JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Alderspensjonist fra 62?

Når skal uføre personer bli alderspensjonister når det ikke lenger finnes en eksakt pensjonsalder i det nye pensjonssystemet? Ved 62 år, mener flertallet i Oluf Arntsens utvalg.18.05.2007
14:24
16.12.2013 01:11

Det nye pensjonssystemet skal gjelde fra 2010. Det legger opp til en fleksibel pensjonsalder fra 62 år. Velger du å gå av tidligere enn ved 67 år (lovfestet pensjonsalder i dag), må du betale for denne rettigheten med et kutt i alderspensjonen på rundt 4,5 prosent per år, sammenlignet med dagens pensjonssystem. Tidligpensjon har altså sin pris.

Velger du derimot å jobbe utover 62 år, vil du logisk nok få mer i alderspensjon for hvert år du utsetter pensjonering.

Ufør og pensjonist

Dette gjelder altså yrkesaktive i arbeidslivet. Hva så med uføre personer, de som av helsemessige årsaker ikke kan jobbe (fullt ut)? Etter dagens modell endres ikke pensjonsnivået når den uføre går over til regulær alderspensjon fra 67 år. Den månedlige utbetalingen blir som regel den samme.

Som nevnt sørger den nye pensjonsmodellen for at nivået på pensjonen blir en god del lavere når du går av med 62. Opprettholdes dagens system for uførepensjon, betyr det at uføre vil få ”en klart høyere alderspensjon enn yrkesaktive som tar ut alderspensjon ved 62 år”, heter det i Arntsen-utredningen. Det kaller utvalget pensjonsgap. Pensjonsgapet vil av mange, særlig de yrkesaktive, oppfattes som urimelig, mener utvalget.

”Denne forskjellen kan gjøre det økonomisk attraktivt å bli uførepensjonert når en nærmer seg 62 år”, påpeker utrederne. Bekymringen er at dette vil føre til økt tilgang til uføreordningen, altså at flere vil vurdere muligheten til å få ytelser som ufør.

Størrelsen på dette pensjonsgapet er avhengig av tidspunktet for når uføre skal over på alderspensjon. Dersom dagens aldersgrense på 67 år opprettholdes, med reglene om pensjonsopptjening fram til da, ”vil pensjonsgapet bli betydelig”, understreker utvalget.

Alderspensjon litt ned

Utvalget så derfor på spørsmålet om reglene for både opptjening og uttak av alderspensjon for uføre personer bør uformes slik at pensjonsgapet blir mindre. Utrederne mener at det ”bør være mulig å ha et visst pensjonsgap i folketrygden” – til fordel for de uføre. Tilnærmingen er altså myk.

Arntsen-utvalget er likevel veldig klar på at den gjennomsnittlige alderspensjonen til uføre ”bør reduseres noe sammenlignet med dagens regelverk”. På samme måte som yrkesaktive, bør uføre kunne akseptere en viss nedgang i inntekten ved overgang til alderspensjon, mener utvalget.

Usikkert hvor mye

Det har imidlertid ikke tatt nøyaktig stilling til hvor stor denne reduksjonen skal bli. Beregninger for utvalget går ut fra et kutt på 1,5 til 2 prosent, sammenlignet med dagens regler. Dette vil gi staten en besparelse på rundt 1,5 milliarder kroner.

Tallet er basert på beregninger i fjorårets pensjonsmelding. Ifølge Arbeids- og velferdsdepartementets fremskriving kan utgiftene til alderspensjon i 2050 bli på rundt 82 milliarder kroner. Dette gjelder, vel å merke, kun personer som får uførepensjon. 1,5 til 2 prosent av dette beløpet gir da en antatt besparelse på 1,5 milliarder kroner.

Ifølge den samme fremskrivingen antas det at nesten halvparten av nye alderspensjonister vil komme fra uføreordningen.

Alderspensjonist fra 62

Utvalgets flertall mener at personer som mottar uførestønad bør gå over til alderspensjon fra 62 år. Forklaringen: Denne modellen vil være godt tilpasset logikken i det nye alderspensjonssystemet hvor grensen på 62 år blir den sentrale aldersgrensen. Mindretallet i utvalget mener at uføre først bør bli alderspensjonister fra 67 år, men at opptjeningen til alderspensjon opphører fra fylte 62 år. LOs sjefsøkonom Stein Reegård tilhører mindretallet i dette spørsmålet.

Uenigheten gjelder ikke det gjennomsnittlige nivået på alderspensjonen til uføre, påpekes det i den offentlige utredningen.

Livsvarig uføretillegg

Er de uføre nødt til å gå over til alderspensjon fra 62 år, betyr det at mange uføre vil få en lav alderspensjon. Fordi uføre bare i begrenset grad kan velge å fortsette i arbeid utover 62 år, foreslår Arntsen-utvalget en kompensasjon: et livsvarig uføretillegg til alderspensjonen.

Uføretillegget, slik utvalgets flertall ser det, skal gi en erstatning for to ulemper: at den uføre mister poengopptjening til alderspensjonen etter fylte 62 år, og at pensjonen (må) tas ut fra 62 – fem år tidligere enn i dag. Tillegget utformes slik at den enkelte får en samlet alderspensjon fra 62 år som om hun eller han hadde gått over på alderspensjon ved vel 66 år - inkludert pensjonsopptjening fram til tidspunktet.

Uføre får ikke AFP

Arntsen-utvalget ønsker at forskjellen i alderspensjon ikke skal bli for stor mellom uføre personer og yrkesaktive når de starter pensjonistlivet. Derfor legger utvalget til grunn at det ikke skal være mulig både å motta det nevnte uføretillegget og avtalefestet pensjon (AFP). Personer som blir uføre før fylte 62 år vil da ikke ha rett til AFP, og disse vil dermed ikke kunne kombinere AFP og uførestønad, understrekes det i rapporten.

Personer som fortsatt er i arbeid etter 62 år derimot, vil kunne ha rett til både AFP og uførestønad. Hvis det da ikke er tillatt å ta ut begge deler samtidig, vil den enkelte måtte velge hva som gir høyest utbetaling, påpeker utvalget. Hvor mye det blir, vil særlig være avhengig av størrelsen på AFP-tillegget og hvor lenge etter 62 år en blir ufør. AFP-tillegget vil bli høyere jo lengre enn jobber etter 62.

Livsvarig AFP-tillegg?

Arntsen-utvalget legger her til grunn at AFP tas ut som et livsvarig tillegg til alderspensjonen som blir høyere jo lengre en venter med å benytte seg av det. Forhandlingene om avtalefestet pensjon (AFP) gjenstår imidlertid. Statsråd Bjarne Håkon Hanssen lanserte for noen måneder siden ideen om å utbetale et AFP-tillegg på 38.000 kroner – i 15 år. Store deler av fagbevegelsen ønsker imidlertid å beholde dagens ordning. Forhandlingene om det skal komme i gang i god tid før hovedoppgjøret våren 2008.

Sluttanmerkning: Denne fremstillingen tar ikke med den såkalte leveraldersjusteringen (delingstall). Levealdersjustering betyr at hver arbeidstaker må jobbe åtte måneder lengre for hvert år hans kull blir eldre - for å få samme pensjon som han får hvis levealderen ikke øker. Arntsen-utvalget har også tatt stilling til levealdersjustering for uføre, men dette belyses i en annen artikkel.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
18.05.2007
14:24
16.12.2013 01:11Mest lest

Rune Breivik i huset hjemme på Hellesøy utenfor Bergen.

Rune Breivik i huset hjemme på Hellesøy utenfor Bergen.

Paul S. Amundsen

Alenepappa Rune har kjempa i ti år for å bli trodd. Nå beklager Nav

Tillitsvalgt Kateryna Bilokin mener at deler av bonusen kunne blitt brukt til andre viktig tiltak i bedriften.

Tillitsvalgt Kateryna Bilokin mener at deler av bonusen kunne blitt brukt til andre viktig tiltak i bedriften.

Erlend Angelo

Ikea-ansatte får mer enn en månedslønn i bonus. Men tillitsvalgte Kateryna jubler ikke

INGEN STREIK: Partene i statsoppgjøret landet en enighet seks timer på overtid Her er LO Stat-leder Egil André Aas (nr. to f.v.), kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (f.h.), personaldirektør Gisle Norheim i staten, og leder Anders Kvam i Akademikerne stat (t.v.).

INGEN STREIK: Partene i statsoppgjøret landet en enighet seks timer på overtid Her er LO Stat-leder Egil André Aas (nr. to f.v.), kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (f.h.), personaldirektør Gisle Norheim i staten, og leder Anders Kvam i Akademikerne stat (t.v.).

Morten Hansen

Sjekk lønnshoppet for statsansatte

Erna Solberg diskuterer med statsrådene Henrik Asheim og Abid Raja.

Erna Solberg diskuterer med statsrådene Henrik Asheim og Abid Raja.

Stian Lysberg Solum / NTB

Pensjon: Her vil regjeringen kutte

Det kan bli streik blant sykepleierne i kommunene etter at et flertall av medlemmene sa nei til resultatet i lønnsoppgjøret.

Det kan bli streik blant sykepleierne i kommunene etter at et flertall av medlemmene sa nei til resultatet i lønnsoppgjøret.

Tri Nguyen Dinh

Sykepleierne vraker årets lønnsoppgjør. Nå øker streikefaren

I slutten av forrige måned ble en malebedrift i Oslo slått konkurs. Årsak: Arbeidsgiver hadde ikke betalt ut 22.000 kroner i feriepenger, som han skyldte en av sine ansatte. (Illustrasjonsfoto)

I slutten av forrige måned ble en malebedrift i Oslo slått konkurs. Årsak: Arbeidsgiver hadde ikke betalt ut 22.000 kroner i feriepenger, som han skyldte en av sine ansatte. (Illustrasjonsfoto)

Håvard Sæbø

Maler slo arbeidsgiveren konkurs da han ikke fikk 22.000 kroner i feriepenger

SKIKKELIG SKUFFA: – Jeg ble så irritert over årets lønnsoppgjør, sier Marit Berg.

SKIKKELIG SKUFFA: – Jeg ble så irritert over årets lønnsoppgjør, sier Marit Berg.

Katharina Dale Håkonsen

Mens topplønte i staten fikk 5.700 kroner mer i lønn, fikk resepsjonsvakt Marit 1.700: – Jeg ble så irritert

Nytt om navn:

Espen Barth Eide

Espen Barth Eide

Sissel M. Rasmussen

Espen Barth Eide risikerer å miste sikker stortingsplass for Ap

Statsminister Erna Solberg (H).

Statsminister Erna Solberg (H).

Jan-Erik Østlie

Faktasjekk: Nei, en vanlig familie får ikke 14.000 i skattelette med årets forslag til statsbudsjett

– Menneskelig sett skjuler det seg en personlig svært krevende situasjon bak dommen, sier advokat Anne-Lise Rolland.

– Menneskelig sett skjuler det seg en personlig svært krevende situasjon bak dommen, sier advokat Anne-Lise Rolland.

Tri Nguyen Dinh

Alenemoren ble sagt opp og sto uten inntekt. Nå kan hun få fast jobb og 300.000 i erstatning

BRUK OG KAST: Tre uker etter at hun fikk økt stillingsprosent, ble Marit Lysgård Amundsen oppsagt fra jobben i Rauma kommune.

BRUK OG KAST: Tre uker etter at hun fikk økt stillingsprosent, ble Marit Lysgård Amundsen oppsagt fra jobben i Rauma kommune.

Sidsel Hjelme

Marit (36) fikk endelig fast jobb etter seks år. Så kom et brev i posten

Sjefene vektlegger omsorg og motivasjon av sine arbeidere, ifølge den nye undersøkelsen. (Illustrasjonsbilde)

Sjefene vektlegger omsorg og motivasjon av sine arbeidere, ifølge den nye undersøkelsen. (Illustrasjonsbilde)

Ole Palmstrøm

Dette tenker sjefen når du jobber fra hjemmekontor

Oljearbeider Øyvind Jahren mener det er urettferdig at ikke innleide skal ha samme bonuser som det de fast ansatte får.

Oljearbeider Øyvind Jahren mener det er urettferdig at ikke innleide skal ha samme bonuser som det de fast ansatte får.

Ole Palmstrøm

Innleide Øyvind krever samme bonuser som fast ansatte i bedriften

Imagebroker/Martin Siepmann

Full ordkrig: Wizz Air-sjefen kaller fagbevegelsen barnslig

EIN TILSETT MÅ JOBBE I 15 ÅR: For å tene like mykje som Choice-sjef Torgeir Silseth gjer på eitt år, må ein tilsett jobbe fulltid i 15 år.

EIN TILSETT MÅ JOBBE I 15 ÅR: For å tene like mykje som Choice-sjef Torgeir Silseth gjer på eitt år, må ein tilsett jobbe fulltid i 15 år.

Nordic Choice Hotels

Hotellansatte må jobbe i 15 år for å tjene like mye som sjefen gjør på ett år

Håvard Sæbø

Bussjåførene vant folkets støtte: – På 13 år har vi mistet 40.000 i årslønn. Det ser vi på som et tyveri

SAVNER TRYGGHETEN: Assisterende varehussjef Omed Poor er veldig glad i arbeidsplassen sin, og vil at alt skal være på stell på Ikea Furuset.

SAVNER TRYGGHETEN: Assisterende varehussjef Omed Poor er veldig glad i arbeidsplassen sin, og vil at alt skal være på stell på Ikea Furuset.

Jan-Erik Østlie

Ikea-lederen måtte selv stoppe en tyv: – Savnet etter vekterne er stort

Per Østvold (til høyre) og andre streikevakter blir pågrepet av politiet og kastet på glattcelle under Linjegods-streiken i Oslo i 1976.

Per Østvold (til høyre) og andre streikevakter blir pågrepet av politiet og kastet på glattcelle under Linjegods-streiken i Oslo i 1976.

Stein Marienborg/Arbeiderbladet/Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek

Per Østvold (71) har både vært domfelt og dommer. Nå takker fagforeningskjempen av

PASSE FORNØYD: Vigdis Rekdahl og Mats Jetlund var en del av forhandlingsdelegasjonen. LO Finans HK-leder Rekdahl sier hun er fornøyd med resultatet.

PASSE FORNØYD: Vigdis Rekdahl og Mats Jetlund var en del av forhandlingsdelegasjonen. LO Finans HK-leder Rekdahl sier hun er fornøyd med resultatet.

Erlend Angelo

Bankansatte får ny lønn: Her er resultatet

ENIGE: Etter en lang natts ferd kom Gisle Norheim (f.v.), Nikolai Astrup, Guro Elisabeth Lind, Pål Arnesen, Anders Kvam og Egil André Aas til enighet.

ENIGE: Etter en lang natts ferd kom Gisle Norheim (f.v.), Nikolai Astrup, Guro Elisabeth Lind, Pål Arnesen, Anders Kvam og Egil André Aas til enighet.

Morten Hansen

Dette ble partene i statsoppgjøret enige om


Flere saker