JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Dessverre opplever jeg at ytelser blandes sammen og ønsket om tabloide overskrifter overskygger debatten. Dette er uheldig, skriver Sigrid Ofstad.

Dessverre opplever jeg at ytelser blandes sammen og ønsket om tabloide overskrifter overskygger debatten. Dette er uheldig, skriver Sigrid Ofstad.

Hanna Skotheim

Debatt

«Økonomisk sosialhjelp er ment å være en midlertidig ytelse, fattigdom kan for en del bli et vedvarende problem»

Debatten om fattigdom er viktig. Så viktig at den må være faktabasert og gjengis på en rettferdig måte.
23.06.2022
15:26
27.06.2022 09:19
Dette er et meningsinnlegg. Det er skribentens mening som kommer til uttrykk. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til FriFagbevegelse på epost til debatt@lomedia.no

Jeg ble nylig bedt om å uttale meg på telefon til Fontene i forbindelse med en reportasje som skulle lages om satsene for økonomisk sosialhjelp i Bergen. Jeg ble fortalt at flere andre FO-medlemmer med ulik tilknytning til Nav i Bergen skulle intervjues i reportasjen, og jeg forventet ikke at saken skulle bli presentert som et individuelt intervju av meg som skulle stimulere til opphetet debatt i sosiale medier.

Jeg forstår dem som reagerte på saken, for det var ikke slik den var ment fra min side. Kommentarene ble tatt ut av kontekst, jeg ble ikke tilbudt sitatsjekk og viktige presiseringer ble utelatt fra saken. Jeg er redd for at den uheldige vinklingen kan ha ødelagt for det som kunne ha blitt en konstruktiv debatt om ytelser og bekjempelse av fattigdom.

Den erfaringen jeg har fått etter intervjuet med Fontene, fører til at jeg vil vegre meg mot eventuelt nye intervjuer med journalister senere. Jeg ønsker med dette leserinnlegget å skrive med egne ord hva jeg faktisk mente da jeg ble intervjuet.

Debatten om fattigdom er viktig. Så viktig at den må være faktabasert og gjengis på en rettferdig måte.

Dessverre opplever jeg at ytelser blandes sammen og ønsket om tabloide overskrifter overskygger debatten. Dette er uheldig. Kanskje aller mest for dem debatten faktisk angår, de som mottar hjelp fra det offentlige.

På nettsiden til Statsforvalteren i Vestland står det at «Den som ikke greier å forsørge seg selv, kan søke om sosialhjelp. (…) Økonomisk sosialhjelp skal først og fremst være en midlertidig ytelse, og meningen er at den som søker hjelp, skal bli i stand til å hjelpe seg selv etter hvert». Slik defineres også økonomisk sosialhjelp på Nav sine hjemmesider. En midlertidig ytelse er ment å være kortvarig og skal ikke gis over lang tid, dette fordi ytelsen er utformet for å kunne dekke et kortvarig behov.

Derfor blir det forvirrende når mange snakker om «økonomisk sosialhjelp» og egentlig mener uføretrygd, sykepenger, arbeidsavklaringspenger, dagpenger, kvalifiseringsstønad, overgangsstønad, introduksjonsstønad, støtte fra husbanken, utdanningsstipend fra lånekassen eller andre offentlige ytelser og støtteordninger. Økonomisk sosialhjelp er en kommunal ytelse som kan variere fra kommune til kommune, de andre ovennevnte ytelsene er fastsatt etter nasjonale satser og dermed lik, uavhengig av hvilken kommune mottaker er bosatt i. 

Økonomisk sosialhjelp er som nevnt en midlertidig ytelse. En som er ment til dem «som ikke greier å forsørge seg selv».

Men er ikke kjennetegnet ved fattigdom, eller vedvarende lavinntekt, nettopp at den er vedvarende? Er det ikke da bedre å heve de mer langvarige ytelsene, slik at de som mottar dem faktisk greier å forsørge seg?

Derfor mener jeg at det er bedre å heve stønadsnivået på de nasjonale trygde- og støtteordningene, før man hever satsene for økonomisk sosialhjelp i Bergen ytterligere. Over halvparten av dem som mottar økonomisk sosialhjelp, får dette ved siden av andre ytelser. Nettopp fordi de andre ytelsene er for lave. Ved å heve sosialhjelpssatsene først, løfter vi bare flere over på supplerende økonomisk sosialhjelp.

Flere har først måttet få avklart rettighetene sine til offentlige ytelser, som AAP, for så å måtte søke statlig bostøtte hos Boligetaten. Om man må søke supplerende økonomisk sosialhjelp i tillegg, er det vanlig å måtte dokumentere inntekten sin regelmessig med den tilleggsbelastningen det medfører. Desto flere tilleggsytelser en mottar, desto flere summer, utbetalingsdatoer og rapporteringskrav må hver enkelt holde styr på. En konsekvens av dette kan være at flere får vansker med å disponere midlene sine

I tillegg krever denne praksisen også flere ansatte til å behandle søknadene. Etter min mening er dette ikke god bruk av offentlige midler. Offentlige ressurspersoner som kunne prioritert arbeid med tettere individuell oppfølging både i forhold til boligsosialt arbeid, økonomisk gjeldsrådgivning, helseavklaring, familieveileding og så videre.

Økonomisk sosialhjelp er ment som en midlertidig ytelse. Når flere likevel blir mottakere av sosialhjelp over lengre tid, er dette et tegn på at folk faller mellom flere stoler og at det finnes hull i velferdssystemet. Burde det vært laget nye støtteordninger som kan favne om flere av dem som faller mellom stolene? Eller bør man se på om inngangsvilkårene for de ytelsene vi allerede har er for strenge?

Alle kriser har det til felles at de rammer hardest dem som har det vanskeligst fra før. Når strømpriser, renter og kostnaden på matvarer, drivstoff og forbruksvarer blir høyere, vil hver enkelt sitte igjen med mindre. Dette gjelder alle, men får størst følger for dem som sliter med å få endene til å møtes.

Dette er et politisk problem. Vi i Nav utfører det politikerne bestemmer. Nå trenger vi en helhetlig sosialpolitikk.

De siste tiårene har det vært bred politisk enighet om at det skal lønne seg å stå i jobb og det skal lønne seg å ta utdanning. Baksiden av den såkalte arbeidslinjen, er at det kan oppleves som en økonomisk tilleggsbelastning for dem som står utenfor. Derfor er jeg glad for at FO står opp for et likeverdssamfunn, også for dem som står i lavlønnsyrker og utenfor arbeidslivet.

I Bergen har det vært politisk vilje til å heve sosialhjelpssatsene, og holde barnetrygden utenfor beregningen av sosialhjelp. Nå når sosialhjelpssatsene i Bergen nesten tariffsatsene for noen som jobber 80–100 prosent i et lavlønnsyrke (se eksempler nederst i innlegget). Derfor er jeg usikker på om ytterligere heving av sosialhjelp i Bergen bør være den øverste prioriteringen for å få flere ut av fattigdom.

Økonomisk sosialhjelp i Bergen – to eksempler

Ole Palmstrøm

Personer uten inntekt, eller med lav inntekt kan ha rett på full, eller supplerende økonomisk sosialhjelp til livsopphold (sist oppjustert mars 2022), husleie og løpende strømutgifter. Det presiseres at livsoppholdssatsene er veiledende, og at det gjøres individuelle vurderinger i hver enkelt sak.

I tillegg vil familien motta barnetrygd på 3.162,-. Familien vil også få dekket 1 fritidsaktivitet med inntil kr 3.000,- per år per barn i skolealder, samt få utdelt et Aktivitetskort til hvert av barna. Familier i Bergen med lav inntekt får fritak for SFObetaling og barnehagebetaling.

Ole Palmstrøm

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
23.06.2022
15:26
27.06.2022 09:19Mest lest

TILSETTE HAR RETT PÅ TIPSEN: Tips er ei gåve som tilsette har eit rettskrav på, og som er eigendommen til tilsette. Det meiner LO-advokatane Håkon Angell og Fredrik Wildhagen som representerer dei tilsette på Hotel Bristol i Oslo og Fellesforbundet.

TILSETTE HAR RETT PÅ TIPSEN: Tips er ei gåve som tilsette har eit rettskrav på, og som er eigendommen til tilsette. Det meiner LO-advokatane Håkon Angell og Fredrik Wildhagen som representerer dei tilsette på Hotel Bristol i Oslo og Fellesforbundet.

Tormod Ytrehus

Tilsette blir trekt i tips. No har dei saksøkt arbeidsgivaren

Hadde Erna Solberg vært statsminister, hadde hun sørget for å gjeninnføre «karensåret» for syke og skadde som lever av arbeidsavklaringspenger (AAP). Karensåret betyr ett år uten penger, selv om man ikke er ferdig avklart i verken Nav eller helsevesen. Etter ett år kan man søke på nytt om AAP.

Hadde Erna Solberg vært statsminister, hadde hun sørget for å gjeninnføre «karensåret» for syke og skadde som lever av arbeidsavklaringspenger (AAP). Karensåret betyr ett år uten penger, selv om man ikke er ferdig avklart i verken Nav eller helsevesen. Etter ett år kan man søke på nytt om AAP.

Jan-Erik Østlie

Erna vil gjeninnføre året uten penger for folk på AAP

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) i møtet med avdeling 10 i Fellesforbundet. Her ved hovedtillitsvalgt Oksana Nilsen.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) i møtet med avdeling 10 i Fellesforbundet. Her ved hovedtillitsvalgt Oksana Nilsen.

Tormod Ytrehus

Oksana ba om svar fra Støre: – Jeg tror ikke dere forstår hvor tøft vi har det

GRATULERER: I arbeidet med lovendringen har stortingspolitiker Tuva Moflag (lyst krøllete hår) hatt dialog med Zara-tillitsvalgte Alejandra Castro (t.v.). Nå er det tid for å feire. Zizzi-ansatte Mari Skogli (grønn genser) jubler med.

GRATULERER: I arbeidet med lovendringen har stortingspolitiker Tuva Moflag (lyst krøllete hår) hatt dialog med Zara-tillitsvalgte Alejandra Castro (t.v.). Nå er det tid for å feire. Zizzi-ansatte Mari Skogli (grønn genser) jubler med.

Leif Martin Kirknes

Butikkansatte jubler over lovendring: Nå skal heltid være normen

Statsminister Jonas Gahr Støre (t.v.) inviterer LO og de andre partene i arbeidslivet til møte om nytt utvalg. Her fra møte med LO i samarbeidskomiteen.

Statsminister Jonas Gahr Støre (t.v.) inviterer LO og de andre partene i arbeidslivet til møte om nytt utvalg. Her fra møte med LO i samarbeidskomiteen.

Martin Guttormsen Slørdal

Støre kaller inn til toppmøte for å dempe prisene og renta

Endre Sæther har fri annenhver fredag og mandag. Det er synonymt med langhelg på hytta.

Endre Sæther har fri annenhver fredag og mandag. Det er synonymt med langhelg på hytta.

Leif Martin Kirknes

Endre (63) jobber 80 prosent og får 90 prosent av lønna

Mimir Kristjansson (R) er ikke nådig i kritikken sin av Hans Andreas Limi og Frps kutt i AAP-ordningen.

Mimir Kristjansson (R) er ikke nådig i kritikken sin av Hans Andreas Limi og Frps kutt i AAP-ordningen.

NTB/Ole Berg-Rusten, Torstein Bøe

Raser over Frp-kutt: – Et målrettet angrep mot de som har minst

FRA RØD TIL BLÅ Elektriker-sjef Glenn Hjelkerud er Arbeiderparti-mann i hjertet, men forteller at han nå ikke lenger vil stemme Ap.

FRA RØD TIL BLÅ Elektriker-sjef Glenn Hjelkerud er Arbeiderparti-mann i hjertet, men forteller at han nå ikke lenger vil stemme Ap.

