JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Det må lønne seg å satse på miljø

LO-lederen om klimapolitikk, kjøp av kampfly, Telenor-sjefens millionlønn, samfunnssikkerhet og Arbedistilsynet. Les hele sommerintervjuet23.06.2011
07:17
16.12.2013 16:27

sym@lomedia.no

Etter noen ukers miljødebatt hvor mye har dreid seg om LOs holdning til klimaforliket på Stortinget, ønsker LO-lederen å vise at fagbevegelsen miljøengasjement er langt bredere.

- Debatten har bare fokusert på en del av klimautfordringene hvor vi har sagt det vi hele tiden har ment: Vi må ikke gjennomføre nasjonale tiltak som rammer verdens mest miljøvennlige industri. Flytter denne industrien til land med svakere miljøreguleringer enn Norge, øker utslippene. Da er det miljøet og klimaet som blir skadelidende. Det er en samlet internasjonal innsats som avgjør om vi lykkes i klimakampen. Men, la nå den delen av debatten ligge. Det er i hverdagen, ute på arbeidsplassene og privat, vi kan flytte på de små steinene som samlet gir store resultater, sier LO-lederen til FriFagbevegelse/LO-Aktuelt.

Tror på ny teknologi

Han viser blant annet til revideringen av hovedavtalen mellom LO og NHO hvor LO fikk gjennomslag for at det ytre miljø og klima skal være en del av samarbeidet ute på bedriftene.

- Og noe som er undervurdert i den offentlige debatten er betydningen av å ta i bruk ny teknologi. Bare tenk på belysningen i kontorer og offentlige bygg. Det er mye å hente på energisparing. Og det vil ikke bare frigjøre fornybar energi , det vil også begrense behovet for å importere miljøskadelig kullprodusert kraft, påpeker LO-lederen.

Roar Flåthen understreker også behovet for å satse enda sterkere på utbygging av kollektivtrafikk spesielt rundt de store byene. Han advarer også mot en utvikling hvor mer gods fraktes på vei.

- Vi må få bygd terminaler og den nødvendige infrastrukturen slik at gods kan fraktes på jernbane og til sjøs.

Men LO-lederens hovedbudskap er at det må oppleves lønnsomt og fornuftig å satse miljøvennlig. - Enten det gjelder å stimulere til utviklingen av nye løsninger, teknologi og produkter, eller forbedre eksisterende. Vi må bruke både avgifts- og kvotesystemet, og vi må ved bruk av anbud verdsette hensyn til miljø og klima, fastslår LO-lederen.

Tariff og miljø

Han avviser ikke at miljø også kan bli en del av framtidige lønnsoppgjør.

– Det er ingen ny politikk, sier han, og trekker fram både etter- og videreutdanning og tjenestepensjon som eksempler på reformer som en del av lønnsoppgjørene.

- Alle må ta ansvar, men lønnstakerne skal også ha sin del av verdiskapingen. Det kan ikke være slik at vanlige lønnsmottakere er de som gjennom lønnsoppgjørene skal ta hele ansvaret og betale for det.

Og selv om SSB gjennom sine framtidsprognoser har varslet økt kjøpekraft og høye lønnstillegg fram mot 2014, så er LO-lederen mer nøktern.

- Vi tar ett oppgjør av gangen. De økonomiske utsiktene kan snu nærmest over natta. Og internasjonalt har vi fremdeles mørke skyer over oss. Jeg tror jeg har sagt det i alle innlegg – små og store – at finanskrisen ikke er over. Det får vi bekreftet hver eneste dag i mediene, sier Flåthen. Og legger til at planleggingen av neste hovedoppgjør starter allerede i høst.

Telenorsjefens lønn

Ifølge VG tok Telenors toppsjef Jon Fredrik Baksaas ut 18 millioner kroner i lønn i 2010. I forbindelse med sammenbruddet i Telenors nett har det kommet krav om at det må ryddes opp i konsernsjefens lønn. Telenors styreleder mener derimot at opsjonsavtalen ikke kan reforhandles.

- Det er jo ikke bare Baksaas som har lønninger som går langt utover det vi kan forsvare, påpeker Flåthen.

– Og det er vanskelig å forstå at noen må tjene så mye for å kunne gjøre en god jobb. Samtidig må LO som organisasjon respektere inngåtte avtaler. Og vi er godt fornøyd med at regjeringen har grepet fatt i statlige lederlønninger. Nå får vi se hvordan de nye ordningene fungerer i praksis, sier han.

