JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Dokumentar om barnevernet får ros: – Unger skal ikke møte rusmidler på institusjon

Brennpunkt på NRK retter et kritisk søkelys mot barnevernsinstitusjoner i sin nye dokumentarserie. Tillitsvalgt er glad for serien.
Jan Aarskog tror løsningen på problemet er å opprette flere institusjoner og skaffe flere ansatte med riktig kompetanse.

Jan Aarskog tror løsningen på problemet er å opprette flere institusjoner og skaffe flere ansatte med riktig kompetanse.

Skjalg Bøhmer Vold

simen@lomedia.no

I «Instukids» møter vi unge som får sitt første møte med rus på barnevernsinstitusjon.

– Det er kjempebra at det kommer på dagsorden, for da kan vi gripe tak i det. Jeg håper serien kan få politikerne til å våkne, sier Jan Aarskog.

Han er virksomhetstillitsvalgt i Bufetat, som driver de statlige barnevernsinstitusjonene i Norge.

Vil dele institusjonene

Aarskog forteller at han og FO alltid har vært opptatt av at ungdom som ikke bruker rus skal plasseres på institusjoner der det ikke er rusbruk.

 – Det har vi sagt hele veien, men så ser vi at det skjer likevel. Det er fordi kapasiteten er sprengt. Myndighetene vil ikke bevilge penger til det, sier Aarskog.

Han håper at dokumentaren vil få ting til å skje.

– Unger skal ikke møte rusmidler på institusjon for første gang, sier Aarskog.

Han mener løsningen er å skaffe nok institusjoner, slik at ungdommer som har slitt med rus blir skilt fra de som ikke ruset seg før.

– Politikerne har redusert våre budsjetter over mange år. Jeg håper det snur nå, sier han.

Reagerer på kompetansekutt

I fjor høst leverte Barneverninstitusjonsutvalget sin rapport med femti anbefalinger om hva som bør gjøres. Aarskog mener utvalget har flere gode forslag, men reagerer på i hvilken ende regjeringen starter.

– Jeg reagerer på at det første regjeringen griper fatt i er å redusere kravene til kompetanse, sier Aarskog.

Regjeringen har sendt et forslag på høring om å lempe på kravene for å jobbe på barnevernsinstitusjon. Hvis forslaget blir vedtatt, skal ikke lenger alle ansatte trenge bachelorgrad.

Barne- og familieminister Kjersti Toppe begrunnet forslaget med at mange institusjoner sliter med å skaffe nok ansatte.

Aarskog mener det er feil vei å gå.

– Vi passer ikke bare på ungdommene for foreldrene. Vi skal gjøre mer, og da trenger vi kompetanse. Det gir også trygghet for ungdommene, mener han.

– Hvordan skal institusjonene få tak i nok folk hvis det ikke lempes på kravene?

– Det må utdannes flere. For meg blir det som å si at det mangler fastleger, så setter vi sykepleiere til å være fastleger.

– Hva vil du starte med?

– Det må tas et helhetlig grep. Jeg håper det blir fart på ting nå.

Han mener det er viktig at ansatte på institusjonene nå snakker med ungdommene om Brennpunkt-dokumentaren.

– Vi må formidle at det ikke skal være sånn, og at vi jobber med det. Vi må også ha klare holdninger til bruk av rus, sier Aarskog.

Vil ha mer ruskompetanse

Arnstein Rønning Torpet er vara regiontillitsvalgt for FO i Bufetat Midt-Norge. Han jobber som miljøterapeut ved et akuttsenter, og har jobbet på ulike barnevernsinstitusjoner siden 1998.

Det som kommer fram i Brennpunkt dokumentaren overrasker han ikke. Han har selv opplevd at unge har rusa seg på ulike institusjoner.

– Det er veldig synd. Det er også synd at det kommer mer negativ omtale om barnevernsinstitusjoner, siden det allerede er mange som tenker negativt om det. Men jeg forstår også at det må komme, sier Torpet.

Arnstein Rønning Torpet er vara regiontillitsvalgt for FO i Bufetat Midt-Norge.

Arnstein Rønning Torpet er vara regiontillitsvalgt for FO i Bufetat Midt-Norge.

Anne Myklebust Odland

For det er et problem, mener han. Og oppfordrer ansatte til å ha jevnlig tilsyn med ungdommene på institusjonene.

– Ansatte må også få bedre kompetanse på rus slik at de bedre kan se tegn og symptomer på at ungdom ruser seg. Og så må de vite hvordan de kan jobbe for å hindre at ungdommene begynner å ruse seg.

Torpet synes også det er trist at foreldre opplever at barna deres begynner å ruse seg mens de bor på institusjon.

– Det er viktig at foreldre holdes godt informert om hvordan det går med barna deres på institusjonen.

I starten av dokumentaren viser de til flere negative overskrifter om hendelser på institusjoner fra de siste årene. Torpet mener ikke at all den negative omtalen er fortjent.

Samtidig forstår han at det gjerne er det negative som løftes fram og blir en nyhetssak.

– Jeg tror også det er viktig å vise at ungdommene kan ha det bra på institusjon.

– Det er vel ulovlig med rusmidler på institusjon, hvordan klarer ungdommene da å ruse seg?

– De skal ha autonomi og få være som alle andre ungdommer. Vi sjekker dem ikke rutinemessig hver gang de går inn eller ut. Og sånn vil det heller ikke komme til å bli, tror jeg. 

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om og for helse- og sosialarbeidere.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse