JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
En kritisk gjennomgang av regelverket for velferdsstatens støtteordninger burde stå høyt på agendaen. De strikte reglene for maksimal varighet kunne mykes opp, skriver forskerne.

En kritisk gjennomgang av regelverket for velferdsstatens støtteordninger burde stå høyt på agendaen. De strikte reglene for maksimal varighet kunne mykes opp, skriver forskerne.

Gorm Kallestad / NTB

Kronikk

Mer arbeid lønner seg ikke alltid for familier på trygd

Alle mener at det skal lønne seg å jobbe. Men får trygde- og stønadsmottakere som kommer seg i arbeid, faktisk bedre privatøkonomi? Ikke nødvendigvis, viser vår studie.
26.11.2023
08:00
04.12.2023 13:06
Dette er et meningsinnlegg. Det er skribentens mening som kommer til uttrykk. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til FriFagbevegelse på epost til debatt@lomedia.no

I studien analyserte vi 89.000 familier og en-person-husholdninger med voksne i yrkesaktiv alder. Felles for familiene var at de hadde minimalt med arbeidsinntekter i 2017.

Over 90 prosent av inntektene deres kom fra stønader og trygder.

Utbredt fattigdom

Vel halvparten av familiene hadde uføretrygd som viktigste inntektskilde i 2017. Andre hadde mesteparten av inntektene fra arbeidsavklaringspenger (AAP), sosialhjelp, dagpenger eller overgangsstønad for enslige forsørgere.

Mange fikk økonomisk støtte fra flere ordninger. Samlet familieinntekt var som regel svært lav.

Ifølge Statistisk sentralbyrås vanlige mål for fattigdom, var 44 prosent av familiene fattige i 2017. Blant sosialhjelpsfamiliene var hele 85 prosent fattige.

Førte mer jobb til bedre familieøkonomi?

Så undersøkte vi situasjonen året etter, i 2018. Hadde familiene økt sin deltakelse i arbeidslivet? Og om de hadde gjort det: Ble familieøkonomien bedre, uendret eller verre?

Nær 16.000 av de 89.000 familiene hadde større arbeidsinntekter i 2018 enn året før.

Økningen var stort sett liten. Bare om lag 1.000 familier økte arbeidsinntektene sine med 380.000 kroner eller mer.

Det tilsvarer helårslønnen for en lavtlønnet. For halvparten av familiene var økningen under 50.000 kroner.

Om lag 60 prosent av familiene som økte arbeidsdeltakelsen, fikk en bedre familieøkonomi. Hos disse økte familiens samlede årsinntekt etter skatt, justert for antall familiemedlemmer, med minst 6.000 kroner.

Om arbeidsinntektene hadde økt med mer enn 200.000 kroner, fikk de aller fleste mer å rutte med.

Men bildet er sammensatt, siden om lag fire av ti familier med økte arbeidsinntekter ikke fikk bedre familieøkonomi.

I nesten hver fjerde familie som deltok mer i arbeidslivet, ble økonomien faktisk dårligere.

Brått bortfall av økonomisk støtte

Funnene kan forklares med samspillet mellom reglene for støtteordningene og familienes muligheter på arbeidsmarkedet.

Sykepenger kan kun vare i inntil ett år, dagpenger og introduksjonsstønad i to år, og AAP og overgangsstønad i tre år.

Dessuten kan støtten reduseres eller falle bort om mottakeren får egne inntekter. Hensikten med reglene er å oppmuntre – eller presse – mottakerne til å bli selvforsørget.

Samtidig fører de til at mange opplever brå kutt i støttebeløpene. Blant de 89.000 familiene fikk om lag 34.000 mindre overføringer fra trygd og stønader i 2018 enn året før. For nesten 7.000 familier var nedgangen mer enn 100.000 kroner.

Få muligheter på arbeidsmarkedet

Utfordringen for slike familier er å kompensere for den reduserte støtten.

Riktignok oppnådde de fleste blant de som fikk seg mer arbeid, i hvert fall noe bedret familieøkonomi. Men for et stort mindretall var det omvendt.

Tross økt arbeidsdeltakelse ble det ingen vekst, og ikke sjelden direkte nedgang, i familiens disponible inntekt. Dels skyldes det at jobbene ofte var ekstravakter, små deltidsstillinger, sesongarbeid og lignende. De beskjedne økte arbeidsinntektene kompenserte derfor ikke for nedgangen i økonomisk støtte fra velferdsstaten.

Disse familiene opplevde ikke at det «lønte seg å jobbe». Slike funn er ikke overraskende, ettersom mange har påpekt fattigdomsfeller i velferdssystemet, altså at økt arbeidsinntekt blir «spist opp» av reduserte støttebeløp og mer skatt.

Trygdesystemet og arbeidslivet under lupen

Hva kan gjøres? En kritisk gjennomgang av regelverket for velferdsstatens støtteordninger burde stå høyt på agendaen. De strikte reglene for maksimal varighet kunne mykes opp.

Avkortingen av støttebeløpene kunne justeres for å motvirke at trygde- og stønadsmottakerne ofte opplever at mer arbeidsinnsats «ikke er verdt det».

