JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Ansettelsesstopp ved domstolene

Det er nå innført full ansettelsesstopp ved domstolene. Dette grunnet flere år med underbudsjettering fra de rødgrønnes side. – Situasjonen er alvorlig, sier NTL-tillitsvalgt Odd Henry Frantzen.29.01.2010
10:02
16.12.2013 12:27

anne.grete@lomedia.no

Domstoladministrasjonen har tidligere advart regjeringen mot konsekvensen av for lavt driftsbudsjett, og bedt om større budsjetter.

82 prosent av midlene domstolene får, går til lønn og husleie. Det er for lite midler igjen til å dekke øvrige behov, spesielt på IKT og kompetansesiden.

Men de har snakket til døve ører. Nå må 25 millioner kroner spares over to år gjennom reduksjoner i lønnsutgifter.

Nedbemanning

I begynnelsen av desember i fjor vedtok Domstoladministrasjonens styre å innføre ansettelsesstopp ved domstolene. Vedtaket innebærer i realiteten nedbemanning.

Dommere, dommerfullmektiger og saksbehandlere vil ikke lenger bli erstattet, om de slutter eller går av med pensjon.

– Vi frykter at ansettelsesstoppen vi slå svært uheldig ut. Hva vil skje om bemanningen blir for lav ved en domstol? Det er Domstoladministrasjonen som avgjør hvem som eventuelt skal få dispensasjon fra ansettelsestoppen, og det skal svært tungtveiende grunner til for å få dispensasjon, sier Odd Henry Frantzen, som leder NTL-avdelingen ved domstolene.

Lengre køer?

Frantzen forteller at de har fått kutt i budsjettene de siste tre årene, og han er ganske oppgitt over den rødgrønne regjeringen.

– Det er sørgelig at fagbevegelsens egen regjering systematisk underbudsjetterer oss på denne måten. Vi hadde bedre rammer under den borgerlige regjeringen, sier han.

Saksbehandlingstiden ved domstolene har gått kraftig ned de senere årene.

– Norske domstoler er blitt kalt Europas raskeste, takket være de ansattes dugnadsinnsats og stå-på vilje. Vi oppfyller nå Stortingets produksjonsmål med korte saksbehandlingstider, forklarer Frantzen.

Lengre behandlingstid?

Nå tyder mye på at de siste årenes positive utvikling, både i sivil- og straffesaker, er over.

– Restansene vil fort bygge seg opp igjen. Politiet har fått kraftig økte rammer. De er blitt styrket med 1,3 milliarder kroner, omtrent like mye som hele domstolbudsjettet. Politiet kan derfor etterforske og klargjøre flere saker for domstolene enn tidligere. Men reduksjonen i antallet ansatte vil gå ut over behandlingstiden ved ting- og lagmannsrettene, frykter Frantzen.

Økt sakstilgang

Domstolene opplevde i fjor økt sakstilgang på om lag 20 prosent i straffesaker. Sivile saker økte med cirka 30 prosent. I tillegg har ny prosesslovgivning gjort arbeidet med de sivile sakene mer arbeidskrevende.

Frantzen lurer på om ikke politikerne ser helheten i straffekjeden.

– Politiet, domstolene og kriminalomsorgen utgjør en helhet. Når domstolene fratas ressurser kan de fort bli en propp i systemet, advarer han.

Resultatet kan bli voksende køer av rettssaker og langvarige rettsprosesser for vitner og tiltalte.

Skåret ned

Justisdepartementet sier at domstolenes budsjetter er økt med 77 millioner kroner i statsbudsjettet for 2010.

– Med unntak av om lag 500 000 kroner, kompenserer disse midlene kun for lønns- og prisstigning. Det er ikke noen tilførsel av nye, ordinære driftsmidler for ting- og lagmannsrettene, framholder Frantzen.

Domstolenes budsjetter ble skåret ned med 13,3 millioner i 2008. Det ble videreført i 2009.

I statsbudsjettet for inneværende år, har de fått 12,8 millioner kroner mindre i driftsmidler enn det som ble gitt i budsjettet for 2008, ifølge Frantzen.

Akterutseilt

Domstolene sliter også med datautstyr som er gått ut på dato. For en rekke løsninger gis det ikke lenger support og sikkerhetsmessige oppdateringer.

– Vi kan risikere at datasystemet faller sammen, frykter Frantzen.

Han forteller også at de - i 2010 - opererer med Word 2000.

