JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Skillelinjer i arbeidslivspolitikken

På mange områder innen arbeidslivspolitikken står de rødgrønne partiene på felles standpunkter mot Høyres og FrP’s syn.25.08.2009
20:52
16.12.2013 10:52

stig.christensen@lomedia.no

LO-aktuelt har sett på skillelinjene mellom de to regjeringsalternativene på arbeidslivets område i siste stortingsperiode. Vi ser først og fremst på de sakene som splitter, slik at leserne kan få med seg forskjellene før valget 14. september.

SOLIDARANSVAR Fagbevegelsen har lenge krevd solidaransvar for oppdragsgiver for lønn og feriepenger. Dette er vedtatt med støtte fra Ap, SV, Sp og KrF, mens H, FrP og V gikk imot. Fem partier, Ap, SV, Sp, KrF og Venstre ville gjøre det lettere å fremme krav om allmenngjøring. H og FrP gikk imot.

OPPLÆRING Regjeringspartiene har gått inn for at verneombud og medlemmer av AMU skal ha rett til obligatorisk opplæring i regi av arbeidstakernes organisasjoner.

– Denne retten ble tatt ut av lovteksten i 2005, men har stått uendret i forskrift om verneombud og arbeidsmiljøutvalg, noe som har skapt unødig tvil om hva som er rett og galt, sa Arbeiderpartiets saksordfører Per Rune Henriksen i Stortinget 5. juni. H, V og KrF gikk her inn for at det er arbeidsgiver som har ansvaret for relevant opplæring. FrP mente det ikke var behov for klargjøring i lov.

SKIFT/TURNUS Arbeidstid ved tredelt skift/turnus, som i praksis likestiller de to ordningene, ble vedtatt av Odelstinget i juni. Her var FrP enig med de rødgrønne. Høyre hadde et eget forslag, og Martin Engeset (H), sa det slik:

– Fra Høyres side føler vi her at det er for mange og for store uavklarte spørsmål som knytter seg til det forslaget Regjeringen fremmer.

Karin Andersen, SV, var ikke enig:

– I motsetning til Høyre mener vi at det å likestille turnus og skift er et veldig godt tiltak for å rekruttere flere inn i yrkene.

ARBEIDSTID Den rødgrønne regjeringen reverserte arbeidstidslover vedtatt under Bondevik II som kunne føre til arbeidstid på opptil 13 timer pr dag. FrP, H, KrF og V gikk imot.

Regjeringspartiene og KrF har i siste periode gått inn for en lovfestet rett til redusert arbeidstid for de som har fylt 62 år. FrP, Høyre og V gikk imot.

Tidligere i perioden har spørsmålet om arbeidstidsordninger i bygg og anlegg vært oppe. Følgende synspunkt har fått støtte av de rødgrønne: Arbeidstilsynets adgang til å gi uorganiserte bedrifter dispensasjon slik at de kan jobbe like lenge som arbeidstakere i bedrifter med tariffavtale innskrenkes til å gjelde bare der dette har en sikkerhetsmessig begrunnelse. Her gikk FrP, H, KrF og V imot.

Ap, SV og Sp ønsker å forberede en lov som skal regulere arbeidstid for personer med særlig uavhengig stilling. FrP, Høyre, KrF og Venstre mener det er nok med en skriftlig avtale for unntak.

STÅ I STILLING Ap, SV og Sp gikk i perioden inn for at arbeidstaker som mener seg usaklig oppsagt skal kunne stå i stillingen til rettskraftig dom foreligger. De fire borgerlige partiene ville innskrenke retten til bare å gjelde fram til første rettsinnstans.

Ap, SV, Sp, KrF og Venstre mener at en arbeidstaker skal kunne stå i stilling ved hel eller delvis nedleggelse av en bedrift. Det gjelder der det er tvist om saken i perioden fra beslutning er fattet til reell nedleggelse. FrP og Høyre gikk imot.

