JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Hva skal førsteklassingen lære?

Musikk kan bidra til at førsteklassingene lærer de grunnleggende ferdighetene på en annen og bedre måte, skriver musikkdosent Kai Lennert Johansen.22.08.2012
12:59
16.12.2013 19:54

Om lag 1500 spente førsteklassinger i Nord-Trøndelag har nå for lengst fått pennal og ny rosa eller blå ransel for å være godt forberedt til skolestart. De aller fleste av dem ser med glede og spenning fram til å begynne på skolen for å lære «noe». Og det de vel har fått med seg er at de først og fremst skal lære å lese, skrive og regne, for det må alle kunne. Men ikke alle gleder seg til skolestart. Undersøkelser pedagogikkprofessor Ulvung ved Universitetet i Oslo har gjort viser at også mange gruer seg for å begynne på skolen. Faktisk så mange som 1 av 3, og særlig da jenter. Og det de gruer for er ikke om de klarer å lære å lese, skrive og regne, men derimot for om de får noen venner. For det å ha noen å være sammen med, å kunne snakke med og kunne leke med i friminuttene er svært viktig.

Mange kan også lese og skrive før de begynner, og handterer tidsbegrep og tall på en rasjonell måte. De lurer på om skolen kanskje blir kjedelig!?

Realiteten er at om alle ranslene er mer eller mindre like i form og farge, så er førsteklassingene svært ulike, både fysisk og på andre måter. Forhåpentligvis har foreldrene forberedt sine håpefulle for det som venter dem, og forhåpentligvis er de også forberedt på å følge dem opp i de mange års skolegang som venter ungene. Mange av førsteklassingene har også flere års ansiennitet fra barnehage, og der har de også fått gjort noen forberedelser.

Hvilke utfordringer er det så alle disse 1500 førsteklassingene står overfor når de med våkne blikk og stor iver trår inn i Klasserommet sammen med en mer eller mindre ukjent lærer og mange andre barn og voksne? Hva skal de mestre og lære? Hvilket liv skal de ha i skolen for å kunne utvikle seg som hele mennesker mot en framtid vi ikke kjenner så mye til? Hva kan bidra til at de får en ballast og en læringsglød som kan vare gjennom hele det utdanningsløpet de nå står foran?

Vi vet at det å beherske språket er fundamentalt for å kunne tilegne seg kunnskap, ferdigheter og forståelse for kultur og væremåter. Det at elevene så tidlig som mulig utvikler evnen til å uttrykke egne tanker og behov gjennom muntlig språktrening, blir derfor svært viktig. De må derfor få høre og selv fortelle masse sanne og usanne historier, og de må få høre, lese og skape ord og tekster som gir rom for opplevelser og tankevirksomhet.

De må få lytte, snakke og fortelle, - utvikle fantasien sin. Etter hvert vil de også lære å feste ordene ned på papir, - bokstav for bokstav og ord for ord.

Allerede fra første klasse skal elevene bli kjent med de grunnleggende ferdighetene som Kunnskapsløftet legger opp til, og som skal prege opplæringa i alle fag gjennom hele skoleløpet. Det gjelder nettopp deres muntlige og skriftlige uttrykksevne. I tillegg kommer det å kunne regne, å forstå og behandle tall. Til sist dreier det seg om IKT-ferdigheter.

