JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Advarer Stoltenberg mot svenskesuget

Statsminister Jens Stoltenberg har bedt partene i arbeidslivet om innspill for å få ned sykefraværet. Et av forslagene er å kopiere svenskenes modell med faste fraværssatser. Svensk fagbevegelse advarer mot dette.20.01.2010
09:56
16.12.2013 12:23

nina.hanssen@lomedia.no

– Er det virkelig sant at den rød-grønne regjeringen i Norge henter ideer fra Sverige når de nå skal prøve å få ned sykefraværet. Det er absolutt ingen god løsning, slår Seko-leder Janne Ruden fast.

Han har 140.000 medlemmer i statlig sektor i ryggen.

Ruden er svært forundret når han blar igjennom norske medier de siste månedene. Han sier at sykelønnsordningen kommer til å bli en av de viktigste valgkampsakene i Sverige før valget i september.

Fagbevegelsen er svært bekymret for den utviklingen som har skjedd de siste årene.

Tar ferie framfor sykedag.

Presset på arbeidstakerne i det svenske forsvaret er stort. Likevel er eksempelvis sykefraværet hos Försvarets Materielverk (FMV) kun 2 prosent.

Selv har ikke Seko-tillitvalgt Göran Stolpe hatt en offisiell sykedag på 15 år.

– Har jeg følt meg uvel har jeg enten jobbet hjemme, tatt avspasering eller en feriedag i stedet. Jeg velger heller det, enn en karensdag uten lønn, sier han.

Han tror mange kollegaer i FMV tenker sånn.

Ansatte går gjerne på jobb selv om de føler seg litt syke. Resultatet er et ekstremt lavt sykefravær blant de 1 600 ansatte.

– Vi har rundt 2 prosent sykefravær, sier han.

– Jeg tror at folk prøver å gå på jobb også når er syke. Mange går på jobb, men går hjem kanskje hvis de føler seg dårlig. Da får de godtkjent en halv arbeidsdag og tar bare en halv karensdag, sier han.

– Uholdbart.

Stolpe mener at dagens sykelønnsordning er veldig byråkratisk. Hvis man er alvorlig syk er det mye byråkrati man skal igjennom.

Stolpes bror måtte gå hele tre måneder uten lønn mens han var alvorlig syk.

– Det var uholdbart. Ingen tvil om at vi har en dårligere sykelønnsordning i Sverige enn dere. Den norske regjeringen bør ikke kopiere oss, sier han.

Bekymret.

Særlig er Janne Ruden bekymret for de 50.000 langtidssykemeldte.

1. januar måtte de ut i arbeidsledighetskøen, fordi regjeringen før jul fikk flertall for en større innstramning i sykeforsikringsordningen.

(10.12.2009: Sverige blir et kaldere land)

Mange må klare seg på 4 000 kroner i måneden. Ruden tror de vil ha problemer med å klare utgiftene.

Sosialminister Cristina Husmark Pehrsson (Moderaterna) fikk krass kritikk fra opposisjonen da forslaget ble behandlet i Riksdagen.

Den nye loven betyr at folk som har vært syke i over 30 måneder ikke skal ha utbetalt sykelønn lenger.

Sosialministeren hevder at de, med denne endringen, bygger en bro fra Sykeforsikringskassen til Arbeidsformidlingen, og at dette vil være bra for de det gjelder.

Opposisjonen er ikke like optimistisk.

– Blir fattige mennesker raskere friske? spurte sosialdemokraten Veronica Palm sarkastisk i Riksdagsdebatten.

Kaldere samfunn.

Gunvor G. Eriksson fra Miljøpartiet mener regjeringen har skapt et hardt og kaldt system, som jager mennesker med lys og lykte. Det er Seko-lederen enig i. Han mener Sverige under Reinfeldt er blitt et kaldere samfunn.

– Endringene som den moderate regjeringen har gjort de siste årene med blant annet sykelønnsordninger er nok et eksempel på at de prøver å uthule det svenske velferdssamfunnet. Det er de syke som blir rammet hardest. Vi har et system der man tøyer grensene, og der syke og langtidsledige blir sparket mens de ligger nede, sier Ruden.

Blant annet ble det svenske systemet for sykepenger og uføretrygd lagt om i 2008.

Tidsbegrenset uføretrygd ble avskaffet, og A-kassen ble både dyrere og dårligere.

Over en halv million svensker meldte seg ut av A-kassen og står derfor uten et sikkerhetsnett hvis de mister jobben.

– Systemet er veldig urettferdig og ikke bygd på sosialdemokratiske verdier. Dette er ikke noe godt eksempel for en rødgrønn regjering å følge, sier han.

Fraværssatser.

Ruden synes heller ikke ordningen med faste fraværssatser basert på diagnoser som ble innført i Sverige i 2007, er noe å herme.

For mange sykdommer ble resultatet en halvering eller mer av sykepengeperioden.

– Sverige er kanskje eneste land i verden som mener de har funnet fasiten og standarisert lengden på en sykdom. Det er helt urealistisk at for eksempel utbrente arbeidstakere skal greie seg uten en eneste dag sykemelding. Kanskje er det jobben som har gjort dem syke?

Ruden mener i stedet for å fokusere på sykdommer, at man må fokusere på rehabilitering og arbeidsmiljøet.

– Dessuten må folk som er syke følges opp individuelt og ikke behandles som en flokk, sier han.

Fengselsbetjentene og Seko-tilltisvalgte Ylva Borrelid og Holger Nordin har ikke tro på den svenske sykelønnsordningen. De advarer norske politikere til å ta blåkopi. I fengselene er det høyt sykefravær i den faste staben.

Borrelid er ikke begreistret for omleggingen av sykelønnsordninger.

– Et rigid regelverk der folk nærmest tvinges tilbake i jobb før de blir helt friske, fungerer ikke i kriminalomsorgen. Arbeidet her er handlingsstyrt og skjer det noe må vi agere fort. Da må man både fysisk og psykisk være 100 tilstede og «fit for fight». Kommer du litt syk, går dette ut over kollegaene. Dette handler jo om vår sikkerhet, poengterer Borrelid.

Jager sykmeldte.

Hun mener problemet i dag er at forsikringskassen jager de sykemeldte rundt, og prøver å få dem over i jobb igjen så fort som mulig.

Er barna dine syke, må man ha skriftig datostemplet erklæring fra skolen eller barnehagen for å få utbetalt 80 prosent lønn.

– Dette er uholdbart og veldig byråkratisk. Det er slitsomt både for våre arbeidstakere og for personalet som jobber i skolen og barnehagene, sier hun.

Fleksibelt nok.

Helsedirektoratet i Sverige har i debatten understreket at retningslinjene først og fremst skal være veiledende, og at legene må begrunne hvorfor en pasient trenger mer tid.

Sosialminister Cristina Husmark Pehrsson ser ingen problem med et slikt fleksibelt system.

Seko-lederen derimot, synes det er hårreisende at ikke regjeringen ser hvordan dette slår ut. Han lover kamp for et mer rettferdig system, og oppfordrer sosialdemokratene i Norge til å holde fast ved det systemet de har og ikke eksperimentere.

– Folk blir ikke friskere om de tvinges tilbake til jobb før de er friske, sier han. – Det kan muligens se ut som sykefraværet går ned, men arbeidsmiljøet blir ikke bedre av dette. Heller tvert imot, advarer han.

Ruden mener sykelønnsordningene i Sverige ikke gjør folk friske, bare fattigere.

Roser regjeringen.

En av de som er stolt over den svenske sykelønnsordningen er riksdagsmann Andreas Norlen (Moderaterna).

– Jeg mener sykeforsikringsreformene er noen av de viktigste reformene vi har fått igjennom siden 2006. Da alliansen overtok regjeringsmakten hadde Sverige 200.000 sykemeldte og rundt 554.000 førtidspensjonister. Totalt sto 750.000 mennesker utenfor arbeidsmarkedet på grunn av helsa, i et land som er kjent for å ha et godt helseveset.

– Vi vil med vår politikk skape en kortere vei til ett friskere liv for både den enkelt og for samfunnets skyld. Vi vil gi alle en mulighet til å bruke sin arbeidskapasitet, og ikke la folk bli sittende fast i passivitet og utenfor arbeidsmarkedet. De som ikke har jobb skal fortsatt ha trygghet. Rehabiliteringskjeden i sykeforsikringen og en storsatsning på medisinsk rehabilitering og arbeidslivsrelatert rehabilitering er de viktigste byggestenene i disse reformene, sier han til Aktuell.

– Ikke en tjeneste.

Utreder Linda Grape i arbeidslivsenheten i LO Sverige er lei av å høre politikere som Andreas Norlen fortsette å snakke om sine endringer i helseforsikring som en slags tjeneste de har gjort for alle som er rammet av uhelse eller nedsatt arbeidsevne.

