JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Kraftig konjunkturnedgang

Finanskrise og tilbakeslag i verdensøkonomien bidrar til fall i aktiviteten i norsk økonomi. Verst går det utover eksportindustrien.19.02.2009
11:30
16.12.2013 08:56

Kraftige finans- og pengepolitiske stimuleringstiltak vil trolig ikke kunne hindre at bruttonasjonalproduktet Fastlands-Norge faller gjennom inneværende år. Konjunkturene ventes å svinge oppover først i 2011, mener Statistisk Sentralbyrå (SSB).

Etter klar nedbremsing av veksten gjennom fjorårets tre første kvartaler, falt BNP Fastlands-Norge fra 3. til 4. kvartal. Fall i eksporten av tradisjonelle varer gjennom annet halvår, ble kraftig forsterket i 4. kvartal. Også etterspørselen fra husholdningene og det fastlandsbaserte næringslivet har falt markert. Aktivitetsnedgangen i Norge har imidlertid blitt klart dempet av økt etterspørsel fra offentlig sektor og oljevirksomheten.

Kraftig internasjonal nedgang

Verdensøkonomien er nå inne i en kraftig konjunkturnedgang. Banknæringen i mange land er i krise, og kredittmarkedene fungerer dårlig. Produksjon og etterspørsel begrenses av en restriktiv utlånspraksis. Nedgangen rammer bredt og synkront, og ingen områder eller land virker som motvekt.

Bruttonasjonalproduktet (BNP) i OECD-området falt med nær 2 prosent gjennom andre halvår i fjor. Myndighetene i en rekke land har igangsatt og varsler framtidige tiltak for å stabilisere kredittmarkedet og stimulere realøkonomien gjennom penge- og finanspolitikken.

Ekspansiv finanspolitikk

Stortinget har vedtatt ekstraordinære finanspolitiske tiltak som, sammen med det finanspolitiske opplegget i statsbudsjettet for 2009, tilsvarer 2,3 prosent av trend-BNP for Fastlands-Norge. Den ekspansive finanspolitikken er forutsatt videreført i 2010. Sammen med tiltakene overfor finanssektoren vil dette bidra til å dempe aktivitetsnedgangen i norsk økonomi.

Lavere renter

Økte renter dempet lenge veksten i etterspørselen gjennom 2008. Etter hvert som styrken i nedgangen ble klarere, ble styringsrentene både ute og hjemme satt kraftig ned. Gjennom de fire siste månedene er den norske styringsrenten blitt satt ned med til sammen 3,25 prosentpoeng, noe som har bidratt til at pengemarkedsrenta har falt fra nær 8 prosent til om lag 3,5 prosent.

Bankenes utlånsrente anslås å ha falt fra 7,8 prosent ved utgangen av september i fjor, og videre til 4,6 prosent som gjennomsnitt i 2. kvartal i år. SSB legger til grunn at styringsrenta fram til sommeren settes ytterligere ned med 0,5 prosentpoeng, og at bunnen i pengemarkedsrenta nås rundt kommende årsskifte på 2,5 prosent, med en anslått styringsrente på 2 prosent.

Gjennomsnittlig banklånsrente kan da komme ned i under 4 prosent i 2010. I takt med bedrede konjunkturforhold antar Statistisk Sentralbyrå at styringsrenta gradvis økes gjennom 2011 og 2012.

Eksportnæringene sliter

Nedgangen i verdensøkonomien bidrar til klar produksjonsnedgang i mange eksportnæringer. Store deler av industrien er rettet mot oljevirksomheten og innenlandsk etterspørsel, og aktiviteten i deler av denne industrien vil trolig holde seg godt oppe. Dette vil begrense produksjonsnedgangen i industrien som helhet, men nedgangen ventes likevel å bli kraftig i år.

