JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Nei til tjenestedirektivet?

Ingen er uenige om fortsatt kamp mot sosial dumping. Men diskusjonen på landsmøtet til Fellesforbundet utvidet seg mandag ettermiddag til en diskusjon om EUs tjenestedirektiv.08.10.2007
18:33
16.12.2013 02:34

Det er ingen uenighet på Landsmøtet om å fortsette å kjempe mot sosial dumping. Men Helge Larsen pekte på et grunnleggende spørsmål:

- Vi må bli enige om hva som faktisk ER sosial dumping. Å få til det er faktisk et stort problem. Det går mange folk på nettolønnsordninger rundt omkring, med betaling for mat og bolig innregna i lønna. Det er for dårlig.

Larsen fortalte at Karmsund Maritime nå vil opprette et eget selskap som skal rekruttere og ansette folk til å jobbe på verftet. Det samme har Rosenberg Verft gjort.

- Vårt svar har vært å stille betingelser: firmaet må være registrert i Norge, de må ha tariffavtale og godta at folk melder seg inn i Fellesforbundet. Hvis vi ikke vil ha noe med dette å gjøre, må vi sette ned foten, og da har vi makta, sa Larsen.

På dårligere vilkår?

Eldar Myhre fulgte opp med eksempel fra Rosenberg.

- Vi og bedriften var enige om tariffavtale, lønn som på noen områder er bedre enn vår tariff, for dette datterselskapet, og det ble sendt over til NHO. Men der hadde de god tid. Nå har jeg fått høre at ikke noe er skjedd, bortsett fra at NHO anser selskapet på Rosenberg som et rent utleiefirma og vil ha en egen tariffavtale for ”service”-bedrifter. Den skal selvfølgelig være dårligere enn våre avtaler, sa Myhre, og ba om årvåkenhet og fortsatt kamp mot triks og lureri.

Stolt av forbundet

- Jeg er stolt over å arbeide i arbeidsmarkedsbedriften Giax. Der har vi mange utenlandske arbeidere, og de tjener selvsagt det samme som andre i bedriften, sa Anton Enger fra Midt-Gudbrandsdal Fagforening. Han roste Fellesforbundet for kraftfull innsats mot sosial dumping.

- Den kampen må vi ikke tape, for da blir det mange, mange mennesker som havner under fattigdomsgrensen. Sosial dumping er noe f-skap, og vi må alle dra hjem hver til vårt og kjempe det vi klarer imot den, sa Enger.

Kampanjer

- Jeg vil at Fellesforbundet skal satse på flere kampanjer i massemedia, som opplyser om hva sosial dumping innebærer. Vi i salen vet at det ikke er mulig å leve med familie på 50 kroner timen. Ola og Kari Nordmann vet ikke det. Eller de bryr seg ikke om det. For det gjelder ikke dem, kun polakken som jobber på nabohuset, sa David Andersen fra Nordmøre Fagforening.

Mot internasjonal dumping

Niels Killi fra Oslo Grafiske la en ny synsvinkel inn i debatten.

- Det sies mye om utlendinger som kommer hit og jobber på dårlige vilkår, men lite om de bedriftene som flagger ut til land der folk har det enda dårligere. I Allertrykk har vi samarbeidet med grunnplanet i trykkerier utenlands i mange år, og prøvd å være drahjelp for at de organiserer seg og slåss for faglige rettigheter.

Killi oppfordret landsmøtet til å støtte avdelingens forslag om dette, og å støtte en tillitsvalgt på Egmont, i Danmark, Thomas Sørensen, som nå er sagt opp på grunn av sitt faglige arbeid.

Effektive sanksjoner

- Vi har en mengde useriøse aktører innafor vårt område sa Randi Stenseth fra Oslo/Akershus Hotell- og restaurantarbeiderforening.

- For å komme det til livs, må vi ha effektive og sterke sanksjoner. Politikerne må presses til å inndra skjenkebevillingene til disse aktørene. Det er det eneste språket de forstår. Det vil også bli lettere å rekruttere til bransjen hvis det er ordna forhold.

Forslag mot tjenestedirektivet

Arve Bakke mente at tjenestedirektivet ikke ville hindre kampen mot sosial dumping hvis vi fikk på plass norske lover og regler før det ble en del av norsk lov.

Flere gikk mot ham på dette punktet.

Jonas Bals fra Oslo Bygningsarbeiderforening sa at det ikke stemmer at europeisk fagbevegelse gikk god for EUs nye tjenestedirektiv. Både fransk og belgisk fagbevegelse og sosialdemokratene går imot. Den lovteksten som ble vedtatt i annen runde, inneholder i realiteten bare kosmetiske endringer i forhold til den første lovteksten som det var voldsomme demonstrasjoner mot i Europa, sa Bals.

Også norske myndigheters offisielle forhandler innrømmer at den siste lovteksten kun inneholder ”konseptuelle endringer”, tilføyde han.

Det er ikke opp til verken norske myndigheter eller norsk fagbevegelse å tolke lovteksten. Det er EU-kommisjonen eller EFTA-domstolen som gjør det. Han gikk derfor inn for et veto mot tjenestedirektivet.

Veto?

Bals ble fulgt av flere. - Jeg mener at tjenestedirektivet ikke må vedtas, sa Roger Wangsbro fra Tromsø Bygningarbeiderforening.

- Det gir tjenesteytere rett til å yte tjenester i dette landet, og det må ikke legges begrensninger på disse ytelsene. Hvis noen mener våre bestemmelser mot sosial dumping er begrensninger, vil EU-domstolen ta avgjørelsen. Det er eksperter som mener at det ”nye” direktivet vil være like effektivt for arbeidsgiverne som det gamle. Derfor må regjeringa legge ned veto mot dette direktivet.

Kjetil Larsen fra Oslo Grafiske foreslo deretter å ta inn et nytt avsnitt i uttalelsen om sosial dumping, nemlig at regjeringa må nedlegge veto mot tjenestedirektivet.

Subsidiært

- LO har vedtatt at de vil ha en konsekvensutredning før de tar stilling til tjenestedirektivet, sa Atle Tranøy.

- Jeg er blant flere som tror at tjenestedirektive vil gjøre kampen mot sosial dumping vanskelig. Derfor vil jeg fremme et subsidiært forslag: Våre tiltak mot sosial dumping må inngå som en del av utredningen om tjenestedirektivet. Hvis det viser seg at tjenestedirektivet er til hinder for våre tiltak mot sosial dumping, vil Fellesforbundet stille krav om et norsk veto mot tjenestedirektivet.

Klokka seks var det ennå 58 talere igjen på lista.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
08.10.2007
18:33
16.12.2013 02:34Mest lest

FriFagbevegelse har sett kontrakter hvor styrmenn direkte ansatt i Wizz Air har 11.000 kroner i månedslønn. Arbeidstiden er 40 timer i uka.

FriFagbevegelse har sett kontrakter hvor styrmenn direkte ansatt i Wizz Air har 11.000 kroner i månedslønn. Arbeidstiden er 40 timer i uka.

Pete Webber/Flickr (CC BY-SA 2.0)

Wizz Air-lønna: Slik er pilotens kontrakt

AFP-EN RYKER: – Planen var å gå av med AFP, men det kommer bare til å mangle noen måneder på at jeg blir 62 år før jeg må slutte. Jeg får prøve å finne en jobb i en bedrift som har AFP, sier Eva Sæther.

AFP-EN RYKER: – Planen var å gå av med AFP, men det kommer bare til å mangle noen måneder på at jeg blir 62 år før jeg må slutte. Jeg får prøve å finne en jobb i en bedrift som har AFP, sier Eva Sæther.

Håvard Sæbø

Eva (60) mister jobben hun fikk som 18-åring. Nå flyttes suksessfabrikken ut av Norge

SIER IFRA: – Når jeg mener Nav har konkludert feil, har jeg anbefalt at Nav ikke stanser stønad eller at Nav må innvilge stønad. Jeg har da påpekt at økonomisk uforutsigbarhet skaper sterk uro og bekymring, noe som forstyrrer behandling i vesentlig grad, sier lege Paul Kavli.

SIER IFRA: – Når jeg mener Nav har konkludert feil, har jeg anbefalt at Nav ikke stanser stønad eller at Nav må innvilge stønad. Jeg har da påpekt at økonomisk uforutsigbarhet skaper sterk uro og bekymring, noe som forstyrrer behandling i vesentlig grad, sier lege Paul Kavli.

Yngvil Mortensen

Nav anklager lege for å bidra til trygdemisbruk: – Jeg gjør jobben min

Elisabeth Thoresen i AAP-akssjonen får henvendelser fra mange fortvilede medlemmer.

Elisabeth Thoresen i AAP-akssjonen får henvendelser fra mange fortvilede medlemmer.

Nanna Aanes Wolden

Frykter AAP-kuttene har bidratt på selvmordsstatstikken – krever umiddelbar kartlegging

Paul S. Amundsen

På 18 år har vekternes tillegg for natt og helg kun økt med seks kroner

MINIMAL MARGIN: Bussene blir ikke parkert fra neste uke grunnet ny streik, etter at uravstemningen viste at 50,44 prosent av bussjåførene stemte ja til meklingsresultatet.

MINIMAL MARGIN: Bussene blir ikke parkert fra neste uke grunnet ny streik, etter at uravstemningen viste at 50,44 prosent av bussjåførene stemte ja til meklingsresultatet.

Tormod Ytrehus

Under 100 stemmer avgjorde bussoppgjøret. Nå får sjåførene ny lønn

Ti år etter at han falt på jobb og brakk ryggen, inngikk tidligere rørlegger Vidar Sagen i 2018 et forlik med Alpha Insurance, som skulle sikre ham 850.000 kroner i yrkesskadeerstatning. Så gikk det danske forsikringsselskapet konkurs.

Ti år etter at han falt på jobb og brakk ryggen, inngikk tidligere rørlegger Vidar Sagen i 2018 et forlik med Alpha Insurance, som skulle sikre ham 850.000 kroner i yrkesskadeerstatning. Så gikk det danske forsikringsselskapet konkurs.

Håvard Sæbø

Vidar (68) skulle få 850.000 kroner etter ulykken på jobben. Så gikk selskapet konkurs

TALENT: Sandra Åberg Kristiansen, her under landsstyremøtet i EL og IT Forbundet i juni i fjor. I desember samme år var hun også en av dirigentene på landsstyremøtet i forbundet.

TALENT: Sandra Åberg Kristiansen, her under landsstyremøtet i EL og IT Forbundet i juni i fjor. I desember samme år var hun også en av dirigentene på landsstyremøtet i forbundet.

Leif Martin Kirknes

Sandra (23) kan bli en av Norges mektigste kvinner

Marianne Evensen (55) ble i 2017 dømt for trygdesvindel og måtte sone 75 dager i fengsel. I ettertid har Nav konkludert med at de tolket regelverket feil. Nå håper Evensen på å bli frikjent.

Marianne Evensen (55) ble i 2017 dømt for trygdesvindel og måtte sone 75 dager i fengsel. I ettertid har Nav konkludert med at de tolket regelverket feil. Nå håper Evensen på å bli frikjent.

Amanda Iversen Orlich

Trygdeskandalen: Marianne vet ikke om hun blir frikjent før hun dør

FERDIGFORHANDLET: Årets lønnsoppgjør i persontogselskapene og de andre selskapene i jernbanesektoren nærmer seg ferdigforhandlet. Noen steder gjenstår fortsatt resultatet fra uravstemninger før oppgjørene anses som ferdige.

FERDIGFORHANDLET: Årets lønnsoppgjør i persontogselskapene og de andre selskapene i jernbanesektoren nærmer seg ferdigforhandlet. Noen steder gjenstår fortsatt resultatet fra uravstemninger før oppgjørene anses som ferdige.

Ole Palmstrøm

Lite penger i lønnsoppgjøret for jernbaneansatte. Så mye øker lønna

Arkivfoto.

Arkivfoto.

Håvard Sæbø

Nå må medlemmene i hotell og restaurant selv ta stilling til om de vil streike for bedre lønn

Bussjåfør Ørjan Takle tvilte seg til et ja. Kollega Øyvind Selnes stemte nei.

Bussjåfør Ørjan Takle tvilte seg til et ja. Kollega Øyvind Selnes stemte nei.

Håvard Sæbø/Tormod Ytrehus

Bussoppgjøret: Ørjan stemte ja, Øyvind stemte nei. Nå sender begge en advarsel til arbeidsgiverne

NYTT DIREKTIV PÅ TRAPPENE: Direktivet sier at alle arbeidstakere skal ha tilgang til minstelønn, enten gjennom tariffavtale eller gjennom lovfestet minstelønn.

NYTT DIREKTIV PÅ TRAPPENE: Direktivet sier at alle arbeidstakere skal ha tilgang til minstelønn, enten gjennom tariffavtale eller gjennom lovfestet minstelønn.

Ole Palmstrøm

Nå kommer EU-loven om minstelønn

Trygve Slagsvold Vedum

Trygve Slagsvold Vedum

Jan-Erik Østlie

Senterpartiet mest fram på målinger i oktober

OPP 3,6 PROSENT: Lastebilsjåførenes minstelønn øker med nesten 3,6 prosent etter at partene meklet seg fram til enighet om ny tariffavtale. Her Ole Einar Adamsrød i Fellesforbundet.

OPP 3,6 PROSENT: Lastebilsjåførenes minstelønn øker med nesten 3,6 prosent etter at partene meklet seg fram til enighet om ny tariffavtale. Her Ole Einar Adamsrød i Fellesforbundet.

Roy Ervin Solstad

Lastebilsjåfører får ny lønn: – Var nok maksimalt av det vi kunne klare å få til

Leif Martin Kirknes

Regjeringen strammer inn: Utenlandske arbeidere fra røde land får ikke lenger unntak

Ole Palmstrøm

Både kunder og ansatte i villrede: – Hæ? Skal Trondheim postkontor legges ned?

Filip er foreløpig ute av bransjen. Om han vil tilbake, er han usikker på.

Filip er foreløpig ute av bransjen. Om han vil tilbake, er han usikker på.

Marie von Krogh

Filip jobbet med å hjelpe folk tilbake i jobb. Til slutt var det han som ikke maktet mer

TIL HØYESTERETT: Motstanderne av EUs jernbanepakke IV øyner nytt håp etter at Frp sluttet seg til SVs forslag om å be Høyesterett vurdere reformen.

TIL HØYESTERETT: Motstanderne av EUs jernbanepakke IV øyner nytt håp etter at Frp sluttet seg til SVs forslag om å be Høyesterett vurdere reformen.

Morten Hansen

Frp snudde og stemte med venstresida: Dette skjer videre når Høyesterett skal vurdere EUs jernbanereform

Natalia Zubillaga, NTL UiO.

Natalia Zubillaga, NTL UiO.

Jan-Erik Østlie

De lavest lønte i staten kommer dårligst ut to år på rad. Det provoserer de tillitsvalgte


Flere saker