JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

– Høyresiden vil gi mer makt til arbeidsgiverne

– Høyresiden vil gjennomføre en gigantisk maktforskyvning fra fagbevegelsen og over til arbeidsgiverne. Det hevder SV-nestleder Audun Lysbakken,etter å ha gransket Høyre og Fremskrittspartiets politikk.05.08.2009
07:59
16.12.2013 10:43

stig.christensen@lomedia.no

I rapporten «Hvem tjener på en regjering med Høyre og FrP?» går SV gjennom de to partienes politikk på en rekke områder ut fra arbeidsprogrammene og hva de har stemt i Stortinget.

Ansattes rettigheter

LO- Aktuelt har sett spesielt på avsnittet i SV-rapporten som handler om de ansattes rettigheter. På flere områder er SV opptatt av det samme som LO. Spørsmålet om midlertidig kontra fast ansettelse er ett av dem. Rundt ti prosent eller 320 000 arbeidstakere er midlertidig ansatt i dag. FrP vil myke opp reglene for midlertidig ansettelser og Høyre vil «utvide adgangen». Konsekvensene blir flere midlertidige ansatte.

Lysbakken mener det er vanskelig å vite hvordan et konkret forslag fra de to vil bli utformet, men i rapporten viser man til at Høyre i regjering la fram forslag om spesielt tre endringer. For det første en generell adgang til å gi midlertidig ansettelse i opp til ett år. Dessuten ville de gi adgang til midlertidig ansettelse dersom «arbeidstakeren bare trengs for å utføre et bestemt oppdrag». Endelig ville man at universitets- og høyskoleansatte skulle kunne gå fire år i midlertidig stilling, mot tre i dag.

Angrep

SV mener FrP har hatt presise og åpenbare angrep på viktige rettigheter og velferdsgoder for arbeidslivet blant annet når det gjelder sykelønnsordningen, avtalefestet pensjon, beskyttelse mot ubekvem arbeidstid og urimelig overtid, beskyttelse mot urimelige oppsigelser og arbeidsledighetstrygden.

I FrPs arbeidsprogram heter det at de vil «sørge for å ha belønningsordninger for personer med lavt sykefravær».

«Dette betyr altså at de som er friske skal få høyere lønn enn de som er syke», heter det i SV-rapporten.

– Men man kan få inntrykk av at FrP støtter sykelønnsordningen og inkluderende arbeidsliv?

–Jeg tror at hvis FrP får sjansen, vil de sykelønnsordningen til livs. Sykelønnsordningen passer ikke inn i FrPs prinsipper, mener nestleder i SV, Audun Lysbakken. Han legger til at Høyres Michael Tetzchner har tatt til orde for karensdager, noe også ungdomspartiene til FrP og Høyre går inn for. Unge Høyre og FPU vil ha innføring av to karensdager og innføring av 80 prosent lønn utover dette.

Vil svekke Arbeidstilsynet

I sitt alternative statsbudsjett for 2009 kutter FrP 58 millioner i budsjettene til både Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet. Disse «skal passe på at folk ikke utsettes for farlig arbeidsmiljø og utnyttes. Om dette blir politikken, blir det mindre kontroller..», sier SV i rapporten

Streikeretten

FrP vil vurdere «å innføre begrensninger i streikeretten for arbeidskraft som reelt sett ikke løper noen risiko ved streik».

– Mener dere det først og fremst er i offentlig sektor at FrP vil redusere streikeretten?

– De vil begrense streikeretten i offentlig sektor, men uttalelser fra Per Sandberg i debatten er ekstremt lite betryggende for norske arbeidsfolks streikerett generelt, mener Lysbakken. Han viser til FrP-uttalelser om at «det må vurderes å innføre begrensninger i streikeretten for arbeidskraft (….) som rammer mange uskyldige ved en streik uten at det står i et rimelig forhold til omfanget og betydningen av tvisten». SV-nestlederen mener det skal svært mye til om en streik ikke rammer tredje person. Han mener FrPs holdninger her åpner for dramatisk svekkelse av den norske streikeretten.

– Jeg tror dette er en av de aktuelle sakene FrP og de borgerlige vil gjøre noe med hvis de kommer i posisjon til det, advarer Lysbakken.

Solidaransvar

Den rødgrønne regjeringen har innført solidaransvar, noe Høyre og FrP er imot.

