JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Klubbleder for Rosenberg, Erlend Nygård omringet av statsminister Jonas Gahr Støre og næringsminister Jan Christian Vestre.

Klubbleder for Rosenberg, Erlend Nygård omringet av statsminister Jonas Gahr Støre og næringsminister Jan Christian Vestre.

Helge Rønning Birkelund

Det grønne skiftet

Regjeringen vil hjelpe grønn industri på beina: – Dette har vi ventet på i mange år

Planen er klar. Virkemidlene til stede. Og den politiske viljen. Regjeringen varsler nå statlige lån, garantier og kapital i milliardklassen.23.06.2022
15:13
24.06.2022 10:39

helge@lomedia.no

Regjeringen la torsdag fram et veikart for det de kaller «tidenes grønne industriløft».

De vil satse på sju områder: Havvind, hydrogen, batterier, maritim industri, CO₂-håndtering, og skog og bioøkonomi.

Dessuten skal prosessindustrien, som for eksempel aluminiumsverk, få hjelp til å få ned utslippene.

Regjeringen vil ta noe av den økonomiske risikoen for å gjøre det lettere for private å investere i prosjekter på disse områdene. De viser til anslag om at det trengs 60 milliarder kroner fram til 2025.

100 tiltak

Lanseringen av «tidenes grønne industriløft» var lagt til den store produksjonshallen til Rosenberg Verft i Stavanger. Det var ikke tilfeldig.

Her startet en industriell revolusjon som har fortsatt med olje og gass. Nå er bedriften klar for neste steg i den industrielle revolusjonen: Vindmøller

Det var heller ikke tilfeldig at Ap-veteranen Gunnar Berge (81) var til stede på lanseringen. Han startet på gulvet på Rosenberg Verft, var mangeårig stortingsrepresentant, statsråd og senere direktør i Oljedirektoratet.

– For å lykkes, må du ha en plan. Så må du ha virkemidler og politisk vilje til å sette ting ut i livet. Det har dagens regjering, mener Gunnar Berge.

Til FriFagbevegelse forteller Jonas Gahr Støre satsingen har vært planlagt i lang tid.

– Jan Christian og jeg har snakket om dette i mange år. Da vi fikk sjansen i regjering fra oktober, kunne vi gå løs på det. Så jeg er stolt, jeg, av at vi etter åtte måneder i regjering legger fram den største næringspolitiske satsingen i Norge i nyere tid. Dette er beskrevet av Gunnar Berge, som kjenner arbeidet i hallen, som kjenner arbeidet i Stortinget, som kjenner arbeidet i Finansdepartementet og Kommunaldepartementet. Å få denne attesten fra han setter jeg stor pris på, sier Støre.

– Men er dette konkret nok?

– Vi mener dette er konkrete planer. Det er 100 tiltak, det er sju visjoner hvor vi mener det er størst potensial. Noen tiltakene kan gjennomføres raskt, noen av dem er store. Blant at staten skal stille betydelig mer opp med risikokapital, garantier og lån. Det er et stort løft som er helt avgjørende for å snu den trenden: Investeringene i industrien står på stedet hvil. Det blir ingen omstilling hvis vi ikke investerer for framtida. Da må investeringene opp, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Finansielle muskler

– Hvordan skal dette finansieres?

– Vi lever i den norske blandingsøkonomien. Det er de private bedriftene som er ryggraden i den norske industrien. Vi møter i mange sammenhenger budskap om at det finnes kapital. Men de er på søken etter gode grønne prosjekter. Det som har vært tankegangen fra næringsministeren, er hvordan vi kan legge til rette for at kapitalen søker mot norske industrimuligheter. Dette er ikke et stort bevilgningsprosjekt for staten, men staten kan stille opp med garantier, egenkapital og legge til rette, forklarer Støre.

Han viser til at bedriftene blant annet etterspør klare forventninger og regulering av tomter og eiendom. Statsministeren mener havvind-satsingen, som ble lansert i mars, er godt eksempel.

– Da kan industrien, de som bygger havvind og hele leverandørindustrien forberede seg. Løftet med 30 gigawatt 2040 er et veikart som vi ser at aktørene omstiller seg for. At Equinor var ute i forrige uke og snakket om et prosjekt for å elektrifisere sine installasjoner, er et viktig tidsriktig svar på denne kombinasjonen.

Fellesforbundet: Satsingen på havvind kan skape et nytt industrieventyr

– Det må finansieres på et vis?

– Det må private bedrifter gjøre. Denne staten (Norge, red.anm.) har finansielle muskler. Det skal skje innenfor handlingsregelen og orden og balanse i norsk økonomi, sier Jonas Gahr Støre.

