JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

AFP-kaos i Mesta

62 år gamle Roar Halbjørhus har vært medlem av AFP-ordning i 22 år. Om to uker kan han være pensjonist - med bare folketrygden å leve av.15.12.2010
14:11
16.12.2013 14:55

ane.borrud@lomedia.no

- Er det noe som heter Mesta Drift om to år, så kan jeg nok gå av med AFP da, sa Roar Halbjørnhus til Arbeidsmanden for halvannet år siden.

Han begynte i Statens vegvesen 5. mars 1976. Store deler av arbeidslivet har han jobbet på Hemsedalsfjellet. Våren 2009 mistet Mesta kontrakten etter 41 års drift, og å ha jobb fram til han kunne gå av med AFP var det Halbjørhus håpet på.

Nå har han har søkt om å få gå av med ny AFP-ordning, men aner han ikke hva som skjer med pensjonstilværelsen om to uker.

Ny AFP

Fra 1. januar 2011 starter den nye AFP-ordningen. Den gamle AFP-ordningen fases ut, slik at mange som er født i perioden januar 1944 til og med november 1948 vil oppfylle vilkårene for rett til AFP etter både gammel og ny ordning.

Halbjørnhus har hele tiden trodd at han kan få AFP etter både ny og gammel ordning. Det har han også fått beskjed om av Mesta. Nå viser det seg at ingen av de som jobber i Mesta og som er født i 1948 eller tidligere oppfyller kravene om å gå av på ny AFP-ordning.

- Jeg fikk vite om dette torsdag i forrige uke, forteller Halbjørhus.

Han er oppgitt og frustrert.

- Dette er jo borti staur og vegger. Hvordan skulle jeg kunne vite om dette?

Endring i ansiennitetskrav

For å kunne gå av med gammel AFP må du ha vært sammenhengende ansatt de siste tre årene før uttak i en og samme bedrift som har vært tilsluttet Fellesordningen for AFP i minst to år, eller du må ha vært omfattet av Fellesordningen for AFP sammenhengende de siste fem år før uttak.

Det vil si at alle Halbjørhus har rett til å gå av med gammel AFP-ordning. Men i den nye AFP-ordningen er det endring i ansiennitetskravene. Alle som er født i perioden 1944-1951 må ha vært omfattet av Fellesordningen for AFP i minst tre av de siste fem årene før fylte 62 år. Hvis du ikke oppfyller dette kravet på 62-årsdagen, vil du ikke få ny AFP.

Problemet gjelder dermed for ansatte som jobbet i Statens vegvesen, og som ble med over i Mesta da bedriften ble skilt ut fra Statens vegvesen 1. januar 2003. Mesta beholdt AFP-ordningen i Statens Pensjonskasse fram til 1. januar 2008, og hadde fritak fra Fellesordningen, som er AFP-ordningen for privat sektor, fram til samme dato.

Da Halbjørhus ble 62 år i juli, hadde han dermed bare vært medlem i Fellesordningen i 2,5 år. Og siden Mesta ikke oppfyller kravene om tre år i ordningen før 1.1. 2011, vil det si at ingen i Mesta som er født i 1948 eller før kan oppfylle kravene om å gå av med ny AFP.

Trodde det var endring i vedtektene

I Mesta har man trodd at de som kunne gå av med gammel AFP også kunne gå av med ny AFP.

- Dette kom som julekvelden på kjerringa. Vi var bombesikre på at våre ansatte skulle få gå av med ny AFP. Hvorfor skulle vi tro noe annet? Spør spesialrådgiver Mads Thørud.

I bedriften har det vært i en oppfatning av at Fellesordningen har endret reglene for ansiennitet i november i år, og at dette er årsaken til at blant annet Halbjørhus ikke kan gå av med ny AFP.

Fellesordningen avkrefter dette

- Nei, det har ikke foretatt noen endringer i vedtektene § 3-4, sier Oddveig Alnes i Fellesordningen.

Hun viser til at ansiennitetsreglene har stått fast hele tiden, og understreker at ansiennitetsreglene i vedtektene bygger direkte på AFP-Tilskottsloven § 4, som ble vedtatt av Stortinget i februar 2010.