– Vi har ikke råd til å oppgradere utstyret, sier han.

De har også et skrikende behov for å få utviklet nye IKT-systemer.

– Vi er i ferd med å bli total akterutseilt. Vi burde hatt et datasystem som kommuniserer, og gjør elektronisk samhandling med politiet, advokater, påtalemyndighet og andre instanser mulig, sier Frantzen.

Han legger til at de påbegynte utviklingen av et nytt datasystem i 2004, men fikk aldri helt ferdigutviklet dette. Utstyr de er pålagt å ha, men kassa for investeringer er tom.

Må oppdateres

Kompetanseutvikling er en grunnleggende forutsetning for høy kvalitet på de rettslige avgjørelsene, og dermed for rettssikkerheten. Blant annet må ansatte stadig oppdateres på ny lovgiving.

En sterk satsing på kompetanseutvikling i domstolene er derfor viktig for å sikre høy kvalitet på arbeidet.

– Vi har hatt en god utvikling, men slik det ligger an nå, er jeg redd vi hemmes grunnet den svake økonomien, frykter Frantzen.

Han har ingen tro på at det vil komme ekstramidler i revidert budsjett til våren, men har et lite håp om bedre tider neste år.

– Vi har behov for minst 60 millioner kroner årlig de neste tre årene for å holde tritt med utviklingen. Det er jo bare småpenger i forhold til potten politiet har fått, sier han.

Økt innsats

– Domstoladministrasjonen (DA) har begrunnet ansettelsesstoppen med behovet for å øke innsatsen på områder som utvikling av kompetanse, IKT-systemer og domstolslokaler, sier statssekretær i Justisdepartementet, Astri Aas-Hansen. Hun legger til:

– Slik vi forstår signalene fra DA er det ikke noen absolutt tilsettingsstopp som er innført. De enkelte domstolene kan etter en individuell behovsvurdering få erstattet ansatte som slutter.

Aas-Hansen mener de kan vente seg noen flere straffesaker til domstolene, grunnet den store opprustingen av politiet.

– Men det er viktig å være klar over at deler av midlene skal brukes til kriminalitetsforebyggende tiltak, noe som vil redusere domstolenes sakstilfang på sikt. I tillegg satser regjeringen på økt bruk av konfliktråd og mekling, sier hun.

Uheldig

Hun presiserer at norske domstoler gjør en meget god jobb, og at saksbehandlingstiden er blant den laveste i Europa.

– Det er imidlertid utover høsten kommet tall som viser at sakstilfanget har økt så mye i flere domstoler, at saksbehandlingstiden vil kunne stige fremover. Det er klart at en reduksjon i domstolenes bemanning kan være uheldig i en slik situasjon. Justisdepartementet følger denne utviklingen nøye og er i tett dialog med Domstoladministrasjonen, sier hun.

Aas-Hansen er enig i at mye av økningen på 77 millioner kroner går til prisjustering og lønnskompensasjon. Men av disse går også 16,5 millioner kroner går til dekning av lagmannsrettenes merarbeid i forbindelse med nye krav. 6,5 millioner kroner går til dekning av merutgifter til husleie, og engangsinvesteringer for nye Inntrøndelag tingrett.

1,5 millioner kroner går til dekning av en ny høyesterettsdommerstilling.

De alminnelige domstolene i Norge er Høyesterett, lagmannsrettene og tingrettene. Disse domstolene dømmer i både sivile saker og straffesaker.

I tillegg finnes enkelte domstoler med avgrenset kompetanse, som jordskiftedomstolene og Arbeidsretten.

Domstolene tar ikke opp saker på eget initiativ, men skal løse rettslige tvister ved å behandle de saker som bringes inn for retten.

Sivile saker bringes inn for domstolen av partene. Straffesaker bringes inn av påtalemyndigheten.

Påtalemyndigheten består av Riksadvokaten, statsadvokatene og politiet.

Domstoladministrasjonen (DA) er den administrative overbygningen for landets domstoler.

DA har cirka 90 ansatte, og ligger i Trondheim.

KILDE: WWW.DOMSTOL.NO

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
29.01.2010
10:02
16.12.2013 12:27Mest lest

Kathrine Samland ble oppsagt etter at hun ikke gjengjeldte sjefens tilnærmelser. Rett før jul ble hun tilkjent 800.000 kroner i erstatning av Vestfold tingrett. Hun fikk hjelp av HK og advokatene i LO til å kjøre saken.

