JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mens lønnsøkningen er på 3,7 prosent, er sosialhjelpssatsene bare justert opp med 1,4 prosent fra i fjor til i år, skriver Mimmi Kvisvik i denne kronikken. 

Mens lønnsøkningen er på 3,7 prosent, er sosialhjelpssatsene bare justert opp med 1,4 prosent fra i fjor til i år, skriver Mimmi Kvisvik i denne kronikken. 

Colourbox

Kronikk

«Velferdsstatens fallitt: Offentlige ytelser løfter ikke folk ut av fattigdom»

115.000 barn lever med den utryggheten fattigdom fører med seg. Velferdsstaten skulle gitt dem en tryggere fremtid, men hjelpen uteblir. Dette er urettferdig, uverdig og brudd på barns rettigheter. 
16.05.2022
10:48
18.05.2022 09:25
Dette er et meningsinnlegg. Det er skribentens mening som kommer til uttrykk. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til FriFagbevegelse på epost til debatt@lomedia.no

Ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at vi har akkurat like mange barn som vokser opp i fattigdom i Norge som da sist statistikk kom i 2018. 115.000 barn i Norge tilhører en husholdning med vedvarende lav inntekt. Halvparten av dem har foreldre som står utenfor arbeidslivet, og like mange lever i familier hvor over halvparten av inntektsgrunnlaget kommer fra offentlige stønader. I flere år har de offentlige ytelsene økt minimalt sammenlignet med lønnsoppgjørene. I år mer enn noensinne må ytelsene få et kraftig løft.

Seks av ti barn i lavinntektsfamilier har foreldre som har innvandret til Norge (SSB). Dette viser tydelig at vi over lang tid har ført en feilet integreringspolitikk. Med den enorme flyktningstrømmen av aleneforsørgere og barn som venter oss, bør de stillestående tallene mane til handling. Vi må tilby flyktningene en trygg havn med rause tjenester og ytelser som tilrettelegger for en best mulig oppstart i Norge.

Vår velferdsstat er bygd med mål om å være et sikkerhetsnett for alle borgere i landet. Den er tuftet på likeverdsprinsippet. Man skal yte etter evne og få etter behov. Likevel fanger ikke sikkerhetsnettet vårt opp de mange som lever i fattigdom. Selv de som er innlemmet i velferdsstatens støtteordninger får så lite at stønaden fører dem rett inn i fattigdomsstatistikken. 

Dette kan enkelt korrigeres for ved å justere opp satsene for sosialhjelp, uføre- og barnetrygden. Finansministeren har fått mye tyn sist uke for å fremstå som frakoblet fra vanlige folks økonomiske virkelighet. Hva da med virkeligheten til de som har aller minst å rutte med?

I regnestykket til Vedum regner han med at den gjennomsnittlige arbeidstaker får en lønnsøkning på 3,7 prosent i år. På Nav sine sider kan en se at sosialhjelpssatsene er justert opp med ca. 1,4 prosent fra 2021 til 2022. Dette gir et foreldrepar med to barn en månedlig økning fra 17.200 til 17.450 kroner til å dekke sitt livsopphold. Med en usedvanlig høy matvareprisstigning er det vondt å tenke på hvor fort pengene som skal mate barna er brukt opp, når det kun er 250 kroner mer i foreldrenes lommebok.

Dersom en legger Forbruksforskningsinstituttet SIFO sin beregning for en slik familie til grunn, så går familien på sosialstønad nærmere 13.000 kroner i minus, månedlig. Klassekampen har intervjuet menneskene som står i kø utenfor Fattighuset i Oslo. Avisen skildrer historiene til pensjonister, aleneforsørgere og folk både i og utenfor arbeidslivet. Bredden i fattigdommens ansikter er ikke et likeverdssamfunn verdig. 

Når vi stolt skryter av, og identifiserer oss med vår solidariske velferdsstat i internasjonale sammenheng, hopper vi bukk over tallene som beviser dens egen fallitt. Vi må alle hegne om, og kjempe for å stramme inn igjen, de maskene som skal utgjøre sikkerhetsnettet vårt. 

FOs medlemmer jobber i hele bredden av velferdsstatens frontlinje. De møter fattigdommens mange ansikter i Nav, i barnevernet, i kriminalomsorgen, i skolegården, i psykiske helsetjenester for barn, unge og voksne og i rusomsorgen. Deres kompetanse og samarbeid med menneskene de møter er motmakt mot skadene fattigdommen har ført med seg, men det er for lite og kommer ofte for seint.

Velferdstjenestenes kapasitet strekker ikke til. Mange sosialarbeidere møter daglig forfallet av en velferdsstat som skulle ivareta alle og gi alle best mulige forutsetninger for å klare seg selv. Det innfrir den ikke på i dag. Det haster å justere opp de offentlige ytelsene som tusenvis av mennesker lever, eller rettere sagt overlever, på.