TILSYN Både Petroleumstilsynet og Arbeidstilsynet fører nå tilsyn. FrP mener det blir for dyrt med to tilsyn. Frp’s nestleder, Per Sandberg, uttalte for øvrig i partiets faglige utvalg, der LO-Aktuelt fikk være til stede i januar 2007, at Norge har et byråkrati som tilsvarer en folkemengde på 35–40 millioner mennesker.

De rødgrønne foreslo for i år en økning til Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet med henholdsvis 53 og 15 millioner kroner, mens FrP ville kutte med henholdsvis 50 og 8 millioner. Her sto FrP alene, mens resten av partiene var enige.

Regjeringspartiene samt KrF har vedtatt å stille organisatoriske og økonomiske krav for godkjenning av bemanningsforetak, mens H, FrP og V gikk imot.

TILLITSVALGTES RETT Regjeringspartiene gikk inn for at det skal være en skriftlig avtale med tillitsvalgte når innleie overskrider 10 prosent av bedriftens ansatte, og krever at arbeidsgiver skal dokumentere at det er reelt behov for innleie om tillitsvalgte krever det.

Regjeringspartiene har videre gått inn for plikt for oppdragsgiver til å påse at lønns- og arbeidsvilkår er i tråd med allmenngjort tariffavtale. Videre gikk Ap, SV og Sp inn for at tillitsvalgte i hovedentreprenørbedrift skal få rett til innsyn i lønns- og arbeidsvilkår for underentreprenørens ansatte. Kenneth Svendsen, FrP sa det slik i Stortinget den gangen:

– Fremskrittspartiet er av den oppfatning at forslaget om opplysnings- og dokumentasjonsplikt overfor lokalt tillitsvalgte mildt sagt er spesiell.……. . De tillitsvalgte skal nå gis rett til å kreve framlagt dokumentasjon. FrP mener i så måte at forslaget er ren delegering – eller for å si det på en annen måte – en privatisering av Arbeidstilsynets og Petroleumstilsynets tilsynskompetanse og arbeidsoppgaver. Fremskrittspartiet mener at det synes lite fornuftig at tillitsvalgte får innsynsrett i lønns- og arbeidsvilkår etter allmenngjøringsforskrifter hos virksomhetens oppdragsgivere.

BONDEVIK II Regjeringspartiene Ap, SV og Sp gjeninnførte ferietillegg på dagpenger mot de fire borgerlige partienes vilje.

Bondevik II gjorde en rekke endringer i Arbeidsmiljøloven før valget i 2005, som de rødgrønne reverserte. Det ble fra Ap, SV og Sp blant annet fremmet endringer i lovens formålsparagraf.

– FrP gikk sammen med resten av opposisjonen mot å endre loven til en ren vernelov og mente loven med våre endringer fikk en slagside i retning av organiserte arbeidstakerinteresser, sa Lise Christoffersen i Arbeiderpartiet.

De rødgrønne har tatt hensynet til arbeidstakernes velferd inn igjen i loven. De borgerlige gikk imot. Ap, SV og Sp har også vedtatt innskrenkning av adgangen til midlertidige ansettelser. De fire borgerlige partiene gikk imot.

Robert Eriksson fra Frp beklaget at regjeringen ville innskrenke adgangen til midlertidige ansettelser i debatten i Stortinget 16. desember 2005.

– Jeg har tillit til at næringslivet selv, som opererer i markedet, er best til å fange opp dette, er best til å se hvilken type sysselsetting og fleksibilitet vi trenger, og hva som vil gagne de ansatte, sa Eriksson.

RENHOLD Arbeids- og sosialkomiteen kom sent i fjor med en innstilling om en rekke saker på sitt område. Der heter det at et flertall, alle unntatt medlemmene fra Fremskrittspartiet, Høyre og Venstre, ber regjeringen om å innføre en ordning med regionale verneombud for renholdsbransjen. Et slik forslag er nå sendt ut på høring av statsråd Dag Terje Andersen.

