JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Kraftig konjunkturnedgang

Finanskrise og tilbakeslag i verdensøkonomien bidrar til fall i aktiviteten i norsk økonomi. Verst går det utover eksportindustrien.19.02.2009
11:30
16.12.2013 08:56

Kraftige finans- og pengepolitiske stimuleringstiltak vil trolig ikke kunne hindre at bruttonasjonalproduktet Fastlands-Norge faller gjennom inneværende år. Konjunkturene ventes å svinge oppover først i 2011, mener Statistisk Sentralbyrå (SSB).

Etter klar nedbremsing av veksten gjennom fjorårets tre første kvartaler, falt BNP Fastlands-Norge fra 3. til 4. kvartal. Fall i eksporten av tradisjonelle varer gjennom annet halvår, ble kraftig forsterket i 4. kvartal. Også etterspørselen fra husholdningene og det fastlandsbaserte næringslivet har falt markert. Aktivitetsnedgangen i Norge har imidlertid blitt klart dempet av økt etterspørsel fra offentlig sektor og oljevirksomheten.

Kraftig internasjonal nedgang

Verdensøkonomien er nå inne i en kraftig konjunkturnedgang. Banknæringen i mange land er i krise, og kredittmarkedene fungerer dårlig. Produksjon og etterspørsel begrenses av en restriktiv utlånspraksis. Nedgangen rammer bredt og synkront, og ingen områder eller land virker som motvekt.

Bruttonasjonalproduktet (BNP) i OECD-området falt med nær 2 prosent gjennom andre halvår i fjor. Myndighetene i en rekke land har igangsatt og varsler framtidige tiltak for å stabilisere kredittmarkedet og stimulere realøkonomien gjennom penge- og finanspolitikken.

Ekspansiv finanspolitikk

Stortinget har vedtatt ekstraordinære finanspolitiske tiltak som, sammen med det finanspolitiske opplegget i statsbudsjettet for 2009, tilsvarer 2,3 prosent av trend-BNP for Fastlands-Norge. Den ekspansive finanspolitikken er forutsatt videreført i 2010. Sammen med tiltakene overfor finanssektoren vil dette bidra til å dempe aktivitetsnedgangen i norsk økonomi.

Lavere renter

Økte renter dempet lenge veksten i etterspørselen gjennom 2008. Etter hvert som styrken i nedgangen ble klarere, ble styringsrentene både ute og hjemme satt kraftig ned. Gjennom de fire siste månedene er den norske styringsrenten blitt satt ned med til sammen 3,25 prosentpoeng, noe som har bidratt til at pengemarkedsrenta har falt fra nær 8 prosent til om lag 3,5 prosent.

Bankenes utlånsrente anslås å ha falt fra 7,8 prosent ved utgangen av september i fjor, og videre til 4,6 prosent som gjennomsnitt i 2. kvartal i år. SSB legger til grunn at styringsrenta fram til sommeren settes ytterligere ned med 0,5 prosentpoeng, og at bunnen i pengemarkedsrenta nås rundt kommende årsskifte på 2,5 prosent, med en anslått styringsrente på 2 prosent.

Gjennomsnittlig banklånsrente kan da komme ned i under 4 prosent i 2010. I takt med bedrede konjunkturforhold antar Statistisk Sentralbyrå at styringsrenta gradvis økes gjennom 2011 og 2012.

Eksportnæringene sliter

Nedgangen i verdensøkonomien bidrar til klar produksjonsnedgang i mange eksportnæringer. Store deler av industrien er rettet mot oljevirksomheten og innenlandsk etterspørsel, og aktiviteten i deler av denne industrien vil trolig holde seg godt oppe. Dette vil begrense produksjonsnedgangen i industrien som helhet, men nedgangen ventes likevel å bli kraftig i år.

Boligmarkedet bedres etter hvert

Prisen på selveierboliger nådde en topp i 2. kvartal i fjor, og har deretter falt. Dette har bidratt til at boligbyggingen har falt kraftig. Trass i lavere renter ventes boligprisene ikke å nå bunnen før mot slutten av inneværende år. Vi anslår at fallet da har vært opp mot 20 prosent. Vi antar at boliginvesteringene vil begynne å ta seg opp litt ut i 2010.