Kostnaden fattigdommen har for velferdsstaten i et livsløpsperspektiv er høy. Forskning viser blant annet at langt flere barn som vokser opp i fattigdom utsettes for omsorgssvikt og har dårligere psykisk og fysisk helse enn andre barn. Vi er nå i en alvorlig situasjon hvor vi både må ruste opp velferdsstatens evne til å korrigere feilet politikk, samtidig som vi må sette inn midlene for å forhindre økninger i fattigdomsstatistikken.  

SV har bidratt til at barnetrygden skal holdes utenfor ved beregning av sosialhjelp, men det er ikke tilstrekkelig. Vi må i tillegg øke de veiledende sosialhjelpssatsene slik at de er på referansebudsjettnivået for en anstendig levestandard (SIFO). Selv om finansministeren trodde at sosialhjelpen ligger på dette nivået, ligger den langt under. For en familie på fire, rundt regnet, kun halvparten.

Statistikken viser at ved å øke de offentlige ytelsene har man potensial til å løfte 59.800 barn ut av fattigdom. Vi må kunne tilby offentlige stønader på et nivå som familiene kan leve anstendig på, samtidig som man bidrar til å få foreldre inn i lønnet arbeid. Å kvalifisere seg for arbeid vil bli enklere når ikke all tid skal gå med til å få endene til og møtes. Vi må gi disse menneskene rom til å puste, ved å justere opp de offentlige ytelsene nå!

16.05.2022
10:48
18.05.2022 09:25Mest lest

Kronikk

En kritisk gjennomgang av regelverket for velferdsstatens støtteordninger burde stå høyt på agendaen. De strikte reglene for maksimal varighet kunne mykes opp, skriver forskerne.

En kritisk gjennomgang av regelverket for velferdsstatens støtteordninger burde stå høyt på agendaen. De strikte reglene for maksimal varighet kunne mykes opp, skriver forskerne.

Gorm Kallestad / NTB

Mer arbeid lønner seg ikke alltid for familier på trygd

Regjeringen vil fortsette å gi strømstøtte til husholdningene, men hever terskelen for å få den.

Regjeringen vil fortsette å gi strømstøtte til husholdningene, men hever terskelen for å få den.

Colourbox

Strømstøtten endres: Sjekk hva det betyr for deg

Hanna Skotheim

Laila jobbet som lærer i 20 år: – Jeg angrer bittert på at jeg ikke gikk før

REDDET AFP: Da arbeidsgiveren til Åshild Finnestad skulle nedbemanne, var hun nær ved å bli sagt opp. I tillegg til å miste jobben, stod hun i fare for å miste AFP-en sin, noe som fort tilsvarer over én million kroner.

REDDET AFP: Da arbeidsgiveren til Åshild Finnestad skulle nedbemanne, var hun nær ved å bli sagt opp. I tillegg til å miste jobben, stod hun i fare for å miste AFP-en sin, noe som fort tilsvarer over én million kroner.

Jan Inge Haga

30 år var ikke nok: Million-pensjonen holdt på å ryke for Åshild

Eide reagerer også på at den aktuelle sjåføren blir utnyttet økonomisk av det norskeide transportfirmaet som holder til på Vestlandet. Han viser til at begge lønnsslippene dokumenterer at sjåføren, tross mye overtid og nattkjøring, ikke har fått en eneste krone i verken overtid eller ubekvemstillegg.

Eide reagerer også på at den aktuelle sjåføren blir utnyttet økonomisk av det norskeide transportfirmaet som holder til på Vestlandet. Han viser til at begge lønnsslippene dokumenterer at sjåføren, tross mye overtid og nattkjøring, ikke har fått en eneste krone i verken overtid eller ubekvemstillegg.

Jan Inge Haga

Sjåfører ut mot Posten: – Helt vilt om dette får fortsette

Eirik Dahl Viggen

– Det er summen av alt. Ikke bare å sone med fotlenke, men tapet av jobb og venner

– Når strømprisen firedobles, er ikke det noe du kan ta fra bunnlinja i en overgangsfase. Det er kritisk for overlevelsen av en bedrift, sier klubbleder for Fellesforbundets medlemmer i 3B Fibreglass.

– Når strømprisen firedobles, er ikke det noe du kan ta fra bunnlinja i en overgangsfase. Det er kritisk for overlevelsen av en bedrift, sier klubbleder for Fellesforbundets medlemmer i 3B Fibreglass.

Tormod Ytrehus

Frykter et ras av oppsigelser: – Strømkrisa er langt fra over

Hun synes selv det er godt å se at den lille mannen – eller kvinnen – i gaten kan oppnå noe. – Men det er så klart bittert at man sitter igjen med en så stor regning, sier Janne Cecilie Thorenfeldt.

Hun synes selv det er godt å se at den lille mannen – eller kvinnen – i gaten kan oppnå noe. – Men det er så klart bittert at man sitter igjen med en så stor regning, sier Janne Cecilie Thorenfeldt.

