JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Er LOs EØS-krav innfridd?

I 1990 stilte LO 15 «fundamentale krav» til EØS-avtalen, som det da ble forhandlet om. Vi har bedt to EU-eksperter – Fafos Anne-Mette Ødegård og De Factos Stein Stugu – vurdere i hvilken grad kravene er innfridd, 21 år etterpå.26.01.2012
13:11
16.12.2013 18:13

torgny.hasaas@lomedia.no

Samarbeid om økonomisk politikk for full sysselsetting må bli en del av EØS-samarbeidet.

Stugu: Opplagt ikke innfridd. Ser vi på EUs økonomiske politikk er full sysselsetting ingen målsetting.

Ødegård: Når det gjelder arbeid og sysselsetting, så er vi en del av et felles europeisk arbeidsmarked, der folk fritt skal kunne ta seg arbeid i et annet EØS-land. Det er ennå langt igjen til det er full sysselsetting i EU/ EØS-området.

EØS-samarbeidet må omfatte den sosiale dimensjon med et forpliktende handlingsprogram for å sikre samfunnsmedlemmenes grunnleggende rettigheter.

Stugu: Rett til arbeid, og forpliktende sosiale rettigheter er ikke en del av EU/EØS i dag, selv om det finnes formuleringer i det sosiale charteret.

Ødegård: EØS-avtalen omfatter EUs sosiale dimensjon. Det vil i hovedsak si et sett av minimumsrettigheter for arbeidstakere, som skal gjelde på tvers av landegrensene, og som alle landene skal følge. Så kan det enkelte land velge å ha strengere/bedre regelverk. En positiv innvirkning for norske arbeidstakere har vært regler om masseoppsigelser, virksomhetsoverdragelse, likestilling og likebehandling, diskriminering, skriftlig arbeidskontrakt, arbeidstid, ferie og deltid.

Retten til konsernfaglig samarbeid og medbestemmelse må sikres i EØS-avtalen.

Stugu: Konsernfaglig samarbeid på konsultasjonsnivå er sikret, selv om avtalen/direktivet har store svakheter.

Ødegård: Gjennom EØS-avtalen har Norge blitt omfattet av direktivet om konsernfaglig samarbeid i multinasjonale konsern.

Norsk næringsliv må ha adgang til enhetsmarkedet. Det gjelder også for bearbeidede fiskeprodukter.

Stugu: Har fortsatt toll på en del bearbeidet fisk. Lavere toll enn med tidligere handelsavtale.

Ødegård: Deltakelse i det indre markedet sikrer norske bedrifter handel med EU-landene og har gitt en stabil ramme for norske næringsinteresser.

Arbeidsmiljøreglene må tilnærmes oppover, de må ligge høyt, og sanksjonsmulighetene må traktatfestes. Norske regler for helsefarlige stoffer og asbestforbudet må gjelde inntil tilsvarende regler er innført i hele EØS – Norge må fortsatt kunne iverksette strengere miljøregler enn EØS-land har.

Stugu: Ikke sikret, men varierer hvordan det ser ut i praksis fra område til område. Ingenting om tilnærming oppover.

Ødegård: EUs arbeidsmiljøregelverk er det mest gjennomregulerte området i EUs arbeidslovgiving og består i hovedsak av minimumsregler. Det vil si at landene kan ha strengere regelverk.

Norske avtale- og lønnsforhold må gjelde for arbeid i Norge. Vertslandets regler må gjelde som minimum for arbeid i andre EØS-land.

Stugu: Dette går jo rett inn i diskusjon om tjenestedirektivet, vikarbyrådirektivet og konsekvensen av de fire dommene (Laval, Vaxholm, Luxembourg og Rüffert). Konklusjon – ikke innfridd.

Ødegård: Norske avtale- og lønnsforhold gjelder i Norge for ansatte i norsketablerte selskaper med tariffavtale, eller som er omfattet av en allmenngjort tariffavtale. Utenlandske arbeidstakere som er på tjenesteoppdrag i Norge er omfattet av en kjerne av lovfestete bestemmelser (vertslandsprinsippet). Forholdet mellom den frie flyten (av arbeidstakere på tjenesteoppdrag) og nasjonale arbeidslivsreguleringer har blitt satt på prøve de siste årene.

