JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Åna dublerer

Det er snart to år siden justisminister Knut Storberget sa at dublering av celler, det vil si at to fanger bor sammen på en enkeltcelle, ikke lenger forekom i norske fengsler. Likevel driver Åna fengsel med midlertidige dubleringer. Og skal holde på med dette helt til høsten.03.03.2010
13:48
16.12.2013 12:44

jan.erik@lomedia.no

– Dette kveler motivasjonen til våre tjenestemenn. Vi trodde på mindre arbeidspress nå når soningskøen er borte. Så har isteden det motsatte skjedd, sier Svein Ueland, leder av Åna Fengselsfunksjonærers Forening (ÅFF).

Gjorde hva han lovte

Knut Storberget (Ap), dagens justisminister var klar og tydelig gjennom hele stortingsperioden 2001-2005. Han satt da i justiskomiteen og var opposisjonspolitiker. Kjell Magne Bondevik (Krf) var statsminister, Odd Einar Dørum (V) landets justisminister.

Av mange innspill Storberget kom med var blant annet dette: Om jeg kommer til makta, skal firemannsrommene ved Åna fengsel bort.

Han holdt ord.

I forrige stortingsperiode, med Storberget som statsråd, ble det vedtatt å bygge om firemannsrommene til enkeltceller. Beslutningen gleder hele fengselsnorge. Og arbeidet pågår nå ved Åna fengsel.

Utfordring

Firemannsrommene på Åna befant seg i to etasjer i B-fløyen og tre i A-fløyen.

Høsten 2008, omtrent på samme tid som Mette Grude, Ånas nye fengselsleder, ble tilsatt, stengte de to avdelinger i A-fløyen med til sammen 42 celleplasser fordi Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF) krevde dette. Begrunnelsen var mangel på folk.

Kriminalomsorgens sentrale forvaltning aksepterte dette.

Den tredje avdelingen i A-fløyen ble ikke stengt før ombyggingsarbeidet av firemannscellene startet våren 2009. Regionledelsen i sørvest krevde at de 21 plassene i denne avdelingen måtte erstattes. Dette ble en stor utfordring for fengslet.

Dårlig cellestandard

Fløy C har fem to-mannsrom. Et forslag fra fengselsledelsen gikk på å ta inn en tredje mann her.

– Denne fangetettheten er uforsvarlig, så dette protesterte vi på, sier Laila Nordahl, hovedverneombud på Åna.

Regionledelsen kom da på befaring til Åna uten at verken vernetjenesten eller arbeidstakerforeningene fikk være med.

Konklusjonen ble likevel at prosjektet om tremannsrom i de opprinnelige tomannsrommene ble forkastet.

Fengselsledelsen fikk isteden omgjort et urinprøverom til ei enkeltcelle og et trimrom til ei dublert celle.

Dørene er av tre og uten luke. De har heller ikke innvendige branntetningslister

– Standarden på disse tilhører forrige århundre, sier en misfornøyd Ueland.

Avdeling C1 hadde dessuten sju beredskapsceller. Disse ble tatt i bruk som midlertidige enkeltceller og var beregnet til bruk ved omrokkeringer, konflikter mellom innsatte, uønskede hendelser eller som forebyggende tiltak.

Endret bruk av disse cellene svekker sikkerhetsberedskapen. Et oppholdsrom ble gjort om til celle, og en liten, gammel celle ble igjen tatt i bruk. Det samme gjaldt to venteceller i mottagelsen.

ÅFF imot

Men tallet gikk altså ikke opp i 21. Kravet var at Åna skulle opp på 153 fangeplasser, men etter møysommelige anstrengelser og svært kreative løsninger var det ikke mulig å få til mer enn 140-143 plasser.

– Det er skjedd veldig mye fram og tilbake her. Og det har vært mye tåkelegging i prosessen, sier Nordahl.

Når firemannsrommene i hele A-fløyen nå snart er ferdig ombygde, starter arbeidet med B-fløyen. Da er planen at det skal dubleres midlertidig i de nye enkeltcellene i A-fløyen. Dubleringen fortsetter altså til hele ombyggingsprosessen og firemannsrommene på Åna er historie. I september skal alt være ferdig.

Ifølge en logistikkplan av 20. januar i år framgår det at det i over ett år har vært dublerte celler i B- og D-fløy.

ÅFF er imot dublering og midlertidige celler og berømmer Nordahl for hennes innsats.

Ber KSF om lov

Elin-Sabine Hognestad, NFFs regionleder i sørvest, har i brevs form protestert overfor regionledelsen.

I svarbrev av 25. januar, undertegnet av regionsdirektør Gudmund Idsø og inspektør Ingeir Klemetrud, står det blant annet:

”Regiondirektøren må vurdere behovet for tilstrekkelig antall plasser opp mot bruken av dublering for en begrenset periode. Det er i denne vurderingen lagt til grunn at de nye cellene i A-fløyen er relativt store og at de har separat toalett og dusj. Det er også lagt vekt på at dubleringsperioden er relativt kort og avklart i tid. Regiondirektøren ser at dublering ikke er en løsning som kan brukes for å øke antall plasser, men at det i dette tilfellet kan forsvares for å opprettholde dagens kapasitet under siste fase av ombygningen. Løsningen er drøftet med ledelsen ved Åna fengsel som slutter seg til realitetene i saken. Regiondirektøren vil derfor be KSF om at de nye cellene i A-fløyen midlertidig godkjennes for to innsatte i hver celle under siste fase av byggearbeidene i Åna fengsel.”

Mellom barken og veden

Dublering på Åna har altså pågått en tid. Hvorfor har ikke NFF, både lokalt og sentralt, tatt dette opp tidligere?

– Vi tar sjelden opp saker før det lokale og regionale leddet har varslet oss, sier Rita Bråten, nestleder i NFF.

Ueland forteller at ÅFF allerede i mai i fjor sendte bekymringsmeldinger til forbundets regiontillitsvalgte som i sin tur tok det opp med regiondirektør Idsø. Ved sommerstid merket Ueland at slitasjen blant de ansatte på Åna begynte å merkes. Årsak: Høyt aktivitetsnivå.

– Jeg er ny i ledervervet, men sammen med ÅFF-styret krevde vi nye drøftinger av logistikkplanen. Da vi endelig fikk dette, førte det ikke til noe annet enn at vi konkluderte med saklig uenighet. Eneste lyspunkt var at Kriminalomsorgens Yrkesforbund – KY – var enige med oss, sier Ueland.

Hovedverneombud Nordahl tok saken opp med fengselsleder i brev av 30.november i fjor. Hun mente arbeidsmiljøet ikke lenger var forsvarlig og ropte et varsko. Fengselsleder Grude innkalte arbeidstakerorganisasjonene, HVO og regionledelsen til et møte. Dette møte fikk Grude til å etablere et forum for ukentlige møter der uønskede hendelser skulle belyses.

– Både regionledelsen og anstaltledelsen har vært mellom barken og veden her. Bestillingen fra Storberget er null dublering. Samtidig fungerer budsjettfordelingsmodellen sånn at når soningsplassene reduseres, blir det mindre penger til drift. Nå begynner det virkelig å røyne på for de ansatte. For det har vært mye omorganiseringer her de siste årene, sier Nordahl.

Hun minner om at da Storberget var innom Åna i 2007, lovte han å komme tilbake for å være sommervikar ei uke.

– Vi har fortsatt uniformen hans klar, sier Laila Nordahl.

Firemannsrommene et uvesen

Fengselsleder Grude erkjenner at dette ikke har vært noen lett prosess. Mange hensyn skal ivaretas.

Sommeren 2009 økte presset, og hun meldte fra til regiondirektøren at hun ikke klarte å fylle opp 153 fangeplasser på Åna.

Av fysiske og plassmessige grunner lovte hun å innfri om lag halvparten av de 21 plassene som regionen krevde.

Dette, som altså ÅFF er saklig uenig i, mener Grude er forsvarlig.

– Er justisminister Storberget kjent med dette?

– Det veit jeg ikke. Jeg forholder meg til at regiondirektøren er kjent med det og mener som meg at dette er en tilfredsstillende måte å løse denne utfordringen på. Dessuten er det jo en midlertid ordning, sier hun, men innrømmer samtidig at hun ble ansatt som leder etter at en del føringer allerede var lagt.

– Om dere ikke hadde etterkommet regionens krav, ville dere blitt straffet økonomisk. Hvor stor rolle har dette spilt i denne saken?

– Dette handler først og fremst om manglende areal, men økonomi er jo alltid et element i en sak som denne. Firemannsrommene er et uvesen som vi er glade for å blitt kvitt på Åna. Dette målet er så viktig at vi er villige til å strekke oss langt for å akseptere midlertidige løsninger.

– Er du villig til å kjempe om flere økonomiske ressurser?

– Jeg vurderer kontinuerlig behovene og synliggjør dette for regionledelsen, sier Mette Grude.

Hva gjør Storberget?

Under tittelen ”Slutt på dublering i fengslene” sendte Justisdepartementet 1. januar 2008 ut en pressemelding der det blant annet heter ”Bruken av dublering opphører fra 15. april 2008.”

Departementet presiserer at ”dublering er ordningen der to innsatte deler en celle beregnet kun for én person”. Det hevdes videre at ”Flere fengsler har også celler beregnet på to eller flere personer. Bruken av slike vil fortsette.”

NFF ved leder Geir Bjørkli og nestleder Rita Bråten sendte brev til KSF med kopi til justisministeren 8. februar.

Her viser forbundet til at det for ei tid tilbake i forbindelse med behov for varetektsplasser ble lansert ideer om dublering i region sør. Dette ble ikke noe av. NFF viser også til sin misnøye med at region sørvest blir fratatt budsjettmidler hvis de reduserer belegget på Åna.

Brevet avsluttes sånn:

”Forbundet krever derfor at dubleringen ved Åna fengsel opphører og at budsjettet for region sørvest ikke reduseres med bakgrunn i at de får færre innsatte.”

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
03.03.2010
13:48
16.12.2013 12:44Mest lest

BRUK OG KAST: Tre uker etter at hun fikk økt stillingsprosent, ble Marit Lysgård Amundsen oppsagt fra jobben i Rauma kommune.

BRUK OG KAST: Tre uker etter at hun fikk økt stillingsprosent, ble Marit Lysgård Amundsen oppsagt fra jobben i Rauma kommune.

Sidsel Hjelme

Marit (36) fikk endelig fast jobb etter seks år. Så kom et brev i posten

I slutten av forrige måned ble en malebedrift i Oslo slått konkurs. Årsak: Arbeidsgiver hadde ikke betalt ut 22.000 kroner i feriepenger, som han skyldte en av sine ansatte. (Illustrasjonsfoto)

I slutten av forrige måned ble en malebedrift i Oslo slått konkurs. Årsak: Arbeidsgiver hadde ikke betalt ut 22.000 kroner i feriepenger, som han skyldte en av sine ansatte. (Illustrasjonsfoto)

Håvard Sæbø

Maler slo arbeidsgiveren konkurs da han ikke fikk 22.000 kroner i feriepenger

Erna Solberg diskuterer med statsrådene Henrik Asheim og Abid Raja.

Erna Solberg diskuterer med statsrådene Henrik Asheim og Abid Raja.

Stian Lysberg Solum / NTB

Pensjon: Her vil regjeringen kutte

Det kan bli streik blant sykepleierne i kommunene etter at et flertall av medlemmene sa nei til resultatet i lønnsoppgjøret.

Det kan bli streik blant sykepleierne i kommunene etter at et flertall av medlemmene sa nei til resultatet i lønnsoppgjøret.

Tri Nguyen Dinh

Sykepleierne vraker årets lønnsoppgjør. Nå øker streikefaren

350.000 av dem som har vært ledig i 2020, får ikke feriepenger neste sommer av dagpengene de har fått utbetalt i år.

350.000 av dem som har vært ledig i 2020, får ikke feriepenger neste sommer av dagpengene de har fått utbetalt i år.

Emmie Olivia Kristiansen

Ferietillegget for dagpenger blir ikke gjeninnført – regjeringen og Frp sier nei

VEMODIG OPPRYDDING: Når Svea-gruvene jevnes med jorden, er det tøft for gruvebuser med lang fartstid.

VEMODIG OPPRYDDING: Når Svea-gruvene jevnes med jorden, er det tøft for gruvebuser med lang fartstid.

Brian Cliff Olguin

Det stikker i hjertet på gamle gruvearbeidere – hele Svea-samfunnet skal vekk

FRA VONDT TIL VERRE: Taxisjåførene Svein Skavang Graadal (til venstre) og John-Egil Dahl bruker mye av arbeidsdagen på å vente på neste tur. Med flere drosjer som skal konkurrere om de samme kundene, kan det bli enda mer ventetid.

FRA VONDT TIL VERRE: Taxisjåførene Svein Skavang Graadal (til venstre) og John-Egil Dahl bruker mye av arbeidsdagen på å vente på neste tur. Med flere drosjer som skal konkurrere om de samme kundene, kan det bli enda mer ventetid.

Tormod Ytrehus

Taxisjåførene Svein og John-Egil frykter for fremtiden med de nye reglene fra 1. november

SKIKKELIG SKUFFA: – Jeg ble så irritert over årets lønnsoppgjør, sier Marit Berg.

SKIKKELIG SKUFFA: – Jeg ble så irritert over årets lønnsoppgjør, sier Marit Berg.

Katharina Dale Håkonsen

Mens topplønte i staten fikk 5.700 kroner mer i lønn, fikk resepsjonsvakt Marit 1.700: – Jeg ble så irritert

Øystein Hole falt fra et stillas og skadet seg stygt. Så gikk forsikringsselskapet konkurs. Nå skal Høyesterett avgjøre om han kan få føre saken sin for norsk rett.

Øystein Hole falt fra et stillas og skadet seg stygt. Så gikk forsikringsselskapet konkurs. Nå skal Høyesterett avgjøre om han kan få føre saken sin for norsk rett.

Britt Andreassen (Innfelt foto: privat)

– Jeg klarer ikke å se at dette skal være en diskusjon. Jeg falt og ødela meg på jobb – og jeg var forsikret

Nytt om navn:

Espen Barth Eide

Espen Barth Eide

Sissel M. Rasmussen

Espen Barth Eide risikerer å miste sikker stortingsplass for Ap

Mimmi Kvisvik, leder i Fellesorganisasjonen.

Mimmi Kvisvik, leder i Fellesorganisasjonen.

Jan-Erik Østlie

Det vil føles urettferdig hvis sykepleierne får mer enn andre, mener FO-lederen

EIN TILSETT MÅ JOBBE I 15 ÅR: For å tene like mykje som Choice-sjef Torgeir Silseth gjer på eitt år, må ein tilsett jobbe fulltid i 15 år.

EIN TILSETT MÅ JOBBE I 15 ÅR: For å tene like mykje som Choice-sjef Torgeir Silseth gjer på eitt år, må ein tilsett jobbe fulltid i 15 år.

Nordic Choice Hotels

Hotellansatte må jobbe i 15 år for å tjene like mye som sjefen gjør på ett år

Sykepleiere og lærere sa nei til resultatet i kommuneoppgjøret. Dermed øker faren for streik.

Sykepleiere og lærere sa nei til resultatet i kommuneoppgjøret. Dermed øker faren for streik.

Leif Martin Kirknes

Sykepleiere og lærere sier nei til lønnsoppgjøret. Hva skjer nå?

Colourbox

Feriepengene er utrygge, det haster å endre loven, mener LO

Per Østvold (til høyre) og andre streikevakter blir pågrepet av politiet og kastet på glattcelle under Linjegods-streiken i Oslo i 1976.

Per Østvold (til høyre) og andre streikevakter blir pågrepet av politiet og kastet på glattcelle under Linjegods-streiken i Oslo i 1976.

Stein Marienborg/Arbeiderbladet/Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek

Per Østvold (71) har både vært domfelt og dommer. Nå takker fagforeningskjempen av

SAVNER TRYGGHETEN: Assisterende varehussjef Omed Poor er veldig glad i arbeidsplassen sin, og vil at alt skal være på stell på Ikea Furuset.

SAVNER TRYGGHETEN: Assisterende varehussjef Omed Poor er veldig glad i arbeidsplassen sin, og vil at alt skal være på stell på Ikea Furuset.

Jan-Erik Østlie

Ikea-lederen måtte selv stoppe en tyv: – Savnet etter vekterne er stort

FRIR TIL UNGE NORDMENN: Tradisjonelle danske fagforeninger blør medlemmer til den alternative fagforeningen Krifa, som gjør nye framstøt i det norske markedet.

FRIR TIL UNGE NORDMENN: Tradisjonelle danske fagforeninger blør medlemmer til den alternative fagforeningen Krifa, som gjør nye framstøt i det norske markedet.

colourbox.com

«Billig-fagforening» vil nå unge: Har ingen tariffavtaler og tror ikke på streik

Jan-Erik Østlie

Vekterne fortsetter streiken etter mislykket mekling. Nå kan det bli opptrapping

FORSKJELLER: – Det er forskjeller mellom by og bygd, men det er bemanningsproblematikk svært mange steder. Dette må løses nå, og vi forstår at medlemmene opplever hverdagen som uforutsigbar. Tiltak er på gang, og vi har dialog om dette, sier de sentralt tillitsvalgte Jarle Eide, Helge Mathisen, Terje Nordgulen og Vivian Grimelid i Fagforbundet Post og finans Vestlandet.

FORSKJELLER: – Det er forskjeller mellom by og bygd, men det er bemanningsproblematikk svært mange steder. Dette må løses nå, og vi forstår at medlemmene opplever hverdagen som uforutsigbar. Tiltak er på gang, og vi har dialog om dette, sier de sentralt tillitsvalgte Jarle Eide, Helge Mathisen, Terje Nordgulen og Vivian Grimelid i Fagforbundet Post og finans Vestlandet.

Alf Ragnar Olsen

Posten Norge sa opp for mange – nå krever tillitsvalgte at flere blir ansatt

Siv Jensen

Siv Jensen

Jan-Erik Østlie

Siv Jensen mener LO misbruker bistandspenger


Flere saker