JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Kleppa: – Vi har mye å strekke oss etter

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa lover satsing på jernbane, men poengterer at ting tar tid.



23.03.2010
14:01
16.12.2013 12:55

Selv om jernbane fikk et løft i forrige statsbudsjett, så investerer Norge omtrent halvparten av Danmark i infrastrukturen for jernbane.

– Er det politisk vilje i Norge til kollektivtrafikk på skinner?

– Jeg kan forsikre om at Regjeringen i høyeste grad har vilje til å satse på jernbanen og kollektivtrafikk på skinner. Dette vil jeg da også mene at regjeringen tydelig har dokumentert, både gjennom statsbudsjettet for 2009 og nå siste statsbudsjettet for 2010, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Hun mener budsjettene bekrefter regjeringens vilje til å satse på jernbane. Jernbaneverkets investeringsbudsjett er for 2010 på om lag 3,9 milliarder kroner. En økning på nesten to milliarder fra regjeringen Bondevik II.

Verst i Norden

. Statistikken viser likevel at Norge er en versting på investeringer i jernbane i Norden.

Kleppa mener statistikk er så mangt.

– Jeg vil være forsiktig med å vurdere innsatsen på jernbaneinfrastruktur i Norge opp mot land som Danmark. Forskjellene er store når det gjelder blant annet forhold som konsentrasjon av befolkningen, geografiske avstander, topografi osv, sier Kleppa.

Hun erkjenner imidlertid at mange land har vært flinkere enn Norge til å satse på jernbanen.

– Vi har mye å strekke oss etter. Flere tiår med for lave jernbanebevilgninger kan imidlertid ikke tas igjen på noen få år. Dette er spesielt innefor vedlikeholdet av jernbaneinfrastruktur.

Et løft

Kleppa mener Regjeringen har startet på et helt nødvendig løft for jernbanen i Norge.

– Dette arbeidet vil fortsette. Samtidig må man ikke se bort fra at dette nødvendigvis må ta tid. Økt utbygging er ikke utelukkende et spørsmål om penger. Tilgang på kvalifisert nøkkelpersonell, tilstrekkelig med planavklaringer og prisutviklingen i markedet er eksempler på faktorer som vil telle med når nye prosjekter skal vurderes og eventuelt gjennomføres, uttaler Kleppa.

Hun lover å arbeide hardt for å styrke jernbanens posisjon framover.

– Senere tids ekstraordinære oppmerksomhet vil være en god drahjelp i så måte, poengterer Kleppa.

Nei til prosjektfinansiering

Flere tar til orde for å endre finansieringen av jernbaneutbyggingen.

Kleppa tar til motmæle mot de som ønsker lånefinansiering av jernbaneutbygging. Hun mener dagens system, med bevilgninger over statsbudsjettet, er det klart beste alternativet.

– Prosjektfinansiering er i utgangspunktet et upresist begrep. Hovedmodellen for all utbygging av jernbane er bevilgninger fra Stortinget, sier Kleppa.

Hun mener mange tolker prosjektfinansiering som et synonym på en ordning der statlig infrastruktur, inkludert store jernbaneprosjekter, blir utbygd i et optimalt tempo finansiert gjennom statlige byggelån.

Det eneste viktige eksempelet på at en slik løsning er tatt i bruk i Norge var ved gjennomføringen av Gardermobanen og Oslo nye lufthavn.

Utbyggingen av disse prosjektene skjedde i regi av statsaksjeselskaper opprettet for formålet.

– Utbyggingen relatert til nye Gardermoen må imidlertid betraktes som et unntak, framhever Kleppa.

Er kjerneoppgaven

Samferdselsministeren påpeker at Jernbaneverket har utbygging som en av sine hovedoppgaver.

– Det synes lite meningsfullt å opprette egne utbyggingsselskaper på siden. Jeg er klar over at det også er flere, blant annet Frp, som har tatt til orde for å omgjøre Jernbaneverket til statsaksjeselskaper, slik at virksomhetene eventuelt kan få tilgang til byggelån, som dermed skal sikre optimal prosjektgjennomføring, sier Kleppa, som mener dette er feil vei å gå.

– Norge er i den relativt unike situasjonen at staten ikke mangler penger. I utgangspunktet vil det fortone seg lite meningsfullt om Stortinget skal inviteres til å bevilge statlige lån til utbygging av jernbanenettet. Et slikt opplegg vil tilsynelatende ha kun en hensikt, å unndra seg de årlige prioriteringene i arbeidet med statsbudsjettet ved at lån bevilges «under streken », og derfor i teorien går klar av vurderingene og prioriteringene opp mot handlingsregelen om bruk av oljepenger over statsbudsjettet, framhever Kleppa.

– Mulig i dag.

Hun mener det er fullt mulig å få opp farten på jernbaneutbygging med de modellene for finansiering som brukes i dag.

– Det ligger ingen hindre i dagens budsjettsystem og bevilgningsreglement som umuliggjør utbygging på en rasjonell måte, sier Kleppa.

Hun framhever at politikerne må ha anledning til å prioritere.

En mulighet

Kleppa mener politikerne kan miste med andre finansieringsmodeller.

– Løsninger som har til hensikt å binde opp eller å låse statsbudsjettet framover vil redusere handlingsrommet i politikken, og er slik sett lite ønskelig. Regjeringen legger til grunn at en budsjettprosess der alle gode formål kan vurderes opp mot hverandre innenfor en totaløkonomisk ramme. En ramme som er tilpasset landets økonomiske situasjon. Dette vil over tid vil gi de beste resultatene og best utrykke de politiske prioriteringene, mener Kleppa.

Tøffere prioriteringer

Samferdselsministeren ønsker som sagt ikke prosjektfinansiering. Regjeringen har imidlertid stilt seg åpen for å gjøre endringer innenfor dagens budsjettsystem. Endringer som kan bidra til å sikre bedre prioritering.

– Regjeringen har gått inn for at viktige infrastrukturprosjekter skal få bevilgninger over egen post på statsbudsjettet. For Jernbaneverkets budsjett gjelder dette viktige prosjekter på Østfoldbanen, som nytt dobbeltspor Oslo-Ski. Dette er fulgt opp i statsbudsjettet for 2010, forteller Kleppa.

Økt framdrift

Hun mener det å foreslå bevilgninger til noen utvalgte prosjekter over egne poster, vil bidra til økt framdrift.

– Finansiering ved bruk av egne poster må imidlertid være unntaksregel, ellers vil man miste fordelene som ligger i å styre en portefølje av prosjekter. Sistenevnte går blant annet på fleksibilitet, sier Kleppa.

Hun poengterer at i en større portefølje vil det alltid oppstå enkelte endringer i forhold til framdriften som opprinnelig ble lagt til grunn.

– I en portefølje vil det kunne «lånes» midler til og fra prosjekter innenfor en samlet årlig bevilgning, sier hun.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
23.03.2010
14:01
16.12.2013 12:55



Mest lest

Hanna Skotheim

Kaisa om å være fattig i Norge: – Vi må se på lønningene til folk

ADVARER: Rafal Janeczeks liv ble snudd på hodet etter tiden som ansatt i bemanningsfirmaet Kranfører AS. Nå håper han andre arbeidsinnvandrere skal slippe å oppleve det samme som ham.

ADVARER: Rafal Janeczeks liv ble snudd på hodet etter tiden som ansatt i bemanningsfirmaet Kranfører AS. Nå håper han andre arbeidsinnvandrere skal slippe å oppleve det samme som ham.

Håvard Sæbø

Da Rafal (33) begynte å kreve lønn mellom oppdrag, ble jobben et mareritt

Telefonbetjenter blir trakassert at kunder.

Telefonbetjenter blir trakassert at kunder.

