JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Åna dublerer

Det er snart to år siden justisminister Knut Storberget sa at dublering av celler, det vil si at to fanger bor sammen på en enkeltcelle, ikke lenger forekom i norske fengsler. Likevel driver Åna fengsel med midlertidige dubleringer. Og skal holde på med dette helt til høsten.03.03.2010
13:48
16.12.2013 12:44

jan.erik@lomedia.no

– Dette kveler motivasjonen til våre tjenestemenn. Vi trodde på mindre arbeidspress nå når soningskøen er borte. Så har isteden det motsatte skjedd, sier Svein Ueland, leder av Åna Fengselsfunksjonærers Forening (ÅFF).

Gjorde hva han lovte

Knut Storberget (Ap), dagens justisminister var klar og tydelig gjennom hele stortingsperioden 2001-2005. Han satt da i justiskomiteen og var opposisjonspolitiker. Kjell Magne Bondevik (Krf) var statsminister, Odd Einar Dørum (V) landets justisminister.

Av mange innspill Storberget kom med var blant annet dette: Om jeg kommer til makta, skal firemannsrommene ved Åna fengsel bort.

Han holdt ord.

I forrige stortingsperiode, med Storberget som statsråd, ble det vedtatt å bygge om firemannsrommene til enkeltceller. Beslutningen gleder hele fengselsnorge. Og arbeidet pågår nå ved Åna fengsel.

Utfordring

Firemannsrommene på Åna befant seg i to etasjer i B-fløyen og tre i A-fløyen.

Høsten 2008, omtrent på samme tid som Mette Grude, Ånas nye fengselsleder, ble tilsatt, stengte de to avdelinger i A-fløyen med til sammen 42 celleplasser fordi Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF) krevde dette. Begrunnelsen var mangel på folk.

Kriminalomsorgens sentrale forvaltning aksepterte dette.

Den tredje avdelingen i A-fløyen ble ikke stengt før ombyggingsarbeidet av firemannscellene startet våren 2009. Regionledelsen i sørvest krevde at de 21 plassene i denne avdelingen måtte erstattes. Dette ble en stor utfordring for fengslet.

Dårlig cellestandard

Fløy C har fem to-mannsrom. Et forslag fra fengselsledelsen gikk på å ta inn en tredje mann her.

– Denne fangetettheten er uforsvarlig, så dette protesterte vi på, sier Laila Nordahl, hovedverneombud på Åna.

Regionledelsen kom da på befaring til Åna uten at verken vernetjenesten eller arbeidstakerforeningene fikk være med.

Konklusjonen ble likevel at prosjektet om tremannsrom i de opprinnelige tomannsrommene ble forkastet.

Fengselsledelsen fikk isteden omgjort et urinprøverom til ei enkeltcelle og et trimrom til ei dublert celle.

Dørene er av tre og uten luke. De har heller ikke innvendige branntetningslister

– Standarden på disse tilhører forrige århundre, sier en misfornøyd Ueland.

Avdeling C1 hadde dessuten sju beredskapsceller. Disse ble tatt i bruk som midlertidige enkeltceller og var beregnet til bruk ved omrokkeringer, konflikter mellom innsatte, uønskede hendelser eller som forebyggende tiltak.

Endret bruk av disse cellene svekker sikkerhetsberedskapen. Et oppholdsrom ble gjort om til celle, og en liten, gammel celle ble igjen tatt i bruk. Det samme gjaldt to venteceller i mottagelsen.

ÅFF imot

Men tallet gikk altså ikke opp i 21. Kravet var at Åna skulle opp på 153 fangeplasser, men etter møysommelige anstrengelser og svært kreative løsninger var det ikke mulig å få til mer enn 140-143 plasser.

– Det er skjedd veldig mye fram og tilbake her. Og det har vært mye tåkelegging i prosessen, sier Nordahl.

Når firemannsrommene i hele A-fløyen nå snart er ferdig ombygde, starter arbeidet med B-fløyen. Da er planen at det skal dubleres midlertidig i de nye enkeltcellene i A-fløyen. Dubleringen fortsetter altså til hele ombyggingsprosessen og firemannsrommene på Åna er historie. I september skal alt være ferdig.

Ifølge en logistikkplan av 20. januar i år framgår det at det i over ett år har vært dublerte celler i B- og D-fløy.

ÅFF er imot dublering og midlertidige celler og berømmer Nordahl for hennes innsats.

Ber KSF om lov

Elin-Sabine Hognestad, NFFs regionleder i sørvest, har i brevs form protestert overfor regionledelsen.

I svarbrev av 25. januar, undertegnet av regionsdirektør Gudmund Idsø og inspektør Ingeir Klemetrud, står det blant annet:

”Regiondirektøren må vurdere behovet for tilstrekkelig antall plasser opp mot bruken av dublering for en begrenset periode. Det er i denne vurderingen lagt til grunn at de nye cellene i A-fløyen er relativt store og at de har separat toalett og dusj. Det er også lagt vekt på at dubleringsperioden er relativt kort og avklart i tid. Regiondirektøren ser at dublering ikke er en løsning som kan brukes for å øke antall plasser, men at det i dette tilfellet kan forsvares for å opprettholde dagens kapasitet under siste fase av ombygningen. Løsningen er drøftet med ledelsen ved Åna fengsel som slutter seg til realitetene i saken. Regiondirektøren vil derfor be KSF om at de nye cellene i A-fløyen midlertidig godkjennes for to innsatte i hver celle under siste fase av byggearbeidene i Åna fengsel.”

Mellom barken og veden

Dublering på Åna har altså pågått en tid. Hvorfor har ikke NFF, både lokalt og sentralt, tatt dette opp tidligere?

– Vi tar sjelden opp saker før det lokale og regionale leddet har varslet oss, sier Rita Bråten, nestleder i NFF.

Ueland forteller at ÅFF allerede i mai i fjor sendte bekymringsmeldinger til forbundets regiontillitsvalgte som i sin tur tok det opp med regiondirektør Idsø. Ved sommerstid merket Ueland at slitasjen blant de ansatte på Åna begynte å merkes. Årsak: Høyt aktivitetsnivå.

– Jeg er ny i ledervervet, men sammen med ÅFF-styret krevde vi nye drøftinger av logistikkplanen. Da vi endelig fikk dette, førte det ikke til noe annet enn at vi konkluderte med saklig uenighet. Eneste lyspunkt var at Kriminalomsorgens Yrkesforbund – KY – var enige med oss, sier Ueland.

Hovedverneombud Nordahl tok saken opp med fengselsleder i brev av 30.november i fjor. Hun mente arbeidsmiljøet ikke lenger var forsvarlig og ropte et varsko. Fengselsleder Grude innkalte arbeidstakerorganisasjonene, HVO og regionledelsen til et møte. Dette møte fikk Grude til å etablere et forum for ukentlige møter der uønskede hendelser skulle belyses.

– Både regionledelsen og anstaltledelsen har vært mellom barken og veden her. Bestillingen fra Storberget er null dublering. Samtidig fungerer budsjettfordelingsmodellen sånn at når soningsplassene reduseres, blir det mindre penger til drift. Nå begynner det virkelig å røyne på for de ansatte. For det har vært mye omorganiseringer her de siste årene, sier Nordahl.

Hun minner om at da Storberget var innom Åna i 2007, lovte han å komme tilbake for å være sommervikar ei uke.

– Vi har fortsatt uniformen hans klar, sier Laila Nordahl.

Firemannsrommene et uvesen

Fengselsleder Grude erkjenner at dette ikke har vært noen lett prosess. Mange hensyn skal ivaretas.

Sommeren 2009 økte presset, og hun meldte fra til regiondirektøren at hun ikke klarte å fylle opp 153 fangeplasser på Åna.

Av fysiske og plassmessige grunner lovte hun å innfri om lag halvparten av de 21 plassene som regionen krevde.

Dette, som altså ÅFF er saklig uenig i, mener Grude er forsvarlig.

– Er justisminister Storberget kjent med dette?

– Det veit jeg ikke. Jeg forholder meg til at regiondirektøren er kjent med det og mener som meg at dette er en tilfredsstillende måte å løse denne utfordringen på. Dessuten er det jo en midlertid ordning, sier hun, men innrømmer samtidig at hun ble ansatt som leder etter at en del føringer allerede var lagt.

– Om dere ikke hadde etterkommet regionens krav, ville dere blitt straffet økonomisk. Hvor stor rolle har dette spilt i denne saken?

– Dette handler først og fremst om manglende areal, men økonomi er jo alltid et element i en sak som denne. Firemannsrommene er et uvesen som vi er glade for å blitt kvitt på Åna. Dette målet er så viktig at vi er villige til å strekke oss langt for å akseptere midlertidige løsninger.

– Er du villig til å kjempe om flere økonomiske ressurser?

– Jeg vurderer kontinuerlig behovene og synliggjør dette for regionledelsen, sier Mette Grude.

Hva gjør Storberget?

Under tittelen ”Slutt på dublering i fengslene” sendte Justisdepartementet 1. januar 2008 ut en pressemelding der det blant annet heter ”Bruken av dublering opphører fra 15. april 2008.”

Departementet presiserer at ”dublering er ordningen der to innsatte deler en celle beregnet kun for én person”. Det hevdes videre at ”Flere fengsler har også celler beregnet på to eller flere personer. Bruken av slike vil fortsette.”

NFF ved leder Geir Bjørkli og nestleder Rita Bråten sendte brev til KSF med kopi til justisministeren 8. februar.

Her viser forbundet til at det for ei tid tilbake i forbindelse med behov for varetektsplasser ble lansert ideer om dublering i region sør. Dette ble ikke noe av. NFF viser også til sin misnøye med at region sørvest blir fratatt budsjettmidler hvis de reduserer belegget på Åna.

Brevet avsluttes sånn:

”Forbundet krever derfor at dubleringen ved Åna fengsel opphører og at budsjettet for region sørvest ikke reduseres med bakgrunn i at de får færre innsatte.”

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
03.03.2010
13:48
16.12.2013 12:44Mest lest

Alf Jørgen Schnell og Ninthu Paramlingam i kollektivet Reduser Husleia mener mange lever i uverdige boforhold på leiemarkedet. Bildet innfelt er hentet fra annonsen det et kott med skyvedører tilbys for 6.200 kroner måneden.

Alf Jørgen Schnell og Ninthu Paramlingam i kollektivet Reduser Husleia mener mange lever i uverdige boforhold på leiemarkedet. Bildet innfelt er hentet fra annonsen det et kott med skyvedører tilbys for 6.200 kroner måneden.

Ida Bing og husleie.no

Dette «klesskapet» ble leid ut for 6.200 kroner i måneden: – Leiemarkedet blir bare verre og verre

STENGT: Klokka 12 lørdag formiddag stengte butikkene i Oslo og ni nabokommuner. Dagligvarebutikker og apotek er det eneste unntaket.

STENGT: Klokka 12 lørdag formiddag stengte butikkene i Oslo og ni nabokommuner. Dagligvarebutikker og apotek er det eneste unntaket.

Lene Svenning

Nytt korona-sjokk: Tusenvis av ansatte i varehandelen på Østlandet står i fare for å bli permittert

SAKSØKER: Hege Berit Østgård er blant de 231 Industri Energi-medlemmene som går til gruppesøksmål mot Aker BP.

SAKSØKER: Hege Berit Østgård er blant de 231 Industri Energi-medlemmene som går til gruppesøksmål mot Aker BP.

Jan Inge Haga

Hege Berit fikk hakeslepp da bedriften ville fjerne sluttpakken: – Respektløst overfor oss ansatte

RÅD: Meld deg inn i ei fagforeining, sjekk dokumentasjonen, ikkje ver redd for å stille spørsmål og frem lønnskrav så tidleg som mogleg. Det er råda frå Monica Hanssen og organisasjonsarbeidar Knut Skåle i Fellesforbundet.

RÅD: Meld deg inn i ei fagforeining, sjekk dokumentasjonen, ikkje ver redd for å stille spørsmål og frem lønnskrav så tidleg som mogleg. Det er råda frå Monica Hanssen og organisasjonsarbeidar Knut Skåle i Fellesforbundet.

Tormod Ytrehus

Sjåfør Monica får etterbetalt 82.000 kroner: – Det er ikke gøy å gå til sak, men det skal være lov å være syk

Det var under dette arbeidet dødsulykken skjedde på Metallco Aluminium i november 2017. Bildet er fra en video avdøde Sverre Aandahl lagde to år før ulykken der han dokumenterte arbeidet sitt. Hjullasteren til høyre i bilde har skuffa full av skrapmetall som den heller i kassa foran på det andre kjøretøyet. Dette kjøretøyet kjører så skuffa inn i smelteovnen, og metallet blir skjøvet inn i ovnen. Temperaturen i ovnen kan være opp mot 950 grader. Hvis en får vann i støpen, kan ovnen eksplodere. Det var det som skjedde, da ulykken inntraff.

Det var under dette arbeidet dødsulykken skjedde på Metallco Aluminium i november 2017. Bildet er fra en video avdøde Sverre Aandahl lagde to år før ulykken der han dokumenterte arbeidet sitt. Hjullasteren til høyre i bilde har skuffa full av skrapmetall som den heller i kassa foran på det andre kjøretøyet. Dette kjøretøyet kjører så skuffa inn i smelteovnen, og metallet blir skjøvet inn i ovnen. Temperaturen i ovnen kan være opp mot 950 grader. Hvis en får vann i støpen, kan ovnen eksplodere. Det var det som skjedde, da ulykken inntraff.

Privat, skjermdump fra YouTube

Verneombud og ansatt døde etter eksplosjon på arbeidsplassen. Daglig leder dømt til fengsel

Koronapandemien har bokstavelig talt kostet både helsedirektør Bjørn Guldvog og FHI-direktør Camilla Stoltenberg dyrt, i form av titusenvis av overtidstimer til både ledere og øvrige ansatte. Den regningen må også helseminister Bent Høie (her på skjermen bak) forholde seg til.

Koronapandemien har bokstavelig talt kostet både helsedirektør Bjørn Guldvog og FHI-direktør Camilla Stoltenberg dyrt, i form av titusenvis av overtidstimer til både ledere og øvrige ansatte. Den regningen må også helseminister Bent Høie (her på skjermen bak) forholde seg til.

Lise Åserud / NTB

FHI-ansatte jobbet over 300 timer overtid i 2020 – ledere fikk millioner i kompensasjon

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen og nestleder Peggy Hessen Følsvik jobber i tospann for å få innført pensjon fra første krone.

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen og nestleder Peggy Hessen Følsvik jobber i tospann for å få innført pensjon fra første krone.

Jan-Erik Østlie

Pensjon fra første krone: Derfor sier LO nei til NHOs forslag

UTSATT: Tall fra Folkehelseinstituttet viser at siste halvår i fjor var det ansatte i serveringsbransjen den yrkesgruppa med mest koronasmitte. (Illustrasjonsfoto)

UTSATT: Tall fra Folkehelseinstituttet viser at siste halvår i fjor var det ansatte i serveringsbransjen den yrkesgruppa med mest koronasmitte. (Illustrasjonsfoto)

colourbox.com

Smittet på jobb: 611 har søkt Nav om å få covid-19 godkjent som yrkessykdom

STENGES: Kjøpesentrene i nye 15 kommuner på Østlandet holder stengt fra og med mandag.

STENGES: Kjøpesentrene i nye 15 kommuner på Østlandet holder stengt fra og med mandag.

Erlend Angelo

Permitteringer i vente i ytterligere 15 kommuner: – Det er dramatisk å stenge ned kjøpesentrene

Pensjonspolitiske talsperson Lise Christoffersen i Ap

Pensjonspolitiske talsperson Lise Christoffersen i Ap

Jan-Erik Østlie

Ap og Rødt vil ha omkamp på omstridte pensjonsforslag

Uten lønn: Operatør Sandra Roksøy og de andre ansatte ved Norwegian Crystals har gått gjennom to krevende år, men har valgt å bli værende i bedriften.

