JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
–  Det hjelper ikke å ha penger, hvis du ikke har folk, sier helsebyråd i Oslo, Robert Steen (Ap).

– Det hjelper ikke å ha penger, hvis du ikke har folk, sier helsebyråd i Oslo, Robert Steen (Ap).

Werner Juvik

Helse og omsorg

Ap-politikerens radikale grep: Slik vil Robert Steen redde den norske helsemodellen

Helsebyråd Robert Steen (Ap) roper varsku. Han frykter at gratis helse til alle kan bli en saga blott.20.12.2022
12:00
21.12.2022 15:20

kathrine.geard@fagbladet.no

Alle vet at stadig flere eldre og færre aktive arbeidstakere vil ramme helse- og omsorgssektoren hardt. Robert Steen (Ap), byråd for helse, eldre og innbyggertjenester i Oslo kommune, kaller det en radikal utfordring som krever radikale svar.

– Arbeidstakerorganisasjonene må gis en særlig rolle. Det er de som står i førstelinja som kjenner best hvor skoen trykker, og som må løse en del av utfordringene knyttet til endring, understreker han.

Beboerne klarer seg selv

Helsebyråden snakker med Fagbladet i en sofa i Welhavens gate 5 i Oslo. En alminnelig bygård på utsiden. På innsiden ti tilrettelagte leiligheter for mennesker med kognitiv svikt og demens.

Bruk av ulike velferdsteknologier gjør at beboerne for en stor del kan klare seg selv samtidig som de er under digitalt tilsyn. Elektroniske medisindispensere, teknologi for avstandsoppfølging, dørsensorer og sensorer som varsler personalet om fall og aktiviteter er noe av det som benyttes. Alle beboerne er dessuten utstyrt med sporingsteknologi (GPS) som gjør at de tryggere kan gå ut på tur.

Botilbudet har også lavere bemanning enn det som er vanlig, forteller seksjonssjef for mestrings- og helseavdelingen i bydel St. Hanshaugen, Svein Rune Bjørkmo, som har vist oss rundt. Det er én ansatt på dagtid og én på kveld, men ingen på natt. Hjemmesykepleien kommer inn ved behov.

Seksjonssjef Svein Rune Bjørkmo viser helsebyråd Robert Steen hvordan de bruker teknologi i Welhavensgate 5.

Seksjonssjef Svein Rune Bjørkmo viser helsebyråd Robert Steen hvordan de bruker teknologi i Welhavensgate 5.

Werner Juvik

Et lokomotiv

Boligen er en del av en brei satsing på velferdsteknologi i Oslo kommune som skal bidra til å dekke framtidas behov i omsorgssektoren. Steen peker på at Welhavens gate og visningsleiligheten for velferdsteknologi, Almas Hus, har gitt viktige erfaringer å bygge på når bydelene ruller ut teknologi i tjenestene.

– Men hvor langt er egentlig dette arbeidet kommet?

– Vi er den største kommunen, og da har vi naturlig nok også en del ressurser. Derfor tror jeg at vi har kommet et stykke på vei, i hvert fall sammenliknet med en del andre kommuner. Men vi har fortsatt langt igjen når det gjelder å tilpasse oss nye teknologier på en hensiktsmessig måte.

Robert Steen mener hovedstaden, der fellesskapet for helse består av fire sykehus og kommunens primærhelsetjeneste, bør kunne være et lokomotiv i utviklingen.

– Det er klokt for Kommune-Norge, og klokt for landet som sådan. Alle andre steder er det ett sykehus og mange kommuner. Så vi har noen muligheter i Oslo til å prøve en del som andre kommuner ikke har sjanse til.

Knutepunkt og hodepine

Han trekker fram at kommunen tok initiativet til å utvikle Velferdsteknologisk knutepunkt (VKP), som kort sagt håndterer dataflyten som genereres fra velferdsteknologiske løsninger og e-helsesystemer som elektroniske pasientjournaler. Et felles knutepunkt som åpner for deling av informasjon og effektiv ressursbruk.

