JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Hvem er fattig i Norge?

Selv om begrepene fattig og fattigdom i Norge ikke defineres, brukes de flittig i valgkampen. Men hvem er egentlig fattig i Norge?24.08.2009
13:44
16.12.2013 10:50

Da valgkamp er tida for de korte argumenter, tar politikerne seg ikke tid til å definere. Men det kunne vært interessant å vite litt mer konkret hva er det politikerne egentlig vil bekjempe når de snakker om å avskaffe fattigdommen. Hvor mange er egentlig fattig i Norge?

Mulig å avskaffe?

Fattigdommen består selv om nåværende finansminister Kristin Halvorsen lovet å avskaffe den i forrige valgkamp. Men er det mulig å avskaffe den? Det viktigste må være at politikerne, både de sentrale og lokale, har dette som mål å strekke seg etter og iverksette nødvendige tiltak.

Minstepensjonist fattig?

Er en minstepensjonist med 2G, altså rundt 150 000 kroner fattig? Hvor mange kommer inn under begrepet, hva vil det koste å bekjempe den og hvilken effekt har økt sysselsetting og økte sosialhjelpssatser? Sistnevnte varierer fra kommune til kommune.

Er økt barnetrygd og økt barnehagesatsing med på å bekjempe fattigdommen og redusere antall fattige? Samme spørsmål kan rettes når det gjelder å få enda flere ledige i arbeid og flere over fra trygd til lønnsinntekt.

Vanskelig å konkretisere

Heller ikke LO konkretiserer begrepet ved å si at den som tjener mindre enn et bestemt beløp, er å betrakte som fattig. Årsaken er at lønnsinntekt og trygd gir bare et bilde. Utgifter til hus varierer enormt. Levekår er vel så viktig.

Medianinntekten

Et godt utgangspunkt er den såkalte medianinntekten, det vil si gjennomsnittsinntekten til husholdningene etter at de aller rikeste og aller fattigste er holdt utenfor.

Fordelingsutvalget, en offentlig rapport om økonomiske forskjeller i Norge, påpeker at manglende justeringer av enkelte stønader har bidratt til noe skjevere inntektsfordeling i form av vedlaverende lavinntekt. Innvandrere med ikke-vestlig opprinnelse er overrepresentert i gruppen med vedvarende lavinntekt. For disse tar det relativt lang tid å få godt fotfeste i arbeidslivet. Høy innvandring bidrar dermed til at andelen med lavinntekt ikke har blitt redusert selv i tider med høykonjunktur.

OECD definerer de fattige som har mindre enn 50 prosent av denne medianinntekten til å leve for, mens EU operere med 60 prosent. Statistisk Sentralbyrå mener at medianinntekt er det inntektsbeløpet som deler en gruppe i like store halvdeler, etter at inntekten er sortert stigende eller synkende. Det vil altså være like mange personer med en inntekt over som under medianinntekten.

Gratis kjernetid

Det samme utvalget mener at gratis kjernetid i barnehage, bedre tiltak for dem som faller utenfor skole og arbeidsliv og endringer i skatter og overføringer kan bidra til å redusere de økonomiske forskjellene i Norge.

Fattigdomsgrense

Det er feil å si at folk med lav inntekt er fattige, selv om lavinntektsgrensen ofte blir referert til som en ”fattigdomsgrense” i dagligtale. Da er det nok enklere å bruke OECDs eller EUs definisjon. Vil minstepensjonister med 2G, det vil si om lag 150 000 kroner, anse seg selv som fattige etter OECDs eller EUs definisjon?

Kanskje en skal spørre en poltiker på stand?

Fagforbundet med krav

Vi er fornøyd med å få gjennomslag for våre krav om økte sosialhjelpssatser og mer til bostøtte, sier Fagforbundets Gerd Eva Volden om regjeringens tiltak mot fattigdom

- Vi forventer at satsingen på 1,2 milliarder kroner til fattigdomsbekjempelse vil gi resultater.

En omlegging av bostøtteordningen er et viktig bidrag i kampen mot fattigdom. Regjeringens forslag betyr at 50 000 flere husstander vil motta bostøtte. I tillegg økes sosialhjelpssatsene med fem prosent ut over forventet prisstigning. Det er et viktig bidrag for dem som har aller minst.

Utjevne sosiale forskjeller

Regjeringen foreslo i fjor høst å bevilge midler tilsvarende 68 000 tiltaksplasser, og økt satsing på kvalifiseringsprogrammet. - Med den lave ledigheten er det imponerende at regjeringen holder så høyt fokus på å få folk i arbeid, mener Gerd Eva Volden. - Det er det viktigste enkelttiltaket for å utjevne og redusere sosiale forskjeller, slår hun fast.

Hun peker også på økt innsats på russektoren, flere utleieboliger til vanskeligstilte og en økning av minstepensjonen på tilsammen 1,2 mrd. som viktige tiltak som understreker den sosiale profilen i budsjettet.

- Dette budsjettet viser tydelig at vi har en rød-grønn regjering, avslutter Gerd Eva Volden.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
24.08.2009
13:44
16.12.2013 10:50Mest lest

TØFFERE KONKURRANSE: Fra 1. november blir reglene for å få drosjeløyve endret. Tom Svendsen mener regjeringen med det legger ytterlige sten til byrden.

TØFFERE KONKURRANSE: Fra 1. november blir reglene for å få drosjeløyve endret. Tom Svendsen mener regjeringen med det legger ytterlige sten til byrden.

Martin Guttormsen Slørdal

Tom (62) kan ikke lenger leve av å være drosjesjåfør: – Blir sosialklient eller minstepensjonist

NY PRAKSIS: Hovedverneombud ved Yara Porsgrunn, Roger Hansen, er glad for at videomøtene ikke lenger tas opp.

NY PRAKSIS: Hovedverneombud ved Yara Porsgrunn, Roger Hansen, er glad for at videomøtene ikke lenger tas opp.

Privat

Verneombud fikk stoppet opptak av videomøter: – Kan være en felle, sier advokat

FIKK IKKE PENSJONSINNBETALING PÅ SJU ÅR: Endre Waage ble aldri meldt inn til «obligatorisk tjenestepensjon» slik loven krever. Nå får han og kollegaene erstatning.

FIKK IKKE PENSJONSINNBETALING PÅ SJU ÅR: Endre Waage ble aldri meldt inn til «obligatorisk tjenestepensjon» slik loven krever. Nå får han og kollegaene erstatning.

Privat

Endre ble nektet pensjonen han hadde rett på. Nå får han og kollegaene millionerstatning

– Ved å fjerne denne regelen kan en permittert jobbe så mye som mulig opp mot full stilling. Nav kan dekke det resterende. Dette vil bli billigere for Nav, sier klubbleder ved Scandic Parken i Ålesund. (Illustrasjonsfoto)

– Ved å fjerne denne regelen kan en permittert jobbe så mye som mulig opp mot full stilling. Nav kan dekke det resterende. Dette vil bli billigere for Nav, sier klubbleder ved Scandic Parken i Ålesund. (Illustrasjonsfoto)

Eirik Dahl Viggen

Permitterte må takke nei til jobb – taper dagpenger

MEKLING: LO Stat-leder Egil André Aas (t.h.) startet onsdag meklingen i statsoppgjøret, der riksmekler Mats Wilhelm RUland (t.v.) og mekler Richard Saue skal prøve å hjelpe partene til å finne en løsning.

MEKLING: LO Stat-leder Egil André Aas (t.h.) startet onsdag meklingen i statsoppgjøret, der riksmekler Mats Wilhelm RUland (t.v.) og mekler Richard Saue skal prøve å hjelpe partene til å finne en løsning.

Eirik Dahl Viggen

Lønna til statsansatte: Nå er meklinga i gang

UVISS FRAMTID: Maria Gazul har søkt mange nye stillinger og har også sett på mulighetene for å ta mer utdanning. Familiens økonomi bekymrer henne.

UVISS FRAMTID: Maria Gazul har søkt mange nye stillinger og har også sett på mulighetene for å ta mer utdanning. Familiens økonomi bekymrer henne.

Lars Åke Andersen

Maria (41) blir arbeidsledig: – Jeg vet ikke helt hvordan vi skal klare oss

Lønnsoppgjøret:

STREIK FRA SØNDAG MORGEN: Fire arbeidstakerorganisasjoner tar ut alle sine bussjåfører i Oslo og Viken i streik fra søndag morgen klokka 6. I første omgang går 3800 sjåfører ut i streik, men en ytterligere opptrapping til andre deler av landet kan komme raskt.

STREIK FRA SØNDAG MORGEN: Fire arbeidstakerorganisasjoner tar ut alle sine bussjåfører i Oslo og Viken i streik fra søndag morgen klokka 6. I første omgang går 3800 sjåfører ut i streik, men en ytterligere opptrapping til andre deler av landet kan komme raskt.

Roy Ervin Solstad

3800 bussjåfører går ut i streik

26.000 HK-medlemmer skal stemme over meklingsresultatet mellom Handel og Kontor og Virke – her ved HK-leder Christopher Beckham (t.v.) og Bård Westbye, forhandlingsansvarlig i Virke.

26.000 HK-medlemmer skal stemme over meklingsresultatet mellom Handel og Kontor og Virke – her ved HK-leder Christopher Beckham (t.v.) og Bård Westbye, forhandlingsansvarlig i Virke.

Erlend Angelo

Lønnsoppgjøret: Dette skjer om medlemmene stemmer nei

Å få seg ny jobb i koronatid kan bety en digital arbeidshverdag. Nyutdannede Lisa Sofie Ericsson ble sendt rett hjem med PC og mobil.

Å få seg ny jobb i koronatid kan bety en digital arbeidshverdag. Nyutdannede Lisa Sofie Ericsson ble sendt rett hjem med PC og mobil.

Nadia Frantsen

Tusen søkte på jobben i Nav. Lisa fikk den

Tommelen opp hos Tom Jacobsen, hovedtillitsvalgt, hos Norcem i Brevik.

Tommelen opp hos Tom Jacobsen, hovedtillitsvalgt, hos Norcem i Brevik.

Trond Elstad

Tom (63) kunne blitt pensjonist, men så kom gladmeldingen fra Erna. Nå tar han fire nye år

Forbundet har også fått ja på en viktig endring som særlig kommer likestillingen til gode. (Illustrasjonsfoto)

Forbundet har også fått ja på en viktig endring som særlig kommer likestillingen til gode. (Illustrasjonsfoto)

Colourbox.com

Elektrikere får ny lønn – og innleiereglene strammes inn

Lønnsoppgjøret:

Bussjåførene ved Norgesbuss Ekspress på Rommen i er kampklare fra første streikedag. Der er det full oppslutning om kravet om høyere lønn. Fra venstre Carlos Nunez, Ole-Arnstein Røang, Rune Hanssen, John Arild Hole, Isam Wabi Bakir, Per ole Melgård og Habte Kebreab.

Bussjåførene ved Norgesbuss Ekspress på Rommen i er kampklare fra første streikedag. Der er det full oppslutning om kravet om høyere lønn. Fra venstre Carlos Nunez, Ole-Arnstein Røang, Rune Hanssen, John Arild Hole, Isam Wabi Bakir, Per ole Melgård og Habte Kebreab.

Håvard Sæbø

Busstreiken trappes opp med over 4.500 nye sjåfører: Se lista

Leder for bransjerådet for bussbransjen i Felles forbundet, Per Ole Melgård, informerer sine kolleger om grunnlaget for streiken første streikedag.

Leder for bransjerådet for bussbransjen i Felles forbundet, Per Ole Melgård, informerer sine kolleger om grunnlaget for streiken første streikedag.

Håvard Sæbø

Dette kan stoppe busstreiken: Slik vurderer de tvungen lønnsnemnd

Resultatet i kommuneoppgjøret innebærer et tillegg på 1.400 kroner for sykepleierne.

Resultatet i kommuneoppgjøret innebærer et tillegg på 1.400 kroner for sykepleierne.

Tri Nguyen Dinh

– 1.400 kroner ekstra er ikke nok for å rekruttere eller beholde sykepleiere

Erlend Angelo, Magasinet for fagorganiserte

Nav må betale saksomkostninger til LO-medlemmer, slår Høyesterett fast

STÅR FRAM: Målfrid J. Frahm Jensen ble utsatt for omfattende gjengjeldelser da hun varslet. Nå håper hun flere får bedre kompetanse og kunnskap om varsling og varslingens krefter.

STÅR FRAM: Målfrid J. Frahm Jensen ble utsatt for omfattende gjengjeldelser da hun varslet. Nå håper hun flere får bedre kompetanse og kunnskap om varsling og varslingens krefter.

Marie von Krogh

Målfrid varslet om forhold på jobben. Så vurderte sjefen å få henne innlagt

Bjørn A. Grimstad

Anleggsarbeidere får ny lønn: Minstelønna økes med 9,50 kroner per time

Lønnsoppgjøret:

Freddy Kulblik og de 140 streikende bussjåførene i Sarpsborg er lei av å vente på den lønna som ble avtalt for 13 år siden. Nå er de villige til å streike lenge for å sette makt bak kravene.

Freddy Kulblik og de 140 streikende bussjåførene i Sarpsborg er lei av å vente på den lønna som ble avtalt for 13 år siden. Nå er de villige til å streike lenge for å sette makt bak kravene.

Arash A. Nejad/Nyebilder

Bussjåførene er lei: – Det får ta den tiden det trenger

Kommentar

Det finnes noe som er enda kjipere enn busser som står, skriver Mímir Kristjánsson.

Det finnes noe som er enda kjipere enn busser som står, skriver Mímir Kristjánsson.

Ihne Pedersen

«Det finnes noe som er enda kjipere enn busser som står»

Hans Ole Rian er skuffet over at stønadsordningen for selvstendige, frilansere og lærlinger fjernes 1. november.

Hans Ole Rian er skuffet over at stønadsordningen for selvstendige, frilansere og lærlinger fjernes 1. november.

Helge Rønning Birkelund

Regjeringen vil kutte 2,2 milliarder i krisestøtten til selvstendige og frilansere: – Veldig skuffende, sier forbundsleder


Flere saker