JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Torner i rosenes leir

Rosene som Sør-Trøndelag Arbeiderparti delte ut til velgere i forrige valgkamp, var produsert av underbetalte litauere ved Frostaflor.13.02.2009
15:33
16.12.2013 08:51

Fellesforbundet vil stoppe lønnsdumping i grønn sektor, og vurderer nå allmenngjøring av tariffavtalen. Saken skal opp på forbundsstyremøtet denne uka. Hvis det blir vedtatt, får alle tariffavtalens minstelønn, uansett om de er fagorganisert eller ikke.

LO tror Fellesforbundet kan få gjennomslag for allmenngjøring, hvis forbundet ønsker det: «En begjæring om allmenngjøring bør ha store muligheter for å føre fram», konkluderer LO-advokat Håkon Angell i et brev til forbundet.

Og Arvid Eikeland, sekretær i Fellesforbundet med ansvar for landbruk, er veldig spent på utfallet. Vil forbundet gå for allmenngjøring?

Advokatens syn er utvetydig. Dokumentasjonen Eikeland har vist ham, dekker en rekke tilfeller av sosial dumping i grønn sektor i åra 2006-2008. – Etter mitt syn vil det foreliggende materialet klart være tilstrekkelig til at Tariffnemnda tar saken under behandling, skriver Angell.

Arbeidstilsynet har fokusert spesielt på sosial dumping i landbruket siden 2006, og avdekket en rekke tilfeller. Tilsynet er ikke part i et krav om allmenngjøring, men vil støtte opp under alle tiltak som kan redusere sosial dumping.

Dumping i Trøndelag

En av bedriftene som etter Fellesforbundets mening driver sosial dumping, er Frostaflor. Dette gartneriet på Frosta har levert blant annet parti-roser til Arbeiderpartiet i Sør-Trøndelag. Livredde østeuropeere, timelønn ned mot 35 kroner og svært lange arbeidsdager var noen av ingrediensene da Magasinet skrev om forholdene ved Frostaflor og søsterbedriften Frostagrønt i desemberutgaven. Også Trønder-Avisa og Klassekampen skrev om lønns- og arbeidsforholdene ved de to helårsgartneriene på Frosta.

– Selv om bedriftene sier at alle formaliteter er i orden, velger vi å tro mer på våre kilder, sier Rose Maiken Flatmo. Som prosjektmedarbeider i Stjørdal og omegn Fagforening har hun saumfart landbruksdistrikter i Nord-Trøndelag siden mai i fjor. Rapporten hun nå har levert til Felles¬forbundet, er del av forbundets dokumentgrunnlag for å kreve allmenngjøring av tariffavtalen.

Klok av skade

– Tidligere har Trondheim Ap fått muntlige forsikringer fra leverandøren Trønderblomst om at rosene var produsert under forhold som partiet kan stå inne for. Vi visste ikke at det var noe kritikkverdig ved rosene. Men da saken eksploderte i media, ba Trondheim Ap om en skriftlig bekreftelse på forsikringene Trønderblomst hadde gitt, ifølge fylkessekretær i Sør-Trøndelag, Tore Nordseth. En slik bekreftelse er ikke kommet.

Etter at anklagene om sosial dumping dukket opp, har Sør-Trøndelag Arbeiderparti ikke bestilt roser fra Trønderblomst. Avtalen om roseleveranser fra Trønderblomst har løpt siden forrige valgkamp i 2007. Store kvanta går med – kanskje 20.000 roser i løpet av en valgkamp. Fylkespartiet kommer ikke til å inngå noen avtale uten at de har forvisset seg om at det er roser de kan være bekjent av, roser som er produsert under tilfredsstillende forhold.

– Advokaten til leverandøren sier at opplysningene fra Fellesforbundet er feil, men vi føler oss slett ikke sikre på det. Vi ønsker uansett ikke å støtte bedrifter som underbetaler folk. Vi var veldig fornøyd da vi endelig fant en roseprodusent på Frosta, som kunne skaffe oss kortreiste roser. Denne saken viser at vi må gjøre enda grundigere research foran kommende valgkamp. Og da må vi begynne snart. Kanskje må vi rett og slett starte gartneri sjøl, tilføyer fylkessekretær Rannei Mesloe lettere oppgitt.

Kolberg tar affære

Partisekretær Martin Kolberg er helt tydelig på at dette er en uheldig sak. – Rosa er partiets symbol, og kan ikke være produsert under uverdige forhold, påpeker han.

– Enhver form for sosial dumping er uakseptabel, og denne saken viser at vi må være enda nøyere med kontrollen av leverandøren vi kjøper roser fra. For dette er ikke første gang vi støter på problemet. Tidligere kjøpte vi roser importert fra Afrika, og importøren garanterte at det verken var barnearbeid eller andre uetiske sider ved produksjonen. Men det var feil!

Vi bestemte oss derfor for å kjøpe norske roser, selv om det koster mye mer. Nå viser det seg altså at vi ikke kan være trygge her heller. Riktignok bestrider advokaten til firmaet at det skulle finnes kritikkverdige forhold. Men så lenge Fellesforbundet mener at det er sosial dumping, må vi ta dette ekstra nøye, sier partisekretæren.

Advokatmat

Arbeiderpartiet i Sør-Trøndelag vet altså ikke noe mer enn det advokat Thomas Jamne skrev til dem i desember. Det er advokaten til Frostaflor og Frostagrønt som imøtegår anklagene om sosial dumping. Uten å nevne Trønderblomst. Han skriver blant annet at Frostagrønt og Frostaflor betaler 114 kroner til utleieselskapet UAB Generalta for hver time utført arbeid, og at UAB Generalta har orientert om at de ansatte mottar 95 kroner timen.

Arvid Eikeland i Fellesforbundet bare blåser av tallene som advokaten kommer med. – Når den aller laveste satsen i gartnerier er 95 kroner, er det jo åpenbart at 114-120 kroner ikke dekker norske lønns- og arbeidsvilkår. En må iallfall legge på 50 prosent og kanskje mer, mener han. Dette betyr selvsagt at den reelle lønna er mye lavere.

Fra fagbevegelsens ståsted sier «landbrukssekretæren» i Fellesforbundet: – Tidligere har vi stilt krav når det gjaldt bekledning, om at man skulle kjøpe norsk, unngå varer produsert av barn og så videre. Også når det gjelder blomster, og andre varer for den saks skyld, bør det være en forutsetning for LO og fagbevegelsen at vi handler i bedrifter som er organisert og som følger gode etiske retningslinjer.

– Har intet å skjule

Leif Erik Skjøstad som eier Trønderblomst via sitt holdingselskap Leif Holding, er medeier i Frostaflor. Den andre halvdelen av Frostaflor eies av partnerne Terje Viken og Johan Morten Vold. Via sine holdingselskaper eier de to også Frostagrønt sammen. Begge samarbeider nært med utleiebyrået UAB Generalta fra Litauen.

Daglig leder Johan Morten Vold i Frostagrønt AS mener at han ikke har noe å skjule, etter oppslagene i Trønder-Avisa og Klassekampen. – En advokat har gått gjennom kontrakten med Generalta, og alt skal være i orden. Om det likevel viser seg at det ikke er det, vil kontrakten bli hevet, sier Vold til Trønder-Avisa. – Vi er gartnere, ikke advokater, tilføyer han.

Daglig leder Terje Viken i Frostaflor sier til Trønder-Avisa at de litauiske arbeiderne utgjør rundt 70 prosent av arbeidsstokken og at de fleste jobber rundt 40 timer i uka.

Når Magasinet ringer Skjøstad for å konfrontere ham med anklagene om underbetalte gartneriarbeidere, ber han oss ta kontakt med advokaten som har skrevet til Arbeiderpartiet, og legger deretter på.

Allmenngjøring en mulighet

I motsetning til verftsbransjen, som nå går til sak mot staten for å vri seg unna vedtaket om allmenngjøring, er Landbrukets Arbeidsgiverforening (LA) ikke negative.

– Vi ser allmenngjøring som en mulighet, sier rådgiver Petter Nilsen i LA. – Landbrukets Arbeidsgiverforening er opptatt av å ha ryddige og ordnede forhold, og at det skal være like vilkår for produsentene. Og det vil jo allmenngjøring sørge for, sier Nilsen.

Hvis partene er enige, vil Tariffnemnda kunne vedta allmenngjøring innen 1. mai. Det er det Arvid Eikeland håper på. For da utløper overgangsordningene som stiller krav til ordnede lønns- og arbeidsforhold som vilkår for oppholds- og arbeidstillatelse for EU-borgere. Og uten allmenn¬gjøring i landbruket vil det være fritt fram for svært lave lønninger, påpeker han.

13.02.2009
15:33
16.12.2013 08:51Mest lest

Sammenbrudd i de lokale lønnsforhandlingene utløste gå sakte-aksjon fra klubbleder Christoffer Heggholmen og bilmekanikere, bilpleiere og delelageransatte ved Bertel O. Steens tre personbilverksteder i Bergen.  – Hvis ikke noe endrer seg nå, kan vi ikke jobbe i denne bransjen, sier Heggholmen.

Sammenbrudd i de lokale lønnsforhandlingene utløste gå sakte-aksjon fra klubbleder Christoffer Heggholmen og bilmekanikere, bilpleiere og delelageransatte ved Bertel O. Steens tre personbilverksteder i Bergen. – Hvis ikke noe endrer seg nå, kan vi ikke jobbe i denne bransjen, sier Heggholmen.

Arne Ristesund

Christoffer og kollegaene har gått til et uvanlig skritt for å få høyere lønn

– Illegal rusmisbruk vil ikke forsvinne uansett hvor hardt vi straffer det. Det ser vi i land med strenge straffer, sier sosionomen, sier sosionom Tore Mangseth.

– Illegal rusmisbruk vil ikke forsvinne uansett hvor hardt vi straffer det. Det ser vi i land med strenge straffer, sier sosionomen, sier sosionom Tore Mangseth.

CRYSTALWEED cannabis/Unslpash

– Vi har ført en krig mot narkotiske stoffer i 50 år. Nå må vi senke terskelen for å snakke om rus

Direktør i Norsk Industri Stein Lier-Hansen mener Norge må innføre regler som pålegger kraftselskapene å begrense krafteksporten når det er lite vann i magasinene.

Direktør i Norsk Industri Stein Lier-Hansen mener Norge må innføre regler som pålegger kraftselskapene å begrense krafteksporten når det er lite vann i magasinene.

Jan-Erik Østlie

Industri-topp: Norge burde sagt nei til de siste utenlandskablene

Kommentar

Selv ikke oljepengene kan dekke over at vi nå er på vei inn i en helt ny økonomisk tid, en tid der de fleste av oss vil få dårligere råd, skriver Stein Sneve.

Selv ikke oljepengene kan dekke over at vi nå er på vei inn i en helt ny økonomisk tid, en tid der de fleste av oss vil få dårligere råd, skriver Stein Sneve.

Brian Cliff Olguin

«Årets lønnsoppgjør var det beste på mange år. Nå er det snudd på hodet»

STRØMSTØTTE-INNSPILL: Fagfolk fra både regjering, LO og NHO skal nå komme med innspill på strømstøtte til bedriftene. LO-leder Peggy Hessen Følsvik er klar med LO sine krav.

STRØMSTØTTE-INNSPILL: Fagfolk fra både regjering, LO og NHO skal nå komme med innspill på strømstøtte til bedriftene. LO-leder Peggy Hessen Følsvik er klar med LO sine krav.

Jan-Erik Østlie

Her er LOs fire krav til bedrifter som skal få strømstøtte

BEKYMRET: Ingeborg Kivle, leder for NFF region sør, krever at arbeidet intensiveres med å forebygge psykisk sykdom blant kriminalomsorgens ansatte.

BEKYMRET: Ingeborg Kivle, leder for NFF region sør, krever at arbeidet intensiveres med å forebygge psykisk sykdom blant kriminalomsorgens ansatte.

Ole Palmstrøm

– Å se en kollega bli skadet på denne måten, er voldsomt og påvirker arbeidsmiljøet

Colourbox

Familier taper flere tusen kroner i måneden på prisveksten. Se tallene

Høyre-leder Erna Solberg kan glede seg over bunnsolid borgerlig flertall på Opinions siste partibarometer. Høyre har aldri vært så mye større enn Arbeiderpartiet som nå.

Høyre-leder Erna Solberg kan glede seg over bunnsolid borgerlig flertall på Opinions siste partibarometer. Høyre har aldri vært så mye større enn Arbeiderpartiet som nå.

Jan-Erik Østlie

Nå er Høyre større enn Ap og Sp til sammen

Tre medlemmer i Skolenes Landsforbund ved Olsvik skole i Bergen ha vært i streik siden 8. juni. Nå får de følge av mange kolleger som slutter seg til streiken ved skolestart.  Her er Joakim Haugen og Cathrine Govenius på streikevakt.