Husholdningenes forbruk noe lavere

Konsumet i husholdningene gikk klart ned gjennom fjorårets tre siste kvartaler. Det var spesielt kjøpene av varige forbruksgoder som ble redusert.

Fallet kan komme til å fortsette inn i inneværende år, men inntektsveksten og rentenedgangen ventes deretter å bidra til å snu denne utviklingen. På årsbasis vil likevel konsumet kunne bli noe lavere i år enn i fjor. Sparingen som andel av disponibel inntekt ventes å gå opp fra 2,1 prosent i fjor til over 7 prosent i år. Fra 2010 ventes konsumveksten å ta seg opp.

Impulser fra petroleumssektoren

Petroleumsinvesteringene har økt kraftig i mange år, og gitt positive vekstimpulser til fastlandsøkonomien. Selv med den betydelig nedgangen i oljeprisen gjennom 2008, ventes petroleumsinvesteringene å holde seg høye. SSB legger til grunn at petroleumsinvesteringene blir omtrent uforandret framover, men utviklingen i petroleumsinvesteringene framover er usikker, og avhenger blant annet av oljeprisen.

Økt ledighet særlig i industri

Sysselsettingsveksten har aldri vært så høy som i 2007. Gjennom 2008 snudde denne utviklingen, og sesongjusterte nasjonalregnskapstall viser en nedgang i sysselsettingen på 0,4 prosent fra 3. til 4. kvartal i fjor - når en justerer for normale sesongvariasjoner.

Ledigheten har økt raskt siden august i fjor. I mange bransjer vil sysselsettingen gå ned i 2009, mener SSB. Fallet i sysselsettingen vil trolig bli særlig markert i industrien. Også bygge- og anleggsnæringen vil måtte nedbemanne.

125.000 uten arbeid?

Økt offentlig sysselsetting demper nedgangen i samlet sysselsetting. I framskrivingene forutsetter statistikerne redusert nettoinnvandring til Norge. Likevel øker ledigheten fra 2,6 prosent i 2008 til 4,7 prosent som årlige gjennomsnitt i 2010 og 2011. Det tilsvarer 125.000 ledige personer.

Redusert lønnsvekst

Lønnsveksten har vært høy i flere år. Store tillegg sent i fjoråret sikrer mange et høyere gjennomsnittlig lønnsnivå i år enn i fjor. Tilleggene i årets lønnsoppgjør blir antakelig lave. Den økte ledigheten og de spesielle problemene for mange eksportorienterte bedrifter tilsier også at lønnsvekst blir moderat i 2010 og 2011. Lønnsveksten anslås da å komme ned på nivåene fra tidlig på 1990-tallet.

Lavere prisvekst

Lavere lønnsvekst og høyere produktivitetsvekst ventes å redusere inflasjonen framover. Langt lavere energipriser i år enn i fjor bidrar til at KPI anslås å vokse med 1,4 prosent på årsbasis i 2009, mot 3,8 prosent i fjor.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
19.02.2009
11:30
16.12.2013 08:56Mest lest

Hanna Skotheim

Kaisa om å være fattig i Norge: – Vi må se på lønningene til folk

Tre år er den vanlige maksperioden for arbeidsavklaringspenger den Høyre-ledede regjeringa innførte i 2018. (Illustrasjonsfoto)

Tre år er den vanlige maksperioden for arbeidsavklaringspenger den Høyre-ledede regjeringa innførte i 2018. (Illustrasjonsfoto)

Colourbox.com

Flere tusen kan miste AAP-støtten neste uke. Se hvem som rammes

 Vestøy Transport AS meldte nylig endring av forretningsadresse til denne privatboligen i Tana. Tidligere ble bedriften drevet gjennom en "virtuell adresse" hos regnskapsbyrået Norus Regnskap AS i Oslo.

Vestøy Transport AS meldte nylig endring av forretningsadresse til denne privatboligen i Tana. Tidligere ble bedriften drevet gjennom en "virtuell adresse" hos regnskapsbyrået Norus Regnskap AS i Oslo.

Privat

Dette er basen til en «norsk» transportbedrift med 20 ansatte

LIKT FOR ALLE: Terje Olsson, styreleder i LOfavør, krever at Elkjøp behandler sine ansatte likt, uavhengig om de er omfattet av tariffavtale eller ei. HK-leder Christopher Beckham (t.h.) er glad for støtten fra LO.

LIKT FOR ALLE: Terje Olsson, styreleder i LOfavør, krever at Elkjøp behandler sine ansatte likt, uavhengig om de er omfattet av tariffavtale eller ei. HK-leder Christopher Beckham (t.h.) er glad for støtten fra LO.

Brian Cliff Olguin

LO sier opp avtale med Elkjøp verdt 30 millioner: – De må endre holdning og bonusordning

VURDERES: Jysk har plassert ut iPader i butikkene for at kundens skal evaluere de ansatte. (Illustrasjonsfoto)

VURDERES: Jysk har plassert ut iPader i butikkene for at kundens skal evaluere de ansatte. (Illustrasjonsfoto)

pressefoto jysk

Jysk-ansatte føler seg presset til å skaffe kundevurderinger. Se hva ledelsen svarer

KOMMENTERER SAKEN: Nav-direktør Hans Christian Holte beklager Navs språkbruk overfor syke Geir: – Slike formuleringer er noe av det som forteller meg at denne saken kunne vært håndtert annerledes.

KOMMENTERER SAKEN: Nav-direktør Hans Christian Holte beklager Navs språkbruk overfor syke Geir: – Slike formuleringer er noe av det som forteller meg at denne saken kunne vært håndtert annerledes.

Jan Richard Kjelstrup / ASD. Innfelt: Skjermdump av frifagbevegelse.no

Hva gikk galt da Geir ble mistrodd? Nå vil Nav-sjefen finne svar

BEVISST MISFORSTÅTT?: Abid Raja mener man her med vitende og vilje ønsker å misforstå ham. Den avtroppende likestillingsministeren mener det er leit at noen ønsker et debattklima hvor de som deltar må være pinlig nøyaktige i alle ordvalg i alle settinger.

BEVISST MISFORSTÅTT?: Abid Raja mener man her med vitende og vilje ønsker å misforstå ham. Den avtroppende likestillingsministeren mener det er leit at noen ønsker et debattklima hvor de som deltar må være pinlig nøyaktige i alle ordvalg i alle settinger.

Jan-Erik Østlie. Innfelt: privat

Rajas ordvalg skaper kraftige reaksjoner: – Helt hårreisende

Mannen kom seg ikke til Tromsø på grunn av dårlig vær. «Kågtind II» dro på fiske utem ham. Nå må rederiet Nergård Havfiske betale fiskeren for turen.

Mannen kom seg ikke til Tromsø på grunn av dårlig vær. «Kågtind II» dro på fiske utem ham. Nå må rederiet Nergård Havfiske betale fiskeren for turen.

Geir Vinnes/MarineTraffic.com

Fisker ble forlatt på kaia og mista 230.000 i lønn da flyet hans ble kansellert

Ansatte i pleie- og omsorgstjenesten har mer kvelds- og nattarbeid enn andre yrkesgrupper, ifølge arbeidslivsbarometeret til YS.

Ansatte i pleie- og omsorgstjenesten har mer kvelds- og nattarbeid enn andre yrkesgrupper, ifølge arbeidslivsbarometeret til YS.

Tri Nguyen Dinh

Vi jobber mer kveld, natt og helg enn før. Disse bransjene skiller seg ut

SÅRBARHET: – Vi møter mennesker i en sårbar livssituasjon og gjør så godt vi kan innenfor regelverket som politikerne har bestemt, sier Elisabeth Steen.

SÅRBARHET: – Vi møter mennesker i en sårbar livssituasjon og gjør så godt vi kan innenfor regelverket som politikerne har bestemt, sier Elisabeth Steen.

Merete Jansen

Nav-drapet rystet tillitsvalgte Elisabeth: Her er hennes melding til engstelige ansatte

BEMANNINGSBYRÅ: – Bemanningsbyrået har ødelagt livet mitt, sier Rafal Janeczeks om tiden som ansatt i Kranfører AS. Han håper arbeidsinnvandrere skal slippe å oppleve det samme som ham.

BEMANNINGSBYRÅ: – Bemanningsbyrået har ødelagt livet mitt, sier Rafal Janeczeks om tiden som ansatt i Kranfører AS. Han håper arbeidsinnvandrere skal slippe å oppleve det samme som ham.

