JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

AFP-kaos i Mesta

62 år gamle Roar Halbjørhus har vært medlem av AFP-ordning i 22 år. Om to uker kan han være pensjonist - med bare folketrygden å leve av.15.12.2010
14:11
16.12.2013 14:55

ane.borrud@lomedia.no

- Er det noe som heter Mesta Drift om to år, så kan jeg nok gå av med AFP da, sa Roar Halbjørnhus til Arbeidsmanden for halvannet år siden.

Han begynte i Statens vegvesen 5. mars 1976. Store deler av arbeidslivet har han jobbet på Hemsedalsfjellet. Våren 2009 mistet Mesta kontrakten etter 41 års drift, og å ha jobb fram til han kunne gå av med AFP var det Halbjørhus håpet på.

Nå har han har søkt om å få gå av med ny AFP-ordning, men aner han ikke hva som skjer med pensjonstilværelsen om to uker.

Ny AFP

Fra 1. januar 2011 starter den nye AFP-ordningen. Den gamle AFP-ordningen fases ut, slik at mange som er født i perioden januar 1944 til og med november 1948 vil oppfylle vilkårene for rett til AFP etter både gammel og ny ordning.

Halbjørnhus har hele tiden trodd at han kan få AFP etter både ny og gammel ordning. Det har han også fått beskjed om av Mesta. Nå viser det seg at ingen av de som jobber i Mesta og som er født i 1948 eller tidligere oppfyller kravene om å gå av på ny AFP-ordning.

- Jeg fikk vite om dette torsdag i forrige uke, forteller Halbjørhus.

Han er oppgitt og frustrert.

- Dette er jo borti staur og vegger. Hvordan skulle jeg kunne vite om dette?

Endring i ansiennitetskrav

For å kunne gå av med gammel AFP må du ha vært sammenhengende ansatt de siste tre årene før uttak i en og samme bedrift som har vært tilsluttet Fellesordningen for AFP i minst to år, eller du må ha vært omfattet av Fellesordningen for AFP sammenhengende de siste fem år før uttak.

Det vil si at alle Halbjørhus har rett til å gå av med gammel AFP-ordning. Men i den nye AFP-ordningen er det endring i ansiennitetskravene. Alle som er født i perioden 1944-1951 må ha vært omfattet av Fellesordningen for AFP i minst tre av de siste fem årene før fylte 62 år. Hvis du ikke oppfyller dette kravet på 62-årsdagen, vil du ikke få ny AFP.

Problemet gjelder dermed for ansatte som jobbet i Statens vegvesen, og som ble med over i Mesta da bedriften ble skilt ut fra Statens vegvesen 1. januar 2003. Mesta beholdt AFP-ordningen i Statens Pensjonskasse fram til 1. januar 2008, og hadde fritak fra Fellesordningen, som er AFP-ordningen for privat sektor, fram til samme dato.

Da Halbjørhus ble 62 år i juli, hadde han dermed bare vært medlem i Fellesordningen i 2,5 år. Og siden Mesta ikke oppfyller kravene om tre år i ordningen før 1.1. 2011, vil det si at ingen i Mesta som er født i 1948 eller før kan oppfylle kravene om å gå av med ny AFP.

Trodde det var endring i vedtektene

I Mesta har man trodd at de som kunne gå av med gammel AFP også kunne gå av med ny AFP.

- Dette kom som julekvelden på kjerringa. Vi var bombesikre på at våre ansatte skulle få gå av med ny AFP. Hvorfor skulle vi tro noe annet? Spør spesialrådgiver Mads Thørud.

I bedriften har det vært i en oppfatning av at Fellesordningen har endret reglene for ansiennitet i november i år, og at dette er årsaken til at blant annet Halbjørhus ikke kan gå av med ny AFP.

Fellesordningen avkrefter dette

- Nei, det har ikke foretatt noen endringer i vedtektene § 3-4, sier Oddveig Alnes i Fellesordningen.

Hun viser til at ansiennitetsreglene har stått fast hele tiden, og understreker at ansiennitetsreglene i vedtektene bygger direkte på AFP-Tilskottsloven § 4, som ble vedtatt av Stortinget i februar 2010.

- Reglene var foreslått av regjeringen allerede i september 2009, og har vært offentlig kjent i lang tid, sier Alnes.

Mats Thørud blir paff da Arbeidsmanden opplyser han om at ansiennitetsreglene har vært det samme siden mai i år.

- Kan dette ha gått oss hus forbi da? Det kan jo det, men jeg kan ikke skjønne det, sier han.

Ikke mulig å forestille seg

Gabriel Birkeland i Tredjepart AS, firmaet som Mesta har brukt i pensjonssaker, bekrefter at kravet om at ansiennitet måtte være opptjent før fylte 62 år, var kjent allerede i mai i år.

Han viser til at Stortingsproposisjoner gjorde det først var mulig å tre ut av Statens Pensjonskasse 1.januar 2008.

- Hadde Mesta gått ut av Statens Pensjonskasse 1.januar 2007 hadde ikke problemet oppstått, understreker han.

Da alle ansatte i Mesta ble tilsluttet Fellesordningen for AFP 1.januar 2008, ble kravet for å ta ut AFP i 2008,2009 og 2010 løst ved at de ansatte fikk godskrevet tjenestetid og Mesta betalte forhøyet egenandel i 2008 og 2009.

- Men med Mestas historikk, samt ansatte med over 40 år i arbeidslivet og årtier med sammenhengende medlemskap i AFP ordningen (offentlig og privat), var det ikke mulig å forestille seg at disse ville falle utenfor, understreker Birkeland.

Løses med vedtektsendring?

Felleskontoret for LO/NHO-ordningene går nå inn for en vedtektsendring, som gjør at Mesta og andre foretak i lignende situasjon kan søke om at arbeidstakerne kan å få med seg ansienniteten fra Statens Pensjonskasse til Fellesordningen.

- Styret i Fellesordningen har søkt Arbeidsdepartementet om å få godkjent en slik endring. Hvis departementet gir slik godkjenning og Mesta søker om at arbeidstakerne vil få godskrevet slik ansiennitet og søknaden godkjennes av Fellesordningen for AFP, vil kravet om å ha vært omfattet av Fellesordningen i minst tre av de siste fem årene før fylte 62 år oppfylles, informerer Ingrid Omang Bakken i Fellesordningen.

- At Mesta nå gis mulighet til å søke om å få godskrevet ansienniteten fra Statens Pensjonskasse frem til 30.april 2011 fikk Mesta først kjennskap til i et brev datert 18.november i år. I samme brev ble det gjort oppmerksom at det ville bli forhøyet egenandel - igjen, sier Birkeland.

For regningen må Mesta ta. Egenandelen ved å forlenge ansienniteten vil koste Mesta mange millioner. Og det er frivillig om bedriften vil søke eller ikke.

- Jeg tør ikke si i dag om vi vil søke eller ikke. Vi må finne ut hva prisen blir for oss, sier Mads Thørud.

For en ansatt som er født i 1948 og har tjent 7,1 G, blir engangsbeløpet om lag 650.000 kroner.

- Felleskontoret har ikke gitt oss klarhet i hvilken formel som skal brukes for å finne ut hva engangsbeløpet blir, derfor tør vi ikke si noe i dag om hva vi vil gjøre, sier Thørud.

For sent for gammel ordning?

Selv om flere har sendt søknad i juni om å få gå av med ny AFP, har Felleskontoret sendt brev om avslag i slutten av november. En ansatt fikk avslag datert 30. november. I avslagsbrevet er det gjort oppmerksom på at man kan søke om gammel ordning, og at søknadsfristen er 31. desember. Men: Uttakstidspunktet kan ikke være senere enn 1. desember 2010, og rettighetene må være per 30. november 2010. Hvis man arbeider fullt ut i desember, så har man ikke rettigheter til AFP fra 1. desember i år.

