JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Hvem er fattig i Norge?

Selv om begrepene fattig og fattigdom i Norge ikke defineres, brukes de flittig i valgkampen. Men hvem er egentlig fattig i Norge?24.08.2009
13:44
16.12.2013 10:50

Da valgkamp er tida for de korte argumenter, tar politikerne seg ikke tid til å definere. Men det kunne vært interessant å vite litt mer konkret hva er det politikerne egentlig vil bekjempe når de snakker om å avskaffe fattigdommen. Hvor mange er egentlig fattig i Norge?

Mulig å avskaffe?

Fattigdommen består selv om nåværende finansminister Kristin Halvorsen lovet å avskaffe den i forrige valgkamp. Men er det mulig å avskaffe den? Det viktigste må være at politikerne, både de sentrale og lokale, har dette som mål å strekke seg etter og iverksette nødvendige tiltak.

Minstepensjonist fattig?

Er en minstepensjonist med 2G, altså rundt 150 000 kroner fattig? Hvor mange kommer inn under begrepet, hva vil det koste å bekjempe den og hvilken effekt har økt sysselsetting og økte sosialhjelpssatser? Sistnevnte varierer fra kommune til kommune.

Er økt barnetrygd og økt barnehagesatsing med på å bekjempe fattigdommen og redusere antall fattige? Samme spørsmål kan rettes når det gjelder å få enda flere ledige i arbeid og flere over fra trygd til lønnsinntekt.

Vanskelig å konkretisere

Heller ikke LO konkretiserer begrepet ved å si at den som tjener mindre enn et bestemt beløp, er å betrakte som fattig. Årsaken er at lønnsinntekt og trygd gir bare et bilde. Utgifter til hus varierer enormt. Levekår er vel så viktig.

Medianinntekten

Et godt utgangspunkt er den såkalte medianinntekten, det vil si gjennomsnittsinntekten til husholdningene etter at de aller rikeste og aller fattigste er holdt utenfor.

Fordelingsutvalget, en offentlig rapport om økonomiske forskjeller i Norge, påpeker at manglende justeringer av enkelte stønader har bidratt til noe skjevere inntektsfordeling i form av vedlaverende lavinntekt. Innvandrere med ikke-vestlig opprinnelse er overrepresentert i gruppen med vedvarende lavinntekt. For disse tar det relativt lang tid å få godt fotfeste i arbeidslivet. Høy innvandring bidrar dermed til at andelen med lavinntekt ikke har blitt redusert selv i tider med høykonjunktur.

OECD definerer de fattige som har mindre enn 50 prosent av denne medianinntekten til å leve for, mens EU operere med 60 prosent. Statistisk Sentralbyrå mener at medianinntekt er det inntektsbeløpet som deler en gruppe i like store halvdeler, etter at inntekten er sortert stigende eller synkende. Det vil altså være like mange personer med en inntekt over som under medianinntekten.

Gratis kjernetid

Det samme utvalget mener at gratis kjernetid i barnehage, bedre tiltak for dem som faller utenfor skole og arbeidsliv og endringer i skatter og overføringer kan bidra til å redusere de økonomiske forskjellene i Norge.

Fattigdomsgrense

Det er feil å si at folk med lav inntekt er fattige, selv om lavinntektsgrensen ofte blir referert til som en ”fattigdomsgrense” i dagligtale. Da er det nok enklere å bruke OECDs eller EUs definisjon. Vil minstepensjonister med 2G, det vil si om lag 150 000 kroner, anse seg selv som fattige etter OECDs eller EUs definisjon?

Kanskje en skal spørre en poltiker på stand?

Fagforbundet med krav

Vi er fornøyd med å få gjennomslag for våre krav om økte sosialhjelpssatser og mer til bostøtte, sier Fagforbundets Gerd Eva Volden om regjeringens tiltak mot fattigdom

- Vi forventer at satsingen på 1,2 milliarder kroner til fattigdomsbekjempelse vil gi resultater.

En omlegging av bostøtteordningen er et viktig bidrag i kampen mot fattigdom. Regjeringens forslag betyr at 50 000 flere husstander vil motta bostøtte. I tillegg økes sosialhjelpssatsene med fem prosent ut over forventet prisstigning. Det er et viktig bidrag for dem som har aller minst.

Utjevne sosiale forskjeller

Regjeringen foreslo i fjor høst å bevilge midler tilsvarende 68 000 tiltaksplasser, og økt satsing på kvalifiseringsprogrammet. - Med den lave ledigheten er det imponerende at regjeringen holder så høyt fokus på å få folk i arbeid, mener Gerd Eva Volden. - Det er det viktigste enkelttiltaket for å utjevne og redusere sosiale forskjeller, slår hun fast.

Hun peker også på økt innsats på russektoren, flere utleieboliger til vanskeligstilte og en økning av minstepensjonen på tilsammen 1,2 mrd. som viktige tiltak som understreker den sosiale profilen i budsjettet.

- Dette budsjettet viser tydelig at vi har en rød-grønn regjering, avslutter Gerd Eva Volden.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
24.08.2009
13:44
16.12.2013 10:50Mest lest

SYKEMELDT: Da kollegaene ble permittert stoppet også bedriften å betale sin del av sykelønna til Frank Robert Neerland.

SYKEMELDT: Da kollegaene ble permittert stoppet også bedriften å betale sin del av sykelønna til Frank Robert Neerland.