Håvard Sæbø

Kranfører Rafals historie ryster politikere. Dette vil de gjøre med bemanningsbyråene

Kroppen og arbeidslivet:

TILBUDENE BORTE: Etter 2014 har de aller fleste programmene for innsatte blitt kuttet. Ole Martin Aanensen mener det er dårlig økonomisk prioritering. Innsatte trenger hjelp til endring.

TILBUDENE BORTE: Etter 2014 har de aller fleste programmene for innsatte blitt kuttet. Ole Martin Aanensen mener det er dårlig økonomisk prioritering. Innsatte trenger hjelp til endring.

Sissel M. Rasmussen

Ole Martin kan aldri ta fri på vakt i fengselet: – Det er den konstante årvåkenheten som sliter mest

Dabar galite skaityti „FriFagbevegelse“ straipsnius lietuvių, lenkų ir anglų kalbomis.

Dabar galite skaityti „FriFagbevegelse“ straipsnius lietuvių, lenkų ir anglų kalbomis.

Martin Guttormsen Slørdal

Nuo šiol naujienas apie darbuotojų gyvenimą Norvegijoje galite skaityti ir lietuviškai

Debatt

Ola Elvestuen konstruerer problemer som ikke fins, for deretter å påstå at EUs fjerde jernbanepakke kan «løse» dem for oss, skriver Grethe Thorsen.

Ola Elvestuen konstruerer problemer som ikke fins, for deretter å påstå at EUs fjerde jernbanepakke kan «løse» dem for oss, skriver Grethe Thorsen.

Leif Martin Kirknes

«Elvestuens grenseløse avsporingsforsøk»

Kommentar

Statsministerens kontor, med Erna Solberg i spissen, har et medansvar i Ropstad-saken, skriver ANB-redaktør Kjell Werner.

Statsministerens kontor, med Erna Solberg i spissen, har et medansvar i Ropstad-saken, skriver ANB-redaktør Kjell Werner.

Jan-Erik Østlie

«Det tar seg ikke pent ut når Erna Solberg toer sine hender i Ropstad-saken»

Kroppen og arbeidslivet:

PÅ TUPPA: Er det trangt om plassen, må Andreas Tharaldsen løfte brettet høyt – på fingertuppene.

PÅ TUPPA: Er det trangt om plassen, må Andreas Tharaldsen løfte brettet høyt – på fingertuppene.

Sissel M. Rasmussen

Andreas er redd for å bli bitter og angre på yrkesvalget

Stine Blegeberg ble utsatt for fem alvorlige episoder da hun jobbet på barnevernsinstitusjon. Nå har Trygderetten godkjent at disse har gitt henne Posttraumatisk stresslidelse

Stine Blegeberg ble utsatt for fem alvorlige episoder da hun jobbet på barnevernsinstitusjon. Nå har Trygderetten godkjent at disse har gitt henne Posttraumatisk stresslidelse

Anne Myklebust Odland

Stine ble psykisk syk etter vold på jobben. Nå har hun vunnet en viktig seier i Trygderetten

MER PRIVATISERING: EUs jernbanepakke fire innebærer blant annet obligatorisk bruk av konkurranse ved tildeling av kontrakter om persontransport med jernbane.

MER PRIVATISERING: EUs jernbanepakke fire innebærer blant annet obligatorisk bruk av konkurranse ved tildeling av kontrakter om persontransport med jernbane.

Tormod Ytrehus

I dag blir EUs jernbanepakke 4 en del av norsk lov: – Regjeringen gir blaffen i at de nettopp har tapt

Kommentar

Arkivfoto. Illustrasjonsfoto.

Arkivfoto. Illustrasjonsfoto.

Tormod Ytrehus

«Ingen skal måtte tåle å frykte for livet mens de gjør jobben sin»

MAGISK ETTER SEIER: Evelyn Brunvold, Ylva Leimane, Åse Silde og Vasso Nanopouloy på Kleppestø sykehjem.

MAGISK ETTER SEIER: Evelyn Brunvold, Ylva Leimane, Åse Silde og Vasso Nanopouloy på Kleppestø sykehjem.

Eivind Senneset

75 renholdere jagde anbudsspøkelset på dør for tredje gang: – Det var helt magisk


Flere saker