JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Alderspensjonist fra 62?

Når skal uføre personer bli alderspensjonister når det ikke lenger finnes en eksakt pensjonsalder i det nye pensjonssystemet? Ved 62 år, mener flertallet i Oluf Arntsens utvalg.18.05.2007
14:24
16.12.2013 01:11

Det nye pensjonssystemet skal gjelde fra 2010. Det legger opp til en fleksibel pensjonsalder fra 62 år. Velger du å gå av tidligere enn ved 67 år (lovfestet pensjonsalder i dag), må du betale for denne rettigheten med et kutt i alderspensjonen på rundt 4,5 prosent per år, sammenlignet med dagens pensjonssystem. Tidligpensjon har altså sin pris.

Velger du derimot å jobbe utover 62 år, vil du logisk nok få mer i alderspensjon for hvert år du utsetter pensjonering.

Ufør og pensjonist

Dette gjelder altså yrkesaktive i arbeidslivet. Hva så med uføre personer, de som av helsemessige årsaker ikke kan jobbe (fullt ut)? Etter dagens modell endres ikke pensjonsnivået når den uføre går over til regulær alderspensjon fra 67 år. Den månedlige utbetalingen blir som regel den samme.

Som nevnt sørger den nye pensjonsmodellen for at nivået på pensjonen blir en god del lavere når du går av med 62. Opprettholdes dagens system for uførepensjon, betyr det at uføre vil få ”en klart høyere alderspensjon enn yrkesaktive som tar ut alderspensjon ved 62 år”, heter det i Arntsen-utredningen. Det kaller utvalget pensjonsgap. Pensjonsgapet vil av mange, særlig de yrkesaktive, oppfattes som urimelig, mener utvalget.

”Denne forskjellen kan gjøre det økonomisk attraktivt å bli uførepensjonert når en nærmer seg 62 år”, påpeker utrederne. Bekymringen er at dette vil føre til økt tilgang til uføreordningen, altså at flere vil vurdere muligheten til å få ytelser som ufør.

Størrelsen på dette pensjonsgapet er avhengig av tidspunktet for når uføre skal over på alderspensjon. Dersom dagens aldersgrense på 67 år opprettholdes, med reglene om pensjonsopptjening fram til da, ”vil pensjonsgapet bli betydelig”, understreker utvalget.

Alderspensjon litt ned

Utvalget så derfor på spørsmålet om reglene for både opptjening og uttak av alderspensjon for uføre personer bør uformes slik at pensjonsgapet blir mindre. Utrederne mener at det ”bør være mulig å ha et visst pensjonsgap i folketrygden” – til fordel for de uføre. Tilnærmingen er altså myk.

Arntsen-utvalget er likevel veldig klar på at den gjennomsnittlige alderspensjonen til uføre ”bør reduseres noe sammenlignet med dagens regelverk”. På samme måte som yrkesaktive, bør uføre kunne akseptere en viss nedgang i inntekten ved overgang til alderspensjon, mener utvalget.

Usikkert hvor mye

Det har imidlertid ikke tatt nøyaktig stilling til hvor stor denne reduksjonen skal bli. Beregninger for utvalget går ut fra et kutt på 1,5 til 2 prosent, sammenlignet med dagens regler. Dette vil gi staten en besparelse på rundt 1,5 milliarder kroner.

Tallet er basert på beregninger i fjorårets pensjonsmelding. Ifølge Arbeids- og velferdsdepartementets fremskriving kan utgiftene til alderspensjon i 2050 bli på rundt 82 milliarder kroner. Dette gjelder, vel å merke, kun personer som får uførepensjon. 1,5 til 2 prosent av dette beløpet gir da en antatt besparelse på 1,5 milliarder kroner.

Ifølge den samme fremskrivingen antas det at nesten halvparten av nye alderspensjonister vil komme fra uføreordningen.

Alderspensjonist fra 62

Utvalgets flertall mener at personer som mottar uførestønad bør gå over til alderspensjon fra 62 år. Forklaringen: Denne modellen vil være godt tilpasset logikken i det nye alderspensjonssystemet hvor grensen på 62 år blir den sentrale aldersgrensen. Mindretallet i utvalget mener at uføre først bør bli alderspensjonister fra 67 år, men at opptjeningen til alderspensjon opphører fra fylte 62 år. LOs sjefsøkonom Stein Reegård tilhører mindretallet i dette spørsmålet.

Uenigheten gjelder ikke det gjennomsnittlige nivået på alderspensjonen til uføre, påpekes det i den offentlige utredningen.

Livsvarig uføretillegg

Er de uføre nødt til å gå over til alderspensjon fra 62 år, betyr det at mange uføre vil få en lav alderspensjon. Fordi uføre bare i begrenset grad kan velge å fortsette i arbeid utover 62 år, foreslår Arntsen-utvalget en kompensasjon: et livsvarig uføretillegg til alderspensjonen.

Uføretillegget, slik utvalgets flertall ser det, skal gi en erstatning for to ulemper: at den uføre mister poengopptjening til alderspensjonen etter fylte 62 år, og at pensjonen (må) tas ut fra 62 – fem år tidligere enn i dag. Tillegget utformes slik at den enkelte får en samlet alderspensjon fra 62 år som om hun eller han hadde gått over på alderspensjon ved vel 66 år - inkludert pensjonsopptjening fram til tidspunktet.

Uføre får ikke AFP

Arntsen-utvalget ønsker at forskjellen i alderspensjon ikke skal bli for stor mellom uføre personer og yrkesaktive når de starter pensjonistlivet. Derfor legger utvalget til grunn at det ikke skal være mulig både å motta det nevnte uføretillegget og avtalefestet pensjon (AFP). Personer som blir uføre før fylte 62 år vil da ikke ha rett til AFP, og disse vil dermed ikke kunne kombinere AFP og uførestønad, understrekes det i rapporten.

Personer som fortsatt er i arbeid etter 62 år derimot, vil kunne ha rett til både AFP og uførestønad. Hvis det da ikke er tillatt å ta ut begge deler samtidig, vil den enkelte måtte velge hva som gir høyest utbetaling, påpeker utvalget. Hvor mye det blir, vil særlig være avhengig av størrelsen på AFP-tillegget og hvor lenge etter 62 år en blir ufør. AFP-tillegget vil bli høyere jo lengre enn jobber etter 62.

Livsvarig AFP-tillegg?

Arntsen-utvalget legger her til grunn at AFP tas ut som et livsvarig tillegg til alderspensjonen som blir høyere jo lengre en venter med å benytte seg av det. Forhandlingene om avtalefestet pensjon (AFP) gjenstår imidlertid. Statsråd Bjarne Håkon Hanssen lanserte for noen måneder siden ideen om å utbetale et AFP-tillegg på 38.000 kroner – i 15 år. Store deler av fagbevegelsen ønsker imidlertid å beholde dagens ordning. Forhandlingene om det skal komme i gang i god tid før hovedoppgjøret våren 2008.

Sluttanmerkning: Denne fremstillingen tar ikke med den såkalte leveraldersjusteringen (delingstall). Levealdersjustering betyr at hver arbeidstaker må jobbe åtte måneder lengre for hvert år hans kull blir eldre - for å få samme pensjon som han får hvis levealderen ikke øker. Arntsen-utvalget har også tatt stilling til levealdersjustering for uføre, men dette belyses i en annen artikkel.

18.05.2007
14:24
16.12.2013 01:11Mest lest

Kommentar

Norwegian er blant flyselskapene som har måttet innstille avganger som følge av streiken blant flyteknikerne.

Norwegian er blant flyselskapene som har måttet innstille avganger som følge av streiken blant flyteknikerne.

Atle Straume

«Flyteknikerne har mistet bakkekontakten»

Pensjonssystemet belønner de friske som kan jobbe til de er langt oppe i 60-åra. Men ikke alle kan det, sier Anne Skevik Grødem, sosiolog og forsker ved Institutt for samfunnsforskning.

Pensjonssystemet belønner de friske som kan jobbe til de er langt oppe i 60-åra. Men ikke alle kan det, sier Anne Skevik Grødem, sosiolog og forsker ved Institutt for samfunnsforskning.

Colourbox/privat

Folk som holder seg friske belønnes: – En svakhet, mener pensjonsforsker

Malin Fagerli saksøkte arbeidsgivaren for å få lønn under opplæring.

Malin Fagerli saksøkte arbeidsgivaren for å få lønn under opplæring.

Tormod Ytrehus

Malin måtte jobbe ei veke utan lønn: – Tenkte det måtte vere ein feil

Alle ansatte ved sykehusene får et lønnstillegg på 12.000 kroner.

Alle ansatte ved sykehusene får et lønnstillegg på 12.000 kroner.

Frøydis Falch Urbye

Ny lønn til sykehusansatte. Se hvor mye de fikk

Josefine Weiby Koller (22) mener politikerne må sørge for bedre bemanning i barnehagene for å unngå at barnehageansatte sliter seg ut lenge før en stadig økende pensjonsalder.

Josefine Weiby Koller (22) mener politikerne må sørge for bedre bemanning i barnehagene for å unngå at barnehageansatte sliter seg ut lenge før en stadig økende pensjonsalder.

Ole Martin Wold

Josefine (22): – Får følelsen av at jeg ikke blir verdsatt nok til å fortjene å pensjonere meg

Jan-Erik Østlie

SAS driver hærverk på den nordiske modellen, mener pilot-leder

Satsene offshore økes med 25.000 kroner fra 1. juni 2022, opplyser Industri Energi.

Satsene offshore økes med 25.000 kroner fra 1. juni 2022, opplyser Industri Energi.

Håvard Sæbø

Ingen streik: Dette er den nye lønna til offshoreansatte i oljeservice

– At folk har stått i kampen, er grunnen til at vi har fått det såpass enkelt, mener Silje Klemetvold. Hun og Silje Heide har vært gift siden 2013.

– At folk har stått i kampen, er grunnen til at vi har fått det såpass enkelt, mener Silje Klemetvold. Hun og Silje Heide har vært gift siden 2013.

Håvard Sæbø

Silje og Silje vil skjerme barna: – De trenger ikke vite at ikke alle aksepterer vår familie

Streikevarsel, mangel på tilsette og bygging av nytt bagasjeanlegg på Oslo Lufthamn. Det er fleire grunnar til at reisande kan oppleve forseinkingar på norske flyplassar i sommar.

Streikevarsel, mangel på tilsette og bygging av nytt bagasjeanlegg på Oslo Lufthamn. Det er fleire grunnar til at reisande kan oppleve forseinkingar på norske flyplassar i sommar.

Tormod Ytrehus

I sommar kan det bli meir flykaos. Her er noko av grunnen

NHO-sjef Ole Erik Almlid

NHO-sjef Ole Erik Almlid

Jan-Erik Østlie

Flyteknikerne blir stengt ute fra jobb. NHO varsler lockout i streiken

Kokią pensiją gausiu sulaukęs pensijos amžiaus?

Kokią pensiją gausiu sulaukęs pensijos amžiaus?

Anna Granqvist

Kokią pensiją gausiu sulaukęs pensijos amžiaus? Ar gausiu uždirbtą Norvegijoje pensiją, išvykęs gyventi į kitą šalį?

Jan-Erik Østlie

LO frykter flere ledige etter rentehopp: – Jeg er bekymret

Voss-anlegget blir nedlagt i løpet av 2022, har Tines konsernstyre besluttet.

Voss-anlegget blir nedlagt i løpet av 2022, har Tines konsernstyre besluttet.

Erlend Angelo

Tine legger ned sitt meieri på Voss: – En trist dag

ALLIERTE: Unge homofile vil finne naturlige allierte på venstresiden, sier Per Østvold, tidligere leder i Norsk Transportarbeiderforbund.

ALLIERTE: Unge homofile vil finne naturlige allierte på venstresiden, sier Per Østvold, tidligere leder i Norsk Transportarbeiderforbund.

Håvard Sæbø

Per var åpen homofil på arbeidsplassen: – Du måtte regne med kraftig trakassering

Lockout er definert i arbeidstvistloven av 2012.

Lockout er definert i arbeidstvistloven av 2012.

Sissel M. Rasmussen

Her er en kort forklaring på hva lockout er

Lanseringen ble gjort midt i produksjonshallen til Rosenberg verft. Her er statsminister Jonas Gahr Støre sammen med Ap-veteran Gunnar Berge.

Lanseringen ble gjort midt i produksjonshallen til Rosenberg verft. Her er statsminister Jonas Gahr Støre sammen med Ap-veteran Gunnar Berge.

Helge Rønning Birkelund

Regjeringen gir inntil 60 milliarder til grønn industri

Over 900 SAS-piloter blir tatt ut i streik dersom ikke meklingen mellom SAS-pilotene og SAS ender i enighet innen 29. juni.

Over 900 SAS-piloter blir tatt ut i streik dersom ikke meklingen mellom SAS-pilotene og SAS ender i enighet innen 29. juni.

Tormod Ytrehus

Alle SAS-pilotene i Norge vil bli tatt ut i streik fra dag én

Hvordan grave en sikker grøft? De regionale verneombudene for bygg og anlegg har laget revidert veileder om dette.

Hvordan grave en sikker grøft? De regionale verneombudene for bygg og anlegg har laget revidert veileder om dette.

Illustrasjon: Lina Raknes

Fire store endringer i det nye lovverket for grøftearbeid

Debatt

Dessverre opplever jeg at ytelser blandes sammen og ønsket om tabloide overskrifter overskygger debatten. Dette er uheldig, skriver Sigrid Ofstad.

Dessverre opplever jeg at ytelser blandes sammen og ønsket om tabloide overskrifter overskygger debatten. Dette er uheldig, skriver Sigrid Ofstad.

Hanna Skotheim

«Debatten om fattigdom er viktig. Så viktig at den må være faktabasert», skriver Nav-veileder

LAGER: Hvem skal organisere de ansatte på ulike typer lagre? Handel og Kontor og Fellesforbundet har i årevis kranglet om dette.

LAGER: Hvem skal organisere de ansatte på ulike typer lagre? Handel og Kontor og Fellesforbundet har i årevis kranglet om dette.

Håvard Sæbø

LO har satt ned foten i krangel om lageransatte


Flere saker