Uten lønn: Operatør Sandra Roksøy og de andre ansatte ved Norwegian Crystals har gått gjennom to krevende år, men har valgt å bli værende i bedriften.

Mads Tindvik

Sandra jobbet flere måneder uten lønn: – Vi er evige optimister

Kronikk

De polske arbeiderne nektet å være servile da de ble advart mot å «bite hånda som matet dem». Jeg har dessverre ingen slike forventninger til Høyre, skriver Jonas Bals.

De polske arbeiderne nektet å være servile da de ble advart mot å «bite hånda som matet dem». Jeg har dessverre ingen slike forventninger til Høyre, skriver Jonas Bals.

Tormod Ytrehus

«Laksemilliardæren betaler Høyres valgkamp, men ikke lønn til sine polske ansatte»

Hovedtillitsvalgt Gro-Irene Hobber Hansen

Hovedtillitsvalgt Gro-Irene Hobber Hansen

Brian Cliff Olguin

Opptil 45.000 kan bli permittert på Østlandet: – Det er trist, vi håper det ikke blir langvarig, sier tillitsvalgt

LO-advokat Atle Sønsteli Johansen. (Arkivfoto)

LO-advokat Atle Sønsteli Johansen. (Arkivfoto)

Jan-Erik Østlie

Skal det være to eller 14 dagers varslingsfrist for permitteringer? LO-advokatene svarer

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) mener at såkalte ostehøvelkutt ikke kan forklare hvorfor Danmark tester flere virusprøver for mutasjoner enn Norge.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) mener at såkalte ostehøvelkutt ikke kan forklare hvorfor Danmark tester flere virusprøver for mutasjoner enn Norge.

Leif Martin Kirknes

Høie forsvarer budsjettkuttene i Folkehelseinstituttet (FHI)

KLAR TALE: – Det burde hete nødundervisning, som de kaller det i Danmark, for det er det det er – ikke skole, sier Henriette Sofie Selnæs. Hun mener vårens eksamener bør droppes.

KLAR TALE: – Det burde hete nødundervisning, som de kaller det i Danmark, for det er det det er – ikke skole, sier Henriette Sofie Selnæs. Hun mener vårens eksamener bør droppes.

Sissel M. Rasmussen

Ungdomsskolelærer Henriette (48) er forbanna: – Det burde hete nødundervisning, ikke skole

Leif Martin Kirknes

450 Widerøe-piloter bytter fagforbund

Debatt

Hvorfor glemmer vi de som er syke og mottakerne av arbeidsavklaringspenger?, spør Svein-Arild Gullvåg. (Illustrasjonsfoto)

Hvorfor glemmer vi de som er syke og mottakerne av arbeidsavklaringspenger?, spør Svein-Arild Gullvåg. (Illustrasjonsfoto)

Emmie Olivia Kristiansen

«Hva skjedde med at VI ivaretok VÅRE syke og svake?», skriver tillitsvalgt i Nav

FHI-direktør Camilla Stoltenberg

FHI-direktør Camilla Stoltenberg

NordForsk

FHI advarte om konsekvenser av nedbemanning allerede i 2017

Vlantanas 1500 lastebiler har blitt et kjent syn på motorveier over hele Europa. Vlantana Norge gikk bedriften konkurs i 2020. Selv etter konkursen fortsatte Vlantana å kjøre i Norge. Her er en litauisk Vlantana lastebil fotografert på døgnhvileplassen i Lier i sutten av juli 2020.

Vlantanas 1500 lastebiler har blitt et kjent syn på motorveier over hele Europa. Vlantana Norge gikk bedriften konkurs i 2020. Selv etter konkursen fortsatte Vlantana å kjøre i Norge. Her er en litauisk Vlantana lastebil fotografert på døgnhvileplassen i Lier i sutten av juli 2020.

Roy Ervin Solstad

Litauiske lastebilsjåfører krever lønn, overtid og feriepenger for til sammen 16 millioner kroner fra tidligere arbeidsgiver


Flere saker