LO-leder Roar Flåthen er mer bekymret over sammenbruddet i telenettet og hva det innebærer av utfordringer for samfunnssikkerheten.

- Vi må lære av dette og tidligere tilfeller. Vi lever i et høyteknologisk samfunn som er helt avhengig av at infrastrukturen fungerer enten det gjelder for bank eller sykehus. Dette er en utfordring som politikerne må ta på alvor, sier en bekymret LO-leder.

Arbeid avgjørende for integrering

Innvandring har også vært et aktuelt tema de siste ukene med rapporter fra inkluderingsutvalget og Brochmann-utvalget som har sett på hvordan velferdsordningene påvirkes av innvandring. Arbeid er sentralt i begge utredningene.

- Skal vi lykkes med å integrere er arbeid helt avgjørende, mener også Flåthen, som er opptatt av å få flere kvinner med minoritetsbakgrunn inn i arbeidslivet.

Samtidig har mange innvandrere i arbeidslivet også synliggjort at vi ser en klassedeling. Arbeiderpartiets sekretær Raymond Johansen advarte i forrige utgave av LO-Aktuelt mot at vi får et A- og B-lag i arbeidslivet.

- Det at du jobber med renhold eller i en annen servicebransje, betyr ikke at du tilhører et B-lag. Det som er viktig er om det er en bransje preget av seriøsitet, eller om det forekommer mye useriøsitet. Tariffavtale og fast ansettelse er avgjørende. For LO har det i alle år vært viktig å ha et lavlønnsperspektiv i vår lønnspolitikk, med blant annet garantibestemmelser, konstaterer Flåthen.

Han deler bekymringene til Raymond Johansen og krever en opprydning i offentlig sektor.

- Både staten og KS må ta sitt arbeidsgiveransvar på alvor. Og jeg mener at staten som sitter på pengene, må legge føringer overfor kommunene. Bruken av vikarer må begrenses til det vikarene er ment å dekke opp. Og grunnbemanningen må styrkes framfor å bruke vikarer, krever LO-lederen.

Han ønsker også å vurdere om organiseringen av Arbeidstilsynet kan endres slik at arbeidet mot sosial dumping og svart økonomi kan bli mer tydelig.

- Vi må styrke tilsynene og gi dem mer myndighet til å slå ned på lovbrudd.

Kampfly og gjenkjøp

Ingen vet hvor mye de 56 kampflyene som skal erstatte dagens F-16 kommer til å koste. LO-lederen påpeker at LO verken har valgt fly eller bestemt at det skal kjøpes kampfly.

- Men Norge er et lite land og trenger et høyteknologisk forsvar. Den debatten vi nå opplever hadde vi også rundt kjøpene av F-16. Og i en ideell verden hadde vi kunnet bruke disse pengene på andre ting. Nå forholder vi oss til at det skal kjøpes nye kampfly. Og da er den industrielle delen og gjenkjøp viktig for LO, sier Flåthen til FriFagbevegelse/LO-Aktuelt.

Han understreker at ringvirkningene ved store forsvarsinvesteringer har vist seg å være store for norsk næringsliv langt utover våpenindustrien.

- Det har gitt oss tilgang på teknologi vi ellers ikke hadde fått, mener en LO-leder som går sommeren i møte med stor tiltro til at regjeringen håndterer dette på en god måte.

Født 15. januar 1950 på Kongsberg i Buskerud.

Yrkesbakgrunn som mekaniker på Kongsberg Våpenfabrikk (KV).

Tillitsvalgt for Jern og Metall (senere Fellesforbundet) på KV og forretningsfører i Kongsberg Jern og Metall.

Distriktssekretær for Fellesforbundet i Buskerud fra 1989.

Hovedkasserer i Fellesforbundet fra 1992.

Nestleder i LO fra 2001.

Konstituert som LO-leder da Gerd-Liv Valla trakk seg fra vervet 9. mars 2007.

Valgt som ny LO-leder av LOs representantskap 17. april samme år. Gjenvalgt på kongressen i 2009.

Sitter også i sentralstyret i Arbeiderpartiet, samt i styret for flere internasjonale faglige sammenslutninger.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
23.06.2011
07:17
16.12.2013 16:27Mest lest

May Lill Kristiansen vet ikke helt hvordan hun skal oppføre seg i jobbintervjuer heretter: - Skal jeg fremstille meg som den jeg er med meninger eller skal jeg være den lojale som bare er snill og grei? 