SV-rapporten forklarer solidaransvar på følgende måte: «…betyr at bedrifter som leier inn andre bedrifter har lønnsansvar for de ansatte som jobber i det innleide selskapet, om dette for eksempel skulle gå konkurs eller av andre årsaker ikke kunne betale lønna». SV frykter at en ny regjering bestående av disse to partier raskt vil kunne foreslå å fjerne solidaransvaret.

Lysbakken viser også til noe som har skjedd nylig og dermed ikke er kommet med i rapporten. Det er at ESA har markert at de ikke synes noe om at man under offentlige byggeoppdrag skal kunne kreve tarifflønn eller landets lønn på det aktuelle området.

– Dette har fått støtte fra FrP, Høyre og Venstre og er helt i strid med det regjeringen står for, sier Lysbakken.

Sentrale lønnsforhandlinger

SV framhever sentrale lønnsforhandlinger som særdeles viktig for den norske velferdsstaten, som da bidrar til å sikre relativt små lønnsforskjeller. «Dette vil en borgerlig regjering kunne endre», heter det i rapporten. Man viser til at Høyre ønsker at en større del av lønnsdannelsen i offentlig sektor skal skje lokalt. FrP har lenge markert at de foretrekker lokale lønnsforhandlinger og at de vil ha «fleksible arbeidstidsavtaler mellom arbeidstaker og arbeidsgiver».

– Mener du FrP og Høyre her er en trussel mot hele den norske modellen, som jo fordrer en sterk fagbevegelse?

– Absolutt. Dette er et angrep på solidariteten i det norske samfunnet. De vil svekke fagbevegelsens makt, og gjennomføre en voldsom maktforskyvning fra arbeidstakerne til arbeidsgiverne. Lokale lønnsdannelse på bekostning av sentrale forhandlinger vil føre til større lønnsforskjeller, mener Lysbakken.

Mer anbud?

SV-rapporten viser til at den rødgrønne regjeringen nå har lagt fram en lov som skal sikre lønn, tariffavtaler, pensjonsrettigheter og ansiennitet ved anbud til alle ansatte innen kollektivtrafikken. Dermed skal ikke anbudskonkurranse gå ut over de ansattes rettigheter. FrP har gått mot loven, mens Høyre har støttet under tvil. «Om Høyre og FrP velger å reversere denne loven kan det igjen bety grønt lys for busselskaper som vinner anbud fordi de svekker ansattes rettigheter», heter det i SVs rapport.

– Frykter du at de vil reversere loven?

– Ja, jeg tror FrP vil ivre sterkt for det, og da tror jeg neppe Høyre vil mobilisere imot. Høyresidens konkurranseideologi står helt i samsvar med at denne loven blir reversert, påpeker Audun Lysbakken.

Enig med LO

– Det virker som dere er på bølgelengde med LO i saker som angår rettigheter for ansatte?

– Ja, jeg mener vi har det partiprogrammet som ligger nærmest opp til LO. Vi ønsker sterkere maktmidler for fagbevegelsen og dermed også en styrking av de tillitsvalgtes rettigheter, sier SV-nestlederen som viser til at rapporten kan lastes ned fra nettet til fri bruk for tillitsvalgte.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
05.08.2009
07:59
16.12.2013 10:43Mest lest

Tre år er den vanlige maksperioden for arbeidsavklaringspenger den Høyre-ledede regjeringa innførte i 2018. (Illustrasjonsfoto)

Tre år er den vanlige maksperioden for arbeidsavklaringspenger den Høyre-ledede regjeringa innførte i 2018. (Illustrasjonsfoto)

Colourbox.com

Flere tusen kan miste AAP-støtten neste uke. Se hvem som rammes

LIKT FOR ALLE: Terje Olsson, styreleder i LOfavør, krever at Elkjøp behandler sine ansatte likt, uavhengig om de er omfattet av tariffavtale eller ei. HK-leder Christopher Beckham (t.h.) er glad for støtten fra LO.

LIKT FOR ALLE: Terje Olsson, styreleder i LOfavør, krever at Elkjøp behandler sine ansatte likt, uavhengig om de er omfattet av tariffavtale eller ei. HK-leder Christopher Beckham (t.h.) er glad for støtten fra LO.

Brian Cliff Olguin

LO sier opp avtale med Elkjøp verdt 30 millioner: – De må endre holdning og bonusordning

Mannen kom seg ikke til Tromsø på grunn av dårlig vær. «Kågtind II» dro på fiske utem ham. Nå må rederiet Nergård Havfiske betale fiskeren for turen.

Mannen kom seg ikke til Tromsø på grunn av dårlig vær. «Kågtind II» dro på fiske utem ham. Nå må rederiet Nergård Havfiske betale fiskeren for turen.

Geir Vinnes/MarineTraffic.com

Fisker ble forlatt på kaia og mista 230.000 i lønn da flyet hans ble kansellert

KOMMENTERER SAKEN: Nav-direktør Hans Christian Holte beklager Navs språkbruk overfor syke Geir: – Slike formuleringer er noe av det som forteller meg at denne saken kunne vært håndtert annerledes.

KOMMENTERER SAKEN: Nav-direktør Hans Christian Holte beklager Navs språkbruk overfor syke Geir: – Slike formuleringer er noe av det som forteller meg at denne saken kunne vært håndtert annerledes.

Jan Richard Kjelstrup / ASD. Innfelt: Skjermdump av frifagbevegelse.no

Hva gikk galt da Geir ble mistrodd? Nå vil Nav-sjefen finne svar

BEVISST MISFORSTÅTT?: Abid Raja mener man her med vitende og vilje ønsker å misforstå ham. Den avtroppende likestillingsministeren mener det er leit at noen ønsker et debattklima hvor de som deltar må være pinlig nøyaktige i alle ordvalg i alle settinger.

BEVISST MISFORSTÅTT?: Abid Raja mener man her med vitende og vilje ønsker å misforstå ham. Den avtroppende likestillingsministeren mener det er leit at noen ønsker et debattklima hvor de som deltar må være pinlig nøyaktige i alle ordvalg i alle settinger.

Jan-Erik Østlie. Innfelt: privat

Rajas ordvalg skaper kraftige reaksjoner: – Helt hårreisende

MER PRIVATISERING: EUs jernbanepakke fire innebærer blant annet obligatorisk bruk av konkurranse ved tildeling av kontrakter om persontransport med jernbane.

MER PRIVATISERING: EUs jernbanepakke fire innebærer blant annet obligatorisk bruk av konkurranse ved tildeling av kontrakter om persontransport med jernbane.

Tormod Ytrehus

I dag blir EUs jernbanepakke 4 en del av norsk lov: – Regjeringen gir blaffen i at de nettopp har tapt

Mannen var ansatt som boresjef på riggen Scarabeo 8 da han mistet beinet etter en motorsykkelulykke.

Mannen var ansatt som boresjef på riggen Scarabeo 8 da han mistet beinet etter en motorsykkelulykke.

Arkivfoto: Saipem

Etter at oljearbeideren fikk benprotese, startet konflikten. Nå får han 3,2 millioner i erstatning

Kroppen og arbeidslivet:

TILBUDENE BORTE: Etter 2014 har de aller fleste programmene for innsatte blitt kuttet. Ole Martin Aanensen mener det er dårlig økonomisk prioritering. Innsatte trenger hjelp til endring.

TILBUDENE BORTE: Etter 2014 har de aller fleste programmene for innsatte blitt kuttet. Ole Martin Aanensen mener det er dårlig økonomisk prioritering. Innsatte trenger hjelp til endring.

Sissel M. Rasmussen

Ole Martin kan aldri ta fri på vakt i fengselet: – Det er den konstante årvåkenheten som sliter mest

Artikkelen om Noora (6) som hadde for få leker ble produsert av en løgnfabrikk. Faktisk.no avdekket den raskt som en klassisk falsk nyhet.

Artikkelen om Noora (6) som hadde for få leker ble produsert av en løgnfabrikk. Faktisk.no avdekket den raskt som en klassisk falsk nyhet.

Colourbox/LO Media

Løgnfabrikker og grupper på Facebook sprer falske nyheter om barnevernet

SÅRBARHET: – Vi møter mennesker i en sårbar livssituasjon og gjør så godt vi kan innenfor regelverket som politikerne har bestemt, sier Elisabeth Steen.

SÅRBARHET: – Vi møter mennesker i en sårbar livssituasjon og gjør så godt vi kan innenfor regelverket som politikerne har bestemt, sier Elisabeth Steen.

Merete Jansen

Nav-drapet rystet tillitsvalgte Elisabeth: Her er hennes melding til engstelige ansatte

SVENSKE ANER: Kanskje kan det svenske rallarblodet ha påvirket yrkesvalget til Krister Andersson. Det var harde tider den gangen rallarene regjerte, mens dagens industriarbeidere har arbeidsmiljøloven å støtte seg på.

SVENSKE ANER: Kanskje kan det svenske rallarblodet ha påvirket yrkesvalget til Krister Andersson. Det var harde tider den gangen rallarene regjerte, mens dagens industriarbeidere har arbeidsmiljøloven å støtte seg på.

Sissel M. Rasmussen

Krister (45): – Skulle jeg fortsatt å jobbe på samme måte som i dag, hadde jeg ikke holdt til jeg ble 50 år engang

Debatt

Ola Elvestuen konstruerer problemer som ikke fins, for deretter å påstå at EUs fjerde jernbanepakke kan «løse» dem for oss, skriver Grethe Thorsen.

Ola Elvestuen konstruerer problemer som ikke fins, for deretter å påstå at EUs fjerde jernbanepakke kan «løse» dem for oss, skriver Grethe Thorsen.

Leif Martin Kirknes

«Elvestuens grenseløse avsporingsforsøk»

Christina Siljan Hjerpekjøn konsentrerer seg om å hjelpe barnet når hun kommer inn i familier som tror på konspirasjonsteorier om barnevernet.

Christina Siljan Hjerpekjøn konsentrerer seg om å hjelpe barnet når hun kommer inn i familier som tror på konspirasjonsteorier om barnevernet.

Hanna Skotheim

Christina har fått spørsmål om hun får bonus for å stjele barn

Kroppen og arbeidslivet:

PÅ TUPPA: Er det trangt om plassen, må Andreas Tharaldsen løfte brettet høyt – på fingertuppene.

PÅ TUPPA: Er det trangt om plassen, må Andreas Tharaldsen løfte brettet høyt – på fingertuppene.

Sissel M. Rasmussen

Andreas er redd for å bli bitter og angre på yrkesvalget

LANG ERFARING: Svein B. Skarsbø har vært med på både kraftutbyggingen i Alta og Mongstadutbyggingen.

LANG ERFARING: Svein B. Skarsbø har vært med på både kraftutbyggingen i Alta og Mongstadutbyggingen.

Sissel M. Rasmussen

En gang fikk tunnelborer Svein 20 kilo stein i hodet: – Det har vært et hardt liv, men jeg har valgt det sjøl

Stine Blegeberg ble utsatt for fem alvorlige episoder da hun jobbet på barnevernsinstitusjon. Nå har Trygderetten godkjent at disse har gitt henne Posttraumatisk stresslidelse

Stine Blegeberg ble utsatt for fem alvorlige episoder da hun jobbet på barnevernsinstitusjon. Nå har Trygderetten godkjent at disse har gitt henne Posttraumatisk stresslidelse

Anne Myklebust Odland

Stine ble psykisk syk etter vold på jobben. Nå har hun vunnet en viktig seier i Trygderetten

UENIGE OM TIDSBRUK: Over to år har fem-seks avisbud på Lillehammer fått avslag på 1000 krav om betaling for den ekstra tiden ruta har tatt å kjøre.

UENIGE OM TIDSBRUK: Over to år har fem-seks avisbud på Lillehammer fått avslag på 1000 krav om betaling for den ekstra tiden ruta har tatt å kjøre.

Roy Ervin Solstad

Avisbudene har jobbet tusen ganger uten betaling, mener LO: Nå møter de arbeidsgiver i retten

Linn Aslaksen Neset har drømt om å jobbe i ambulansetjenesten siden hun var  liten.

Linn Aslaksen Neset har drømt om å jobbe i ambulansetjenesten siden hun var liten.

Anita Arntzen

Ambulansearbeider Linn: – Geværet pekte rett mot meg, og han brølte: «Kom dere ut!»

Katrine Nordbø

Her er helseplagene vi får av jobben

Ansatte ved sykehjemmet reagerer kraftig på beskjeden om at de skal loggføre egne dobesøk. (ILLUSTRASJONSFOTO)

Ansatte ved sykehjemmet reagerer kraftig på beskjeden om at de skal loggføre egne dobesøk. (ILLUSTRASJONSFOTO)

Colourbox.com

Sykepleiere i Bærum må loggføre egne dobesøk


Flere saker