Ole Palmstrøm

Nav får historisk straff. Det er Janne Cecilie glad for

Sykefraværet øker, flere går på avklaringspenger og befolkningen blir eldre.

Sykefraværet øker, flere går på avklaringspenger og befolkningen blir eldre.

Colourbox

Nav-regnestykke: «Alle» må betale 14.000 mer i året

Ap-leder Jonas Gahr Støre tar partiets dalende oppslutning i LO på største alvor.

Ap-leder Jonas Gahr Støre tar partiets dalende oppslutning i LO på største alvor.

Jan-Erik Østlie

Nye tall: LOs medlemmer flykter til høyre

REFSER: – Først og fremst er det Ap som må ta seg inn over seg at så mange LO-medlemmer ikke ser på oss som det naturlige valget, sier Trond Giske.

REFSER: – Først og fremst er det Ap som må ta seg inn over seg at så mange LO-medlemmer ikke ser på oss som det naturlige valget, sier Trond Giske.

Ole Martin Wold

LO-medlemmer dropper Ap: – Det siste partiet trenger nå, er stillhet

JERNBANEMILJØ: Fredrik Carolin (f.v.), togleder, Arve Andersen, trafikkstyrer, Kim Nordgård, trafikkstyrer og Simon Olaisen, klubbleder for klubben for trafikk, teknikk og administrasjon mener de har en fantastisk arbeidsplass.

JERNBANEMILJØ: Fredrik Carolin (f.v.), togleder, Arve Andersen, trafikkstyrer, Kim Nordgård, trafikkstyrer og Simon Olaisen, klubbleder for klubben for trafikk, teknikk og administrasjon mener de har en fantastisk arbeidsplass.

Morten Hansen

Toglederne mistet jobben – nå håper de nordnorsk erfaring er nok

Marie Sørhaug (t.v.) og Felicitas Scheffknecht har så vidt passert 30 år, men er allerede bekymret for pensjonen sin. De synes det er en merkelig logikk å svekke offentlig AFP, når man skal harmonisere AFP i privat og offentlig sektor.

Marie Sørhaug (t.v.) og Felicitas Scheffknecht har så vidt passert 30 år, men er allerede bekymret for pensjonen sin. De synes det er en merkelig logikk å svekke offentlig AFP, når man skal harmonisere AFP i privat og offentlig sektor.

Ole Palmstrøm

Unge om pensjon: – Det har blitt en vits at vi kommer til å jobbe til vi dør

Martin Guttormsen Slørdal

Mobilbruk på arbeidsplassen: – Før satt vi på pauserommet og prata sammen

Palestinske redningsarbeidere bærer ut en kvinne som ble såret i et israelsk flyangrep mot flyktningleiren Khan Younis, sør på Gazastripen.

Palestinske redningsarbeidere bærer ut en kvinne som ble såret i et israelsk flyangrep mot flyktningleiren Khan Younis, sør på Gazastripen.

NTB/AP

Israel bruker jagerfly med norske deler i Gaza-krigen

Driftsoperatør Frida Nilsen i landets største fjernvarmeselskap er blant dem som holder kulda unna 200.000 Oslo-borgere.

Driftsoperatør Frida Nilsen i landets største fjernvarmeselskap er blant dem som holder kulda unna 200.000 Oslo-borgere.

Werner Juvik

Nå kommer kulda: Frida fikser fjernvarmen for 200.000 innbyggere

Mange har søkt om boliglån med gunstig rente hos Statens pensjonskasse. (Illustrasjonsfoto)

Mange har søkt om boliglån med gunstig rente hos Statens pensjonskasse. (Illustrasjonsfoto)

Colourbox.com

Lang kø for boliglånsrente på 4-tallet

De ligger som oftest der, rett framfor sin eier, under møter, på konferanser, i lunsjen, på restauranten med venner og familie. Men er det alltid greit å plukke dem opp?

De ligger som oftest der, rett framfor sin eier, under møter, på konferanser, i lunsjen, på restauranten med venner og familie. Men er det alltid greit å plukke dem opp?

Hanna Skotheim

Kan arbeidsgiver nekte deg å bruke mobilen?

Forfatter Olaug Nilssen ønsker seg at fagfolk kommer på banen og diskuterer problematikken rundt seksualitet og sterkt utviklingshemmede.

Forfatter Olaug Nilssen ønsker seg at fagfolk kommer på banen og diskuterer problematikken rundt seksualitet og sterkt utviklingshemmede.

Eivind Senneset

Olaug klarte ikke å ta seg av sin egen sønn: – Jeg måtte undertrykke følelser i mange år

Debatt

Utfallet av denne kampen vil avgjøre svært mange andre spørsmål i årene som kommer. Den er en skjebnekamp, skriver Jonas Bals.

Utfallet av denne kampen vil avgjøre svært mange andre spørsmål i årene som kommer. Den er en skjebnekamp, skriver Jonas Bals.

Håvard Sæbø

Tesla-streiken er en kamp vi ikke kan tape