JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Det må lønne seg å satse på miljø

LO-lederen om klimapolitikk, kjøp av kampfly, Telenor-sjefens millionlønn, samfunnssikkerhet og Arbedistilsynet. Les hele sommerintervjuet23.06.2011
07:17
16.12.2013 16:27

sym@lomedia.no

Etter noen ukers miljødebatt hvor mye har dreid seg om LOs holdning til klimaforliket på Stortinget, ønsker LO-lederen å vise at fagbevegelsen miljøengasjement er langt bredere.

- Debatten har bare fokusert på en del av klimautfordringene hvor vi har sagt det vi hele tiden har ment: Vi må ikke gjennomføre nasjonale tiltak som rammer verdens mest miljøvennlige industri. Flytter denne industrien til land med svakere miljøreguleringer enn Norge, øker utslippene. Da er det miljøet og klimaet som blir skadelidende. Det er en samlet internasjonal innsats som avgjør om vi lykkes i klimakampen. Men, la nå den delen av debatten ligge. Det er i hverdagen, ute på arbeidsplassene og privat, vi kan flytte på de små steinene som samlet gir store resultater, sier LO-lederen til FriFagbevegelse/LO-Aktuelt.

Tror på ny teknologi

Han viser blant annet til revideringen av hovedavtalen mellom LO og NHO hvor LO fikk gjennomslag for at det ytre miljø og klima skal være en del av samarbeidet ute på bedriftene.

- Og noe som er undervurdert i den offentlige debatten er betydningen av å ta i bruk ny teknologi. Bare tenk på belysningen i kontorer og offentlige bygg. Det er mye å hente på energisparing. Og det vil ikke bare frigjøre fornybar energi , det vil også begrense behovet for å importere miljøskadelig kullprodusert kraft, påpeker LO-lederen.

Roar Flåthen understreker også behovet for å satse enda sterkere på utbygging av kollektivtrafikk spesielt rundt de store byene. Han advarer også mot en utvikling hvor mer gods fraktes på vei.

- Vi må få bygd terminaler og den nødvendige infrastrukturen slik at gods kan fraktes på jernbane og til sjøs.

Men LO-lederens hovedbudskap er at det må oppleves lønnsomt og fornuftig å satse miljøvennlig. - Enten det gjelder å stimulere til utviklingen av nye løsninger, teknologi og produkter, eller forbedre eksisterende. Vi må bruke både avgifts- og kvotesystemet, og vi må ved bruk av anbud verdsette hensyn til miljø og klima, fastslår LO-lederen.

Tariff og miljø

Han avviser ikke at miljø også kan bli en del av framtidige lønnsoppgjør.

– Det er ingen ny politikk, sier han, og trekker fram både etter- og videreutdanning og tjenestepensjon som eksempler på reformer som en del av lønnsoppgjørene.

- Alle må ta ansvar, men lønnstakerne skal også ha sin del av verdiskapingen. Det kan ikke være slik at vanlige lønnsmottakere er de som gjennom lønnsoppgjørene skal ta hele ansvaret og betale for det.

Og selv om SSB gjennom sine framtidsprognoser har varslet økt kjøpekraft og høye lønnstillegg fram mot 2014, så er LO-lederen mer nøktern.

- Vi tar ett oppgjør av gangen. De økonomiske utsiktene kan snu nærmest over natta. Og internasjonalt har vi fremdeles mørke skyer over oss. Jeg tror jeg har sagt det i alle innlegg – små og store – at finanskrisen ikke er over. Det får vi bekreftet hver eneste dag i mediene, sier Flåthen. Og legger til at planleggingen av neste hovedoppgjør starter allerede i høst.

Telenorsjefens lønn

Ifølge VG tok Telenors toppsjef Jon Fredrik Baksaas ut 18 millioner kroner i lønn i 2010. I forbindelse med sammenbruddet i Telenors nett har det kommet krav om at det må ryddes opp i konsernsjefens lønn. Telenors styreleder mener derimot at opsjonsavtalen ikke kan reforhandles.

- Det er jo ikke bare Baksaas som har lønninger som går langt utover det vi kan forsvare, påpeker Flåthen.

– Og det er vanskelig å forstå at noen må tjene så mye for å kunne gjøre en god jobb. Samtidig må LO som organisasjon respektere inngåtte avtaler. Og vi er godt fornøyd med at regjeringen har grepet fatt i statlige lederlønninger. Nå får vi se hvordan de nye ordningene fungerer i praksis, sier han.

LO-leder Roar Flåthen er mer bekymret over sammenbruddet i telenettet og hva det innebærer av utfordringer for samfunnssikkerheten.