Illustrasjonsfoto: Motortion/Colourbox

Telefonbetjenter blir drapstruet på jobb. Her forteller tre ansatte sine historier

Det er ikke alle dokumenter fra Stortinget som kommer til å bli med hjem til Hamar når Karin Andersen avslutter sitt 24 år lange liv som stortingsrepresentant.

Det er ikke alle dokumenter fra Stortinget som kommer til å bli med hjem til Hamar når Karin Andersen avslutter sitt 24 år lange liv som stortingsrepresentant.

Torgny Hasås

Etter 24 år mistet SVs Karin Andersen plassen sin på Stortinget: – Jeg har veldig mye ugjort i politikken

NESTEN PARKERT FOR GODT: Yngve Hovland (52) ble hardt skadet på jobb i fengselet. Sykkelen holder ham oppe på fritida.

NESTEN PARKERT FOR GODT: Yngve Hovland (52) ble hardt skadet på jobb i fengselet. Sykkelen holder ham oppe på fritida.

Eivind Senneset

Først to år etter, er yrkesskaden til Yngve godkjent av Nav

Sverre Myrli har formelt bedt Europautvalget sørge for at implementeringen av EUs fjerde jernbanepakke legges på is.

Sverre Myrli har formelt bedt Europautvalget sørge for at implementeringen av EUs fjerde jernbanepakke legges på is.

Helge Rønning Birkelund

Arbeiderpartiet har formelt bedt regjeringen utsette jernbanepakke fire

ULOVLIG PRAKSIS: Unibuss må betale 5000 kroner til Ruter dersom sjåfører bryter mobiltelefonreglementet til Ruter, men Oslo tingrett mener Unibuss sin praksis med å la sjåførene selv betale den «boten» er ulovlig.

ULOVLIG PRAKSIS: Unibuss må betale 5000 kroner til Ruter dersom sjåfører bryter mobiltelefonreglementet til Ruter, men Oslo tingrett mener Unibuss sin praksis med å la sjåførene selv betale den «boten» er ulovlig.

Roy Ervin Solstad

Bussjåfør ble bøtelagt for mobilbruk, men nektet å betale. Nå har han vunnet i retten

HÅP: – Jeg er glad fordi vi nå kan få endret lovverket. Nå er det flertall på Stortinget for å få vekk karenstiden. Det er flertall for at syke og skadde mennesker kan få beholde inntekten sin, arbeidsavklaringspenger, helt fram til de er ferdig avklart i Nav og helsevesenet, sier Elisabeth Thoresen, som leder AAP-aksjonen.

HÅP: – Jeg er glad fordi vi nå kan få endret lovverket. Nå er det flertall på Stortinget for å få vekk karenstiden. Det er flertall for at syke og skadde mennesker kan få beholde inntekten sin, arbeidsavklaringspenger, helt fram til de er ferdig avklart i Nav og helsevesenet, sier Elisabeth Thoresen, som leder AAP-aksjonen.

Jan-Erik Østlie

AAP-generalen øyner håp om bedre forhold for syke og skadde i norsk arbeidsliv

Ansatte i pleie- og omsorgstjenesten har mer kvelds- og nattarbeid enn andre yrkesgrupper, ifølge arbeidslivsbarometeret til YS.

Ansatte i pleie- og omsorgstjenesten har mer kvelds- og nattarbeid enn andre yrkesgrupper, ifølge arbeidslivsbarometeret til YS.

Tri Nguyen Dinh

Vi jobber mer kveld, natt og helg enn før. Disse bransjene skiller seg ut

DRØMME-STATSRÅDER: Trine Lise Sundnes (Ap), Terje Aasland (Ap), Freddy Øvstegård (SV), Mona Fagerås (SV) , Arne Nævra (SV) og Sverre Myrli (Ap) er blant politikerne forbundene peker på som sine favoritter.

DRØMME-STATSRÅDER: Trine Lise Sundnes (Ap), Terje Aasland (Ap), Freddy Øvstegård (SV), Mona Fagerås (SV) , Arne Nævra (SV) og Sverre Myrli (Ap) er blant politikerne forbundene peker på som sine favoritter.

Bakgrunnsfoto: Erlend Angelo

Her er LO-forbundenes ønske-statsråder

Leif Martin Kirknes

LOs tre mektigste krever at Støre endrer loven

– Det er sånn at vedtak som er fattet i Stortinget, er det konstitusjonell tradisjon for at en gjennomfører, sier Erna Solberg.

– Det er sånn at vedtak som er fattet i Stortinget, er det konstitusjonell tradisjon for at en gjennomfører, sier Erna Solberg.

Tormod Ytrehus

Solberg om EUs fjerde jernbanepakke: – Tradisjon for å gjennomføre stortingsvedtak

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad innrømmer at han aktivt prøvde å unngå skatt på statsrådsbolig.

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad innrømmer at han aktivt prøvde å unngå skatt på statsrådsbolig.

Jan-Erik Østlie

Ropstad innrømmer at han prøvde å unngå skatt på pendlerleilighet

Kommentar

Erna Solberg vil bli husket for at hun fikk Frp inn i regjering, skriver Kjell Werner.

Erna Solberg vil bli husket for at hun fikk Frp inn i regjering, skriver Kjell Werner.

Jan-Erik Østlie

«Erna vil bli husket for at hun fikk Frp inn i regjering»

Kommentar

Statsministerens kontor, med Erna Solberg i spissen, har et medansvar i Ropstad-saken, skriver ANB-redaktør Kjell Werner.

Statsministerens kontor, med Erna Solberg i spissen, har et medansvar i Ropstad-saken, skriver ANB-redaktør Kjell Werner.

Jan-Erik Østlie

«Det tar seg ikke pent ut når Erna Solberg toer sine hender i Ropstad-saken»

LÅGAST PÅ PRIS: App-selskapet Intercab/Ridel danka ut konkurrentane i anbodet om å køyre skoleelevar og funksjonshemma i Agder.

LÅGAST PÅ PRIS: App-selskapet Intercab/Ridel danka ut konkurrentane i anbodet om å køyre skoleelevar og funksjonshemma i Agder.

Tormod Ytrehus

App-selskap vann konkurranse om å køyre taxi for kommunen

BEMANNINGSBYRÅ: – Bemanningsbyrået har ødelagt livet mitt, sier Rafal Janeczeks om tiden som ansatt i Kranfører AS. Han håper arbeidsinnvandrere skal slippe å oppleve det samme som ham.

BEMANNINGSBYRÅ: – Bemanningsbyrået har ødelagt livet mitt, sier Rafal Janeczeks om tiden som ansatt i Kranfører AS. Han håper arbeidsinnvandrere skal slippe å oppleve det samme som ham.

Håvard Sæbø

Kranfører Rafals historie ryster politikere. Dette vil de gjøre med bemanningsbyråene

TRAPPER OPP: LO Stat trapper opp kulturstreiken med 121 nye streikende neste uke.

TRAPPER OPP: LO Stat trapper opp kulturstreiken med 121 nye streikende neste uke.

Anders Hauge-Eltvik

Kulturstreiken for rettferdig pensjon trappes opp. Se oversikten her

Kommentar

Fagforbundets leder Mette Nord kan glede seg over at Stendi ikke anker hovedspørsmålet i Borgarting lagmannsretts dom.

Fagforbundets leder Mette Nord kan glede seg over at Stendi ikke anker hovedspørsmålet i Borgarting lagmannsretts dom.

Jan-Erik Østlie

«Stendi har krøpet til korset. Det er en seier for fagbevegelsen», skriver Kjell Werner

Leif Martin Kirknes

Støre vil ikke ha samarbeidsavtale med Rødt


Flere saker