JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Innsynsretten lovfestes

Flertallet i Stortingets arbeids- og sosialkomité vil gi de tillitsvalgte lovfestet rett til innsyn i lønns- og arbeidsvilkår som gjelder bedriftens oppdragstakere og underentreprenører. Og de skal få lov til å benytte seg av rådgivere, sier saksordfører Per Rune Henriksen (Ap).06.06.2007
19:32
16.12.2013 01:23

I dag la arbeids- og sosialkomiteen fram sin innstilling til endringer i arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven, da særlig

- de tillitsvalgtes innsynsrett i de ansattes lønns- og arbeidsvilkår hos oppdragstakere og underentreprenører som er underlagt allmenngjlringsforskriften - oppdragsgivernes solidaransvar ved manglende lønnsutbetaling hos underleverandører (såkalt påseer-ansvar) - forslaget om innstramming av reglene for innleie av arbeidskraft mellom produksjonsbedrifter - obligatorisk godkjenningsordning av bemanningsbedrifter

Odelstingsproposisjonen skal behandles og vedtas i morgen.

Fellesforbundet ble hørt

Mest omstridt under behandlingen var innsynsretten til de tillitsvalgte. Så sent som under komitéhøringen 15. mai argumenterte NHO sterkt imot, men flertallet i komiteen innstiller altså på at de tillitsvalgte skal få lovfestet innsynsrett i lønns- og arbeidsvilkår i bedrifter som er underlagt allmenngjøringsforskriften - som for eksempel byggefirmaer over hele landet og verkstedbedrifter på syv petrokjemiske landanlegg.

Flertallet i komiteen ønsker at denne retten lovfestes, men at de tillitsvalgte gis taushetsplikt. Opplysningene skal kun gis til Arbeids- eller Petroleumstilsynet. Fellesforbundet og LO mente at denne taushetsplikten sørget for at innsynsretten nærmest ble ubrukelig. De krevde derfor at de tillitsvalgte også skal kunne gi opplysningene til sitt forbund. Det fikk de gjennomslag for.

Ja til rådgivere

Saksordfører Per Rune Hendriksen fra Arbeiderpartiet forteller at flertallet går inn for at de tillitsvalgte skal kunne benytte seg av rådgivere. Begrunnelsen er at tillitsvalgte kan ha behov for bistand når de skal vurdere om for eksempel en utenlandsk arbeidsavtale er i samsvar med den allmenngjorte tariffavtalen eller ikke.

– Rådgiverne er imidlertid underlagt taushetsplikt, påpeker Henriksen. I forskriften til lov vil det bli nærmere forklart hva som menes med bruk av rådgivere og hvordan taushetsplikten kommer til å se ut.

Utvider arbeidsgiveransvaret

Per Rune Henriksen var i dag godt fornøyd med innstillingen.

– Dette blir kjempegreie. Bruk av rådgivere er en god løsning, sa han entusiastisk.

– Jeg er også fornøyd med at vi utvider arbeidsgiveransvaret etter allmenngjøringsloven. Den forplikter oppdragsgivere i større grad enn i dag til å kontrollere at oppdragstakere følger allmenngjøringsforskriften. Samtidig har vi ikke lukket døra for et eventuelt solidaransvar før lønn hvis det skulle vise seg å være nødvendig, fortsetter Henriksen.

Solidaransvar på vent?

Komiteen mener at det, på det nåværende tidspunktet, vil føre for langt å innføre et solidaransvar for lønnsutbetalinger. Solidaransvar betyr at en oppdragsgiver er ansvarlig for lønnsutbetalingene hvis ansatte hos underleverandører ikke får utbetalt den lønna de har krav på etter allmenngjøringsforskriften.

Departementets innvending: ”Et solidaransvar vil være et svært inngripende tiltak som kan komme til å påføre virksomhetene betydelige økonomiske og administrative byrder. Spesielt vil det kunne ramme små og mellomstore bedrifter.”

Kontrollordning for vikarbyråer

Arbeids- og Sosialdepartementet luftet i høringsnotatet tanken om det bør innføres en obligatorisk godkjennings- og kontrollordning for vikarbyråer/bemanningsforetak. Bakgrunnen var et ønske om å få bedre oversikt over aktørene i utleiebransjen og bedre mulighet til å ”kontrollere at lovpålagte forpliktelser til staten etterleves”. Med andre ord: at skatter og avgifter innbetales og at arbeids- og oppholdstillatelse for utenlandske arbeidstakere er i orden.

Økonomiske krav

Flertallet i arbeids- og sosialkomiteen går inn for en slik godkjennings- og kontrollordning for bemanningsforetak. Utover rene registreringskrav bør det også stilles økonomiske og organisatoriske krav til virksomheter som driver med utleie av arbeidskraft.

Strammere innleieregler

Det har vært en betydelig økning av innleie av arbeidskraft fra de EU-landene til norske bedrifter. Samtidig har også antall useriøse aktører gått opp. Derfor ble det foreslått å stramme inn reglene for når innleie fra produksjonsbedrifter krever avtale mellom arbeidsgiver og de ansatte og deres tillitsvalgte.

Flertallet i komiteen mener at inn- og utleie av arbeidskraft mellom produksjonsbedrifter er underlagt et langt mer liberalt regelverk enn innleie fra vikarbyråer. Det gjør det lett å utnytte og omgå de langt mer restriktive innleiebestemmelsene fra vikarbyråer. Resultatet er blitt et økende antall tilfeller av sosial dumping i forbindelse med arbeidsleie.

Dokumentasjonsplikt

Arbeidsgiverne pålegges derfor en dokumentasjonsplikt. Den vil gi tillitsvalgte mulighet til innsyn i og kontroll med at det dreier seg om lovlig innleie fra en produksjonsbedrift.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
06.06.2007
19:32
16.12.2013 01:23Mest lest

FriFagbevegelse har sett kontrakter hvor styrmenn direkte ansatt i Wizz Air har 11.000 kroner i månedslønn. Arbeidstiden er 40 timer i uka.

FriFagbevegelse har sett kontrakter hvor styrmenn direkte ansatt i Wizz Air har 11.000 kroner i månedslønn. Arbeidstiden er 40 timer i uka.

Pete Webber/Flickr (CC BY-SA 2.0)

Wizz Air-lønna: Slik er pilotens kontrakt

AFP-EN RYKER: – Planen var å gå av med AFP, men det kommer bare til å mangle noen måneder på at jeg blir 62 år før jeg må slutte. Jeg får prøve å finne en jobb i en bedrift som har AFP, sier Eva Sæther.

AFP-EN RYKER: – Planen var å gå av med AFP, men det kommer bare til å mangle noen måneder på at jeg blir 62 år før jeg må slutte. Jeg får prøve å finne en jobb i en bedrift som har AFP, sier Eva Sæther.

Håvard Sæbø

Eva (60) mister jobben hun fikk som 18-åring. Nå flyttes suksessfabrikken ut av Norge

SIER IFRA: – Når jeg mener Nav har konkludert feil, har jeg anbefalt at Nav ikke stanser stønad eller at Nav må innvilge stønad. Jeg har da påpekt at økonomisk uforutsigbarhet skaper sterk uro og bekymring, noe som forstyrrer behandling i vesentlig grad, sier lege Paul Kavli.

SIER IFRA: – Når jeg mener Nav har konkludert feil, har jeg anbefalt at Nav ikke stanser stønad eller at Nav må innvilge stønad. Jeg har da påpekt at økonomisk uforutsigbarhet skaper sterk uro og bekymring, noe som forstyrrer behandling i vesentlig grad, sier lege Paul Kavli.

Yngvil Mortensen

Nav anklager lege for å bidra til trygdemisbruk: – Jeg gjør jobben min

Tyra Lillegård mener det er helt rett av Arbeidsmandsforbundet å si opp plassene til 65 lærlinger under streiken, så disse kan tas ut i streik hvis ikke bedriften endrer sin praksis.

Tyra Lillegård mener det er helt rett av Arbeidsmandsforbundet å si opp plassene til 65 lærlinger under streiken, så disse kan tas ut i streik hvis ikke bedriften endrer sin praksis.

Martin Guttormsen Slørdal

Tillitsvalgt Tyra: – Lærlinger ble brukt til å sette opp nye møbler, kaste søppel og flytte ting på kontoret

Elisabeth Thoresen i AAP-akssjonen får henvendelser fra mange fortvilede medlemmer.

Elisabeth Thoresen i AAP-akssjonen får henvendelser fra mange fortvilede medlemmer.

Nanna Aanes Wolden

Frykter AAP-kuttene har bidratt på selvmordsstatstikken – krever umiddelbar kartlegging

– Det arbeidsmarkedet vi har i dag gjør det ikke lett for noen å finne jobb, men det er enda vanskeligere for dem som har helseutfordringer, sier Nav-forsker.

– Det arbeidsmarkedet vi har i dag gjør det ikke lett for noen å finne jobb, men det er enda vanskeligere for dem som har helseutfordringer, sier Nav-forsker.

Tormod Ytrehus

AAP-forlengelse løper ut: – Mange vil havne på sosialhjelp eller ingenting, sier Nav-forsker

Ti år etter at han falt på jobb og brakk ryggen, inngikk tidligere rørlegger Vidar Sagen i 2018 et forlik med Alpha Insurance, som skulle sikre ham 850.000 kroner i yrkesskadeerstatning. Så gikk det danske forsikringsselskapet konkurs.

Ti år etter at han falt på jobb og brakk ryggen, inngikk tidligere rørlegger Vidar Sagen i 2018 et forlik med Alpha Insurance, som skulle sikre ham 850.000 kroner i yrkesskadeerstatning. Så gikk det danske forsikringsselskapet konkurs.

Håvard Sæbø

Vidar (68) skulle få 850.000 kroner etter ulykken på jobben. Så gikk selskapet konkurs

Marianne Evensen (55) ble i 2017 dømt for trygdesvindel og måtte sone 75 dager i fengsel. I ettertid har Nav konkludert med at de tolket regelverket feil. Nå håper Evensen på å bli frikjent.

Marianne Evensen (55) ble i 2017 dømt for trygdesvindel og måtte sone 75 dager i fengsel. I ettertid har Nav konkludert med at de tolket regelverket feil. Nå håper Evensen på å bli frikjent.

Amanda Iversen Orlich

Trygdeskandalen: Marianne vet ikke om hun blir frikjent før hun dør

I siste episode av serien «Sånn er Norge» refererer Harald Eia til sitt eget liv for å forklare hvorfor fagorganisering er viktig.

I siste episode av serien «Sånn er Norge» refererer Harald Eia til sitt eget liv for å forklare hvorfor fagorganisering er viktig.

skjermdump, NRK TV - Sånn er Norge

Rørt Harald Eia i beste sendetid: Ber folk fagorganisere seg

Filip er foreløpig ute av bransjen. Om han vil tilbake, er han usikker på.

Filip er foreløpig ute av bransjen. Om han vil tilbake, er han usikker på.

Marie von Krogh

Filip jobbet med å hjelpe folk tilbake i jobb. Til slutt var det han som ikke maktet mer

TALENT: Sandra Åberg Kristiansen, her under landsstyremøtet i EL og IT Forbundet i juni i fjor. I desember samme år var hun også en av dirigentene på landsstyremøtet i forbundet.

TALENT: Sandra Åberg Kristiansen, her under landsstyremøtet i EL og IT Forbundet i juni i fjor. I desember samme år var hun også en av dirigentene på landsstyremøtet i forbundet.

Leif Martin Kirknes

Sandra (23) kan bli en av Norges mektigste kvinner

FERDIGFORHANDLET: Årets lønnsoppgjør i persontogselskapene og de andre selskapene i jernbanesektoren nærmer seg ferdigforhandlet. Noen steder gjenstår fortsatt resultatet fra uravstemninger før oppgjørene anses som ferdige.

FERDIGFORHANDLET: Årets lønnsoppgjør i persontogselskapene og de andre selskapene i jernbanesektoren nærmer seg ferdigforhandlet. Noen steder gjenstår fortsatt resultatet fra uravstemninger før oppgjørene anses som ferdige.

Ole Palmstrøm

Lite penger i lønnsoppgjøret for jernbaneansatte. Så mye øker lønna

Arkivfoto.

Arkivfoto.

Håvard Sæbø

Nå må medlemmene i hotell og restaurant selv ta stilling til om de vil streike for bedre lønn

Leif Martin Kirknes

Regjeringen strammer inn: Utenlandske arbeidere fra røde land får ikke lenger unntak

NYTT DIREKTIV PÅ TRAPPENE: Direktivet sier at alle arbeidstakere skal ha tilgang til minstelønn, enten gjennom tariffavtale eller gjennom lovfestet minstelønn.

NYTT DIREKTIV PÅ TRAPPENE: Direktivet sier at alle arbeidstakere skal ha tilgang til minstelønn, enten gjennom tariffavtale eller gjennom lovfestet minstelønn.

Ole Palmstrøm

Nå kommer EU-loven om minstelønn

Trygve Slagsvold Vedum

Trygve Slagsvold Vedum

Jan-Erik Østlie

Senterpartiet mest fram på målinger i oktober

OPP 3,6 PROSENT: Lastebilsjåførenes minstelønn øker med nesten 3,6 prosent etter at partene meklet seg fram til enighet om ny tariffavtale. Her Ole Einar Adamsrød i Fellesforbundet.

OPP 3,6 PROSENT: Lastebilsjåførenes minstelønn øker med nesten 3,6 prosent etter at partene meklet seg fram til enighet om ny tariffavtale. Her Ole Einar Adamsrød i Fellesforbundet.

Roy Ervin Solstad

Lastebilsjåfører får ny lønn: – Var nok maksimalt av det vi kunne klare å få til

AAP-REGELVERKET: Er du ikke tilbake i jobb eller ferdig utredet etter tre år, faller du helt ut av systemet og må gå på sosialen.

AAP-REGELVERKET: Er du ikke tilbake i jobb eller ferdig utredet etter tre år, faller du helt ut av systemet og må gå på sosialen.

Colourbox.com

Karensperioden fra AAP skaper fortvilelse. Frp sikrer regjeringen flertallet for å beholde den

SV-leder Audun Lysbakken etterlyser nye dagpengetiltak. Regjeringen glemmer krisetiltakene for arbeidsfolk, mener han.

SV-leder Audun Lysbakken etterlyser nye dagpengetiltak. Regjeringen glemmer krisetiltakene for arbeidsfolk, mener han.

Jan-Erik Østlie

Fra nyttår får permitterte og arbeidsledige flere tusen kroner mindre å leve av i måneden: – En hån

Vekterstreiken har pågått siden 15. september, og fra mandag 2. november er totalt 2.390 vektere her i landet i streik.

Vekterstreiken har pågått siden 15. september, og fra mandag 2. november er totalt 2.390 vektere her i landet i streik.

Jan-Erik Østlie

NHO hevder at nytt tilbud til vekterne oppfyller alle krav. Helt feil, svarer forbundsleder


Flere saker