JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

President Lugo sliter på hjemmebane

President Fernando Lugo i Paraguay sliter politisk og privat. Tre kvinner hevder den forhenværende biskopen er far til deres barn. Foreløpig har han tatt på seg farskapet for en to år gammel gutt.22.05.2009
11:54
16.12.2013 10:14

sissel.rasmussen@lomedia.no

stig.christensen@lomedia.no

Den nye presidenten i Paraguay, Fernando Lugo er i hardt vær. Det viser seg at den forhenværende biskopen har pleiet et litt for tett samvær med enkelte av sine sognebarn. Etter å ha tatt på seg farskapet til en to år gammel gutt, står flere kvinner i kø for å fortelle at Lugo er far til deres barn.

Om det hjelper at han har innført gratis helsetjenester for folket, skal være usagt, men så langt har ikke hans eskapader fått politiske konsekvenser. Mannen er ikke gift, og har slik ikke brutt noen ekteskapsløfter. Den katolske kirken har i så måte lange tradisjoner med å akseptere løftebrudd og seksuelle relasjoner, bare de ikke er offentlig kjent. Slik var det også med denne.

Ryktene om Lugos lille sønn har vært kjent lenge. Verre var det med de to neste barna som dukket opp i kjølvannet av den første. Den ene gjelder en tidligere hushjelp for kirken ved biskopens bopel, med en sønn på seks år. Presidenten avkreves DNA-test. Den tredje kvinnen vil ikke ha noen DNA-test, og ønsker ikke noe fra den tidligere biskopen. Hun sier bare at han er far til hennes barn.

Men det spørs om Lugos planer om å gå tilbake til bispeembedet etter endt politisk gjerning, bli like enkel etter dette. Folket er derimot utålmodige. De vil ha valgløftene oppfylt.

– Det er som en trykkoker der ute, sier Ignacio Lopez Fernandez, nestleder i fagbevegelsen CUT – Autentica (CUT–A).

Sitter i glasshus

Ingen av Lugos politiske motstandere vil forsøke å felle presidenten. Det fins ikke noe politisk flertall for det, skriver avisene i Paraguay. Ingen av parlamentets medlemmer vil kaste den første sten. Det er mange med svin på skogen i det latin-amerikanske landet - «I landet der alle er blinde, er den enøyde konge», for å sitere et velbrukt latinsk uttrykk.

Noe av kulturen henger igjen etter at landets mannlige befolkning nærmest ble utryddet etter krigen mot Brasil og Argentina, i 1870. Etterpå gikk det omtrent ti kvinner på en mann.

«Nå må vi konsentrere oss om å jobbe for landet», uttaler en politikerkollega. Lugo selv understreker at han er trygg på sin egen regjering, og at det ikke finnes noe politisk argument for å felle ham. De kan angripe meg for ikke å få til forandringer raskt nok, men ikke for å misbruke statens penger, slo han fast på et møte i Consepción, for kort tid tilbake.

En meningsmåling trykket i avisa La Nación tidlig i mai, viste at 54, 9 prosent av befolkningen mener at levekårene i landet er de samme som tidligere, eller ikke har forandret seg, mens 24, 6 prosent sier de har fått det verre og 18, 5 prosent mener de har fått det bedre.

Forandring tar tid

Paraguay er i en brytningstid. Etter at det reaksjonære Coloradopartiet hadde styrt med hard hånd i 61 år, tok Lugo og hans venstre-sentrums regjering over i august i fjor. Et folk som har vært kuet i alle år krever forandring raskt, helst i morgen. Det gjelder faglige rettigheter, landreform og bedring av generelle levekår. I tillegg fins en rekke grupper indianere som alle har sine spesielle krav.

Alt kan ikke gjøres på en gang og den tidligere biskopen, nå president Lugo, sliter på hjemmebane. Han kommer fra den sosiale og kirkelige bevegelsen, men høyresida har flertall i begge kamrene. Det er en koalisjon i Paraguay, og visepresidenten har allerede vist stor iver for å ta over ved neste korsvei. Det legger ikke det beste grunnlag for samarbeid i regjeringen. Alle vil ha sin del av kaka.

Nylig forlot en av Lugos nærmeste medarbeidere ham – statssekretær Lopez Perito – med beskyldninger om at Lugo mangler lederskap, og at han er uenig med presidenten i hans prioriteringer. Overraskelsen var stor, ikke minst var Lugo selv skuffet, siden Perito både var en venn og en av hans sterkeste støttespillere.

Tidligere har Lugo gått ut i media og fortalt om en planlagt konspirasjon mot ham. Høye militære ledere hadde hatt møte, om mulighetene for å kvitte seg med den nye presidenten. Det ble ikke noe av denne gangen.

Venstrevind

Men Lugo har også sine støttespillere, ikke minst i nabolandene. Det blåser en venstrevind over Latin-Amerika, og for noen måneder siden sto han skulder ved skulder med Eva Morales fra Bolivia og Hugo Chávez fra Venezuela, Lula fra Brasil og Rafael Correa fra Ecuador, og snakket til grasrotbevegelser og fagforeningsfolk fra hele verden. Slikt varmer. I hjemlandet har fagbevegelsen CUT – A vært en av hans nærmeste støttespillere.

— Vi støttet Lugo aktivt før valget i fjor, sier Ignacio Lopez Fernandez. Han er imidlertid ikke fornøyd med tingenes tilstand, selv om valget av den nye regjeringen varslet om en grunnleggende kursomlegging i Paraguays politikk.

— Det er en kritisk tid for landet. Vi fikk et politisk skifte, men det er ikke blitt slik vi ønsket.

— Hvordan?

— For det første har Lugo manglende ryggdekning for å få gjennomført politikken sin. Det er helt nytt for politikerne å skulle ta over og styre et land etter over 60 år med Colorado-styre. De nye makthaverne vet ikke hvor langt de kan gå, sier Fernandez, som viser til at det største partiet i koalisjonen, Partido Liberal, har en politikk for å ta over ved neste valg. Lugo selv sto i spissen for en sosial bevegelse av landarbeidere og kirkelige organisasjoner og har sånn sett ikke noe parti i ryggen.

— Opplever dere som fagbevegelse å få tilstrekkelig støtte av Lugo?

— Nei, vi føler det ikke sånn. Da han ble innsatt, fikk vi i fagbevegelsen en ILO-bok av den nye presidenten om partenes rettigheter i arbeidslivet. Denne boka blir ikke respektert, sier nestlederen som viser til at arbeiderklassen i byene og landarbeiderne har vært undertrykt i alle år.

—De vil ha forandring nå! Ignacio Lopez Fernandez mener folket ennå ikke har fått svar på hvilken politisk retning regjeringen vil velge.

— Derfor er folk rastløse. Flere regjeringsmedlemmer har bakgrunn fra landarbeiderbevegelsen og fagbevegelsen. Hvordan kan de da la være å støtte oss, eller støtte oss så halvhjertet, spør Fernandez.

— Signalene er ikke tydelige nok.

Vanskelig å organisere

Selv kommer Ignacio Lopez Fernandez fra et område innen telefoni og kommunikasjon, Telefonica, med kollektivavtalen i orden. Men de fleste fagorganiserte i Paraguay har ikke kommet så langt. Fagbevegelsen krever økt politisk støtte i sin kamp for faglige rettigheter. CUT – A har 240 000 medlemmer, men ikke alle forbund betaler kontingent til fagorganisasjonen sentralt.

— Vi har store problemer med å organisere folk i praksis. Fernandez illustrerer dette med et eksempel:

— I såpefabrikken Travato Cisa i Villa Hayes, 37 kilometer nord for Asuncion, ble 11 ansatte sagt opp fordi de organiserte seg. Noen gikk til sultestreik og vi støttet dem, selv om de ikke var medlemmer hos oss.

— 500 medlemmer av CUT – A aksjonerte sammen med de streikende i Villa Hayes. En av de sultestreikende ble sendt til sykehus med diaré og blødninger. Dette ble en stor kamp og omtalt i alle aviser. Arbeidsgiveren sa han ga blaffen i om arbeiderne sultestreiket til de døde, forteller nestlederen. CUT – A har tatt kontakt med justisdepartementet i saken da de betviler lovligheten av at bedriften nå ansetter nye folk i de streikendes sted.

