JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Ambisiøst program for handling

– LOs medlemmer ønsker å være med og forme samfunnsutviklingen og dermed sin egen hverdag, fastslo LOs 1.-sekretær Ellen Stensrud da hun innledet om forslaget til handlingsprogram under LO-kongressen.10.06.2009
18:49
16.12.2013 10:31

sym@lomedia.no

Det hun viste til var de rekordmange forslagene til handlingsprogrammet. I alt kom det inn 1 062 forslag, dobbelt så mange som til kongressen i 2005. Debatten under kongressen var også rekordstor med ytterligere 262 forslag. Og Fagforbundets leder Jan Davidsen konkluderte med at her var man ambisiøse, men la han til: - Det betyr at vi har tro på oss selv.

Og Ellen Stensrud sa det slik:

Medlemmene ved at det LO går inn for, gjerne blir praktisk politikk.

HER ER NOEN UTDRAG FRA HANDLINGSPROGRAMMET:

– Det er ikke lenger tvil om at klimaendringene er menneskeskapte. Vi må endre holdninger og handlinger for å snu utviklingen og sørge for at den kan finne sted innenfor bærekraftige rammer.

– Vi ser en trend, både nasjonalt og internasjonalt, hvor sterkere innslag av religiøs fundamentalisme preger politikken. LO må bekjempe den intoleranse dette medfører.

– LO mener økte rammer for oppgjørene i offentlig sektor kan brukes for å gi kvinnerike grupper som har blitt liggende etter i lønnsutviklingen noe større tillegg.

– Den teknologiske utviklingen åpner for at større deler av arbeidet kan utføres som fjernarbeid i desentrale kontorbygg, på hjemmekontor eller andre mobile arbeidsstasjoner. LO mener at slike arbeidsformer skal være frivillige og reguleres ved kollektive avtaler.

– LO vil arbeide for at tannhelsetjenesten innarbeides i den totale helsetjenesten, og finansieres av det offentlige.

– Det offentlige ansvaret for fullfinansiering av forebygging, krisesentre og behandlingstilbud må lovfestes. LO vil at det skal være tilgang til krisesenter i hver kommune og voldtektsmottak i hvert fylke.

– LO skal arbeide for at det blir laget en egen lov som skal regulere franchisevirksomhet.

– LO må arbeide for at det søkes etablert europeiske tariffløsninger der dette er hensiktsmessig. En absolutt forutsetning for alle tariffavtaler er retten til arbeidskonflikt og en tvisteløsning. En europeisk avtale forutsetter derfor en grenseoverskridende konfliktrett. Dette må på ingen måte svekke de nasjonale tariffavtalene.

– Skatteetaten må styrkes betydelig.

– Erfaringene med anbud i kollektivtrafikken viser at kvaliteten på tjenestene overfor befolkningen forringes og medfører utrygge arbeidsforhold og dårligere vilkår de ansatte. LO er derfor imot anbud i kollektivtrafikken.

– LO vil arbeide for at fiskere i fiskeflåten skal ha samme sosiale rettigheter som øvrige arbeidstakere. Det betyr at lovverket endres og at produktavgiften oppheves og erstattes med arbeidsgiveravgift.

– Overordnet styring og finansiering av utdanningssektoren skal være et offentlig ansvar. Dette skal styres av samfunnets behov og ikke markedets ønske om profitt. Universiteter og høgskoler skal derfor være forvaltnings- organer i offentlig eie, med offentlig finansiering, og beholde sin autonomi og sitt interndemokrati. LO mener at det ikke skal åpnes for innføring av skolepenger ved offentlige universiteter og høgskoler.

– LO vil arbeide for å styrke bedriftsidretten og idrettstilbudet for barn og unge. LO vil arbeide for gode og varierte offentlige fritidstilbud, herunder svømmetilbud, blir tilgjengelig for barn og unge uavhengig av økonomi.

