JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Ansettelsesstopp ved domstolene

Det er nå innført full ansettelsesstopp ved domstolene. Dette grunnet flere år med underbudsjettering fra de rødgrønnes side. – Situasjonen er alvorlig, sier NTL-tillitsvalgt Odd Henry Frantzen.29.01.2010
10:02
16.12.2013 12:27

anne.grete@lomedia.no

Domstoladministrasjonen har tidligere advart regjeringen mot konsekvensen av for lavt driftsbudsjett, og bedt om større budsjetter.

82 prosent av midlene domstolene får, går til lønn og husleie. Det er for lite midler igjen til å dekke øvrige behov, spesielt på IKT og kompetansesiden.

Men de har snakket til døve ører. Nå må 25 millioner kroner spares over to år gjennom reduksjoner i lønnsutgifter.

Nedbemanning

I begynnelsen av desember i fjor vedtok Domstoladministrasjonens styre å innføre ansettelsesstopp ved domstolene. Vedtaket innebærer i realiteten nedbemanning.

Dommere, dommerfullmektiger og saksbehandlere vil ikke lenger bli erstattet, om de slutter eller går av med pensjon.

– Vi frykter at ansettelsesstoppen vi slå svært uheldig ut. Hva vil skje om bemanningen blir for lav ved en domstol? Det er Domstoladministrasjonen som avgjør hvem som eventuelt skal få dispensasjon fra ansettelsestoppen, og det skal svært tungtveiende grunner til for å få dispensasjon, sier Odd Henry Frantzen, som leder NTL-avdelingen ved domstolene.

Lengre køer?

Frantzen forteller at de har fått kutt i budsjettene de siste tre årene, og han er ganske oppgitt over den rødgrønne regjeringen.

– Det er sørgelig at fagbevegelsens egen regjering systematisk underbudsjetterer oss på denne måten. Vi hadde bedre rammer under den borgerlige regjeringen, sier han.

Saksbehandlingstiden ved domstolene har gått kraftig ned de senere årene.

– Norske domstoler er blitt kalt Europas raskeste, takket være de ansattes dugnadsinnsats og stå-på vilje. Vi oppfyller nå Stortingets produksjonsmål med korte saksbehandlingstider, forklarer Frantzen.

Lengre behandlingstid?

Nå tyder mye på at de siste årenes positive utvikling, både i sivil- og straffesaker, er over.

– Restansene vil fort bygge seg opp igjen. Politiet har fått kraftig økte rammer. De er blitt styrket med 1,3 milliarder kroner, omtrent like mye som hele domstolbudsjettet. Politiet kan derfor etterforske og klargjøre flere saker for domstolene enn tidligere. Men reduksjonen i antallet ansatte vil gå ut over behandlingstiden ved ting- og lagmannsrettene, frykter Frantzen.

Økt sakstilgang

Domstolene opplevde i fjor økt sakstilgang på om lag 20 prosent i straffesaker. Sivile saker økte med cirka 30 prosent. I tillegg har ny prosesslovgivning gjort arbeidet med de sivile sakene mer arbeidskrevende.

Frantzen lurer på om ikke politikerne ser helheten i straffekjeden.

– Politiet, domstolene og kriminalomsorgen utgjør en helhet. Når domstolene fratas ressurser kan de fort bli en propp i systemet, advarer han.

Resultatet kan bli voksende køer av rettssaker og langvarige rettsprosesser for vitner og tiltalte.

Skåret ned

Justisdepartementet sier at domstolenes budsjetter er økt med 77 millioner kroner i statsbudsjettet for 2010.

– Med unntak av om lag 500 000 kroner, kompenserer disse midlene kun for lønns- og prisstigning. Det er ikke noen tilførsel av nye, ordinære driftsmidler for ting- og lagmannsrettene, framholder Frantzen.

Domstolenes budsjetter ble skåret ned med 13,3 millioner i 2008. Det ble videreført i 2009.

I statsbudsjettet for inneværende år, har de fått 12,8 millioner kroner mindre i driftsmidler enn det som ble gitt i budsjettet for 2008, ifølge Frantzen.

Akterutseilt

Domstolene sliter også med datautstyr som er gått ut på dato. For en rekke løsninger gis det ikke lenger support og sikkerhetsmessige oppdateringer.

– Vi kan risikere at datasystemet faller sammen, frykter Frantzen.

Han forteller også at de - i 2010 - opererer med Word 2000.

– Vi har ikke råd til å oppgradere utstyret, sier han.

De har også et skrikende behov for å få utviklet nye IKT-systemer.

– Vi er i ferd med å bli total akterutseilt. Vi burde hatt et datasystem som kommuniserer, og gjør elektronisk samhandling med politiet, advokater, påtalemyndighet og andre instanser mulig, sier Frantzen.

Han legger til at de påbegynte utviklingen av et nytt datasystem i 2004, men fikk aldri helt ferdigutviklet dette. Utstyr de er pålagt å ha, men kassa for investeringer er tom.

Må oppdateres

Kompetanseutvikling er en grunnleggende forutsetning for høy kvalitet på de rettslige avgjørelsene, og dermed for rettssikkerheten. Blant annet må ansatte stadig oppdateres på ny lovgiving.

En sterk satsing på kompetanseutvikling i domstolene er derfor viktig for å sikre høy kvalitet på arbeidet.

– Vi har hatt en god utvikling, men slik det ligger an nå, er jeg redd vi hemmes grunnet den svake økonomien, frykter Frantzen.

Han har ingen tro på at det vil komme ekstramidler i revidert budsjett til våren, men har et lite håp om bedre tider neste år.

– Vi har behov for minst 60 millioner kroner årlig de neste tre årene for å holde tritt med utviklingen. Det er jo bare småpenger i forhold til potten politiet har fått, sier han.

Økt innsats

– Domstoladministrasjonen (DA) har begrunnet ansettelsesstoppen med behovet for å øke innsatsen på områder som utvikling av kompetanse, IKT-systemer og domstolslokaler, sier statssekretær i Justisdepartementet, Astri Aas-Hansen. Hun legger til:

– Slik vi forstår signalene fra DA er det ikke noen absolutt tilsettingsstopp som er innført. De enkelte domstolene kan etter en individuell behovsvurdering få erstattet ansatte som slutter.

Aas-Hansen mener de kan vente seg noen flere straffesaker til domstolene, grunnet den store opprustingen av politiet.

– Men det er viktig å være klar over at deler av midlene skal brukes til kriminalitetsforebyggende tiltak, noe som vil redusere domstolenes sakstilfang på sikt. I tillegg satser regjeringen på økt bruk av konfliktråd og mekling, sier hun.

Uheldig

Hun presiserer at norske domstoler gjør en meget god jobb, og at saksbehandlingstiden er blant den laveste i Europa.

– Det er imidlertid utover høsten kommet tall som viser at sakstilfanget har økt så mye i flere domstoler, at saksbehandlingstiden vil kunne stige fremover. Det er klart at en reduksjon i domstolenes bemanning kan være uheldig i en slik situasjon. Justisdepartementet følger denne utviklingen nøye og er i tett dialog med Domstoladministrasjonen, sier hun.

Aas-Hansen er enig i at mye av økningen på 77 millioner kroner går til prisjustering og lønnskompensasjon. Men av disse går også 16,5 millioner kroner går til dekning av lagmannsrettenes merarbeid i forbindelse med nye krav. 6,5 millioner kroner går til dekning av merutgifter til husleie, og engangsinvesteringer for nye Inntrøndelag tingrett.

1,5 millioner kroner går til dekning av en ny høyesterettsdommerstilling.

De alminnelige domstolene i Norge er Høyesterett, lagmannsrettene og tingrettene. Disse domstolene dømmer i både sivile saker og straffesaker.

I tillegg finnes enkelte domstoler med avgrenset kompetanse, som jordskiftedomstolene og Arbeidsretten.

Domstolene tar ikke opp saker på eget initiativ, men skal løse rettslige tvister ved å behandle de saker som bringes inn for retten.

Sivile saker bringes inn for domstolen av partene. Straffesaker bringes inn av påtalemyndigheten.

Påtalemyndigheten består av Riksadvokaten, statsadvokatene og politiet.

Domstoladministrasjonen (DA) er den administrative overbygningen for landets domstoler.

DA har cirka 90 ansatte, og ligger i Trondheim.

KILDE: WWW.DOMSTOL.NO

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
29.01.2010
10:02
16.12.2013 12:27Mest lest

MISFORNØYD: Raj Kumar Fylling er meget misfornøyd med egen lønnsutvikling i Skatteetaten. Ifølge lønnstatistikk fra etaten de siste fem årene er det store skjevheter i systemet.

MISFORNØYD: Raj Kumar Fylling er meget misfornøyd med egen lønnsutvikling i Skatteetaten. Ifølge lønnstatistikk fra etaten de siste fem årene er det store skjevheter i systemet.

Ole Palmstrøm

Raj (63) har fått 24.700 kroner i lønnshopp på fem år. Kollegaen fikk nesten 100.000 kroner mer

LO og NHO ble enige i  årets lønnsoppgjør. Men hva ble de egentlgi enige om? FraFagbevegelse prøver å forklare resultatet.

LO og NHO ble enige i årets lønnsoppgjør. Men hva ble de egentlgi enige om? FraFagbevegelse prøver å forklare resultatet.

Håvard Sæbø

Hvordan kan 2,25 kroner i timen bli 2,7 prosent? Lønnsoppgjøret forklart

2,7 PROSENT: Virke-direktør Torgeir Kroken (t.v.) og LO-nestleder Roger Heimli peker på at de har fått til samme resultat som i LO/NHO-oppgjøret.

2,7 PROSENT: Virke-direktør Torgeir Kroken (t.v.) og LO-nestleder Roger Heimli peker på at de har fått til samme resultat som i LO/NHO-oppgjøret.

Brian Cliff Olguin

Nytt lønnsoppgjør i havn: 34.000 ansatte får ny lønn

Noen av dagens koronaordninger gjelder ut juni, andre gjelder ut september. Her får du oversikten.

Noen av dagens koronaordninger gjelder ut juni, andre gjelder ut september. Her får du oversikten.

Emmie Olivia Kristiansen

16 støtteordninger du kan ha krav på nå. Her er den samlede oversikten

Sissel M. Rasmussen

Tonje (18) anbefaler yrket som nesten ingen jenter velger

Mange kan ha krav på gratis eller subsidiert tannbehandling uten å vite det. (Illustrasjonsfoto)

Mange kan ha krav på gratis eller subsidiert tannbehandling uten å vite det. (Illustrasjonsfoto)

colourbox.com

Har du krav på gratis tannbehandling uten å vite det? Sjekk lista

For første gang på 10 måneder er Arbeiderpartiet større enn Høyre. Erna Solberg må med andre ord se opp til Jonas Gahr Støre igjen.

For første gang på 10 måneder er Arbeiderpartiet større enn Høyre. Erna Solberg må med andre ord se opp til Jonas Gahr Støre igjen.

Leif Martin Kirknes

Ny måling: Nå er Ap størst igjen. Det har ikke skjedd siden juni i fjor

FÅR FERIEPENGER: Ørjan Strømhaug er glad for de ekstra pengene som vil tikke inn på kontoen. Han var permittert fra jobben på et personbilverksted fra mai til desember i 2020.

FÅR FERIEPENGER: Ørjan Strømhaug er glad for de ekstra pengene som vil tikke inn på kontoen. Han var permittert fra jobben på et personbilverksted fra mai til desember i 2020.

Tormod Ytrehus

Nå blir det likevel feriepenger på dagpenger for småbarnspappa Ørjan. Så mye kan han få

Nestledere i LO Stat: Henriette Jevnaker (t.v.) og Lise Olsen.

Nestledere i LO Stat: Henriette Jevnaker (t.v.) og Lise Olsen.

LO Stat

Lønnsoppgjøret: Så mye får helsearbeidere, postbud og operasangere

Nå er det snart tid for lønnsforhandlinger for store grupper av offentlig ansatte.

Nå er det snart tid for lønnsforhandlinger for store grupper av offentlig ansatte.

Emmie Olivia Kristiansen

Hva skjer i lønnsoppgjørene fremover? Åtte spørsmål og svar

Lønnsoppgjøret i helga var forhandlinger mellom LO og NHO i privat sektor, her ved LO-leder Peggy Hessen Følsvik og NHO-leder Ole Erik Almlid. Frontfaget utgjør cirka en tredjedel av dette oppgjøret, og rammen får betydning for de øvrige oppgjørene.

Lønnsoppgjøret i helga var forhandlinger mellom LO og NHO i privat sektor, her ved LO-leder Peggy Hessen Følsvik og NHO-leder Ole Erik Almlid. Frontfaget utgjør cirka en tredjedel av dette oppgjøret, og rammen får betydning for de øvrige oppgjørene.

Håvard Sæbø

Hva er egentlig frontfagsmodellen? Du får svarene her

LO Media

Fagbevegelsen er samstemt: SV må med i en ny rødgrønn regjering

Wizz Air er i hardt vær igjen, etter at et lydopptak fra det som skal være et internt møte om hvem som skulle prioriteres i en oppsigelsesprofess, har lekket til pressen. Samtidig har selskapet tap i rumensk rett mot tidligere ansatte.

Wizz Air er i hardt vær igjen, etter at et lydopptak fra det som skal være et internt møte om hvem som skulle prioriteres i en oppsigelsesprofess, har lekket til pressen. Samtidig har selskapet tap i rumensk rett mot tidligere ansatte.

Helge Rønning Birkelund

Wizz Air tapte rettssak mot tidligere ansatte: – Det bør være en ordentlig tankevekker

Nå starter forhandlingene om lønna til postbud Lars Sigurd Sandve og 159.000 andre som er ansatt i bedrifter som er organisert i arbeidsgiverorganisasjonen Spekter.

Nå starter forhandlingene om lønna til postbud Lars Sigurd Sandve og 159.000 andre som er ansatt i bedrifter som er organisert i arbeidsgiverorganisasjonen Spekter.

Alf Ragnar Olsen

Nå starter lønnsoppgjøret for helsearbeidere, postbud og operasangere

– Fra en ansvarlig posisjon skal vi ha en full gjennomgang av Nav og hvordan de som jobber i Nav, best kan gjøre den viktige jobben de er satt til å gjøre, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.

– Fra en ansvarlig posisjon skal vi ha en full gjennomgang av Nav og hvordan de som jobber i Nav, best kan gjøre den viktige jobben de er satt til å gjøre, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Øyvind Aukrust

Støre varsler full gjennomgang av Nav: Slik skal Norge bli best til å få folk i jobb igjen

Renhold er en yrkesgruppe med lav lønn. I år får LO-organiserte på denne overenskomsten et lavlønnstillegg på 1 krone per time.

Renhold er en yrkesgruppe med lav lønn. I år får LO-organiserte på denne overenskomsten et lavlønnstillegg på 1 krone per time.

Erlend Angelo

Derfor er lavtlønte kvinner så viktig for LO

Ghenet Zemichael Tewelde (51) får både fast jobb og etterbetalt tapt lønn, feriepenger og ikke-økonomisk tap.

Ghenet Zemichael Tewelde (51) får både fast jobb og etterbetalt tapt lønn, feriepenger og ikke-økonomisk tap.

Jærbladet

Alenemor Ghenet (51) måtte gjennom ni kontrakter og en rettssak - får endelig fast jobb

Senterpartiet faller 4,6 prosentpoeng til en oppslutning på 14 prosent i målingen.

Senterpartiet faller 4,6 prosentpoeng til en oppslutning på 14 prosent i målingen.

Jan-Erik Østlie

Arbeiderpartiet kraftig fram i ny meningsmåling. Senterpartiet stuper

STØRSTE NHO-GROSSIST: Innen grossistbransjen som er organisert i NHO, er Rema Distribusjon den største aktøren. Nå får de ansatte der en minstelønn på over 220 kroner timen.

STØRSTE NHO-GROSSIST: Innen grossistbransjen som er organisert i NHO, er Rema Distribusjon den største aktøren. Nå får de ansatte der en minstelønn på over 220 kroner timen.

Roy Ervin Solstad

Solid lønnshopp for lager- og havnearbeidere

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) vil gi utenlandske arbeidstakere kompensasjon for tiden de blir hindret fra å jobbe i Norge på grunn av innreiserestriksjoner.

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) vil gi utenlandske arbeidstakere kompensasjon for tiden de blir hindret fra å jobbe i Norge på grunn av innreiserestriksjoner.

Jan-Erik Østlie

Utenlandske arbeidstakere får kompensasjonsordning


Flere saker