- Reglene var foreslått av regjeringen allerede i september 2009, og har vært offentlig kjent i lang tid, sier Alnes.

Mats Thørud blir paff da Arbeidsmanden opplyser han om at ansiennitetsreglene har vært det samme siden mai i år.

- Kan dette ha gått oss hus forbi da? Det kan jo det, men jeg kan ikke skjønne det, sier han.

Ikke mulig å forestille seg

Gabriel Birkeland i Tredjepart AS, firmaet som Mesta har brukt i pensjonssaker, bekrefter at kravet om at ansiennitet måtte være opptjent før fylte 62 år, var kjent allerede i mai i år.

Han viser til at Stortingsproposisjoner gjorde det først var mulig å tre ut av Statens Pensjonskasse 1.januar 2008.

- Hadde Mesta gått ut av Statens Pensjonskasse 1.januar 2007 hadde ikke problemet oppstått, understreker han.

Da alle ansatte i Mesta ble tilsluttet Fellesordningen for AFP 1.januar 2008, ble kravet for å ta ut AFP i 2008,2009 og 2010 løst ved at de ansatte fikk godskrevet tjenestetid og Mesta betalte forhøyet egenandel i 2008 og 2009.

- Men med Mestas historikk, samt ansatte med over 40 år i arbeidslivet og årtier med sammenhengende medlemskap i AFP ordningen (offentlig og privat), var det ikke mulig å forestille seg at disse ville falle utenfor, understreker Birkeland.

Løses med vedtektsendring?

Felleskontoret for LO/NHO-ordningene går nå inn for en vedtektsendring, som gjør at Mesta og andre foretak i lignende situasjon kan søke om at arbeidstakerne kan å få med seg ansienniteten fra Statens Pensjonskasse til Fellesordningen.

- Styret i Fellesordningen har søkt Arbeidsdepartementet om å få godkjent en slik endring. Hvis departementet gir slik godkjenning og Mesta søker om at arbeidstakerne vil få godskrevet slik ansiennitet og søknaden godkjennes av Fellesordningen for AFP, vil kravet om å ha vært omfattet av Fellesordningen i minst tre av de siste fem årene før fylte 62 år oppfylles, informerer Ingrid Omang Bakken i Fellesordningen.

- At Mesta nå gis mulighet til å søke om å få godskrevet ansienniteten fra Statens Pensjonskasse frem til 30.april 2011 fikk Mesta først kjennskap til i et brev datert 18.november i år. I samme brev ble det gjort oppmerksom at det ville bli forhøyet egenandel - igjen, sier Birkeland.

For regningen må Mesta ta. Egenandelen ved å forlenge ansienniteten vil koste Mesta mange millioner. Og det er frivillig om bedriften vil søke eller ikke.

- Jeg tør ikke si i dag om vi vil søke eller ikke. Vi må finne ut hva prisen blir for oss, sier Mads Thørud.

For en ansatt som er født i 1948 og har tjent 7,1 G, blir engangsbeløpet om lag 650.000 kroner.

- Felleskontoret har ikke gitt oss klarhet i hvilken formel som skal brukes for å finne ut hva engangsbeløpet blir, derfor tør vi ikke si noe i dag om hva vi vil gjøre, sier Thørud.

For sent for gammel ordning?

Selv om flere har sendt søknad i juni om å få gå av med ny AFP, har Felleskontoret sendt brev om avslag i slutten av november. En ansatt fikk avslag datert 30. november. I avslagsbrevet er det gjort oppmerksom på at man kan søke om gammel ordning, og at søknadsfristen er 31. desember. Men: Uttakstidspunktet kan ikke være senere enn 1. desember 2010, og rettighetene må være per 30. november 2010. Hvis man arbeider fullt ut i desember, så har man ikke rettigheter til AFP fra 1. desember i år.

- Avslagsbrevene og informasjon forøvrig kommer for sent. Da vedtektene om det nye ansiennitetskravet ble behandlet i mai, og de mottok søknader om Ny AFP før sommeren, har Mesta liten forståelse for at avslagsbrevet først kom 30.november i år, sier Birkeland.

Ingrid Omang Bakken i Fellesordningen mener de har informert om de nye reglene i lang tid.

