JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Nye EU-land i framgang

Resultata frå den europeiske kjøpekraftsundersøkinga 2005-2007 syner at det framleis er store skilnader mellom dei europeiske landa. Samtidig er det klare tendensar til positiv utvikling i fleire "nye" medlemsland i EU.


12.12.2008
10:42
16.12.2013 08:06

Prisnivået i dei fleste europeiske landa har vore relativt stabilt i perioden 2005-2007. Unntak er mellom anna dei nye EU-landa Estland, Latvia, Litauen, Slovakia og Romania, som har ein klar tendens til auka prisnivå, skriver Statistisk Sentralbyrå (SSB).

Desse landa var også blant dei med størst relativ vekst i prisnivåjustert bruttonasjonalprodukt (BNP) per innbyggjar i denne perioden. Noreg var i 2007 nummer to i Europa både når det gjeld prisnivåjustert BNP per innbyggjar og prisnivå.

Island og Noreg på pristoppen

Island, Noreg og Danmark hadde Europas høgaste prisnivå for varer og tenester til personleg konsum i 2007, respektive 53, 46 og 43 prosent over gjennomsnittet i EU. Dette er eit godt steg føre Sveits, Irland, Luxembourg, Sverige og Finland, som alle ligg 20-30 prosent over gjennomsnittet.

Internt i EU er det framleis store skilnader. Til dømes var prisnivået i Danmark 3,5 gonger så høgt som i Bulgaria i 2007. Landa med det lågaste prisnivået finn vi søraust i Europa. I Serbia, Bosnia-Hercegovina, Albania, Bulgaria og den tidlegare jugoslaviske republikken Makedonia, er prisnivået under det halve av EU-snittet.

Positiv utvikling i aust og søraust

Luxembourg hadde det høgaste prisnivåjusterte BNP per innbyggjar i 2007, 167 prosent over gjennomsnittet i EU. Årsaka til det særskild høge resultatet for Luxembourg kjem av at landet har ei stor mengd utanlandske arbeidstakarar som medverkar til BNP, men som ikkje tel med i befolkninga.

Dette tyder ikkje at resultata for Luxembourg er feil, men at prisnivåjustert BNP per innbyggjar ikkje ukritisk kan nyttast som ein indikator på innbyggjaranes velstandsnivå eller kjøpekraft, påpeiker SSB.

Noreg nummer to

Noreg er ein klar nummer to i Europa, 79 prosent over EU-27 (se faktaboks). Irland, Sveits og Nederland har også eit høgt prisnivåjustert BNP per innbyggjar, respektive 50, 37 og 31 prosent over gjennomsnittet av EU-27.

Det er framleis store skilnader mellom landa aust og vest i Europa når det gjeld prisnivåjustert bruttonasjonalprodukt per innbyggjar. Av dei tolv landa som er kome med i EU sidan 2004, er Kypros, Slovenia, Tsjekkia og Malta dei einaste som er i nærleiken av vesteuropeisk nivå.

Albania lågast

Bulgaria og Romania hadde i 2007 dei lågaste resultata blant EU-landa. Og heilt nedst på lista finn vi land søraust i Europa. I Serbia, den tidlegare jugoslaviske republikken Makedonia og Bosnia-Hercegovina var prisnivåjustert BNP per innbyggjar lågare enn ein tredel av EU-snittet. Albania ligg enda lågare.

Samanliknar vi 2005-resultata med 2007, ser vi at mange av landa med eit lågt resultat for prisnivåjustert BNP per innbyggjar samtidig har hatt ei positiv utvikling i perioden. Slovakia, Romania, Litauen, Latvia, Estland og Montenegro var dei fremste av desse.

Personleg konsum per innbyggjar

BNP per innbyggjar ser vi ofte på som eit mål på velstandsnivået i eit land, men bør brukast med varsemd. Som nemnd ovanfor er Luxembourg eit døme på at det å komme ut med eit høgt prisnivåjustert BNP per innbyggjar i statistikken ikkje naudsynt er eit godt mål på befolkningas relative kjøpekraft eller velstandsnivå.

Eit anna døme er Noregs høge resultat for prisnivåjustert BNP per innbyggjar, som delvis kjem av dei høge oljeinntektene. Desse inntektene påverkar ikkje kjøpekrafta til den norske befolkninga i så stor grad fordi dei ikkje blir konsumerte no, men går til sparing i oljefondet for framtidig konsum.

Difor, dersom ein spesifikt ønskjer å samanlikne kjøpekrafta eller velstandsnivået for vanlege forbrukarar i forskjellige land, kan det vere meir nyttig med fokus på indikatoren ”personleg konsum per innbyggjar”. Personleg konsum utgjer ein stor del av BNP, men består berre av varer og tenester til private hushald samt den delen av det offentlege forbruket som blir konsumert individuelt, som til dømes helsetenester og utdanning.

Dei 37 landa som deltok i undersøkinga, er dei 27 EU-landa (EU-27), dei tre søkjarlanda til EU (Kroatia, den tidlegare jugoslaviske republikken Makedonia, og Tyrkia), dei tre EFTA-landa (Noreg, Island og Sveits) samt Albania, Bosnia-Hercegovina, Montenegro og Serbia.

Resultata av undersøkinga som nyleg blei publisert av Eurostat blir hovudsakleg brukt til å justere prisnivå for økonomiske indikatorar, som til dømes BNP per innbyggjar, i ulike land.

Ut frå dette får ein reelle storleikar slik at land med høgt/lågt prisnivå ikkje får over/undervurdert sitt resultat i samanlikninga.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
12.12.2008
10:42
16.12.2013 08:06Mest lest

Rune Breivik i huset hjemme på Hellesøy utenfor Bergen.

Rune Breivik i huset hjemme på Hellesøy utenfor Bergen.

Paul S. Amundsen

Alenepappa Rune har kjempa i ti år for å bli trodd. Nå beklager Nav

Om du jevnlig jobber foran en dataskjerm og skjermarbeidet utgjør en betydelig del av arbeidet ditt, har du rett til å få både synsundersøkelse og databrille dekket av arbeidsgiver.

Om du jevnlig jobber foran en dataskjerm og skjermarbeidet utgjør en betydelig del av arbeidet ditt, har du rett til å få både synsundersøkelse og databrille dekket av arbeidsgiver.

Colourbox

Gratis briller fra arbeidsgiver: Dette bør du vite

INGEN STREIK: Partene i statsoppgjøret landet en enighet seks timer på overtid Her er LO Stat-leder Egil André Aas (nr. to f.v.), kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (f.h.), personaldirektør Gisle Norheim i staten, og leder Anders Kvam i Akademikerne stat (t.v.).

INGEN STREIK: Partene i statsoppgjøret landet en enighet seks timer på overtid Her er LO Stat-leder Egil André Aas (nr. to f.v.), kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (f.h.), personaldirektør Gisle Norheim i staten, og leder Anders Kvam i Akademikerne stat (t.v.).

Morten Hansen

Sjekk lønnshoppet for statsansatte

Erna Solberg diskuterer med statsrådene Henrik Asheim og Abid Raja.

Erna Solberg diskuterer med statsrådene Henrik Asheim og Abid Raja.

Stian Lysberg Solum / NTB

Pensjon: Her vil regjeringen kutte

Tillitsvalgt Kateryna Bilokin mener at deler av bonusen kunne blitt brukt til andre viktig tiltak i bedriften.

Tillitsvalgt Kateryna Bilokin mener at deler av bonusen kunne blitt brukt til andre viktig tiltak i bedriften.

Erlend Angelo

Ikea-ansatte får mer enn en månedslønn i bonus. Men tillitsvalgte Kateryna jubler ikke

SKIKKELIG SKUFFA: – Jeg ble så irritert over årets lønnsoppgjør, sier Marit Berg.

SKIKKELIG SKUFFA: – Jeg ble så irritert over årets lønnsoppgjør, sier Marit Berg.

Katharina Dale Håkonsen

Mens topplønte i staten fikk 5.700 kroner mer i lønn, fikk resepsjonsvakt Marit 1.700: – Jeg ble så irritert

I GANG: Meklinga i statsoppgjøret går inn i sluttfasen. Mandag startet LO Stat-leder Egil André Aas (t.v.), mekler Richard Saue (f.h.), riksmekler Mats Wilhelm Ruland og personaldirektør i staten Gisle Norheim innspurten.

I GANG: Meklinga i statsoppgjøret går inn i sluttfasen. Mandag startet LO Stat-leder Egil André Aas (t.v.), mekler Richard Saue (f.h.), riksmekler Mats Wilhelm Ruland og personaldirektør i staten Gisle Norheim innspurten.

Alf Ragnar Olsen

Staten har sagt at pengene er brukt opp – nå har de tre dager på seg til å unngå streik i staten

Statsminister Erna Solberg (H).

Statsminister Erna Solberg (H).

Jan-Erik Østlie

Faktasjekk: Nei, en vanlig familie får ikke 14.000 i skattelette med årets forslag til statsbudsjett

– Menneskelig sett skjuler det seg en personlig svært krevende situasjon bak dommen, sier advokat Anne-Lise Rolland.

– Menneskelig sett skjuler det seg en personlig svært krevende situasjon bak dommen, sier advokat Anne-Lise Rolland.

