JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
KAN GÅ AV TIDLIG: Ansatte innen brann og redning er blant dem som kan gå av tidlig i dag. Trepartssamarbeidet som nå er satt i gang skal munne ut i nye regler for om de fremdeles skal kunne gå av tidligere enn andre, eventuelt når og hvordan de i såfall skal tjene opp til alderspensjon samtidig som de går av tidlig.

KAN GÅ AV TIDLIG: Ansatte innen brann og redning er blant dem som kan gå av tidlig i dag. Trepartssamarbeidet som nå er satt i gang skal munne ut i nye regler for om de fremdeles skal kunne gå av tidligere enn andre, eventuelt når og hvordan de i såfall skal tjene opp til alderspensjon samtidig som de går av tidlig.

Lars Magne Hovtun/OBRE

Pensjon

I hvilke yrker kan du gå av tidligere med pensjon? Nå skal nye regler på plass

Sykepleiere, helsefagarbeidere og renholdere har særaldersgrenser i dag. Bør ordningen også gjelde for assistenter i pleie og omsorg og ansatte i barnehage og skole?01.07.2022
06:00
01.07.2022 09:55

ida.wangberg@fagbladet.no

Innen 1. juli neste år skal de nye reglene for pensjonen til de over 200.000 offentlig ansatte som har særaldersgrense være klare. Reglene gjelder for eksempel helsefagarbeidere, sykepleiere, vernepleiere, renholdere, brann- og politifolk, som alle kan gå av med pensjon tidligere enn andre.

Skal sikre bedre alderspensjon

De som går av med særaldersgrenser i dag, er sikret 66 prosent av lønna i pensjon fra de går av til de fyller 67. Da får de vanlig alderspensjon. Siden de har sluttet tidlig, får de lavere pensjonsopptjening enn andre og kan dermed få svært lav pensjon. Tidligere fikk de kompensert for dette, men denne kompensasjonen var bundet til plikten til å fratre, som Solberg-regjeringen fjernet i 2021, til store protester fra blant andre Fagforbundet.

Bakgrunn: Solberg-regjeringen ga 200.000 ansatte dårligere pensjon, mente LO. Nå skal særalder opp på nytt

Arbeidstakerorganisasjonene var i forhandlinger med Solberg-regjeringen om nye regler for opptjening av pensjon for dem med særaldersgrenser, men forhandlingene kollapset i 2020.

Nå skal altså forhandlingene i gang igjen, med en ny regjering på den andre siden av forhandlingsbordet. I avtalen som er inngått om forhandlingene, fastslås det at Solberg-regjeringens lovendringer fra 2021 ikke gir føringer for arbeidet.

Den første delen av forhandlingene dreier seg om å bli enige om nye regler for opptjening av pensjon for folk i yrker med særaldersgrense.

– LOs mål er å sikre at de som går av med særaldersgrense, skal få en alderspensjon om lag på nivå med dem som har normal aldersgrense, sier nestleder i LO Stat Henriette Jevnaker, som leder LOs forhandlingsdelegasjon.

Hente inn kunnskap om ulike yrker

I 2018 ble det inngått en avtale om ny tjenestepensjon og AFP for offentlig ansatte, som ligger til grunn for forhandlingene. Der går det fram at det er enighet om at samfunnsmessige hensyn knyttet til sikkerhet og belastning tilsier at det også i framtida vil være behov for at stillinger i offentlig sektor skal ha særaldersgrense. Det står også at personer som forlater arbeidslivet tidlig på grunn av særaldersgrenser, ikke skal komme urimelig ut sammenlignet med andre grupper.

Fristen for å bli enige om de nye reglene er 1. juli 2023.

Det skal også gjennomføres en prosess for å komme fram til hvilke stillinger, yrker eller oppgaver som skal ha særaldersgrenser i framtida, og hva disse aldersgrensene skal være.

Her skal det nedsettes en arbeidsgruppe som får i mandat å vurdere det framtidige behovet for særaldersgrenser.

Vil beholde særaldersgrensen for brannkonstabler: – Du står ikke i dette yrket til du er 70 år

Basert på hensyn til sikkerhet, belastning og særskilte krav til egenskaper, skal arbeidsgruppen vurdere hvilke yrker som bør ha særaldersgrenser, og hva aldersgrensene bør være. Partene kan komme med innspill til arbeidet og kommentere utkast til rapporten.

– Vi er fornøyd med at vi har fått på plass en avtale som fastslår at det skal være en faktisk kunnskapsinnhenting som skal ligge til grunn for å vurdere hvem som skal ha særaldersgrenser og ikke. Da må man ut og snakke med tillitsvalgte og arbeidsgivere, og lytte til dem som har skoene på om hva som er utfordringene i de ulike yrkene, i stedet for å overlate det til synsing ved skrivebordene i departementet, sier LO Stats nestleder.

Sikkerhet og belastning

Hun mener det er gode grunner til at flere yrker i offentlig sektor fremdeles burde ha særaldersgrense.

– I noen yrker, som brannvesen, ambulanse og politi handler det om sikkerhet, om at kollegaer og andre berørte skal være helt trygge på at de som kommer når du trenger det er på topp, sier Jevnaker.

IKKE SÆRALDERSGRENSE: Mens sykepleiere, helsefagarbeidere, vernepleiere og renholdere i dag har særaldersgrense, har ikke barne- og ungdomsarbeider Josefine Weiby Koller (22) og hennes kollegaer i barnehage og skole det. Prosessen som nå er satt i gang for å se på særaldersgrensene, åpner imidlertid for at nye yrkesgrupper også kan få gå av tidligere med pensjon.

IKKE SÆRALDERSGRENSE: Mens sykepleiere, helsefagarbeidere, vernepleiere og renholdere i dag har særaldersgrense, har ikke barne- og ungdomsarbeider Josefine Weiby Koller (22) og hennes kollegaer i barnehage og skole det. Prosessen som nå er satt i gang for å se på særaldersgrensene, åpner imidlertid for at nye yrkesgrupper også kan få gå av tidligere med pensjon.

Ole Martin Wold

I andre yrker kan fysisk og psykisk belastning gi behov for å gå av med pensjon før andre, mener hun.

– Vi må ivareta folk i krevende jobber, som det er rimelig enkelt å se at er mer belastende enn en kontorjobb, sier Jevnaker.

Åpner for særaldersgrense for nye grupper

Hun mener de særaldersgrensene som ble bestemt for 30 år siden, ikke nødvendigvis reflekterer realitetene i dagens arbeidsliv.

– Det kan være andre belastninger i dagens arbeidsliv enn det var før. Det kan være yrkesgrupper som har særaldersgrense i dag, som kanskje ikke trenger det lenger, og det kan være yrker som ikke har det, som burde ha det, sier Jevnaker.

Mens sykepleiere, helsefagarbeidere og renholdere har særaldersgrenser i dag, gjelder det ikke for assistenter i pleie og omsorg. Ansatte i barnehage og skole har heller ikke særaldersgrense i dag.

Nestlederen i LO Stat vil foreløpig ikke si noe om LO kommer til å jobbe for særaldersgrenser for yrkesgrupper som i dag ikke har det.

– Vi er glade for at departementet nå skal se grundig på dette og komme i gang med en oppdatert kartlegging av arbeidssituasjon og belastning i dagens yrker for å se om begrunnelsen og behovet for særaldersgrenser står ved lag. Om det er andre grupper som burde ha særaldersgrenser er en annen diskusjon, som vi får ta på et senere tidspunkt, når vi har fått kunnskapen på bordet, sier Jevnaker.

Dette er særaldersgrensene

• Rundt 250.000 arbeidstakere har særaldersgrense, cirka 100.000 medlemmer i Fagforbundet.

• Særaldersgrensen er på 60, 63 eller 65 år.

• Fram til dag har ansatte vært pliktig til å fratre ved oppnådd særalder. Denne plikten ble fjernet mandag.

• Arbeids og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen hevdet mandag at det ikke får betydning for pensjonen. Det bestrides.

• Arbeidstakerorganisasjonene var samstemt mot forslaget slik det er lagt fram.

01.07.2022
06:00
01.07.2022 09:55

Dette er særaldersgrensene

• Rundt 250.000 arbeidstakere har særaldersgrense, cirka 100.000 medlemmer i Fagforbundet.

• Særaldersgrensen er på 60, 63 eller 65 år.

• Fram til dag har ansatte vært pliktig til å fratre ved oppnådd særalder. Denne plikten ble fjernet mandag.

• Arbeids og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen hevdet mandag at det ikke får betydning for pensjonen. Det bestrides.

• Arbeidstakerorganisasjonene var samstemt mot forslaget slik det er lagt fram.
Mest lest

VIL UTVIKLE SEG: Helsefagarbeider Therese Madelen Nord-Kongskog vil gjerne ta en bachelorgrad for å kunne få mer ansvar og faglig utvikling i jobben.

VIL UTVIKLE SEG: Helsefagarbeider Therese Madelen Nord-Kongskog vil gjerne ta en bachelorgrad for å kunne få mer ansvar og faglig utvikling i jobben.

Bjørn A. Grimstad

Helsefagarbeider Therese Madelen (33) vil bli sykepleier, men fagbrevet gir null poeng

Olje- og energiminister Terje Aasland tror at vi ikke kommer til å oppleve dagens strømsituasjon i framtida.

Olje- og energiminister Terje Aasland tror at vi ikke kommer til å oppleve dagens strømsituasjon i framtida.

Martin Guttormsen Slørdal

Aldri mer strømkrise, lover energiminister Aasland

DYRT: Det kan koste arbeidsgjevarar fleire hundre tusen kroner i bot, om dei får tilgang til epost dei ikkje har lov til. Datatilsynet har sett eksempel på arbeidsgjevarar som fekk tilgang til privat epost til tilsette.

DYRT: Det kan koste arbeidsgjevarar fleire hundre tusen kroner i bot, om dei får tilgang til epost dei ikkje har lov til. Datatilsynet har sett eksempel på arbeidsgjevarar som fekk tilgang til privat epost til tilsette.

Colourbox

Sjefen fekk alle e-postane til den sjukmelde: Det enda med 400.000 kroner i bot

ULOVLIG: – Det er ikke rett fram for en arbeidsgiver å trekke ansatte i lønn, sier Petter Dreier.

ULOVLIG: – Det er ikke rett fram for en arbeidsgiver å trekke ansatte i lønn, sier Petter Dreier.

André Kjernsli

Kiosksjef truet en ansatt med lønnstrekk ved mobilbruk

PEKER UT SYNDEBUKKER Enova har vært mer opptatt av å få folk til å spise mindre rødt kjøtt enn å få folk til å energieffektivisere, hevder Nelfo-direktør Tore  Strandskog. Han gir politikerne skylda for det han mener er Enovas vage mandat.

PEKER UT SYNDEBUKKER Enova har vært mer opptatt av å få folk til å spise mindre rødt kjøtt enn å få folk til å energieffektivisere, hevder Nelfo-direktør Tore Strandskog. Han gir politikerne skylda for det han mener er Enovas vage mandat.

Knut Viggen

Ut mot grønn strømavgift: Forbrukerne får lite tilbake

SKYLDER PENGER. Christian Myhre (til venstre) og Egil Håberget mener selskapet Fibertec skylder dem mye penger. – Ikke har jeg fått lønn i samsvar med kontrakten, og arbeidstida har mange ganger vært noe annet enn det som står i kontrakten, sier Håberget.

SKYLDER PENGER. Christian Myhre (til venstre) og Egil Håberget mener selskapet Fibertec skylder dem mye penger. – Ikke har jeg fått lønn i samsvar med kontrakten, og arbeidstida har mange ganger vært noe annet enn det som står i kontrakten, sier Håberget.

Knut Viggen

Christian og Egil mener sjefen stjal lønna. Nå har de anmeldt arbeidsgiveren til politiet

Kommentar

Under pandemien var det enklere for det gamle flertallet på Stortinget, som lå til høyre, å hente pengene til politikken sin med økt oljepengebruk. Det går ikke lenger, skriver Trygve Svensson.

Under pandemien var det enklere for det gamle flertallet på Stortinget, som lå til høyre, å hente pengene til politikken sin med økt oljepengebruk. Det går ikke lenger, skriver Trygve Svensson.

Ole Berg-Rusten/NTB

«Hvordan hadde det vært om Listhaug og Solberg styrte nå?»

Sjeføkonom i LO, Roger Bjørnstad, er svært skeptisk til Norges Banks rentepolitikk.

Sjeføkonom i LO, Roger Bjørnstad, er svært skeptisk til Norges Banks rentepolitikk.

Jan-Erik Østlie

Rentehevingen kan føre til flere arbeidsledige, mener LOs sjeføkonom

HUSK: Du må ha sykmelding fra lege, og huske å si fra til sjefen din hvis du blir syk i ferien og ønsker deg ny ferie med lønn senere.