Knut Viggen

Elektriker-sjef Glenn fikk nok. Nå har Ap-mannen skiftet side

Høyre mener ett år uten penger for syke folk som ikke er ferdig avklart i Nav, er med på å få fortgang i prosessen med å avklare dem for arbeid eller trygd. Det såkalte karensåret ble innført i 2018 av Solberg-regjeringa og fjernet av Støre-regjeringa i år.

Høyre mener ett år uten penger for syke folk som ikke er ferdig avklart i Nav, er med på å få fortgang i prosessen med å avklare dem for arbeid eller trygd. Det såkalte karensåret ble innført i 2018 av Solberg-regjeringa og fjernet av Støre-regjeringa i år.

Jan-Erik Østlie

Nav avviser Høyres påstand om arbeidsavklaringspenger

Ole Palmstrøm

FHI-direktøren slår alarm: – Ekstremt risiko for at vi ikke klarer jobben vi er satt til å gjøre

Det kan lønne seg å sjekke opplysningene om inntekt og skattetrekk som arbeidsgiveren din sender til Skatteetaten.

Det kan lønne seg å sjekke opplysningene om inntekt og skattetrekk som arbeidsgiveren din sender til Skatteetaten.

Colourbox

Du kan få baksmell hvis sjefen ikke betaler riktig skatt for deg. Dette må du sjekke

En person er anmeldt for vold under LOs kartellkonferanse på Gol i Hallingdal.

En person er anmeldt for vold under LOs kartellkonferanse på Gol i Hallingdal.

Ole Palmstrøm

Voldshendelse på LO-konferanse er politianmeldt

Høyres alternative budsjett inneholder et kutt på 318 millioner kroner i regjeringas tannhelsereform.

Høyres alternative budsjett inneholder et kutt på 318 millioner kroner i regjeringas tannhelsereform.

Sissel M. Rasmussen

Kutt i tannhelsa: – Høyre gjør hullet i velferden enda større

NJF-leder Jane B. Sæthre advarer mot større avstand mellom folk og parti.

NJF-leder Jane B. Sæthre advarer mot større avstand mellom folk og parti.

Ole Palmstrøm

Tillitsvalgte bekymret for Aps utvikling

Kommentar

Det er ikke nok for Ap og Støre å servere «menigheten» det de ber om, skriver Kjell Werner.

Det er ikke nok for Ap og Støre å servere «menigheten» det de ber om, skriver Kjell Werner.

Ole Palmstrøm

«Litt mer ydmykhet hadde nok vært på sin plass, Støre»

I varehandelen jobber mange ansatte ufrivillig deltid. Nå styrkes deres rett til en fulltidsstilling.

I varehandelen jobber mange ansatte ufrivillig deltid. Nå styrkes deres rett til en fulltidsstilling.

Martin Guttormsen Slørdal

Nå kommer lovendringen som styrker ansattes rett til heltidsstillinger

Kommentar

Vi står overfor en mild versjon av Høyre. La dere ikke bli lurt, skriver Kjell Werner.

Vi står overfor en mild versjon av Høyre. La dere ikke bli lurt, skriver Kjell Werner.

Herman Bjørnson Hagen

«Ikke la dere bli lurt av Høyre»

Eirik Dahl Viggen

Regjeringen vil fjerne fast støtte til Pårørendesenteret: – Jobben min er i fare

Kommentar

Å være rik er forjævlig. Hvorfor ikke bare betale skatten med glede og gi de ansatte en lønn å leve av i stedet? skriver Lars West Johnsen.

Å være rik er forjævlig. Hvorfor ikke bare betale skatten med glede og gi de ansatte en lønn å leve av i stedet? skriver Lars West Johnsen.

Colourbox

«For hvert år som går blir det bare verre og verre å være rik i Norge»

Ulf Madsen fortsetter som forbundsleder i FLT

Ulf Madsen fortsetter som forbundsleder i FLT

Jan-Erik Østlie

Ulf Madsen er enstemmig gjenvalgt som forbundsleder i FLT