JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Kleppa: – Vi har mye å strekke oss etter

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa lover satsing på jernbane, men poengterer at ting tar tid.23.03.2010
14:01
16.12.2013 12:55

Selv om jernbane fikk et løft i forrige statsbudsjett, så investerer Norge omtrent halvparten av Danmark i infrastrukturen for jernbane.

– Er det politisk vilje i Norge til kollektivtrafikk på skinner?

– Jeg kan forsikre om at Regjeringen i høyeste grad har vilje til å satse på jernbanen og kollektivtrafikk på skinner. Dette vil jeg da også mene at regjeringen tydelig har dokumentert, både gjennom statsbudsjettet for 2009 og nå siste statsbudsjettet for 2010, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Hun mener budsjettene bekrefter regjeringens vilje til å satse på jernbane. Jernbaneverkets investeringsbudsjett er for 2010 på om lag 3,9 milliarder kroner. En økning på nesten to milliarder fra regjeringen Bondevik II.

Verst i Norden

. Statistikken viser likevel at Norge er en versting på investeringer i jernbane i Norden.

Kleppa mener statistikk er så mangt.

– Jeg vil være forsiktig med å vurdere innsatsen på jernbaneinfrastruktur i Norge opp mot land som Danmark. Forskjellene er store når det gjelder blant annet forhold som konsentrasjon av befolkningen, geografiske avstander, topografi osv, sier Kleppa.

Hun erkjenner imidlertid at mange land har vært flinkere enn Norge til å satse på jernbanen.

– Vi har mye å strekke oss etter. Flere tiår med for lave jernbanebevilgninger kan imidlertid ikke tas igjen på noen få år. Dette er spesielt innefor vedlikeholdet av jernbaneinfrastruktur.

Et løft

Kleppa mener Regjeringen har startet på et helt nødvendig løft for jernbanen i Norge.

– Dette arbeidet vil fortsette. Samtidig må man ikke se bort fra at dette nødvendigvis må ta tid. Økt utbygging er ikke utelukkende et spørsmål om penger. Tilgang på kvalifisert nøkkelpersonell, tilstrekkelig med planavklaringer og prisutviklingen i markedet er eksempler på faktorer som vil telle med når nye prosjekter skal vurderes og eventuelt gjennomføres, uttaler Kleppa.

Hun lover å arbeide hardt for å styrke jernbanens posisjon framover.

– Senere tids ekstraordinære oppmerksomhet vil være en god drahjelp i så måte, poengterer Kleppa.

Nei til prosjektfinansiering

Flere tar til orde for å endre finansieringen av jernbaneutbyggingen.

Kleppa tar til motmæle mot de som ønsker lånefinansiering av jernbaneutbygging. Hun mener dagens system, med bevilgninger over statsbudsjettet, er det klart beste alternativet.

– Prosjektfinansiering er i utgangspunktet et upresist begrep. Hovedmodellen for all utbygging av jernbane er bevilgninger fra Stortinget, sier Kleppa.

Hun mener mange tolker prosjektfinansiering som et synonym på en ordning der statlig infrastruktur, inkludert store jernbaneprosjekter, blir utbygd i et optimalt tempo finansiert gjennom statlige byggelån.

Det eneste viktige eksempelet på at en slik løsning er tatt i bruk i Norge var ved gjennomføringen av Gardermobanen og Oslo nye lufthavn.

Utbyggingen av disse prosjektene skjedde i regi av statsaksjeselskaper opprettet for formålet.

– Utbyggingen relatert til nye Gardermoen må imidlertid betraktes som et unntak, framhever Kleppa.

Er kjerneoppgaven

Samferdselsministeren påpeker at Jernbaneverket har utbygging som en av sine hovedoppgaver.

– Det synes lite meningsfullt å opprette egne utbyggingsselskaper på siden. Jeg er klar over at det også er flere, blant annet Frp, som har tatt til orde for å omgjøre Jernbaneverket til statsaksjeselskaper, slik at virksomhetene eventuelt kan få tilgang til byggelån, som dermed skal sikre optimal prosjektgjennomføring, sier Kleppa, som mener dette er feil vei å gå.

– Norge er i den relativt unike situasjonen at staten ikke mangler penger. I utgangspunktet vil det fortone seg lite meningsfullt om Stortinget skal inviteres til å bevilge statlige lån til utbygging av jernbanenettet. Et slikt opplegg vil tilsynelatende ha kun en hensikt, å unndra seg de årlige prioriteringene i arbeidet med statsbudsjettet ved at lån bevilges «under streken », og derfor i teorien går klar av vurderingene og prioriteringene opp mot handlingsregelen om bruk av oljepenger over statsbudsjettet, framhever Kleppa.

– Mulig i dag.

Hun mener det er fullt mulig å få opp farten på jernbaneutbygging med de modellene for finansiering som brukes i dag.

– Det ligger ingen hindre i dagens budsjettsystem og bevilgningsreglement som umuliggjør utbygging på en rasjonell måte, sier Kleppa.

Hun framhever at politikerne må ha anledning til å prioritere.

En mulighet

Kleppa mener politikerne kan miste med andre finansieringsmodeller.

– Løsninger som har til hensikt å binde opp eller å låse statsbudsjettet framover vil redusere handlingsrommet i politikken, og er slik sett lite ønskelig. Regjeringen legger til grunn at en budsjettprosess der alle gode formål kan vurderes opp mot hverandre innenfor en totaløkonomisk ramme. En ramme som er tilpasset landets økonomiske situasjon. Dette vil over tid vil gi de beste resultatene og best utrykke de politiske prioriteringene, mener Kleppa.

Tøffere prioriteringer

Samferdselsministeren ønsker som sagt ikke prosjektfinansiering. Regjeringen har imidlertid stilt seg åpen for å gjøre endringer innenfor dagens budsjettsystem. Endringer som kan bidra til å sikre bedre prioritering.

– Regjeringen har gått inn for at viktige infrastrukturprosjekter skal få bevilgninger over egen post på statsbudsjettet. For Jernbaneverkets budsjett gjelder dette viktige prosjekter på Østfoldbanen, som nytt dobbeltspor Oslo-Ski. Dette er fulgt opp i statsbudsjettet for 2010, forteller Kleppa.

Økt framdrift

Hun mener det å foreslå bevilgninger til noen utvalgte prosjekter over egne poster, vil bidra til økt framdrift.

– Finansiering ved bruk av egne poster må imidlertid være unntaksregel, ellers vil man miste fordelene som ligger i å styre en portefølje av prosjekter. Sistenevnte går blant annet på fleksibilitet, sier Kleppa.

Hun poengterer at i en større portefølje vil det alltid oppstå enkelte endringer i forhold til framdriften som opprinnelig ble lagt til grunn.

– I en portefølje vil det kunne «lånes» midler til og fra prosjekter innenfor en samlet årlig bevilgning, sier hun.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
23.03.2010
14:01
16.12.2013 12:55Mest lest

Tillitsvalgt Kateryna Bilokin mener at deler av bonusen kunne blitt brukt til andre viktig tiltak i bedriften.

Tillitsvalgt Kateryna Bilokin mener at deler av bonusen kunne blitt brukt til andre viktig tiltak i bedriften.

Erlend Angelo

Ikea-ansatte får mer enn en månedslønn i bonus. Men tillitsvalgte Kateryna jubler ikke

I slutten av forrige måned ble en malebedrift i Oslo slått konkurs. Årsak: Arbeidsgiver hadde ikke betalt ut 22.000 kroner i feriepenger, som han skyldte en av sine ansatte. (Illustrasjonsfoto)

I slutten av forrige måned ble en malebedrift i Oslo slått konkurs. Årsak: Arbeidsgiver hadde ikke betalt ut 22.000 kroner i feriepenger, som han skyldte en av sine ansatte. (Illustrasjonsfoto)

Håvard Sæbø

Maler slo arbeidsgiveren konkurs da han ikke fikk 22.000 kroner i feriepenger

INGEN STREIK: Partene i statsoppgjøret landet en enighet seks timer på overtid Her er LO Stat-leder Egil André Aas (nr. to f.v.), kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (f.h.), personaldirektør Gisle Norheim i staten, og leder Anders Kvam i Akademikerne stat (t.v.).

INGEN STREIK: Partene i statsoppgjøret landet en enighet seks timer på overtid Her er LO Stat-leder Egil André Aas (nr. to f.v.), kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (f.h.), personaldirektør Gisle Norheim i staten, og leder Anders Kvam i Akademikerne stat (t.v.).

Morten Hansen

Sjekk lønnshoppet for statsansatte

Erna Solberg diskuterer med statsrådene Henrik Asheim og Abid Raja.

Erna Solberg diskuterer med statsrådene Henrik Asheim og Abid Raja.

Stian Lysberg Solum / NTB

Pensjon: Her vil regjeringen kutte

Det kan bli streik blant sykepleierne i kommunene etter at et flertall av medlemmene sa nei til resultatet i lønnsoppgjøret.

Det kan bli streik blant sykepleierne i kommunene etter at et flertall av medlemmene sa nei til resultatet i lønnsoppgjøret.

Tri Nguyen Dinh

Sykepleierne vraker årets lønnsoppgjør. Nå øker streikefaren

BRUK OG KAST: Tre uker etter at hun fikk økt stillingsprosent, ble Marit Lysgård Amundsen oppsagt fra jobben i Rauma kommune.

BRUK OG KAST: Tre uker etter at hun fikk økt stillingsprosent, ble Marit Lysgård Amundsen oppsagt fra jobben i Rauma kommune.

Sidsel Hjelme

Marit (36) fikk endelig fast jobb etter seks år. Så kom et brev i posten

SKIKKELIG SKUFFA: – Jeg ble så irritert over årets lønnsoppgjør, sier Marit Berg.

SKIKKELIG SKUFFA: – Jeg ble så irritert over årets lønnsoppgjør, sier Marit Berg.

Katharina Dale Håkonsen

Mens topplønte i staten fikk 5.700 kroner mer i lønn, fikk resepsjonsvakt Marit 1.700: – Jeg ble så irritert

FRA VONDT TIL VERRE: Taxisjåførene Svein Skavang Graadal (til venstre) og John-Egil Dahl bruker mye av arbeidsdagen på å vente på neste tur. Med flere drosjer som skal konkurrere om de samme kundene, kan det bli enda mer ventetid.

FRA VONDT TIL VERRE: Taxisjåførene Svein Skavang Graadal (til venstre) og John-Egil Dahl bruker mye av arbeidsdagen på å vente på neste tur. Med flere drosjer som skal konkurrere om de samme kundene, kan det bli enda mer ventetid.

Tormod Ytrehus

Taxisjåførene Svein og John-Egil frykter for fremtiden med de nye reglene fra 1. november

Nytt om navn:

Espen Barth Eide

Espen Barth Eide

Sissel M. Rasmussen

Espen Barth Eide risikerer å miste sikker stortingsplass for Ap

Øystein Hole falt fra et stillas og skadet seg stygt. Så gikk forsikringsselskapet konkurs. Nå skal Høyesterett avgjøre om han kan få føre saken sin for norsk rett.

Øystein Hole falt fra et stillas og skadet seg stygt. Så gikk forsikringsselskapet konkurs. Nå skal Høyesterett avgjøre om han kan få føre saken sin for norsk rett.

Britt Andreassen (Innfelt foto: privat)

– Jeg klarer ikke å se at dette skal være en diskusjon. Jeg falt og ødela meg på jobb – og jeg var forsikret

Statsminister Erna Solberg (H).

Statsminister Erna Solberg (H).

Jan-Erik Østlie

Faktasjekk: Nei, en vanlig familie får ikke 14.000 i skattelette med årets forslag til statsbudsjett

EIN TILSETT MÅ JOBBE I 15 ÅR: For å tene like mykje som Choice-sjef Torgeir Silseth gjer på eitt år, må ein tilsett jobbe fulltid i 15 år.

EIN TILSETT MÅ JOBBE I 15 ÅR: For å tene like mykje som Choice-sjef Torgeir Silseth gjer på eitt år, må ein tilsett jobbe fulltid i 15 år.

Nordic Choice Hotels

Hotellansatte må jobbe i 15 år for å tjene like mye som sjefen gjør på ett år

Mimmi Kvisvik, leder i Fellesorganisasjonen.

Mimmi Kvisvik, leder i Fellesorganisasjonen.

Jan-Erik Østlie

Det vil føles urettferdig hvis sykepleierne får mer enn andre, mener FO-lederen

Per Østvold (til høyre) og andre streikevakter blir pågrepet av politiet og kastet på glattcelle under Linjegods-streiken i Oslo i 1976.

Per Østvold (til høyre) og andre streikevakter blir pågrepet av politiet og kastet på glattcelle under Linjegods-streiken i Oslo i 1976.

Stein Marienborg/Arbeiderbladet/Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek

Per Østvold (71) har både vært domfelt og dommer. Nå takker fagforeningskjempen av

SAVNER TRYGGHETEN: Assisterende varehussjef Omed Poor er veldig glad i arbeidsplassen sin, og vil at alt skal være på stell på Ikea Furuset.

SAVNER TRYGGHETEN: Assisterende varehussjef Omed Poor er veldig glad i arbeidsplassen sin, og vil at alt skal være på stell på Ikea Furuset.

Jan-Erik Østlie

Ikea-lederen måtte selv stoppe en tyv: – Savnet etter vekterne er stort

ENIGE: Etter en lang natts ferd kom Gisle Norheim (f.v.), Nikolai Astrup, Guro Elisabeth Lind, Pål Arnesen, Anders Kvam og Egil André Aas til enighet.

ENIGE: Etter en lang natts ferd kom Gisle Norheim (f.v.), Nikolai Astrup, Guro Elisabeth Lind, Pål Arnesen, Anders Kvam og Egil André Aas til enighet.

Morten Hansen

Dette ble partene i statsoppgjøret enige om

– Dette oppgjøret burde vært løst rundt forhandlingsbordet, det hadde ikke trengt å gå til mekling, mener forbundsleder Torbjørn Bongo i Norges Offisers- og Spesialistforbund. Han sier seg skuffet over statens opptreden på flere punkt i årets forhandlinger, og varsler tydelige forventninger om større lønnstillegg og bedre sosial profil på neste års oppgjør.

– Dette oppgjøret burde vært løst rundt forhandlingsbordet, det hadde ikke trengt å gå til mekling, mener forbundsleder Torbjørn Bongo i Norges Offisers- og Spesialistforbund. Han sier seg skuffet over statens opptreden på flere punkt i årets forhandlinger, og varsler tydelige forventninger om større lønnstillegg og bedre sosial profil på neste års oppgjør.

Sissel M. Rasmussen

– To år på rad har de lavest lønnede kommet dårligst ut. Det er uaktuelt å godta neste år

Siv Jensen

Siv Jensen

Jan-Erik Østlie

Siv Jensen mener LO misbruker bistandspenger

Wizz Air sin inntreden i Norge har utløst politisk ordkrig.

Wizz Air sin inntreden i Norge har utløst politisk ordkrig.

Wizz Air

Ap: Høyres nyslåtte motstand mot Wizz Air fremstår som en ren tilsnikelse. – Bare vås, får de til svar

Leif Martin Kirknes

Elektrobransjen frykter A- og B-lag blant lærlinger


Flere saker