JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Krever full skjerming av uføre

Uføre må skjermes helt mot levealdersjustering av alderspensjonen. Det krever flere forbundsledere i privat sektor, men Fagforbundet ser ingen grunn til rope «ulv» - ennå.23.11.2010
12:54
16.12.2013 14:41

linesch@lo-media.no

stig.christensen@lomedia.no

På LO-kongressen i fjor vår ble det vedtatt at «LO kan (…) ikke akseptere at levealdersjustering innføres for uføre».

I disse dager pågår en intens tautrekking om hvordan den nye uførepensjonen skal utformes. Regjeringens forslag blir trolig lagt frma like før jul.

Et intervju med LO-leder Roar Flåthen på Dagsrevyen mandag kveld skapte full forvirring om LOs holdning. NRK mente LO var på vei bort fra kongressens standpunkt. LO slo umiddelbart tilbake med en pressemelding de hevdet at NRK ikke hadde dekning for en slik tolkning av Flåthens uttalelser.

LES OGSÅ: Hva mener han egentlig?

FriFagbevegelse.no har vært i kontakt med lederne for flere av de større LO-forbundene. Lederne i både Industri Energi, Transportarbeiderforbundet og Arbeidsmandsforbundet sier at LO må stå fast på kongressvedtaket om full skjerming av uføre mot levealdersjustering når de går over til å bli alderspensjonister.

– Jeg mener vi må unngå en levealdersjustering for uføre. Poenget er jo at de ikke har mulighet til å jobbe lenger, nettopp fordi de er uføre. Uføre må derfor unntas fra levealderjusteringen, sier Roger Hansen i Transportarbeiderforbundet.

Lederen for LOs klart største forbund, Fagforbundets Jan Davidsen, understreker at Fagforbundet står fullt ut bak LO-kongressens vedtak. Forbundslederens rådgiver, Klemet Rønning-Aaby, legger imidlertid til at de ikke ser noen «grunn til å rope ulv alt for høyt» på bakgrunn av de løsningene som har vært diskutert så langt.

Postkoms Odd Christian Øverland vil helst se helheten i regjeringens forslag før han feller noen dom:

– For mitt vedkommende er spørsmålet om totalpakken er akseptabel eller ikke, sier han.

Det største forbundet i privat sektor, Fellesforbundet, hadde ikke anledning til å kommentere saken da vi kontaktet dem tirsdag formiddag.

Her er forbundsledernes kommentarer i sin helhet:

LEIF SANDE, INDUSTRI ENERGI, mener uførepensjonister over 67 år må få 100 prosent skjerming fra levealdersjustering. Han understreker at LO har et strengt kongressvedtak om uførepensjon, og at det er det eneste tillitsvalgte og sekretariatet har å forholde seg til. Han viser til at pensjonssystemet har vært gjenstand for omlegginger, og at uførepensjonen må tilpasses, men understreker sterkt at uførepensjonister må komme like godt ut som nå.

– Her må vi være veldig varsomme, sier han.

Sande viser til at yrkesaktive kan jobbe og ta ut pensjon fra 62 år, og sånn sett få en meget høy inntekt. Dette kan ikke uføre. Dermed vil han ikke ha noen sammenlikning av disse to gruppene i alderen 62 – 67 år når det gjelder levealdersjustering. Det skal ikke være noen levealdersjustering av uføretrygdede her. Hovedpunktet for Sande er følgende:

– En uføretrygdet som går av med alderspensjon ved 67 års alder i det nye systemet må komme like godt ut som en uføretrygdet 67 åring i dag.

– Det må bety 100 prosent skjerming fra levealdersjustering?

– Ja, hvis det går an å måle skjerming i prosent, så må det bety det.

JAN DAVIDSEN, FAGFORBUNDET, sier gjennom sin informasjonssjef Tone Zander at Fagforbundet står fullt ut bak LO-kongressens vedtak. De ønsker ikke en reduksjon i uførepensjonen. Den skal være minst på dagens nivå. Rådgiver Klemet Rønning-Aaby i samme forbund, sier at LOs vedtak på kongressen ikke har med alle mulige detaljer som kan komme inn i bildet.

– Det må nødvendigvis bli tolkninger, sier han. Rønning-Aaby viser til at det er stor bekymring ute i forbundene for alderspensjonen (etter fylte 67 år) for de uføretrygdede.

– Hvis forslaget innebærer en ny fattigdomsfelle i alderdommen er dette selvsagt svært problematisk. Men foreløpig har jeg ikke sett noen konkretisering som gir grunn til å rope ulv alt for høyt, sier Klemet Rønning-Aaby. Han understreker at levealdersjustering ikke skal svekke alderspensjonen for de uføre, og at man må ha skjermingsregler som sikrer dette.

– Betyr det at uføre må ha 100 prosent skjerming fra levealdersjustering?

– Det er det vanskelig å si før jeg har sett helheten i forslaget, sier Rønning-Aaby til LO-Aktuelt

ROGER HANSEN, TRANSPORTARBEIDERFORBUNDET, sier LO må stå på kongressens vedtak om uførepensjon. Han opplevde også at både LO-sekretariatet og LO-leder Roar Flåthen var klare på dette da uførepensjonen ble diskutert under gårsdagens sekretariatsmøte.

– Jeg mener vi må unngå en levealdersjustering for uføre. Poenget er jo at de ikke har mulighet til å jobbe lenger, nettopp fordi de er uføre. Uføre må derfor unntas fra levealderjusteringen, sier Hansen.

Hansen var på sekretariatsmøte i går, samt at han hørte det omtalte innslaget på NRK i går.

– Jeg kan skjønne at det Roar sa til NRK kan være egnet til tolkning, men jeg forholder meg til det som ble sagt på sekretariatsmøtet, og der var det helt klart at det er LO-kongressens vedtak som gjelder og et nei til levealderjustering for uføre, sier Hansen.

– Og det må vi stå på, legger han til.

Hansen er også krystallklar på at hvis uførepensjon skal beskattes som vanlig inntekt, må dette kompenseres fullt ut. Han mener det ble bekreftet av statssekretær Jan-Erik Støstad i Arbeidsdepartementet, som også deltok på gårsdagens møte i LO-sekretariatet.

– Når det gjelder barnetillegget mener jeg at dagens ordning er god. Tillegget er lavt, men tross alt på et bestemt nivå. Jeg er redd for at nivået kan bli svekket hvis ordningen endres, sier Hansen.

Han understreker at det er viktig at LO fortsetter å trykke på i denne saken.

– Det er et poeng å følge opp saken videre, sier Hansen.

ERNA HAGENSEN, NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND, mener uføre må unntas fra levealderjusteringen.

– Det er urettferdig hvis levealderjusteringen som gjøres i forbindelse med pensjonsreformen overføres til uføre, sier Hagensen.

– Jeg har tolket vedtaket i LO-kongressen slik at uføre skal skjermes fra levealderjusteringen, og at de skal skjermes 100 prosent, sier hun.

– I og med at uføre nettopp er uføre og ikke kan jobbe, så vil det være mest riktig at uføre skal skjermes, sier hun videre.

Hagensen er også opptatt av helheten i det kommende forslaget fra regjeringen.

– Hovedpoenget er at uføre ikke skal komme dårligere ut med den nye ordningen enn dagens, sier hun.

Hun opplevde redegjørelsen om saken i LO-sekretariatet i går som grei.

– Det er fortsatt samtaler som pågår, og det er vanskelig å si hvor man havner. Men det er viktig at LOs ledelse ikke signaliserer at vi syns det er greit med en dårligere ordning enn dagens ordning. Dagens uførepensjon kan ikke svekkes ytterligere, mener Hagensen.

ODD CHRISTIAN ØVERLAND, POSTKOM, er opptatt av totalpakken i det endelige forslaget fra regjeringen.

– For mitt vedkommende er spørsmålet om den er akseptabel eller ikke, sier Øverland.

– Mitt utgangspunkt er at den nye uføretrygden må forbli like god som den er i dag for uføretrygdede. Men det er fryktelig vanskelig å svare på kun ett spørsmål i denne saken. Det handler om levealderjustering og andre utfordringer knyttet til denne saken, sier Øverland.

Han mener det også er vesentlig å se striden om uføretrygden i en sammenheng, blant annet med pensjonsreformen som er vedtatt av stortinget.

– Vi bør ikke stille krav der vi ikke tar inn over oss at det er gjort vedtak som berører andre pensjonister, sier Øverland.

Postkoms forbundsleder understreker at LO-kongressens vedtak selvfølgelig er utgangspunktet, men at det på dette tidspunkt er vanskelig å diskutere enkelthetene i saken.

– Å diskutere en slik sak offentlig er vanskelig. Hvis det kun var ett eneste spørsmål det skulle gis svar på så hadde det vært enkelt, men dette er en sak det er vanskelig å gi absolutte svar fordi det er så mange elementer, sier Øverland.

HANS O. FELIX, EL & IT FORBUNDET, var ikke på sekretariatets møte i går, men har fått en orientering. Han understreker at det ikke skal være noen levealdersjustering for uføre fram til 67 år, heller ikke noen indeksering. LO vil at det behovsprøvde barnetillegget skal videreføres. Hvis uføretrygden skal beskattes som vanlig inntekt, må dette kompenseres fullt ut, etter LOs mening.

– Alt dette er greit og helt i samsvar med kongressvedtaket, mener Felix.

– Et springende punkt har vært spørsmålet om skjerming av levealdersjustering etter fylte 67 år?

– Utgangspunktet her er at uføre ikke må komme dårligere ut enn i dag. Det vil si at ytelsene, nettolønna, må være like god som i dag, sier Hans O. Felix til LO-Aktuelt.

RANDI REESE, FO, var ikke på gårsdagens sekretariatsmøte i LO. Hun har dermed ikke fått satt seg inn i den siste utviklingen i saken, men sier på generell basis at FO aldri vil godta svekkelser i uføretrygden.

– Vi har sett alt for mange kvinner som har slitt seg ut i velferdssektoren. Vi tåler ingen kutt, og vi vil følge nøye med framover, sier hun.

.

.

.

.

BJØRN MIETINEN, 2. NESTLEDER I HK, minner om at det var HK`er Mona Bjørn som foreslo det som ble vedtatt på kongressen om uføre, og at Handel og Kontor selvsagt står på det vedtaket.

– Det innebærer at uføre ikke skal tape på den nye ordninga verken før eller etter at de har fylt 67 år, sier Mietinen i en kommentar til LO-Aktuelt. Han understreker at den nye ordninga må bli minst like god som dagens ordning.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
23.11.2010
12:54
16.12.2013 14:41Mest lest

Tuva Hjartholm synes det kan være vanskelig å vite hvor grensa går for når hun skal si ifra.

Tuva Hjartholm synes det kan være vanskelig å vite hvor grensa går for når hun skal si ifra.

Hanna Skotheim

Vernepleier Tuva: – Jeg opplever uønsket seksuell oppmerksomhet åtte av ti vakter

FORBLIR SYK: Christine Strandmann får så lite utbetalt i arbeidsavklaringspenger at hun lever under fattigdomsgrensa. – Det er greit at «det skal lønne seg å jobbe», men de laveste ytelsene må ikke være så lave at de gjør folk sykere, sier Strandmann.

FORBLIR SYK: Christine Strandmann får så lite utbetalt i arbeidsavklaringspenger at hun lever under fattigdomsgrensa. – Det er greit at «det skal lønne seg å jobbe», men de laveste ytelsene må ikke være så lave at de gjør folk sykere, sier Strandmann.

Emmie Olivia Kristiansen

AAP dekker ikke behandlingene Christine trenger: – Myndighetene kan ikke skremme folk friske med lave stønader

Karina Veum ser tilbake på en tid da hun var ny i arbeidslivet og visste lite om rettighetene sine.

Karina Veum ser tilbake på en tid da hun var ny i arbeidslivet og visste lite om rettighetene sine.

