JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
– De fleste liker yrket, men huden deres tåler ikke farge og andre kjemikalier, eller de får vondt i skuldrene. Jeg håper dette ikke skjer meg, sier Kina Mariana Soma om sine frisørkollegaer.

– De fleste liker yrket, men huden deres tåler ikke farge og andre kjemikalier, eller de får vondt i skuldrene. Jeg håper dette ikke skjer meg, sier Kina Mariana Soma om sine frisørkollegaer.

Eilin Lindvoll / Dagsavisen

Frisør

Kine (21) må klippe hår til hun er 74 år for en god pensjon: − Lite realistisk

Kine Mariana Soma valgte et yrke der mange må trappe ned tidlig grunnet fysiske plager. Hun bør jobbe i 50 år til for å få en god pensjon.27.01.2023
07:00
30.01.2023 11:36

Rogalands avis

Å jobbe som frisør har vært en barndomsdrøm for Kine Mariana Soma.

Nå er 21-åringen i sluttfasen av lærlingperioden sin hos Bryggen Frisør i Stavanger, og i juni skal hun etter planen ta svennebrev og være ferdig utdannet i drømmeyrket sitt.

− Det var lett for meg å velge å bli frisør. Jeg elsker å holde på med hår, sier Soma.

− Kollegaene mine sier imidlertid at det er vanskelig å bli lenge i yrket, og det er mange eksempler på at frisører må omskolere seg. De fleste liker yrket, men huden deres tåler ikke farge og andre kjemikalier, eller de får vondt i skuldrene. Jeg håper dette ikke skjer meg, sier hun videre.

Jobbe til hun er 74 år

Pensjonsreformen, som ble innført i 2011, endret hele pensjonssystemet vårt.

Reformen går ut på at etter hvert som levealderen øker, må vi stå stadig lenger i jobb for å få en grei pensjon, uavhengig av yrke.

Dersom en frisør på 22 år, for eksempel, jobber i en salong med tariffavtale og avtalefestet pensjon (AFP) og ønsker 66 prosent av lønnen i pensjon, må vedkommende stå i jobb til hen er over 70 år.

Har frisørsalongen ikke tariffavtale og AFP, må 22-åringen belage seg på å stå i jobb til hen er over 73 år for å få det samme.

Steinar Fuglevaag, spesialrådgiver i Fagforbundet, forklarer at hvor lenge en ung frisør må jobbe for å komme opp i 66 prosent av lønn i pensjon, er avhengig av folketrygd, tjenestepensjon og eventuell AFP.

For å få folketrygd på nivå med det besteforeldrene fikk ved fylte 67 år, det vil si 1943-kullet, må en person født i 2001 jobbe til et sted mellom fylte 73 og 74 år.

– Tjener frisøren om lag 400.000 kroner årlig og bare har obligatorisk tjenestepensjon på to prosent av lønn, må hen jobbe til minst denne alderen for å ha en pensjon på 66 prosent, sier Fuglevaag.

− Det er lite realistisk at en frisør skal jobbe til hen er over 70 år, mener Vivian Jacobsen, leder for Frisørenes fagforening.

− Det er lite realistisk at en frisør skal jobbe til hen er over 70 år, mener Vivian Jacobsen, leder for Frisørenes fagforening.

Birgit Dannenberg / Fagforbundet

− Lite realistisk

Vivian Jacobsen, leder i Frisørenes Fagforening, er tydelig på hva hun mener om at en frisør skal stå i dette yrket til hen er over 70 år:

− Det er lite realistisk, siden dette er et fysisk tungt yrke. Det at store deler av bransjen ikke fokuserer nok på HMS, gjør muligheten for en så lang karriere i faget enda mindre. Frisører ligger på eller opp mot toppen av flere tabeller fra Nav over sykefravær, sier Jacobsen.

Nav har tidligere publisert analyser om utviklingen for blant annet gjennomsnittlig avgangsalder fra arbeidslivet, og på forespørsel har de oppdatert tallene derfra for å gi tall for gjennomsnittlig avgangsalder blant frisører.

Om noen har hatt endelig avgang fra arbeidslivet, er ikke mulig å fastslå før det har gått noen år.

− Vi har definert avgang fra arbeidslivet som personer over 50 år som var i jobb i 2019, men som ikke var i jobb på noe tidspunkt i 2020 eller 2021. Gjennomsnittlig avgangsalder var, ut fra denne definisjonen, 60,9 år for frisører, mot 64,2 år i gjennomsnitt for alle yrker, sier avdelingsdirektør Ole Christian Lien.

Langtidsfravær og tidlig frafall

Therese Nordberg Hanvold, avdelingsdirektør ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI), bekrefter noe av det Jacobsen påpeker:

− Frisører har høy jobbtilfredshet. Sammen med toppledere, er frisører faktisk den yrkesgruppen som i høyest grad er fornøyd med jobben sin. Likevel har frisører mye langtidssykefravær og mange faller fra tidlig i karrieren, sier Hanvold.

Hun hevder om lag 30 prosent slutter i jobben i løpet av de fem første årene, og at frafallet ofte er knyttet til arbeidsrelaterte helseplager, som hud-, luftveis-, muskel- og skjelettplager.

− Vi ser at frisører ligger høyest på en del statistikker, som oppbrukte sykepengerettigheter. Dette betyr at den sykmeldte ikke har kommet tilbake i jobb etter ett år, og oppbrukte sykepengerettigheter kan ofte være et varsel om at noen er på vei ut av arbeidslivet, sier avdelingsdirektøren.

– Her topper frisører listen sammenlignet med andre yrkesgrupper med 28 per 1000 sysselsatte frisør, mot snittet på 15 per 1000 sysselsatte. Dette gjelder for alle diagnoser, utdyper hun.

Kine Mariana Soma har drømt om å bli frisør helt siden hun var liten. Nå håper hun at hun holder seg skadefri og kan være lenge i drømmeyrket.

Kine Mariana Soma har drømt om å bli frisør helt siden hun var liten. Nå håper hun at hun holder seg skadefri og kan være lenge i drømmeyrket.

Eilin Lindvoll / Dagsavisen

Det er innen hudplager og eksem at frisører er den yrkesgruppen med mest oppbrukte sykepenger.

70 prosent av frisører har såkalt «vått arbeid», mot snittet på 19 prosent.

Dette innebærer hyppig kontakt med vann i kombinasjon med såper, hårprodukter og andre kosmetiske produkter. Hyppig bruk av tette hansker kan også gi hudplager, som tørr og sprukket hud, eksem, ifølge Hanvold.

− Frisører rapporterer også om mye stående arbeid, og at de jobber med hendene over skulderhøyde, noe som er relatert til diverse plager. Så, frisører har altså kjemiske og ergonomiske/fysiske arbeidsutfordringer, oppsummerer Hanvold.

Hvor realistisk mener du det er at en frisør kan stå i dette yrket til hen er over 70 år?

− Det er ikke urealistisk at en frisør kan være i yrket til hen er passert 70 år hvis arbeidsmiljøet er godt og det gjøres forebyggende grep. Jeg vil likevel tro at frisører har stort frafall før pensjonsalder sammenlignet med andre yrker, nettopp grunnet plagene nevnt ovenfor, svarer Hanvold på dette, og legger til:

− Når det gjelder frafall og sykefravær blant frisører, vet vi at forhold på jobben er viktige. Frisører som sliter med astma, eksem, senebetennelse eller de som er gravide, har ofte behov for tilpasninger for å fungere i jobb. I små frisørsalonger med begrenset variasjon i oppgaver, kan være en utfordring å tilrettelegge for slike behov.

Frisører har stort frafall før pensjonsalder sammenlignet med andre yrker. Det tror Therese Nordberg Hanvold, avdelingsdirektør ved Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og helse hos Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI)

Frisører har stort frafall før pensjonsalder sammenlignet med andre yrker. Det tror Therese Nordberg Hanvold, avdelingsdirektør ved Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og helse hos Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI)

Privat

− Spar på egen hånd

Jorge Jensen, fagdirektør i Forbrukerrådet, har stor forståelse for at unge kan føle seg overrumplet over forskjellene som finnes i pensjonssystemet, og det er kanskje en mager trøst at det var verre før.

− Det viktigste rådet til unge arbeidstakere som ønsker å få en god pensjon, er å være i kontinuerlig arbeid hos en arbeidsgiver som har gode pensjonsordninger. Det vil bidra til mer utbetaling fra både arbeidsgivers pensjonsordning og folketrygden, sier Jensen.

Han mener det nest viktigste er å skaffe seg en stilling med høy lønn.

Jensen forklarer at du får utbetalt som pensjonist i forhold til hva du har betalt inn som arbeidstaker, og hvor mye som betales inn bestemmes av hvor høy lønna er.

− Til sist råder jeg de som har grunn til å være bekymret for sin pensjon om spare på egen hånd. Det kan du gjøre direkte i fond eller i såkalt Individuell pensjonssparing (IPS). Sparer du i IPS, kan du få en liten reduksjon i skatten, men ulempen er at midlene er låst fram til pensjonsalder. Fordelen med å spare direkte i fond, og da fortrinnsvis i globale indeksfond, er at du kan få tilgang til pengene hvis noe skulle inntreffe før du blir pensjonist, råder Jensen videre.

For å få oversikt over pensjonen du kan forvente å få, logger du inn på www.norskpensjon.no eller på Din pensjon via www.nav.no.

Der kan du se prognoser på hva hun vil få i pensjon, som er noe Jensen anbefaler alle å gjøre, uansett alder.

Fuglevaag i Fagforbundet anbefaler frisører å organisere seg, slå seg sammen med kolleger og kreve tariffavtaler − da kommer AFP på plass.

De bør også prøve å ta opp behovet for å spare mer til tjenestepensjon lokalt, samt påse at det innbetales pensjon på all lønn, både fast og provisjonslønn.

− For å få et mest mulig skadefritt arbeidsliv, må frisørene tenke på HMS. De må sette seg inn i hva det innebærer å skulle stå oppreist det meste av arbeidsdagen, være mye i kontakt med både vann og kjemikalier og å være i tett kontakt med mennesker hele dagen, sier Jacobsen i Frisørenes Fagforening.

– Dette er selvsagt et arbeid som bør gjøres i fellesskap på arbeidsplassen, gjennom dialog mellom arbeidsgiver og ansatte, sier Jacobsen i Frisørenes Fagforening, tillegger hun.

Frisøryrket er fysisk krevende, blant annet fordi frisørene jobber mye stående og med hendene over skulderhøyde. Mange får også hudplager på grunn av kjemikaliene de bruker i friseringen.

Frisøryrket er fysisk krevende, blant annet fordi frisørene jobber mye stående og med hendene over skulderhøyde. Mange får også hudplager på grunn av kjemikaliene de bruker i friseringen.

Eilin Lindvoll / Dagsavisen

Kine Mariana Soma hos Bryggen Frisør tenker ikke så mye på hvor lenge hun vil tåle å stå i frisørjobben sin ennå. Hun tar det som det kommer.

− Vi snakker heldigvis mye på jobb om hvordan vi skal stå når vi vasker og klipper hår, samt at vi bruker maskin i stedet for saks, for å forhindre vondter. I tillegg er det tema både på jobb og hjemme at det er lurt å spare til pensjon på egen hånd, så det gjør jeg. Jeg er god til å spare, og jeg klarte faktisk å betale lappen selv med lærlinglønnen min, sier Soma avslutningsvis.

27.01.2023
07:00
30.01.2023 11:36Mest lest

– Jeg syns det var vanskelig å slutte. Jeg savnet det sosiale ved jobben i mange år. Jeg måtte til slutt godta at sånn var det, forteller Kari-Mette Nymark fra Oslo. Etter å ha prøvd ut mange ulike attføringstiltak for å få fortsette i jobben som hjelpepleier, ga hun til slutt opp.

– Jeg syns det var vanskelig å slutte. Jeg savnet det sosiale ved jobben i mange år. Jeg måtte til slutt godta at sånn var det, forteller Kari-Mette Nymark fra Oslo. Etter å ha prøvd ut mange ulike attføringstiltak for å få fortsette i jobben som hjelpepleier, ga hun til slutt opp.

Yngvil Mortensen

Kari-Mette mistet pensjonstillegg: – Et ran

Aker Brygge (arkivfoto)

Aker Brygge (arkivfoto)

Simen Aker Grimsrud

Han ville date en kollega, men fikk nei. Saken endte i retten

Sjømennene Kyrylo Bich og Jevgenijus Lopatcenkovas har vært utsatt for rekordstort lønnstyveri.

Sjømennene Kyrylo Bich og Jevgenijus Lopatcenkovas har vært utsatt for rekordstort lønnstyveri.

Tri Nguyen Dinh

Norsk rederi stjal lønna til ukrainske flyktninger

I dag stopper Bybanen i Byparken i Bergen, men det er planer om ny trase til Åsane. Brandsrud-Rise vil gjerne at den skal gå over Bryggen. - Det er jo finere å kjøre der enn i tunnel, sier han.

I dag stopper Bybanen i Byparken i Bergen, men det er planer om ny trase til Åsane. Brandsrud-Rise vil gjerne at den skal gå over Bryggen. - Det er jo finere å kjøre der enn i tunnel, sier han.

Erlend Tro Klette

Joakim sluttet som taxisjåfør og ble vognfører. Det merkes på lønna

Sist den norske timelønna var på et så lavt nivå, sammenlignet med konkurrentlandene, var helt tilbake i 2004.

Sist den norske timelønna var på et så lavt nivå, sammenlignet med konkurrentlandene, var helt tilbake i 2004.

Illustrasjonsfoto: Brian Cliff Olguin / Ole Palmstrøm / Håvard Sæbø

To grunner til at årets lønnsøkning blir høy

Det er rom for et solid lønnsoppgjør også i år, mener LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Det er rom for et solid lønnsoppgjør også i år, mener LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Leif Martin Kirknes

Dette er LOs viktigste krav foran lønnsoppgjøret

Lønna må opp, og det mer enn prisene har økt, er hovedkonklusjonen.

Lønna må opp, og det mer enn prisene har økt, er hovedkonklusjonen.

Jøran Grønstad

Vektere, renholdere og anleggsfolk skal få ny lønn. Her er kravene

Ole Palmstrøm

Statsansatte ble lønnsvinnere i 2023

Servitører var blant de yrkesgruppene som kunne glede seg over å få mer å rutte med i 2023.

Servitører var blant de yrkesgruppene som kunne glede seg over å få mer å rutte med i 2023.

Sissel M. Rasmussen

Gladnyhet for de lavest lønte. Les hvorfor her

Fontene fikk være med da fire kvinner samtalte med overgrepsdømte «Ivar» en ettermiddag i januar.

Fontene fikk være med da fire kvinner samtalte med overgrepsdømte «Ivar» en ettermiddag i januar.

Fartein Rudjord

Katrine og Maren hjelper fangene som vekker størst avsky

I et rettsforlik går det fram at Ole André Egges arbeidsgiver trekker oppsigelsen.

I et rettsforlik går det fram at Ole André Egges arbeidsgiver trekker oppsigelsen.

Leif Martin Kirknes

Ole André fikk sparken etter Facebook-ytringer. Nå får elektrikeren jobben tilbake

Kommentar

Fagbevegelsen og LO-leder Peggy Hessen Følsvik har ikke «råd» til å komme tapende ut nok en gang, skriver Kjell Werner.

Fagbevegelsen og LO-leder Peggy Hessen Følsvik har ikke «råd» til å komme tapende ut nok en gang, skriver Kjell Werner.

Jan-Erik Østlie

Fagbevegelsen har ikke «råd» til å komme tapende ut nok en gang

Hanna Skotheim

Gruvearbeider Johan er med på å bestemme lønna di: – Spennende og skummelt

LO-leder Peggy Hessen Følsvik peker mener det er rom for et solid lønnsoppgjør også i år.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik peker mener det er rom for et solid lønnsoppgjør også i år.

Leif Martin Kirknes

LO-lederen er klar for ny storstreik

30 millioner kroner for én bil: Dette er historien om den siste Drammensbilen.

30 millioner kroner for én bil: Dette er historien om den siste Drammensbilen.

Erlend Tro Klette

Norges dyreste bil måtte gjøres styggere med vilje

Snittlønna i varehandelen er 629.000 kroner, men det er mye høyere enn det butikkansatte tjener. Grunnen er at grossistvirksomheter og kontoransatte er inkludert i regnestykket. (Illustrasjonsbilde).

Snittlønna i varehandelen er 629.000 kroner, men det er mye høyere enn det butikkansatte tjener. Grunnen er at grossistvirksomheter og kontoransatte er inkludert i regnestykket. (Illustrasjonsbilde).

Jonas Fagereng Jacobsen

Ansatte i varehandelen blei lønnstapere i 2023

Hvis arbeidsgiveren betaler månedskortet må arbeidstakeren skatte av verdien av dette.

Hvis arbeidsgiveren betaler månedskortet må arbeidstakeren skatte av verdien av dette.

Roy Ervin Solstad og Torgny Hasås

Både små og store frynsegoder må beskattes. Her er reglene

Magne Brekken og Wirginia Laszcych jobber som overinspektører i Arbeidstilsynet. Det er en trygghet å være to når de er ute på tilsyn.

Magne Brekken og Wirginia Laszcych jobber som overinspektører i Arbeidstilsynet. Det er en trygghet å være to når de er ute på tilsyn.

Martin Guttormsen Slørdal

Magne og Wirginia bruker kunstig intelligens for å avsløre skurker

NTL-leder Kjersti Barsok mener de statsansatte må ha like tariffavtaler framover.

NTL-leder Kjersti Barsok mener de statsansatte må ha like tariffavtaler framover.

Leif Martin Kirknes

Staten har ikke kontroll på lønnsutgiftene sine, mener forbundsleder

BLENDET: Da Emil Kjærvik var seks år så han et uforklarlig, blendende lys på den lyse sommerhimmelen. Siden har han vært fascinert av UFOer og det uforklarlige.

BLENDET: Da Emil Kjærvik var seks år så han et uforklarlig, blendende lys på den lyse sommerhimmelen. Siden har han vært fascinert av UFOer og det uforklarlige.

Håvard Sæbø

Hva var det blennende lyset Emil så? Hittil har ingen kunnet forklare


Flere saker