JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Barnevern i Kautokeino

Barnevernskrisen i Kautokeino: – Dette kan ikke fortsette

Barnevernet i Kautokeino har ikke nok ansatte og må bruke vikarbyrå. Statsforvalteren mener situasjonen er kritisk.
Hilde Bremnes hos Statsforvalteren i Troms og Finnmark mener det er nødvendig å få til interkommunalt samarbeid på barnevernsområdet.

Hilde Bremnes hos Statsforvalteren i Troms og Finnmark mener det er nødvendig å få til interkommunalt samarbeid på barnevernsområdet.

Marius Fiskum/Statsforvalteren i Troms og Finnmark

anne@lomedia.no

Statsforvalteren i Troms og Finnmark er alvorlig bekymret for bemanningssituasjonen i barnevernstjenesten i Kautokeino, og først og fremst for barn og unge som har behov for tjenester. Det uttaler Hilde Bremnes, oppvekst- og barnevernsdirektør.

Det pågår en konflikt mellom barnevernsleder Svanhild Camilla Utsi og kommunedirektør Kent Valio, som Fontene omtaler denne uken.

Hun har politianmeldt ham og varslet på ham til kontrollutvalget i fylket og til varslingsenheten i kommunen. Utfallet av saken avgjør om hun vil fortsette som leder eller si opp.

Barnevernstjenesten i Kautokeino har dette året hatt en konstituert leder og knapt nok flere ansatte. Kommunen har måttet leie inn vikarer og frykter at det kan bli situasjonen også i 2023.

Utgiftene er stipulert til nærmere ti millioner kroner dersom to ledige årsverk skal dekkes opp med vikarbruk gjennom et år.

Bakgrunn: Barnevernet i Kautokeino tømmes for ansatte. Vikarer kan koste millioner

Rekruttering drøftes

Hilde Bremnes har svart skriftlig på Fontenes spørsmål og opplyser at Statsforvalteren er kjent med at kommunen mangler ansatte, blant annet gjennom kommunens jevnlige rapporteringer. Rekruttering ble drøftet med kommunen i juni i fjor, og i hele år har de hatt dialog med kommuneledelsen om kompetanse og kapasitet i barnevernstjenesten.

I august i år ble det gjennomført et kommunemøte med politisk og administrativ ledelse i Kautokeino. Da var utfordringer med å rekruttere og beholde tilstrekkelig kapasitet og kompetanse i barnevernstjenesten sentralt tema i møtet, ifølge Bremnes.

– Har barnevernet i Kautokeino forutsetninger for å gi forsvarlige tjenester, med manko på ansatte? 

«Uten faste ansatte og barnevernsledere med nødvendig kompetanse og erfaring i tjenesten, vil ikke Kautokeino kommune kunne yte forsvarlige barnevernstjenester. (...) Riktig kompetanse er avgjørende. Vi vil også poengtere at det er en særlig sårbarhet å drifte en barnevernstjeneste med få ansatte».

Les også: May Helen tar et oppgjør med det norske samfunnet: – Den strukturelle rasismen lever ennå

Søkelys på bemanning

– Det ble påpekt en rekke lovbrudd og alvorlige forhold ved tilsynet i 2021. Hvordan følger dere med på at dette ikke lenger er tilfelle?

«Tilsynet i 2021 gjaldt bare ett område av barnevernstjenestens oppdrag (undersøkelser). Det ble avsluttet med en plan fra kommunen, og det ble utarbeidet nye rutiner og retningslinjer. Vi har ikke fulgt dette opp særlig i 2022, da vi har satt søkelys på andre områder av barnevernstjenesten, blant annet bemanning.»

Til Fontenes spørsmål om barn og familier kan være trygge på at de får riktig hjelp til riktig tid i Kautokeino, svarer Bremnes at Statsforvalter i mars 2022 konkluderte med at kommunen ikke hadde en forsvarlig barnevernstjeneste.

«Kommunen satte da inn tiltak i form av å få ansatt en barnevernsleder i tjenesten fra 15. april 2022. Kommunen opplyste også at de arbeidet aktivt med å rekruttere flere til tjenesten, og at de var i dialog med annen kommune om samarbeid på barnevernsområdet. Vi vurderer at bemanningsutfordringene i barnevernstjenesten fortsatt er svært alvorlig, og at kommunen derfor har store utfordringer med å sikre at barn og familier får riktig hjelp til riktig tid».

Kjent med varslingssak

– Er Statsforvalter kjent med at barnevernsleder har varslet på kommunedirektør?

«Vi er kjent med dette, blant annet gjennom oppslag i media».

 – Har du innspill til hvilke grep som må gjøres for at barnevernet i Kautokeino skal kunne gjøre lovpålagte oppgaver på en god måte?

«Statsforvalteren har vært tydelig på at situasjonen i barnevernstjenesten er svært alvorlig. Av hensyn til barn og unge i kommunen kan dette ikke fortsette. Vi har formidlet at det er avgjørende at kommunen tar grep for å sikre at den har tilstrekkelig kapasitet og kompetanse og at lovkrav overholdes. Statsforvalteren vurderer at dette haster og at nødvendig grep vil være interkommunalt samarbeid på barnevernsområdet».

– Er utfordringene for Kautokeino barnevern særegne eller ser dere lignende problemer i andre Finnmark-kommuner?

«Vi ser at det er bemanningsutfordringer i varierende grad også i andre kommuner i Troms og Finnmark. Dette i form av utfordringer både med å rekruttere og å beholde kompetent personell i tjenestene.»

Les også: Kan du nok om samisk kultur? Nå åpner nytt kompetansesenter

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om og for helse- og sosialarbeidere.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse