JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Tillitsvalgte kan ikke ta ansvar for gjennomføring av disse anbefalingene alene. Men tillitsvalgte kan ta initiativ, og kanskje spørre sin motpart om vedkommende vil lese innlegget? skriver Arne Presterud.

Tillitsvalgte kan ikke ta ansvar for gjennomføring av disse anbefalingene alene. Men tillitsvalgte kan ta initiativ, og kanskje spørre sin motpart om vedkommende vil lese innlegget? skriver Arne Presterud.

Øyvind Aukrust

Kronikk

Vi har mange sterke tillitsvalgte, men flere av dem er under press

Blir vervet undergravet av endringer i bedriftene og arbeidsgivere som ikke vil være medspillere?
21.06.2023
09:54
26.06.2023 14:19
Dette er et meningsinnlegg. Det er skribentens mening som kommer til uttrykk. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til FriFagbevegelse på epost til debatt@lomedia.no

Medbestemmelse var årets tema på det nylige landsmøte til Norsk Arbeidsmandsforbund.

Her presenterte forskere fra Arbeidsforskningsinstituttet (AFI ved Oslo Met) resultater fra en undersøkelse i forbundets rekker og AFIs medbestemmelsesbarometer.

Delegatene kunne nikke gjenkjennende til forskernes beretning om utviklingen i norsk bedriftsdemokrati. Ja, vi har fortsatt mange bedrifter med gode samarbeidsforhold og solid posisjon for de tillitsvalgte, og de er nesten i flertall. Men de negative tendensene er slående. 

Det er særlig to negative trekk som vi vil rette oppmerksomheten mot.

For det første det som skjer innad – særlig i det tjenesteytende bedriftene, hvor konsernstruktur og byråkratisering flytter myndighet bort fra samarbeidsarenaene hvor tillitsvalgte møter lederne.

For det andre den maktforskyvningen som følger i kjølvannet av toppledernes økende eierfokus. Her får snevre, økonomiske eierinteresser oppmerksomhet på bekostning av ordinær drift, samarbeid og utvikling av bedriften som sådan. Vårt, i utgangspunktet sterke lovverk, svekkes fordi arenaene for medbestemmelse blir tappet for innhold.

Først, det som skjer innad i svært mange bedrifter:

Med stadig mer konsernorganisering av bedriftene, flytter styringen og makten seg oppover i bedriftene. Det er en av årsakene til det forskerne kaller byråkratisering eller formalisering av lederoppgavene.

Lederne styres av regler, rapporteringer og fastlagte rutiner, og det meste blir et spørsmål om hva som er viktig etter boka - den som noen høyere oppe har fastsatt. Gradvis svekkes samarbeidet, både det uformelle og de mer formelle månedlige møtene (etter hovedavtalen).

Tillitsvalgte skyves til side, gis ikke nok tid til å skjøtte vervet, og blir en slalåmport som må passeres underveis – ikke en partner det er viktig å drøfte sakene med. Dette forsterkes når topplederen selv blir en stadig sjeldnere deltaker i tillitsvalgtes treff med bedriften.

I økende grad er det HR som er tillitsvalgtes kontaktpunkt mot arbeidsgiver, og med det endrer også samarbeidet karakter. Dialogen om løsninger, om videre utvikling, om muligheter blir borte og samarbeidet kan bli redusert til en uenighet om forståelse av regler, samarbeidet «rettsliggjøres» som forskerne sier. Da har vi kommet langt vekk fra det som er hovedavtalens utgangpunkt.

Legger vi til at mange ledere mangler kompetanse om det lov- og avtaleverket bedriften er bundet av, får vi fram et bilde av en samarbeidsordning som bit for bit demonteres. Lar vi dette fortsette vil det ikke bare handle om enkeltbedrifter, men om hele bransjer og til sist hele den norske modellen. Dette vil slå inn i også i det sentrale samarbeidet, og vi ser allerede mer enn urovekkende tegn.

Men også, det som skjer i den mer strategiske ledelsen av bedriftene:

Eierfokus er nevnt, og det er på sin plass med en utdyping. Ansatte har rett til styrepresentasjon i AS og konserner. Det er vesentlig. Men tall forteller at antallet representanter går ned, og i konsernene forskyves den virkelige makten fra datterselskapenes styrerom til toppen av pyramiden. Arenaene med tillitsvalgtes medvirkning blir svakere, og i konsernet legges det økt vekt på eiernes interesser.

Tradisjonelt konsentrer den norske modellen seg om forholdet mellom partene – arbeidsgiver og tillitsvalgte, og direktøren i samarbeidet var «bedriftens mann». I dag har toppsjefen kanskje først og fremst øye for eiernes interesser. Det kan vi mene mye om, men heldig for tillitsvalgtes posisjon og betydning for samarbeidet er det antakelig ikke.

Dette er alvorlige tegn. Som antydet, kan det bety at den norske modellen spises opp nedenfra, fra grunnplanet der hvor alt en gang startet.

Det er det neppe noen ansvarlige som ønsker, selv om vi har toneangivende bedrifter som bevisst eller i kunnskapsløshet turer fram uten å forstå sitt eget avtaleverk, betydningen av tillitsvalgtes arbeid eller for så vidt den samfunnsbyggende betydningen som partssamarbeidet har. 

Det tar tid å bringe bedriftene inn på et bedre spor. Her har vi spørsmål som må håndteres politisk, og det er spørsmål som utfordrer vårt eget arbeid. I bedriftene bør jobben starte allerede i dag.

Vi regner ikke med at det blir tatt syvmilssteg her, vi lar derfor følgende punkter stå som en anbefaling til noen første skritt på veien:

• Toppledelse og tillitsvalgte tar en gjennomgang av hovedavtalens bestemmelser og tillitsvalgtes arbeid og rettigheter til medvirkning. Legg gjerne til alle arbeidsmiljølovens bestemmelser som har krav om medvirkning for tillitsvalgte

• Ta en gjennomgang av tillitsvalgtes oppgaver og få satt av tilstrekkelig tid – som det heter i hovedavtalen. Her har mange bedrifter et stort behov for oppjustering. Det er selvfølgelig grunnleggende for reel innflytelse, at tillitsvalgte har tid til å gjøre jobben på en ordentlig måte. Knapp tid er etter mitt syn en undergraving av partssamarbeidet.

• Ta en vurdering av dagens samarbeid – har dere havnet på «rettstvist-sporet» eller er dere på «utviklingssporet»? Jobber tillitsvalgte med enkeltsaker som det fort blir konflikter og jus av, eller har dere fått til en åpen, uformell tone hvor problemer løses og videre utvikling står i fokus? Hvis vurderingen ikke stemmer med det siste, hva bør dere da gjøre?

Tillitsvalgte kan ikke ta ansvar for gjennomføring av disse anbefalingene alene. Men tillitsvalgte kan ta initiativ, og kanskje spørre sin motpart om vedkommende vil lese innlegget?

21.06.2023
09:54
26.06.2023 14:19Mest lest

Regjeringen vil fortsette å gi strømstøtte til husholdningene, men hever terskelen for å få den.

Regjeringen vil fortsette å gi strømstøtte til husholdningene, men hever terskelen for å få den.

Colourbox

Strømstøtten endres: Sjekk hva det betyr for deg

– Hvis du lurer på hvorfor Norges største parti ikke lenger er Norges største parti, så kan dette være en av forklaringene, sier HK-lederen, med klar henvisning til Tonje Brennas siste uttalelse om matkøene i Norge. (Arkivfoto)

– Hvis du lurer på hvorfor Norges største parti ikke lenger er Norges største parti, så kan dette være en av forklaringene, sier HK-lederen, med klar henvisning til Tonje Brennas siste uttalelse om matkøene i Norge. (Arkivfoto)

Jan-Erik Østlie

LO-forbund i harnisk etter Brennas uttalelser om matkøer: – Vi er sjokkert

Hanna Skotheim

Laila jobbet som lærer i 20 år: – Jeg angrer bittert på at jeg ikke gikk før

Eide reagerer også på at den aktuelle sjåføren blir utnyttet økonomisk av det norskeide transportfirmaet som holder til på Vestlandet. Han viser til at begge lønnsslippene dokumenterer at sjåføren, tross mye overtid og nattkjøring, ikke har fått en eneste krone i verken overtid eller ubekvemstillegg.

Eide reagerer også på at den aktuelle sjåføren blir utnyttet økonomisk av det norskeide transportfirmaet som holder til på Vestlandet. Han viser til at begge lønnsslippene dokumenterer at sjåføren, tross mye overtid og nattkjøring, ikke har fått en eneste krone i verken overtid eller ubekvemstillegg.

Jan Inge Haga

Sjåfører ut mot Posten: – Helt vilt om dette får fortsette

– Jeg føler meg ikke noe verdsatt. Om de ikke ville ha meg der, kunne de jo gitt beskjed tidligere – jeg har tre barn og regningene må betales, sier Siyyam.

– Jeg føler meg ikke noe verdsatt. Om de ikke ville ha meg der, kunne de jo gitt beskjed tidligere – jeg har tre barn og regningene må betales, sier Siyyam.

Jan-Erik Østlie

Siyyam føler seg presset ut av jobben: – Jeg ble for dyr for bedriften

– Når strømprisen firedobles, er ikke det noe du kan ta fra bunnlinja i en overgangsfase. Det er kritisk for overlevelsen av en bedrift, sier klubbleder for Fellesforbundets medlemmer i 3B Fibreglass.

– Når strømprisen firedobles, er ikke det noe du kan ta fra bunnlinja i en overgangsfase. Det er kritisk for overlevelsen av en bedrift, sier klubbleder for Fellesforbundets medlemmer i 3B Fibreglass.