—Hele byen støttet arbeiderne i en sak som er omtalt i media, men det hjalp ikke, sier Fernandez, for å vise at det fortsatt er langt fram.

— Det å organisere seg i Paraguay er ingen rettighet i praksis. Vi må kjempe en hard kamp hver dag for rettighetene våre. Bedriftseierne har fått støtte av Colorado-partiet gjennom 61 år. Det tar tid å snu en slik utvikling. Fleksibilitet på arbeidsgivernes premisser, er fortsatt langt på vei rådende politikk i arbeidslivet, understreker han.

Men selv om det går sakte, går det framover.

— I elleve år var det ingen 1. mai-feiring, men i 2008 oppnådde vi å ta tilbake 1. mai som arbeidernes kampdag. Nå markerer alle de fire fagorganisasjonene her i landet denne dagen, sier Ignacio Lopez Fernandez stolt. CUT – A skaffer seg et stadig større nettverk. Da de inviterte den cubanske ambassadøren til fagforeningskontorene, var det første gang hun hadde besøkt en fagforening i Paraguay, forteller Fernandez.

Landreformer

Småbønder og sosiale organisasjoner demonstrerer stadig for landreformer. De okkuperer land og blokkerer veier. I Paraguay eier en liten håndfull 90 prosent av eiendommene. Lugo har etablert et råd for landsbruksreformer.

– Det er uttrykk for en viktig demokratisk prosess vis a vis de sosiale organisasjonene, sier Vicente Paez, leder av Journalistforbundet i Paraguay. Han og kollega Jorge Zaraté i avisa La Nación er rause med tid for å informere norske kolleger om situasjonen i landet.

– Vi ser store resultater i kampen for gratis helse til alle. Regjeringen har også reforhandlet vannkraftavtaler med gode resultater, men de må skaffe flere arbeidsplasser. De to mener at det nye styret har gjort noe i kampen mot korrupsjon, selv om mye gjenstår.

– Den forrige presidenten er under etterforskning for korrupsjon, forteller de to journalistene.

Privatisering stoppet

I løpet av de første hundre dagene evnet Lugo å stoppe privatiseringen.

– Vi sto foran privatisering av telefonselskapene, vannforsyning og energi, men Lugo har stoppet den prosessen. De to journalistene forteller at det, i likhet med i Argentina, var en storstilt privatisering på 90-tallet. Nå ønsker mange at stålindustrien blir kjøpt tilbake til staten. Det samme gjelder sementindustrien og jernbanen. De to journalistene bekrefter Lugos dilemma, der han leder en regjering med alt fra fagforeningsfolk til direktører med en liberalistisk økonomisk ideologi.

– Det er noe som mangler. Det skjer stadige angrep på fagbevegelsen, men støtten mangler, sier de, og legger til at det har vært 120 drap på bondeledere i løpet av de siste 20 årene.

Skatteinnkreving er et annet problem. Kapitaleiere og næringsdrivende betaler svært lite til fellesskapet. Lugo jobber med en ny lov på området. De vil ha en høyere skatt på fortjenesten, men sliter med å innføre den. Den økonomiske utviklingen har gått i gal retning de siste årene. Minstelønna har stått stille i landet, og med høy inflasjon har kjøpekrafta i realiteten gått betydelig ned. For noen så mye som 50 prosent i løpet av de siste tre årene.

Fordrevet

Paraguays indianere er i stor grad drevet fra sine landområder, og Lugo har lovet å tilbakeføre land til dem. Vann er et problem for indianerne likeledes elektrisitet og utdanning. Det er 20 forskjellige indianerstammer fordelt på 420 landsbyer. Svært mange mangler papirer på at de eier jord.

Andre dag i Asuncion dukker vi opp på kontoret til Margarita Mbiwangi, indianerkvinnen som ledet et institutt for indianersaker og hadde status som statsråd. Det var faktisk hun som vakte størst oppmerksomhet i media og i utlandet etter Lugo selv, da valget var over i fjor.

Det er en ro og verdighet over kvinnen, der hun tar imot oss på kontoret sentralt i hovedstaten. I gangene utenfor sitter det folk fra ulike indianergrupper for å framføre sitt ærende. Hun har opplevd å få store protester mot seg fra indianergrupper som vil ha henne fjernet. Motstanderne mener hun ikke er dyktig nok og at hun er uten utdannelse. Det er det for øvrig svært få indianere som har.

Men noen ting er indianerne enige om, blant annet å kreve jorda tilbake, noe Margarita Mbiwangi påpeker overfor LO-Aktuelt.

— Vi har en felles holdning om å bli betraktet som en indianerbefolkning, og at alle borgere i landet skal bli likestilt, sier hun. Det er stor tørke i mange indianerområder, spesielt i Chaco har det vært ille.

— Derfor er vanntilførsel viktig, samtidig som det er et grunnleggende behov for bedre tilgang på mat. Store deler av befolkningen går rett og slett sultne til sengs. Eierne av soyaplantasjene har drevet indianere vekk fra sine opprinnelige områder. Med mekanisert soyaproduksjon trenger de færre arbeidere, noe som resulterer i arbeidsledighet. Mbiwangi forteller at småbønder knapt nok klarer å dyrke til eget matbehov.

— Vi ønsker å hjelpe dem med tekniske hjelpemidler, slik at de kan få et overskudd. De trenger videre opplæring, for å kunne dyrke med større variasjon, understreker hun. Nå går det stort sett i hakker og macheter. Videre har myndighetene begynt å bygge boliger til indianerbefolkningen samt legge til rette for studier gjennom stipender. Et annet stort arbeid som skal gjennomføres i år er registrering av indianerbefolkningen.

Paraguay har hentet erfaringer fra Marokko og berbernes erfaringer som minoritetsgruppe.

— Vi vil beskytte kulturidentitet og språk, sier Margarita Mbiwangi. Paraguay og Brasil samarbeider om et stort vannprosjekt, Itaipu, på paraguayansk jord, noe Mbiwangi håper skal gi penger også til hennes ”departement”. Men Itaipu skal gi penger til det meste, trolig også til utbygging av jernbanen.

— Da vi tok over styringen, kom vi til tomt hus, sier hun, og understreker at det er stor kamp om pengene til alle gode formål. Hun illustrerer situasjonen med å fortelle at en av hennes rådgivere jobber uten lønn.

— Vi er i en vanskelig situasjon, høyresida har fortsatt flertall, sier Margarita Mbiwangi.

Krever ny leder

INDIs bygningsmasse bærer ikke akkurat preg av å være ivaretatt de siste tiårene. Bygget er tydelig nedslitt og hadde behøvd en renovering. Utenfor kommer presset fra gata bokstavelig talt både inn gjennom dører og vinduer. En annen indianerstamme høres og ses. Da LO-Aktuelt kommer ut har de begynt å organisere seg og markerer sitt syn. INDIs leder påpeker at deres kandidat tapte valget. Hun mener også at noen vil utnytte systemet, samtidig som andre igjen har relevante krav.

I parken Plaza Italia noen steinkast unna, har de ett krav: ”Vekk med Margarita Mbiwangi”. Det spekuleres i om disse blir utnyttet av høyre-opposisjonen, at de har fått penger til reisen inn til hovedstaden. De påstår å ha betalt billettene selv.

Hygienen er elendig i parken, og byen har stilt ambulerende helsearbeidere til tjeneste. De har nok å gjøre. Det er satt ut toaletter, men ikke alle bruker dem. Søppel og ekskrementer blandes i skjønn forening. Noen barn og unge jenter vasker klær i en av parkens paviljonger, i vannet fra en vannslange.

Kort tid etter at LO-Aktuelts to utsendte forlot Paraguay, kommer meldingen. Margarita Mbiwangi er avsatt. Presset mot henne har ført fram, og Lugo så ikke noen annen utvei enn å avsette henne. Den nye lederen kom ikke fra indianernes egne rekker.

Nok et uttrykk for hvor skjør denne regjeringskoalisjonen egentlig er.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
22.05.2009
11:54
16.12.2013 10:14Mest lest

May Lill Kristiansen vet ikke helt hvordan hun skal oppføre seg i jobbintervjuer heretter: - Skal jeg fremstille meg som den jeg er med meninger eller skal jeg være den lojale som bare er snill og grei? 

May Lill Kristiansen vet ikke helt hvordan hun skal oppføre seg i jobbintervjuer heretter: - Skal jeg fremstille meg som den jeg er med meninger eller skal jeg være den lojale som bare er snill og grei? 

Hanna Skotheim

May Lill fortalte om dårlig ledelse på jobben. Det har fått konsekvenser

Håvard Sæbø

Mona (19) fortalte ingen at hun søkte på bygg og anlegg

PRESEDENS: Stendi-saken vil få betydning for norsk arbeidsliv, mener advokat Kjetil Edvardsen, som har ført saken for Fagforbundets medlemmer.

PRESEDENS: Stendi-saken vil få betydning for norsk arbeidsliv, mener advokat Kjetil Edvardsen, som har ført saken for Fagforbundets medlemmer.

Werner Juvik

Nå kan Gry juble for millionutbetaling: – Jeg har nesten ikke ord

PENSJON: Hva skal du leve av når du blir gammel? Det synes mange det er overveldende å sette seg inn i.

PENSJON: Hva skal du leve av når du blir gammel? Det synes mange det er overveldende å sette seg inn i.

colourbox.com

Orker du ikke forholde deg til pensjon? Her er en enkel oversikt

Nav Klageinstans opplyser nå at de tar kjennelsen til etterretning.

Nav Klageinstans opplyser nå at de tar kjennelsen til etterretning.

Leif Martin Kirknes

Elektriker ødela armen under strekking av kabel - måtte kjempe om Nav-erstatning

TV-profil Harald Eia er blitt verdsatt for sitt engasjement for fagbevegelsen.

TV-profil Harald Eia er blitt verdsatt for sitt engasjement for fagbevegelsen.

Ida Bing

Harald Eia ba seerne innstendig om å fagorganisere seg. Nå får han Nitos hederspris

Omar Jørgensen

SV, Ap og Sp enige om nytt statsbudsjett: Her er noe av det de ble enige om

Slik møttes ledelsene i LO og Arbeiderpartiet til møte i samarbeidskomitéen 20. september i år. Fra venstre. Jonas Gahr Støre, Kjersti Stenseng, Bjørnar Skjæran, Hadia Tajik, Kristine Kallset, Amund Vik, Roger Heimli, Christopher Beckham, Wegard Harsvik, Roger Bjørnstad, Terje Olsson, Egil André Aas, Julie Lødrup, Mette Nord og Peggy Hessen Følsvik

Slik møttes ledelsene i LO og Arbeiderpartiet til møte i samarbeidskomitéen 20. september i år. Fra venstre. Jonas Gahr Støre, Kjersti Stenseng, Bjørnar Skjæran, Hadia Tajik, Kristine Kallset, Amund Vik, Roger Heimli, Christopher Beckham, Wegard Harsvik, Roger Bjørnstad, Terje Olsson, Egil André Aas, Julie Lødrup, Mette Nord og Peggy Hessen Følsvik

Martin Guttormsen Slørdal

Støre informerte ikke LO om løftebrudd på feriepenger

Colourbox.com

Det blir likevel feriepenger på dagpenger for arbeidsløse og permitterte

Gry Espeland og de ansatte ved Figgjo AS får nå likevel feriepenger på dagpengene de mottok i 2021.

Gry Espeland og de ansatte ved Figgjo AS får nå likevel feriepenger på dagpengene de mottok i 2021.

Jan Inge Haga

Klubbleder Gry jubler for feriepenger på dagpenger: – Vi har ikke så mye fra før av

PENGER UT AV LANDET: Økonomiprofessor ved UiO Karen Helene Ulltveit-Moe reagerer på at utenlandske eiere tar millioner i utbytte etter å ha fått støtte under pandemien.

PENGER UT AV LANDET: Økonomiprofessor ved UiO Karen Helene Ulltveit-Moe reagerer på at utenlandske eiere tar millioner i utbytte etter å ha fått støtte under pandemien.