– Jeg håper jo at en del av disse dataene skal hjelpe oss til å bli mye bedre på forebygging. Det er det ultimate. I dag så bruker vi det som en indikasjon på noe som har gått galt og som vi må gjøre noe med. Etter hvert så tror jeg at vi kan bruke en del av disse dataene til å bygge læring som kan brukes i det forebyggende arbeidet og redusere antall uønskede hendelser.

Det kan bli et verdifullt bidrag til at behovet for helse- og omsorgstjenester går noe ned i framtida, håper Steen. For den store politiske hodepinen, slik han ser det, er hvordan man skal løse demografiutfordringen.

– I tillegg til velferdsteknologi, hvor kan løsningene ligge?

– Vi må begynne å ta innover oss at vi må se på hvordan vi løser oppgavene, eller designer arbeidsoppgavene som jeg kaller det, på en annerledes måte.

Digital overvåkning er nå mye brukt i eldreomsorgen. Men teknologi kan ikke løse alle utfordringer

Digital overvåkning er nå mye brukt i eldreomsorgen. Men teknologi kan ikke løse alle utfordringer

Werner Juvik

Mangel på helsepersonell

Vi har visst i mange år at det blir stor knapphet på helsepersonell i framtida. Ifølge SSB vil vi mangle 28.000 sykepleiere og 18.000 helsefagarbeidere allerede i 2035.

– Men vi har ikke klart å øke antallet noe som helst gjennom disse åra, og datoen hvor vi virkelig trenger det kommer nærmere og nærmere, sier Steen.

Han mener mer import av arbeidskraft ikke er en farbar vei, fordi det tapper andre land for fagfolk som de trenger selv.

– Da må vi rett og slett se på om vi løser oppgavene våre på en riktig måte. Og svaret på det er selvfølgelig nei. Vi bruker for mye helsearbeidere til oppgaver som kan bli løst av helt andre typer arbeidskraft.

Mye å hente

Det kan være alt fra administrative oppgaver til å hente vann til beboerne på et sykehjem. I en storby som Oslo handler det om svære volumer og betydelig gevinst ved effektivisering.

– Hvis vi på de 1,5 millioner døgnplassene vi har i Oslo klarer å frigjøre en time i døgnet fra helsearbeidere og sykepleiere, så har vi klart å frigjøre 1000 årsverk totalt sett.

Men hvordan kan det foregå? Det kan for eksempel skje gjennom et enkelt pekebrett som Sykehjemsetaten tenker på å lage, tror Steen. Det innebærer en skjerm med ulike ikoner som for eksempel vannglass, toalett eller pleier. I stedet for å trekke i snora, kan pasienten da peke direkte på det de har behov for.

Det vil spare helsearbeidere for mye tid og gange. Dessuten kan en assistent ta seg av vannglasset framfor å bruke en sykepleier.

– Jeg tror vi må gjennom denne type endring, sier byråd Steen.

Fagforeningene har nøkkelen

Da kommer man ikke utenom den gamle profesjonsstriden, men helsebyråden tror nøkkelen ligger i partssamarbeidet og en brei diskusjon med fagforeningene.

– Hvis fagforeningene er med på denne type tenkning og er konstruktive til hvordan vi skal finne gode løsninger, så får vi det til. Politisk og administrativ ledelse må forstå viktigheten av å ha med fagforeningene på lag. Det er relativt enkelt.

LED-lys er også ny teknologi. Seksjonssjef Svein Rune Bjørkmo foran noen av juledekorasjonene i bakgården til huset.

LED-lys er også ny teknologi. Seksjonssjef Svein Rune Bjørkmo foran noen av juledekorasjonene i bakgården til huset.

Werner Juvik

Helsepersonellkommisjonen, som ser på tiltak for å rekruttere og utdanne helsepersonell for å møte utfordringene helsesektoren står i, skal levere sin endelige rapport 1. februar 2023. Steen er veldig spent på hva den vil inneholde.

– Jeg håper at den går langt nok, men jeg mistenker at den kanskje ikke gjør det. Hvis den ikke kommer noe særlig vei utover at det er en rapport, og alle var enige om at det var et fint stykke arbeid, så begynner jeg å bli litt mer urolig.

– Du sier radikal omlegging må til. Kan du utdype hva du legger i det?

– Når det gjelder redesign av helsetjenestene, er jeg først og fremst inspirert av Fagforbundet her i Oslo som sa at «det du må gjøre, Robert, det er å kartlegge kompetansen til oss som jobber i helse og omsorgssektoren i Oslo. Så må du finne ut av hva slags kompetanse du trenger for framtida, og sette de riktige folka på de riktige oppgavene. Der hvor du mangler kompetanse, må du bygge kompetanse», sier Steen og føyer til:

– I Oslo, med noen titusener av ansatte som jobber innenfor denne sektoren, er det likevel en stor oppgave å forandre disse tingene. Og i Norge er det en enda større oppgave, selvfølgelig.

Interessemotsetninger

Etablerte rutiner, lovgivning, forskrifter og arbeidstidsordninger og ulike fagorganisasjoners syn på sånt som helgejobbing og lange skift gjør ikke saken enklere.

– Skal man være åpen og ærlig om det, så kommer ikke nødvendigvis alle fagorganisasjonene til å ha felles interesser. De er uenige og har egne interesser i en del ting, så det må bygges en kultur for at det også skal være en vilje til å kunne gi fra seg oppgaver. Det må vi finne ut av, og det gjør vi bare hvis vi setter oss ned sammen og vil. Hvis vi sitter på vår side og finner ut løsninger på vegne av de andre, da skjer jo ingenting.

På den annen side: Ny teknologi, mer erfaring med tillitsbasert ledelse og mer kompetente, velutdannede arbeidstakere enn tidligere åpner for å endre inngrodde vaner og finne andre måter å løse oppgavene på.

Koble sammen

Men hva kan en radikal løsning være helt konkret? Helsebyråden trekker fram en kollega med en dement far, som to ganger om dagen får besøk av en sykepleier som stort sett smører mat til ham.

Like ved faren bor en venninne av kollegaen som går på arbeidsavklaringspenger og har vanskeligheter med å komme tilbake til arbeidslivet. Hun har dessuten et godt forhold til venninnens far.

– Tenk om hun kunne fått en 40 prosent stilling for å gå til ham og lage mat to ganger om dagen? Så kan du frigjøre sykepleieren til å gjøre sykepleieroppgaver, du har fått et menneske som går på arbeidsavklaringspenger inn i arbeidslivet, og faren får mat ifra en han kjenner. Det er en radikal endring som er lett å se, men når ulike deler av offentlig sektor ikke snakker sammen, så veit de jo ikke om hverandre, sier Steen.

Men kobler man dataene på et avansert nivå, vil man ifølge teorien kunne fange opp at et menneske som går på arbeidsavklaringspenger bor i nærheten av denne demente mannen som har behov for mat to ganger om dagen.

– Du vil helt sikkert finne hundrevis av eksempler på slike radikale endringer når du begynner å grave oppi dette her. Men når jeg kommer med sånne ting, så sier folk «du er naiv, Robert. Du må huske på at sykepleieren har andre oppgaver enn å smøre mat».

Velferdsteknologien i leilighetene i  Welhavensgate har gitt verdifull erfaringer, mener Robert Steen og Svein Rune Bjørkmo

Velferdsteknologien i leilighetene i Welhavensgate har gitt verdifull erfaringer, mener Robert Steen og Svein Rune Bjørkmo

Werner Juvik

Åpenhet og vilje

Men graver vi i det kan vi ofte finne løsninger på det som er vanskelig, mener helsebyråden.

– Har man den type kultur, den type vilje, den type åpenhet, finnes det store muligheter for å gjøre i radikale endringer som vil gi oss mye mer bærekraft. Men da må partene må være sammen om dette, ledelsene må være sammen om dette, og administrativt og politisk ledelse må ville dette.