– Et aktivt og mangfoldig kunst- og kulturliv er viktig for gi våre liv et rikere og mer fullverdig innhold. Alle må gis tilgang til kunstopplevelser og kulturaktiviteter, uten å bli hindret av høye kostnader og lange avstander. Dette sikres best gjennom offentlig finansiering og gode støtte ordninger. Både det profesjonelle og det frivillige kulturlivet må bli et satsningsområde.

– LO vil bidra til å utvikle norsk industri og sørge for at myndighetene gjør en større innsats for å ta vare på den industrien vi har, samtidig som vi utvikler ny industriell virksomhet. Industrien i Norge må ha en høy lønnsevne.

– Biometangass basert på kloakk og avfall fra alle sektorer må tas i bruk. Det må være et mål at lokal tungtransport og busser spesielt i de store byene konverterer til fornybar energibærere eller naturgass i løpet av få år. Det bør settes et mål for når anskaffelse av busser i disse områdene ikke skal baseres på busser med dieseldrift.

LO-Aktuelt nr. 10/2009

Organisasjonskomiteen behandler organisasjonstvister

Saken kan bringes inn for sekretariatet i løpet av to uker

Sekretariatet kan bringe den videre til representantskapet

Organisasjonskomiteen kan treffe midlertidige vedtak

Hvis arbeidsgiver krever at en annen tariff avtale brukes skal saken opp for organisasjonskomiteen igjen

Vedtaket gis ikke tilbakevirkende kraft

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
10.06.2009
18:49
16.12.2013 10:31Mest lest

Yngvil Mortensen

Ingrid (32) måtte kjempe i seks år for å overbevise Nav

LO-sekretær

LO-sekretær

Jan-Erik Østlie

Strømsjokket: – Vi kan prise oss lykkelige over det statlige eierskapet, sier LO-sekretær

Tonje Paulsen Solem

Anna (59) kan miste jobben hvis Norgesplaster flagges ut til Spania: – Det var sjokk og fortvilelse

Girteka anmeldes regelmessig for brudd på kabotasjereglene i Norge. Nå går politiet til sak mot selskapet på bakgrunn av 11 forhold.

Girteka anmeldes regelmessig for brudd på kabotasjereglene i Norge. Nå går politiet til sak mot selskapet på bakgrunn av 11 forhold.

Stein Inge Stølen

Transportgigant har kjørt ulovlig i Norge, ifølge politiet. Nå må selskapet møte i retten

BARNEVERN-JUS: - Barnevernet er ikke rettslig forpliktet til å finne et fosterhjem med samme kulturelle bakgrunn som barnets foreldre har, men må gjøre en innsats for å finne det, påpeker jus-professor Elisabeth Gording Stang.

BARNEVERN-JUS: - Barnevernet er ikke rettslig forpliktet til å finne et fosterhjem med samme kulturelle bakgrunn som barnets foreldre har, men må gjøre en innsats for å finne det, påpeker jus-professor Elisabeth Gording Stang.

Nadia Frantsen

Tvangsadoptert fra muslimsk til kristent hjem: Dette betyr dommen fra Strasbourg for barnevernet

–  Strømsjokket vil gi lavere lønninger, advarer Hogne Hongset.

– Strømsjokket vil gi lavere lønninger, advarer Hogne Hongset.

Jan-Erik Østlie

Eksperten fikk rett da han advarte mot høye strømpriser. Nå advarer han om lavere lønninger

Leif Martin Kirknes

Innfører forbud mot bemanningsbransjen i Oslo-området

Colourbox.com

Rekordhøye bonuser i 2021, samtidig som Norge var i krise

Helge Rønning Birkelund

Kim André og Jøran fikk 35 avlysninger på to dager i desember. Siden har de ikke hatt noe å gjøre

Ole Palmstrøm

100-dagersplanen punkt for punkt: Slik har det gått med løftene fra Ap

Jan-Erik Østlie

De skyhøye strømprisene har gjort noe med Jørn Eggum

Jan-Erik Østlie

Arbeidstilsynet har sviktet ansatte i skoler og barnehager, mener Skolenes landsforbund

TOPRISSYSTEM: Strømmen folk trenger til å varme opp huset og koke kaffe, må koste mindre enn strøm til boblebad og annet «luksusforbruk», mener SV.