LO-Aktuelt nr. 12/2009

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
25.08.2009
20:52
16.12.2013 10:52Mest lest

BRUK OG KAST: Tre uker etter at hun fikk økt stillingsprosent, ble Marit Lysgård Amundsen oppsagt fra jobben i Rauma kommune.

BRUK OG KAST: Tre uker etter at hun fikk økt stillingsprosent, ble Marit Lysgård Amundsen oppsagt fra jobben i Rauma kommune.

Sidsel Hjelme

Marit (36) fikk endelig fast jobb etter seks år. Så kom et brev i posten

I slutten av forrige måned ble en malebedrift i Oslo slått konkurs. Årsak: Arbeidsgiver hadde ikke betalt ut 22.000 kroner i feriepenger, som han skyldte en av sine ansatte. (Illustrasjonsfoto)

I slutten av forrige måned ble en malebedrift i Oslo slått konkurs. Årsak: Arbeidsgiver hadde ikke betalt ut 22.000 kroner i feriepenger, som han skyldte en av sine ansatte. (Illustrasjonsfoto)

Håvard Sæbø

Maler slo arbeidsgiveren konkurs da han ikke fikk 22.000 kroner i feriepenger

Erna Solberg diskuterer med statsrådene Henrik Asheim og Abid Raja.

Erna Solberg diskuterer med statsrådene Henrik Asheim og Abid Raja.

Stian Lysberg Solum / NTB

Pensjon: Her vil regjeringen kutte

Det kan bli streik blant sykepleierne i kommunene etter at et flertall av medlemmene sa nei til resultatet i lønnsoppgjøret.

Det kan bli streik blant sykepleierne i kommunene etter at et flertall av medlemmene sa nei til resultatet i lønnsoppgjøret.

Tri Nguyen Dinh

Sykepleierne vraker årets lønnsoppgjør. Nå øker streikefaren

350.000 av dem som har vært ledig i 2020, får ikke feriepenger neste sommer av dagpengene de har fått utbetalt i år.

350.000 av dem som har vært ledig i 2020, får ikke feriepenger neste sommer av dagpengene de har fått utbetalt i år.

Emmie Olivia Kristiansen

Ferietillegget for dagpenger blir ikke gjeninnført – regjeringen og Frp sier nei

VEMODIG OPPRYDDING: Når Svea-gruvene jevnes med jorden, er det tøft for gruvebuser med lang fartstid.

VEMODIG OPPRYDDING: Når Svea-gruvene jevnes med jorden, er det tøft for gruvebuser med lang fartstid.

Brian Cliff Olguin

Det stikker i hjertet på gamle gruvearbeidere – hele Svea-samfunnet skal vekk

FRA VONDT TIL VERRE: Taxisjåførene Svein Skavang Graadal (til venstre) og John-Egil Dahl bruker mye av arbeidsdagen på å vente på neste tur. Med flere drosjer som skal konkurrere om de samme kundene, kan det bli enda mer ventetid.

FRA VONDT TIL VERRE: Taxisjåførene Svein Skavang Graadal (til venstre) og John-Egil Dahl bruker mye av arbeidsdagen på å vente på neste tur. Med flere drosjer som skal konkurrere om de samme kundene, kan det bli enda mer ventetid.

Tormod Ytrehus

Taxisjåførene Svein og John-Egil frykter for fremtiden med de nye reglene fra 1. november

SKIKKELIG SKUFFA: – Jeg ble så irritert over årets lønnsoppgjør, sier Marit Berg.

SKIKKELIG SKUFFA: – Jeg ble så irritert over årets lønnsoppgjør, sier Marit Berg.