– Problemet er at denne regjeringen ikke har lagt til rette for at folk skal gå tilbake til arbeid. I stedet er den ensidig fokusert på å tvinge folk ut av sykeforsikringsordningen, noe som skaper helt uakseptabel ubalanse. Betingelsene for å få riktig rehabilitering til rett tid er ikke tilstede. I stedet legger de en tung bør på skuldrene til de som allerede er sykemeldt, sier Grape.

En karensdag (uten betaling)

2 uker med betalt 80 prosent av lønn (hvis man er sykemeldt i mer enn en uke må arbeidstaker levere inn legeerklæring).

Etter to uker tar Försäkringskassan over og gjør en ny vurdering om man fortsatt har rett til sykepenger. Försäkringskassan skal også ha legeerklæring.

Sykepenger gis i 364 dager i en periode på 15 måneder.

Etter 364 dager kan du etter en søknad få forlenget sykepenger i inntil 550 dager. Hvis det er yrkesskade er det ikke en øvrig tidsgrense. Erstatningen er litt lavere enn 75 prosent av den lønna til den som er sykemeldt.

De som etter en vurdering av Försäkringskassan ikke lenger har krav på sykepenger får tilbud om å delta i arbeidslivsintroduksjon hos arbeidsformidlingen.

Kravet for å få permanent syke-erstatning (tidligere førtidspensjon) er strengere. Nå skal man ikke lenger ta hensyn til andre faktorer enn de rent medisinske. Faktorer som alder, bosted, utdanning og så videre skal ikke vektlegges når man skal vurdere permanent sykeerstatning.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
20.01.2010
09:56
16.12.2013 12:23Mest lest

May Lill Kristiansen vet ikke helt hvordan hun skal oppføre seg i jobbintervjuer heretter: - Skal jeg fremstille meg som den jeg er med meninger eller skal jeg være den lojale som bare er snill og grei? 

May Lill Kristiansen vet ikke helt hvordan hun skal oppføre seg i jobbintervjuer heretter: - Skal jeg fremstille meg som den jeg er med meninger eller skal jeg være den lojale som bare er snill og grei? 

Hanna Skotheim

May Lill fortalte om dårlig ledelse på jobben. Det har fått konsekvenser

Håvard Sæbø

Mona (19) fortalte ingen at hun søkte på bygg og anlegg

PRESEDENS: Stendi-saken vil få betydning for norsk arbeidsliv, mener advokat Kjetil Edvardsen, som har ført saken for Fagforbundets medlemmer.

PRESEDENS: Stendi-saken vil få betydning for norsk arbeidsliv, mener advokat Kjetil Edvardsen, som har ført saken for Fagforbundets medlemmer.

Werner Juvik

Nå kan Gry juble for millionutbetaling: – Jeg har nesten ikke ord

Leif Martin Kirknes

Fjern momsen på strømregninga, foreslår lederen i EL og IT Forbundet

Omar Jørgensen

SV, Ap og Sp enige om nytt statsbudsjett: Her er noe av det de ble enige om

TV-profil Harald Eia er blitt verdsatt for sitt engasjement for fagbevegelsen.

TV-profil Harald Eia er blitt verdsatt for sitt engasjement for fagbevegelsen.

Ida Bing

Harald Eia ba seerne innstendig om å fagorganisere seg. Nå får han Nitos hederspris

Colourbox.com

Det blir likevel feriepenger på dagpenger for arbeidsløse og permitterte

Håvard Sæbø

Tillitsvald fekk skriftleg åtvaring: – Aldri kjekt å bli herja med

LO-leder Peggy Hessen Følsvik svarte på utfordringen fra NNN-leder Anne Berit Aker Hansen, og gikk gjennom problemene knyttet til AFP da hun innledet på NNN-landsmøte tirsdag.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik svarte på utfordringen fra NNN-leder Anne Berit Aker Hansen, og gikk gjennom problemene knyttet til AFP da hun innledet på NNN-landsmøte tirsdag.

Håvard Sæbø

AFP-pensjonen kan bli utsatt til 2024. LO-lederen innrømmer at det er komplisert

Gry Espeland og de ansatte ved Figgjo AS får nå likevel feriepenger på dagpengene de mottok i 2021.

Gry Espeland og de ansatte ved Figgjo AS får nå likevel feriepenger på dagpengene de mottok i 2021.

Jan Inge Haga

Klubbleder Gry jubler for feriepenger på dagpenger: – Vi har ikke så mye fra før av

Saken om lønnstrekk er oppe for Høyesterett i Oslo i disse dager.

Saken om lønnstrekk er oppe for Høyesterett i Oslo i disse dager.

Leif Martin Kirknes

Kan en arbeidsgiver trekke deg i lønn, bare for at det står i arbeidsavtalen? Høyesterett avgjør saken snart

PENGER UT AV LANDET: Økonomiprofessor ved UiO Karen Helene Ulltveit-Moe reagerer på at utenlandske eiere tar millioner i utbytte etter å ha fått støtte under pandemien.

PENGER UT AV LANDET: Økonomiprofessor ved UiO Karen Helene Ulltveit-Moe reagerer på at utenlandske eiere tar millioner i utbytte etter å ha fått støtte under pandemien.

Tri Nguyen Dinh

Utenlandske eiere tok ut 722 millioner kroner i utbytte fra krisestøttede bedrifter

VIL SPARE STRØM: Organisasjonene i debatt på dagens morgenmøte. Fra venstre Rolf Iver Hagemo, Norsk Varmepumpeforening, Tore Strandskog, Nelfo, Jan Olav Andersen, EL og IT Forbundet og Guro Hauge fra Zero.

VIL SPARE STRØM: Organisasjonene i debatt på dagens morgenmøte. Fra venstre Rolf Iver Hagemo, Norsk Varmepumpeforening, Tore Strandskog, Nelfo, Jan Olav Andersen, EL og IT Forbundet og Guro Hauge fra Zero.

Knut Viggen

Strømsparing i vanlige hjem er beste klimatiltak: – Ubegripelig at ikke politikerne tar tak i det

Jan-Erik Østlie

Øker snittprisen på strøm med 10 øre, vil det koste bedriften Stian jobber i 300 millioner mer i året

ENDRET PRAKSIS: Coop Hordaland vil ikke lenger betale deltidsansatte dobbel lønn for å jobbe de siste tre søndagene før jul. Illustrasjonsbilde.

ENDRET PRAKSIS: Coop Hordaland vil ikke lenger betale deltidsansatte dobbel lønn for å jobbe de siste tre søndagene før jul. Illustrasjonsbilde.

Erlend Angelo

Coop-ansatte får dårligere betalt for søndagsarbeid enn før

AVVISTE ANKEN: Omsorgsarbeiderne gikk til sak mot Stendi (tidligere Aleris) for ulovlige arbeidsforhold. Nå har også Høyesterett sagt sitt.

AVVISTE ANKEN: Omsorgsarbeiderne gikk til sak mot Stendi (tidligere Aleris) for ulovlige arbeidsforhold. Nå har også Høyesterett sagt sitt.

Leif Martin Kirknes

Høyesterett avviser anken fra Stendi: Nå får omsorgsarbeiderne millionerstatning

Colourbox.com

De aller rikeste har en fordel. Derfor øker ulikheten

GRANSKER: Håkon Holmen er utdannet siviløkonom og tidligere major. Han leder laget som nå skal granske hvordan private barnehager bruker de 27 milliarder kroner de får i året fra skattebetalerne og foreldre.

GRANSKER: Håkon Holmen er utdannet siviløkonom og tidligere major. Han leder laget som nå skal granske hvordan private barnehager bruker de 27 milliarder kroner de får i året fra skattebetalerne og foreldre.

Øystein Windstad

Før hjalp majoren bøndene med å passe på dyr på beite. Nå skal han kontrollere de private barnehagene

SSB-rapporten viser at ulikhet er et større samfunnsproblem enn mange hadde trodd, sier SV-leder Audun Lysbakken.

SSB-rapporten viser at ulikhet er et større samfunnsproblem enn mange hadde trodd, sier SV-leder Audun Lysbakken.

Brian Cliff Olguin

Ulikheten i Norge er 36 prosent høyere enn offisiell statistikk

I 2019 ble drift og vedlikehold skilt ut som et eget selskap i Bane Nor – Spordrift. Nå er de ansatte spente på hva som vil skje videre med konkurranseutsettingen.

I 2019 ble drift og vedlikehold skilt ut som et eget selskap i Bane Nor – Spordrift. Nå er de ansatte spente på hva som vil skje videre med konkurranseutsettingen.

Morten Hansen

Jernbaneansatte kan juble: Nå stopper Støre anbudskonkurransen på drift og vedlikehold


Flere saker