TOPRISSYSTEM: Strømmen folk trenger til å varme opp huset og koke kaffe, må koste mindre enn strøm til boblebad og annet «luksusforbruk», mener SV.

Håvard Sæbø

SV går inn for statlig strømselskap og toprissystem

Debatt

TIL SPANIA: Norgesplaster vurderer utflagging. Det får Rødts Mimir Kristjánsson til å reagere.

TIL SPANIA: Norgesplaster vurderer utflagging. Det får Rødts Mimir Kristjánsson til å reagere.

Tonje Paulsen Solem og Norgesplaster

«Skal vi ikke lage ting her i landet lenger?»

IKKE BESTEMT SEG: Peggy Hessen Følsvik har ikke avgjort om hun stiller til gjenvalg som LO-leder, dersom det er ønske om det.

IKKE BESTEMT SEG: Peggy Hessen Følsvik har ikke avgjort om hun stiller til gjenvalg som LO-leder, dersom det er ønske om det.

Leif Martin Kirknes

Hvem skal lede LO til 2025? I år skal valgkomiteen jobbe på en ny måte

Kommentar

Det gjenstår å se om Erna Solberg virkelig har som ambisjon å ta tilbake statsministerjobben etter Jonas Gahr Støre ved neste korsvei.

Det gjenstår å se om Erna Solberg virkelig har som ambisjon å ta tilbake statsministerjobben etter Jonas Gahr Støre ved neste korsvei.

Håvard Sæbø

«Ernas mulige vei tilbake»

– Vi krever rett og slett nasjonal politisk kontroll over strømprisene. Det er handlingskraft for det i dag, sier Remy Penev.

– Vi krever rett og slett nasjonal politisk kontroll over strømprisene. Det er handlingskraft for det i dag, sier Remy Penev.

Petter Pettersen

Hvis strømkrisa fortsetter, vil konsekvensene ramme hele samfunnet, mener aksjonsleder

Nettselskapene skyldte norske strømkunder over 1,7 milliarder kroner ved utgangen av 2020

Nettselskapene skyldte norske strømkunder over 1,7 milliarder kroner ved utgangen av 2020

colourbox.com

Nettselskap har skyldt norske strømkunder penger i over ti år

KONKURRANSEVRIDNING: Hver vinter står dårlig skodde utenlandske lastebiler fast på norsk vinterføre. Mange av dem får heller ikke lovpålagt lønn, og konkurrerer dermed ut norsk transportbransje. Det håper norsk transportbransje skal bli bedre med en ny handlingsplan mot sosial dumping i transportsektoren.

KONKURRANSEVRIDNING: Hver vinter står dårlig skodde utenlandske lastebiler fast på norsk vinterføre. Mange av dem får heller ikke lovpålagt lønn, og konkurrerer dermed ut norsk transportbransje. Det håper norsk transportbransje skal bli bedre med en ny handlingsplan mot sosial dumping i transportsektoren.

Statens Vegvesen, Region Vest (illustrasjonsfoto)

Utenlandske sjåfører har lenge jobbet ulovlig på norske veier. Nå krever partene at regjeringen blir tøffere

– Mye av det jeg predikerer nå er basert på det jeg skulle ønske jeg hadde gjort annerledes den gangen jeg jobbet som mellomleder i en stor barnevernstjeneste, sier Svein Helland Sivertsen.

– Mye av det jeg predikerer nå er basert på det jeg skulle ønske jeg hadde gjort annerledes den gangen jeg jobbet som mellomleder i en stor barnevernstjeneste, sier Svein Helland Sivertsen.

Andreas Winter/KSK

Barnevernet trenger ikke flere ansatte, det trenger bedre ledere, mener tidligere leder


Flere saker