JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Arbeidsfolk skal også føle trygghet for at de kan si fra om kritikkverdige forhold på jobben – uten å risikere represalier fra ledelsen, skriver kronikkforfatteren.

Arbeidsfolk skal også føle trygghet for at de kan si fra om kritikkverdige forhold på jobben – uten å risikere represalier fra ledelsen, skriver kronikkforfatteren.

Leif Martin Kirknes

Debatt:

Nye varslingsregler: «Det er helt riktig å legge mer av ansvaret over på arbeidsgiver», skriver Anniken Hauglie

I de nye reglene skal ikke arbeidsgivere bare motta og registrere varsel, men de må undersøke og følge opp.
23.01.2020
12:48
23.01.2020 13:01

Trygghet på jobb betyr at folk skal sikres faste jobber, og gode lønns- og arbeidsvilkår. Men det betyr mer: Arbeidsfolk skal også føle trygghet for at de kan si fra om kritikkverdige forhold på jobben, uten å risikere represalier fra ledelsen. For å gi arbeidstakerne, inkludert innleide arbeidstakere, økt trygghet, endrer vi fra januar regelverket for varsling.

Dette er de nye reglene

1. Reglene legger et større ansvar for håndtering av varsling på arbeidsgiver.

2. De nye reglene gir flere grupper i arbeidslivet rett til å varsle. De nye gruppene er elever, vernepliktige, sivile tjenestepliktige, pasienter og personer som deltar i arbeidsmarkedstiltak, eller som er under opplæring.

3. Endringene gjør regelverket enklere å forstå og tolke for både arbeidsgivere og arbeidstakere.

En mer konkret lov

Mens det gamle regelverket ikke var tydelig nok på hva arbeidstakerne kan varsle om, er de nye reglene lettere å forholde seg til. Som eksempler på kritikkverdige forhold der det er god grunn til å varsle, trekker arbeidsmiljøloven frem blant annet tilfeller der det er fare for liv eller helse, fare for klima eller miljø, korrupsjon eller annen økonomisk kriminalitet, myndighetsmisbruk, eller et uforsvarlig arbeidsmiljø.

Jeg mener det er riktig å legge mer av ansvaret for håndtering av varsling på arbeidsgiver. Den ansatte skal slippe å måtte stå alene. Det kan være svært belastende for den enkelte.

Må undersøke og følge opp

Loven er nå langt klarere på hva arbeidsgiver har plikt til å foreta seg i forbindelse med varsling, blant annet gjennom «arbeidsgivers aktivitetsplikt». De skal ikke bare motta og registrere varsel, men må nå undersøke og følge opp varselet. Dette skal gjøres «innen rimelig tid».

Forbudet mot gjengjeldelse mot arbeidstakere som varsler, videreføres. Den nye lovteksten understreker at gjengjeldelsesbegrepet skal forstås vidt. Den definerer gjengjeldelse som «enhver ugunstig handling, praksis eller unnlatelse som er en følge av eller en reaksjon på at arbeidstaker har varslet», og gir konkrete eksempler på gjengjeldelse.

Vil beskytte varslerne

Loven presiserer at det er arbeidsgivers ansvar å forhindre at den som varsler, blir utsatt for gjengjeldelse. Det innebærer ikke bare at arbeidsgiver selv skal avstå fra aktive gjengjeldelseshandlinger.

Plikten betyr også at arbeidsgiver aktivt skal gripe inn for å forhindre at den som varsler blir trakassert eller mobbet, for eksempel av kollegaer. Arbeidsgiver blir erstatningsansvarlig ved brudd på forbudet mot gjengjeldelse, uavhengig av egen skyld.

Arbeidsgiver har også ansvar for at virksomheten har rutiner for intern varsling. Rutinene skal oppfordre arbeidstakerne til å varsle om kritikkverdige forhold. De skal også vise arbeidstakere hvordan hun eller han går frem ved varsling, og hvordan arbeidsgiver skal håndtere og saksbehandle varsel.

Mye er bra i norsk arbeidsliv. I undersøkelser sier 9 av 10 arbeidstakere at de er fornøyde med arbeidsmiljøet, og at de trives med arbeidet sitt. I nært samarbeid med partene i arbeidslivet jobber regjeringen kontinuerlig med å holde oppe den høye standarden innen helse, miljø og sikkerhet. Det skal vi fortsette med.

Jeg ønsker dere alle et godt nytt og meningsfylt arbeidsår!

            

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
23.01.2020
12:48
23.01.2020 13:01