– Men politikere mener jo forskjellig?

– Ja, det er jo bare ett parti som kan løse dette, ha, ha.

– Visse målinger tyder visst på at Arbeiderpartiet må samarbeide med andre for å få flertall?

– Ja da, men spøk til side, jeg mener jo faktisk at du må på venstresida i politikken for å løse den type endringer i arbeidslivet.

– Fastlegekrise, jordmorkrise, sykepleier- og helsefagarbeiderkrise. Det kan virke som endringene må skje veldig fort?

– Helse-Norge kommer ikke til å gå i stykker i morgen, og det kommer ikke til å skje noe radikalt på helsefronten i Oslo de nærmeste tre-fire åra eller noe sånt. Men det kommer til å skje, og vi veit det. Og de endringene som jeg her egentlig beskriver, kommer til å ta innmari lang tid.

Vi må gjøre

Derfor er han også så opptatt av hvilke svar helsepersonellkommisjonen kommer med.

– For vi trenger å gjøre noe. Vi trenger å forandre ting, fordi sånne store endringer handler om at vi må begynne med noen få små skritt som bygger tillit til alle som er med.

Steen minner om at Norge så langt har kunnet kjøpe seg fri fra mange utfordringer som følge av store oljeinntekter.

– Denne utfordringen er jeg ikke sikker på at vi klarer å kjøpe oss ut av på samme måte. Fordi det hjelper ikke å ha penger, hvis du ikke har folk. Og da er spørsmålet: Klarer vi å iverksette endringene fort nok, eller må vi gjennom en periode hvor det er veldig mange mennesker som ikke har ressurser som må lide som en konsekvens av det?

Truer velferdsstaten

I verste fall vil veldig mye av grunnlagstenkningen i velferdsstaten, nemlig gratis helse til alle, falle, understreker helsebyråden. Og faller helsedelen, faller kanskje en av de viktigste brikkene i offentlig sektor.

– Da må man nesten spørre seg om vi da er i stand til å bevare samfunnet med små forskjeller og store muligheter for alle, eller om vi har forlatt mye av den norske modellen. Det får vi ikke vite før det er for seint.

– Er du optimist eller pessimist?

– Jeg er født optimist, så jeg tror at det er mulig å gjøre noe med, men jeg ser at det er et ganske langt lerret å bleke, og jeg håper liksom at det er flere som kan komme på banen. Jeg synes vi er for mye orientert mot det korte bildet.

– Så du roper alarm, egentlig?

– Ja, hvis du vil ha det som overskrift, så gjør jeg jo det. Jeg mener at vi lar det som haster komme i veien for det som er viktig en gang iblant. Dette er en langsiktig greie, som vi er nødt til å begynne å jobbe med, og vi er nødt til å få med oss et bredt lag av organisasjoner, politisk ledelse, administrativ ledelse, arbeidsgiversiden, fagforeningene. Vi må ville det samme. Da får vi det til.

20.12.2022
12:00
21.12.2022 15:20Mest lest

I lønnsoppgjøret skal de største tilleggene gis til de som har lavest lønn, ifølge LO.

I lønnsoppgjøret skal de største tilleggene gis til de som har lavest lønn, ifølge LO.

colourbox.com

Om lønna di er lav nok, kan du vente deg ekstra penger

Erfarne butikkansatte som Nadine Tomi får 15.600 kroner mer i året fra 1. februar.

Erfarne butikkansatte som Nadine Tomi får 15.600 kroner mer i året fra 1. februar.

Brian Cliff Olguin

Kraftig lønnshopp for butikkansatte FØR lønnsoppgjøret

Colourbox.com

33.000 pensjonister taper tusenvis av kroner: – Det holder bare ikke

Hugo Lorentsen, som har jobbet i Drytech i 17 år, anbefaler mest husets kylling i karri. Maten pakkes for hånd og alt er nøye sjekket.

Hugo Lorentsen, som har jobbet i Drytech i 17 år, anbefaler mest husets kylling i karri. Maten pakkes for hånd og alt er nøye sjekket.

