JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Fattigdom, ulikhet, klima

Kim Gabrielli har fått norske bedriftsledere til å jobbe for FNs bærekraftsmål. Nå utfordrer han LO

FNs 17 bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene. De skal innfris innen 2030. For at det skal skje, må LO mer med, mener leder Kim Gabrielli i UN Global Compact Norge.
FN-INITIATIV: Kim Gabrielli er leder i UN Global Compact Norge, som jobber for å bekjempe fattigdom og ulikhet og en grønn omstilling.

FN-INITIATIV: Kim Gabrielli er leder i UN Global Compact Norge, som jobber for å bekjempe fattigdom og ulikhet og en grønn omstilling.

Nina Hanssen

nina.hanssen@lomedia.no

– Politikerne er nå nesten like fremoverlent som bedriftlederne , men hvor er LO i denne dugnaden? spør leder Kim Gabrielli.

Som leder i UN Global Compact Norge har han hjulpet mange norske bedrifter og organisasjoner til å implementere FNs bærekraftsmål.

Gabrielli har sommerferie, men for han er jobben blitt mer en livsstil enn en 9–16 jobb. Nå drømmer han om at den norske modellen skal bistå til at Norge blir en av de beste til å levere på de 17 bærekraftsmålene vedtatt av FNs generalforsamling i 2015.

Han mener det er viktig å bygge opp en kompetanse om hva bærekraft er – både for bedriftsledere, politikere, bønder og ikke minst blant vanlige arbeidsfolk.

* Hva er bærekraftsmålene? Se hele lista lenger nede i saken.

Gros visjon

Det var Gro Harlem Brundtland, tidligere statsminister som første gang brukte ordene «bærekraftig utvikling» i rapporten Vår felles framtid. Dette handler rett og slett om hvilken tilstand kloden vil være i for våre etterkommere og om å ivareta menneskenes behov i dag uten å ødelegge mulighetene for kommende generasjoner til å dekke sine behov.

Gabrielli sier at hans organisasjon prøver å være et bindeledd mellom partene i arbeidslivet slik at de kan lære av hverandres erfaring med å jobbe mer bærekraftig i en omstillingsperiode.

Kringsatt av kriser

– Vi lever i en verden kringsatt av kriser og krig og alle er nødt til å omstille seg for en ny tid. Men for å klare en rettferdig omstilling, er den norske samarbeidsmodellen helt essensiell. Og vi ønsker å være med å hjelpe til, sier han.

FNs bærekraftsmål er den nye planen fram mot 2030 og det haster å komme i gang.

Gabrielli har lagt merke til at LO og NHO har samarbeidet om å få på plass et felles industriløft som regjeringen nå følger opp, men mener det er behov for mange flere tiltak.

– Her kommer vi inn og kan bistå med forslag til ny politikk, men også med kompetanse, erfaring og opplæring for aktørene i nærings- og arbeidslivet, sier han.

Industriløft: Regjeringen vil hjelpe grønn industri på beina: – Dette har vi ventet på i mange år

– Lær av SAS konflikten

Sjelden har verden stått ovenfor så mange kriser på kryss og tvers samtidig. Her mener Gabrielli vi er helt avhengige av at industri/næringsliv, de ansatte i fagforeningene og aktørene utenfor de store byene samarbeider tett.

– Vi trenger bøndenes organisasjoner, NHO og ikke minst et aktivt LO i tett samarbeid for å få til omstillingen og nå bærekraftsmålene, sier han.

Han mener det er behov for at LO er en drivkraft og engasjerer seg enda mer aktivt i omstillingen i forkant av at konfliktene blusser opp.

– Vi så hva som skjedde i SAS-konflikten, da ansattes arbeidsforhold var under press. Konflikt er ikke veien til et bærekraftig arbeidsliv på sikt. Jeg sier ikke at det er en umiddelbar krise i Norge nå, men vi må forebygge før konfliktene kommer og samarbeide på tvers av sektorer og interesser, sier han.

Blant annet om transformasjonen som norske olje- og gassarbeiderne skal igjennom snart.

– I Norge kan vi innen 2050 vil miste opp mot 200.000 arbeidsplasser innen olje og gass. Samtidig er utsiktene til å skape like mange arbeidsplasser absolutt til stede. Jeg mener at Ap-politikere som Jan Christian Vestre og Espen Barth Eide er fremoverlente og i ferd med å ta igjen næringslivsledere som har ligget i front når det gjelder satsinger innen klima og bærekraft . Men vi vil svært gjerne se mer engasjement fra de sentrale tillitsvalgte i LO.

FN-sambandet og LO samarbeider om bærekraftsmålene

Ellen Sporstøl, fungerende generalsekretær i FN-sambandet er enig med Gabrielli at FNs bærekraftsmål er en felles dugnad.
- Vi i FN-sambandet vet at LO har prioritert og jobbet for målene i flere år. I samarbeid med med medlemmene våre har vi i FN-sambandet jobbet for at Norge og verden skal nå bærekraftsmålene helt fra starten av.
–LO har vært medlem i FN-sambandet fra starten av i 1946. Vi heier på at LO støtter UN Global Compact Norge. Det er en viktig og ung organisasjon fra 2019 som jobber svært godt med næringslivet, sier hun. Ifølge Spørstøl er bærekraftsmål 8 for anstendig arbeid og økonomisk vekst er et svært viktig mål. –FN-sambandet, i samarbeid med regjeringen, LO, NHO og andre arbeidslivsorganisasjoner, har ansvar for å informere om den viktige jobben den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) gjør for å støtte dette og andre bærekraftsmål. Informasjonsarbeidet rundt ILO har vært en viktig del av vår virksomhet i 76 år, og vi er alltid åpne for å samarbeid med UN Global Compact om en styrking av reglene for arbeidslivet, sier hun til frifagbevegelse.no.
LO har nylig tilsett en ny rådgiver for miljø, klima og berekraft. Det er Margit Norheim Lindgren som tar over stafettpinnen Anne-Beth Strede, og skal ta LOs arbeid på dette feltet videre.

Drømmer om samarbeid

I dag er ikke LO og YS medlemmer i UN Global Compact, men det oppfordrer han de til å bli.

– Uten de ansatte klarer ikke Norge en grønn rettferdig omstilling, sier han og stryker litt på bærekraftspinsen med de 17 målene.

– Jeg er en slags bærekraftsmegler i Norge, sier han da vi møter han i Næringslivets hus der han deler hus med blant annet NHO og Abelia.

Ifølge Gabrielli kunne de godt hatt kontor i Folkets Hus på Youngstorget. Han har allerede Tekna og Econa som medlemmer, men fortsatt er den store drømmen er å få med norsk LO for å bidra mer aktivt for å skape et bærekraftig næringsliv.

– Selv om vi har et godt forhold til regjeringen, så er vi ikke redd for å si fra når vi mener de er på feil kurs eller at det går for langsomt. Vi lover å følge opp regjeringens mange nye forslag, klima- og naturavtaler og den kommende eierskapsmeldingen.

Grønn omstilling: Regjeringens industriløft er gammelt nytt, mener opposisjonen

Digital supersatsing

Til tross for sin unge alder, har 42-årige Gabrielli mange års erfaring innen internasjonalt samarbeid i FN-systemet, bærekraft og politisk kommunikasjon og påvirkning. I dag styrer han UN Global Compact Norge .

Det var i 2019 at han fikk i oppdrag å etablere UN Global Compacts Norgeskontor. Han var da første heltidsansatte i organisasjonen.

FN-initiativet kan sies å være en slags mekler som støtter bedrifter og organisasjoner i å jobbe mer bærekraftig. Før dette var Gabrielli assisterende generalsekretær og avdelingsdirektør for barns rettigheter og bærekraft i Unicef Norge.

Da pandemien brøt ut rullet han ut en digital strategi så de var oppe og gikk digitalt lenge før andre bedrifter og organisasjoner.

Den digitale satsingen gjorde at de ikke avlyste noen arrangement, men holdt alle de ansatte på jobb digitalt og har i dag nærmere 400 medlemmer inkludert to fagforeninger.

Men helt siden starten av eventyret har Gabrielli drømt om å ha LO og YS om bord.

Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Som tidligere tillitsvalgt gjennom flere år, er Gabrielli opptatt av arbeidsfolks lønn og arbeidsvilkår og vet at ingen bedrifter klarer å få til omstillinger uten at de har de ansatte med på laget.

Det er også bakgrunnen for at hans favoritt bærekraftsmål er nr. 8 – for økonomisk vekst og anstendig arbeid, men også mål 17, som handler om samarbeid.

