JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Alderspensjonist fra 62?

Når skal uføre personer bli alderspensjonister når det ikke lenger finnes en eksakt pensjonsalder i det nye pensjonssystemet? Ved 62 år, mener flertallet i Oluf Arntsens utvalg.18.05.2007
14:24
16.12.2013 01:11

Det nye pensjonssystemet skal gjelde fra 2010. Det legger opp til en fleksibel pensjonsalder fra 62 år. Velger du å gå av tidligere enn ved 67 år (lovfestet pensjonsalder i dag), må du betale for denne rettigheten med et kutt i alderspensjonen på rundt 4,5 prosent per år, sammenlignet med dagens pensjonssystem. Tidligpensjon har altså sin pris.

Velger du derimot å jobbe utover 62 år, vil du logisk nok få mer i alderspensjon for hvert år du utsetter pensjonering.

Ufør og pensjonist

Dette gjelder altså yrkesaktive i arbeidslivet. Hva så med uføre personer, de som av helsemessige årsaker ikke kan jobbe (fullt ut)? Etter dagens modell endres ikke pensjonsnivået når den uføre går over til regulær alderspensjon fra 67 år. Den månedlige utbetalingen blir som regel den samme.

Som nevnt sørger den nye pensjonsmodellen for at nivået på pensjonen blir en god del lavere når du går av med 62. Opprettholdes dagens system for uførepensjon, betyr det at uføre vil få ”en klart høyere alderspensjon enn yrkesaktive som tar ut alderspensjon ved 62 år”, heter det i Arntsen-utredningen. Det kaller utvalget pensjonsgap. Pensjonsgapet vil av mange, særlig de yrkesaktive, oppfattes som urimelig, mener utvalget.

”Denne forskjellen kan gjøre det økonomisk attraktivt å bli uførepensjonert når en nærmer seg 62 år”, påpeker utrederne. Bekymringen er at dette vil føre til økt tilgang til uføreordningen, altså at flere vil vurdere muligheten til å få ytelser som ufør.

Størrelsen på dette pensjonsgapet er avhengig av tidspunktet for når uføre skal over på alderspensjon. Dersom dagens aldersgrense på 67 år opprettholdes, med reglene om pensjonsopptjening fram til da, ”vil pensjonsgapet bli betydelig”, understreker utvalget.

Alderspensjon litt ned

Utvalget så derfor på spørsmålet om reglene for både opptjening og uttak av alderspensjon for uføre personer bør uformes slik at pensjonsgapet blir mindre. Utrederne mener at det ”bør være mulig å ha et visst pensjonsgap i folketrygden” – til fordel for de uføre. Tilnærmingen er altså myk.

Arntsen-utvalget er likevel veldig klar på at den gjennomsnittlige alderspensjonen til uføre ”bør reduseres noe sammenlignet med dagens regelverk”. På samme måte som yrkesaktive, bør uføre kunne akseptere en viss nedgang i inntekten ved overgang til alderspensjon, mener utvalget.

Usikkert hvor mye

Det har imidlertid ikke tatt nøyaktig stilling til hvor stor denne reduksjonen skal bli. Beregninger for utvalget går ut fra et kutt på 1,5 til 2 prosent, sammenlignet med dagens regler. Dette vil gi staten en besparelse på rundt 1,5 milliarder kroner.

Tallet er basert på beregninger i fjorårets pensjonsmelding. Ifølge Arbeids- og velferdsdepartementets fremskriving kan utgiftene til alderspensjon i 2050 bli på rundt 82 milliarder kroner. Dette gjelder, vel å merke, kun personer som får uførepensjon. 1,5 til 2 prosent av dette beløpet gir da en antatt besparelse på 1,5 milliarder kroner.

Ifølge den samme fremskrivingen antas det at nesten halvparten av nye alderspensjonister vil komme fra uføreordningen.

Alderspensjonist fra 62

Utvalgets flertall mener at personer som mottar uførestønad bør gå over til alderspensjon fra 62 år. Forklaringen: Denne modellen vil være godt tilpasset logikken i det nye alderspensjonssystemet hvor grensen på 62 år blir den sentrale aldersgrensen. Mindretallet i utvalget mener at uføre først bør bli alderspensjonister fra 67 år, men at opptjeningen til alderspensjon opphører fra fylte 62 år. LOs sjefsøkonom Stein Reegård tilhører mindretallet i dette spørsmålet.

