JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Kommentar

«I sin iver etter å bygge ut vindkraft kan NVE ha oversett potensialet i mer moderne vannkraftverk»

Tiden for en uavhengig analyse av vannkraftpotensialet er overmoden og NVE bør ta initiativet, skriver Stein Sneve. (Illustrasjonsfoto)

Tiden for en uavhengig analyse av vannkraftpotensialet er overmoden og NVE bør ta initiativet, skriver Stein Sneve. (Illustrasjonsfoto)

Colourbox

Dette er et meningsinnlegg. Send inn debattinnlegg til debatt@lomedia.no
Kraftprodusenten Lyse vil investere opptil fem milliarder kroner i opprusting og utvidelse av kraftverkene i Røldal-Suldal (RSK). 

Selskapet ønsker å bygge nye vannveier og nye kraftverk. Det vil samlet kunne øke kraftproduksjonen med 200-250 GWh/år, noe som tilsvarer strømforbruket til 10.–12.500 husstander.

Bakgrunnen er at dagens kraftverk er 60 år gamle og lite tilpasset et moderne kraftmarked.

Blant annet har de forholdsvis lav installert effekt, noe som gir begrenset mulighet for å produsere kraft når etterspørselen er størst. Lav magasinkapasitet gjør også at mye vann ikke kan utnyttes i perioder med snøsmelting og mye regn.

Røldal-Suldal er ikke det eneste norske kraftverket som begynner å dra på årene. Mange norske elver ble utbygd for over hundre år siden, og den største utbyggingen skjedde i perioden 1945-1965. Det er åpenbart at mange av disse allerede utbygde vassdragene kan utnyttes på en mye mer effektiv måte med dagens teknologi enn da de ble bygget ut.

En studie utført av NTNU i 2017 tok for seg 20 oppgraderinger av ulike kraftverk de siste 15 årene og fant ut at kraftproduksjonen i gjennomsnitt økte med 23 prosent. Det vil si rundt 30 TWh med dagen norske kraftproduksjon.

Vannhistoriker Terje Tvedt har tidligere kritisert NVE for å ha satset for ensidig på å bygge ut vindkraft, og oversett det potensialet som ligger i en mer moderne vannkraftproduksjon. NVE går "over bekken etter vind" var hans spissformulering.

En økt satsing på eksisterende vannkraft har den fordel at naturinngrepene alt er gjort, og regulert vannkraft gir en mye mer stabil krafttilgang enn det vindkraft kan gjøre. NVE avviste den gang kritikken, men i vår åpnet de for en revisjon av konsesjonsvilkårene for Røldal-Suldal. Som del av de prosessen vil man også vurdere potensialet for opprustning og utvidelse, noe Lyse altså nå agerer ut fra.

Det bør kunne fungere som et startskudd for andre enn Lyse også, for potensialet for økt produksjon i eksisterende anlegg finnes mange andre plasser også. Staten må også gå gjennom sitt skatteregime for fornybare energikilder, vindkraft i dag kommer klart bedre ut enn for eksempel vannkraft.

NVE bør på sin side få igangsatt en større undersøkelse av hvilket potensial som ligger i modernisering av vannkraftanlegg. For to år siden hevdet selskapets direktør at potensialet var lite, noe som altså strider kraftig med NTNUs funn.

Uansett om det er han eller NTNU som har rett har Norge ikke råd til en slik usikkerhet rundt vannkraftens potensial. Ikke minst ettersom vindkraft synes å bli mer og mer kontroversielt.

Tiden for en uavhengig analyse av vannkraftpotensialet er derfor overmoden og NVE bør ta initiativet.

NVE: Kan ikke stoppe strømeksport på grunn av høye priser

Warning
Annonse
Annonse