JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Krever full skjerming av uføre

Uføre må skjermes helt mot levealdersjustering av alderspensjonen. Det krever flere forbundsledere i privat sektor, men Fagforbundet ser ingen grunn til rope «ulv» - ennå.23.11.2010
12:54
16.12.2013 14:41

linesch@lo-media.no

stig.christensen@lomedia.no

På LO-kongressen i fjor vår ble det vedtatt at «LO kan (…) ikke akseptere at levealdersjustering innføres for uføre».

I disse dager pågår en intens tautrekking om hvordan den nye uførepensjonen skal utformes. Regjeringens forslag blir trolig lagt frma like før jul.

Et intervju med LO-leder Roar Flåthen på Dagsrevyen mandag kveld skapte full forvirring om LOs holdning. NRK mente LO var på vei bort fra kongressens standpunkt. LO slo umiddelbart tilbake med en pressemelding de hevdet at NRK ikke hadde dekning for en slik tolkning av Flåthens uttalelser.

LES OGSÅ: Hva mener han egentlig?

FriFagbevegelse.no har vært i kontakt med lederne for flere av de større LO-forbundene. Lederne i både Industri Energi, Transportarbeiderforbundet og Arbeidsmandsforbundet sier at LO må stå fast på kongressvedtaket om full skjerming av uføre mot levealdersjustering når de går over til å bli alderspensjonister.

– Jeg mener vi må unngå en levealdersjustering for uføre. Poenget er jo at de ikke har mulighet til å jobbe lenger, nettopp fordi de er uføre. Uføre må derfor unntas fra levealderjusteringen, sier Roger Hansen i Transportarbeiderforbundet.

Lederen for LOs klart største forbund, Fagforbundets Jan Davidsen, understreker at Fagforbundet står fullt ut bak LO-kongressens vedtak. Forbundslederens rådgiver, Klemet Rønning-Aaby, legger imidlertid til at de ikke ser noen «grunn til å rope ulv alt for høyt» på bakgrunn av de løsningene som har vært diskutert så langt.

Postkoms Odd Christian Øverland vil helst se helheten i regjeringens forslag før han feller noen dom:

– For mitt vedkommende er spørsmålet om totalpakken er akseptabel eller ikke, sier han.

Det største forbundet i privat sektor, Fellesforbundet, hadde ikke anledning til å kommentere saken da vi kontaktet dem tirsdag formiddag.

Her er forbundsledernes kommentarer i sin helhet:

LEIF SANDE, INDUSTRI ENERGI, mener uførepensjonister over 67 år må få 100 prosent skjerming fra levealdersjustering. Han understreker at LO har et strengt kongressvedtak om uførepensjon, og at det er det eneste tillitsvalgte og sekretariatet har å forholde seg til. Han viser til at pensjonssystemet har vært gjenstand for omlegginger, og at uførepensjonen må tilpasses, men understreker sterkt at uførepensjonister må komme like godt ut som nå.

– Her må vi være veldig varsomme, sier han.

Sande viser til at yrkesaktive kan jobbe og ta ut pensjon fra 62 år, og sånn sett få en meget høy inntekt. Dette kan ikke uføre. Dermed vil han ikke ha noen sammenlikning av disse to gruppene i alderen 62 – 67 år når det gjelder levealdersjustering. Det skal ikke være noen levealdersjustering av uføretrygdede her. Hovedpunktet for Sande er følgende:

– En uføretrygdet som går av med alderspensjon ved 67 års alder i det nye systemet må komme like godt ut som en uføretrygdet 67 åring i dag.

– Det må bety 100 prosent skjerming fra levealdersjustering?

– Ja, hvis det går an å måle skjerming i prosent, så må det bety det.

JAN DAVIDSEN, FAGFORBUNDET, sier gjennom sin informasjonssjef Tone Zander at Fagforbundet står fullt ut bak LO-kongressens vedtak. De ønsker ikke en reduksjon i uførepensjonen. Den skal være minst på dagens nivå. Rådgiver Klemet Rønning-Aaby i samme forbund, sier at LOs vedtak på kongressen ikke har med alle mulige detaljer som kan komme inn i bildet.

– Det må nødvendigvis bli tolkninger, sier han. Rønning-Aaby viser til at det er stor bekymring ute i forbundene for alderspensjonen (etter fylte 67 år) for de uføretrygdede.

– Hvis forslaget innebærer en ny fattigdomsfelle i alderdommen er dette selvsagt svært problematisk. Men foreløpig har jeg ikke sett noen konkretisering som gir grunn til å rope ulv alt for høyt, sier Klemet Rønning-Aaby. Han understreker at levealdersjustering ikke skal svekke alderspensjonen for de uføre, og at man må ha skjermingsregler som sikrer dette.

– Betyr det at uføre må ha 100 prosent skjerming fra levealdersjustering?

– Det er det vanskelig å si før jeg har sett helheten i forslaget, sier Rønning-Aaby til LO-Aktuelt

ROGER HANSEN, TRANSPORTARBEIDERFORBUNDET, sier LO må stå på kongressens vedtak om uførepensjon. Han opplevde også at både LO-sekretariatet og LO-leder Roar Flåthen var klare på dette da uførepensjonen ble diskutert under gårsdagens sekretariatsmøte.

– Jeg mener vi må unngå en levealdersjustering for uføre. Poenget er jo at de ikke har mulighet til å jobbe lenger, nettopp fordi de er uføre. Uføre må derfor unntas fra levealderjusteringen, sier Hansen.

Hansen var på sekretariatsmøte i går, samt at han hørte det omtalte innslaget på NRK i går.

– Jeg kan skjønne at det Roar sa til NRK kan være egnet til tolkning, men jeg forholder meg til det som ble sagt på sekretariatsmøtet, og der var det helt klart at det er LO-kongressens vedtak som gjelder og et nei til levealderjustering for uføre, sier Hansen.

– Og det må vi stå på, legger han til.

Hansen er også krystallklar på at hvis uførepensjon skal beskattes som vanlig inntekt, må dette kompenseres fullt ut. Han mener det ble bekreftet av statssekretær Jan-Erik Støstad i Arbeidsdepartementet, som også deltok på gårsdagens møte i LO-sekretariatet.

– Når det gjelder barnetillegget mener jeg at dagens ordning er god. Tillegget er lavt, men tross alt på et bestemt nivå. Jeg er redd for at nivået kan bli svekket hvis ordningen endres, sier Hansen.

Han understreker at det er viktig at LO fortsetter å trykke på i denne saken.

– Det er et poeng å følge opp saken videre, sier Hansen.

ERNA HAGENSEN, NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND, mener uføre må unntas fra levealderjusteringen.

– Det er urettferdig hvis levealderjusteringen som gjøres i forbindelse med pensjonsreformen overføres til uføre, sier Hagensen.

– Jeg har tolket vedtaket i LO-kongressen slik at uføre skal skjermes fra levealderjusteringen, og at de skal skjermes 100 prosent, sier hun.

– I og med at uføre nettopp er uføre og ikke kan jobbe, så vil det være mest riktig at uføre skal skjermes, sier hun videre.

Hagensen er også opptatt av helheten i det kommende forslaget fra regjeringen.

– Hovedpoenget er at uføre ikke skal komme dårligere ut med den nye ordningen enn dagens, sier hun.

Hun opplevde redegjørelsen om saken i LO-sekretariatet i går som grei.

– Det er fortsatt samtaler som pågår, og det er vanskelig å si hvor man havner. Men det er viktig at LOs ledelse ikke signaliserer at vi syns det er greit med en dårligere ordning enn dagens ordning. Dagens uførepensjon kan ikke svekkes ytterligere, mener Hagensen.

ODD CHRISTIAN ØVERLAND, POSTKOM, er opptatt av totalpakken i det endelige forslaget fra regjeringen.

– For mitt vedkommende er spørsmålet om den er akseptabel eller ikke, sier Øverland.

– Mitt utgangspunkt er at den nye uføretrygden må forbli like god som den er i dag for uføretrygdede. Men det er fryktelig vanskelig å svare på kun ett spørsmål i denne saken. Det handler om levealderjustering og andre utfordringer knyttet til denne saken, sier Øverland.

Han mener det også er vesentlig å se striden om uføretrygden i en sammenheng, blant annet med pensjonsreformen som er vedtatt av stortinget.

– Vi bør ikke stille krav der vi ikke tar inn over oss at det er gjort vedtak som berører andre pensjonister, sier Øverland.

Postkoms forbundsleder understreker at LO-kongressens vedtak selvfølgelig er utgangspunktet, men at det på dette tidspunkt er vanskelig å diskutere enkelthetene i saken.

– Å diskutere en slik sak offentlig er vanskelig. Hvis det kun var ett eneste spørsmål det skulle gis svar på så hadde det vært enkelt, men dette er en sak det er vanskelig å gi absolutte svar fordi det er så mange elementer, sier Øverland.

HANS O. FELIX, EL & IT FORBUNDET, var ikke på sekretariatets møte i går, men har fått en orientering. Han understreker at det ikke skal være noen levealdersjustering for uføre fram til 67 år, heller ikke noen indeksering. LO vil at det behovsprøvde barnetillegget skal videreføres. Hvis uføretrygden skal beskattes som vanlig inntekt, må dette kompenseres fullt ut, etter LOs mening.

– Alt dette er greit og helt i samsvar med kongressvedtaket, mener Felix.

– Et springende punkt har vært spørsmålet om skjerming av levealdersjustering etter fylte 67 år?

– Utgangspunktet her er at uføre ikke må komme dårligere ut enn i dag. Det vil si at ytelsene, nettolønna, må være like god som i dag, sier Hans O. Felix til LO-Aktuelt.

RANDI REESE, FO, var ikke på gårsdagens sekretariatsmøte i LO. Hun har dermed ikke fått satt seg inn i den siste utviklingen i saken, men sier på generell basis at FO aldri vil godta svekkelser i uføretrygden.

– Vi har sett alt for mange kvinner som har slitt seg ut i velferdssektoren. Vi tåler ingen kutt, og vi vil følge nøye med framover, sier hun.

.

.

.

.

BJØRN MIETINEN, 2. NESTLEDER I HK, minner om at det var HK`er Mona Bjørn som foreslo det som ble vedtatt på kongressen om uføre, og at Handel og Kontor selvsagt står på det vedtaket.

– Det innebærer at uføre ikke skal tape på den nye ordninga verken før eller etter at de har fylt 67 år, sier Mietinen i en kommentar til LO-Aktuelt. Han understreker at den nye ordninga må bli minst like god som dagens ordning.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
23.11.2010
12:54
16.12.2013 14:41Mest lest

FriFagbevegelse har sett kontrakter hvor styrmenn direkte ansatt i Wizz Air har 11.000 kroner i månedslønn. Arbeidstiden er 40 timer i uka.

FriFagbevegelse har sett kontrakter hvor styrmenn direkte ansatt i Wizz Air har 11.000 kroner i månedslønn. Arbeidstiden er 40 timer i uka.

Pete Webber/Flickr (CC BY-SA 2.0)

Wizz Air-lønna: Slik er pilotens kontrakt

AFP-EN RYKER: – Planen var å gå av med AFP, men det kommer bare til å mangle noen måneder på at jeg blir 62 år før jeg må slutte. Jeg får prøve å finne en jobb i en bedrift som har AFP, sier Eva Sæther.

AFP-EN RYKER: – Planen var å gå av med AFP, men det kommer bare til å mangle noen måneder på at jeg blir 62 år før jeg må slutte. Jeg får prøve å finne en jobb i en bedrift som har AFP, sier Eva Sæther.

Håvard Sæbø

Eva (60) mister jobben hun fikk som 18-åring. Nå flyttes suksessfabrikken ut av Norge

SIER IFRA: – Når jeg mener Nav har konkludert feil, har jeg anbefalt at Nav ikke stanser stønad eller at Nav må innvilge stønad. Jeg har da påpekt at økonomisk uforutsigbarhet skaper sterk uro og bekymring, noe som forstyrrer behandling i vesentlig grad, sier lege Paul Kavli.

SIER IFRA: – Når jeg mener Nav har konkludert feil, har jeg anbefalt at Nav ikke stanser stønad eller at Nav må innvilge stønad. Jeg har da påpekt at økonomisk uforutsigbarhet skaper sterk uro og bekymring, noe som forstyrrer behandling i vesentlig grad, sier lege Paul Kavli.

Yngvil Mortensen

Nav anklager lege for å bidra til trygdemisbruk: – Jeg gjør jobben min

Tyra Lillegård mener det er helt rett av Arbeidsmandsforbundet å si opp plassene til 65 lærlinger under streiken, så disse kan tas ut i streik hvis ikke bedriften endrer sin praksis.

Tyra Lillegård mener det er helt rett av Arbeidsmandsforbundet å si opp plassene til 65 lærlinger under streiken, så disse kan tas ut i streik hvis ikke bedriften endrer sin praksis.

Martin Guttormsen Slørdal

Tillitsvalgt Tyra: – Lærlinger ble brukt til å sette opp nye møbler, kaste søppel og flytte ting på kontoret

Elisabeth Thoresen i AAP-akssjonen får henvendelser fra mange fortvilede medlemmer.

Elisabeth Thoresen i AAP-akssjonen får henvendelser fra mange fortvilede medlemmer.

Nanna Aanes Wolden

Frykter AAP-kuttene har bidratt på selvmordsstatstikken – krever umiddelbar kartlegging

– Det arbeidsmarkedet vi har i dag gjør det ikke lett for noen å finne jobb, men det er enda vanskeligere for dem som har helseutfordringer, sier Nav-forsker.

– Det arbeidsmarkedet vi har i dag gjør det ikke lett for noen å finne jobb, men det er enda vanskeligere for dem som har helseutfordringer, sier Nav-forsker.

Tormod Ytrehus

AAP-forlengelse løper ut: – Mange vil havne på sosialhjelp eller ingenting, sier Nav-forsker

Ti år etter at han falt på jobb og brakk ryggen, inngikk tidligere rørlegger Vidar Sagen i 2018 et forlik med Alpha Insurance, som skulle sikre ham 850.000 kroner i yrkesskadeerstatning. Så gikk det danske forsikringsselskapet konkurs.

Ti år etter at han falt på jobb og brakk ryggen, inngikk tidligere rørlegger Vidar Sagen i 2018 et forlik med Alpha Insurance, som skulle sikre ham 850.000 kroner i yrkesskadeerstatning. Så gikk det danske forsikringsselskapet konkurs.

Håvard Sæbø

Vidar (68) skulle få 850.000 kroner etter ulykken på jobben. Så gikk selskapet konkurs

I siste episode av serien «Sånn er Norge» refererer Harald Eia til sitt eget liv for å forklare hvorfor fagorganisering er viktig.

I siste episode av serien «Sånn er Norge» refererer Harald Eia til sitt eget liv for å forklare hvorfor fagorganisering er viktig.

skjermdump, NRK TV - Sånn er Norge

Rørt Harald Eia i beste sendetid: Ber folk fagorganisere seg

Marianne Evensen (55) ble i 2017 dømt for trygdesvindel og måtte sone 75 dager i fengsel. I ettertid har Nav konkludert med at de tolket regelverket feil. Nå håper Evensen på å bli frikjent.

Marianne Evensen (55) ble i 2017 dømt for trygdesvindel og måtte sone 75 dager i fengsel. I ettertid har Nav konkludert med at de tolket regelverket feil. Nå håper Evensen på å bli frikjent.

Amanda Iversen Orlich

Trygdeskandalen: Marianne vet ikke om hun blir frikjent før hun dør

Filip er foreløpig ute av bransjen. Om han vil tilbake, er han usikker på.

Filip er foreløpig ute av bransjen. Om han vil tilbake, er han usikker på.

Marie von Krogh

Filip jobbet med å hjelpe folk tilbake i jobb. Til slutt var det han som ikke maktet mer

TALENT: Sandra Åberg Kristiansen, her under landsstyremøtet i EL og IT Forbundet i juni i fjor. I desember samme år var hun også en av dirigentene på landsstyremøtet i forbundet.

TALENT: Sandra Åberg Kristiansen, her under landsstyremøtet i EL og IT Forbundet i juni i fjor. I desember samme år var hun også en av dirigentene på landsstyremøtet i forbundet.

Leif Martin Kirknes

Sandra (23) kan bli en av Norges mektigste kvinner

FERDIGFORHANDLET: Årets lønnsoppgjør i persontogselskapene og de andre selskapene i jernbanesektoren nærmer seg ferdigforhandlet. Noen steder gjenstår fortsatt resultatet fra uravstemninger før oppgjørene anses som ferdige.

FERDIGFORHANDLET: Årets lønnsoppgjør i persontogselskapene og de andre selskapene i jernbanesektoren nærmer seg ferdigforhandlet. Noen steder gjenstår fortsatt resultatet fra uravstemninger før oppgjørene anses som ferdige.

Ole Palmstrøm

Lite penger i lønnsoppgjøret for jernbaneansatte. Så mye øker lønna

Leif Martin Kirknes

Regjeringen strammer inn: Utenlandske arbeidere fra røde land får ikke lenger unntak

Trygve Slagsvold Vedum

Trygve Slagsvold Vedum

Jan-Erik Østlie

Senterpartiet mest fram på målinger i oktober

NYTT DIREKTIV PÅ TRAPPENE: Direktivet sier at alle arbeidstakere skal ha tilgang til minstelønn, enten gjennom tariffavtale eller gjennom lovfestet minstelønn.

NYTT DIREKTIV PÅ TRAPPENE: Direktivet sier at alle arbeidstakere skal ha tilgang til minstelønn, enten gjennom tariffavtale eller gjennom lovfestet minstelønn.

Ole Palmstrøm

Nå kommer EU-loven om minstelønn

OPP 3,6 PROSENT: Lastebilsjåførenes minstelønn øker med nesten 3,6 prosent etter at partene meklet seg fram til enighet om ny tariffavtale. Her Ole Einar Adamsrød i Fellesforbundet.

OPP 3,6 PROSENT: Lastebilsjåførenes minstelønn øker med nesten 3,6 prosent etter at partene meklet seg fram til enighet om ny tariffavtale. Her Ole Einar Adamsrød i Fellesforbundet.

Roy Ervin Solstad

Lastebilsjåfører får ny lønn: – Var nok maksimalt av det vi kunne klare å få til

AAP-REGELVERKET: Er du ikke tilbake i jobb eller ferdig utredet etter tre år, faller du helt ut av systemet og må gå på sosialen.

AAP-REGELVERKET: Er du ikke tilbake i jobb eller ferdig utredet etter tre år, faller du helt ut av systemet og må gå på sosialen.

Colourbox.com

Karensperioden fra AAP skaper fortvilelse. Frp sikrer regjeringen flertallet for å beholde den

SV-leder Audun Lysbakken etterlyser nye dagpengetiltak. Regjeringen glemmer krisetiltakene for arbeidsfolk, mener han.

SV-leder Audun Lysbakken etterlyser nye dagpengetiltak. Regjeringen glemmer krisetiltakene for arbeidsfolk, mener han.

Jan-Erik Østlie

Fra nyttår får permitterte og arbeidsledige flere tusen kroner mindre å leve av i måneden: – En hån

Høyres nestleder Tina Bru gikk hardt ut mot Arbeiderpartiets kritikk av regjeringen i VG. Hun mente det var løgn at regjeringen har gjort det dyrere å være syk. Faktasjekken til faktisk.no viser at det er Tina Bru som tar feil.  Her er Jan Tore Sanner, Erna Solberg og Tina Bru på Høyres landsmøte 2020.

Høyres nestleder Tina Bru gikk hardt ut mot Arbeiderpartiets kritikk av regjeringen i VG. Hun mente det var løgn at regjeringen har gjort det dyrere å være syk. Faktasjekken til faktisk.no viser at det er Tina Bru som tar feil. Her er Jan Tore Sanner, Erna Solberg og Tina Bru på Høyres landsmøte 2020.

Vidar Ruud/NTB

Faktisk.no: Regjeringen gjør det dyrere å være syk

Vekterstreiken har pågått siden 15. september, og fra mandag 2. november er totalt 2.390 vektere her i landet i streik.

Vekterstreiken har pågått siden 15. september, og fra mandag 2. november er totalt 2.390 vektere her i landet i streik.

Jan-Erik Østlie

NHO hevder at nytt tilbud til vekterne oppfyller alle krav. Helt feil, svarer forbundsleder


Flere saker