Uenigheten gjelder ikke det gjennomsnittlige nivået på alderspensjonen til uføre, påpekes det i den offentlige utredningen.

Livsvarig uføretillegg

Er de uføre nødt til å gå over til alderspensjon fra 62 år, betyr det at mange uføre vil få en lav alderspensjon. Fordi uføre bare i begrenset grad kan velge å fortsette i arbeid utover 62 år, foreslår Arntsen-utvalget en kompensasjon: et livsvarig uføretillegg til alderspensjonen.

Uføretillegget, slik utvalgets flertall ser det, skal gi en erstatning for to ulemper: at den uføre mister poengopptjening til alderspensjonen etter fylte 62 år, og at pensjonen (må) tas ut fra 62 – fem år tidligere enn i dag. Tillegget utformes slik at den enkelte får en samlet alderspensjon fra 62 år som om hun eller han hadde gått over på alderspensjon ved vel 66 år - inkludert pensjonsopptjening fram til tidspunktet.

Uføre får ikke AFP

Arntsen-utvalget ønsker at forskjellen i alderspensjon ikke skal bli for stor mellom uføre personer og yrkesaktive når de starter pensjonistlivet. Derfor legger utvalget til grunn at det ikke skal være mulig både å motta det nevnte uføretillegget og avtalefestet pensjon (AFP). Personer som blir uføre før fylte 62 år vil da ikke ha rett til AFP, og disse vil dermed ikke kunne kombinere AFP og uførestønad, understrekes det i rapporten.

Personer som fortsatt er i arbeid etter 62 år derimot, vil kunne ha rett til både AFP og uførestønad. Hvis det da ikke er tillatt å ta ut begge deler samtidig, vil den enkelte måtte velge hva som gir høyest utbetaling, påpeker utvalget. Hvor mye det blir, vil særlig være avhengig av størrelsen på AFP-tillegget og hvor lenge etter 62 år en blir ufør. AFP-tillegget vil bli høyere jo lengre enn jobber etter 62.

Livsvarig AFP-tillegg?

Arntsen-utvalget legger her til grunn at AFP tas ut som et livsvarig tillegg til alderspensjonen som blir høyere jo lengre en venter med å benytte seg av det. Forhandlingene om avtalefestet pensjon (AFP) gjenstår imidlertid. Statsråd Bjarne Håkon Hanssen lanserte for noen måneder siden ideen om å utbetale et AFP-tillegg på 38.000 kroner – i 15 år. Store deler av fagbevegelsen ønsker imidlertid å beholde dagens ordning. Forhandlingene om det skal komme i gang i god tid før hovedoppgjøret våren 2008.

Sluttanmerkning: Denne fremstillingen tar ikke med den såkalte leveraldersjusteringen (delingstall). Levealdersjustering betyr at hver arbeidstaker må jobbe åtte måneder lengre for hvert år hans kull blir eldre - for å få samme pensjon som han får hvis levealderen ikke øker. Arntsen-utvalget har også tatt stilling til levealdersjustering for uføre, men dette belyses i en annen artikkel.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
18.05.2007
14:24
16.12.2013 01:11Mest lest

Alf Jørgen Schnell og Ninthu Paramlingam i kollektivet Reduser Husleia mener mange lever i uverdige boforhold på leiemarkedet. Bildet innfelt er hentet fra annonsen det et kott med skyvedører tilbys for 6.200 kroner måneden.

Alf Jørgen Schnell og Ninthu Paramlingam i kollektivet Reduser Husleia mener mange lever i uverdige boforhold på leiemarkedet. Bildet innfelt er hentet fra annonsen det et kott med skyvedører tilbys for 6.200 kroner måneden.

Ida Bing og husleie.no

Dette «klesskapet» ble leid ut for 6.200 kroner i måneden: – Leiemarkedet blir bare verre og verre

STENGT: Klokka 12 lørdag formiddag stengte butikkene i Oslo og ni nabokommuner. Dagligvarebutikker og apotek er det eneste unntaket.

STENGT: Klokka 12 lørdag formiddag stengte butikkene i Oslo og ni nabokommuner. Dagligvarebutikker og apotek er det eneste unntaket.