- Vi må lære av dette og tidligere tilfeller. Vi lever i et høyteknologisk samfunn som er helt avhengig av at infrastrukturen fungerer enten det gjelder for bank eller sykehus. Dette er en utfordring som politikerne må ta på alvor, sier en bekymret LO-leder.

Arbeid avgjørende for integrering

Innvandring har også vært et aktuelt tema de siste ukene med rapporter fra inkluderingsutvalget og Brochmann-utvalget som har sett på hvordan velferdsordningene påvirkes av innvandring. Arbeid er sentralt i begge utredningene.

- Skal vi lykkes med å integrere er arbeid helt avgjørende, mener også Flåthen, som er opptatt av å få flere kvinner med minoritetsbakgrunn inn i arbeidslivet.

Samtidig har mange innvandrere i arbeidslivet også synliggjort at vi ser en klassedeling. Arbeiderpartiets sekretær Raymond Johansen advarte i forrige utgave av LO-Aktuelt mot at vi får et A- og B-lag i arbeidslivet.

- Det at du jobber med renhold eller i en annen servicebransje, betyr ikke at du tilhører et B-lag. Det som er viktig er om det er en bransje preget av seriøsitet, eller om det forekommer mye useriøsitet. Tariffavtale og fast ansettelse er avgjørende. For LO har det i alle år vært viktig å ha et lavlønnsperspektiv i vår lønnspolitikk, med blant annet garantibestemmelser, konstaterer Flåthen.

Han deler bekymringene til Raymond Johansen og krever en opprydning i offentlig sektor.

- Både staten og KS må ta sitt arbeidsgiveransvar på alvor. Og jeg mener at staten som sitter på pengene, må legge føringer overfor kommunene. Bruken av vikarer må begrenses til det vikarene er ment å dekke opp. Og grunnbemanningen må styrkes framfor å bruke vikarer, krever LO-lederen.

Han ønsker også å vurdere om organiseringen av Arbeidstilsynet kan endres slik at arbeidet mot sosial dumping og svart økonomi kan bli mer tydelig.

- Vi må styrke tilsynene og gi dem mer myndighet til å slå ned på lovbrudd.

Kampfly og gjenkjøp

Ingen vet hvor mye de 56 kampflyene som skal erstatte dagens F-16 kommer til å koste. LO-lederen påpeker at LO verken har valgt fly eller bestemt at det skal kjøpes kampfly.

- Men Norge er et lite land og trenger et høyteknologisk forsvar. Den debatten vi nå opplever hadde vi også rundt kjøpene av F-16. Og i en ideell verden hadde vi kunnet bruke disse pengene på andre ting. Nå forholder vi oss til at det skal kjøpes nye kampfly. Og da er den industrielle delen og gjenkjøp viktig for LO, sier Flåthen til FriFagbevegelse/LO-Aktuelt.

Han understreker at ringvirkningene ved store forsvarsinvesteringer har vist seg å være store for norsk næringsliv langt utover våpenindustrien.

- Det har gitt oss tilgang på teknologi vi ellers ikke hadde fått, mener en LO-leder som går sommeren i møte med stor tiltro til at regjeringen håndterer dette på en god måte.

Født 15. januar 1950 på Kongsberg i Buskerud.

Yrkesbakgrunn som mekaniker på Kongsberg Våpenfabrikk (KV).

Tillitsvalgt for Jern og Metall (senere Fellesforbundet) på KV og forretningsfører i Kongsberg Jern og Metall.

Distriktssekretær for Fellesforbundet i Buskerud fra 1989.

Hovedkasserer i Fellesforbundet fra 1992.

Nestleder i LO fra 2001.

Konstituert som LO-leder da Gerd-Liv Valla trakk seg fra vervet 9. mars 2007.

Valgt som ny LO-leder av LOs representantskap 17. april samme år. Gjenvalgt på kongressen i 2009.

Sitter også i sentralstyret i Arbeiderpartiet, samt i styret for flere internasjonale faglige sammenslutninger.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
23.06.2011
07:17
16.12.2013 16:27Mest lest

TØFFERE KONKURRANSE: Fra 1. november blir reglene for å få drosjeløyve endret. Tom Svendsen mener regjeringen med det legger ytterlige sten til byrden.

TØFFERE KONKURRANSE: Fra 1. november blir reglene for å få drosjeløyve endret. Tom Svendsen mener regjeringen med det legger ytterlige sten til byrden.

Martin Guttormsen Slørdal

Tom (62) kan ikke lenger leve av å være drosjesjåfør: – Blir sosialklient eller minstepensjonist

NY PRAKSIS: Hovedverneombud ved Yara Porsgrunn, Roger Hansen, er glad for at videomøtene ikke lenger tas opp.