May Lill Kristiansen vet ikke helt hvordan hun skal oppføre seg i jobbintervjuer heretter: - Skal jeg fremstille meg som den jeg er med meninger eller skal jeg være den lojale som bare er snill og grei? 

Hanna Skotheim

May Lill fortalte om dårlig ledelse på jobben. Det har fått konsekvenser

Håvard Sæbø

Mona (19) fortalte ingen at hun søkte på bygg og anlegg

PRESEDENS: Stendi-saken vil få betydning for norsk arbeidsliv, mener advokat Kjetil Edvardsen, som har ført saken for Fagforbundets medlemmer.

PRESEDENS: Stendi-saken vil få betydning for norsk arbeidsliv, mener advokat Kjetil Edvardsen, som har ført saken for Fagforbundets medlemmer.

Werner Juvik

Nå kan Gry juble for millionutbetaling: – Jeg har nesten ikke ord

PENSJON: Hva skal du leve av når du blir gammel? Det synes mange det er overveldende å sette seg inn i.

PENSJON: Hva skal du leve av når du blir gammel? Det synes mange det er overveldende å sette seg inn i.

colourbox.com

Orker du ikke forholde deg til pensjon? Her er en enkel oversikt

Nav Klageinstans opplyser nå at de tar kjennelsen til etterretning.

Nav Klageinstans opplyser nå at de tar kjennelsen til etterretning.

Leif Martin Kirknes

Elektriker ødela armen under strekking av kabel - måtte kjempe om Nav-erstatning

TV-profil Harald Eia er blitt verdsatt for sitt engasjement for fagbevegelsen.

TV-profil Harald Eia er blitt verdsatt for sitt engasjement for fagbevegelsen.

Ida Bing

Harald Eia ba seerne innstendig om å fagorganisere seg. Nå får han Nitos hederspris

Omar Jørgensen

SV, Ap og Sp enige om nytt statsbudsjett: Her er noe av det de ble enige om

Slik møttes ledelsene i LO og Arbeiderpartiet til møte i samarbeidskomitéen 20. september i år. Fra venstre. Jonas Gahr Støre, Kjersti Stenseng, Bjørnar Skjæran, Hadia Tajik, Kristine Kallset, Amund Vik, Roger Heimli, Christopher Beckham, Wegard Harsvik, Roger Bjørnstad, Terje Olsson, Egil André Aas, Julie Lødrup, Mette Nord og Peggy Hessen Følsvik

Slik møttes ledelsene i LO og Arbeiderpartiet til møte i samarbeidskomitéen 20. september i år. Fra venstre. Jonas Gahr Støre, Kjersti Stenseng, Bjørnar Skjæran, Hadia Tajik, Kristine Kallset, Amund Vik, Roger Heimli, Christopher Beckham, Wegard Harsvik, Roger Bjørnstad, Terje Olsson, Egil André Aas, Julie Lødrup, Mette Nord og Peggy Hessen Følsvik

Martin Guttormsen Slørdal

Støre informerte ikke LO om løftebrudd på feriepenger

Colourbox.com

Det blir likevel feriepenger på dagpenger for arbeidsløse og permitterte

Gry Espeland og de ansatte ved Figgjo AS får nå likevel feriepenger på dagpengene de mottok i 2021.

Gry Espeland og de ansatte ved Figgjo AS får nå likevel feriepenger på dagpengene de mottok i 2021.

Jan Inge Haga

Klubbleder Gry jubler for feriepenger på dagpenger: – Vi har ikke så mye fra før av

PENGER UT AV LANDET: Økonomiprofessor ved UiO Karen Helene Ulltveit-Moe reagerer på at utenlandske eiere tar millioner i utbytte etter å ha fått støtte under pandemien.

PENGER UT AV LANDET: Økonomiprofessor ved UiO Karen Helene Ulltveit-Moe reagerer på at utenlandske eiere tar millioner i utbytte etter å ha fått støtte under pandemien.

Tri Nguyen Dinh

Utenlandske eiere tok ut 722 millioner kroner i utbytte fra krisestøttede bedrifter

STRØM: – Oljeselskapene har penger til å betale for elektrifisering av sokkelen selv. De har hatt og har enorm inntjening. De bør ta regninga for elektrifiseringen, mener Kenneth Idsø som er tillitsvalgt i Industri Energi-klubben i et selskap som driver med oljeservice offshore.