- Felleskontoret for LO/NHO-ordningen har gjennom 2010 drevet omfattende informasjonsarbeid knyttet til nye regler. Foruten omfattende foredragsvirksomhet landet rundt, hvor tilsluttede bedrifter har vært invitert, har Felleskontoret sendt brev til hver arbeidstager i årskullene 1944 til 1948 og til alle arbeidsgivere tilsluttet ordningen, sier hun.

Birkeland har lest brevet som Bakken viser til.

- Brevet var skrevet på en slik måte at absolutt ingen reagerte med hensyn til ansiennitetskravet, sier han.

Valgets kval

Roar Halbjørhus har enda ikke fått svar på sin søknad om å gå av med ny AFP.

- Men jeg er jo 110 prosent sikker på at jeg får avslag, sier han.

Halbjørhus opplever et kaos uten like. Han kan i teorien trekke sin søknad om ny AFP, og søke om gammel isteden, innen 31. desember. Da Halbjørnhus for mindre enn en uke siden fant ut at kravet for å gå av med gammel AFP er at stillingen reduseres med minst 20 prosent innen 1.desember, gikk han hjem fra jobben.

- Dermed har jeg ikke jobbet i mer enn 80 prosent i desember. Men dagen etter at jeg fant ut dette fikk jeg lønningen for desember, og den er jo for hele måneden. Men jeg har jo ikke jobbet hele måneden, sier han lakonisk.

Nå har Halbjørhus valgets kval. Skal han satse på at Mesta søker om, og får innvilget, overføring av ansienniteten fra Statens Pensjonskasse - og betaler regningen- eller skal han trekke søknaden og søke på gammel AFP-ordning i stede?

Hvis han velger å beholde søknaden om ny AFP kan han risikere å sitte uten AFP-ordning, og bare ha alderspensjonen.

- Alderspensjonen min vil bli på om lag 17.000 kroner i måneden brutto. Det er jo ikke sånn jeg hadde sett for meg pensjonisttilværelsen min, sier han.

Han har fått regnet ut at han vil få litt i underkant av 25.000 kroner brutto med ny AFP-ordning.

- Og så hadde jeg jo beregnet å kunne jobbe litt ved siden av, sier han.

Må ordnes opp

Halbjørhus er ikke i tvil om hva som må gjøres nå.

- Jeg ønsker at Mesta klart og tydelig sier at de vil ta regningen og betale for videreført ansiennitet. Jeg ønsker å gå av på den nye AFP-ordningen.

Men han har ikke lang tid på seg.

- Jeg kan ikke vente lengre enn til romjula med å eventuelt søke om gammel AFP. Det er 1,5 uke til. Innen da må jeg ha klart svar. Jeg kan ikke vente til Mestas søknadsfrist 30. april, avslutter han.

Mesta opplyser at av 87 potensielle søkere til AFP i bedriften, er det 60 som ikke har søkt om å gå av med gammel AFP. Det vil si at det er 60 stykker som enten fortsetter å jobbe, eller søker om å gå av på ny AFP-ordning. Noe konkret tall på hvor mange som har søkt om ny AFP har bedriften ikke.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
15.12.2010
14:11
16.12.2013 14:55Mest lest

Tuva Hjartholm synes det kan være vanskelig å vite hvor grensa går for når hun skal si ifra.

Tuva Hjartholm synes det kan være vanskelig å vite hvor grensa går for når hun skal si ifra.

Hanna Skotheim

Vernepleier Tuva: – Jeg opplever uønsket seksuell oppmerksomhet åtte av ti vakter

FORBLIR SYK: Christine Strandmann får så lite utbetalt i arbeidsavklaringspenger at hun lever under fattigdomsgrensa. – Det er greit at «det skal lønne seg å jobbe», men de laveste ytelsene må ikke være så lave at de gjør folk sykere, sier Strandmann.

FORBLIR SYK: Christine Strandmann får så lite utbetalt i arbeidsavklaringspenger at hun lever under fattigdomsgrensa. – Det er greit at «det skal lønne seg å jobbe», men de laveste ytelsene må ikke være så lave at de gjør folk sykere, sier Strandmann.

Emmie Olivia Kristiansen

AAP dekker ikke behandlingene Christine trenger: – Myndighetene kan ikke skremme folk friske med lave stønader

Profesjonsleder i FO, Hanne Glemmestad har selv vært Nav-leder. Hun sier det kan være ulik praksis fra sted til sted hvordan vedtak blir til. Hun vil ikke spekulere i hva som har skjedd i saken i Nav Indre Østfold.

Profesjonsleder i FO, Hanne Glemmestad har selv vært Nav-leder. Hun sier det kan være ulik praksis fra sted til sted hvordan vedtak blir til. Hun vil ikke spekulere i hva som har skjedd i saken i Nav Indre Østfold.

Hanna Skotheim

Advarer mot heksejakt på Nav-ansatt som ba klient kjøpe grill og drikke vann fra springen

Karina Veum ser tilbake på en tid da hun var ny i arbeidslivet og visste lite om rettighetene sine.

Karina Veum ser tilbake på en tid da hun var ny i arbeidslivet og visste lite om rettighetene sine.

Ida Bing

Karina var 18 år og ny i jobben da hun krasjet firmabilen. Så ga sjefen henne skylda

Rammeavtalen fra 2017 har en kategori for kjøretøy med høy verdi.

Rammeavtalen fra 2017 har en kategori for kjøretøy med høy verdi.

Tori Aarseth

Hvor havnet pengene da Aleris leide raske biler og eiendommer for titalls millioner? Nå etterforsker Økokrim

EN RUNDE TIL: Linn Henriksen (32) har vært gjennom flere runder med arbeidsavklaring og arbeidspraksis, men Nav mener det ikke er nok. Legen hennes fraråder en ny runde med arbeidsutprøving. På tross av det fikk Linn tirsdag melding om å møte til oppstartssamtale for ny arbeidsavklaring på nokså kort varsel, dagen etter.

EN RUNDE TIL: Linn Henriksen (32) har vært gjennom flere runder med arbeidsavklaring og arbeidspraksis, men Nav mener det ikke er nok. Legen hennes fraråder en ny runde med arbeidsutprøving. På tross av det fikk Linn tirsdag melding om å møte til oppstartssamtale for ny arbeidsavklaring på nokså kort varsel, dagen etter.

Yngvil Mortensen

Rødt og SV blir opprørt av Linns historie: – Folk blir ikke noe friskere av at ytelsene kuttes

OPTIMIST: Linda Wiers Johnsen er optimist, men også sliten av all uvissheten som pandemien har ført med seg da hun ble arbeidsledig.

OPTIMIST: Linda Wiers Johnsen er optimist, men også sliten av all uvissheten som pandemien har ført med seg da hun ble arbeidsledig.

Brian Cliff Olguin

Butikkansatt Linda (53) mistet jobben under pandemien. Nå er hun lei og vurderer å bytte bransje

Tri Nguyen Dinh

Mellomoppgjøret for 6.000 maskinførere er ferdig

FJERNES I STOCKHOLM: Konduktører som gir beskjed til lokomotivføreren om at alt er klart er et vanlig syn både på norske og svenske togstasjoner. Nå foreslås det imidlertid å fjerne konduktørene fra lokaltogene i Stockholm.

FJERNES I STOCKHOLM: Konduktører som gir beskjed til lokomotivføreren om at alt er klart er et vanlig syn både på norske og svenske togstasjoner. Nå foreslås det imidlertid å fjerne konduktørene fra lokaltogene i Stockholm.

Morten Hansen

Vil kaste konduktørene ut av toget. Frykter lovløse tilstander

I RETTEN: Renholder Grethe Beck bestrider oppsigelsen fra arbeidsgiveren ISS. Beck har Tourettes syndrom og trenger tilrettelegging fra arbeidsgiver for å kunne stå i jobb. Nå behandles søksmålet hennes i Borgarting lagmannsrett.

I RETTEN: Renholder Grethe Beck bestrider oppsigelsen fra arbeidsgiveren ISS. Beck har Tourettes syndrom og trenger tilrettelegging fra arbeidsgiver for å kunne stå i jobb. Nå behandles søksmålet hennes i Borgarting lagmannsrett.

