JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Rus og psykiatri: – Våre pasienter dør 20 år før tiden og må være nær sykehus

Pasienter i psykisk helsevern og rusmedisin skal samles i et bygg på Haukeland sykehus. Tillitsvalgt Jonny Ottesen er fornøyd med planen.
Jonny Ottesen er vernepleier ved Sandviken sykehus og hovedtillitsvalgt i Helse Bergen.

Jonny Ottesen er vernepleier ved Sandviken sykehus og hovedtillitsvalgt i Helse Bergen.

Helge Skodvin

anne@lomedia.no

Det har lenge vært et mål å samle deler av tilbudet innen psykisk helsevern og rusmedisin på Haukelandsområdet.

– Mennesker med alvorlige psykiske lidelser har rundt 20 år kortere levetid enn befolkningen ellers. Derfor er det viktig at denne pasientgruppen får behandling i nærheten av ekspertisen på somatisk behandling, skriver Instefjord.

Somatisk behandling vil si behandling av fysiske/kroppslige sykdommer eller skader.

Styret i Helse Bergen har vedtatt konseptrapporten for Årstadhuset. Rapporten skisserer hvordan den gamle kvinneklinikken ved Haukeland universitetssykehus kan bygges om for pasientbehandling innen psykiatri, rus og somatikk. Ombyggingen vil koste 660 millioner kroner, skriver Bergens Tidende.

Fire aktører skal samles i huset: Psykiatrisk klinikk, Mottaksklinikken, Avdeling for rusmedisin og Olaviken.

Årstadhuset skal samle store deler av tilbudet innen psykisk helsevern og rusmedisin i Helse Bergen.

Årstadhuset skal samle store deler av tilbudet innen psykisk helsevern og rusmedisin i Helse Bergen.

Bølgeblikk Arkitekter

«Dette er en stor milepæl og en gledesdag for psykisk helsevern for voksne i regionen vår», skriver direktør for Divisjon psykisk helsevern, Hans Olav Instefjord i en nyhetsmelding på Helse Bergens nettside.

Tettere på somatikken

Et av målene med ombyggingen er å fjerne dagens skarpe skille mellom psykisk helse, rus og somatikk.

Blant annet blir det felles akuttmottak. Der vil spesialister i både rusbehandling og psykiatri vurdere pasientene og bli enige om hvor de eventuelt skal legges inn.

Dette er et eksempel på et sengerom. ILLUSTRASJON: BØLGEBLIKK ARKITEKTER

Dette er et eksempel på et sengerom. ILLUSTRASJON: BØLGEBLIKK ARKITEKTER

Bølgeblikk Arkitekter

Langtidsplasser på Sandviken

Psykiatrisk klinikk vil bruke Årstadhuset til korttidsposter der pasientene kan være innlagt i inntil fire uker. De som trenger langvarig behandling, skal få plass på Sandviken sykehus.

Jonny Ottesen, FOs hovedtillitsvalgt i Helse Bergen og plasstillitsvalgt ved Psykiatrisk klinikk på Sandviken sykehus er svært fornøyd med at planene nå skal realiseres.

– Absolutt! Dette er veldig bra. Våre pasienter dør 20 år før tiden og trenger en sterkere tilknytning til somatikken. Somatisk behandling er like viktig for dem som behandling for rus og psykiatri, sier Ottesen.

Les også: Alf er alvorlig psykisk syk. Han mener flere bør få den oppfølgingen han har

Ikke på en øy

Han mener det er bra at pasientene med maniske lidelser, psykose og bipolar lidelse vil kunne få plass på Årstadhuset.

– Dette er en forståelse av at pasientene må være nærme et somatisk sykehus og ikke plasseres i et bygg langt av gårde på en øy eller i en skog, sier han.

Slik ser arkitektene for seg kantinen i Årstadhuset. ILLUSTRASJON: BØLGEBLIKK ARKITEKTER

Slik ser arkitektene for seg kantinen i Årstadhuset. ILLUSTRASJON: BØLGEBLIKK ARKITEKTER

Bølgeblikk Arkitekter

– Hva blir forskjellen på sengepostene ved Psykiatrisk klinikk på Sandviken sykehus og døgnplassene ved Årstadhuset?

– Det er den samme pasientgruppen, men Sandviken vil ta imot pasienter som trenger langtidsplasser og de som dømmes til psykiatrisk behandling. Den gruppen er økende, forteller Ottesen.

Ansatte omplasseres

For et år siden, i januar 2023 åpnet en ny sengepost for pasienter med ROP-lidelser (kombinasjonen ruslidelse og psykisk sykdom) ved Sandviken sykehus. Nå er sengeposten allerede lagt ned.

Den skulle være del av Helse Bergens satsing på en faglig integrering mellom psykisk helsevern og rusmedisin. Ifølge Ottesen vil sengeposten muligens åpne igjen i 2025. Når Årstadhuset står klart, vil ROP-pasienter få et tilbud der og ansatte vil bli omplassert.

– Totalt kommer vi til å øke sengeplasser i Helse Bergen. Det vil være behov for alle våre faggrupper. Årstadhuset vil bli et attraktivt sted å jobbe, sier han.

Mye lest: Knut-Inge (64) fikk sparken fordi han ble alvorlig syk. Nå får han jobben tilbake

Disse samles i Årstadhuset

Psykiatrisk klinikk: Psykiatrisk akuttmottak samt akuttposter flyttes fra Sandviken sykehus. Også alderspsykiatri og ECT (elektrosjokkbehandling) skal til Årstadhuset.

Avdeling for rusbehandling: Den forsterkede avrusing- og stabiliseringsenheten flyttes til Årstadhuset.

Mottaksklinikken: Akuttposten (tidligere Rusakutten) skal inn i Årstadhuset.

Olaviken: Alderspsykiatrisk poliklinikk, som i dag holder til på Haraldsplass Diakonale Sykehus, skal til Årstadhuset.

Dette er en sak fra

Vi skriver om og for helse- og sosialarbeidere.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse

Disse samles i Årstadhuset

Psykiatrisk klinikk: Psykiatrisk akuttmottak samt akuttposter flyttes fra Sandviken sykehus. Også alderspsykiatri og ECT (elektrosjokkbehandling) skal til Årstadhuset.

Avdeling for rusbehandling: Den forsterkede avrusing- og stabiliseringsenheten flyttes til Årstadhuset.

Mottaksklinikken: Akuttposten (tidligere Rusakutten) skal inn i Årstadhuset.

Olaviken: Alderspsykiatrisk poliklinikk, som i dag holder til på Haraldsplass Diakonale Sykehus, skal til Årstadhuset.