Ved fri bevegelse for personer må nasjonale myndigheter ha adgang til tiltak mot store forstyrrelser på arbeidsmarkedet. Myndighetene må sørge for at uhemmet innføring av anbudsprinsippet og privatisering ikke gjør faste arbeidsplasser utrygge. Fagbevegelsen må ha rett til å inngå kontrollavtaler for å sikre norske avtale-, lønns- og miljøforhold.

Stugu: Store mangler, men EØS-avtalen åpner i prinsippet for tiltak mot store forstyrrelser i arbeidsmarkedet. Fagbevegelsen har ikke mulighet for kontroll. Men dette punktet går også rett inn i den løpende faglige diskusjon rundt allmenngjøring, vikarbruk osv.

Ødegård: Det finnes beskyttelsesklausuler i EØS-avtalen ved frykt for store forstyrrelser i arbeidsmarkedet. En allmenngjort tariffavtale innebærer at deler av tariffavtalen gjøres om til forskrift og gjelder for samtlige arbeidstakere innenfor en bransje eller et geografisk område. Per i dag er det allmenngjorte tariffavtaler i bygg, skipsverft, landbruk og renhold. Det er innført påseplikt for oppdragsgivere og innsynsrett for tillitsvalgte i de allmenngjorte områdene.

EØS-samarbeidet må ikke svekke muligheten til offentlige løsninger av fellesoppgaver i samfunnet, men må fortsatt trygge velferd gjennom en styrket offentlig sektor.

Stugu: I prinsippet er ikke muligheten for offentlige løsninger svekket, men i det øyeblikket noe åpnes for konkurranseutsetting har vi et problem.

Ødegård: EØS-avtalen har ikke svekket mulighetene for offentlige løsninger. Det er opp til landene selv å definere hva som skal være en offentlig tjeneste – eller ikke. Men dersom det gjøres vedtak om at et område skal settes ut på anbud, er det viktig å huske på at Norge er underlagt de samme konkurransereglene som EU, samt at anskaffelsesregelverket for offentlig sektor bygger på EUs regelverk.

Her kan du finne alle spørsmålene og svarene fra Stugu og Ødegård.

Anne Mette Ødegård, Fafo-forsker

Stein Stugu, rådgiver hos De Facto

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
26.01.2012
13:11
16.12.2013 18:13Mest lest

TØFFERE KONKURRANSE: Fra 1. november blir reglene for å få drosjeløyve endret. Tom Svendsen mener regjeringen med det legger ytterlige sten til byrden.

TØFFERE KONKURRANSE: Fra 1. november blir reglene for å få drosjeløyve endret. Tom Svendsen mener regjeringen med det legger ytterlige sten til byrden.

Martin Guttormsen Slørdal

Tom (62) kan ikke lenger leve av å være drosjesjåfør: – Blir sosialklient eller minstepensjonist

NY PRAKSIS: Hovedverneombud ved Yara Porsgrunn, Roger Hansen, er glad for at videomøtene ikke lenger tas opp.

NY PRAKSIS: Hovedverneombud ved Yara Porsgrunn, Roger Hansen, er glad for at videomøtene ikke lenger tas opp.

Privat

Verneombud fikk stoppet opptak av videomøter: – Kan være en felle, sier advokat

– Ved å fjerne denne regelen kan en permittert jobbe så mye som mulig opp mot full stilling. Nav kan dekke det resterende. Dette vil bli billigere for Nav, sier klubbleder ved Scandic Parken i Ålesund. (Illustrasjonsfoto)

– Ved å fjerne denne regelen kan en permittert jobbe så mye som mulig opp mot full stilling. Nav kan dekke det resterende. Dette vil bli billigere for Nav, sier klubbleder ved Scandic Parken i Ålesund. (Illustrasjonsfoto)

Eirik Dahl Viggen

Permitterte må takke nei til jobb – taper dagpenger

MEKLING: LO Stat-leder Egil André Aas (t.h.) startet onsdag meklingen i statsoppgjøret, der riksmekler Mats Wilhelm RUland (t.v.) og mekler Richard Saue skal prøve å hjelpe partene til å finne en løsning.

MEKLING: LO Stat-leder Egil André Aas (t.h.) startet onsdag meklingen i statsoppgjøret, der riksmekler Mats Wilhelm RUland (t.v.) og mekler Richard Saue skal prøve å hjelpe partene til å finne en løsning.

Eirik Dahl Viggen

Lønna til statsansatte: Nå er meklinga i gang

Lønnsoppgjøret:

STREIK FRA SØNDAG MORGEN: Fire arbeidstakerorganisasjoner tar ut alle sine bussjåfører i Oslo og Viken i streik fra søndag morgen klokka 6. I første omgang går 3800 sjåfører ut i streik, men en ytterligere opptrapping til andre deler av landet kan komme raskt.

STREIK FRA SØNDAG MORGEN: Fire arbeidstakerorganisasjoner tar ut alle sine bussjåfører i Oslo og Viken i streik fra søndag morgen klokka 6. I første omgang går 3800 sjåfører ut i streik, men en ytterligere opptrapping til andre deler av landet kan komme raskt.

Roy Ervin Solstad

3800 bussjåfører går ut i streik

UVISS FRAMTID: Maria Gazul har søkt mange nye stillinger og har også sett på mulighetene for å ta mer utdanning. Familiens økonomi bekymrer henne.

UVISS FRAMTID: Maria Gazul har søkt mange nye stillinger og har også sett på mulighetene for å ta mer utdanning. Familiens økonomi bekymrer henne.

Lars Åke Andersen

Maria (41) blir arbeidsledig: – Jeg vet ikke helt hvordan vi skal klare oss

26.000 HK-medlemmer skal stemme over meklingsresultatet mellom Handel og Kontor og Virke – her ved HK-leder Christopher Beckham (t.v.) og Bård Westbye, forhandlingsansvarlig i Virke.

26.000 HK-medlemmer skal stemme over meklingsresultatet mellom Handel og Kontor og Virke – her ved HK-leder Christopher Beckham (t.v.) og Bård Westbye, forhandlingsansvarlig i Virke.

Erlend Angelo

Lønnsoppgjøret: Dette skjer om medlemmene stemmer nei

Tommelen opp hos Tom Jacobsen, hovedtillitsvalgt, hos Norcem i Brevik.

Tommelen opp hos Tom Jacobsen, hovedtillitsvalgt, hos Norcem i Brevik.

Trond Elstad

Tom (63) kunne blitt pensjonist, men så kom gladmeldingen fra Erna. Nå tar han fire nye år

Forbundet har også fått ja på en viktig endring som særlig kommer likestillingen til gode. (Illustrasjonsfoto)

Forbundet har også fått ja på en viktig endring som særlig kommer likestillingen til gode. (Illustrasjonsfoto)

Colourbox.com

Elektrikere får ny lønn – og innleiereglene strammes inn

Å få seg ny jobb i koronatid kan bety en digital arbeidshverdag. Nyutdannede Lisa Sofie Ericsson ble sendt rett hjem med PC og mobil.

Å få seg ny jobb i koronatid kan bety en digital arbeidshverdag. Nyutdannede Lisa Sofie Ericsson ble sendt rett hjem med PC og mobil.

Nadia Frantsen

Tusen søkte på jobben i Nav. Lisa fikk den

Lønnsoppgjøret:

Bussjåførene ved Norgesbuss Ekspress på Rommen i er kampklare fra første streikedag. Der er det full oppslutning om kravet om høyere lønn. Fra venstre Carlos Nunez, Ole-Arnstein Røang, Rune Hanssen, John Arild Hole, Isam Wabi Bakir, Per ole Melgård og Habte Kebreab.

Bussjåførene ved Norgesbuss Ekspress på Rommen i er kampklare fra første streikedag. Der er det full oppslutning om kravet om høyere lønn. Fra venstre Carlos Nunez, Ole-Arnstein Røang, Rune Hanssen, John Arild Hole, Isam Wabi Bakir, Per ole Melgård og Habte Kebreab.