– Det er allerede garantiordninger på plass. De er selvfinansierende. Dette har vi orden på. Men det viktigste signalet er at hvis behovet er så stort som det pekes på, skal vi stille opp hvis det er gode prosjekter. Vi er allerede i gang med det. Om ikke lang tid kommer det store nyheter i så måte, lover Vestre.

– Men du kan ikke måle det i kroner. Det er ingen rammer eller mål for oss, men vi skal ha nok til at investeringene kommer i Norge, ikke i Sverige. Tyskland eller andre land.

Norge er allerede i dialog med Tyskland, som ser mot et industrielt partnerskap med Norge for å få tilgang til energi og bidra til energiløsninger. Blant annet i forhold til hydrogen og karbonfangst- og lagring.

Aktuelt: 60 milliarder til grønn industri, men mineralnæringa får ikke ta del

– Viktig for regionen

Kari Nessa Nordtun er ordfører i Stavanger, men for tiden i permisjon. Hun var likevel til stede i industrihallen.

– Dette er gode nyheter og viktige tiltak. Dette vil ha stor betydning for vår region, Vestlandet og hele landet, sier hun til FriFagbevegelse.

– Planen viser også at bildet er veldig sammensatt. Det er mange utfordringer som må løses. Løsningen er ikke bare havvind, ikke bare sol. Virkemiddelapparatet må fungere godt, mener Nordtun, som også var enig med Gunnar Berge.

– Han hadde en god oppsummering: Du må ha en plan, virkemidler og politisk vilje.

Klubbleder ved Rosenberg Verft, Erland Nygård, tror planer om vindmølle-produksjon nå kan realiseres.

– Nå vil gode prosjekter kunne finne en finansiering. Det er i alle fall konkret vilje til det. Vi får i alle fall en ramme for grønn industri, poengterer han.

I dag er det 1000 operatører ved verftet, og 3000 totalt med funksjonærmiljøet. Md produksjon av vindmøller kan det bli enda flere.

De viktigste tiltakene i det grønne industriløftet

* Vurdere Hurdalsplattformens ambisjon for produksjon av solenergi. Solkraft ventes å få en større rolle i den norske kraftproduksjonen fram mot 2040.

* Legge til rette for utbygging av lokalprodusert energi i Norge.

* Øke vannkraftproduksjonen.

* Tillate utbygging av vindkraft på steder der det er gode vindforhold og lokal aksept.

* Kapasiteten i strømnettet skal forsterkes og konsesjonsbehandlingstiden kortes ned.

* Nasjonal strategi for klargjøring av grønne industriområder og industriparker med internasjonale konkurransefortrinn.

* Utarbeide en mineralstrategi med mål om å utvikle verdens mest bærekraftige mineralnæring.

* Mobilisere mest mulig privat kapital til det grønne skiftet med ordninger for risikoavlastning.

* Offentlige oppdrag skal plasseres hos norske verft.

* Dialog om klimapartnerskap med næringer som står for de største utslippene.

* Prosjektet Langskip gjennomføres, som en sentral del av håndteringen av regjeringens politikk for CO₂ håndtering.

* Bygge en sammenhengende verdikjede for produksjon av hydrogen.

* Batteristrategien er meldt allerede i sommer.

* Storstilt satsing på havvind. Effektivisere konsesjonsprosessen.

* Følge opp samarbeidet med Tyskland om energi og industriell omstilling.

* Styrke samarbeidet med Sverige og de nordiske landene.

* Implementere FNs bærekraftsmål i sine virksomheter.

* Forsterke samarbeidet med næringslivet gjennom toppledermøter ledet av statsministeren.

*Opprette et grønt industriråd ledet av næringsministeren med partene i arbeidslivet, industriaktører, miljøbevegelsen og forsknings- og utviklingsmiljøer.

*Dialog med fylkeskommunene og regionale aktører om arbeidet med grønt industriløft.

* Inngå handelsavtaler med en rekke land, som gir størst mulig bidrag til handel og verdiskaping og som sikrer grunnleggende standarder, klima- og miljøhensyn og arbeidstaker-rettigheter.

* Videreutvikle eksportreformen.

* Legge fram stortingsmelding som synliggjør arbeidslivets kompetansebehov.

* Satse på desentralisert utdanning.

* Utvikle parametere for å måle virkemiddelapparatets bidrag til det grønne industriløftet.

* Vurdere tiltak for å stimulere til flere lønnsomme klimavennlige investeringer.

* Gi Fagskolen en større rolle i å utdanne fagkompetanse, og videreutdanne og videreutvikle arbeidskraft i hele landet.

* Videreføre bransjeprogrammet og industrifagskolen i samarbeid med partene.

23.06.2022
15:13
24.06.2022 10:39

De viktigste tiltakene i det grønne industriløftet

* Vurdere Hurdalsplattformens ambisjon for produksjon av solenergi. Solkraft ventes å få en større rolle i den norske kraftproduksjonen fram mot 2040.

* Legge til rette for utbygging av lokalprodusert energi i Norge.

* Øke vannkraftproduksjonen.

* Tillate utbygging av vindkraft på steder der det er gode vindforhold og lokal aksept.

* Kapasiteten i strømnettet skal forsterkes og konsesjonsbehandlingstiden kortes ned.

* Nasjonal strategi for klargjøring av grønne industriområder og industriparker med internasjonale konkurransefortrinn.

* Utarbeide en mineralstrategi med mål om å utvikle verdens mest bærekraftige mineralnæring.

* Mobilisere mest mulig privat kapital til det grønne skiftet med ordninger for risikoavlastning.

* Offentlige oppdrag skal plasseres hos norske verft.

* Dialog om klimapartnerskap med næringer som står for de største utslippene.

* Prosjektet Langskip gjennomføres, som en sentral del av håndteringen av regjeringens politikk for CO₂ håndtering.

* Bygge en sammenhengende verdikjede for produksjon av hydrogen.

* Batteristrategien er meldt allerede i sommer.

* Storstilt satsing på havvind. Effektivisere konsesjonsprosessen.

* Følge opp samarbeidet med Tyskland om energi og industriell omstilling.

* Styrke samarbeidet med Sverige og de nordiske landene.

* Implementere FNs bærekraftsmål i sine virksomheter.

* Forsterke samarbeidet med næringslivet gjennom toppledermøter ledet av statsministeren.

*Opprette et grønt industriråd ledet av næringsministeren med partene i arbeidslivet, industriaktører, miljøbevegelsen og forsknings- og utviklingsmiljøer.

*Dialog med fylkeskommunene og regionale aktører om arbeidet med grønt industriløft.

* Inngå handelsavtaler med en rekke land, som gir størst mulig bidrag til handel og verdiskaping og som sikrer grunnleggende standarder, klima- og miljøhensyn og arbeidstaker-rettigheter.

* Videreutvikle eksportreformen.

* Legge fram stortingsmelding som synliggjør arbeidslivets kompetansebehov.

* Satse på desentralisert utdanning.

* Utvikle parametere for å måle virkemiddelapparatets bidrag til det grønne industriløftet.

* Vurdere tiltak for å stimulere til flere lønnsomme klimavennlige investeringer.

* Gi Fagskolen en større rolle i å utdanne fagkompetanse, og videreutdanne og videreutvikle arbeidskraft i hele landet.

* Videreføre bransjeprogrammet og industrifagskolen i samarbeid med partene.
Mest lest

– Jeg syns det var vanskelig å slutte. Jeg savnet det sosiale ved jobben i mange år. Jeg måtte til slutt godta at sånn var det, forteller Kari-Mette Nymark fra Oslo. Etter å ha prøvd ut mange ulike attføringstiltak for å få fortsette i jobben som hjelpepleier, ga hun til slutt opp.

– Jeg syns det var vanskelig å slutte. Jeg savnet det sosiale ved jobben i mange år. Jeg måtte til slutt godta at sånn var det, forteller Kari-Mette Nymark fra Oslo. Etter å ha prøvd ut mange ulike attføringstiltak for å få fortsette i jobben som hjelpepleier, ga hun til slutt opp.

Yngvil Mortensen

Kari-Mette mistet pensjonstillegg: – Et ran

Aker Brygge (arkivfoto)

Aker Brygge (arkivfoto)

Simen Aker Grimsrud

Han ville date en kollega, men fikk nei. Saken endte i retten

Sjømennene Kyrylo Bich og Jevgenijus Lopatcenkovas har vært utsatt for rekordstort lønnstyveri.

Sjømennene Kyrylo Bich og Jevgenijus Lopatcenkovas har vært utsatt for rekordstort lønnstyveri.

Tri Nguyen Dinh

Norsk rederi stjal lønna til ukrainske flyktninger

I dag stopper Bybanen i Byparken i Bergen, men det er planer om ny trase til Åsane. Brandsrud-Rise vil gjerne at den skal gå over Bryggen. - Det er jo finere å kjøre der enn i tunnel, sier han.

I dag stopper Bybanen i Byparken i Bergen, men det er planer om ny trase til Åsane. Brandsrud-Rise vil gjerne at den skal gå over Bryggen. - Det er jo finere å kjøre der enn i tunnel, sier han.

Erlend Tro Klette

Joakim sluttet som taxisjåfør og ble vognfører. Det merkes på lønna

Sist den norske timelønna var på et så lavt nivå, sammenlignet med konkurrentlandene, var helt tilbake i 2004.

Sist den norske timelønna var på et så lavt nivå, sammenlignet med konkurrentlandene, var helt tilbake i 2004.

Illustrasjonsfoto: Brian Cliff Olguin / Ole Palmstrøm / Håvard Sæbø

To grunner til at årets lønnsøkning blir høy

Det er rom for et solid lønnsoppgjør også i år, mener LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Det er rom for et solid lønnsoppgjør også i år, mener LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Leif Martin Kirknes

Dette er LOs viktigste krav foran lønnsoppgjøret

Lønna må opp, og det mer enn prisene har økt, er hovedkonklusjonen.

Lønna må opp, og det mer enn prisene har økt, er hovedkonklusjonen.

Jøran Grønstad

Vektere, renholdere og anleggsfolk skal få ny lønn. Her er kravene

Ole Palmstrøm

Statsansatte ble lønnsvinnere i 2023

Servitører var blant de yrkesgruppene som kunne glede seg over å få mer å rutte med i 2023.

Servitører var blant de yrkesgruppene som kunne glede seg over å få mer å rutte med i 2023.

Sissel M. Rasmussen

Gladnyhet for de lavest lønte. Les hvorfor her

Fontene fikk være med da fire kvinner samtalte med overgrepsdømte «Ivar» en ettermiddag i januar.

Fontene fikk være med da fire kvinner samtalte med overgrepsdømte «Ivar» en ettermiddag i januar.

Fartein Rudjord

Katrine og Maren hjelper fangene som vekker størst avsky

I et rettsforlik går det fram at Ole André Egges arbeidsgiver trekker oppsigelsen.

I et rettsforlik går det fram at Ole André Egges arbeidsgiver trekker oppsigelsen.

Leif Martin Kirknes

Ole André fikk sparken etter Facebook-ytringer. Nå får elektrikeren jobben tilbake

Kommentar

Fagbevegelsen og LO-leder Peggy Hessen Følsvik har ikke «råd» til å komme tapende ut nok en gang, skriver Kjell Werner.

Fagbevegelsen og LO-leder Peggy Hessen Følsvik har ikke «råd» til å komme tapende ut nok en gang, skriver Kjell Werner.

Jan-Erik Østlie

Fagbevegelsen har ikke «råd» til å komme tapende ut nok en gang

Hanna Skotheim

Gruvearbeider Johan er med på å bestemme lønna di: – Spennende og skummelt

LO-leder Peggy Hessen Følsvik peker mener det er rom for et solid lønnsoppgjør også i år.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik peker mener det er rom for et solid lønnsoppgjør også i år.

Leif Martin Kirknes

LO-lederen er klar for ny storstreik

30 millioner kroner for én bil: Dette er historien om den siste Drammensbilen.

30 millioner kroner for én bil: Dette er historien om den siste Drammensbilen.

Erlend Tro Klette

Norges dyreste bil måtte gjøres styggere med vilje

Snittlønna i varehandelen er 629.000 kroner, men det er mye høyere enn det butikkansatte tjener. Grunnen er at grossistvirksomheter og kontoransatte er inkludert i regnestykket. (Illustrasjonsbilde).

Snittlønna i varehandelen er 629.000 kroner, men det er mye høyere enn det butikkansatte tjener. Grunnen er at grossistvirksomheter og kontoransatte er inkludert i regnestykket. (Illustrasjonsbilde).

Jonas Fagereng Jacobsen

Ansatte i varehandelen blei lønnstapere i 2023

Hvis arbeidsgiveren betaler månedskortet må arbeidstakeren skatte av verdien av dette.

Hvis arbeidsgiveren betaler månedskortet må arbeidstakeren skatte av verdien av dette.

Roy Ervin Solstad og Torgny Hasås

Både små og store frynsegoder må beskattes. Her er reglene

Magne Brekken og Wirginia Laszcych jobber som overinspektører i Arbeidstilsynet. Det er en trygghet å være to når de er ute på tilsyn.

Magne Brekken og Wirginia Laszcych jobber som overinspektører i Arbeidstilsynet. Det er en trygghet å være to når de er ute på tilsyn.

Martin Guttormsen Slørdal

Magne og Wirginia bruker kunstig intelligens for å avsløre skurker

NTL-leder Kjersti Barsok mener de statsansatte må ha like tariffavtaler framover.

NTL-leder Kjersti Barsok mener de statsansatte må ha like tariffavtaler framover.

Leif Martin Kirknes

Staten har ikke kontroll på lønnsutgiftene sine, mener forbundsleder

– Det er ikke vår jobb å sørge for at den økte verdiskapningen skal havne i madrassen eller at pengene flyttes til Sveits, sa LO-lederen da hun møtte pressen.

– Det er ikke vår jobb å sørge for at den økte verdiskapningen skal havne i madrassen eller at pengene flyttes til Sveits, sa LO-lederen da hun møtte pressen.

Brian Cliff Olguin

LO-lederen mener det bør bli et godt lønnsoppgjør: – Vi skal ha vår del av kaka


Flere saker