Katharina Dale Håkonsen

Mens topplønte i staten fikk 5.700 kroner mer i lønn, fikk resepsjonsvakt Marit 1.700: – Jeg ble så irritert

Øystein Hole falt fra et stillas og skadet seg stygt. Så gikk forsikringsselskapet konkurs. Nå skal Høyesterett avgjøre om han kan få føre saken sin for norsk rett.

Øystein Hole falt fra et stillas og skadet seg stygt. Så gikk forsikringsselskapet konkurs. Nå skal Høyesterett avgjøre om han kan få føre saken sin for norsk rett.

Britt Andreassen (Innfelt foto: privat)

– Jeg klarer ikke å se at dette skal være en diskusjon. Jeg falt og ødela meg på jobb – og jeg var forsikret

Nytt om navn:

Espen Barth Eide

Espen Barth Eide

Sissel M. Rasmussen

Espen Barth Eide risikerer å miste sikker stortingsplass for Ap

Mimmi Kvisvik, leder i Fellesorganisasjonen.

Mimmi Kvisvik, leder i Fellesorganisasjonen.

Jan-Erik Østlie

Det vil føles urettferdig hvis sykepleierne får mer enn andre, mener FO-lederen

EIN TILSETT MÅ JOBBE I 15 ÅR: For å tene like mykje som Choice-sjef Torgeir Silseth gjer på eitt år, må ein tilsett jobbe fulltid i 15 år.

EIN TILSETT MÅ JOBBE I 15 ÅR: For å tene like mykje som Choice-sjef Torgeir Silseth gjer på eitt år, må ein tilsett jobbe fulltid i 15 år.

Nordic Choice Hotels

Hotellansatte må jobbe i 15 år for å tjene like mye som sjefen gjør på ett år

Sykepleiere og lærere sa nei til resultatet i kommuneoppgjøret. Dermed øker faren for streik.

Sykepleiere og lærere sa nei til resultatet i kommuneoppgjøret. Dermed øker faren for streik.

Leif Martin Kirknes

Sykepleiere og lærere sier nei til lønnsoppgjøret. Hva skjer nå?

Per Østvold (til høyre) og andre streikevakter blir pågrepet av politiet og kastet på glattcelle under Linjegods-streiken i Oslo i 1976.

Per Østvold (til høyre) og andre streikevakter blir pågrepet av politiet og kastet på glattcelle under Linjegods-streiken i Oslo i 1976.

Stein Marienborg/Arbeiderbladet/Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek

Per Østvold (71) har både vært domfelt og dommer. Nå takker fagforeningskjempen av

SAVNER TRYGGHETEN: Assisterende varehussjef Omed Poor er veldig glad i arbeidsplassen sin, og vil at alt skal være på stell på Ikea Furuset.

SAVNER TRYGGHETEN: Assisterende varehussjef Omed Poor er veldig glad i arbeidsplassen sin, og vil at alt skal være på stell på Ikea Furuset.

Jan-Erik Østlie

Ikea-lederen måtte selv stoppe en tyv: – Savnet etter vekterne er stort

Colourbox

Feriepengene er utrygge, det haster å endre loven, mener LO

Jan-Erik Østlie

Vekterne fortsetter streiken etter mislykket mekling. Nå kan det bli opptrapping

Siv Jensen

Siv Jensen

Jan-Erik Østlie

Siv Jensen mener LO misbruker bistandspenger

Debatt

Dette er ikke bare en streik for en levedyktig lønn, det er en streik for anerkjennelsen av yrket vårt og kampen om fremtiden, skriver Lukas S. Homestad. (Illustrasjonsfoto)

Dette er ikke bare en streik for en levedyktig lønn, det er en streik for anerkjennelsen av yrket vårt og kampen om fremtiden, skriver Lukas S. Homestad. (Illustrasjonsfoto)

Jan-Erik Østlie

For min del, som permittert vekter siden midten av mars, blir jeg forbannet av dette

Leif Martin Kirknes

Elektrobransjen frykter A- og B-lag blant lærlinger


Flere saker