Boligmarkedet bedres etter hvert

Prisen på selveierboliger nådde en topp i 2. kvartal i fjor, og har deretter falt. Dette har bidratt til at boligbyggingen har falt kraftig. Trass i lavere renter ventes boligprisene ikke å nå bunnen før mot slutten av inneværende år. Vi anslår at fallet da har vært opp mot 20 prosent. Vi antar at boliginvesteringene vil begynne å ta seg opp litt ut i 2010.

Husholdningenes forbruk noe lavere

Konsumet i husholdningene gikk klart ned gjennom fjorårets tre siste kvartaler. Det var spesielt kjøpene av varige forbruksgoder som ble redusert.

Fallet kan komme til å fortsette inn i inneværende år, men inntektsveksten og rentenedgangen ventes deretter å bidra til å snu denne utviklingen. På årsbasis vil likevel konsumet kunne bli noe lavere i år enn i fjor. Sparingen som andel av disponibel inntekt ventes å gå opp fra 2,1 prosent i fjor til over 7 prosent i år. Fra 2010 ventes konsumveksten å ta seg opp.

Impulser fra petroleumssektoren

Petroleumsinvesteringene har økt kraftig i mange år, og gitt positive vekstimpulser til fastlandsøkonomien. Selv med den betydelig nedgangen i oljeprisen gjennom 2008, ventes petroleumsinvesteringene å holde seg høye. SSB legger til grunn at petroleumsinvesteringene blir omtrent uforandret framover, men utviklingen i petroleumsinvesteringene framover er usikker, og avhenger blant annet av oljeprisen.

Økt ledighet særlig i industri

Sysselsettingsveksten har aldri vært så høy som i 2007. Gjennom 2008 snudde denne utviklingen, og sesongjusterte nasjonalregnskapstall viser en nedgang i sysselsettingen på 0,4 prosent fra 3. til 4. kvartal i fjor - når en justerer for normale sesongvariasjoner.

Ledigheten har økt raskt siden august i fjor. I mange bransjer vil sysselsettingen gå ned i 2009, mener SSB. Fallet i sysselsettingen vil trolig bli særlig markert i industrien. Også bygge- og anleggsnæringen vil måtte nedbemanne.

125.000 uten arbeid?

Økt offentlig sysselsetting demper nedgangen i samlet sysselsetting. I framskrivingene forutsetter statistikerne redusert nettoinnvandring til Norge. Likevel øker ledigheten fra 2,6 prosent i 2008 til 4,7 prosent som årlige gjennomsnitt i 2010 og 2011. Det tilsvarer 125.000 ledige personer.

Redusert lønnsvekst

Lønnsveksten har vært høy i flere år. Store tillegg sent i fjoråret sikrer mange et høyere gjennomsnittlig lønnsnivå i år enn i fjor. Tilleggene i årets lønnsoppgjør blir antakelig lave. Den økte ledigheten og de spesielle problemene for mange eksportorienterte bedrifter tilsier også at lønnsvekst blir moderat i 2010 og 2011. Lønnsveksten anslås da å komme ned på nivåene fra tidlig på 1990-tallet.

Lavere prisvekst

Lavere lønnsvekst og høyere produktivitetsvekst ventes å redusere inflasjonen framover. Langt lavere energipriser i år enn i fjor bidrar til at KPI anslås å vokse med 1,4 prosent på årsbasis i 2009, mot 3,8 prosent i fjor.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
19.02.2009
11:30
16.12.2013 08:56Mest lest

URETT: Erik Schjøtt-Waaler (43) sa opp en fast jobb i staten for å bli fosterfar. Nå undres han over de svake rettighetene fosterforeldre har.

URETT: Erik Schjøtt-Waaler (43) sa opp en fast jobb i staten for å bli fosterfar. Nå undres han over de svake rettighetene fosterforeldre har.

Eirik Dahl Viggen

Erik sa opp jobben og ble fosterfar på heltid. Så sa barnevernet opp kontrakten

TAPER: Sjømannen Anna Ruud er permittert fra Color Line. Hun taper penger hvis hun jobber under permisjonen.