STRØM: – Oljeselskapene har penger til å betale for elektrifisering av sokkelen selv. De har hatt og har enorm inntjening. De bør ta regninga for elektrifiseringen, mener Kenneth Idsø som er tillitsvalgt i Industri Energi-klubben i et selskap som driver med oljeservice offshore.

Jan-Erik Østlie

Folk flest skal ikke betale for strømkabler til oljeplattformene. Oljebransjen må ta regninga, mener tillitsvalgt

VIL SPARE STRØM: Organisasjonene i debatt på dagens morgenmøte. Fra venstre Rolf Iver Hagemo, Norsk Varmepumpeforening, Tore Strandskog, Nelfo, Jan Olav Andersen, EL og IT Forbundet og Guro Hauge fra Zero.

VIL SPARE STRØM: Organisasjonene i debatt på dagens morgenmøte. Fra venstre Rolf Iver Hagemo, Norsk Varmepumpeforening, Tore Strandskog, Nelfo, Jan Olav Andersen, EL og IT Forbundet og Guro Hauge fra Zero.

Knut Viggen

Strømsparing i vanlige hjem er beste klimatiltak: – Ubegripelig at ikke politikerne tar tak i det

ENDRET PRAKSIS: Coop Hordaland vil ikke lenger betale deltidsansatte dobbel lønn for å jobbe de siste tre søndagene før jul. Illustrasjonsbilde.

ENDRET PRAKSIS: Coop Hordaland vil ikke lenger betale deltidsansatte dobbel lønn for å jobbe de siste tre søndagene før jul. Illustrasjonsbilde.

Erlend Angelo

Coop-ansatte får dårligere betalt for søndagsarbeid enn før

AVVISTE ANKEN: Omsorgsarbeiderne gikk til sak mot Stendi (tidligere Aleris) for ulovlige arbeidsforhold. Nå har også Høyesterett sagt sitt.

AVVISTE ANKEN: Omsorgsarbeiderne gikk til sak mot Stendi (tidligere Aleris) for ulovlige arbeidsforhold. Nå har også Høyesterett sagt sitt.

Leif Martin Kirknes

Høyesterett avviser anken fra Stendi: Nå får omsorgsarbeiderne millionerstatning

GRANSKER: Håkon Holmen er utdannet siviløkonom og tidligere major. Han leder laget som nå skal granske hvordan private barnehager bruker de 27 milliarder kroner de får i året fra skattebetalerne og foreldre.

GRANSKER: Håkon Holmen er utdannet siviløkonom og tidligere major. Han leder laget som nå skal granske hvordan private barnehager bruker de 27 milliarder kroner de får i året fra skattebetalerne og foreldre.

Øystein Windstad

Før hjalp majoren bøndene med å passe på dyr på beite. Nå skal han kontrollere de private barnehagene

SSB-rapporten viser at ulikhet er et større samfunnsproblem enn mange hadde trodd, sier SV-leder Audun Lysbakken.

SSB-rapporten viser at ulikhet er et større samfunnsproblem enn mange hadde trodd, sier SV-leder Audun Lysbakken.

Brian Cliff Olguin

Ulikheten i Norge er 36 prosent høyere enn offisiell statistikk

Ole Palmstrøm

Nå starter arbeidet med tillitsreformen. Slik skal det skje

MER STRØM:  – Vi kan ikke belage oss på økt kraftimport for å dekke forbruket vårt. Da kan det fort bli så dyrt at smelteverksindustrien går under, frykter Stian Nordal Jensen, tillitsvalgt i fagforbundet Industri Energi. Han jobber ved et av smelteverkene til bedriften Alcoa.

MER STRØM:  – Vi kan ikke belage oss på økt kraftimport for å dekke forbruket vårt. Da kan det fort bli så dyrt at smelteverksindustrien går under, frykter Stian Nordal Jensen, tillitsvalgt i fagforbundet Industri Energi. Han jobber ved et av smelteverkene til bedriften Alcoa.

Jan-Erik Østlie

Klubbleder Stian frykter for jobb-framtida: 10 øres stigning i strømprisen, gir gigantregning for smelteverket

Før valget lovte Arbeiderpartiet å gjeninnføre feriepengetilleget på dagpenger, men det var utelatt da regjeringen la fram sitt tilleggsnummer til statsbudsjett for neste år.

Før valget lovte Arbeiderpartiet å gjeninnføre feriepengetilleget på dagpenger, men det var utelatt da regjeringen la fram sitt tilleggsnummer til statsbudsjett for neste år.

Colourbox

Feriepenger for dagpenger på bordet i budsjettforhandlingene


Flere saker