Også arbeidslivet burde granskes kritisk. En side ved problemet er at de som faktisk demonstrerer en vilje til å ta seg arbeid, ofte ender opp med usikre og lavt betalte småjobber og deltidsstillinger.

Om arbeidsgivere åpnet dørene i større grad for arbeidsvillige trygde- og stønadsmottakere, selv om de ikke alltid er like produktive, kunne sysselsettingen øke og behovet for velferdsstatens økonomiske støtte minske.

Kilde: Jon Ivar Elstad, Kristian Heggebø, Axel West Pedersen (2023): «Lønner det seg å jobbe? Inntektsutvikling blant stønadsmottakere som øker sin arbeidsdeltakelse.» i Søkelys på arbeidslivet 40 (2).

26.11.2023
08:00
04.12.2023 13:06Mest lest

– Jeg syns det var vanskelig å slutte. Jeg savnet det sosiale ved jobben i mange år. Jeg måtte til slutt godta at sånn var det, forteller Kari-Mette Nymark fra Oslo. Etter å ha prøvd ut mange ulike attføringstiltak for å få fortsette i jobben som hjelpepleier, ga hun til slutt opp.

– Jeg syns det var vanskelig å slutte. Jeg savnet det sosiale ved jobben i mange år. Jeg måtte til slutt godta at sånn var det, forteller Kari-Mette Nymark fra Oslo. Etter å ha prøvd ut mange ulike attføringstiltak for å få fortsette i jobben som hjelpepleier, ga hun til slutt opp.

Yngvil Mortensen

Kari-Mette mistet pensjonstillegg: – Et ran

Fagbevegelsen har hatt oppmerksomhet mot AFP og lønn, men vi må ikke glemme pensjonen gjennom folketrygden, mener Tor Rønning (til venstre) og nestleder Roger Olsen i Fellesforbundets klubb på grossistlageret til Astrup AS i Oslo.

Fagbevegelsen har hatt oppmerksomhet mot AFP og lønn, men vi må ikke glemme pensjonen gjennom folketrygden, mener Tor Rønning (til venstre) og nestleder Roger Olsen i Fellesforbundets klubb på grossistlageret til Astrup AS i Oslo.

Roy Ervin Solstad

Lagerarbeidere advarer: – Mange kommer til å få pensjonssjokk

Ringnes-arbeiderne stemte ja til politisk streik mot den økende makta til dagligvarekjedene. Klubbleder Erik Torkelsen får derimot nei til å gjennomføre streiken fra andre hold.

Ringnes-arbeiderne stemte ja til politisk streik mot den økende makta til dagligvarekjedene. Klubbleder Erik Torkelsen får derimot nei til å gjennomføre streiken fra andre hold.

Erlend Angelo

500 Ringnes-arbeidere sto klare til å streike. Da satte LO foten ned

ORGANISATOR: Salgskonsulent i BCP Norway, Arne J. Aarum, fikk med seg de fleste av kollegene sine og søkte om tariffavtale.

ORGANISATOR: Salgskonsulent i BCP Norway, Arne J. Aarum, fikk med seg de fleste av kollegene sine og søkte om tariffavtale.

Brian Cliff Olguin

Tipset Arne fikk av en kollega, var verdt over en million kroner i pensjon

I et rettsforlik går det fram at Ole André Egges arbeidsgiver trekker oppsigelsen.

I et rettsforlik går det fram at Ole André Egges arbeidsgiver trekker oppsigelsen.

Leif Martin Kirknes

Ole André fikk sparken etter Facebook-ytringer. Nå får han jobben tilbake

Overgangsalderen kan være slitsomt. Likevel gjøres det ikke mye for å tilrettelegge for kvinnene i den.

Overgangsalderen kan være slitsomt. Likevel gjøres det ikke mye for å tilrettelegge for kvinnene i den.

Brian Cliff Olguin

Anne var på toppen av karrieren. Så kom overgangsalderen

– Russland har en egen evne til å gå de mest uventede veiene når det gjelder. I det øyeblikket krigen er over må vi, i samarbeid med våre allierte, finne ut hvordan vi vil nærme oss dette. Vi kan ikke ha noen alenegang, sier Rune Rafaelsen.

– Russland har en egen evne til å gå de mest uventede veiene når det gjelder. I det øyeblikket krigen er over må vi, i samarbeid med våre allierte, finne ut hvordan vi vil nærme oss dette. Vi kan ikke ha noen alenegang, sier Rune Rafaelsen.

Helge Rønning Birkelund

Han kjempet for et godt naboskap med Russland. Nå er Rune (69) bare fortvilet

– Først tenkte jeg bare «hva er det du snakker om». En Tesla i vannet er jo ikke noe man hører om hver dag, sier Nicholay Nordahl. 1. februar reddet han to personer fra en synkende Tesla i Oslofjorden.

– Først tenkte jeg bare «hva er det du snakker om». En Tesla i vannet er jo ikke noe man hører om hver dag, sier Nicholay Nordahl. 1. februar reddet han to personer fra en synkende Tesla i Oslofjorden.