Erlend Angelo

«Magisk» norsk mat har mettet soldater og turgåere i tre tiår

Bredtveit fengsel ble nok en gang åsted for selvmord sist helg.

Bredtveit fengsel ble nok en gang åsted for selvmord sist helg.

Eirik Dahl Viggen

Fengselsbetjent etter selvmord på Bredtveit: – Dette er traumatisk

USIKRE TIDER: Martin Rask, Anne Sofie Ovesen, Hans-Petter Løksti, Inger Berit Ludvigsen, Eirik Føre, Martin Andreassen, Titajoa Kaeeyoo, Terje Olsen, Rita Jakobsen og Inger Andreassen håper de som ønsker å fortsette i Posten, får tilbud om ny jobb.

USIKRE TIDER: Martin Rask, Anne Sofie Ovesen, Hans-Petter Løksti, Inger Berit Ludvigsen, Eirik Føre, Martin Andreassen, Titajoa Kaeeyoo, Terje Olsen, Rita Jakobsen og Inger Andreassen håper de som ønsker å fortsette i Posten, får tilbud om ny jobb.

Alf Ragnar Olsen

Bodø-terminalen har skrumpet inn fra 80 til 13 årsverk på to år

Veien fram til i dag har vært lang og full av skam og vonde følelser for Martine. Nå føler hun at hun kan puste.

Veien fram til i dag har vært lang og full av skam og vonde følelser for Martine. Nå føler hun at hun kan puste.

Eivind Senneset

Veien fram til i dag har vært lang og full av skam for Martine. Nå føler hun at hun kan puste

I fjor streika ansatte i mange private barnehager for å bli med i tidligpensjonsordninga Fellesordninga for avtalefestet pensjon.

I fjor streika ansatte i mange private barnehager for å bli med i tidligpensjonsordninga Fellesordninga for avtalefestet pensjon.

Bjørn A. Grimstad

Flere skal få tidligpensjon – men ny AFP kommer heller ikke i år

– Norge er ikke vaksinert mot splittelse. Vi kan ikke ta demokratiet og våre verdier for gitt, sier kvinnen som nesten ble drept for det hun tror på. Terroristen på Utøya skjøt Libak i hendene, i kjeven og i brystet.

– Norge er ikke vaksinert mot splittelse. Vi kan ikke ta demokratiet og våre verdier for gitt, sier kvinnen som nesten ble drept for det hun tror på. Terroristen på Utøya skjøt Libak i hendene, i kjeven og i brystet.

Hanna Skotheim

Ina Libak hørte folk si Nav møtte dem med mistillit. Da hun selv måtte ringe, fikk hun en aha-opplevelse

Arbeidsmiljøloven sier at nattarbeid, som defineres som arbeid mellom klokka 21 og 06, ikke er tillatt med mindre «arbeidets art gjør det nødvendig». Men det gjelder ikke ansatte i varehandelen. (Illustrasjonsfoto)

Arbeidsmiljøloven sier at nattarbeid, som defineres som arbeid mellom klokka 21 og 06, ikke er tillatt med mindre «arbeidets art gjør det nødvendig». Men det gjelder ikke ansatte i varehandelen. (Illustrasjonsfoto)

André Kjernsli

Skal vurdere om butikkansatte kan jobbe etter klokka 21 om kvelden

– Det er synd at vi måtte ut i media for at de skulle bestemme seg for å gjennomføre et tilsyn, sier Joakim Johnsen.

– Det er synd at vi måtte ut i media for at de skulle bestemme seg for å gjennomføre et tilsyn, sier Joakim Johnsen.

Brian Cliff Olguin

Sjefen trakasserte Joakim og kollegaene i fylla: Nå ser Arbeidstilsynet på saken

«Mrs. Chatterjee vs. Norway» har premiere 17. mars. Bufdir forbereder seg på debatten

«Mrs. Chatterjee vs. Norway» har premiere 17. mars. Bufdir forbereder seg på debatten

Skjermdump

Bollywood-film om norsk barnevernssak drar fagfolk til kinoen

Klubbleder Mohammed Malik ved Tine i Oslo mener det er oppsiktsvekkende at noen må streike for tariffravtale i 2023. Derfor er klubben klar for sympatistreik.

