JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Åna dublerer

Det er snart to år siden justisminister Knut Storberget sa at dublering av celler, det vil si at to fanger bor sammen på en enkeltcelle, ikke lenger forekom i norske fengsler. Likevel driver Åna fengsel med midlertidige dubleringer. Og skal holde på med dette helt til høsten.03.03.2010
13:48
16.12.2013 12:44

jan.erik@lomedia.no

– Dette kveler motivasjonen til våre tjenestemenn. Vi trodde på mindre arbeidspress nå når soningskøen er borte. Så har isteden det motsatte skjedd, sier Svein Ueland, leder av Åna Fengselsfunksjonærers Forening (ÅFF).

Gjorde hva han lovte

Knut Storberget (Ap), dagens justisminister var klar og tydelig gjennom hele stortingsperioden 2001-2005. Han satt da i justiskomiteen og var opposisjonspolitiker. Kjell Magne Bondevik (Krf) var statsminister, Odd Einar Dørum (V) landets justisminister.

Av mange innspill Storberget kom med var blant annet dette: Om jeg kommer til makta, skal firemannsrommene ved Åna fengsel bort.

Han holdt ord.

I forrige stortingsperiode, med Storberget som statsråd, ble det vedtatt å bygge om firemannsrommene til enkeltceller. Beslutningen gleder hele fengselsnorge. Og arbeidet pågår nå ved Åna fengsel.

Utfordring

Firemannsrommene på Åna befant seg i to etasjer i B-fløyen og tre i A-fløyen.

Høsten 2008, omtrent på samme tid som Mette Grude, Ånas nye fengselsleder, ble tilsatt, stengte de to avdelinger i A-fløyen med til sammen 42 celleplasser fordi Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF) krevde dette. Begrunnelsen var mangel på folk.

Kriminalomsorgens sentrale forvaltning aksepterte dette.

Den tredje avdelingen i A-fløyen ble ikke stengt før ombyggingsarbeidet av firemannscellene startet våren 2009. Regionledelsen i sørvest krevde at de 21 plassene i denne avdelingen måtte erstattes. Dette ble en stor utfordring for fengslet.

Dårlig cellestandard

Fløy C har fem to-mannsrom. Et forslag fra fengselsledelsen gikk på å ta inn en tredje mann her.

– Denne fangetettheten er uforsvarlig, så dette protesterte vi på, sier Laila Nordahl, hovedverneombud på Åna.

Regionledelsen kom da på befaring til Åna uten at verken vernetjenesten eller arbeidstakerforeningene fikk være med.

Konklusjonen ble likevel at prosjektet om tremannsrom i de opprinnelige tomannsrommene ble forkastet.

Fengselsledelsen fikk isteden omgjort et urinprøverom til ei enkeltcelle og et trimrom til ei dublert celle.

Dørene er av tre og uten luke. De har heller ikke innvendige branntetningslister

– Standarden på disse tilhører forrige århundre, sier en misfornøyd Ueland.

Avdeling C1 hadde dessuten sju beredskapsceller. Disse ble tatt i bruk som midlertidige enkeltceller og var beregnet til bruk ved omrokkeringer, konflikter mellom innsatte, uønskede hendelser eller som forebyggende tiltak.

Endret bruk av disse cellene svekker sikkerhetsberedskapen. Et oppholdsrom ble gjort om til celle, og en liten, gammel celle ble igjen tatt i bruk. Det samme gjaldt to venteceller i mottagelsen.

ÅFF imot

Men tallet gikk altså ikke opp i 21. Kravet var at Åna skulle opp på 153 fangeplasser, men etter møysommelige anstrengelser og svært kreative løsninger var det ikke mulig å få til mer enn 140-143 plasser.

– Det er skjedd veldig mye fram og tilbake her. Og det har vært mye tåkelegging i prosessen, sier Nordahl.

Når firemannsrommene i hele A-fløyen nå snart er ferdig ombygde, starter arbeidet med B-fløyen. Da er planen at det skal dubleres midlertidig i de nye enkeltcellene i A-fløyen. Dubleringen fortsetter altså til hele ombyggingsprosessen og firemannsrommene på Åna er historie. I september skal alt være ferdig.

Ifølge en logistikkplan av 20. januar i år framgår det at det i over ett år har vært dublerte celler i B- og D-fløy.

ÅFF er imot dublering og midlertidige celler og berømmer Nordahl for hennes innsats.

Ber KSF om lov

Elin-Sabine Hognestad, NFFs regionleder i sørvest, har i brevs form protestert overfor regionledelsen.

I svarbrev av 25. januar, undertegnet av regionsdirektør Gudmund Idsø og inspektør Ingeir Klemetrud, står det blant annet:

”Regiondirektøren må vurdere behovet for tilstrekkelig antall plasser opp mot bruken av dublering for en begrenset periode. Det er i denne vurderingen lagt til grunn at de nye cellene i A-fløyen er relativt store og at de har separat toalett og dusj. Det er også lagt vekt på at dubleringsperioden er relativt kort og avklart i tid. Regiondirektøren ser at dublering ikke er en løsning som kan brukes for å øke antall plasser, men at det i dette tilfellet kan forsvares for å opprettholde dagens kapasitet under siste fase av ombygningen. Løsningen er drøftet med ledelsen ved Åna fengsel som slutter seg til realitetene i saken. Regiondirektøren vil derfor be KSF om at de nye cellene i A-fløyen midlertidig godkjennes for to innsatte i hver celle under siste fase av byggearbeidene i Åna fengsel.”

Mellom barken og veden

Dublering på Åna har altså pågått en tid. Hvorfor har ikke NFF, både lokalt og sentralt, tatt dette opp tidligere?

– Vi tar sjelden opp saker før det lokale og regionale leddet har varslet oss, sier Rita Bråten, nestleder i NFF.

Ueland forteller at ÅFF allerede i mai i fjor sendte bekymringsmeldinger til forbundets regiontillitsvalgte som i sin tur tok det opp med regiondirektør Idsø. Ved sommerstid merket Ueland at slitasjen blant de ansatte på Åna begynte å merkes. Årsak: Høyt aktivitetsnivå.

– Jeg er ny i ledervervet, men sammen med ÅFF-styret krevde vi nye drøftinger av logistikkplanen. Da vi endelig fikk dette, førte det ikke til noe annet enn at vi konkluderte med saklig uenighet. Eneste lyspunkt var at Kriminalomsorgens Yrkesforbund – KY – var enige med oss, sier Ueland.

Hovedverneombud Nordahl tok saken opp med fengselsleder i brev av 30.november i fjor. Hun mente arbeidsmiljøet ikke lenger var forsvarlig og ropte et varsko. Fengselsleder Grude innkalte arbeidstakerorganisasjonene, HVO og regionledelsen til et møte. Dette møte fikk Grude til å etablere et forum for ukentlige møter der uønskede hendelser skulle belyses.

– Både regionledelsen og anstaltledelsen har vært mellom barken og veden her. Bestillingen fra Storberget er null dublering. Samtidig fungerer budsjettfordelingsmodellen sånn at når soningsplassene reduseres, blir det mindre penger til drift. Nå begynner det virkelig å røyne på for de ansatte. For det har vært mye omorganiseringer her de siste årene, sier Nordahl.

Hun minner om at da Storberget var innom Åna i 2007, lovte han å komme tilbake for å være sommervikar ei uke.

– Vi har fortsatt uniformen hans klar, sier Laila Nordahl.

Firemannsrommene et uvesen

Fengselsleder Grude erkjenner at dette ikke har vært noen lett prosess. Mange hensyn skal ivaretas.

Sommeren 2009 økte presset, og hun meldte fra til regiondirektøren at hun ikke klarte å fylle opp 153 fangeplasser på Åna.

Av fysiske og plassmessige grunner lovte hun å innfri om lag halvparten av de 21 plassene som regionen krevde.

Dette, som altså ÅFF er saklig uenig i, mener Grude er forsvarlig.

– Er justisminister Storberget kjent med dette?

– Det veit jeg ikke. Jeg forholder meg til at regiondirektøren er kjent med det og mener som meg at dette er en tilfredsstillende måte å løse denne utfordringen på. Dessuten er det jo en midlertid ordning, sier hun, men innrømmer samtidig at hun ble ansatt som leder etter at en del føringer allerede var lagt.

– Om dere ikke hadde etterkommet regionens krav, ville dere blitt straffet økonomisk. Hvor stor rolle har dette spilt i denne saken?

– Dette handler først og fremst om manglende areal, men økonomi er jo alltid et element i en sak som denne. Firemannsrommene er et uvesen som vi er glade for å blitt kvitt på Åna. Dette målet er så viktig at vi er villige til å strekke oss langt for å akseptere midlertidige løsninger.

– Er du villig til å kjempe om flere økonomiske ressurser?

– Jeg vurderer kontinuerlig behovene og synliggjør dette for regionledelsen, sier Mette Grude.

Hva gjør Storberget?

Under tittelen ”Slutt på dublering i fengslene” sendte Justisdepartementet 1. januar 2008 ut en pressemelding der det blant annet heter ”Bruken av dublering opphører fra 15. april 2008.”

Departementet presiserer at ”dublering er ordningen der to innsatte deler en celle beregnet kun for én person”. Det hevdes videre at ”Flere fengsler har også celler beregnet på to eller flere personer. Bruken av slike vil fortsette.”

NFF ved leder Geir Bjørkli og nestleder Rita Bråten sendte brev til KSF med kopi til justisministeren 8. februar.

Her viser forbundet til at det for ei tid tilbake i forbindelse med behov for varetektsplasser ble lansert ideer om dublering i region sør. Dette ble ikke noe av. NFF viser også til sin misnøye med at region sørvest blir fratatt budsjettmidler hvis de reduserer belegget på Åna.

Brevet avsluttes sånn:

”Forbundet krever derfor at dubleringen ved Åna fengsel opphører og at budsjettet for region sørvest ikke reduseres med bakgrunn i at de får færre innsatte.”

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
03.03.2010
13:48
16.12.2013 12:44Mest lest

Ronja Jacobsson ønsker at flere arbeidsgivere skal satse på unge jobbsøkere, til tross for at de har mindre erfaring.

Ronja Jacobsson ønsker at flere arbeidsgivere skal satse på unge jobbsøkere, til tross for at de har mindre erfaring.

Emmie Olivia Kristiansen

Det siste året har Ronja (29) søkt på 379 jobber, men fått avslag på samtlige: – Jeg har følt meg verdiløs

Fremskrittspartiets førstekandidat i Oslo, Christian Tybring-Gjedde (arkivfoto).

Fremskrittspartiets førstekandidat i Oslo, Christian Tybring-Gjedde (arkivfoto).

Terje Pedersen, ANB

Katastrofe for Venstre og Frp i hovedstaden på fersk partimåling

En kvinne i 50-årene er avskjediget fra avdelingen ved Skjervum helse- og omsorgssenter fordi hun har brutt smittevernregler.

En kvinne i 50-årene er avskjediget fra avdelingen ved Skjervum helse- og omsorgssenter fordi hun har brutt smittevernregler.

Helge Rønning Birkelund

Fagforbundet vil ikke ta saken til medlem som fikk sparken for brudd på smittevernregler

Med Listhaug i lederstolen gjentar Frp-landsmøtet kravet fra Siv Jensens tale til landsstyret.

Med Listhaug i lederstolen gjentar Frp-landsmøtet kravet fra Siv Jensens tale til landsstyret.

Jan-Erik Østlie

Frp-landsmøtet «vedtok» å øke lønna for sykepleiere: – Ganske uvanlig, mener Fafo-forsker

Kronikk

Det er frivillig om den enkelte arbeidstaker ønsker vaksinering. Kan nei til vaksine være grunnlag for oppsigelse?  (Illustrasjonsfoto)

Det er frivillig om den enkelte arbeidstaker ønsker vaksinering. Kan nei til vaksine være grunnlag for oppsigelse? (Illustrasjonsfoto)

Colourbox.com

«Kan du få sparken av å si nei til koronavaksine?». Se hva Jussformidlingen svarer

OPP I LØNN: Vinmonopolet går så det suser. Nå går de ansatte opp i lønn.

OPP I LØNN: Vinmonopolet går så det suser. Nå går de ansatte opp i lønn.

Martin Guttormsen Slørdal

Vinmonopol-ansatte får betalt for rekordår

ØKT LØNN: LOs 1.sekretær Julie Lødrup og LO-leder Peggy Hessen Følsvik har fått lønna regulert med 2 prosent. Her fra det siste  digitale representantskapsmøte i LO.

ØKT LØNN: LOs 1.sekretær Julie Lødrup og LO-leder Peggy Hessen Følsvik har fått lønna regulert med 2 prosent. Her fra det siste digitale representantskapsmøte i LO.

Jan-Erik Østlie

Lønnsøkning for LO-ledelsen

SEKRETARIATET: Rashid Nawaz sørger for at det blir servert kaffe til folket under møtene i sekretariatssalen i Folkets Hus.

SEKRETARIATET: Rashid Nawaz sørger for at det blir servert kaffe til folket under møtene i sekretariatssalen i Folkets Hus.

Sissel M. Rasmussen

Rashid startet som renholder i 1999. Nå er han «bydelsordfører» for 33.000 innbyggere

NEDBEMANNET: Totalt 21 ansatte ble sagt opp, 30 ble omplassert, og mange ansatte måtte ned i lønn da forskningsinstituttet Norce nedbemannet. Det godtok ikke en oppsagt 58-årig kvinne med 34 års erfaring i jobben som saksøkte arbeidsgiveren for usaklig oppsigelse. Saken skulle kommet opp i tingretten mandag, men fredag ble det kjent at det var inngått forlik. Kvinnen fortsetter nå sitt arbeidsforhold ved Norce.

NEDBEMANNET: Totalt 21 ansatte ble sagt opp, 30 ble omplassert, og mange ansatte måtte ned i lønn da forskningsinstituttet Norce nedbemannet. Det godtok ikke en oppsagt 58-årig kvinne med 34 års erfaring i jobben som saksøkte arbeidsgiveren for usaklig oppsigelse. Saken skulle kommet opp i tingretten mandag, men fredag ble det kjent at det var inngått forlik. Kvinnen fortsetter nå sitt arbeidsforhold ved Norce.

Google Street View

Forskningsansatt (58) ble nedbemannet etter 34 år i jobben – så saksøkte hun arbeidsgiveren

Frode Alfheim mener tirsdagens debatt om tilknytningen til Acer er unødvendig.

Frode Alfheim mener tirsdagens debatt om tilknytningen til Acer er unødvendig.

Jan-Erik Østlie

Acer opp i Stortinget på nytt: – Det er nok omkamper nå, mener LO-topp

Sylvi Listhaug overtar som Frp-leder når Siv Jensen takker av på landsmøtet.

Sylvi Listhaug overtar som Frp-leder når Siv Jensen takker av på landsmøtet.

Jan-Erik Østlie

Elbil, kontantstøtte og vindkraft: Her er sakene som skaper strid på Frps landsmøte

VINDU: Egle Rimdzuite og Mindaugas Giedraitis jobber sammen med vindusproduksjon i Nordland.

VINDU: Egle Rimdzuite og Mindaugas Giedraitis jobber sammen med vindusproduksjon i Nordland.

Tormod Ytrehus

Mange lokkes av norsk lønn, men Egle og Mindaugas ville ha mer fritid

FORBEREDELSER: Storbyuniversitetet Oslo Met står på listen over virksomheter som kan bli tatt ut i streik. Her fra forberedelsene i 2019; Ingvild Nordang (t.h.) som ledet LO Stats lokale streikekomité, sammen med Cecilia Novas (t.v.) og Amir Haghighi.

FORBEREDELSER: Storbyuniversitetet Oslo Met står på listen over virksomheter som kan bli tatt ut i streik. Her fra forberedelsene i 2019; Ingvild Nordang (t.h.) som ledet LO Stats lokale streikekomité, sammen med Cecilia Novas (t.v.) og Amir Haghighi.

Merete Jansen

Statsansatte henter fram streikevestene. Her er første streikeuttak

Nye anslag sier at arbeidsledigheten vil bli på 3,5 prosent i år. Det er 0,4 prosentpoeng høyere enn det som ble anslått i fjor høst.

Nye anslag sier at arbeidsledigheten vil bli på 3,5 prosent i år. Det er 0,4 prosentpoeng høyere enn det som ble anslått i fjor høst.

Tormod Ytrehus

Regjeringen vil halvere permitteringstiden – tross anslag om høy ledighet

Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og Jonas Gahr Støre (Ap) gjør det godt på spørreundersøkelsen blant Fellesforbundets medlemmer.

Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og Jonas Gahr Støre (Ap) gjør det godt på spørreundersøkelsen blant Fellesforbundets medlemmer.

Leif Martin Kirknes og Jan-Erik Østli

Ap og Sp jevnstore blant Fellesforbundets medlemmer

VIKTIGE, IKKE KRITISKE: Kristin Brogård-Olsen og Aurora Narum, daglig leder og pedagogisk leder i Smedhusåsen barnehage i Moss, har lenge trodd at ansatte i barnehager har vært regnet som samfunnskritisk personell. Det er de ikke. De er samfunnsviktige.

VIKTIGE, IKKE KRITISKE: Kristin Brogård-Olsen og Aurora Narum, daglig leder og pedagogisk leder i Smedhusåsen barnehage i Moss, har lenge trodd at ansatte i barnehager har vært regnet som samfunnskritisk personell. Det er de ikke. De er samfunnsviktige.

Martin Guttormsen Slørdal

Barnehageansatte bør defineres som samfunnskritisk personell, mener tillitsvalgte

Den tidligere LO-lederen kan nevne flere eksempler på saker som er løst gjennom det fagligpolitiske samarbeidet.

Den tidligere LO-lederen kan nevne flere eksempler på saker som er løst gjennom det fagligpolitiske samarbeidet.

Martin Guttormsen Slørdal

– Borgerlige politikere er hyggelige, men det skjer liksom ikke noe

MÅ KONKURRERE OM JOBBENE: Spordrift er et av selskapene som nå rigger seg til for konkurransen om drift og vedlikehold av Sørlandsbanen.

MÅ KONKURRERE OM JOBBENE: Spordrift er et av selskapene som nå rigger seg til for konkurransen om drift og vedlikehold av Sørlandsbanen.

Morten Hansen

Blir det billigere å drive jernbane om jobbene settes ut på anbud? Her er svarene DeFacto fant

– Da Veivesenet utførte vedlikehold i egen regi, fikk man brukt maskinparken maksimalt, sier tillitsvalgt i Mesta Håkon Småbrekke. (Illustrasjonsfoto)

– Da Veivesenet utførte vedlikehold i egen regi, fikk man brukt maskinparken maksimalt, sier tillitsvalgt i Mesta Håkon Småbrekke. (Illustrasjonsfoto)

Dorthe Karlsen

– Mer vei for pengene om Statens vegvesen får tilbake ansvar for drift og vedlikehold, mener tillitsvalgt

illustrasjonsfoto

illustrasjonsfoto

Jan-Erik Østlie

Tillitsvalgte i fiskeindustrien frykter for arbeidsplassene etter ny stortingsdebatt om slaktebåten Norwegian Gannet


Flere saker