JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Alderspensjonist fra 62?

Når skal uføre personer bli alderspensjonister når det ikke lenger finnes en eksakt pensjonsalder i det nye pensjonssystemet? Ved 62 år, mener flertallet i Oluf Arntsens utvalg.18.05.2007
14:24
16.12.2013 01:11

Det nye pensjonssystemet skal gjelde fra 2010. Det legger opp til en fleksibel pensjonsalder fra 62 år. Velger du å gå av tidligere enn ved 67 år (lovfestet pensjonsalder i dag), må du betale for denne rettigheten med et kutt i alderspensjonen på rundt 4,5 prosent per år, sammenlignet med dagens pensjonssystem. Tidligpensjon har altså sin pris.

Velger du derimot å jobbe utover 62 år, vil du logisk nok få mer i alderspensjon for hvert år du utsetter pensjonering.

Ufør og pensjonist

Dette gjelder altså yrkesaktive i arbeidslivet. Hva så med uføre personer, de som av helsemessige årsaker ikke kan jobbe (fullt ut)? Etter dagens modell endres ikke pensjonsnivået når den uføre går over til regulær alderspensjon fra 67 år. Den månedlige utbetalingen blir som regel den samme.

Som nevnt sørger den nye pensjonsmodellen for at nivået på pensjonen blir en god del lavere når du går av med 62. Opprettholdes dagens system for uførepensjon, betyr det at uføre vil få ”en klart høyere alderspensjon enn yrkesaktive som tar ut alderspensjon ved 62 år”, heter det i Arntsen-utredningen. Det kaller utvalget pensjonsgap. Pensjonsgapet vil av mange, særlig de yrkesaktive, oppfattes som urimelig, mener utvalget.

”Denne forskjellen kan gjøre det økonomisk attraktivt å bli uførepensjonert når en nærmer seg 62 år”, påpeker utrederne. Bekymringen er at dette vil føre til økt tilgang til uføreordningen, altså at flere vil vurdere muligheten til å få ytelser som ufør.

Størrelsen på dette pensjonsgapet er avhengig av tidspunktet for når uføre skal over på alderspensjon. Dersom dagens aldersgrense på 67 år opprettholdes, med reglene om pensjonsopptjening fram til da, ”vil pensjonsgapet bli betydelig”, understreker utvalget.

Alderspensjon litt ned

Utvalget så derfor på spørsmålet om reglene for både opptjening og uttak av alderspensjon for uføre personer bør uformes slik at pensjonsgapet blir mindre. Utrederne mener at det ”bør være mulig å ha et visst pensjonsgap i folketrygden” – til fordel for de uføre. Tilnærmingen er altså myk.

Arntsen-utvalget er likevel veldig klar på at den gjennomsnittlige alderspensjonen til uføre ”bør reduseres noe sammenlignet med dagens regelverk”. På samme måte som yrkesaktive, bør uføre kunne akseptere en viss nedgang i inntekten ved overgang til alderspensjon, mener utvalget.

Usikkert hvor mye

Det har imidlertid ikke tatt nøyaktig stilling til hvor stor denne reduksjonen skal bli. Beregninger for utvalget går ut fra et kutt på 1,5 til 2 prosent, sammenlignet med dagens regler. Dette vil gi staten en besparelse på rundt 1,5 milliarder kroner.

Tallet er basert på beregninger i fjorårets pensjonsmelding. Ifølge Arbeids- og velferdsdepartementets fremskriving kan utgiftene til alderspensjon i 2050 bli på rundt 82 milliarder kroner. Dette gjelder, vel å merke, kun personer som får uførepensjon. 1,5 til 2 prosent av dette beløpet gir da en antatt besparelse på 1,5 milliarder kroner.

Ifølge den samme fremskrivingen antas det at nesten halvparten av nye alderspensjonister vil komme fra uføreordningen.

Alderspensjonist fra 62

Utvalgets flertall mener at personer som mottar uførestønad bør gå over til alderspensjon fra 62 år. Forklaringen: Denne modellen vil være godt tilpasset logikken i det nye alderspensjonssystemet hvor grensen på 62 år blir den sentrale aldersgrensen. Mindretallet i utvalget mener at uføre først bør bli alderspensjonister fra 67 år, men at opptjeningen til alderspensjon opphører fra fylte 62 år. LOs sjefsøkonom Stein Reegård tilhører mindretallet i dette spørsmålet.