Ida Bing

Karina var 18 år og ny i jobben da hun krasjet firmabilen. Så ga sjefen henne skylda

Profesjonsleder i FO, Hanne Glemmestad har selv vært Nav-leder. Hun sier det kan være ulik praksis fra sted til sted hvordan vedtak blir til. Hun vil ikke spekulere i hva som har skjedd i saken i Nav Indre Østfold.

Profesjonsleder i FO, Hanne Glemmestad har selv vært Nav-leder. Hun sier det kan være ulik praksis fra sted til sted hvordan vedtak blir til. Hun vil ikke spekulere i hva som har skjedd i saken i Nav Indre Østfold.

Hanna Skotheim

Advarer mot heksejakt på Nav-ansatt som ba klient kjøpe grill og drikke vann fra springen

Rammeavtalen fra 2017 har en kategori for kjøretøy med høy verdi.

Rammeavtalen fra 2017 har en kategori for kjøretøy med høy verdi.

Tori Aarseth

Hvor havnet pengene da Aleris leide raske biler og eiendommer for titalls millioner? Nå etterforsker Økokrim

OPTIMIST: Linda Wiers Johnsen er optimist, men også sliten av all uvissheten som pandemien har ført med seg da hun ble arbeidsledig.

OPTIMIST: Linda Wiers Johnsen er optimist, men også sliten av all uvissheten som pandemien har ført med seg da hun ble arbeidsledig.

Brian Cliff Olguin

Butikkansatt Linda (53) mistet jobben under pandemien. Nå er hun lei og vurderer å bytte bransje

FJERNES I STOCKHOLM: Konduktører som gir beskjed til lokomotivføreren om at alt er klart er et vanlig syn både på norske og svenske togstasjoner. Nå foreslås det imidlertid å fjerne konduktørene fra lokaltogene i Stockholm.

FJERNES I STOCKHOLM: Konduktører som gir beskjed til lokomotivføreren om at alt er klart er et vanlig syn både på norske og svenske togstasjoner. Nå foreslås det imidlertid å fjerne konduktørene fra lokaltogene i Stockholm.

Morten Hansen

Vil kaste konduktørene ut av toget. Frykter lovløse tilstander

Tri Nguyen Dinh

Mellomoppgjøret for 6.000 maskinførere er ferdig

I RETTEN: Renholder Grethe Beck bestrider oppsigelsen fra arbeidsgiveren ISS. Beck har Tourettes syndrom og trenger tilrettelegging fra arbeidsgiver for å kunne stå i jobb. Nå behandles søksmålet hennes i Borgarting lagmannsrett.

I RETTEN: Renholder Grethe Beck bestrider oppsigelsen fra arbeidsgiveren ISS. Beck har Tourettes syndrom og trenger tilrettelegging fra arbeidsgiver for å kunne stå i jobb. Nå behandles søksmålet hennes i Borgarting lagmannsrett.

Tri Nguyen Dinh

«Glemt» paragraf kan hjelpe renholderen Grethe og andre arbeidsfolk

EN RUNDE TIL: Linn Henriksen (32) har vært gjennom flere runder med arbeidsavklaring og arbeidspraksis, men Nav mener det ikke er nok. Legen hennes fraråder en ny runde med arbeidsutprøving. På tross av det fikk Linn tirsdag melding om å møte til oppstartssamtale for ny arbeidsavklaring på nokså kort varsel, dagen etter.

EN RUNDE TIL: Linn Henriksen (32) har vært gjennom flere runder med arbeidsavklaring og arbeidspraksis, men Nav mener det ikke er nok. Legen hennes fraråder en ny runde med arbeidsutprøving. På tross av det fikk Linn tirsdag melding om å møte til oppstartssamtale for ny arbeidsavklaring på nokså kort varsel, dagen etter.

Yngvil Mortensen

Rødt og SV blir opprørt av Linns historie: – Folk blir ikke noe friskere av at ytelsene kuttes

Colourbox.com

«Firerbanden» overkjører regjeringen – gir 650 millioner kroner mer til pensjonistene

Et flertall i bystyret i Oslo stemte for mistillit mot miljøbyråd Lan Marie Berg (MDG). Dermed går hele byrådet av.

Et flertall i bystyret i Oslo stemte for mistillit mot miljøbyråd Lan Marie Berg (MDG). Dermed går hele byrådet av.

Michael Brøndbo

Byrådet i Oslo går av etter mistillit mot Lan Marie Berg

IKKE SÅ LIKE SOM VI TROR: Det er en myte at holdningene til økonomisk utjevning står sterkere i Norge enn i andre land, mener Knut Halvorsen og Steinar Stjernø.

IKKE SÅ LIKE SOM VI TROR: Det er en myte at holdningene til økonomisk utjevning står sterkere i Norge enn i andre land, mener Knut Halvorsen og Steinar Stjernø.

Sissel M. Rasmussen

At Norge er et samfunn med små forskjeller, er langt på vei en myte, hevder professorer

Debatt

Renholderne skal feires med et standpunkt om at de er viktige, skriver artikkelforfatteren.

Renholderne skal feires med et standpunkt om at de er viktige, skriver artikkelforfatteren.

Ole Palmstrøm

«Vi er like mye verdt som andre arbeidere i andre bransjer», skriver Naemy Trandum Aasen

Analyse:

GA SEG: Da partene i Unio-streiken valgte frivillig lønnsnemnd, ble det satt punktum for årets mellomoppgjør.

GA SEG: Da partene i Unio-streiken valgte frivillig lønnsnemnd, ble det satt punktum for årets mellomoppgjør.

Torgny Hasås

Derfor ble det streik på streik og mye uro i årets lønnsoppgjør. En oppsummering

Debatt

Disse fire budene som er foreslått her er ikke en fullstendig liste, men det er en begynnelse, skriver Mímir Kristjánsson.

Disse fire budene som er foreslått her er ikke en fullstendig liste, men det er en begynnelse, skriver Mímir Kristjánsson.

Ihne Pedersen

«Med dagens regjering og deres statsfobi hadde vi nok vært oljerikdommen foruten», skriver Mímir Kristjánsson

MOBILISERER: Jørn Eggum (til venstre) og Richard Storevik sier at Fellesforbundets handlingsplan er forpliktende, og at den vil bli oppdatert etter hvert som de høster flere erfaringer.

MOBILISERER: Jørn Eggum (til venstre) og Richard Storevik sier at Fellesforbundets handlingsplan er forpliktende, og at den vil bli oppdatert etter hvert som de høster flere erfaringer.

Eivind Senneset

Fellesforbundet ruster seg til kamp mot høyreekstreme: – Kan ikke sitte stille og se på, sier Jørn Eggum

VIL STILLE: Geir Ove Kulseth har jobbet som forbundssekretær i EL og IT Forbundet siden 2017 og er utdannet elektriker.. Han kom dit etter fire og et halvt år som organisasjonssekretær i Elektroarbeidernes Fagforening Trøndelag.

VIL STILLE: Geir Ove Kulseth har jobbet som forbundssekretær i EL og IT Forbundet siden 2017 og er utdannet elektriker.. Han kom dit etter fire og et halvt år som organisasjonssekretær i Elektroarbeidernes Fagforening Trøndelag.

Privat

– Jeg tror vi må legge ned en ordentlig innsats for å bli flere medlemmer i forbundet

Emilie Enger Mehl, Senterpartiet.

Emilie Enger Mehl, Senterpartiet.

Ragne B. Lysaker, Senterpartiet

Senterpartiet vil ikke melde Norge ut av EØS før et alternativ er på plass

KAN GLEDE SEG: Jonas Gahr Støre (Ap), Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og Audun Lysbakken (SV) ønsker å danne regjering sammen. Nå gir svarene fra Fagforbundets medlemmer vind i seilene. Her fra partilederdebatten på TV2 i 2019.

KAN GLEDE SEG: Jonas Gahr Støre (Ap), Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og Audun Lysbakken (SV) ønsker å danne regjering sammen. Nå gir svarene fra Fagforbundets medlemmer vind i seilene. Her fra partilederdebatten på TV2 i 2019.

Marit Hommedal / NTB

Disse partiene støtter Fagforbundets medlemmer før valget


Flere saker