Klubbleder Mohammed Malik ved Tine i Oslo mener det er oppsiktsvekkende at noen må streike for tariffravtale i 2023. Derfor er klubben klar for sympatistreik.

Erlend Angelo

Stanser varelevering til Oslo-restaurant: – Ønsker å vise vår støtte til de streikende

Håvard Sæbø

Her skrur de ansatte av lysene i lunsjpausen for å spare strøm

Det kan bli streik ved et av fartøyene som er tilknyttet Ekofisk-feltet i Nordsjøen. Industri Energi mener det foregår sosial dumping og krever tariffavtale.

Det kan bli streik ved et av fartøyene som er tilknyttet Ekofisk-feltet i Nordsjøen. Industri Energi mener det foregår sosial dumping og krever tariffavtale.

ConocoPhillips Company

Det kan bli streik i Nordsjøen: – Dette er sosial dumping

– Jeg kan ikke si noe annet enn at jeg gleder meg til å ta fatt på oppgaven med å lede dette fantastiske forbundet med de beste folkene, sier Geir Ove Kulseth.

– Jeg kan ikke si noe annet enn at jeg gleder meg til å ta fatt på oppgaven med å lede dette fantastiske forbundet med de beste folkene, sier Geir Ove Kulseth.

Leif Martin Kirknes

Geir Ove Kulseth vant en uhyre jevn lederkamp. Her er reaksjonene

En kampklar Christopher Beckham er villig til å streike for at lønna skal øke mer enn prisene.

En kampklar Christopher Beckham er villig til å streike for at lønna skal øke mer enn prisene.

Leif Martin Kirknes

Beckham provosert etter lønnsfest-utspill. Nå varsles det streik

Selv om det er mørke tall for befolkningen i Nord-Norge, tror fylkesdirektør Kristin Røymo i Nav troms og Finnmark at det finnes løsninger for bedre framtidsutsikter.

Selv om det er mørke tall for befolkningen i Nord-Norge, tror fylkesdirektør Kristin Røymo i Nav troms og Finnmark at det finnes løsninger for bedre framtidsutsikter.

Guro Gulstuen Nordhagen

Unge arbeidstakere forlater Nord-Norge: – Åpenbart at det krever endring

De to barnehagene ble drevet henholdsvis i andre etasje på bygningen til venstre og over garasjen til høyre. Leieforholdene ble avsluttet for over et år siden. Huseieren, som fortsatt benytter huset som bolig og også gjorde det i utleieperioden, har ikke fått kritikk i forbindelse med saken.

De to barnehagene ble drevet henholdsvis i andre etasje på bygningen til venstre og over garasjen til høyre. Leieforholdene ble avsluttet for over et år siden. Huseieren, som fortsatt benytter huset som bolig og også gjorde det i utleieperioden, har ikke fått kritikk i forbindelse med saken.

Bjørn A. Grimstad

Stengte «uforsvarlige» barnehager – eieren tjente millioner

Randi Knutli (t.h) anbefaler andre som står i omstillingsprosesser å undersøke jobbmulighetene utenfor Posten. Posten har støtteordninger for de som tar ny jobb andre steder eller vil omskolere seg. – Det er et knallgodt råd, og ordningene er gode, sier leder Judith Olafsen i Fagforbundet Post Nord-Norge.

Randi Knutli (t.h) anbefaler andre som står i omstillingsprosesser å undersøke jobbmulighetene utenfor Posten. Posten har støtteordninger for de som tar ny jobb andre steder eller vil omskolere seg. – Det er et knallgodt råd, og ordningene er gode, sier leder Judith Olafsen i Fagforbundet Post Nord-Norge.

Alf Ragnar Olsen

Da jobben sto i fare, startet Randi på et helt nytt eventyr


Flere saker