- Avslagsbrevene og informasjon forøvrig kommer for sent. Da vedtektene om det nye ansiennitetskravet ble behandlet i mai, og de mottok søknader om Ny AFP før sommeren, har Mesta liten forståelse for at avslagsbrevet først kom 30.november i år, sier Birkeland.

Ingrid Omang Bakken i Fellesordningen mener de har informert om de nye reglene i lang tid.

- Felleskontoret for LO/NHO-ordningen har gjennom 2010 drevet omfattende informasjonsarbeid knyttet til nye regler. Foruten omfattende foredragsvirksomhet landet rundt, hvor tilsluttede bedrifter har vært invitert, har Felleskontoret sendt brev til hver arbeidstager i årskullene 1944 til 1948 og til alle arbeidsgivere tilsluttet ordningen, sier hun.

Birkeland har lest brevet som Bakken viser til.

- Brevet var skrevet på en slik måte at absolutt ingen reagerte med hensyn til ansiennitetskravet, sier han.

Valgets kval

Roar Halbjørhus har enda ikke fått svar på sin søknad om å gå av med ny AFP.

- Men jeg er jo 110 prosent sikker på at jeg får avslag, sier han.

Halbjørhus opplever et kaos uten like. Han kan i teorien trekke sin søknad om ny AFP, og søke om gammel isteden, innen 31. desember. Da Halbjørnhus for mindre enn en uke siden fant ut at kravet for å gå av med gammel AFP er at stillingen reduseres med minst 20 prosent innen 1.desember, gikk han hjem fra jobben.

- Dermed har jeg ikke jobbet i mer enn 80 prosent i desember. Men dagen etter at jeg fant ut dette fikk jeg lønningen for desember, og den er jo for hele måneden. Men jeg har jo ikke jobbet hele måneden, sier han lakonisk.

Nå har Halbjørhus valgets kval. Skal han satse på at Mesta søker om, og får innvilget, overføring av ansienniteten fra Statens Pensjonskasse - og betaler regningen- eller skal han trekke søknaden og søke på gammel AFP-ordning i stede?

Hvis han velger å beholde søknaden om ny AFP kan han risikere å sitte uten AFP-ordning, og bare ha alderspensjonen.

- Alderspensjonen min vil bli på om lag 17.000 kroner i måneden brutto. Det er jo ikke sånn jeg hadde sett for meg pensjonisttilværelsen min, sier han.

Han har fått regnet ut at han vil få litt i underkant av 25.000 kroner brutto med ny AFP-ordning.

- Og så hadde jeg jo beregnet å kunne jobbe litt ved siden av, sier han.

Må ordnes opp

Halbjørhus er ikke i tvil om hva som må gjøres nå.

- Jeg ønsker at Mesta klart og tydelig sier at de vil ta regningen og betale for videreført ansiennitet. Jeg ønsker å gå av på den nye AFP-ordningen.

Men han har ikke lang tid på seg.

- Jeg kan ikke vente lengre enn til romjula med å eventuelt søke om gammel AFP. Det er 1,5 uke til. Innen da må jeg ha klart svar. Jeg kan ikke vente til Mestas søknadsfrist 30. april, avslutter han.

Mesta opplyser at av 87 potensielle søkere til AFP i bedriften, er det 60 som ikke har søkt om å gå av med gammel AFP. Det vil si at det er 60 stykker som enten fortsetter å jobbe, eller søker om å gå av på ny AFP-ordning. Noe konkret tall på hvor mange som har søkt om ny AFP har bedriften ikke.

15.12.2010
14:11
16.12.2013 14:55Mest lest

Sammenbrudd i de lokale lønnsforhandlingene utløste gå sakte-aksjon fra klubbleder Christoffer Heggholmen og bilmekanikere, bilpleiere og delelageransatte ved Bertel O. Steens tre personbilverksteder i Bergen.  – Hvis ikke noe endrer seg nå, kan vi ikke jobbe i denne bransjen, sier Heggholmen.

Sammenbrudd i de lokale lønnsforhandlingene utløste gå sakte-aksjon fra klubbleder Christoffer Heggholmen og bilmekanikere, bilpleiere og delelageransatte ved Bertel O. Steens tre personbilverksteder i Bergen. – Hvis ikke noe endrer seg nå, kan vi ikke jobbe i denne bransjen, sier Heggholmen.

Arne Ristesund

Christoffer og kollegaene har gått til et uvanlig skritt for å få høyere lønn

– Illegal rusmisbruk vil ikke forsvinne uansett hvor hardt vi straffer det. Det ser vi i land med strenge straffer, sier sosionomen, sier sosionom Tore Mangseth.

– Illegal rusmisbruk vil ikke forsvinne uansett hvor hardt vi straffer det. Det ser vi i land med strenge straffer, sier sosionomen, sier sosionom Tore Mangseth.

CRYSTALWEED cannabis/Unslpash

– Vi har ført en krig mot narkotiske stoffer i 50 år. Nå må vi senke terskelen for å snakke om rus

Direktør i Norsk Industri Stein Lier-Hansen mener Norge må innføre regler som pålegger kraftselskapene å begrense krafteksporten når det er lite vann i magasinene.

Direktør i Norsk Industri Stein Lier-Hansen mener Norge må innføre regler som pålegger kraftselskapene å begrense krafteksporten når det er lite vann i magasinene.

Jan-Erik Østlie

Industri-topp: Norge burde sagt nei til de siste utenlandskablene

Kommentar

Selv ikke oljepengene kan dekke over at vi nå er på vei inn i en helt ny økonomisk tid, en tid der de fleste av oss vil få dårligere råd, skriver Stein Sneve.

Selv ikke oljepengene kan dekke over at vi nå er på vei inn i en helt ny økonomisk tid, en tid der de fleste av oss vil få dårligere råd, skriver Stein Sneve.

Brian Cliff Olguin

«Årets lønnsoppgjør var det beste på mange år. Nå er det snudd på hodet»

STRØMSTØTTE-INNSPILL: Fagfolk fra både regjering, LO og NHO skal nå komme med innspill på strømstøtte til bedriftene. LO-leder Peggy Hessen Følsvik er klar med LO sine krav.

STRØMSTØTTE-INNSPILL: Fagfolk fra både regjering, LO og NHO skal nå komme med innspill på strømstøtte til bedriftene. LO-leder Peggy Hessen Følsvik er klar med LO sine krav.

Jan-Erik Østlie

Her er LOs fire krav til bedrifter som skal få strømstøtte

BEKYMRET: Ingeborg Kivle, leder for NFF region sør, krever at arbeidet intensiveres med å forebygge psykisk sykdom blant kriminalomsorgens ansatte.

BEKYMRET: Ingeborg Kivle, leder for NFF region sør, krever at arbeidet intensiveres med å forebygge psykisk sykdom blant kriminalomsorgens ansatte.

Ole Palmstrøm

– Å se en kollega bli skadet på denne måten, er voldsomt og påvirker arbeidsmiljøet

Høyre-leder Erna Solberg kan glede seg over bunnsolid borgerlig flertall på Opinions siste partibarometer. Høyre har aldri vært så mye større enn Arbeiderpartiet som nå.

Høyre-leder Erna Solberg kan glede seg over bunnsolid borgerlig flertall på Opinions siste partibarometer. Høyre har aldri vært så mye større enn Arbeiderpartiet som nå.

Jan-Erik Østlie

Nå er Høyre større enn Ap og Sp til sammen

Tre medlemmer i Skolenes Landsforbund ved Olsvik skole i Bergen ha vært i streik siden 8. juni. Nå får de følge av mange kolleger som slutter seg til streiken ved skolestart.  Her er Joakim Haugen og Cathrine Govenius på streikevakt.

Tre medlemmer i Skolenes Landsforbund ved Olsvik skole i Bergen ha vært i streik siden 8. juni. Nå får de følge av mange kolleger som slutter seg til streiken ved skolestart.  Her er Joakim Haugen og Cathrine Govenius på streikevakt.

Privat

Lærerstreiken trappes opp fra neste uke

Colourbox

Familier taper flere tusen kroner i måneden på prisveksten. Se tallene

Bjørn Viggo Arellano Navarro gikk til slutt opp ti lønnstrinn, men det skjedde ikke uten kamp.

Bjørn Viggo Arellano Navarro gikk til slutt opp ti lønnstrinn, men det skjedde ikke uten kamp.

Bjørn A. Grimstad

Bjørn Viggo gikk til slutt opp ti lønnstrinn, men det skjedde ikke uten kamp

Debatt

LO-leder Peggy Hessen Følsvik og Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik og Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre.

Sissel M. Rasmussen

«Hva gjør LO hvis ikke regjeringen øker strømstøtten?» spør LO-medlem Bjørn

SAS

SAS

Tormod Ytrehus

Det blir ikke ny SAS-streik. Flygerne har godkjent den nye tariffavtalen

Siden 1994 har Nav ved behandlingen av saker om stønader til enslige forsørgere ment at disse stønadene faller utenfor trygdeforordningen.

Siden 1994 har Nav ved behandlingen av saker om stønader til enslige forsørgere ment at disse stønadene faller utenfor trygdeforordningen.

Hanna Skotheim

Nav praktiserer nok en trygderegel feil, fastslår domstol

Matvareprisen skyter i været.

Matvareprisen skyter i været.

Heiko Junge / NTB

Sjokktall: Aldri før har prisene på matvarer økt raskere enn nå

Debatt

Norge bruker 50 ganger mer på strømstøtte enn på strømsparing. Da skyver Norge problemene foran seg, skriver Truls Gulowsen.

Norge bruker 50 ganger mer på strømstøtte enn på strømsparing. Da skyver Norge problemene foran seg, skriver Truls Gulowsen.

Leif Martin Kirknes

«Et alvorlig problem at det går 50 ganger mer til strømstøtte enn tiltak som får ned forbruket»

I dag er Stine butikkansvarlig i Kommunikasjon Voss og selger mobiltelefoner og annen elektronikk. Kundemøter er helt uproblematisk.

I dag er Stine butikkansvarlig i Kommunikasjon Voss og selger mobiltelefoner og annen elektronikk. Kundemøter er helt uproblematisk.

Ingerid Jordal

Å stå opp om morgenen for å gå på jobb, føltes til tider umulig for Stine. Så fikk hun hjelp

KONKURRANSEUTSATT: Dag-Arne Johansen sier de som rengjør og vedlikeholder togene er glemt i debatten om konkurranseutsettingen. – Vi er like mye konkurranseutsatt som før, sier han.

KONKURRANSEUTSATT: Dag-Arne Johansen sier de som rengjør og vedlikeholder togene er glemt i debatten om konkurranseutsettingen. – Vi er like mye konkurranseutsatt som før, sier han.

Morten Hansen

Debatt om regjeringens togpolitikk: – Vi som jobber med vedlikehold og renhold, er usynlige

Fire nye år i statsministerstolen. Det er Erna Solbergs langsiktige mål.

Fire nye år i statsministerstolen. Det er Erna Solbergs langsiktige mål.

Jan-Erik Østlie

Erna ønsker å bli statsminister igjen

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) hadde mandag møte med de parlamentariske lederne på Stortinget.

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) hadde mandag møte med de parlamentariske lederne på Stortinget.

Martin Guttormsen Slørdal

Strøm kan bli enda dyrere framover, varsler Aasland

Kommentar

Kai Hovden

«Når det gjelder strøm, synes det å bli feil uansett hva regjeringen gjør»


Flere saker