Lene Svenning

Nytt korona-sjokk: Tusenvis av ansatte i varehandelen på Østlandet står i fare for å bli permittert

SAKSØKER: Hege Berit Østgård er blant de 231 Industri Energi-medlemmene som går til gruppesøksmål mot Aker BP.

SAKSØKER: Hege Berit Østgård er blant de 231 Industri Energi-medlemmene som går til gruppesøksmål mot Aker BP.

Jan Inge Haga

Hege Berit fikk hakeslepp da bedriften ville fjerne sluttpakken: – Respektløst overfor oss ansatte

SYKEMELDT: Da kollegaene ble permittert stoppet også bedriften å betale sin del av sykelønna til Frank Robert Neerland.

SYKEMELDT: Da kollegaene ble permittert stoppet også bedriften å betale sin del av sykelønna til Frank Robert Neerland.

Aina Fladset

Frank Robert ble fratatt sykelønn da bedriften permitterte ansatte: – Overraskende

RÅD: Meld deg inn i ei fagforeining, sjekk dokumentasjonen, ikkje ver redd for å stille spørsmål og frem lønnskrav så tidleg som mogleg. Det er råda frå Monica Hanssen og organisasjonsarbeidar Knut Skåle i Fellesforbundet.

RÅD: Meld deg inn i ei fagforeining, sjekk dokumentasjonen, ikkje ver redd for å stille spørsmål og frem lønnskrav så tidleg som mogleg. Det er råda frå Monica Hanssen og organisasjonsarbeidar Knut Skåle i Fellesforbundet.

Tormod Ytrehus

Sjåfør Monica får etterbetalt 82.000 kroner: – Det er ikke gøy å gå til sak, men det skal være lov å være syk

Håvard Sæbø

Arbeidstilsynet sladder lønna på underbetalte arbeidere. Nå må Røe Isaksen svare på hvorfor

Kjersti Stenseng

Kjersti Stenseng

Jan-Erik Østlie

Arbeiderpartiet har mistet over 5.000 medlemmer

Forbundsleder i Fellesforbundet, Jørn Eggum.

Forbundsleder i Fellesforbundet, Jørn Eggum.

Jan-Erik Østlie

Regjeringens nye veiselskap kan bli lagt ned. Fire LO-forbund mener det holder med Statens vegvesen

Koronapandemien har bokstavelig talt kostet både helsedirektør Bjørn Guldvog og FHI-direktør Camilla Stoltenberg dyrt, i form av titusenvis av overtidstimer til både ledere og øvrige ansatte. Den regningen må også helseminister Bent Høie (her på skjermen bak) forholde seg til.

Koronapandemien har bokstavelig talt kostet både helsedirektør Bjørn Guldvog og FHI-direktør Camilla Stoltenberg dyrt, i form av titusenvis av overtidstimer til både ledere og øvrige ansatte. Den regningen må også helseminister Bent Høie (her på skjermen bak) forholde seg til.

Lise Åserud / NTB

FHI-ansatte jobbet over 300 timer overtid i 2020 – ledere fikk millioner i kompensasjon

STENGES: Kjøpesentrene i nye 15 kommuner på Østlandet holder stengt fra og med mandag.

STENGES: Kjøpesentrene i nye 15 kommuner på Østlandet holder stengt fra og med mandag.

Erlend Angelo

Permitteringer i vente i ytterligere 15 kommuner: – Det er dramatisk å stenge ned kjøpesentrene

Det var under dette arbeidet dødsulykken skjedde på Metallco Aluminium i november 2017. Bildet er fra en video avdøde Sverre Aandahl lagde to år før ulykken der han dokumenterte arbeidet sitt. Hjullasteren til høyre i bilde har skuffa full av skrapmetall som den heller i kassa foran på det andre kjøretøyet. Dette kjøretøyet kjører så skuffa inn i smelteovnen, og metallet blir skjøvet inn i ovnen. Temperaturen i ovnen kan være opp mot 950 grader. Hvis en får vann i støpen, kan ovnen eksplodere. Det var det som skjedde, da ulykken inntraff.

Det var under dette arbeidet dødsulykken skjedde på Metallco Aluminium i november 2017. Bildet er fra en video avdøde Sverre Aandahl lagde to år før ulykken der han dokumenterte arbeidet sitt. Hjullasteren til høyre i bilde har skuffa full av skrapmetall som den heller i kassa foran på det andre kjøretøyet. Dette kjøretøyet kjører så skuffa inn i smelteovnen, og metallet blir skjøvet inn i ovnen. Temperaturen i ovnen kan være opp mot 950 grader. Hvis en får vann i støpen, kan ovnen eksplodere. Det var det som skjedde, da ulykken inntraff.

Privat, skjermdump fra YouTube

Verneombud og ansatt døde etter eksplosjon på arbeidsplassen. Daglig leder dømt til fengsel

Erlend Wiborg (Frp) er leder av arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget

Erlend Wiborg (Frp) er leder av arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget

Sissel M. Rasmussen

Frp ville ikke være med på å forlenge AAP-perioden

Kronikk

De polske arbeiderne nektet å være servile da de ble advart mot å «bite hånda som matet dem». Jeg har dessverre ingen slike forventninger til Høyre, skriver Jonas Bals.

De polske arbeiderne nektet å være servile da de ble advart mot å «bite hånda som matet dem». Jeg har dessverre ingen slike forventninger til Høyre, skriver Jonas Bals.

Tormod Ytrehus

«Laksemilliardæren betaler Høyres valgkamp, men ikke lønn til sine polske ansatte»

Hovedtillitsvalgt Gro-Irene Hobber Hansen

Hovedtillitsvalgt Gro-Irene Hobber Hansen

Brian Cliff Olguin

Opptil 45.000 kan bli permittert på Østlandet: – Det er trist, vi håper det ikke blir langvarig, sier tillitsvalgt

Kommentar

Erna Solberg sa selv fra Stortingets talerstol at hun vet at krisen slår skjevt ut, skriver Tirild Rustand Halvorsen. (Arkivfoto)

Erna Solberg sa selv fra Stortingets talerstol at hun vet at krisen slår skjevt ut, skriver Tirild Rustand Halvorsen. (Arkivfoto)

Jan-Erik Østlie

«Regjeringen snakker som om deres egen kompensasjonsordning er perfekt. Det er den ikke»

UTSATT: Tall fra Folkehelseinstituttet viser at siste halvår i fjor var det ansatte i serveringsbransjen den yrkesgruppa med mest koronasmitte. (Illustrasjonsfoto)

UTSATT: Tall fra Folkehelseinstituttet viser at siste halvår i fjor var det ansatte i serveringsbransjen den yrkesgruppa med mest koronasmitte. (Illustrasjonsfoto)

colourbox.com

Smittet på jobb: 611 har søkt Nav om å få covid-19 godkjent som yrkessykdom

Bent Høie

Bent Høie

Leif Martin Kirknes

Skjenkereglene endres: – For tidlig, mener Bent Høie

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) mener at såkalte ostehøvelkutt ikke kan forklare hvorfor Danmark tester flere virusprøver for mutasjoner enn Norge.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) mener at såkalte ostehøvelkutt ikke kan forklare hvorfor Danmark tester flere virusprøver for mutasjoner enn Norge.

Leif Martin Kirknes

Høie forsvarer budsjettkuttene i Folkehelseinstituttet (FHI)

LO-advokat Atle Sønsteli Johansen. (Arkivfoto)

LO-advokat Atle Sønsteli Johansen. (Arkivfoto)

Jan-Erik Østlie

Skal det være to eller 14 dagers varslingsfrist for permitteringer? LO-advokatene svarer

BESKYTTER ARBEIDSPLASSER: Rune Mjelde (til venstre), hovedtillitsvalgt i Store Norske, og Svein Jonny Albrigtsen, leder av LO Svalbard, mener at det fortsatt kan hentes ut kull fra Gruve 7 på Svalbard selv om kullkraftverket i Longyearbyen legges ned.

BESKYTTER ARBEIDSPLASSER: Rune Mjelde (til venstre), hovedtillitsvalgt i Store Norske, og Svein Jonny Albrigtsen, leder av LO Svalbard, mener at det fortsatt kan hentes ut kull fra Gruve 7 på Svalbard selv om kullkraftverket i Longyearbyen legges ned.

Katharina Dale Håkonsen

Rune og Svein Jonny kjemper for arbeidsplassene i den siste norske kullgruva på Svalbard


Flere saker