JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
LO ser fram til å bidra i arbeidet med en kompetansereform for arbeidslivet, men vi skulle gjerne sett at det ble mer fortgang i dette arbeidet, skriver Trude Tinnlund.

LO ser fram til å bidra i arbeidet med en kompetansereform for arbeidslivet, men vi skulle gjerne sett at det ble mer fortgang i dette arbeidet, skriver Trude Tinnlund.

Leif Martin Kirknes

Debatt

«Viktig debatt om kompetansebehov»

Det er store kompetansebehov innenfor helse og omsorg, IT og det grønne skiftet. LO er glad for at regjeringen peker ut retningen for fremtidens kompetansepolitikk med en ny stortingsmelding.
29.03.2023
10:51
29.03.2023 10:54
Dette er et meningsinnlegg. Det er skribentens mening som kommer til uttrykk. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til FriFagbevegelse på epost til debatt@lomedia.no

Arbeidskraften – våre hoder og hender – er den viktigste ressursen vi har. For det er faktisk ikke oljefondet som skal finansiere framtidige generasjoner.

Det er det vi som skal gjøre, sammen. I et velregulert og høykompetent arbeidsliv. Med bla. aldrende befolkning og stort omstillingspress, er det behov for enda sterkere søkelys på forvaltningen av arbeidskraften framover.   

Derfor er det gledelig at regjeringen nå løfter blikket og stiller noen av de viktigste og største spørsmålene. Nemlig hva slags kompetanse vi trenger i Norge i årene som kommer og hvordan utdanningssystemet skal sikre sysselsetting, verdiskapning og velferd. 

Norge er et lite land, og vi har noen særtrekk som har gjort at vi har lykkes bedre enn de fleste andre land med å forvalte de menneskelige ressursene. Inkluderingsutfordringen er imidlertid stor. Særlig utsatte grupper har over tid fått det mer krevende på arbeidsmarkedet.

Da er det ekstremt viktig at vi har en kraftfull politikk, både for å sørge for at vi har riktig kompetanse i arbeidsmarkedet, og at de som har behov for det får den hjelpen de trenger for å komme inn. 

Forskings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe la før helgen fram stortingsmeldingen «Utsyn over kompetansebehov i Norge». Meldingen peker på de viktigste kompetansebehovene framover og gir retning for regjeringens politikkutvikling på utdannings- og kompetansefeltet i årene som kommer. 

Det er store og økende kompetansebehov innenfor helse og omsorg, IT og det grønne skiftet. Det er vi glade for at regjeringen ønsker å rette økt fokus mot. Skal vi lykkes med å dekke de store kompetansebehovene Norge vil ha fremover, er det nødvendig at både universiteter, høgskoler og fagskolene forholder seg mer aktivt til disse realitetene. Derfor er det gledelig at regjeringen sier den skal satse på fagskolene. Vi ser frem til å være med på å konkretisere den satsingen ytterligere. 

For LO er en av de største utfordringene at det satses for lite på fagskolene i forhold til universitets- og høgskoleutdanningene.

De sistnevnte mottar en samlet støtte på 42 milliarder kroner årlig, mens yrkesfagsskolene kun mottar rundt en milliard i støtte. Med tanke på det betydelige behovet for å satse på høyere yrkesfaglig utdanning, er det for knapt. Eldrebølgen, digitaliseringstakten og det grønne skiftet er alle tendenser som tilsier at det er behov for å trappe opp fagskoletilbudet kraftig i årene som kommer. 

Fagskolen har en viktig rolle som selvstendig utdanningsvei og som tilbyder av etter- og videreutdanningstilbud. Fagskolen bidrar til å øke anerkjennelsen av yrkesfagene og må få en særskilt oppgave med å utvide den digitale kompetansen hos fagarbeidere. Derfor må det utvikles fagskoletilbud på flere områder og i alle deler av landet, og det samlede tilbudet styrkes kraftig.

Det er gledelig at regjeringen sier den vil prioritere tekniske fag, helse- og omsorgsfag og fag som er kritiske for grønn omstilling ved fremtidige tildelinger av studieplasser til fagskolene. Vi håper det betyr en betydelig styrking av fagskolene i årene framover. 

En analyse Oslo Economics har gjennomført understøtter dette behovet. Den viser at om lag halvparten av kompetansebehovet innenfor åtte utvalgte, nye grønne næringer vil være fagarbeidere.

Som stortingsmeldingen skisserer, er det blant annet viktig at det tas flere grep for å redusere utenforskap, gjennom å tilby voksne uten fullført videregående opplæring et bedre tilbud, som kan bidra til at flere kommer ut i jobb. 

LO ser fram til å bidra i arbeidet med en kompetansereform for arbeidslivet, men vi skulle gjerne sett at det ble mer fortgang i dette arbeidet.

Nå skal vi lese denne stortingsmeldingen nøye, ikke minst for å se nærmere på forslagene knyttet til justeringer av finansieringssystemet i universitets- og høgskolesektoren, og til endringer i egenbetalingsforskriften.

29.03.2023
10:51
29.03.2023 10:54Mest lest

Kronikk

En kritisk gjennomgang av regelverket for velferdsstatens støtteordninger burde stå høyt på agendaen. De strikte reglene for maksimal varighet kunne mykes opp, skriver forskerne.

En kritisk gjennomgang av regelverket for velferdsstatens støtteordninger burde stå høyt på agendaen. De strikte reglene for maksimal varighet kunne mykes opp, skriver forskerne.

Gorm Kallestad / NTB

Mer arbeid lønner seg ikke alltid for familier på trygd

Regjeringen vil fortsette å gi strømstøtte til husholdningene, men hever terskelen for å få den.

Regjeringen vil fortsette å gi strømstøtte til husholdningene, men hever terskelen for å få den.

Colourbox

Strømstøtten endres: Sjekk hva det betyr for deg

Hanna Skotheim

Laila jobbet som lærer i 20 år: – Jeg angrer bittert på at jeg ikke gikk før

REDDET AFP: Da arbeidsgiveren til Åshild Finnestad skulle nedbemanne, var hun nær ved å bli sagt opp. I tillegg til å miste jobben, stod hun i fare for å miste AFP-en sin, noe som fort tilsvarer over én million kroner.

REDDET AFP: Da arbeidsgiveren til Åshild Finnestad skulle nedbemanne, var hun nær ved å bli sagt opp. I tillegg til å miste jobben, stod hun i fare for å miste AFP-en sin, noe som fort tilsvarer over én million kroner.

Jan Inge Haga

30 år var ikke nok: Million-pensjonen holdt på å ryke for Åshild

Eide reagerer også på at den aktuelle sjåføren blir utnyttet økonomisk av det norskeide transportfirmaet som holder til på Vestlandet. Han viser til at begge lønnsslippene dokumenterer at sjåføren, tross mye overtid og nattkjøring, ikke har fått en eneste krone i verken overtid eller ubekvemstillegg.

Eide reagerer også på at den aktuelle sjåføren blir utnyttet økonomisk av det norskeide transportfirmaet som holder til på Vestlandet. Han viser til at begge lønnsslippene dokumenterer at sjåføren, tross mye overtid og nattkjøring, ikke har fått en eneste krone i verken overtid eller ubekvemstillegg.

Jan Inge Haga

Sjåfører ut mot Posten: – Helt vilt om dette får fortsette

Eirik Dahl Viggen

– Det er summen av alt. Ikke bare å sone med fotlenke, men tapet av jobb og venner

– Hvis du lurer på hvorfor Norges største parti ikke lenger er Norges største parti, så kan dette være en av forklaringene, sier HK-lederen, med klar henvisning til Tonje Brennas siste uttalelse om matkøene i Norge. (Arkivfoto)

– Hvis du lurer på hvorfor Norges største parti ikke lenger er Norges største parti, så kan dette være en av forklaringene, sier HK-lederen, med klar henvisning til Tonje Brennas siste uttalelse om matkøene i Norge. (Arkivfoto)

Jan-Erik Østlie

LO-forbund i harnisk etter Brennas uttalelser om matkøer: – Vi er sjokkert

– Når strømprisen firedobles, er ikke det noe du kan ta fra bunnlinja i en overgangsfase. Det er kritisk for overlevelsen av en bedrift, sier klubbleder for Fellesforbundets medlemmer i 3B Fibreglass.

– Når strømprisen firedobles, er ikke det noe du kan ta fra bunnlinja i en overgangsfase. Det er kritisk for overlevelsen av en bedrift, sier klubbleder for Fellesforbundets medlemmer i 3B Fibreglass.

Tormod Ytrehus

Frykter et ras av oppsigelser: – Strømkrisa er langt fra over

– Jeg føler meg ikke noe verdsatt. Om de ikke ville ha meg der, kunne de jo gitt beskjed tidligere – jeg har tre barn og regningene må betales, sier Siyyam.

– Jeg føler meg ikke noe verdsatt. Om de ikke ville ha meg der, kunne de jo gitt beskjed tidligere – jeg har tre barn og regningene må betales, sier Siyyam.

Jan-Erik Østlie

Siyyam føler seg presset ut av jobben: – Jeg ble for dyr for bedriften

Hun synes selv det er godt å se at den lille mannen – eller kvinnen – i gaten kan oppnå noe. – Men det er så klart bittert at man sitter igjen med en så stor regning, sier Janne Cecilie Thorenfeldt.

Hun synes selv det er godt å se at den lille mannen – eller kvinnen – i gaten kan oppnå noe. – Men det er så klart bittert at man sitter igjen med en så stor regning, sier Janne Cecilie Thorenfeldt.

Ole Palmstrøm

Nav får historisk straff. Det er Janne Cecilie glad for

Sykefraværet øker, flere går på avklaringspenger og befolkningen blir eldre.

Sykefraværet øker, flere går på avklaringspenger og befolkningen blir eldre.

Colourbox

Nav-regnestykke: «Alle» må betale 14.000 mer i året

Ap- nestleder og statsråd Tonje Brenna forsvarer hun sosialhjelp som velferdsstatens «nødhjelp», sier en julekrisepakke ikke er rett lut mot matkøene. (Arkivfoto)

Ap- nestleder og statsråd Tonje Brenna forsvarer hun sosialhjelp som velferdsstatens «nødhjelp», sier en julekrisepakke ikke er rett lut mot matkøene. (Arkivfoto)

Jan-Erik Østlie

Brenna får kritikk for matkø-budskap: Arrogant og hjerterått

Ap-leder Jonas Gahr Støre tar partiets dalende oppslutning i LO på største alvor.

Ap-leder Jonas Gahr Støre tar partiets dalende oppslutning i LO på største alvor.

Jan-Erik Østlie

Nye tall: LOs medlemmer flykter til høyre

REFSER: – Først og fremst er det Ap som må ta seg inn over seg at så mange LO-medlemmer ikke ser på oss som det naturlige valget, sier Trond Giske.

REFSER: – Først og fremst er det Ap som må ta seg inn over seg at så mange LO-medlemmer ikke ser på oss som det naturlige valget, sier Trond Giske.

Ole Martin Wold

LO-medlemmer dropper Ap: – Det siste partiet trenger nå, er stillhet

Marie Sørhaug (t.v.) og Felicitas Scheffknecht har så vidt passert 30 år, men er allerede bekymret for pensjonen sin. De synes det er en merkelig logikk å svekke offentlig AFP, når man skal harmonisere AFP i privat og offentlig sektor.

Marie Sørhaug (t.v.) og Felicitas Scheffknecht har så vidt passert 30 år, men er allerede bekymret for pensjonen sin. De synes det er en merkelig logikk å svekke offentlig AFP, når man skal harmonisere AFP i privat og offentlig sektor.

Ole Palmstrøm

Unge om pensjon: – Det har blitt en vits at vi kommer til å jobbe til vi dør

JERNBANEMILJØ: Fredrik Carolin (f.v.), togleder, Arve Andersen, trafikkstyrer, Kim Nordgård, trafikkstyrer og Simon Olaisen, klubbleder for klubben for trafikk, teknikk og administrasjon mener de har en fantastisk arbeidsplass.

JERNBANEMILJØ: Fredrik Carolin (f.v.), togleder, Arve Andersen, trafikkstyrer, Kim Nordgård, trafikkstyrer og Simon Olaisen, klubbleder for klubben for trafikk, teknikk og administrasjon mener de har en fantastisk arbeidsplass.

Morten Hansen

Toglederne mistet jobben – nå håper de nordnorsk erfaring er nok

De ligger som oftest der, rett framfor sin eier, under møter, på konferanser, i lunsjen, på restauranten med venner og familie. Men er det alltid greit å plukke dem opp?

De ligger som oftest der, rett framfor sin eier, under møter, på konferanser, i lunsjen, på restauranten med venner og familie. Men er det alltid greit å plukke dem opp?

Hanna Skotheim

Kan arbeidsgiver nekte deg å bruke mobilen?

Martin Guttormsen Slørdal

Mobilbruk på arbeidsplassen: – Før satt vi på pauserommet og prata sammen

Palestinske redningsarbeidere bærer ut en kvinne som ble såret i et israelsk flyangrep mot flyktningleiren Khan Younis, sør på Gazastripen.

Palestinske redningsarbeidere bærer ut en kvinne som ble såret i et israelsk flyangrep mot flyktningleiren Khan Younis, sør på Gazastripen.

NTB/AP

Israel bruker jagerfly med norske deler i Gaza-krigen

Driftsoperatør Frida Nilsen i landets største fjernvarmeselskap er blant dem som holder kulda unna 200.000 Oslo-borgere.

Driftsoperatør Frida Nilsen i landets største fjernvarmeselskap er blant dem som holder kulda unna 200.000 Oslo-borgere.

Werner Juvik

Nå kommer kulda: Frida fikser fjernvarmen for 200.000 innbyggere