TAPER: Sjømannen Anna Ruud er permittert fra Color Line. Hun taper penger hvis hun jobber under permisjonen.

Asle Rowe

Anna risikerer å tape 14.730 kroner i måneden hvis hun jobber

Adecco tilbyr tømrere 50-timers uke, men trakk annonsen etter at FriFagbevegelse kontaktet dem.

Adecco tilbyr tømrere 50-timers uke, men trakk annonsen etter at FriFagbevegelse kontaktet dem.

Erlend Angelo, Magasinet for fagorganiserte

Adecco søker etter tømrere til 50 timers uke: Ulovlig og oppsiktsvekkende, sier LO-jurist

Med hjelp fra Nav får Pelle Haagensen arbeidserfaring, tarifflønn og referanse til å søke om lærlingplass og jobb senere.

Med hjelp fra Nav får Pelle Haagensen arbeidserfaring, tarifflønn og referanse til å søke om lærlingplass og jobb senere.

Yngvil Mortensen

Pelle (18) fikk ikke lærlingplass. Så kom det en gladmelding fra Nav

LØNNSØKNING: Oljearbeidere lander på heliporten på Sola etter å ha vært på jobb offshore. Nå får de lønnsøkning.

LØNNSØKNING: Oljearbeidere lander på heliporten på Sola etter å ha vært på jobb offshore. Nå får de lønnsøkning.

Arkivfoto: Jan Inge Haga

Dette er den nye lønna til oljearbeiderne

HVORFOR NÅ? Esther Mørk (f.v.) og Astri Elisabet Pestalozzi synes det er merkelig at departementet omorganiserer midti en pandemi når ansatte har sittet fra hverandre i et år.

HVORFOR NÅ? Esther Mørk (f.v.) og Astri Elisabet Pestalozzi synes det er merkelig at departementet omorganiserer midti en pandemi når ansatte har sittet fra hverandre i et år.

Katharina Dale Håkonsen

Nær 900 ansatte i forvaltningen av høyere utdanning skal omstilles før juli: – Det kom som en bombe

Det store spørsmålet er hvordan dette skal betales. LO og NHO har i utredningen ikke tatt mål av seg til å løse dette spørsmålet. (Arkivfoto)

Det store spørsmålet er hvordan dette skal betales. LO og NHO har i utredningen ikke tatt mål av seg til å løse dette spørsmålet. (Arkivfoto)

Håvard Sæbø

Mange flere kan få tidligpensjon, men hvem skal betale? Her er forslaget til endringene i AFP

MOTYTELSE: LO-leder Leif Haraldseth fikk spiren til AFP i 1988, som et resultatet av årets tariffoppgjør.

MOTYTELSE: LO-leder Leif Haraldseth fikk spiren til AFP i 1988, som et resultatet av årets tariffoppgjør.

Arbark

AFP-pensjonen er gull verdt for fagorganiserte. Her er historien bak

Heidi Nordby Lunde fra Høyre mener fagbevegelsen og venstresdia er tjent med å ikke være så ensidig opptatt av det negative i arbeidslivet.

Heidi Nordby Lunde fra Høyre mener fagbevegelsen og venstresdia er tjent med å ikke være så ensidig opptatt av det negative i arbeidslivet.

Hans Kristian Thorbjørnsen, Høyre

Høyre-politikeren kommer med en advarsel til venstresida på 1. mai

BEKYMRET: Daniel Walter er Handel og Kontors hovedtillitsvalgt i Obos. Han har aldri opplevd et så stort engasjement rundt en generalforsamling. Forslaget om å legge ned Obos skremmer ham og kollegene.

BEKYMRET: Daniel Walter er Handel og Kontors hovedtillitsvalgt i Obos. Han har aldri opplevd et så stort engasjement rundt en generalforsamling. Forslaget om å legge ned Obos skremmer ham og kollegene.

Brian Cliff Olguin

Obos-tillitsvalgt frykter for arbeidsplassene til 2.600 kolleger

SKREMMENDE UTVIKLING: Her på E18 gjennom Vestfold kjører lastebilsjåfør Håvard Gohli hver eneste uke. De siste ti årene har antallet utenlandske vogntog og semitrailere eksplodert.

SKREMMENDE UTVIKLING: Her på E18 gjennom Vestfold kjører lastebilsjåfør Håvard Gohli hver eneste uke. De siste ti årene har antallet utenlandske vogntog og semitrailere eksplodert.

Roy Ervin Solstad

Her kjører lastebilsjåfør Håvard (70) hver eneste uke. Nå slår han alarm om egen bransje

Forskerne Bitten Nordrik (t.v.) og Tereza Østbø Kuldova advarer arbeidstakere mot å delta i faktaundersøkelser i arbeidsgiveres regi.

Forskerne Bitten Nordrik (t.v.) og Tereza Østbø Kuldova advarer arbeidstakere mot å delta i faktaundersøkelser i arbeidsgiveres regi.

Benjamin Ward/OsloMet / Privat

To forskere advarer mot en voksende trend i arbeidslivet

Leif Martin Kirknes

Ropstad sier nei til Høyres nye skattekutt

Siv Jensen omkranset av journalister. Nå blir det stillere, for på helgens Frp-landsmøte takker hun av som Frp-leder.

Siv Jensen omkranset av journalister. Nå blir det stillere, for på helgens Frp-landsmøte takker hun av som Frp-leder.

Leif Martin Kirknes

Siv Jensen i avskjedsintervju: Dette angrer hun på

Efta-domstolen svarte onsdag på Høyesteretts spørsmål om Nav-saken.

Efta-domstolen svarte onsdag på Høyesteretts spørsmål om Nav-saken.

Hanna Skotheim

Nav-skandalen: Nordmenn i utlandet kan ha blitt nektet trygd helt tilbake til 1994

Håvard Sæbø

Halvparten av innleien hos Statsbygg var ulovlig

Min mor: Året må ha vært 1980 da noen tok bilde av Ligia Cruz under en pause på hotellet hvor hun jobbet som stuepike i London. Bildet til høyre tok hun selv i en av metropolens mange passbildeautomater.

Min mor: Året må ha vært 1980 da noen tok bilde av Ligia Cruz under en pause på hotellet hvor hun jobbet som stuepike i London. Bildet til høyre tok hun selv i en av metropolens mange passbildeautomater.

Privat

«Det er 1. mai, og jeg tenker på mamma, en vaskedame»

TREKKES I TVIL: Jannike Arnesen kom seg om bord i båten «MS Torbjørn» og overlevde Utøya. Det er ikke lenge siden hun ble kalt en «massiv sperreballong for de virkelige ofrene» på den kontroversielle Facebook-siden Sørlandsnyhetene.

TREKKES I TVIL: Jannike Arnesen kom seg om bord i båten «MS Torbjørn» og overlevde Utøya. Det er ikke lenge siden hun ble kalt en «massiv sperreballong for de virkelige ofrene» på den kontroversielle Facebook-siden Sørlandsnyhetene.

Martin Guttormsen Slørdal

Netthets mot AUF-ere: Jannike får høre at hun skulle vært drept på Utøya

Leder i Rødt tar utgangspunkt i gruvearbeiderslitet på Røros i sin tale 1. mai.

Leder i Rødt tar utgangspunkt i gruvearbeiderslitet på Røros i sin tale 1. mai.

Jan-Erik Østlie

«Vi er ikke alle i samme båt. Noen er i en yacht», sier Rødt-lederen i sin 1. mai-tale

Bjørnar Moxnes (Rødt), Une Aina Bastholm (MDG) og Audun Lysbakken (SV).

Bjørnar Moxnes (Rødt), Une Aina Bastholm (MDG) og Audun Lysbakken (SV).

Stortinget

Rødt og MDG kan få LO-støtte


Flere saker