det at uføre må ha 100 prosent skjerming fra levealdersjustering?

– Det er det vanskelig å si før jeg har sett helheten i forslaget, sier Rønning-Aaby til LO-Aktuelt

ROGER HANSEN, TRANSPORTARBEIDERFORBUNDET, sier LO må stå på kongressens vedtak om uførepensjon. Han opplevde også at både LO-sekretariatet og LO-leder Roar Flåthen var klare på dette da uførepensjonen ble diskutert under gårsdagens sekretariatsmøte.

– Jeg mener vi må unngå en levealdersjustering for uføre. Poenget er jo at de ikke har mulighet til å jobbe lenger, nettopp fordi de er uføre. Uføre må derfor unntas fra levealderjusteringen, sier Hansen.

Hansen var på sekretariatsmøte i går, samt at han hørte det omtalte innslaget på NRK i går.

– Jeg kan skjønne at det Roar sa til NRK kan være egnet til tolkning, men jeg forholder meg til det som ble sagt på sekretariatsmøtet, og der var det helt klart at det er LO-kongressens vedtak som gjelder og et nei til levealderjustering for uføre, sier Hansen.

– Og det må vi stå på, legger han til.

Hansen er også krystallklar på at hvis uførepensjon skal beskattes som vanlig inntekt, må dette kompenseres fullt ut. Han mener det ble bekreftet av statssekretær Jan-Erik Støstad i Arbeidsdepartementet, som også deltok på gårsdagens møte i LO-sekretariatet.

– Når det gjelder barnetillegget mener jeg at dagens ordning er god. Tillegget er lavt, men tross alt på et bestemt nivå. Jeg er redd for at nivået kan bli svekket hvis ordningen endres, sier Hansen.

Han understreker at det er viktig at LO fortsetter å trykke på i denne saken.

– Det er et poeng å følge opp saken videre, sier Hansen.

ERNA HAGENSEN, NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND, mener uføre må unntas fra levealderjusteringen.

– Det er urettferdig hvis levealderjusteringen som gjøres i forbindelse med pensjonsreformen overføres til uføre, sier Hagensen.

– Jeg har tolket vedtaket i LO-kongressen slik at uføre skal skjermes fra levealderjusteringen, og at de skal skjermes 100 prosent, sier hun.

– I og med at uføre nettopp er uføre og ikke kan jobbe, så vil det være mest riktig at uføre skal skjermes, sier hun videre.

Hagensen er også opptatt av helheten i det kommende forslaget fra regjeringen.

– Hovedpoenget er at uføre ikke skal komme dårligere ut med den nye ordningen enn dagens, sier hun.

Hun opplevde redegjørelsen om saken i LO-sekretariatet i går som grei.

– Det er fortsatt samtaler som pågår, og det er vanskelig å si hvor man havner. Men det er viktig at LOs ledelse ikke signaliserer at vi syns det er greit med en dårligere ordning enn dagens ordning. Dagens uførepensjon kan ikke svekkes ytterligere, mener Hagensen.

ODD CHRISTIAN ØVERLAND, POSTKOM, er opptatt av totalpakken i det endelige forslaget fra regjeringen.

– For mitt vedkommende er spørsmålet om den er akseptabel eller ikke, sier Øverland.

– Mitt utgangspunkt er at den nye uføretrygden må forbli like god som den er i dag for uføretrygdede. Men det er fryktelig vanskelig å svare på kun ett spørsmål i denne saken. Det handler om levealderjustering og andre utfordringer knyttet til denne saken, sier Øverland.

Han mener det også er vesentlig å se striden om uføretrygden i en sammenheng, blant annet med pensjonsreformen som er vedtatt av stortinget.

– Vi bør ikke stille krav der vi ikke tar inn over oss at det er gjort vedtak som berører andre pensjonister, sier Øverland.

Postkoms forbundsleder understreker at LO-kongressens vedtak selvfølgelig er utgangspunktet, men at det på dette tidspunkt er vanskelig å diskutere enkelthetene i saken.

– Å diskutere en slik sak offentlig er vanskelig. Hvis det kun var ett eneste spørsmål det skulle gis svar på så hadde det vært enkelt, men dette er en sak det er vanskelig å gi absolutte svar fordi det er så mange elementer, sier Øverland.

HANS O. FELIX, EL & IT FORBUNDET, var ikke på sekretariatets møte i går, men har fått en orientering. Han understreker at det ikke skal være noen levealdersjustering for uføre fram til 67 år, heller ikke noen indeksering. LO vil at det behovsprøvde barnetillegget skal videreføres. Hvis uføretrygden skal beskattes som vanlig inntekt, må dette kompenseres fullt ut, etter LOs mening.

– Alt dette er greit og helt i samsvar med kongressvedtaket, mener Felix.

– Et springende punkt har vært spørsmålet om skjerming av levealdersjustering etter fylte 67 år?

– Utgangspunktet her er at uføre ikke må komme dårligere ut enn i dag. Det vil si at ytelsene, nettolønna, må være like god som i dag, sier Hans O. Felix til LO-Aktuelt.

RANDI REESE, FO, var ikke på gårsdagens sekretariatsmøte i LO. Hun har dermed ikke fått satt seg inn i den siste utviklingen i saken, men sier på generell basis at FO aldri vil godta svekkelser i uføretrygden.

– Vi har sett alt for mange kvinner som har slitt seg ut i velferdssektoren. Vi tåler ingen kutt, og vi vil følge nøye med framover, sier hun.

.

.

.

.

BJØRN MIETINEN, 2. NESTLEDER I HK, minner om at det var HK`er Mona Bjørn som foreslo det som ble vedtatt på kongressen om uføre, og at Handel og Kontor selvsagt står på det vedtaket.

– Det innebærer at uføre ikke skal tape på den nye ordninga verken før eller etter at de har fylt 67 år, sier Mietinen i en kommentar til LO-Aktuelt. Han understreker at den nye ordninga må bli minst like god som dagens ordning.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
23.11.2010
12:54
16.12.2013 14:41Mest lest

ELENDIG BEHANDLING: Tommy Storeide Vangen har jobba i varehandelen i mange år.

ELENDIG BEHANDLING: Tommy Storeide Vangen har jobba i varehandelen i mange år.

Erlend Angelo

Tommy jobba seg i senk og ble sykmeldt: – Jeg har aldri blitt så dårlig behandla som av Coop

Barbro Major er regiontillitsvalgt for Fellesforbundet i region Buskerud, og har snakket mye med medlemmene i året som har gått.

Barbro Major er regiontillitsvalgt for Fellesforbundet i region Buskerud, og har snakket mye med medlemmene i året som har gått.

Privat

– Dette er helt jævlig. Det er kolleger som jeg har jobbet sammen med i ti år. Hva kan jeg si?

Charlotte Rødland Kristiansen er 22 år og må betale alle utgifter til tannlege selv. SV vil at det skal bli gratis.

Charlotte Rødland Kristiansen er 22 år og må betale alle utgifter til tannlege selv. SV vil at det skal bli gratis.

Aslak Bodahl

Charlotte (22) får ikke fikset tennene fordi det er for dyrt: – Ekstremt frustrerende

KRISE: Valgforsker Johannes Bergh mener Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiet har kommet helt i skyggen av Senterpartiets sentraliseringskritikk.

KRISE: Valgforsker Johannes Bergh mener Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiet har kommet helt i skyggen av Senterpartiets sentraliseringskritikk.

Jan-Erik Østlie

Bunnotering for Ap: – Utrolig hvordan partiet sliter, sier valgforsker

SEKSUELL TRAKASSERING: Den eine kunden klapsa kvinna på rumpa då dei møttest på butikken, etter å ha fått beskjed av både kvinna og arbeidsgivaren hennar om at han skulla halde seg unna.

SEKSUELL TRAKASSERING: Den eine kunden klapsa kvinna på rumpa då dei møttest på butikken, etter å ha fått beskjed av både kvinna og arbeidsgivaren hennar om at han skulla halde seg unna.

Colourbox

Kvinneleg mekanikar fekk to kundar dømt for tafsing, kiling og klaps: – Dommen har sett ein standard

Folketrygda

Illustrasjon

Illustrasjon

Anna Granqvist

To pensjonistforeninger sier nei til stort løft i minstepensjonen, hvis det betyr mindre pensjon til andre grupper

Innsatsleder Kenneth Wangen er en av de flere tusen menn og kvinner som har jobbet med søk og redning i Gjerdrum. Bildet er tatt ved en annen anledning.

Innsatsleder Kenneth Wangen er en av de flere tusen menn og kvinner som har jobbet med søk og redning i Gjerdrum. Bildet er tatt ved en annen anledning.

Werner Juvik

Redningsmannskapet i Gjerdrum var i konstant fare. Her er innsatslederens historie

Kantinekokken Monica Karlsen Moseby har vært permittert helt siden mars i fjor, og har søkt flere andre jobber uten å få napp. Hun er glad for at regjeringa nå vil forlenge permitteringsperioden. Samtidig sier hun: – Jeg forstår ikke hvorfor de ikke bare kan si at ordningene varer så lenge pandemien varer. Det er så usikkert for oss og for bedriftene, sier Moseby, som er medlem i Fellesforbundet.

Kantinekokken Monica Karlsen Moseby har vært permittert helt siden mars i fjor, og har søkt flere andre jobber uten å få napp. Hun er glad for at regjeringa nå vil forlenge permitteringsperioden. Samtidig sier hun: – Jeg forstår ikke hvorfor de ikke bare kan si at ordningene varer så lenge pandemien varer. Det er så usikkert for oss og for bedriftene, sier Moseby, som er medlem i Fellesforbundet.

Privat

Monica har snart vært permittert ett år: – Det er tøft. Bare å stå opp og vite at ingen har behov for deg

Mari Falck forteller at faren Morten alltid har vært en positivt innstilt person med et usedvanlig godt humør. Han ble veldig deprimert etter nedstengingen og følte seg innesperret.

Mari Falck forteller at faren Morten alltid har vært en positivt innstilt person med et usedvanlig godt humør. Han ble veldig deprimert etter nedstengingen og følte seg innesperret.

Privat

Mari fikk besøke sin dødssyke far kun én gang i uka. Da kokte det over for overlegen

Harald Eia er sosiolog, komiker, programleder og forfatter.

Harald Eia er sosiolog, komiker, programleder og forfatter.

Ida Bing

Harald Eia kurser Ap om Ulikhets-Norge. Her er hans advarsel

Illustrasjon

Illustrasjon

Håvard Sæbø

Rekordhøy arbeidsledighet i Lofoten – henter inn tusener av sesongarbeidere

Vi mener ei regjering med Ap, SV og Sp, med Jonas Gahr Støre som statsminister, er best i stand til å styre landet, sier Mett Nord og resten av Fagforbundets forbundsstyre.

Vi mener ei regjering med Ap, SV og Sp, med Jonas Gahr Støre som statsminister, er best i stand til å styre landet, sier Mett Nord og resten av Fagforbundets forbundsstyre.

Jan-Erik Østlie

Mette Nord rykker ut etter utspill fra fylkesleder: – Støre er Fagforbundets foretrukne statsministerkandidat

I en intern LO-måling fra desember som TV 2 har fått tilgang til, får Ap og Jonas Gahr Støre 31,4 prosent oppslutning.

I en intern LO-måling fra desember som TV 2 har fått tilgang til, får Ap og Jonas Gahr Støre 31,4 prosent oppslutning.

Jan-Erik Østlie

Kun tre av ti LO-medlemmer vil stemme Ap, viser intern måling

Jonas Gahr Støre. Arkivfoto

Jonas Gahr Støre. Arkivfoto

Jan-Erik Østlie

– Skal regjeringen komme etter med enda nye innrømmelser, bør det være å gi feriepenger på dagpenger

537 ansatte ved sju Tine-meierier kan bli tatt ut i streik fra lørdag.

537 ansatte ved sju Tine-meierier kan bli tatt ut i streik fra lørdag.

Jan-Erik Østlie

Over 500 ansatte i Tine kan bli tatt ut i streik

Trygve Slagsvold Vedum for skryt for sitt lederskap av tidligere LO-topp Sture Arntzen.

Trygve Slagsvold Vedum for skryt for sitt lederskap av tidligere LO-topp Sture Arntzen.

Jan-Erik Østlie

Tidligere LO-topp: Ap-ledelsen er så utydelige at Senterpartiet blir folkets parti

Bjørnar Moxnes mener svekkelsen av lønns- og arbeidsvilkårene til togrenholderne er ønsket politikk fra regjeringens side.

Bjørnar Moxnes mener svekkelsen av lønns- og arbeidsvilkårene til togrenholderne er ønsket politikk fra regjeringens side.

Jan-Erik Østlie

Togrenholdere kjemper for å beholde lønna: – Stjerneeksempel på borgerlig politikk, mener Moxnes

I en ny anbudsrunde kan alle flyselskap i EU/EØS søke på rutene. Derfor er det lagt inn svært tydelige krav til tilbyderne.

I en ny anbudsrunde kan alle flyselskap i EU/EØS søke på rutene. Derfor er det lagt inn svært tydelige krav til tilbyderne.

Leif Martin Kirknes

Kravene som kan utelukke Wizz Air fra å delta i konkurransen om norske ruter

En forhøyet dagpengesats er viktig for å sikre lavtlønte gjennom koronakrisa, ifølge tillitsvalgt Djevat Hisenai.

En forhøyet dagpengesats er viktig for å sikre lavtlønte gjennom koronakrisa, ifølge tillitsvalgt Djevat Hisenai.

Håvard Sæbø

Permittere og ledige får beholde dagpengesatsen: – Nå slipper de å leve under fattigdomsgrensa

Så sent som søndag sa Erna Solbergs regjering at det foreløpig ikke var aktuelt med en forlengelse av ordningen. Nå har de snudd.

Så sent som søndag sa Erna Solbergs regjering at det foreløpig ikke var aktuelt med en forlengelse av ordningen. Nå har de snudd.

Leif Martin Kirknes

Permitteringsordningen forlenges til 1. juli


Flere saker