HUSK: Du må ha sykmelding fra lege, og huske å si fra til sjefen din hvis du blir syk i ferien og ønsker deg ny ferie med lønn senere.

Colourbox.com

Syk i ferien? Dette kreves for at du får ny ferie med lønn

HEKTISK: For hovedtillitsvalgt Joachim Andersen ved Eramet Sauda bestod mandagen av mange telefoner og rigging til streik ved smelteverket.

HEKTISK: For hovedtillitsvalgt Joachim Andersen ved Eramet Sauda bestod mandagen av mange telefoner og rigging til streik ved smelteverket.

Petter Pettersen

For første gang på 52 år er det streik ved smelteverket i industribygda

En innsatt i Skien fengsel angrep nylig en fengselsbetjent med kokende olje. I etterkant har reaksjonene vært mange.

En innsatt i Skien fengsel angrep nylig en fengselsbetjent med kokende olje. I etterkant har reaksjonene vært mange.

NFF

Overfallet i Skien fengsel: – Uforståelig at en innsatt der får tilgang på kokende olje

INNSYN: Har telefonen din ein MDM`app har du god grunn til å sjekke kva arbeidsgjevar sjekkar av informasjon om deg. Du har også krav på å få vite kva informasjon appen samlar inn og korleis den blir brukt.

INNSYN: Har telefonen din ein MDM`app har du god grunn til å sjekke kva arbeidsgjevar sjekkar av informasjon om deg. Du har også krav på å få vite kva informasjon appen samlar inn og korleis den blir brukt.

Øystein Windstad

Har du jobbtelefon? Du anar ikkje kva sjefen kan finne ut om deg

22. august er alle skolene i landet i gang. (Illustrasjonsfoto)

22. august er alle skolene i landet i gang. (Illustrasjonsfoto)

Colourbox

Her tas lærerne i LO ut i streik. Se lista over uttaket

Deltidsarbeid gir lavere lønn og pensjon, og gjør det vanskeligere å søk boliglån. (Illustrasjonsfoto)

Deltidsarbeid gir lavere lønn og pensjon, og gjør det vanskeligere å søk boliglån. (Illustrasjonsfoto)

Brian Cliff Olguin

Rapport: Nesten halvparten av butikkansatte som jobber deltid har ikke valgt det selv

Folk på Østlandet og Vestlandet er mest fornøyd med strømstøtteordningen. (Illustrasjonsfoto)

Folk på Østlandet og Vestlandet er mest fornøyd med strømstøtteordningen. (Illustrasjonsfoto)

Brian Cliff Olguin

1000 personer har blitt spurt om strømstøtta. Se hva folk har svart her

Håvard Haugen er ungdomstillitsvalgt og hovedtillitsvalgt for Industri Energi ved Hydro Årdal.

Håvard Haugen er ungdomstillitsvalgt og hovedtillitsvalgt for Industri Energi ved Hydro Årdal.

Egil Brandsøy

Håvard (26) tar mer ansvar i arbeidslivet enn eldre: – Vi må kjempe for godene

Flytoget skal forhandle med Jernbanedirektoratet om deler av persontogtrafikken på Østlandet.

Flytoget skal forhandle med Jernbanedirektoratet om deler av persontogtrafikken på Østlandet.

Flytoget

Vy mister halvparten av togtrafikken på Østlandet

Tidligere partitopp i Arbeiderpartiet, Trond Giske, er blitt leder av det største lokallaget i partiet – Nidaros Sosialdemokratiske Forum i Trondheim

Tidligere partitopp i Arbeiderpartiet, Trond Giske, er blitt leder av det største lokallaget i partiet – Nidaros Sosialdemokratiske Forum i Trondheim

Beate Oma Dahle / NTB

Giske går mot regjeringens planer om kraftutbygging

Debatt

Energimarkedet undergraver framtidas fellesskap, skriver Aslak Sira Myhre.

Energimarkedet undergraver framtidas fellesskap, skriver Aslak Sira Myhre.

Kai Hovden

«Nei, strøm er ikke vanskelig», skriver Aslak Sira Myhre

NTL-nestleder Ellen Dalen synes det er uheldig at mange sliter med å viske ut skillet mellom arbeid og hjem.

NTL-nestleder Ellen Dalen synes det er uheldig at mange sliter med å viske ut skillet mellom arbeid og hjem.

Ole Palmstrøm

Vi blander jobb og fritid mer etter pandemien: – Svært uheldig


Flere saker