Tre medlemmer i Skolenes Landsforbund ved Olsvik skole i Bergen ha vært i streik siden 8. juni. Nå får de følge av mange kolleger som slutter seg til streiken ved skolestart.  Her er Joakim Haugen og Cathrine Govenius på streikevakt.

Privat

Lærerstreiken trappes opp fra neste uke

Debatt

LO-leder Peggy Hessen Følsvik og Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik og Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre.

Sissel M. Rasmussen

«Hva gjør LO hvis ikke regjeringen øker strømstøtten?» spør LO-medlem Bjørn

Bjørn Viggo Arellano Navarro gikk til slutt opp ti lønnstrinn, men det skjedde ikke uten kamp.

Bjørn Viggo Arellano Navarro gikk til slutt opp ti lønnstrinn, men det skjedde ikke uten kamp.

Bjørn A. Grimstad

Bjørn Viggo gikk til slutt opp ti lønnstrinn, men det skjedde ikke uten kamp

MEKLING: For ansatte i prosessindustrien kan det bli streik fra mandag morgen, dersom partene ikke blir enige hos Riksmekleren. Bildet er fra Alcoa Mosjøen, der er ingen tatt ut i første streikeuttak,

MEKLING: For ansatte i prosessindustrien kan det bli streik fra mandag morgen, dersom partene ikke blir enige hos Riksmekleren. Bildet er fra Alcoa Mosjøen, der er ingen tatt ut i første streikeuttak,

Arkivbilde: Petter Pettersen

Over 1.400 industriarbeidere gjør seg klar til å gå ut i streik

SAS

SAS

Tormod Ytrehus

Det blir ikke ny SAS-streik. Flygerne har godkjent den nye tariffavtalen

Siden 1994 har Nav ved behandlingen av saker om stønader til enslige forsørgere ment at disse stønadene faller utenfor trygdeforordningen.

Siden 1994 har Nav ved behandlingen av saker om stønader til enslige forsørgere ment at disse stønadene faller utenfor trygdeforordningen.

Hanna Skotheim

Nav praktiserer nok en trygderegel feil, fastslår domstol

Matvareprisen skyter i været.

Matvareprisen skyter i været.

Heiko Junge / NTB

Sjokktall: Aldri før har prisene på matvarer økt raskere enn nå

Vi merker konsekvensene av kutt i tiltaksplasser, forteller Steinar Halvorsen.

Vi merker konsekvensene av kutt i tiltaksplasser, forteller Steinar Halvorsen.

Simen Aker Grimsrud

Nav-tillitsvalgt ber om mer penger: – En 55-åring som har vært ti år uten jobb, står ikke først i køen

Debatt

Norge bruker 50 ganger mer på strømstøtte enn på strømsparing. Da skyver Norge problemene foran seg, skriver Truls Gulowsen.

Norge bruker 50 ganger mer på strømstøtte enn på strømsparing. Da skyver Norge problemene foran seg, skriver Truls Gulowsen.

Leif Martin Kirknes

«Et alvorlig problem at det går 50 ganger mer til strømstøtte enn tiltak som får ned forbruket»

I dag er Stine butikkansvarlig i Kommunikasjon Voss og selger mobiltelefoner og annen elektronikk. Kundemøter er helt uproblematisk.

I dag er Stine butikkansvarlig i Kommunikasjon Voss og selger mobiltelefoner og annen elektronikk. Kundemøter er helt uproblematisk.

Ingerid Jordal

Å stå opp om morgenen for å gå på jobb, føltes til tider umulig for Stine. Så fikk hun hjelp

KONKURRANSEUTSATT: Dag-Arne Johansen sier de som rengjør og vedlikeholder togene er glemt i debatten om konkurranseutsettingen. – Vi er like mye konkurranseutsatt som før, sier han.

KONKURRANSEUTSATT: Dag-Arne Johansen sier de som rengjør og vedlikeholder togene er glemt i debatten om konkurranseutsettingen. – Vi er like mye konkurranseutsatt som før, sier han.

Morten Hansen

Debatt om regjeringens togpolitikk: – Vi som jobber med vedlikehold og renhold, er usynlige

Kari Nessa Nordtun, til daglig ordfører i Stavanger, skal lede utvalget som skal meisle ut Aps nye energipolitikk.

Kari Nessa Nordtun, til daglig ordfører i Stavanger, skal lede utvalget som skal meisle ut Aps nye energipolitikk.

Jan Kåre Ness / NTB

Lederen i Aps energiutvalg vil utjevne strømprisene mellom nord og sør


Flere saker