Viktig nok det, så langt, men det jeg savner innenfor det myndighetene har definert som grunnleggende ferdigheter, er å utvikle førsteklassingenes kulturelle og ikke minst sosiale ferdigheter. De kulturelle ferdighetene handler kort sagt om utvikling av fantasi og estetiske verdier, altså grunnlag for at elevene skal bli så kreative som mulig. Å utvikle evnen til empati, sosial forståelse og å mestre grunnleggende samværsformer er på sin side igjen fundamentalt for all læringsutvikling og for et fruktbart og utviklende læringsmiljø. Det kan for førsteklassingen handle om alt fra å kunne sitte stille og vente på tur, føle trygghet i klasserommet, til det å inngå og utvikle vennskaps- og samhandlingsrelasjoner. Jeg vil faktisk mene at å satse på å utvikle elevenes sosiale ferdigheter fra første stund vil være viktigere enn det å lese og skrive. Hvis vi i tillegg gjør et tankesprang mot disse førsteklassingene sin framtidige yrkeskarriere om 15-20 år, og ser på hvilken kompetanse som i vesentlig grad vil etterspørres i tilknytning til deres rene fagkompetanse, la oss si som rompiloter, renovasjonsteknikere eller gårdbrukere, framstår evnen til å kunne samarbeide med andre som en klar nummer en. I forlengelsen av den sosiale kompetansen ligger også det å inneha endringskompetanse, være fleksibel og tilpasningsdyktig. I tillegg ønsker en ikke minst mennesker som er skapende, har fantasi og er kreative. Slik er det i dag, og akkurat dette er egenskaper jeg tror vil være like aktuelle i framtida.

Hvilke krav setter ikke dette til lærerne som har hovedansvaret for å ivareta og utvikle 25 førsteklassepersonligheter! Fortsatt må de nok regne med å hjelpe mange av podene med å kle av og på seg, knytte skolisser og lære dem å vente på tur. De må også sørge for at elevene får riktig veksling mellom det å sitte stille og samtidig ivareta elevenes fysiske utfoldelsesbehov. Lærerne må selvsagt ha høy pedagogisk og faglig kompetanse, men ikke minst må de kunne ta i bruk ulike læringsmetoder eller strategier for å imøtekomme elevenes ulike behov.

Interessant i denne sammenhengen er hva ikke minst musikken kan bidra med for å utvikle førsteklassingenes ulike kompetanser. Musikk er først og fremst en grunnleggende opplevelse- og uttrykksform med stor egenverdi. Men samtidig er også musikk en uttrykksform som vil kunne tas i bruk i mange sammenhenger i løpet av en skoledag, som et middel både for å skape variasjon og motivasjon i undervisningen. Vi vet at musikalske opplevelser gjennom sang og samspill i samvær med andre vil styrke både språkutvikling, motorisk utvikling og sosial kompetanse. Samtidig er musikken i seg selv en kilde til glede og livsutfoldelse med varig verdi for førsteklassingens vokster.

Som eksempel vil alle læringsprosessene i vesentlig grad handle om å lære elevene å lytte og konsentrere seg. Elevene må derfor få lytteopplevelser og lytteerfaringer, både språklig gjennom å bli lest for, men ikke minst også ved å leke med ord, regler, og rim. Ved å lytte til musikk fra ulike sjangre, alt fra klassisk musikk til hardrock, kan elevene få gode opplevelser samtidig som fantasien og deres innlevelse- og assosiasjonsevne styrkes.

Å synge er en grunnleggende uttrykksform som i vesentlig grad bidrar til en positiv språkutvikling, gjerne i kombinasjon med spill, bevegelse og dans. Musikkterapeuten Tom Næss ved Norges musikkhøgskole har eksempelvis gitt ut en rekke hefter med sanger som er knyttet opp mot ulike læringsområder, som eksempelvis norsk og matematikk. Her finner vi både alfabet-, bokstav- og rettskrivningssanger, samt tellesanger og gangesanger. Fra hjerneforskningen vet vi at sangen bidrar til bedre læring ved at læringsstoffet også blir lagret strukturelt som huskeregler og integrerte helhetsmønstre i hjernen. Musikken kan følgelig også bidra til at førsteklassingene lærer de grunnleggende ferdighetene på en annen og bedre måte.

Kai Lennert Johansen

Dosent i musikk, Høgskolen i Nord-Trøndelag

(Innlegget er også publisert på musikk-kultur.no)

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
22.08.2012
12:59
16.12.2013 19:54Mest lest

ELENDIG BEHANDLING: Tommy Storeide Vangen har jobba i varehandelen i mange år.

ELENDIG BEHANDLING: Tommy Storeide Vangen har jobba i varehandelen i mange år.

Erlend Angelo

Tommy jobba seg i senk og ble sykmeldt: – Jeg har aldri blitt så dårlig behandla som av Coop

Barbro Major er regiontillitsvalgt for Fellesforbundet i region Buskerud, og har snakket mye med medlemmene i året som har gått.

Barbro Major er regiontillitsvalgt for Fellesforbundet i region Buskerud, og har snakket mye med medlemmene i året som har gått.

Privat

– Dette er helt jævlig. Det er kolleger som jeg har jobbet sammen med i ti år. Hva kan jeg si?

Charlotte Rødland Kristiansen er 22 år og må betale alle utgifter til tannlege selv. SV vil at det skal bli gratis.

Charlotte Rødland Kristiansen er 22 år og må betale alle utgifter til tannlege selv. SV vil at det skal bli gratis.

Aslak Bodahl

Charlotte (22) får ikke fikset tennene fordi det er for dyrt: – Ekstremt frustrerende

KRISE: Valgforsker Johannes Bergh mener Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiet har kommet helt i skyggen av Senterpartiets sentraliseringskritikk.

KRISE: Valgforsker Johannes Bergh mener Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiet har kommet helt i skyggen av Senterpartiets sentraliseringskritikk.

Jan-Erik Østlie

Bunnotering for Ap: – Utrolig hvordan partiet sliter, sier valgforsker

Folketrygda

Illustrasjon

Illustrasjon

Anna Granqvist

To pensjonistforeninger sier nei til stort løft i minstepensjonen, hvis det betyr mindre pensjon til andre grupper

SEKSUELL TRAKASSERING: Den eine kunden klapsa kvinna på rumpa då dei møttest på butikken, etter å ha fått beskjed av både kvinna og arbeidsgivaren hennar om at han skulla halde seg unna.

SEKSUELL TRAKASSERING: Den eine kunden klapsa kvinna på rumpa då dei møttest på butikken, etter å ha fått beskjed av både kvinna og arbeidsgivaren hennar om at han skulla halde seg unna.

Colourbox

Kvinneleg mekanikar fekk to kundar dømt for tafsing, kiling og klaps: – Dommen har sette ein standard

Innsatsleder Kenneth Wangen er en av de flere tusen menn og kvinner som har jobbet med søk og redning i Gjerdrum. Bildet er tatt ved en annen anledning.

Innsatsleder Kenneth Wangen er en av de flere tusen menn og kvinner som har jobbet med søk og redning i Gjerdrum. Bildet er tatt ved en annen anledning.

Werner Juvik

Redningsmannskapet i Gjerdrum var i konstant fare. Her er innsatslederens historie

Kantinekokken Monica Karlsen Moseby har vært permittert helt siden mars i fjor, og har søkt flere andre jobber uten å få napp. Hun er glad for at regjeringa nå vil forlenge permitteringsperioden. Samtidig sier hun: – Jeg forstår ikke hvorfor de ikke bare kan si at ordningene varer så lenge pandemien varer. Det er så usikkert for oss og for bedriftene, sier Moseby, som er medlem i Fellesforbundet.

Kantinekokken Monica Karlsen Moseby har vært permittert helt siden mars i fjor, og har søkt flere andre jobber uten å få napp. Hun er glad for at regjeringa nå vil forlenge permitteringsperioden. Samtidig sier hun: – Jeg forstår ikke hvorfor de ikke bare kan si at ordningene varer så lenge pandemien varer. Det er så usikkert for oss og for bedriftene, sier Moseby, som er medlem i Fellesforbundet.

Privat

Monica har snart vært permittert ett år: – Det er tøft. Bare å stå opp og vite at ingen har behov for deg

Mari Falck forteller at faren Morten alltid har vært en positivt innstilt person med et usedvanlig godt humør. Han ble veldig deprimert etter nedstengingen og følte seg innesperret.

Mari Falck forteller at faren Morten alltid har vært en positivt innstilt person med et usedvanlig godt humør. Han ble veldig deprimert etter nedstengingen og følte seg innesperret.

