JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Debatt

«Slik jobber LO for bærekraftsmålene»

LO fikk kritikk for ikke å engasjere seg nok for FNs 17 bærekraftsmål. Her svarer Liv Tørres, leder internasjonal avdeling i LO på kritikken.

LO fikk kritikk for ikke å engasjere seg nok for FNs 17 bærekraftsmål. Her svarer Liv Tørres, leder internasjonal avdeling i LO på kritikken.

Jan-Erik Østlie

Dette er et meningsinnlegg. Det er skribentens mening som kommer til uttrykk. Du kan sende inn kronikker og kronikkinnlegg til FriFagbevegelse på epost til debatt@lomedia.no
Warning
LO har jobbet for FNs bærekraftmål siden lenge før målene ble vedtatt.

Kim Gabrielli ved UN Global Compact utfordrer LO til å gjøre mer på bærekraft og bli med på dugnaden for å få levert FNs bærekraftsmål innen 2030. Han mener Global Compact kan være et bindeledd mellom partene i arbeidslivet slik at de kan lære av hverandres erfaringer. LO må engasjere seg mer i omstilling, forebygging og bærekraft og bli medlem av Global Compact, sier han. Og det er jo alltid interessant å få invitasjoner som kritikk gjennom pressen, men det er vel ikke slik at medlemskap i Global Compact er avgjørende for arbeidet med bærekraft og omstilling. For det har LO jobba med siden vi ble starta. 

Bærekraftsmålene til FN ble vedtatt i 2015 og skal levere på 17 hovedmål som forplikter alle land. Det dreier seg om å redusere ulikhet og fremme full sysselsetting, anstendig arbeid, likestilling, utdanning, fred, bærekraftige institusjoner m.m. Med andre ord temaer og politikkområder vi i LO jobber med hele tiden. Bærekraftsmålene er ikke en «boble» som lever i New York eller i FN. Det er heller ikke nye områder eller ny politikk. Det nye med målene var at verden ble enige om å sette mål med tidsfrister på de ulike områdene og at målene skulle forplikte alle. 

LO organiserer nesten 1 million medlemmer. Vår jobb er kort og godt å sikre gode, trygge, bra betalte jobber for arbeidstakere samtidig som vi sikrer bærekraft og omstilling i Norge og investerer i internasjonal solidaritet. Kampen mot ulikhet er et hovedmål i handlingsprogrammet og uttalelsene som ble vedtatt på Kongressen vår i mai. Vi var, som en del av internasjonal fagbevegelse, en av initiativtakerne til bærekraftsmålene og deltar selv på en rekke av FNs monitoreringsmøter. Bærekraftsmålene utgjør et hovedområde i handlingsplanen vår for neste kongress-periode. 

Våre krav, mål og ambisjoner er i mange tilfeller betydelig mer ambisiøse enn FNs bærekraftsmål når det gjelder for eksempel utdanning, likestilling, helse og rettferdig omstilling m.m. Og vi i LO, forbund og klubber jobber daglig for å fremme disse på bedriftsnivå, i bransjer og nasjonalt sammen med bedrifter, arbeidsgiversiden og myndigheter gjennom forhandlinger, trepartssamarbeid og i politiske samtaler. Bindeledd mellom oss og arbeidsgiversiden trenger, og ønsker, vi ikke. Vi er ikke alltid enige med arbeidsgiversiden og NHO, men vi har god og direkte kontakt. Og er enige om hvordan vi skal håndtere uenigheter når de oppstår. Det er det som ligger i den norske modellen. 

Vi har kjempet mot ulikhet og for gode kår for arbeidsfolk, omstilling og bærekraft i mange tiår. Fra før FNs Global Compact ble starta. Les kongressdokumentene våre og våre handlingsplaner. Det kan tenkes Global Compact er uenig i hvordan vi arbeider med bærekraft. Men vår innsats og engasjement for bærekraft må vurderes på hva vi gjør, hvilke resultater vi oppnår og hvilke ambisjoner vi har – ikke på hvorvidt vi blir medlem hos Global Compact.

FNs 17 bærekraftsmål:

Mål 1: Utrydde fattigdom: Utrydde alle former for fattigdom i hele verden

Mål 2: Utrydde sult: Utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre ernæring, og fremme bærekraftig landbruk

Mål 3: God helse og livskvalitet: Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder God utdanning: Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle 

Mål 4: God utdanning: Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle

Mål 5: Likestilling mellom kjønnene; Oppnå likestilling og styrke jenters og kvinners stilling i samfunnet

Mål 6: Rent vann og gode sanitærforhold: Sikre bærekraftig vannforvaltning og tilgang til vann og gode sanitærforhold for alle

Mål 7: Ren energi til alle: Sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris

Mål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst: Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle

Mål 9: Industri, innovasjon og infrastruktur: Bygge solid infrastruktur og fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og innovasjon

Mål 10: Mindre ulikhet: Redusere ulikhet i og mellom land

Mål 11: Bærekraftige byer og lokalsamfunn: Gjøre byer og lokalsamfunn inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige

Mål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon: Sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre

Mål 13: Stoppe klimaendringene: Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem*

Mål 14: Livet i havet: Bevare og bruke havet og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling

Mål 15: Livet på land: Beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemer, sikre bærekraftig skogforvaltning, bekjempe ørkenspredning, stanse og reversere landforringelse samt stanse tap av artsmangfold

Mål 16: Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner: Fremme fredelige og inkluderende samfunn for å sikre bærekraftig utvikling, sørge for tilgang til rettsvern for alle og bygge velfungerende, ansvarlige og inkluderende institusjoner på alle nivåer

Mål 17: Samarbeid for å nå målene: Styrke virkemidlene som trengs for å gjennomføre arbeidet og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling

Annonse
Annonse

FNs 17 bærekraftsmål:

Mål 1: Utrydde fattigdom: Utrydde alle former for fattigdom i hele verden

Mål 2: Utrydde sult: Utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre ernæring, og fremme bærekraftig landbruk

Mål 3: God helse og livskvalitet: Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder God utdanning: Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle 

Mål 4: God utdanning: Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle

Mål 5: Likestilling mellom kjønnene; Oppnå likestilling og styrke jenters og kvinners stilling i samfunnet

Mål 6: Rent vann og gode sanitærforhold: Sikre bærekraftig vannforvaltning og tilgang til vann og gode sanitærforhold for alle

Mål 7: Ren energi til alle: Sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris

Mål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst: Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle

Mål 9: Industri, innovasjon og infrastruktur: Bygge solid infrastruktur og fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og innovasjon

Mål 10: Mindre ulikhet: Redusere ulikhet i og mellom land

Mål 11: Bærekraftige byer og lokalsamfunn: Gjøre byer og lokalsamfunn inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige

Mål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon: Sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre

Mål 13: Stoppe klimaendringene: Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem*

Mål 14: Livet i havet: Bevare og bruke havet og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling

Mål 15: Livet på land: Beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemer, sikre bærekraftig skogforvaltning, bekjempe ørkenspredning, stanse og reversere landforringelse samt stanse tap av artsmangfold

Mål 16: Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner: Fremme fredelige og inkluderende samfunn for å sikre bærekraftig utvikling, sørge for tilgang til rettsvern for alle og bygge velfungerende, ansvarlige og inkluderende institusjoner på alle nivåer

Mål 17: Samarbeid for å nå målene: Styrke virkemidlene som trengs for å gjennomføre arbeidet og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling