Anita Johansen" />

Debatt

«Enda en arbeider som ikke kommer hjem fra jobb»

Ole Palmstrøm

Dette er et meningsinnlegg. Send inn debattinnlegg til debatt@lomedia.no
Alle skal være trygge på jobb, men altfor ofte har en familie fått vente forgjeves på at veiarbeideren skal komme hjem. 

Den 20. september kom meldingen at en trafikkdirigent omkom etter en ulykke i Ål. Påkjørselen har skjedd i forbindelse med veiarbeid der det har vært manuell dirigering. 

Til tross for at veiene i Norge skriker etter vedlikehold, er det lite respekt å finne for de som utfører jobben. Våre medlemmer innen vei- og asfaltarbeid vitner om en arbeidshverdag med stygg kjøring og truende sjåfører. De blir kjeftet på og vist fingeren til. Store skilt om nedsatt fartsgrense hindrer ikke sjåfører å opprettholde farten. Våre medlemmers vitnemål støttes av utrykningspolitiet og Trafikksikkerhetsforeningen, som er bekymret for at folk ikke respekterer nedsatte fartsgrenser på strekninger med veiarbeid. 

Ifølge tall fra Statens vegvesen er det registrert omtrent 300 uønskede hendelser for trafikkdirigering og veimerking siden 1. januar 2020 frem til juni 2021. Av de 300 hendelsene, er flere svært alvorlige. I fjor ble tre trafikdirigenter påkjørt mens de var på jobb. 

For å skape trygge arbeidsplasser for asfalt- og veiarbeidere, kreves tiltak fra entreprenøren, trafikanter og de som setter rammebetingelsene i kontraktene. 

Vi ber alle trafikanter om å være tålmodige og vise hensyn, følge skilting og trafikkdirigentenes signaler, vente på grønt lys og følge ledebilen. 

Vi krever også grundig opplæring av trafikdirigenter og verneombudene, og at HMS-ansvarlige på prosjektene skal ha solid erfaring fra veiprosjekter. 

Også rammebetingelsene i kontraktene som inngås påvirker sikkerheten for arbeiderne. Der bestemmes det om oppdragstaker får dekket kostnader til skilting, veitrafikkdirigering og ledebil. Her kreves strengere krav til betingelsene for kontrakter for å sikre arbeidernes sikkerhet på jobb. 

Våre medlemmer jobber for at du skal få en bedre og tryggere vei å kjøre på. De er noens pappa eller mamma, kjæreste, sønn eller datter. Og alle skal hjem når arbeidsdagen er over.

Warning
Annonse
Annonse