Kathrine Samland ble oppsagt etter at hun ikke gjengjeldte sjefens tilnærmelser. Rett før jul ble hun tilkjent 800.000 kroner i erstatning av Vestfold tingrett. Hun fikk hjelp av HK og advokatene i LO til å kjøre saken.

Brian Cliff Olguin

Sjefen ble forelsket i Kathrine. Hun avviste ham og ble sagt opp

ELENDIG BEHANDLING: Tommy Storeide Vangen har jobba i varehandelen i mange år.

ELENDIG BEHANDLING: Tommy Storeide Vangen har jobba i varehandelen i mange år.

Erlend Angelo

Tommy jobba seg i senk og ble sykmeldt: – Jeg har aldri blitt så dårlig behandla som av Coop

Charlotte Rødland Kristiansen er 22 år og må betale alle utgifter til tannlege selv. SV vil at det skal bli gratis.

Charlotte Rødland Kristiansen er 22 år og må betale alle utgifter til tannlege selv. SV vil at det skal bli gratis.

Aslak Bodahl

Charlotte (22) får ikke fikset tennene fordi det er for dyrt: – Ekstremt frustrerende

Illustrasjon

Illustrasjon

Anna Granqvist

To pensjonistforeninger sier nei til stort løft i minstepensjonen

KRISE: Valgforsker Johannes Bergh mener Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiet har kommet helt i skyggen av Senterpartiets sentraliseringskritikk.

KRISE: Valgforsker Johannes Bergh mener Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiet har kommet helt i skyggen av Senterpartiets sentraliseringskritikk.

Jan-Erik Østlie

Bunnotering for Ap: – Utrolig hvordan partiet sliter, sier valgforsker

PÅ GLATTISEN: Álfhildur i fint driv på skøyter på Lomnessjøen. Sjukehjemmet ligger i et stort rødt hus til høyre for kirken i bakgrunnen.

PÅ GLATTISEN: Álfhildur i fint driv på skøyter på Lomnessjøen. Sjukehjemmet ligger i et stort rødt hus til høyre for kirken i bakgrunnen.

Harald Vingelsgaard

Álfhildur (21) mistet lappen: Går på skøyter over sjøen for å komme seg på jobb

Innsatsleder Kenneth Wangen er en av de flere tusen menn og kvinner som har jobbet med søk og redning i Gjerdrum. Bildet er tatt ved en annen anledning.

Innsatsleder Kenneth Wangen er en av de flere tusen menn og kvinner som har jobbet med søk og redning i Gjerdrum. Bildet er tatt ved en annen anledning.

Werner Juvik

Redningsmannskapet i Gjerdrum var i konstant fare. Her er innsatslederens historie

TVANGSSELGES: «Diavlos Force» kom til Norge i september da den var chartret av verftet til Vard i Brattvåg på Sunnmøre. Båten ble tatt i arrest av ITF, og skal nå tvangsselges siden mannskapet om bord fremdeles har over en million norske kroner utestående i lønn.

TVANGSSELGES: «Diavlos Force» kom til Norge i september da den var chartret av verftet til Vard i Brattvåg på Sunnmøre. Båten ble tatt i arrest av ITF, og skal nå tvangsselges siden mannskapet om bord fremdeles har over en million norske kroner utestående i lønn.

Syver Grepstad

Mannskapet hadde ikke fått lønn på seks måneder – likevel fikk båten oppdrag i Norge

Kantinekokken Monica Karlsen Moseby har vært permittert helt siden mars i fjor, og har søkt flere andre jobber uten å få napp. Hun er glad for at regjeringa nå vil forlenge permitteringsperioden. Samtidig sier hun: – Jeg forstår ikke hvorfor de ikke bare kan si at ordningene varer så lenge pandemien varer. Det er så usikkert for oss og for bedriftene, sier Moseby, som er medlem i Fellesforbundet.

Kantinekokken Monica Karlsen Moseby har vært permittert helt siden mars i fjor, og har søkt flere andre jobber uten å få napp. Hun er glad for at regjeringa nå vil forlenge permitteringsperioden. Samtidig sier hun: – Jeg forstår ikke hvorfor de ikke bare kan si at ordningene varer så lenge pandemien varer. Det er så usikkert for oss og for bedriftene, sier Moseby, som er medlem i Fellesforbundet.

Privat

Monica har snart vært permittert ett år: – Det er tøft. Bare å stå opp og vite at ingen har behov for deg

Mari Falck forteller at faren Morten alltid har vært en positivt innstilt person med et usedvanlig godt humør. Han ble veldig deprimert etter nedstengingen og følte seg innesperret.

Mari Falck forteller at faren Morten alltid har vært en positivt innstilt person med et usedvanlig godt humør. Han ble veldig deprimert etter nedstengingen og følte seg innesperret.

Privat

Mari fikk besøke sin dødssyke far kun én gang i uka. Da kokte det over for overlegen

Landsmøtet 2021:

DIGITALT LANDSMØTE: HK-leder Christopher Beckham på storskjerm hos en gruppe representanter fra region Østlandet Sør samlet til landsmøte i Drammen.

DIGITALT LANDSMØTE: HK-leder Christopher Beckham på storskjerm hos en gruppe representanter fra region Østlandet Sør samlet til landsmøte i Drammen.

Brian Cliff Olguin

Her er HKs nye ledelse

I tingretten: Kjell Næss (f.v.), Wenche Bye og Daniel Bakke – en av renholderne som har tapt på bytte av arbeidsgiver – er i Asker og Bærum tingrett for å få en avklaring i spørsmålet om renholderne har krav på å bli virksomhetsoverdratt.

I tingretten: Kjell Næss (f.v.), Wenche Bye og Daniel Bakke – en av renholderne som har tapt på bytte av arbeidsgiver – er i Asker og Bærum tingrett for å få en avklaring i spørsmålet om renholderne har krav på å bli virksomhetsoverdratt.

Morten Hansen

Togrenholdere har fått mer jobb og mindre lønn etter bytte av arbeidsgiver

Harald Eia er sosiolog, komiker, programleder og forfatter.

Harald Eia er sosiolog, komiker, programleder og forfatter.

Ida Bing

Harald Eia kurser Ap om Ulikhets-Norge. Her er hans advarsel

Illustrasjon

Illustrasjon

Håvard Sæbø

Rekordhøy arbeidsledighet i Lofoten – henter inn tusener av sesongarbeidere

FOREBYGGER: Harald Elgsaas gjør ren en skorstein i Krsitiansund. Fra om med nå heter han og hans kolleger brannforebyggere.

FOREBYGGER: Harald Elgsaas gjør ren en skorstein i Krsitiansund. Fra om med nå heter han og hans kolleger brannforebyggere.

Kathrine Geard

Nå har feierne fått ny yrkestittel. Kan det lokke jenter inn i faget?

I en intern LO-måling fra desember som TV 2 har fått tilgang til, får Ap og Jonas Gahr Støre 31,4 prosent oppslutning.

I en intern LO-måling fra desember som TV 2 har fått tilgang til, får Ap og Jonas Gahr Støre 31,4 prosent oppslutning.

Jan-Erik Østlie

Kun tre av ti LO-medlemmer vil stemme Ap, viser intern måling

Ansatte i Frelsesarmeen er blant dem som blir tatt ut i streik etter at NHO og Fagforbundet ikke kom til enighet i oppgjøret for private behandlingsinstitusjoner.

Ansatte i Frelsesarmeen er blant dem som blir tatt ut i streik etter at NHO og Fagforbundet ikke kom til enighet i oppgjøret for private behandlingsinstitusjoner.

Eirik Dahl Viggen

Streik i private omsorgsbedrifter

Trygve Slagsvold Vedum for skryt for sitt lederskap av tidligere LO-topp Sture Arntzen.

Trygve Slagsvold Vedum for skryt for sitt lederskap av tidligere LO-topp Sture Arntzen.

Jan-Erik Østlie

Tidligere LO-topp: Ap-ledelsen er så utydelige at Senterpartiet blir folkets parti

Så sent som søndag sa Erna Solbergs regjering at det foreløpig ikke var aktuelt med en forlengelse av ordningen. Nå har de snudd.

Så sent som søndag sa Erna Solbergs regjering at det foreløpig ikke var aktuelt med en forlengelse av ordningen. Nå har de snudd.

Leif Martin Kirknes

Permitteringsordningen forlenges til 1. juli

2020 bød på en svært beskjeden reallønnsvekst for gjenomsnittet av oss.

2020 bød på en svært beskjeden reallønnsvekst for gjenomsnittet av oss.

colourbox.com

Nye tall: Slik var lønnsutviklinga i 2020


Flere saker