Tri Nguyen Dinh

«Glemt» paragraf kan hjelpe renholderen Grethe og andre arbeidsfolk

Colourbox.com

«Firerbanden» overkjører regjeringen – gir 650 millioner kroner mer til pensjonistene

GODE PENSJONSNYHETER: Å få pensjon for all lønn betyr mye for mange arbeidstakere, spesielt for kvinner og lavtlønte.

GODE PENSJONSNYHETER: Å få pensjon for all lønn betyr mye for mange arbeidstakere, spesielt for kvinner og lavtlønte.

Martin Gutttormsen Slørdal

Regjeringen har vedtatt pensjon fra første krone. Se alle endringene her

Et flertall i bystyret i Oslo stemte for mistillit mot miljøbyråd Lan Marie Berg (MDG). Dermed går hele byrådet av.

Et flertall i bystyret i Oslo stemte for mistillit mot miljøbyråd Lan Marie Berg (MDG). Dermed går hele byrådet av.

Michael Brøndbo

Byrådet i Oslo går av etter mistillit mot Lan Marie Berg

IKKE SÅ LIKE SOM VI TROR: Det er en myte at holdningene til økonomisk utjevning står sterkere i Norge enn i andre land, mener Knut Halvorsen og Steinar Stjernø.

IKKE SÅ LIKE SOM VI TROR: Det er en myte at holdningene til økonomisk utjevning står sterkere i Norge enn i andre land, mener Knut Halvorsen og Steinar Stjernø.

Sissel M. Rasmussen

At Norge er et samfunn med små forskjeller, er langt på vei en myte, hevder professorer

Analyse:

GA SEG: Da partene i Unio-streiken valgte frivillig lønnsnemnd, ble det satt punktum for årets mellomoppgjør.

GA SEG: Da partene i Unio-streiken valgte frivillig lønnsnemnd, ble det satt punktum for årets mellomoppgjør.

Torgny Hasås

Derfor ble det streik på streik og mye uro i årets lønnsoppgjør. En oppsummering

Debatt

Renholderne skal feires med et standpunkt om at de er viktige, skriver artikkelforfatteren.

Renholderne skal feires med et standpunkt om at de er viktige, skriver artikkelforfatteren.

Ole Palmstrøm

«Vi er like mye verdt som andre arbeidere i andre bransjer», skriver Naemy Trandum Aasen

MOBILISERER: Jørn Eggum (til venstre) og Richard Storevik sier at Fellesforbundets handlingsplan er forpliktende, og at den vil bli oppdatert etter hvert som de høster flere erfaringer.

MOBILISERER: Jørn Eggum (til venstre) og Richard Storevik sier at Fellesforbundets handlingsplan er forpliktende, og at den vil bli oppdatert etter hvert som de høster flere erfaringer.

Eivind Senneset

Fellesforbundet ruster seg til kamp mot høyreekstreme: – Kan ikke sitte stille og se på, sier Jørn Eggum

KAN GLEDE SEG: Jonas Gahr Støre (Ap), Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og Audun Lysbakken (SV) ønsker å danne regjering sammen. Nå gir svarene fra Fagforbundets medlemmer vind i seilene. Her fra partilederdebatten på TV2 i 2019.

KAN GLEDE SEG: Jonas Gahr Støre (Ap), Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og Audun Lysbakken (SV) ønsker å danne regjering sammen. Nå gir svarene fra Fagforbundets medlemmer vind i seilene. Her fra partilederdebatten på TV2 i 2019.

Marit Hommedal / NTB

Disse partiene støtter Fagforbundets medlemmer før valget

Debatt

Disse fire budene som er foreslått her er ikke en fullstendig liste, men det er en begynnelse, skriver Mímir Kristjánsson.

Disse fire budene som er foreslått her er ikke en fullstendig liste, men det er en begynnelse, skriver Mímir Kristjánsson.

Ihne Pedersen

«Med dagens regjering og deres statsfobi hadde vi nok vært oljerikdommen foruten», skriver Mímir Kristjánsson

Frp-leder Sylvi Listhaug vil ikke svare hva partiet mener om LOs viktigste saker før stortingsvalget.

Frp-leder Sylvi Listhaug vil ikke svare hva partiet mener om LOs viktigste saker før stortingsvalget.

Jan-Erik Østlie

Sylvi Listhaug nekter å svare på hva partiet mener om LOs viktigste saker før valget


Flere saker