Uenigheten gjelder ikke det gjennomsnittlige nivået på alderspensjonen til uføre, påpekes det i den offentlige utredningen.

Livsvarig uføretillegg

Er de uføre nødt til å gå over til alderspensjon fra 62 år, betyr det at mange uføre vil få en lav alderspensjon. Fordi uføre bare i begrenset grad kan velge å fortsette i arbeid utover 62 år, foreslår Arntsen-utvalget en kompensasjon: et livsvarig uføretillegg til alderspensjonen.

Uføretillegget, slik utvalgets flertall ser det, skal gi en erstatning for to ulemper: at den uføre mister poengopptjening til alderspensjonen etter fylte 62 år, og at pensjonen (må) tas ut fra 62 – fem år tidligere enn i dag. Tillegget utformes slik at den enkelte får en samlet alderspensjon fra 62 år som om hun eller han hadde gått over på alderspensjon ved vel 66 år - inkludert pensjonsopptjening fram til tidspunktet.

Uføre får ikke AFP

Arntsen-utvalget ønsker at forskjellen i alderspensjon ikke skal bli for stor mellom uføre personer og yrkesaktive når de starter pensjonistlivet. Derfor legger utvalget til grunn at det ikke skal være mulig både å motta det nevnte uføretillegget og avtalefestet pensjon (AFP). Personer som blir uføre før fylte 62 år vil da ikke ha rett til AFP, og disse vil dermed ikke kunne kombinere AFP og uførestønad, understrekes det i rapporten.

Personer som fortsatt er i arbeid etter 62 år derimot, vil kunne ha rett til både AFP og uførestønad. Hvis det da ikke er tillatt å ta ut begge deler samtidig, vil den enkelte måtte velge hva som gir høyest utbetaling, påpeker utvalget. Hvor mye det blir, vil særlig være avhengig av størrelsen på AFP-tillegget og hvor lenge etter 62 år en blir ufør. AFP-tillegget vil bli høyere jo lengre enn jobber etter 62.

Livsvarig AFP-tillegg?

Arntsen-utvalget legger her til grunn at AFP tas ut som et livsvarig tillegg til alderspensjonen som blir høyere jo lengre en venter med å benytte seg av det. Forhandlingene om avtalefestet pensjon (AFP) gjenstår imidlertid. Statsråd Bjarne Håkon Hanssen lanserte for noen måneder siden ideen om å utbetale et AFP-tillegg på 38.000 kroner – i 15 år. Store deler av fagbevegelsen ønsker imidlertid å beholde dagens ordning. Forhandlingene om det skal komme i gang i god tid før hovedoppgjøret våren 2008.

Sluttanmerkning: Denne fremstillingen tar ikke med den såkalte leveraldersjusteringen (delingstall). Levealdersjustering betyr at hver arbeidstaker må jobbe åtte måneder lengre for hvert år hans kull blir eldre - for å få samme pensjon som han får hvis levealderen ikke øker. Arntsen-utvalget har også tatt stilling til levealdersjustering for uføre, men dette belyses i en annen artikkel.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
18.05.2007
14:24
16.12.2013 01:11Mest lest

MOR: – Jeg vil bruke det lille jeg har av energi på sønnen min. Det må Nav skjønne. Han er det aller viktigste for meg, sier Linn Henriksen. Her sammen med bunkene av papirer fra over ti år i Nav-systemet.

MOR: – Jeg vil bruke det lille jeg har av energi på sønnen min. Det må Nav skjønne. Han er det aller viktigste for meg, sier Linn Henriksen. Her sammen med bunkene av papirer fra over ti år i Nav-systemet.

Yngvil Mortensen

Alenemamma Linn (32) føler Nav ikke tror henne: – Jeg har aldri følt meg dårligere

Colourbox

Hotell-tilsette gjekk på tips-tap: Arbeidsgivarar kan ta delar av pengane, slår tingretten fast

Sp og statsministerkandidat Trygve Slagsvold Vedum fosser fram på ny måling etter to målinger på rad med tilbakegang.

Sp og statsministerkandidat Trygve Slagsvold Vedum fosser fram på ny måling etter to målinger på rad med tilbakegang.

Jan-Erik Østlie

Sp slår tilbake på ny måling. Nå merker partiet Vedum-effekten igjen

Transportselskapet Girteka Logistics anklages for å bedrive sosial dumping og lønnstyveri mot sine ansatte i en dokumentar publisert av produksjonsselskapet Laisves TV.

Transportselskapet Girteka Logistics anklages for å bedrive sosial dumping og lønnstyveri mot sine ansatte i en dokumentar publisert av produksjonsselskapet Laisves TV.

Stein Inge Stølen

IKEA renvasker dumping-anklaget transportbedrift

Ble permitterte da koronaen traff:

Ole Palmstrøm/Teknisk museum/Katharina Dale Haakonsen

For én er «ha-det-gøy-kontoen» helt tom. En annen har funnet drømmejobben

På tirsdag ble Rødts forslag om en tannhelsereform nedstemt i Stortinget. Men Rødt-leder Bjørnar Moxnes tror tannhelse kan bli en viktig sak under høstens valgkamp.

På tirsdag ble Rødts forslag om en tannhelsereform nedstemt i Stortinget. Men Rødt-leder Bjørnar Moxnes tror tannhelse kan bli en viktig sak under høstens valgkamp.

Jan-Erik Østlie

Rødt og SV fikk ikke flertall for tannhelsereform: – De andre har det i kjeften, sier Bjørnar Moxnes

Trygve Ingstad (t.v.) Eirik Leverås (t.v.) og Trygve Ingstad kan tenke seg å bli vernepleiere. De har jobbet i åtte og ti år i Hjemmetjenesten i Levanger, i omsorgsbolig for en mann med utviklingshemming.

Trygve Ingstad (t.v.) Eirik Leverås (t.v.) og Trygve Ingstad kan tenke seg å bli vernepleiere. De har jobbet i åtte og ti år i Hjemmetjenesten i Levanger, i omsorgsbolig for en mann med utviklingshemming.

David Engmo

De to arbeidskameratene vil bli vernepleiere, men kan ikke med dagens utdanningsløp

– Det er alvorlig av en arbeidsminister som selv unnlater å fortelle hele sannheten, sier Fagforbundets leder Mette Nord.

– Det er alvorlig av en arbeidsminister som selv unnlater å fortelle hele sannheten, sier Fagforbundets leder Mette Nord.

Jan-Erik Østlie

Du kan tape opptil 70.000 kroner årlig i pensjon når regjeringen endrer særaldersgrensa, ifølge Fagforbundet

ØVELSE: Her fra en samøvelse mellom politi og fengselsbetjenter i Trondheim fengsel i 2017: Politifolkene kledd i rosa vester spiller oppviglere og gyver løs på fengsels- og politibetjenter med kraftige spark. De skriker og kaster tennisballer mot veggen av skjold som kommer mot dem. Betjentene bak skjoldene er bevæpnet med øvelseskøller. Kommer oppviglerne nærme nok, slår de til. Ingen kom til skade.

ØVELSE: Her fra en samøvelse mellom politi og fengselsbetjenter i Trondheim fengsel i 2017: Politifolkene kledd i rosa vester spiller oppviglere og gyver løs på fengsels- og politibetjenter med kraftige spark. De skriker og kaster tennisballer mot veggen av skjold som kommer mot dem. Betjentene bak skjoldene er bevæpnet med øvelseskøller. Kommer oppviglerne nærme nok, slår de til. Ingen kom til skade.

Ole Palmstrøm

Lovfester forskjellsbehandling ved yrkesskade: – Skammelig, sier NFF-leder Asle Aase

Aps Sverre Myrli ønsker i tillegg å få vurdert muligheten for å gi Vy kontraktene som er tildelt Go-Ahead og SJ gjennom å kjøpe dem ut.

Aps Sverre Myrli ønsker i tillegg å få vurdert muligheten for å gi Vy kontraktene som er tildelt Go-Ahead og SJ gjennom å kjøpe dem ut.

Eivind Olai Kristiansen

De rødgrønne vil la Vy kjøre tog i Oslo-området

KUNDENE VURDERER: Var den ansatte smilende, imøtekommende eller kunnskapsrik? Det kan kundene krysse av for etter et besøk hos Jysk.

KUNDENE VURDERER: Var den ansatte smilende, imøtekommende eller kunnskapsrik? Det kan kundene krysse av for etter et besøk hos Jysk.

Jysk

Jysk oppfordrer kundene til å evaluere enkeltansatte: – Alt står og faller på kundens dagsform, sier HKs nestleder

Bakgrunn: Ole Palmstrøm

Unge har fått dårligere oppfølging etter at Nav-reformen ble innført, konkluderer forskere

Senterpartiet og leder Trygve Slagsvold Vedum har vedtatt nytt partiprogram for stortingsperioden 2021-2025.

Senterpartiet og leder Trygve Slagsvold Vedum har vedtatt nytt partiprogram for stortingsperioden 2021-2025.

Jan-Erik Østlie

Se lista: Her er de viktigste sakene fra Sps landsmøte

KRITISK TIL LOVENDRING: Gustav Landsverk har jobbet som kokk på sjøen siden han var 16 år. Som ansatt i Kystverket har han rett og plikt til å gå av med pensjon når han er 60 år, etter dagens regelverk.

KRITISK TIL LOVENDRING: Gustav Landsverk har jobbet som kokk på sjøen siden han var 16 år. Som ansatt i Kystverket har han rett og plikt til å gå av med pensjon når han er 60 år, etter dagens regelverk.

Tri Nguyen Dinh

Skipskokken er opprørt etter at Stortinget stemte for endring av særalder-reglene: – Kan bli starten på slutten

PROTEST: Jørn Davidsen og Glenn Lauvik (t.h.) reiste fra Bergen til dagens markering foran Stortinget. De kaller gavepakken fra regjeringen for glanspapir uten innhold.

PROTEST: Jørn Davidsen og Glenn Lauvik (t.h.) reiste fra Bergen til dagens markering foran Stortinget. De kaller gavepakken fra regjeringen for glanspapir uten innhold.

Fagforbundet

Snart kan røykdykkere jobbe til de er 70, etter at krav om tidligpensjon fjernes

JAKT: Demonstrantar jaktar på kontraktarbeidarar som har gøymd seg på Menstad laste- og losseplass.

JAKT: Demonstrantar jaktar på kontraktarbeidarar som har gøymd seg på Menstad laste- og losseplass.

Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek

90 år sidan Menstadslaget: Her er historia om eit vendepunkt i norsk arbeidsliv

Brannfare ved et avfallsanlegg i Fredrikstad førte til at arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen (bildet) grep inn mot Unios streik i kommunesektoren. Mandag ble også Unios streik i Oslo stanset. (Arkivfoto)

Brannfare ved et avfallsanlegg i Fredrikstad førte til at arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen (bildet) grep inn mot Unios streik i kommunesektoren. Mandag ble også Unios streik i Oslo stanset. (Arkivfoto)

Leif Martin Kirknes

Uklart om regjeringen får flertall for streikestans

VALGKAMP: Vi har et valg å vinne, var LO-leder Peggy Hessen Følsvik til LOs representantskapsmøte. Her sammen med sin statsministerkandidat, Arbeiderpartiets Jonas Gahr Støre.

VALGKAMP: Vi har et valg å vinne, var LO-leder Peggy Hessen Følsvik til LOs representantskapsmøte. Her sammen med sin statsministerkandidat, Arbeiderpartiets Jonas Gahr Støre.

Erlend Angelo

LO-lederen: – Erna Solberg har klart å få fram skillet mellom høyre og venstre i politikken

FORHANDLERE: Ragne Opsahl og Bente Opheim Sving tror alt skal gå bra på Ullersmo, men savner bedre styring med flyttinga.

FORHANDLERE: Ragne Opsahl og Bente Opheim Sving tror alt skal gå bra på Ullersmo, men savner bedre styring med flyttinga.

Eirik Dahl Viggen

Forhandlinger om ny turnus og lengre reisevei tærer på kreftene for tillitsvalgte ved Ila fengsel

PLAN FRA 2015: – Min beslutning om å sitte fram til 2023 har vært planen fra jeg ble valgt i 2015, sier forbundsleder Jan Olav Andersen.

PLAN FRA 2015: – Min beslutning om å sitte fram til 2023 har vært planen fra jeg ble valgt i 2015, sier forbundsleder Jan Olav Andersen.

Knut Viggen

Jan Olav Andersen går av som forbundsleder i 2023


Flere saker