JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Hvem er fattig i Norge?

Selv om begrepene fattig og fattigdom i Norge ikke defineres, brukes de flittig i valgkampen. Men hvem er egentlig fattig i Norge?24.08.2009
13:44
16.12.2013 10:50

Da valgkamp er tida for de korte argumenter, tar politikerne seg ikke tid til å definere. Men det kunne vært interessant å vite litt mer konkret hva er det politikerne egentlig vil bekjempe når de snakker om å avskaffe fattigdommen. Hvor mange er egentlig fattig i Norge?

Mulig å avskaffe?

Fattigdommen består selv om nåværende finansminister Kristin Halvorsen lovet å avskaffe den i forrige valgkamp. Men er det mulig å avskaffe den? Det viktigste må være at politikerne, både de sentrale og lokale, har dette som mål å strekke seg etter og iverksette nødvendige tiltak.

Minstepensjonist fattig?

Er en minstepensjonist med 2G, altså rundt 150 000 kroner fattig? Hvor mange kommer inn under begrepet, hva vil det koste å bekjempe den og hvilken effekt har økt sysselsetting og økte sosialhjelpssatser? Sistnevnte varierer fra kommune til kommune.

Er økt barnetrygd og økt barnehagesatsing med på å bekjempe fattigdommen og redusere antall fattige? Samme spørsmål kan rettes når det gjelder å få enda flere ledige i arbeid og flere over fra trygd til lønnsinntekt.

Vanskelig å konkretisere

Heller ikke LO konkretiserer begrepet ved å si at den som tjener mindre enn et bestemt beløp, er å betrakte som fattig. Årsaken er at lønnsinntekt og trygd gir bare et bilde. Utgifter til hus varierer enormt. Levekår er vel så viktig.

Medianinntekten

Et godt utgangspunkt er den såkalte medianinntekten, det vil si gjennomsnittsinntekten til husholdningene etter at de aller rikeste og aller fattigste er holdt utenfor.

Fordelingsutvalget, en offentlig rapport om økonomiske forskjeller i Norge, påpeker at manglende justeringer av enkelte stønader har bidratt til noe skjevere inntektsfordeling i form av vedlaverende lavinntekt. Innvandrere med ikke-vestlig opprinnelse er overrepresentert i gruppen med vedvarende lavinntekt. For disse tar det relativt lang tid å få godt fotfeste i arbeidslivet. Høy innvandring bidrar dermed til at andelen med lavinntekt ikke har blitt redusert selv i tider med høykonjunktur.

OECD definerer de fattige som har mindre enn 50 prosent av denne medianinntekten til å leve for, mens EU operere med 60 prosent. Statistisk Sentralbyrå mener at medianinntekt er det inntektsbeløpet som deler en gruppe i like store halvdeler, etter at inntekten er sortert stigende eller synkende. Det vil altså være like mange personer med en inntekt over som under medianinntekten.

Gratis kjernetid

Det samme utvalget mener at gratis kjernetid i barnehage, bedre tiltak for dem som faller utenfor skole og arbeidsliv og endringer i skatter og overføringer kan bidra til å redusere de økonomiske forskjellene i Norge.

Fattigdomsgrense

Det er feil å si at folk med lav inntekt er fattige, selv om lavinntektsgrensen ofte blir referert til som en ”fattigdomsgrense” i dagligtale. Da er det nok enklere å bruke OECDs eller EUs definisjon. Vil minstepensjonister med 2G, det vil si om lag 150 000 kroner, anse seg selv som fattige etter OECDs eller EUs definisjon?

Kanskje en skal spørre en poltiker på stand?

Fagforbundet med krav

Vi er fornøyd med å få gjennomslag for våre krav om økte sosialhjelpssatser og mer til bostøtte, sier Fagforbundets Gerd Eva Volden om regjeringens tiltak mot fattigdom

- Vi forventer at satsingen på 1,2 milliarder kroner til fattigdomsbekjempelse vil gi resultater.

En omlegging av bostøtteordningen er et viktig bidrag i kampen mot fattigdom. Regjeringens forslag betyr at 50 000 flere husstander vil motta bostøtte. I tillegg økes sosialhjelpssatsene med fem prosent ut over forventet prisstigning. Det er et viktig bidrag for dem som har aller minst.

Utjevne sosiale forskjeller

Regjeringen foreslo i fjor høst å bevilge midler tilsvarende 68 000 tiltaksplasser, og økt satsing på kvalifiseringsprogrammet. - Med den lave ledigheten er det imponerende at regjeringen holder så høyt fokus på å få folk i arbeid, mener Gerd Eva Volden. - Det er det viktigste enkelttiltaket for å utjevne og redusere sosiale forskjeller, slår hun fast.

Hun peker også på økt innsats på russektoren, flere utleieboliger til vanskeligstilte og en økning av minstepensjonen på tilsammen 1,2 mrd. som viktige tiltak som understreker den sosiale profilen i budsjettet.

- Dette budsjettet viser tydelig at vi har en rød-grønn regjering, avslutter Gerd Eva Volden.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
24.08.2009
13:44
16.12.2013 10:50Mest lest

Yngvil Mortensen

Ingrid (32) måtte kjempe i seks år for å overbevise Nav

LO-sekretær

LO-sekretær

Jan-Erik Østlie

Strømsjokket: – Vi kan prise oss lykkelige over det statlige eierskapet, sier LO-sekretær

Tonje Paulsen Solem

Anna (59) kan miste jobben hvis Norgesplaster flagges ut til Spania: – Det var sjokk og fortvilelse

Girteka anmeldes regelmessig for brudd på kabotasjereglene i Norge. Nå går politiet til sak mot selskapet på bakgrunn av 11 forhold.

Girteka anmeldes regelmessig for brudd på kabotasjereglene i Norge. Nå går politiet til sak mot selskapet på bakgrunn av 11 forhold.

Stein Inge Stølen

Transportgigant har kjørt ulovlig i Norge, ifølge politiet. Nå må selskapet møte i retten

BARNEVERN-JUS: - Barnevernet er ikke rettslig forpliktet til å finne et fosterhjem med samme kulturelle bakgrunn som barnets foreldre har, men må gjøre en innsats for å finne det, påpeker jus-professor Elisabeth Gording Stang.

BARNEVERN-JUS: - Barnevernet er ikke rettslig forpliktet til å finne et fosterhjem med samme kulturelle bakgrunn som barnets foreldre har, men må gjøre en innsats for å finne det, påpeker jus-professor Elisabeth Gording Stang.

Nadia Frantsen

Tvangsadoptert fra muslimsk til kristent hjem: Dette betyr dommen fra Strasbourg for barnevernet

–  Strømsjokket vil gi lavere lønninger, advarer Hogne Hongset.

– Strømsjokket vil gi lavere lønninger, advarer Hogne Hongset.

Jan-Erik Østlie

Eksperten fikk rett da han advarte mot høye strømpriser. Nå advarer han om lavere lønninger

Leif Martin Kirknes

Innfører forbud mot bemanningsbransjen i Oslo-området

Colourbox.com

Rekordhøye bonuser i 2021, samtidig som Norge var i krise

Helge Rønning Birkelund

Kim André og Jøran fikk 35 avlysninger på to dager i desember. Siden har de ikke hatt noe å gjøre

Ole Palmstrøm

100-dagersplanen punkt for punkt: Slik har det gått med løftene fra Ap

Jan-Erik Østlie

De skyhøye strømprisene har gjort noe med Jørn Eggum

Jan-Erik Østlie

Arbeidstilsynet har sviktet ansatte i skoler og barnehager, mener Skolenes landsforbund

TOPRISSYSTEM: Strømmen folk trenger til å varme opp huset og koke kaffe, må koste mindre enn strøm til boblebad og annet «luksusforbruk», mener SV.

TOPRISSYSTEM: Strømmen folk trenger til å varme opp huset og koke kaffe, må koste mindre enn strøm til boblebad og annet «luksusforbruk», mener SV.

Håvard Sæbø

SV går inn for statlig strømselskap og toprissystem

Debatt

TIL SPANIA: Norgesplaster vurderer utflagging. Det får Rødts Mimir Kristjánsson til å reagere.

TIL SPANIA: Norgesplaster vurderer utflagging. Det får Rødts Mimir Kristjánsson til å reagere.

Tonje Paulsen Solem og Norgesplaster

«Skal vi ikke lage ting her i landet lenger?»

IKKE BESTEMT SEG: Peggy Hessen Følsvik har ikke avgjort om hun stiller til gjenvalg som LO-leder, dersom det er ønske om det.

IKKE BESTEMT SEG: Peggy Hessen Følsvik har ikke avgjort om hun stiller til gjenvalg som LO-leder, dersom det er ønske om det.

Leif Martin Kirknes

Hvem skal lede LO til 2025? I år skal valgkomiteen jobbe på en ny måte

Kommentar

Det gjenstår å se om Erna Solberg virkelig har som ambisjon å ta tilbake statsministerjobben etter Jonas Gahr Støre ved neste korsvei.

Det gjenstår å se om Erna Solberg virkelig har som ambisjon å ta tilbake statsministerjobben etter Jonas Gahr Støre ved neste korsvei.

Håvard Sæbø

«Ernas mulige vei tilbake»

– Vi krever rett og slett nasjonal politisk kontroll over strømprisene. Det er handlingskraft for det i dag, sier Remy Penev.

– Vi krever rett og slett nasjonal politisk kontroll over strømprisene. Det er handlingskraft for det i dag, sier Remy Penev.

Petter Pettersen

Hvis strømkrisa fortsetter, vil konsekvensene ramme hele samfunnet, mener aksjonsleder

Nettselskapene skyldte norske strømkunder over 1,7 milliarder kroner ved utgangen av 2020

Nettselskapene skyldte norske strømkunder over 1,7 milliarder kroner ved utgangen av 2020

colourbox.com

Nettselskap har skyldt norske strømkunder penger i over ti år

KONKURRANSEVRIDNING: Hver vinter står dårlig skodde utenlandske lastebiler fast på norsk vinterføre. Mange av dem får heller ikke lovpålagt lønn, og konkurrerer dermed ut norsk transportbransje. Det håper norsk transportbransje skal bli bedre med en ny handlingsplan mot sosial dumping i transportsektoren.

KONKURRANSEVRIDNING: Hver vinter står dårlig skodde utenlandske lastebiler fast på norsk vinterføre. Mange av dem får heller ikke lovpålagt lønn, og konkurrerer dermed ut norsk transportbransje. Det håper norsk transportbransje skal bli bedre med en ny handlingsplan mot sosial dumping i transportsektoren.

Statens Vegvesen, Region Vest (illustrasjonsfoto)

Utenlandske sjåfører har lenge jobbet ulovlig på norske veier. Nå krever partene at regjeringen blir tøffere

– Mye av det jeg predikerer nå er basert på det jeg skulle ønske jeg hadde gjort annerledes den gangen jeg jobbet som mellomleder i en stor barnevernstjeneste, sier Svein Helland Sivertsen.

– Mye av det jeg predikerer nå er basert på det jeg skulle ønske jeg hadde gjort annerledes den gangen jeg jobbet som mellomleder i en stor barnevernstjeneste, sier Svein Helland Sivertsen.

Andreas Winter/KSK

Barnevernet trenger ikke flere ansatte, det trenger bedre ledere, mener tidligere leder


Flere saker