JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Er LOs EØS-krav innfridd?

I 1990 stilte LO 15 «fundamentale krav» til EØS-avtalen, som det da ble forhandlet om. Vi har bedt to EU-eksperter – Fafos Anne-Mette Ødegård og De Factos Stein Stugu – vurdere i hvilken grad kravene er innfridd, 21 år etterpå.26.01.2012
13:11
16.12.2013 18:13

torgny.hasaas@lomedia.no

Samarbeid om økonomisk politikk for full sysselsetting må bli en del av EØS-samarbeidet.

Stugu: Opplagt ikke innfridd. Ser vi på EUs økonomiske politikk er full sysselsetting ingen målsetting.

Ødegård: Når det gjelder arbeid og sysselsetting, så er vi en del av et felles europeisk arbeidsmarked, der folk fritt skal kunne ta seg arbeid i et annet EØS-land. Det er ennå langt igjen til det er full sysselsetting i EU/ EØS-området.

EØS-samarbeidet må omfatte den sosiale dimensjon med et forpliktende handlingsprogram for å sikre samfunnsmedlemmenes grunnleggende rettigheter.

Stugu: Rett til arbeid, og forpliktende sosiale rettigheter er ikke en del av EU/EØS i dag, selv om det finnes formuleringer i det sosiale charteret.

Ødegård: EØS-avtalen omfatter EUs sosiale dimensjon. Det vil i hovedsak si et sett av minimumsrettigheter for arbeidstakere, som skal gjelde på tvers av landegrensene, og som alle landene skal følge. Så kan det enkelte land velge å ha strengere/bedre regelverk. En positiv innvirkning for norske arbeidstakere har vært regler om masseoppsigelser, virksomhetsoverdragelse, likestilling og likebehandling, diskriminering, skriftlig arbeidskontrakt, arbeidstid, ferie og deltid.

Retten til konsernfaglig samarbeid og medbestemmelse må sikres i EØS-avtalen.

Stugu: Konsernfaglig samarbeid på konsultasjonsnivå er sikret, selv om avtalen/direktivet har store svakheter.

Ødegård: Gjennom EØS-avtalen har Norge blitt omfattet av direktivet om konsernfaglig samarbeid i multinasjonale konsern.

Norsk næringsliv må ha adgang til enhetsmarkedet. Det gjelder også for bearbeidede fiskeprodukter.

Stugu: Har fortsatt toll på en del bearbeidet fisk. Lavere toll enn med tidligere handelsavtale.

Ødegård: Deltakelse i det indre markedet sikrer norske bedrifter handel med EU-landene og har gitt en stabil ramme for norske næringsinteresser.

Arbeidsmiljøreglene må tilnærmes oppover, de må ligge høyt, og sanksjonsmulighetene må traktatfestes. Norske regler for helsefarlige stoffer og asbestforbudet må gjelde inntil tilsvarende regler er innført i hele EØS – Norge må fortsatt kunne iverksette strengere miljøregler enn EØS-land har.

Stugu: Ikke sikret, men varierer hvordan det ser ut i praksis fra område til område. Ingenting om tilnærming oppover.

Ødegård: EUs arbeidsmiljøregelverk er det mest gjennomregulerte området i EUs arbeidslovgiving og består i hovedsak av minimumsregler. Det vil si at landene kan ha strengere regelverk.

Norske avtale- og lønnsforhold må gjelde for arbeid i Norge. Vertslandets regler må gjelde som minimum for arbeid i andre EØS-land.

Stugu: Dette går jo rett inn i diskusjon om tjenestedirektivet, vikarbyrådirektivet og konsekvensen av de fire dommene (Laval, Vaxholm, Luxembourg og Rüffert). Konklusjon – ikke innfridd.

Ødegård: Norske avtale- og lønnsforhold gjelder i Norge for ansatte i norsketablerte selskaper med tariffavtale, eller som er omfattet av en allmenngjort tariffavtale. Utenlandske arbeidstakere som er på tjenesteoppdrag i Norge er omfattet av en kjerne av lovfestete bestemmelser (vertslandsprinsippet). Forholdet mellom den frie flyten (av arbeidstakere på tjenesteoppdrag) og nasjonale arbeidslivsreguleringer har blitt satt på prøve de siste årene.

Ved fri bevegelse for personer må nasjonale myndigheter ha adgang til tiltak mot store forstyrrelser på arbeidsmarkedet. Myndighetene må sørge for at uhemmet innføring av anbudsprinsippet og privatisering ikke gjør faste arbeidsplasser utrygge. Fagbevegelsen må ha rett til å inngå kontrollavtaler for å sikre norske avtale-, lønns- og miljøforhold.

Stugu: Store mangler, men EØS-avtalen åpner i prinsippet for tiltak mot store forstyrrelser i arbeidsmarkedet. Fagbevegelsen har ikke mulighet for kontroll. Men dette punktet går også rett inn i den løpende faglige diskusjon rundt allmenngjøring, vikarbruk osv.

Ødegård: Det finnes beskyttelsesklausuler i EØS-avtalen ved frykt for store forstyrrelser i arbeidsmarkedet. En allmenngjort tariffavtale innebærer at deler av tariffavtalen gjøres om til forskrift og gjelder for samtlige arbeidstakere innenfor en bransje eller et geografisk område. Per i dag er det allmenngjorte tariffavtaler i bygg, skipsverft, landbruk og renhold. Det er innført påseplikt for oppdragsgivere og innsynsrett for tillitsvalgte i de allmenngjorte områdene.

EØS-samarbeidet må ikke svekke muligheten til offentlige løsninger av fellesoppgaver i samfunnet, men må fortsatt trygge velferd gjennom en styrket offentlig sektor.

Stugu: I prinsippet er ikke muligheten for offentlige løsninger svekket, men i det øyeblikket noe åpnes for konkurranseutsetting har vi et problem.

Ødegård: EØS-avtalen har ikke svekket mulighetene for offentlige løsninger. Det er opp til landene selv å definere hva som skal være en offentlig tjeneste – eller ikke. Men dersom det gjøres vedtak om at et område skal settes ut på anbud, er det viktig å huske på at Norge er underlagt de samme konkurransereglene som EU, samt at anskaffelsesregelverket for offentlig sektor bygger på EUs regelverk.

Her kan du finne alle spørsmålene og svarene fra Stugu og Ødegård.

Anne Mette Ødegård, Fafo-forsker

Stein Stugu, rådgiver hos De Facto

26.01.2012
13:11
16.12.2013 18:13Mest lest

Hilde Cecilie Jordsjø har jobbet som kabinansatt i SAS i 33 år.

Hilde Cecilie Jordsjø har jobbet som kabinansatt i SAS i 33 år.

Privat

Hilde Cecilie har fått 2.000 kroner mer i lønn på 12 år: – Ledelsen ser på oss som et nødvendig onde

136 600 personer mottok arbeidsavklaringspenger (AAP) fra Nav første kvartal 2022.

136 600 personer mottok arbeidsavklaringspenger (AAP) fra Nav første kvartal 2022.

Hanna Skotheim

Tre viktige endringer i reglene for AAP

1. juli 2022 trer en rekke endringer i arbeidslivet i kraft. Her får du oversikten.

1. juli 2022 trer en rekke endringer i arbeidslivet i kraft. Her får du oversikten.

Tormod Ytrehus

1. juli er det nye lover og regler som innføres i arbeidslivet

Eva Ranheim er sekretær i klubben og en av få som er igjen på Elko-fabrikken. Nå flyttes fabrikken til utlandet.

Eva Ranheim er sekretær i klubben og en av få som er igjen på Elko-fabrikken. Nå flyttes fabrikken til utlandet.

Sissel M. Rasmussen

Suksessfabrikk flyttes ut av Norge: – Det har vært en slitsom tid

HK-tillitsvalgte Tormod Aarum (t.v.) og Christian Kaborg etterlyser forebygging av sykefravær ved Ikea Fururset.

HK-tillitsvalgte Tormod Aarum (t.v.) og Christian Kaborg etterlyser forebygging av sykefravær ved Ikea Fururset.

Brian Cliff Olguin

Tillitsvalgte: Syke Ikea-ansatte tvinges på jobb. Nav-lege får skylda

Maria Jocelyn Vattøy (til venstre) og Saengduan Hansen har det tøft. Endrete permitteringsregler gir en svært usikker økonomisk hverdag.

Maria Jocelyn Vattøy (til venstre) og Saengduan Hansen har det tøft. Endrete permitteringsregler gir en svært usikker økonomisk hverdag.

Erlend Angelo

Maria og Saengduan står uten lønn og dagpenger: – Er det dette som er vanlige folks tur?

STREIK: LO-lederen med full støtte til SAS-pilotene.

STREIK: LO-lederen med full støtte til SAS-pilotene.

Sissel Rasmussen/Tormod Ytrehus

LO-lederen med full støtte til pilotene: – SAS-ledelsen holdt sine ansatte for narr 

Regjeringens oppdaterte regler for hjemmekontor gjelder fra 1. juli.

Regjeringens oppdaterte regler for hjemmekontor gjelder fra 1. juli.

colourbox.com

Nye regler for hjemmekontor fra 1. juli. Dette må du vite

Flyteriggansatte i Maersk er blant de som nå får høyere lønn. Bildet er av flyteriggen Maersk Inspirer.

Flyteriggansatte i Maersk er blant de som nå får høyere lønn. Bildet er av flyteriggen Maersk Inspirer.

Maersk Drilling

Flyteriggansatte får ny lønn etter mekling. Se hva de ble enige om her

Lene Rørvik reagerer på at FO, som regner seg som en feministisk organisasjon, gikk med på å svekke kvinners rett til å få betalt ammefri.

Lene Rørvik reagerer på at FO, som regner seg som en feministisk organisasjon, gikk med på å svekke kvinners rett til å få betalt ammefri.

Privat

Lene (30) vil melde seg ut av LO i amme-protest

–  Jeg, rotter og kakerlakker er vel de eneste som overlever en atomvinter. Etter å ha vært her noen år er det ingenting som biter lenger, sier renovatør Daniel Sebergsen.

– Jeg, rotter og kakerlakker er vel de eneste som overlever en atomvinter. Etter å ha vært her noen år er det ingenting som biter lenger, sier renovatør Daniel Sebergsen.

Ida Bing

Daniel er utsatt for sopp og bakterier hver dag: – Vi vet jo ikke hva vi står og puster inn

Fra 1. juli blir det dyrere for dem som bruker mye strøm samtidig.

Fra 1. juli blir det dyrere for dem som bruker mye strøm samtidig.

Kai Hovden

Nå er den nye nettleia her: – Jeg er spent på responsen

KAN GÅ AV TIDLIG: Ansatte innen brann og redning er blant dem som kan gå av tidlig i dag. Trepartssamarbeidet som nå er satt i gang skal munne ut i nye regler for om de fremdeles skal kunne gå av tidligere enn andre, eventuelt når og hvordan de i såfall skal tjene opp til alderspensjon samtidig som de går av tidlig.

KAN GÅ AV TIDLIG: Ansatte innen brann og redning er blant dem som kan gå av tidlig i dag. Trepartssamarbeidet som nå er satt i gang skal munne ut i nye regler for om de fremdeles skal kunne gå av tidligere enn andre, eventuelt når og hvordan de i såfall skal tjene opp til alderspensjon samtidig som de går av tidlig.

Lars Magne Hovtun/OBRE

I disse yrkene kan du gå tidligere av med pensjon

Rundt 300 bygningsarbeidarar samla seg framfor administrasjonsbygget til arbeidsgivaren FLC tysdag morgon.

Rundt 300 bygningsarbeidarar samla seg framfor administrasjonsbygget til arbeidsgivaren FLC tysdag morgon.

3F Lolland

Ulovleg streik på Danmarks største byggeplass: Polakkar krev same lønn som danskar

Kommentar

Næringsminister Jan Christian Vestre må gjøre ord til handling. Nå må han klemme til, skriver Kjell Werner.

Næringsminister Jan Christian Vestre må gjøre ord til handling. Nå må han klemme til, skriver Kjell Werner.

Beate Oma Dahle / NTB

«Nok en gang viser det seg at staten ikke klarer å holde igjen på lønnsnivået til topplederne»

Meklingen mellom SAS og pilotene førte ikke fram. Dermed streiker 900 piloter.

Meklingen mellom SAS og pilotene førte ikke fram. Dermed streiker 900 piloter.

Vidar Ruud / NTB

SAS-pilotene ut i streik: Partene skylder på hverandre

Martin Guttormsen Slørdal

Fagbevegelsens egen storstue har flere ganger brukt vektere uten tariffavtale. Nå vil LO rydde opp

Ole Palmstrøm

Posten og Bring får kritikk for uforutsigbare og dårlige arbeidsvilkår

Meklingen gjelder folk som jobber med TV- og radioproduksjon, samt administrasjon i NRK. 

Meklingen gjelder folk som jobber med TV- og radioproduksjon, samt administrasjon i NRK. 

Colourbox

NRK kan gå i svart fra midnatt

GJENBRUK: Rene aluminiumsspon har blitt komprimert til briketter og ligger klare til å bli resirkulert. I induksjonsovnen, som Ingri Gryteselv Løkholm har ansvar for, skal skrap-aluminiumet smeltes. Da kan det videre blandes med primæraluminium og andre metaller til de ulike legeringene som markedet etterspør.

GJENBRUK: Rene aluminiumsspon har blitt komprimert til briketter og ligger klare til å bli resirkulert. I induksjonsovnen, som Ingri Gryteselv Løkholm har ansvar for, skal skrap-aluminiumet smeltes. Da kan det videre blandes med primæraluminium og andre metaller til de ulike legeringene som markedet etterspør.

Petter Pettersen

Ingri (22) leder grønn gigantsatsing: – Det her er en «once in a lifetime»-mulighet


Flere saker