Tri Nguyen Dinh

Alenemoren ble sagt opp og sto uten inntekt. Nå kan hun få fast jobb og 300.000 i erstatning

Imagebroker/Martin Siepmann

Full ordkrig: Wizz Air-sjefen kaller fagbevegelsen barnslig

Oljearbeider Øyvind Jahren mener det er urettferdig at ikke innleide skal ha samme bonuser som det de fast ansatte får.

Oljearbeider Øyvind Jahren mener det er urettferdig at ikke innleide skal ha samme bonuser som det de fast ansatte får.

Ole Palmstrøm

Innleide Øyvind krever samme bonuser som fast ansatte i bedriften

Sjefene vektlegger omsorg og motivasjon av sine arbeidere, ifølge den nye undersøkelsen. (Illustrasjonsbilde)

Sjefene vektlegger omsorg og motivasjon av sine arbeidere, ifølge den nye undersøkelsen. (Illustrasjonsbilde)

Ole Palmstrøm

Dette tenker sjefen når du jobber fra hjemmekontor

– Det å avholde uravstemning over resultatet i et tariffoppgjør er ikke lovpålagt, men det anbefales, sier Fafo-forsker Kristine Nergaard. (Illustrasjonsfoto)

– Det å avholde uravstemning over resultatet i et tariffoppgjør er ikke lovpålagt, men det anbefales, sier Fafo-forsker Kristine Nergaard. (Illustrasjonsfoto)

Tormod Ytrehus

Lønnsoppgjøret: Disse får ikke stemme i uravstemning

Nytt om navn:

Espen Barth Eide

Espen Barth Eide

Sissel M. Rasmussen

Espen Barth Eide risikerer å miste sikker stortingsplass for Ap

Håvard Sæbø

Bussjåførene vant folkets støtte: – På 13 år har vi mistet 40.000 i årslønn. Det ser vi på som et tyveri

Av mer kritiske innvendinger løfter rapporten blant annet fram grovt undervurderte sammenhenger mellom kriser og forståelse for at alle sektorer rammes. (Illustrasjonsfoto)

Av mer kritiske innvendinger løfter rapporten blant annet fram grovt undervurderte sammenhenger mellom kriser og forståelse for at alle sektorer rammes. (Illustrasjonsfoto)

Brian Cliff Olguin

Ny rapport: Sjokkert over hvor dårlig forberedt Norge var da Covid-19 kom til landet

VARSLET: – Det er som ventet. Regjeringen og Stortinget har fått mange advarsler, sier Henny-Kristin Navarsete.

VARSLET: – Det er som ventet. Regjeringen og Stortinget har fått mange advarsler, sier Henny-Kristin Navarsete.

Ole Palmstrøm

Kritikerne mente oppsplittingen av Vegvesenet ville gi økte utgifter. Statsbudsjettet viser at de fikk rett

Wizz Air sin inntreden i Norge har utløst politisk ordkrig.

Wizz Air sin inntreden i Norge har utløst politisk ordkrig.

Wizz Air

Ap: Høyres nyslåtte motstand mot Wizz Air fremstår som en ren tilsnikelse. – Bare vås, får de til svar

RAMMET HARDT: – Taxisjåførene har blitt hardt rammet av koronakrisen, og provisjonslønnssystemet har bare forsterket det, sier Peter Hansen i Fellesforbundet. Han er forbundets forhandlingsleder når taxisjåførene starter sitt tariffoppgjør i dag.

RAMMET HARDT: – Taxisjåførene har blitt hardt rammet av koronakrisen, og provisjonslønnssystemet har bare forsterket det, sier Peter Hansen i Fellesforbundet. Han er forbundets forhandlingsleder når taxisjåførene starter sitt tariffoppgjør i dag.

Roy Ervin Solstad

Lønnsoppgjøret: I dag får ikke taxisjåfører betalt en krone når de venter på kunder

– Dette oppgjøret burde vært løst rundt forhandlingsbordet, det hadde ikke trengt å gå til mekling, mener forbundsleder Torbjørn Bongo i Norges Offisers- og Spesialistforbund. Han sier seg skuffet over statens opptreden på flere punkt i årets forhandlinger, og varsler tydelige forventninger om større lønnstillegg og bedre sosial profil på neste års oppgjør.

– Dette oppgjøret burde vært løst rundt forhandlingsbordet, det hadde ikke trengt å gå til mekling, mener forbundsleder Torbjørn Bongo i Norges Offisers- og Spesialistforbund. Han sier seg skuffet over statens opptreden på flere punkt i årets forhandlinger, og varsler tydelige forventninger om større lønnstillegg og bedre sosial profil på neste års oppgjør.

Sissel M. Rasmussen

– To år på rad har de lavest lønnede kommet dårligst ut. Det er uaktuelt å godta neste år


Flere saker