I tillegg til alle digitale aktiviteter for medlemmer og ansatte, så har også Gabrielli vært med å arrangere digital Arendalsuka og vært podkast-vert for Bærekraftspodden.

LO-organiserte i staben

I dag har bedriften flere LO-organiserte i staben og 6 av de 24 ansatte i NTL. Det er NTL-medlem Knut Moestue som er markeds- og partneransvarlig stolt av. Særlig har det vært en utfordring å få folk fra andre land som ikke har samme tradisjon som i Norge til å organisere seg.

Siden 2019 har han hatt kolleger fra Zimbabwe, Spania, Sveits, Sverige, Mexico, Kina, India og Russland blant annet.

Under pandemien var det mange som hadde hjemmekontor, men de klarte likevel å ha morgenmøter og gjennomføre aktiviteter.

Mostue, som har bred erfaring fra næringslivet og var med på å starte Arendalsuka, sitter i dag også i landsstyret til NTL. Han tenker det vil være bra om de får til en egen NTL-klubb og en tariffavtale på plass.

STOLT: NTL-medlem Knut Moestue som er markeds- og partneransvarlig er stolt av organisasjonsgraden blant kollegaene.

STOLT: NTL-medlem Knut Moestue som er markeds- og partneransvarlig er stolt av organisasjonsgraden blant kollegaene.

Nina Hanssen

Selv kom Moestue fra et kommunikasjonsbyrå for å utarbeide den digitale strategien, men er i dag fast ansatt som organisasjonssjef.

Han sier at den suksessen som UN Global Compact Norge har hatt de siste årene kan virke som en selvfølge, men avviser dette.  

God arbeidskultur

– Den har kommet gjennom oppbyggingen av en god kultur. En kultur som gir de ansatte tillit og tillatelse både til å prøve og feile, samt støtte til å utforske egne evner og kompetanse. Ved å også invitere oss ansatte med på strategi- og beslutningsprosesser, har vi fått eierskap til organisasjonen samt trygghet til å yte vårt ytterste, sier Mostue.

– Være inkluderende, stille krav, men også stille opp for de ansatte er moderne lederskap på sitt beste, sier han og titter bortpå sin sjef.

Kringsatt av kriser

Gabrielli er opptatt av å praktisere de verdiene han selv står for og sier at han aldri hadde klart å bygge opp det norske FN-kontoret uten dyktige medarbeidere og et aktivt styre.

Til nå har han vært eldst i bedriften, men synes det er utrolig givende å jobbe med unge arbeidstakere fra hele verden.

– Særlig er jeg glad for det tette samarbeidet med handelshøgskolen i Bergen, sier han. Det har gitt oss mange unge og svært dyktige medarbeidere.

I dag har FN-organisasjonen kontor både i Oslo, Tromsø, Kristiansund og Bergen og har planer om å åpne kontor i Kongsberg og Agder senest våren 2023.

Personlig engasjement er drivkraften

Styreleder Wenche Grønbrekk i UN Global Compact Norway forteller at målet bak oppstarten i 2018, var å skape en inkluderende arena for strategiske diskusjoner om samfunnsansvar og bærekraftsmålene i Norge.

– Med vår forankring i FN, skulle vi tilrettelegge for erfaringsutveksling mellom bransjer, og dialog mellom næringsliv, akademia, myndigheter og sivilsamfunn. I dette arbeidet har Kim Gabrielli vært uunnværlig, sier hun. Styrelederen er stolt over at Gabrielli har bidratt til å synliggjøre UN Global Compact Norge som strategisk plattform, og har bidratt til å nær tredoble antall medlemmer gjennom en global pandemi.

– Lenken mellom næringsliv og myndigheter er blitt styrket, deriblant er UN Global Compact Norge nå med i regjeringens utvalg for bærekraftsmålene. Dette er viktig for at vi sammen kan finne løsninger på bærekraftsutfordringene vi står overfor, sier hun.

Wenche Grønbrekk mener at gjennom Gabrielli sin lederskap har de fått på plass viktige verktøy for våre medlemmer for å integrere bærekraft i sine virksomheter, og en nyskapende plattform for å skape felles løsninger. 

Dette er UNGC:

• UN Global Compact (UNGC) er FNs organisasjon for bærekraftig næringsliv. Hovedkontoret ligger i New York og FNs generalsekretær er organisasjonens styreleder globalt.

• Med over 16.000 bedriftsmedlemmer globalt er det verdens største bedriftsinitiativ for bærekraft.