Brian Cliff Olguin

Nicholay ble redningsmann da Teslaen havna i fjorden

To oljearbeidere jobbet store deler av arbeidstiden sin som innleid på et flerbruksfartøy, men fikk ikke like vilkår som de fast ansatte. Nå har de fått medhold i retten om at de skulle fått det. Bildet er av flerbruksfartøyet «North Sea Gigant» og er kun ment som illustrasjon.

To oljearbeidere jobbet store deler av arbeidstiden sin som innleid på et flerbruksfartøy, men fikk ikke like vilkår som de fast ansatte. Nå har de fått medhold i retten om at de skulle fått det. Bildet er av flerbruksfartøyet «North Sea Gigant» og er kun ment som illustrasjon.

Arkivfoto: Vigdis Askjem (Illustrasjon)

To oljearbeidere fikk lavere lønn enn kollegaene. Nå får de flere hundre tusen i erstatning

Hjelpepleier May Brit Bang (f.v.), helsefagarbeider Silje Eike og lærling Madelen Mæland henter ut medisin. Det er tre ansatte på vakt på natta. I dag får de hjelp av en lærling i tillegg.

Hjelpepleier May Brit Bang (f.v.), helsefagarbeider Silje Eike og lærling Madelen Mæland henter ut medisin. Det er tre ansatte på vakt på natta. I dag får de hjelp av en lærling i tillegg.

Jan Kåre Næss

På dette sykehjemmet må alle ansatte jobbe nattevakt

Etter pandemien hadde ikke tillitsvalgt Gro Enger og kollegene noe kontor å komme tilbake til.

Etter pandemien hadde ikke tillitsvalgt Gro Enger og kollegene noe kontor å komme tilbake til.

Herman Bjørnson Hagen

Gro fikk valget mellom sluttpakke, fem timers pendling eller hjemmekontor for alltid

– Sosialarbeidere kan godt være en litt stoltere profesjon, sier Hilma Nikolaisen.

– Sosialarbeidere kan godt være en litt stoltere profesjon, sier Hilma Nikolaisen.

Fartein Rudjord

«Systemet» har ikke gjort det lett for alenemor Hilma

– Vi har råd til å la være å ta innover oss hva energi faktisk koster, sa Statnett-direktør Hilde Tonne i podkasten Stavrum & Eikeland.

– Vi har råd til å la være å ta innover oss hva energi faktisk koster, sa Statnett-direktør Hilde Tonne i podkasten Stavrum & Eikeland.

Leif Martin Kirknes

Hvis Statnett-sjefen fikk velge, hadde strømstøtten blitt fjernet

UT AV VESTBREDDEN: UNI Global Union-leder Christy Hoffman vil ha Oljefondet ut av okkuperte områder.

UT AV VESTBREDDEN: UNI Global Union-leder Christy Hoffman vil ha Oljefondet ut av okkuperte områder.

Brian Cliff Olguin

20 millioner arbeidere fra 150 land med Palestina-krav til Oljefondet

Kommentar

Her er vi vitne til en prosess hvor det er svært vanskelig å reversere arven etter Erna Solberg, skriver Kjell Werner.

Her er vi vitne til en prosess hvor det er svært vanskelig å reversere arven etter Erna Solberg, skriver Kjell Werner.

Leif Martin Kirknes

Erna splittet fagbevegelsen

Drytech er best kjent gjennom produktet Real Turmat: Frysetørkede middagsmåltider til å ha i tursekken. Nå varsler bedriften permitteringer. – Surt, sier tillitsvalgt i den lokale NNN-klubben, Patrik Solberg.

Drytech er best kjent gjennom produktet Real Turmat: Frysetørkede middagsmåltider til å ha i tursekken. Nå varsler bedriften permitteringer. – Surt, sier tillitsvalgt i den lokale NNN-klubben, Patrik Solberg.

Erlend Angelo

Turmat-produsent må permittere når Forsvaret ikke fornyer kontrakten

Erling Slyngstad-Hægeland

Badeklubb på jobb: – Gøy at vi kan møtes uten klær

Hovedtillitsvalgt i Store Norske, Rune Mjelde (t.v.), og Svein Jonny Albrigtsen har kjempet for å bevare kullarbeidsplasser på Svalbard i årevis. Mjelde etterlyser en plan for hva som vil skje når Gruve 7 etter planen skal stenges neste år. (Arkivfoto)

Hovedtillitsvalgt i Store Norske, Rune Mjelde (t.v.), og Svein Jonny Albrigtsen har kjempet for å bevare kullarbeidsplasser på Svalbard i årevis. Mjelde etterlyser en plan for hva som vil skje når Gruve 7 etter planen skal stenges neste år. (Arkivfoto)

Katharina Dale Håkonsen

Gruvearbeidere: – Regjeringen tar bort livsgrunnlaget til 70 ansatte

Kristiansund snur om kravet til bedrifter med skjenkebevilling.

Kristiansund snur om kravet til bedrifter med skjenkebevilling.

Sissel M. Rasmussen

Ansatte i utelivet skulle få bedre kår. Nå snur kommunen

Erlend Angelo

LO fortsetter å vokse: – Dette er gledelige tall