Privat

Mari fikk besøke sin dødssyke far kun én gang i uka. Da kokte det over for overlegen

Harald Eia er sosiolog, komiker, programleder og forfatter.

Harald Eia er sosiolog, komiker, programleder og forfatter.

Ida Bing

Harald Eia kurser Ap om Ulikhets-Norge. Her er hans advarsel

Illustrasjon

Illustrasjon

Håvard Sæbø

Rekordhøy arbeidsledighet i Lofoten – henter inn tusener av sesongarbeidere

I en intern LO-måling fra desember som TV 2 har fått tilgang til, får Ap og Jonas Gahr Støre 31,4 prosent oppslutning.

I en intern LO-måling fra desember som TV 2 har fått tilgang til, får Ap og Jonas Gahr Støre 31,4 prosent oppslutning.

Jan-Erik Østlie

Kun tre av ti LO-medlemmer vil stemme Ap, viser intern måling

Ansatte i Frelsesarmeen er blant dem som blir tatt ut i streik etter at NHO og Fagforbundet ikke kom til enighet i oppgjøret for private behandlingsinstitusjoner.

Ansatte i Frelsesarmeen er blant dem som blir tatt ut i streik etter at NHO og Fagforbundet ikke kom til enighet i oppgjøret for private behandlingsinstitusjoner.

Eirik Dahl Viggen

Streik i private omsorgsbedrifter

Trygve Slagsvold Vedum for skryt for sitt lederskap av tidligere LO-topp Sture Arntzen.

Trygve Slagsvold Vedum for skryt for sitt lederskap av tidligere LO-topp Sture Arntzen.

Jan-Erik Østlie

Tidligere LO-topp: Ap-ledelsen er så utydelige at Senterpartiet blir folkets parti

537 ansatte ved sju Tine-meierier kan bli tatt ut i streik fra lørdag.

537 ansatte ved sju Tine-meierier kan bli tatt ut i streik fra lørdag.

Jan-Erik Østlie

Over 500 ansatte i Tine kan bli tatt ut i streik

Jonas Gahr Støre. Arkivfoto

Jonas Gahr Støre. Arkivfoto

Jan-Erik Østlie

– Skal regjeringen komme etter med enda nye innrømmelser, bør det være å gi feriepenger på dagpenger

En forhøyet dagpengesats er viktig for å sikre lavtlønte gjennom koronakrisa, ifølge tillitsvalgt Djevat Hisenai.

En forhøyet dagpengesats er viktig for å sikre lavtlønte gjennom koronakrisa, ifølge tillitsvalgt Djevat Hisenai.

Håvard Sæbø

Permittere og ledige får beholde dagpengesatsen: – Nå slipper de å leve under fattigdomsgrensa

Bjørnar Moxnes mener svekkelsen av lønns- og arbeidsvilkårene til togrenholderne er ønsket politikk fra regjeringens side.

Bjørnar Moxnes mener svekkelsen av lønns- og arbeidsvilkårene til togrenholderne er ønsket politikk fra regjeringens side.

Jan-Erik Østlie

Togrenholdere kjemper for å beholde lønna: – Stjerneeksempel på borgerlig politikk, mener Moxnes

Så sent som søndag sa Erna Solbergs regjering at det foreløpig ikke var aktuelt med en forlengelse av ordningen. Nå har de snudd.

Så sent som søndag sa Erna Solbergs regjering at det foreløpig ikke var aktuelt med en forlengelse av ordningen. Nå har de snudd.

Leif Martin Kirknes

Permitteringsordningen forlenges til 1. juli

Vi mener ei regjering med Ap, SV og Sp, med Jonas Gahr Støre som statsminister, er best i stand til å styre landet, sier Mett Nord og resten av Fagforbundets forbundsstyre.

Vi mener ei regjering med Ap, SV og Sp, med Jonas Gahr Støre som statsminister, er best i stand til å styre landet, sier Mett Nord og resten av Fagforbundets forbundsstyre.

Jan-Erik Østlie

Mette Nord rykker ut etter utspill fra fylkesleder: – Støre er Fagforbundets foretrukne statsministerkandidat


Flere saker