Tri Nguyen Dinh

Utenlandske eiere tok ut 722 millioner kroner i utbytte fra krisestøttede bedrifter

VIL SPARE STRØM: Organisasjonene i debatt på dagens morgenmøte. Fra venstre Rolf Iver Hagemo, Norsk Varmepumpeforening, Tore Strandskog, Nelfo, Jan Olav Andersen, EL og IT Forbundet og Guro Hauge fra Zero.

VIL SPARE STRØM: Organisasjonene i debatt på dagens morgenmøte. Fra venstre Rolf Iver Hagemo, Norsk Varmepumpeforening, Tore Strandskog, Nelfo, Jan Olav Andersen, EL og IT Forbundet og Guro Hauge fra Zero.

Knut Viggen

Strømsparing i vanlige hjem er beste klimatiltak: – Ubegripelig at ikke politikerne tar tak i det

STRØM: – Oljeselskapene har penger til å betale for elektrifisering av sokkelen selv. De har hatt og har enorm inntjening. De bør ta regninga for elektrifiseringen, mener Kenneth Idsø som er tillitsvalgt i Industri Energi-klubben i et selskap som driver med oljeservice offshore.

STRØM: – Oljeselskapene har penger til å betale for elektrifisering av sokkelen selv. De har hatt og har enorm inntjening. De bør ta regninga for elektrifiseringen, mener Kenneth Idsø som er tillitsvalgt i Industri Energi-klubben i et selskap som driver med oljeservice offshore.

Jan-Erik Østlie

Folk flest skal ikke betale for strømkabler til oljeplattformene. Oljebransjen må ta regninga, mener tillitsvalgt

ENDRET PRAKSIS: Coop Hordaland vil ikke lenger betale deltidsansatte dobbel lønn for å jobbe de siste tre søndagene før jul. Illustrasjonsbilde.

ENDRET PRAKSIS: Coop Hordaland vil ikke lenger betale deltidsansatte dobbel lønn for å jobbe de siste tre søndagene før jul. Illustrasjonsbilde.

Erlend Angelo

Coop-ansatte får dårligere betalt for søndagsarbeid enn før

AVVISTE ANKEN: Omsorgsarbeiderne gikk til sak mot Stendi (tidligere Aleris) for ulovlige arbeidsforhold. Nå har også Høyesterett sagt sitt.

AVVISTE ANKEN: Omsorgsarbeiderne gikk til sak mot Stendi (tidligere Aleris) for ulovlige arbeidsforhold. Nå har også Høyesterett sagt sitt.

Leif Martin Kirknes

Høyesterett avviser anken fra Stendi: Nå får omsorgsarbeiderne millionerstatning

GRANSKER: Håkon Holmen er utdannet siviløkonom og tidligere major. Han leder laget som nå skal granske hvordan private barnehager bruker de 27 milliarder kroner de får i året fra skattebetalerne og foreldre.

GRANSKER: Håkon Holmen er utdannet siviløkonom og tidligere major. Han leder laget som nå skal granske hvordan private barnehager bruker de 27 milliarder kroner de får i året fra skattebetalerne og foreldre.

Øystein Windstad

Før hjalp majoren bøndene med å passe på dyr på beite. Nå skal han kontrollere de private barnehagene

SSB-rapporten viser at ulikhet er et større samfunnsproblem enn mange hadde trodd, sier SV-leder Audun Lysbakken.

SSB-rapporten viser at ulikhet er et større samfunnsproblem enn mange hadde trodd, sier SV-leder Audun Lysbakken.

Brian Cliff Olguin

Ulikheten i Norge er 36 prosent høyere enn offisiell statistikk

Ole Palmstrøm

Nå starter arbeidet med tillitsreformen. Slik skal det skje

Jan-Erik Østlie

Øker snittprisen på strøm med 10 øre, vil det koste bedriften Stian jobber i 300 millioner mer i året

Før valget lovte Arbeiderpartiet å gjeninnføre feriepengetilleget på dagpenger, men det var utelatt da regjeringen la fram sitt tilleggsnummer til statsbudsjett for neste år.

Før valget lovte Arbeiderpartiet å gjeninnføre feriepengetilleget på dagpenger, men det var utelatt da regjeringen la fram sitt tilleggsnummer til statsbudsjett for neste år.

Colourbox

Feriepenger for dagpenger på bordet i budsjettforhandlingene


Flere saker