Aina Fladset

Frank Robert ble fratatt sykelønn da bedriften permitterte ansatte: – Overraskende

TOK KAMPEN: Ann–Helen Pettersen (til venstre) og Randi Stenersen Rasmussen gikk til sak mot arbeidsgiveren da de ble sagt opp som flyplassvektere på Flesland. Nå gir Securitas dem nye jobber i konsernet.

TOK KAMPEN: Ann–Helen Pettersen (til venstre) og Randi Stenersen Rasmussen gikk til sak mot arbeidsgiveren da de ble sagt opp som flyplassvektere på Flesland. Nå gir Securitas dem nye jobber i konsernet.

Paul S Amundsen

Vekterne Ann-Helen og Randi gikk til sak mot arbeidsgiver og reddet både jobben og AFP

Ole Palmstrøm

Permitterte får dagpenger til 1. oktober. Men det blir ikke feriepenger på dagpenger

– Nå skal vi ta oss råd til å besøke den chilenske familien til mannen min så fort det blir forsvarlig å reise, sier Elisabeth Bøckman.

– Nå skal vi ta oss råd til å besøke den chilenske familien til mannen min så fort det blir forsvarlig å reise, sier Elisabeth Bøckman.

Per Flakstad

Vant i retten: Nå får Elisabeth høyere pensjon og råd til å besøke mannens familie

Erik Knudsen er fortvilet over beskjeden han fikk fra kommunen rett før jul.

Erik Knudsen er fortvilet over beskjeden han fikk fra kommunen rett før jul.

Amanda Iversen Orlich/Dagsavisen

Erik mister 9.000 kroner i støtte og kan havne på gata

(Illustrasjonsfoto)

(Illustrasjonsfoto)

pressefoto, WizzAir.com

Wizz Air-ansatte i Norge er beskyttet av arbeidsmiljøloven, fastslår Luftfartstilsynet

Håvard Sæbø

Arbeidstilsynet sladder lønna på underbetalte arbeidere. Nå må Røe Isaksen svare på hvorfor

Kjersti Stenseng

Kjersti Stenseng

Jan-Erik Østlie

Arbeiderpartiet har mistet over 5.000 medlemmer

Afaransis Yassin (28) har ingen mulighet til å få økonomisk støtte fra familiemedlemmer. Da blir det nesten umulig å komme inn på boligmarkedet, mener hun.

Afaransis Yassin (28) har ingen mulighet til å få økonomisk støtte fra familiemedlemmer. Da blir det nesten umulig å komme inn på boligmarkedet, mener hun.

Ida Bing

Afaransis (28) får ikke økonomisk hjelp hjemmefra: – Jeg er sjanseløs på boligmarkedet

Meieriansatte får 50 øre i generelt tillegg fra 1. mai i år. Enigheten i lønnsoppgjøret omfatter rundt 2.500 NNN-medlemmer.

Meieriansatte får 50 øre i generelt tillegg fra 1. mai i år. Enigheten i lønnsoppgjøret omfatter rundt 2.500 NNN-medlemmer.

Jan-Erik Østlie

Meieriansatte får ny lønn: Her er resultatet

Debatt

LO og forbundene våkne opp av dvalen og svinge pisken slik at tillitsvalgte og medlemmer våkner opp?, spør Arne Eide.

LO og forbundene våkne opp av dvalen og svinge pisken slik at tillitsvalgte og medlemmer våkner opp?, spør Arne Eide.

Jan-Erik Østlie

«Har LO vendt Arbeiderpartiet ryggen?»

Tormod Ytrehus

Klubbleder Adrian fikk sparken. Nå får han penger fra LO for å ha noe å leve av fram til rettssaken starter

Colourbox.com

Lærere har ikke fått overtidsbetalt under pandemien. Over halvparten har vurdert ny jobb

 Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum

Jan-Erik Østlie

Sp lover norsk vaksineproduksjon

Bent Høie

Bent Høie

Leif Martin Kirknes

Skjenkereglene endres: – For tidlig, mener Bent Høie

Forbundsleder i Fellesforbundet, Jørn Eggum.

Forbundsleder i Fellesforbundet, Jørn Eggum.

Jan-Erik Østlie

Regjeringens nye veiselskap kan bli lagt ned. Fire LO-forbund mener det holder med Statens vegvesen

HOVEDTILLITSVALGT: Lærer Christian Holstad Lilleng ble fratatt 6.000 i lønn ved tap av funksjonstillegg etter kommunesammenslåing mellom kommunene Haram og Ålesund. Han nekter å godta kuttet.

HOVEDTILLITSVALGT: Lærer Christian Holstad Lilleng ble fratatt 6.000 i lønn ved tap av funksjonstillegg etter kommunesammenslåing mellom kommunene Haram og Ålesund. Han nekter å godta kuttet.

Privat

Lønnskutt for lærere: Viktig møte avgjør

Bjørn Inge Bergestuen/Frp

Frp skeptisk til feriepenger for dagpenge-mottakere

FERDIG: Deni Taramov er ferdig for student for denne gang. Nå søker han jobber.

FERDIG: Deni Taramov er ferdig for student for denne gang. Nå søker han jobber.

Marius Fiskum

Deni ble permittert uten dagpenger og så seg nødt til å slutte på studie: – Jeg følte på en skam

Erlend Wiborg (Frp) er leder av arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget

Erlend Wiborg (Frp) er leder av arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget

Sissel M. Rasmussen

Frp ville ikke være med på å forlenge AAP-perioden


Flere saker