JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Innsynsretten lovfestes

Flertallet i Stortingets arbeids- og sosialkomité vil gi de tillitsvalgte lovfestet rett til innsyn i lønns- og arbeidsvilkår som gjelder bedriftens oppdragstakere og underentreprenører. Og de skal få lov til å benytte seg av rådgivere, sier saksordfører Per Rune Henriksen (Ap).06.06.2007
19:32
16.12.2013 01:23

I dag la arbeids- og sosialkomiteen fram sin innstilling til endringer i arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven, da særlig

- de tillitsvalgtes innsynsrett i de ansattes lønns- og arbeidsvilkår hos oppdragstakere og underentreprenører som er underlagt allmenngjlringsforskriften - oppdragsgivernes solidaransvar ved manglende lønnsutbetaling hos underleverandører (såkalt påseer-ansvar) - forslaget om innstramming av reglene for innleie av arbeidskraft mellom produksjonsbedrifter - obligatorisk godkjenningsordning av bemanningsbedrifter

Odelstingsproposisjonen skal behandles og vedtas i morgen.

Fellesforbundet ble hørt

Mest omstridt under behandlingen var innsynsretten til de tillitsvalgte. Så sent som under komitéhøringen 15. mai argumenterte NHO sterkt imot, men flertallet i komiteen innstiller altså på at de tillitsvalgte skal få lovfestet innsynsrett i lønns- og arbeidsvilkår i bedrifter som er underlagt allmenngjøringsforskriften - som for eksempel byggefirmaer over hele landet og verkstedbedrifter på syv petrokjemiske landanlegg.

Flertallet i komiteen ønsker at denne retten lovfestes, men at de tillitsvalgte gis taushetsplikt. Opplysningene skal kun gis til Arbeids- eller Petroleumstilsynet. Fellesforbundet og LO mente at denne taushetsplikten sørget for at innsynsretten nærmest ble ubrukelig. De krevde derfor at de tillitsvalgte også skal kunne gi opplysningene til sitt forbund. Det fikk de gjennomslag for.

Ja til rådgivere

Saksordfører Per Rune Hendriksen fra Arbeiderpartiet forteller at flertallet går inn for at de tillitsvalgte skal kunne benytte seg av rådgivere. Begrunnelsen er at tillitsvalgte kan ha behov for bistand når de skal vurdere om for eksempel en utenlandsk arbeidsavtale er i samsvar med den allmenngjorte tariffavtalen eller ikke.

– Rådgiverne er imidlertid underlagt taushetsplikt, påpeker Henriksen. I forskriften til lov vil det bli nærmere forklart hva som menes med bruk av rådgivere og hvordan taushetsplikten kommer til å se ut.

Utvider arbeidsgiveransvaret

Per Rune Henriksen var i dag godt fornøyd med innstillingen.

– Dette blir kjempegreie. Bruk av rådgivere er en god løsning, sa han entusiastisk.

– Jeg er også fornøyd med at vi utvider arbeidsgiveransvaret etter allmenngjøringsloven. Den forplikter oppdragsgivere i større grad enn i dag til å kontrollere at oppdragstakere følger allmenngjøringsforskriften. Samtidig har vi ikke lukket døra for et eventuelt solidaransvar før lønn hvis det skulle vise seg å være nødvendig, fortsetter Henriksen.

Solidaransvar på vent?

Komiteen mener at det, på det nåværende tidspunktet, vil føre for langt å innføre et solidaransvar for lønnsutbetalinger. Solidaransvar betyr at en oppdragsgiver er ansvarlig for lønnsutbetalingene hvis ansatte hos underleverandører ikke får utbetalt den lønna de har krav på etter allmenngjøringsforskriften.

Departementets innvending: ”Et solidaransvar vil være et svært inngripende tiltak som kan komme til å påføre virksomhetene betydelige økonomiske og administrative byrder. Spesielt vil det kunne ramme små og mellomstore bedrifter.”

Kontrollordning for vikarbyråer

Arbeids- og Sosialdepartementet luftet i høringsnotatet tanken om det bør innføres en obligatorisk godkjennings- og kontrollordning for vikarbyråer/bemanningsforetak. Bakgrunnen var et ønske om å få bedre oversikt over aktørene i utleiebransjen og bedre mulighet til å ”kontrollere at lovpålagte forpliktelser til staten etterleves”. Med andre ord: at skatter og avgifter innbetales og at arbeids- og oppholdstillatelse for utenlandske arbeidstakere er i orden.

Økonomiske krav

Flertallet i arbeids- og sosialkomiteen går inn for en slik godkjennings- og kontrollordning for bemanningsforetak. Utover rene registreringskrav bør det også stilles økonomiske og organisatoriske krav til virksomheter som driver med utleie av arbeidskraft.

Strammere innleieregler

Det har vært en betydelig økning av innleie av arbeidskraft fra de EU-landene til norske bedrifter. Samtidig har også antall useriøse aktører gått opp. Derfor ble det foreslått å stramme inn reglene for når innleie fra produksjonsbedrifter krever avtale mellom arbeidsgiver og de ansatte og deres tillitsvalgte.

Flertallet i komiteen mener at inn- og utleie av arbeidskraft mellom produksjonsbedrifter er underlagt et langt mer liberalt regelverk enn innleie fra vikarbyråer. Det gjør det lett å utnytte og omgå de langt mer restriktive innleiebestemmelsene fra vikarbyråer. Resultatet er blitt et økende antall tilfeller av sosial dumping i forbindelse med arbeidsleie.

Dokumentasjonsplikt

Arbeidsgiverne pålegges derfor en dokumentasjonsplikt. Den vil gi tillitsvalgte mulighet til innsyn i og kontroll med at det dreier seg om lovlig innleie fra en produksjonsbedrift.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
06.06.2007
19:32
16.12.2013 01:23Mest lest

Hanna Skotheim

Kaisa om å være fattig i Norge: – Vi må se på lønningene til folk

ADVARER: Rafal Janeczeks liv ble snudd på hodet etter tiden som ansatt i bemanningsfirmaet Kranfører AS. Nå håper han andre arbeidsinnvandrere skal slippe å oppleve det samme som ham.

ADVARER: Rafal Janeczeks liv ble snudd på hodet etter tiden som ansatt i bemanningsfirmaet Kranfører AS. Nå håper han andre arbeidsinnvandrere skal slippe å oppleve det samme som ham.

Håvard Sæbø

Da Rafal (33) begynte å kreve lønn mellom oppdrag, ble jobben et mareritt

Telefonbetjenter blir trakassert at kunder.

Telefonbetjenter blir trakassert at kunder.

Illustrasjonsfoto: Motortion/Colourbox

Telefonbetjenter blir drapstruet på jobb. Her forteller tre ansatte sine historier

Marian Abdi Hussein (SV) , Maria-Karine Aasen-Svensrud (Ap) og Tobias Drevland Lund (Rødt) var blant fagkandidatene som ble stemt inn på Stortinget

Marian Abdi Hussein (SV) , Maria-Karine Aasen-Svensrud (Ap) og Tobias Drevland Lund (Rødt) var blant fagkandidatene som ble stemt inn på Stortinget

Hanna Skotheim, Sidsel Valum og Brian Cliff Olguin

Se hvem som kom inn på Stortinget fra fagbevegelsen

NESTEN PARKERT FOR GODT: Yngve Hovland (52) ble hardt skadet på jobb i fengselet. Sykkelen holder ham oppe på fritida.

NESTEN PARKERT FOR GODT: Yngve Hovland (52) ble hardt skadet på jobb i fengselet. Sykkelen holder ham oppe på fritida.

Eivind Senneset

Først to år etter, er yrkesskaden til Yngve godkjent av Nav

Sverre Myrli har formelt bedt Europautvalget sørge for at implementeringen av EUs fjerde jernbanepakke legges på is.

Sverre Myrli har formelt bedt Europautvalget sørge for at implementeringen av EUs fjerde jernbanepakke legges på is.

Helge Rønning Birkelund

Arbeiderpartiet har formelt bedt regjeringen utsette jernbanepakke fire

Det er ikke alle dokumenter fra Stortinget som kommer til å bli med hjem til Hamar når Karin Andersen avslutter sitt 24 år lange liv som stortingsrepresentant.

Det er ikke alle dokumenter fra Stortinget som kommer til å bli med hjem til Hamar når Karin Andersen avslutter sitt 24 år lange liv som stortingsrepresentant.

Torgny Hasås

Etter 24 år mistet SVs Karin Andersen plassen sin på Stortinget: – Jeg har veldig mye ugjort i politikken

ULOVLIG PRAKSIS: Unibuss må betale 5000 kroner til Ruter dersom sjåfører bryter mobiltelefonreglementet til Ruter, men Oslo tingrett mener Unibuss sin praksis med å la sjåførene selv betale den «boten» er ulovlig.

ULOVLIG PRAKSIS: Unibuss må betale 5000 kroner til Ruter dersom sjåfører bryter mobiltelefonreglementet til Ruter, men Oslo tingrett mener Unibuss sin praksis med å la sjåførene selv betale den «boten» er ulovlig.

Roy Ervin Solstad

Bussjåfør ble bøtelagt for mobilbruk, men nektet å betale. Nå har han vunnet i retten

HÅP: – Jeg er glad fordi vi nå kan få endret lovverket. Nå er det flertall på Stortinget for å få vekk karenstiden. Det er flertall for at syke og skadde mennesker kan få beholde inntekten sin, arbeidsavklaringspenger, helt fram til de er ferdig avklart i Nav og helsevesenet, sier Elisabeth Thoresen, som leder AAP-aksjonen.

HÅP: – Jeg er glad fordi vi nå kan få endret lovverket. Nå er det flertall på Stortinget for å få vekk karenstiden. Det er flertall for at syke og skadde mennesker kan få beholde inntekten sin, arbeidsavklaringspenger, helt fram til de er ferdig avklart i Nav og helsevesenet, sier Elisabeth Thoresen, som leder AAP-aksjonen.

Jan-Erik Østlie

AAP-generalen øyner håp om bedre forhold for syke og skadde i norsk arbeidsliv

DRØMME-STATSRÅDER: Trine Lise Sundnes (Ap), Terje Aasland (Ap), Freddy Øvstegård (SV), Mona Fagerås (SV) , Arne Nævra (SV) og Sverre Myrli (Ap) er blant politikerne forbundene peker på som sine favoritter.

DRØMME-STATSRÅDER: Trine Lise Sundnes (Ap), Terje Aasland (Ap), Freddy Øvstegård (SV), Mona Fagerås (SV) , Arne Nævra (SV) og Sverre Myrli (Ap) er blant politikerne forbundene peker på som sine favoritter.

Bakgrunnsfoto: Erlend Angelo

Her er LO-forbundenes ønske-statsråder

Ansatte i pleie- og omsorgstjenesten har mer kvelds- og nattarbeid enn andre yrkesgrupper, ifølge arbeidslivsbarometeret til YS.

Ansatte i pleie- og omsorgstjenesten har mer kvelds- og nattarbeid enn andre yrkesgrupper, ifølge arbeidslivsbarometeret til YS.

Tri Nguyen Dinh

Vi jobber mer kveld, natt og helg enn før. Disse bransjene skiller seg ut

– Det er sånn at vedtak som er fattet i Stortinget, er det konstitusjonell tradisjon for at en gjennomfører, sier Erna Solberg.

– Det er sånn at vedtak som er fattet i Stortinget, er det konstitusjonell tradisjon for at en gjennomfører, sier Erna Solberg.

Tormod Ytrehus

Solberg om EUs fjerde jernbanepakke: – Tradisjon for å gjennomføre stortingsvedtak

Leif Martin Kirknes

LOs tre mektigste krever at Støre endrer loven

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad innrømmer at han aktivt prøvde å unngå skatt på statsrådsbolig.

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad innrømmer at han aktivt prøvde å unngå skatt på statsrådsbolig.

Jan-Erik Østlie

Ropstad innrømmer at han prøvde å unngå skatt på pendlerleilighet

Kommentar

Erna Solberg vil bli husket for at hun fikk Frp inn i regjering, skriver Kjell Werner.

Erna Solberg vil bli husket for at hun fikk Frp inn i regjering, skriver Kjell Werner.

Jan-Erik Østlie

«Erna vil bli husket for at hun fikk Frp inn i regjering»

LÅGAST PÅ PRIS: App-selskapet Intercab/Ridel danka ut konkurrentane i anbodet om å køyre skoleelevar og funksjonshemma i Agder.

LÅGAST PÅ PRIS: App-selskapet Intercab/Ridel danka ut konkurrentane i anbodet om å køyre skoleelevar og funksjonshemma i Agder.

Tormod Ytrehus

App-selskap vann konkurranse om å køyre taxi for kommunen

Jan-Erik Østlie / Atle Espen Helgesen

Industri Energi med tydelige forventninger til ny regjering

Kommentar

Statsministerens kontor, med Erna Solberg i spissen, har et medansvar i Ropstad-saken, skriver ANB-redaktør Kjell Werner.

Statsministerens kontor, med Erna Solberg i spissen, har et medansvar i Ropstad-saken, skriver ANB-redaktør Kjell Werner.

Jan-Erik Østlie

«Det tar seg ikke pent ut når Erna Solberg toer sine hender i Ropstad-saken»

TRAPPER OPP: LO Stat trapper opp kulturstreiken med 121 nye streikende neste uke.

TRAPPER OPP: LO Stat trapper opp kulturstreiken med 121 nye streikende neste uke.

Anders Hauge-Eltvik

Kulturstreiken for rettferdig pensjon trappes opp. Se oversikten her

Kommentar

Fagforbundets leder Mette Nord kan glede seg over at Stendi ikke anker hovedspørsmålet i Borgarting lagmannsretts dom.

Fagforbundets leder Mette Nord kan glede seg over at Stendi ikke anker hovedspørsmålet i Borgarting lagmannsretts dom.

Jan-Erik Østlie

«Stendi har krøpet til korset. Det er en seier for fagbevegelsen», skriver Kjell Werner


Flere saker