JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Statkraft

Debatt:

Jeg kan ganske enkelt ikke stå i et forbund som fronter slike holdninger til vindindustrien

Vindindustri har ingen plass i vår sårbare, unike natur, skriver EL og IT-medlem Brage Sæther.
06.09.2019
14:12
09.09.2019 09:25

Elektriker og medlem i EL og IT

Det er med et snev av sjokk og vantro jeg leser innlegg i frifagbevegelsen.no 5.9.19 om vindkraft, underskrevet blant annet av forbundsleder Jan Olav Andersen.

Sett i lyset av dagens massive ødeleggelse av norsk utmark i "klimaets" navn, finner jeg dette innlegget både merkelig og usmakelig.

p

Vindindustri har ingen plass i vår sårbare, unike natur.

Vi ser nå konsekvensene av en feilslått politikk på dette feltet.

Enorme områder sårbar natur gjøres brutalt om til industriområder, med store konsekvenser for artsmangfold og naturmangfold.

I Trøndelag står Trønderenergi alene - med utførte, pågående og planlagte anlegg - for ødeleggelsen av over 200 kvadratkilometer inngrepsfri natur. I tillegg er andre aktører også aktive i området.

De samlede negative konsekvensene for natur, fugler, innsekter, reindrift og annet blir enorme. Truede arter blir i liten eller ingen grad tatt hensyn til i disse prosjektene. Bare på Frøya finnes en rekke rødlistede arter, deriblant hubro og den endemiske arten smølalirype som vil stå i direkte fare for total utryddelse om prosjektet blir realisert. Dette er alvorlig og strider imot både anbefalinger fra FNs naturpanel og våre forpliktelset mot Bernkonvensjonen.

p

Konsekvensene for mennesker er også sterkt underkommunisert av bransjen, men erfaringene fra utlandet og nå også fra idriftsatte anlegg i Norge avslører voldsomme konsekvenser for individer. Både i form av raserte utfartsområder, sterkt redusert verdi av eiendommer og redusert livsverdi grunnet visuell forsøpling, støy og forurensning av både miljø og drikkevann.

Praksisen med at NVE og OED med energiloven i hånd så til de grader overkjører alle andre interesser og forvaltere av andre lover og regler er både absurd og uholdbar.

Hele det omtalte innlegget i frifagbevegelsen.no framstår så merkelig at jeg spør meg om det er forfatterne som har blitt lurt, eller om de har til hensikt å lure andre?

p

Jeg ønsker å få bekreftet om dette innlegget virkelig representerer forbundets ærlige, offisielle holdning til vindindustrien!?

Jeg har, som yrkesaktiv elektrikker, vært medlem i El og IT i en årrekke, men dette medlemsskapet vil avsluttes dersom dette er tilfelle.

Jeg kan ganske enkelt ikke stå i et forbund som fronter slike holdninger.

Ser fram til å motta deres svar.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
06.09.2019
14:12
09.09.2019 09:25