NY PRAKSIS: Hovedverneombud ved Yara Porsgrunn, Roger Hansen, er glad for at videomøtene ikke lenger tas opp.

Privat

Verneombud fikk stoppet opptak av videomøter: – Kan være en felle, sier advokat

– Ved å fjerne denne regelen kan en permittert jobbe så mye som mulig opp mot full stilling. Nav kan dekke det resterende. Dette vil bli billigere for Nav, sier klubbleder ved Scandic Parken i Ålesund. (Illustrasjonsfoto)

– Ved å fjerne denne regelen kan en permittert jobbe så mye som mulig opp mot full stilling. Nav kan dekke det resterende. Dette vil bli billigere for Nav, sier klubbleder ved Scandic Parken i Ålesund. (Illustrasjonsfoto)

Eirik Dahl Viggen

Permitterte må takke nei til jobb – taper dagpenger

MEKLING: LO Stat-leder Egil André Aas (t.h.) startet onsdag meklingen i statsoppgjøret, der riksmekler Mats Wilhelm RUland (t.v.) og mekler Richard Saue skal prøve å hjelpe partene til å finne en løsning.

MEKLING: LO Stat-leder Egil André Aas (t.h.) startet onsdag meklingen i statsoppgjøret, der riksmekler Mats Wilhelm RUland (t.v.) og mekler Richard Saue skal prøve å hjelpe partene til å finne en løsning.

Eirik Dahl Viggen

Lønna til statsansatte: Nå er meklinga i gang

Lønnsoppgjøret:

STREIK FRA SØNDAG MORGEN: Fire arbeidstakerorganisasjoner tar ut alle sine bussjåfører i Oslo og Viken i streik fra søndag morgen klokka 6. I første omgang går 3800 sjåfører ut i streik, men en ytterligere opptrapping til andre deler av landet kan komme raskt.

STREIK FRA SØNDAG MORGEN: Fire arbeidstakerorganisasjoner tar ut alle sine bussjåfører i Oslo og Viken i streik fra søndag morgen klokka 6. I første omgang går 3800 sjåfører ut i streik, men en ytterligere opptrapping til andre deler av landet kan komme raskt.

Roy Ervin Solstad

3800 bussjåfører går ut i streik

UVISS FRAMTID: Maria Gazul har søkt mange nye stillinger og har også sett på mulighetene for å ta mer utdanning. Familiens økonomi bekymrer henne.

UVISS FRAMTID: Maria Gazul har søkt mange nye stillinger og har også sett på mulighetene for å ta mer utdanning. Familiens økonomi bekymrer henne.

Lars Åke Andersen

Maria (41) blir arbeidsledig: – Jeg vet ikke helt hvordan vi skal klare oss

26.000 HK-medlemmer skal stemme over meklingsresultatet mellom Handel og Kontor og Virke – her ved HK-leder Christopher Beckham (t.v.) og Bård Westbye, forhandlingsansvarlig i Virke.

26.000 HK-medlemmer skal stemme over meklingsresultatet mellom Handel og Kontor og Virke – her ved HK-leder Christopher Beckham (t.v.) og Bård Westbye, forhandlingsansvarlig i Virke.

Erlend Angelo

Lønnsoppgjøret: Dette skjer om medlemmene stemmer nei

FIKK IKKE PENSJONSINNBETALING PÅ SJU ÅR: Endre Waage ble aldri meldt inn til «obligatorisk tjenestepensjon» slik loven krever. Nå får han og kollegaene erstatning.

FIKK IKKE PENSJONSINNBETALING PÅ SJU ÅR: Endre Waage ble aldri meldt inn til «obligatorisk tjenestepensjon» slik loven krever. Nå får han og kollegaene erstatning.

Privat

Fergeselskapet nektet Endre pensjonen han hadde rett på. Nå får han og kollegaene millionerstatning: – Deilig

Å få seg ny jobb i koronatid kan bety en digital arbeidshverdag. Nyutdannede Lisa Sofie Ericsson ble sendt rett hjem med PC og mobil.

Å få seg ny jobb i koronatid kan bety en digital arbeidshverdag. Nyutdannede Lisa Sofie Ericsson ble sendt rett hjem med PC og mobil.

Nadia Frantsen

Tusen søkte på jobben i Nav. Lisa fikk den

Tommelen opp hos Tom Jacobsen, hovedtillitsvalgt, hos Norcem i Brevik.

Tommelen opp hos Tom Jacobsen, hovedtillitsvalgt, hos Norcem i Brevik.

Trond Elstad

Tom (63) kunne blitt pensjonist, men så kom gladmeldingen fra Erna. Nå tar han fire nye år

Forbundet har også fått ja på en viktig endring som særlig kommer likestillingen til gode. (Illustrasjonsfoto)

Forbundet har også fått ja på en viktig endring som særlig kommer likestillingen til gode. (Illustrasjonsfoto)

Colourbox.com

Elektrikere får ny lønn – og innleiereglene strammes inn

Lønnsoppgjøret:

Bussjåførene ved Norgesbuss Ekspress på Rommen i er kampklare fra første streikedag. Der er det full oppslutning om kravet om høyere lønn. Fra venstre Carlos Nunez, Ole-Arnstein Røang, Rune Hanssen, John Arild Hole, Isam Wabi Bakir, Per ole Melgård og Habte Kebreab.

Bussjåførene ved Norgesbuss Ekspress på Rommen i er kampklare fra første streikedag. Der er det full oppslutning om kravet om høyere lønn. Fra venstre Carlos Nunez, Ole-Arnstein Røang, Rune Hanssen, John Arild Hole, Isam Wabi Bakir, Per ole Melgård og Habte Kebreab.

Håvard Sæbø

Busstreiken trappes opp med over 4.500 nye sjåfører: Se lista

Leder for bransjerådet for bussbransjen i Felles forbundet, Per Ole Melgård, informerer sine kolleger om grunnlaget for streiken første streikedag.

Leder for bransjerådet for bussbransjen i Felles forbundet, Per Ole Melgård, informerer sine kolleger om grunnlaget for streiken første streikedag.

Håvard Sæbø

Dette kan stoppe busstreiken: Slik vurderer de tvungen lønnsnemnd

Erlend Angelo, Magasinet for fagorganiserte

Nav må betale saksomkostninger til LO-medlemmer, slår Høyesterett fast

STÅR FRAM: Målfrid J. Frahm Jensen ble utsatt for omfattende gjengjeldelser da hun varslet. Nå håper hun flere får bedre kompetanse og kunnskap om varsling og varslingens krefter.

STÅR FRAM: Målfrid J. Frahm Jensen ble utsatt for omfattende gjengjeldelser da hun varslet. Nå håper hun flere får bedre kompetanse og kunnskap om varsling og varslingens krefter.

Marie von Krogh

Målfrid varslet om forhold på jobben. Så vurderte sjefen å få henne innlagt

Resultatet i kommuneoppgjøret innebærer et tillegg på 1.400 kroner for sykepleierne.

Resultatet i kommuneoppgjøret innebærer et tillegg på 1.400 kroner for sykepleierne.

Tri Nguyen Dinh

– 1.400 kroner ekstra er ikke nok for å rekruttere eller beholde sykepleiere

Lønnsoppgjøret:

Freddy Kulblik og de 140 streikende bussjåførene i Sarpsborg er lei av å vente på den lønna som ble avtalt for 13 år siden. Nå er de villige til å streike lenge for å sette makt bak kravene.

Freddy Kulblik og de 140 streikende bussjåførene i Sarpsborg er lei av å vente på den lønna som ble avtalt for 13 år siden. Nå er de villige til å streike lenge for å sette makt bak kravene.

Arash A. Nejad/Nyebilder

Bussjåførene er lei: – Det får ta den tiden det trenger

Bjørn A. Grimstad

Anleggsarbeidere får ny lønn: Minstelønna økes med 9,50 kroner per time

Hans Ole Rian er skuffet over at stønadsordningen for selvstendige, frilansere og lærlinger fjernes 1. november.

Hans Ole Rian er skuffet over at stønadsordningen for selvstendige, frilansere og lærlinger fjernes 1. november.

Helge Rønning Birkelund

Regjeringen vil kutte 2,2 milliarder i krisestøtten til selvstendige og frilansere: – Veldig skuffende, sier forbundsleder

Lønnsoppgjøret:

STREIKEVAKT: Tillitsvalgt for Fellesforbundet i Unibuss sin avdeling på Alnabru i Oslo, Annstein Garnes, var på plass med streikevester klokka seks søndag morgen. – Vi må få det vi har blitt lovet helt siden 2006, sier Garnes.

STREIKEVAKT: Tillitsvalgt for Fellesforbundet i Unibuss sin avdeling på Alnabru i Oslo, Annstein Garnes, var på plass med streikevester klokka seks søndag morgen. – Vi må få det vi har blitt lovet helt siden 2006, sier Garnes.

Roy Ervin Solstad

Busstreiken er i gang: – Vi må få det vi har blitt lovet


Flere saker