• I Norge er 70 av de 100 største virksomhetene, som Equinor, Telenor og Oljefondet (NBIM), medlemmer. NHO, Rederiforbundet og Innovasjon Norge er også medlemmer.

Les mer: www.globalcompact.no

FNs 17 bærekraftsmål:

Mål 1: Utrydde fattigdom: Utrydde alle former for fattigdom i hele verden

Mål 2: Utrydde sult: Utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre ernæring, og fremme bærekraftig landbruk

Mål 3: God helse og livskvalitet: Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder God utdanning: Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle 

Mål 4: God utdanning: Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle

Mål 5: Likestilling mellom kjønnene; Oppnå likestilling og styrke jenters og kvinners stilling i samfunnet

Mål 6: Rent vann og gode sanitærforhold: Sikre bærekraftig vannforvaltning og tilgang til vann og gode sanitærforhold for alle

Mål 7: Ren energi til alle: Sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris

Mål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst: Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle

Mål 9: Industri, innovasjon og infrastruktur: Bygge solid infrastruktur og fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og innovasjon

Mål 10: Mindre ulikhet: Redusere ulikhet i og mellom land

Mål 11: Bærekraftige byer og lokalsamfunn: Gjøre byer og lokalsamfunn inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige

Mål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon: Sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre

Mål 13: Stoppe klimaendringene: Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem*

Mål 14: Livet i havet: Bevare og bruke havet og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling

Mål 15: Livet på land: Beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemer, sikre bærekraftig skogforvaltning, bekjempe ørkenspredning, stanse og reversere landforringelse samt stanse tap av artsmangfold

Mål 16: Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner: Fremme fredelige og inkluderende samfunn for å sikre bærekraftig utvikling, sørge for tilgang til rettsvern for alle og bygge velfungerende, ansvarlige og inkluderende institusjoner på alle nivåer

Mål 17: Samarbeid for å nå målene: Styrke virkemidlene som trengs for å gjennomføre arbeidet og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om de ansatte i staten og virksomheter med statlig tilknytning.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse

Dette er UNGC:

• UN Global Compact (UNGC) er FNs organisasjon for bærekraftig næringsliv. Hovedkontoret ligger i New York og FNs generalsekretær er organisasjonens styreleder globalt.

• Med over 16.000 bedriftsmedlemmer globalt er det verdens største bedriftsinitiativ for bærekraft.

• I Norge er 70 av de 100 største virksomhetene, som Equinor, Telenor og Oljefondet (NBIM), medlemmer. NHO, Rederiforbundet og Innovasjon Norge er også medlemmer.

Les mer: www.globalcompact.no

FNs 17 bærekraftsmål:

Mål 1: Utrydde fattigdom: Utrydde alle former for fattigdom i hele verden

Mål 2: Utrydde sult: Utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre ernæring, og fremme bærekraftig landbruk

Mål 3: God helse og livskvalitet: Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder God utdanning: Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle 

Mål 4: God utdanning: Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle

Mål 5: Likestilling mellom kjønnene; Oppnå likestilling og styrke jenters og kvinners stilling i samfunnet

Mål 6: Rent vann og gode sanitærforhold: Sikre bærekraftig vannforvaltning og tilgang til vann og gode sanitærforhold for alle

Mål 7: Ren energi til alle: Sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris

Mål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst: Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle

Mål 9: Industri, innovasjon og infrastruktur: Bygge solid infrastruktur og fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og innovasjon

Mål 10: Mindre ulikhet: Redusere ulikhet i og mellom land

Mål 11: Bærekraftige byer og lokalsamfunn: Gjøre byer og lokalsamfunn inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige

Mål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon: Sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre

Mål 13: Stoppe klimaendringene: Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem*

Mål 14: Livet i havet: Bevare og bruke havet og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling

Mål 15: Livet på land: Beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemer, sikre bærekraftig skogforvaltning, bekjempe ørkenspredning, stanse og reversere landforringelse samt stanse tap av artsmangfold

Mål 16: Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner: Fremme fredelige og inkluderende samfunn for å sikre bærekraftig utvikling, sørge for tilgang til rettsvern for alle og bygge velfungerende, ansvarlige og inkluderende institusjoner på alle nivåer

Mål 17: Samarbeid for å nå målene: Styrke virkemidlene som trengs for å gjennomføre arbeidet og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling