JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Kleppa: – Vi har mye å strekke oss etter

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa lover satsing på jernbane, men poengterer at ting tar tid.23.03.2010
14:01
16.12.2013 12:55

Selv om jernbane fikk et løft i forrige statsbudsjett, så investerer Norge omtrent halvparten av Danmark i infrastrukturen for jernbane.

– Er det politisk vilje i Norge til kollektivtrafikk på skinner?

– Jeg kan forsikre om at Regjeringen i høyeste grad har vilje til å satse på jernbanen og kollektivtrafikk på skinner. Dette vil jeg da også mene at regjeringen tydelig har dokumentert, både gjennom statsbudsjettet for 2009 og nå siste statsbudsjettet for 2010, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Hun mener budsjettene bekrefter regjeringens vilje til å satse på jernbane. Jernbaneverkets investeringsbudsjett er for 2010 på om lag 3,9 milliarder kroner. En økning på nesten to milliarder fra regjeringen Bondevik II.

Verst i Norden

. Statistikken viser likevel at Norge er en versting på investeringer i jernbane i Norden.

Kleppa mener statistikk er så mangt.

– Jeg vil være forsiktig med å vurdere innsatsen på jernbaneinfrastruktur i Norge opp mot land som Danmark. Forskjellene er store når det gjelder blant annet forhold som konsentrasjon av befolkningen, geografiske avstander, topografi osv, sier Kleppa.

Hun erkjenner imidlertid at mange land har vært flinkere enn Norge til å satse på jernbanen.

– Vi har mye å strekke oss etter. Flere tiår med for lave jernbanebevilgninger kan imidlertid ikke tas igjen på noen få år. Dette er spesielt innefor vedlikeholdet av jernbaneinfrastruktur.

Et løft

Kleppa mener Regjeringen har startet på et helt nødvendig løft for jernbanen i Norge.

– Dette arbeidet vil fortsette. Samtidig må man ikke se bort fra at dette nødvendigvis må ta tid. Økt utbygging er ikke utelukkende et spørsmål om penger. Tilgang på kvalifisert nøkkelpersonell, tilstrekkelig med planavklaringer og prisutviklingen i markedet er eksempler på faktorer som vil telle med når nye prosjekter skal vurderes og eventuelt gjennomføres, uttaler Kleppa.

Hun lover å arbeide hardt for å styrke jernbanens posisjon framover.

– Senere tids ekstraordinære oppmerksomhet vil være en god drahjelp i så måte, poengterer Kleppa.

Nei til prosjektfinansiering

Flere tar til orde for å endre finansieringen av jernbaneutbyggingen.

Kleppa tar til motmæle mot de som ønsker lånefinansiering av jernbaneutbygging. Hun mener dagens system, med bevilgninger over statsbudsjettet, er det klart beste alternativet.

– Prosjektfinansiering er i utgangspunktet et upresist begrep. Hovedmodellen for all utbygging av jernbane er bevilgninger fra Stortinget, sier Kleppa.

Hun mener mange tolker prosjektfinansiering som et synonym på en ordning der statlig infrastruktur, inkludert store jernbaneprosjekter, blir utbygd i et optimalt tempo finansiert gjennom statlige byggelån.

Det eneste viktige eksempelet på at en slik løsning er tatt i bruk i Norge var ved gjennomføringen av Gardermobanen og Oslo nye lufthavn.

Utbyggingen av disse prosjektene skjedde i regi av statsaksjeselskaper opprettet for formålet.

– Utbyggingen relatert til nye Gardermoen må imidlertid betraktes som et unntak, framhever Kleppa.

Er kjerneoppgaven

Samferdselsministeren påpeker at Jernbaneverket har utbygging som en av sine hovedoppgaver.

– Det synes lite meningsfullt å opprette egne utbyggingsselskaper på siden. Jeg er klar over at det også er flere, blant annet Frp, som har tatt til orde for å omgjøre Jernbaneverket til statsaksjeselskaper, slik at virksomhetene eventuelt kan få tilgang til byggelån, som dermed skal sikre optimal prosjektgjennomføring, sier Kleppa, som mener dette er feil vei å gå.

– Norge er i den relativt unike situasjonen at staten ikke mangler penger. I utgangspunktet vil det fortone seg lite meningsfullt om Stortinget skal inviteres til å bevilge statlige lån til utbygging av jernbanenettet. Et slikt opplegg vil tilsynelatende ha kun en hensikt, å unndra seg de årlige prioriteringene i arbeidet med statsbudsjettet ved at lån bevilges «under streken », og derfor i teorien går klar av vurderingene og prioriteringene opp mot handlingsregelen om bruk av oljepenger over statsbudsjettet, framhever Kleppa.

– Mulig i dag.

Hun mener det er fullt mulig å få opp farten på jernbaneutbygging med de modellene for finansiering som brukes i dag.

– Det ligger ingen hindre i dagens budsjettsystem og bevilgningsreglement som umuliggjør utbygging på en rasjonell måte, sier Kleppa.

Hun framhever at politikerne må ha anledning til å prioritere.

En mulighet

Kleppa mener politikerne kan miste med andre finansieringsmodeller.

– Løsninger som har til hensikt å binde opp eller å låse statsbudsjettet framover vil redusere handlingsrommet i politikken, og er slik sett lite ønskelig. Regjeringen legger til grunn at en budsjettprosess der alle gode formål kan vurderes opp mot hverandre innenfor en totaløkonomisk ramme. En ramme som er tilpasset landets økonomiske situasjon. Dette vil over tid vil gi de beste resultatene og best utrykke de politiske prioriteringene, mener Kleppa.

Tøffere prioriteringer

Samferdselsministeren ønsker som sagt ikke prosjektfinansiering. Regjeringen har imidlertid stilt seg åpen for å gjøre endringer innenfor dagens budsjettsystem. Endringer som kan bidra til å sikre bedre prioritering.

– Regjeringen har gått inn for at viktige infrastrukturprosjekter skal få bevilgninger over egen post på statsbudsjettet. For Jernbaneverkets budsjett gjelder dette viktige prosjekter på Østfoldbanen, som nytt dobbeltspor Oslo-Ski. Dette er fulgt opp i statsbudsjettet for 2010, forteller Kleppa.

Økt framdrift

Hun mener det å foreslå bevilgninger til noen utvalgte prosjekter over egne poster, vil bidra til økt framdrift.

– Finansiering ved bruk av egne poster må imidlertid være unntaksregel, ellers vil man miste fordelene som ligger i å styre en portefølje av prosjekter. Sistenevnte går blant annet på fleksibilitet, sier Kleppa.

Hun poengterer at i en større portefølje vil det alltid oppstå enkelte endringer i forhold til framdriften som opprinnelig ble lagt til grunn.

– I en portefølje vil det kunne «lånes» midler til og fra prosjekter innenfor en samlet årlig bevilgning, sier hun.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
23.03.2010
14:01
16.12.2013 12:55Mest lest

Kathrine Samland ble oppsagt etter at hun ikke gjengjeldte sjefens tilnærmelser. Rett før jul ble hun tilkjent 800.000 kroner i erstatning av Vestfold tingrett. Hun fikk hjelp av HK og advokatene i LO til å kjøre saken.

Kathrine Samland ble oppsagt etter at hun ikke gjengjeldte sjefens tilnærmelser. Rett før jul ble hun tilkjent 800.000 kroner i erstatning av Vestfold tingrett. Hun fikk hjelp av HK og advokatene i LO til å kjøre saken.

Brian Cliff Olguin

Sjefen ble forelsket i Kathrine. Hun avviste ham og ble sagt opp

ELENDIG BEHANDLING: Tommy Storeide Vangen har jobba i varehandelen i mange år.

ELENDIG BEHANDLING: Tommy Storeide Vangen har jobba i varehandelen i mange år.

Erlend Angelo

Tommy jobba seg i senk og ble sykmeldt: – Jeg har aldri blitt så dårlig behandla som av Coop

Barbro Major er regiontillitsvalgt for Fellesforbundet i region Buskerud, og har snakket mye med medlemmene i året som har gått.

Barbro Major er regiontillitsvalgt for Fellesforbundet i region Buskerud, og har snakket mye med medlemmene i året som har gått.

Privat

– Dette er helt jævlig. Det er kolleger som jeg har jobbet sammen med i ti år. Hva kan jeg si?

Charlotte Rødland Kristiansen er 22 år og må betale alle utgifter til tannlege selv. SV vil at det skal bli gratis.

Charlotte Rødland Kristiansen er 22 år og må betale alle utgifter til tannlege selv. SV vil at det skal bli gratis.

Aslak Bodahl

Charlotte (22) får ikke fikset tennene fordi det er for dyrt: – Ekstremt frustrerende

KRISE: Valgforsker Johannes Bergh mener Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiet har kommet helt i skyggen av Senterpartiets sentraliseringskritikk.

KRISE: Valgforsker Johannes Bergh mener Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiet har kommet helt i skyggen av Senterpartiets sentraliseringskritikk.

Jan-Erik Østlie

Bunnotering for Ap: – Utrolig hvordan partiet sliter, sier valgforsker

Folketrygda

Illustrasjon

Illustrasjon

Anna Granqvist

To pensjonistforeninger sier nei til stort løft i minstepensjonen, hvis det betyr mindre pensjon til andre grupper

PÅ GLATTISEN: Álfhildur i fint driv på skøyter på Lomnessjøen. Sjukehjemmet ligger i et stort rødt hus til høyre for kirken i bakgrunnen.

PÅ GLATTISEN: Álfhildur i fint driv på skøyter på Lomnessjøen. Sjukehjemmet ligger i et stort rødt hus til høyre for kirken i bakgrunnen.

Harald Vingelsgaard

Álfhildur (21) mistet lappen: Går på skøyter over sjøen for å komme seg på jobb

TVANGSSELGES: «Diavlos Force» kom til Norge i september da den var chartret av verftet til Vard i Brattvåg på Sunnmøre. Båten ble tatt i arrest av ITF, og skal nå tvangsselges siden mannskapet om bord fremdeles har over en million norske kroner utestående i lønn.

TVANGSSELGES: «Diavlos Force» kom til Norge i september da den var chartret av verftet til Vard i Brattvåg på Sunnmøre. Båten ble tatt i arrest av ITF, og skal nå tvangsselges siden mannskapet om bord fremdeles har over en million norske kroner utestående i lønn.

Syver Grepstad

Mannskapet hadde ikke fått lønn på seks måneder – likevel fikk båten oppdrag i Norge

Innsatsleder Kenneth Wangen er en av de flere tusen menn og kvinner som har jobbet med søk og redning i Gjerdrum. Bildet er tatt ved en annen anledning.

Innsatsleder Kenneth Wangen er en av de flere tusen menn og kvinner som har jobbet med søk og redning i Gjerdrum. Bildet er tatt ved en annen anledning.

Werner Juvik

Redningsmannskapet i Gjerdrum var i konstant fare. Her er innsatslederens historie

Kantinekokken Monica Karlsen Moseby har vært permittert helt siden mars i fjor, og har søkt flere andre jobber uten å få napp. Hun er glad for at regjeringa nå vil forlenge permitteringsperioden. Samtidig sier hun: – Jeg forstår ikke hvorfor de ikke bare kan si at ordningene varer så lenge pandemien varer. Det er så usikkert for oss og for bedriftene, sier Moseby, som er medlem i Fellesforbundet.

Kantinekokken Monica Karlsen Moseby har vært permittert helt siden mars i fjor, og har søkt flere andre jobber uten å få napp. Hun er glad for at regjeringa nå vil forlenge permitteringsperioden. Samtidig sier hun: – Jeg forstår ikke hvorfor de ikke bare kan si at ordningene varer så lenge pandemien varer. Det er så usikkert for oss og for bedriftene, sier Moseby, som er medlem i Fellesforbundet.

Privat

Monica har snart vært permittert ett år: – Det er tøft. Bare å stå opp og vite at ingen har behov for deg

SEKSUELL TRAKASSERING: Den eine kunden klapsa kvinna på rumpa då dei møttest på butikken, etter å ha fått beskjed av både kvinna og arbeidsgivaren hennar om at han skulla halde seg unna.

SEKSUELL TRAKASSERING: Den eine kunden klapsa kvinna på rumpa då dei møttest på butikken, etter å ha fått beskjed av både kvinna og arbeidsgivaren hennar om at han skulla halde seg unna.

Colourbox

Kvinneleg mekanikar fekk to kundar dømt for tafsing, kiling og klaps: – Dommen har sette ein standard

Mari Falck forteller at faren Morten alltid har vært en positivt innstilt person med et usedvanlig godt humør. Han ble veldig deprimert etter nedstengingen og følte seg innesperret.

Mari Falck forteller at faren Morten alltid har vært en positivt innstilt person med et usedvanlig godt humør. Han ble veldig deprimert etter nedstengingen og følte seg innesperret.

Privat

Mari fikk besøke sin dødssyke far kun én gang i uka. Da kokte det over for overlegen

Landsmøtet 2021:

DIGITALT LANDSMØTE: HK-leder Christopher Beckham på storskjerm hos en gruppe representanter fra region Østlandet Sør samlet til landsmøte i Drammen.

DIGITALT LANDSMØTE: HK-leder Christopher Beckham på storskjerm hos en gruppe representanter fra region Østlandet Sør samlet til landsmøte i Drammen.

Brian Cliff Olguin

Her er HKs nye ledelse

I tingretten: Kjell Næss (f.v.), Wenche Bye og Daniel Bakke – en av renholderne som har tapt på bytte av arbeidsgiver – er i Asker og Bærum tingrett for å få en avklaring i spørsmålet om renholderne har krav på å bli virksomhetsoverdratt.

I tingretten: Kjell Næss (f.v.), Wenche Bye og Daniel Bakke – en av renholderne som har tapt på bytte av arbeidsgiver – er i Asker og Bærum tingrett for å få en avklaring i spørsmålet om renholderne har krav på å bli virksomhetsoverdratt.

Morten Hansen

Togrenholdere har fått mer jobb og mindre lønn etter bytte av arbeidsgiver

Harald Eia er sosiolog, komiker, programleder og forfatter.

Harald Eia er sosiolog, komiker, programleder og forfatter.

Ida Bing

Harald Eia kurser Ap om Ulikhets-Norge. Her er hans advarsel

Illustrasjon

Illustrasjon

Håvard Sæbø

Rekordhøy arbeidsledighet i Lofoten – henter inn tusener av sesongarbeidere

I en intern LO-måling fra desember som TV 2 har fått tilgang til, får Ap og Jonas Gahr Støre 31,4 prosent oppslutning.

I en intern LO-måling fra desember som TV 2 har fått tilgang til, får Ap og Jonas Gahr Støre 31,4 prosent oppslutning.

Jan-Erik Østlie

Kun tre av ti LO-medlemmer vil stemme Ap, viser intern måling

FOREBYGGER: Harald Elgsaas gjør ren en skorstein i Krsitiansund. Fra om med nå heter han og hans kolleger brannforebyggere.

FOREBYGGER: Harald Elgsaas gjør ren en skorstein i Krsitiansund. Fra om med nå heter han og hans kolleger brannforebyggere.

Kathrine Geard

Nå har feierne fått ny yrkestittel. Kan det lokke jenter inn i faget?

Ansatte i Frelsesarmeen er blant dem som blir tatt ut i streik etter at NHO og Fagforbundet ikke kom til enighet i oppgjøret for private behandlingsinstitusjoner.

Ansatte i Frelsesarmeen er blant dem som blir tatt ut i streik etter at NHO og Fagforbundet ikke kom til enighet i oppgjøret for private behandlingsinstitusjoner.

Eirik Dahl Viggen

Streik i private omsorgsbedrifter

Trygve Slagsvold Vedum for skryt for sitt lederskap av tidligere LO-topp Sture Arntzen.

Trygve Slagsvold Vedum for skryt for sitt lederskap av tidligere LO-topp Sture Arntzen.

Jan-Erik Østlie

Tidligere LO-topp: Ap-ledelsen er så utydelige at Senterpartiet blir folkets parti


Flere saker