Håvard Sæbø

Busstreiken trappes opp med over 4.500 nye sjåfører: Se lista

Erlend Angelo, Magasinet for fagorganiserte

Nav må betale saksomkostninger til LO-medlemmer, slår Høyesterett fast

STÅR FRAM: Målfrid J. Frahm Jensen ble utsatt for omfattende gjengjeldelser da hun varslet. Nå håper hun flere får bedre kompetanse og kunnskap om varsling og varslingens krefter.

STÅR FRAM: Målfrid J. Frahm Jensen ble utsatt for omfattende gjengjeldelser da hun varslet. Nå håper hun flere får bedre kompetanse og kunnskap om varsling og varslingens krefter.

Marie von Krogh

Målfrid varslet om forhold på jobben. Så vurderte sjefen å få henne innlagt

Leder for bransjerådet for bussbransjen i Felles forbundet, Per Ole Melgård, informerer sine kolleger om grunnlaget for streiken første streikedag.

Leder for bransjerådet for bussbransjen i Felles forbundet, Per Ole Melgård, informerer sine kolleger om grunnlaget for streiken første streikedag.

Håvard Sæbø

Dette kan stoppe busstreiken: Slik vurderer de tvungen lønnsnemnd

Lønnsoppgjøret:

Freddy Kulblik og de 140 streikende bussjåførene i Sarpsborg er lei av å vente på den lønna som ble avtalt for 13 år siden. Nå er de villige til å streike lenge for å sette makt bak kravene.

Freddy Kulblik og de 140 streikende bussjåførene i Sarpsborg er lei av å vente på den lønna som ble avtalt for 13 år siden. Nå er de villige til å streike lenge for å sette makt bak kravene.

Arash A. Nejad/Nyebilder

Bussjåførene er lei: – Det får ta den tiden det trenger

Resultatet i kommuneoppgjøret innebærer et tillegg på 1.400 kroner for sykepleierne.

Resultatet i kommuneoppgjøret innebærer et tillegg på 1.400 kroner for sykepleierne.

Tri Nguyen Dinh

– 1.400 kroner ekstra er ikke nok for å rekruttere eller beholde sykepleiere

Hans Ole Rian er skuffet over at stønadsordningen for selvstendige, frilansere og lærlinger fjernes 1. november.

Hans Ole Rian er skuffet over at stønadsordningen for selvstendige, frilansere og lærlinger fjernes 1. november.

Helge Rønning Birkelund

Regjeringen vil kutte 2,2 milliarder i krisestøtten til selvstendige og frilansere: – Veldig skuffende, sier forbundsleder

Lønnsoppgjøret:

STREIKEVAKT: Tillitsvalgt for Fellesforbundet i Unibuss sin avdeling på Alnabru i Oslo, Annstein Garnes, var på plass med streikevester klokka seks søndag morgen. – Vi må få det vi har blitt lovet helt siden 2006, sier Garnes.

STREIKEVAKT: Tillitsvalgt for Fellesforbundet i Unibuss sin avdeling på Alnabru i Oslo, Annstein Garnes, var på plass med streikevester klokka seks søndag morgen. – Vi må få det vi har blitt lovet helt siden 2006, sier Garnes.

Roy Ervin Solstad

Busstreiken er i gang: – Vi må få det vi har blitt lovet

MARKERER: Marit Sauge, klubbleder i bussarbeiderklubben i Oslo Sporveiers arbeiderforening i Fagforbundet, har ikke fått kjeft fra passasjerene for å streike.

MARKERER: Marit Sauge, klubbleder i bussarbeiderklubben i Oslo Sporveiers arbeiderforening i Fagforbundet, har ikke fått kjeft fra passasjerene for å streike.

Bjørn A. Grimstad

Bussjåfør Marit streiker: – Vi har måttet gi opp lønnsøkning for å få lov til å gå på do

Kommentar

Det finnes noe som er enda kjipere enn busser som står, skriver Mímir Kristjánsson.

Det finnes noe som er enda kjipere enn busser som står, skriver Mímir Kristjánsson.

Ihne Pedersen

«Det finnes noe som er enda kjipere enn busser som står»


Flere saker