Tormod Ytrehus

Frykter et ras av oppsigelser: – Strømkrisa er langt fra over

Eirik Dahl Viggen

– Det er summen av alt. Ikke bare å sone med fotlenke, men tapet av jobb og venner

Ap- nestleder og statsråd Tonje Brenna forsvarer hun sosialhjelp som velferdsstatens «nødhjelp», sier en julekrisepakke ikke er rett lut mot matkøene. (Arkivfoto)

Ap- nestleder og statsråd Tonje Brenna forsvarer hun sosialhjelp som velferdsstatens «nødhjelp», sier en julekrisepakke ikke er rett lut mot matkøene. (Arkivfoto)

Jan-Erik Østlie

Brenna får kritikk for matkø-budskap: Arrogant og hjerterått

Hun synes selv det er godt å se at den lille mannen – eller kvinnen – i gaten kan oppnå noe. – Men det er så klart bittert at man sitter igjen med en så stor regning, sier Janne Cecilie Thorenfeldt.

Hun synes selv det er godt å se at den lille mannen – eller kvinnen – i gaten kan oppnå noe. – Men det er så klart bittert at man sitter igjen med en så stor regning, sier Janne Cecilie Thorenfeldt.

Ole Palmstrøm

Nav får historisk straff. Det er Janne Cecilie glad for

Sykefraværet øker, flere går på avklaringspenger og befolkningen blir eldre.

Sykefraværet øker, flere går på avklaringspenger og befolkningen blir eldre.

Colourbox

Nav-regnestykke: «Alle» må betale 14.000 mer i året

Ap-leder Jonas Gahr Støre tar partiets dalende oppslutning i LO på største alvor.

Ap-leder Jonas Gahr Støre tar partiets dalende oppslutning i LO på største alvor.

Jan-Erik Østlie

Nye tall: LOs medlemmer flykter til høyre

REFSER: – Først og fremst er det Ap som må ta seg inn over seg at så mange LO-medlemmer ikke ser på oss som det naturlige valget, sier Trond Giske.

REFSER: – Først og fremst er det Ap som må ta seg inn over seg at så mange LO-medlemmer ikke ser på oss som det naturlige valget, sier Trond Giske.

Ole Martin Wold

LO-medlemmer dropper Ap: – Det siste partiet trenger nå, er stillhet

Marie Sørhaug (t.v.) og Felicitas Scheffknecht har så vidt passert 30 år, men er allerede bekymret for pensjonen sin. De synes det er en merkelig logikk å svekke offentlig AFP, når man skal harmonisere AFP i privat og offentlig sektor.

Marie Sørhaug (t.v.) og Felicitas Scheffknecht har så vidt passert 30 år, men er allerede bekymret for pensjonen sin. De synes det er en merkelig logikk å svekke offentlig AFP, når man skal harmonisere AFP i privat og offentlig sektor.

Ole Palmstrøm

Unge om pensjon: – Det har blitt en vits at vi kommer til å jobbe til vi dør

De ligger som oftest der, rett framfor sin eier, under møter, på konferanser, i lunsjen, på restauranten med venner og familie. Men er det alltid greit å plukke dem opp?

De ligger som oftest der, rett framfor sin eier, under møter, på konferanser, i lunsjen, på restauranten med venner og familie. Men er det alltid greit å plukke dem opp?

Hanna Skotheim

Kan arbeidsgiver nekte deg å bruke mobilen?

Brian Cliff Olguin

Uføre må kunne beholde mer av arbeidsinntekten, mener stortingsflertall

Martin Guttormsen Slørdal

Mobilbruk på arbeidsplassen: – Før satt vi på pauserommet og prata sammen

Lina Winge

– Systemet er ikke bygget for å ivareta behovet til kvinner

Driftsoperatør Frida Nilsen i landets største fjernvarmeselskap er blant dem som holder kulda unna 200.000 Oslo-borgere.

Driftsoperatør Frida Nilsen i landets største fjernvarmeselskap er blant dem som holder kulda unna 200.000 Oslo-borgere.

Werner Juvik

Nå kommer kulda: Frida fikser fjernvarmen for 200.000 innbyggere

Debatt

Utfallet av denne kampen vil avgjøre svært mange andre spørsmål i årene som kommer. Den er en skjebnekamp, skriver Jonas Bals.

Utfallet av denne kampen vil avgjøre svært mange andre spørsmål i årene som kommer. Den er en skjebnekamp, skriver Jonas Bals.

Håvard Sæbø

Tesla-streiken er en kamp vi ikke kan tape

Mange har søkt om boliglån med gunstig rente hos Statens pensjonskasse. (Illustrasjonsfoto)

Mange har søkt om boliglån med gunstig rente hos Statens pensjonskasse. (Illustrasjonsfoto)

Colourbox.com

Lang kø for boliglånsrente på 4-tallet